NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 11.3.: expres

11. března 2013 v 14:35 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno


 1. Turecko a Sýrie by měly zachovávat maximální zdrženlivost, v první řadě. Média byla urgována proti konfliktní řeči v Iráku, druhá věc. Asád podporuje opozici v Turecku: klidně. Ale označit Erdogana za destabilizační element regionu je samo o sobě takovým elementem, ať už jsou argumenty obou stran jkkl. Turecko a Sýrie by měly.. (pí:NNA) * Alžírsko-Srbská, Alžírsko-Rumunská parlamentní skupina pro rozvoj přátelských vztahů, efektivní spolupráci, byly nainstalovány ve Středu v Alžíru (APS) * Arabská Liga urguje BK OSN ku plnému členství Palestiny (APS) * Libanonský ministr potvrdil propastný rozdíl mezi pomocí naslibovanou mezinárodními hráči Syrským utečencům, který nedávno Reuters v náznacích přinesla formulovaný Tureckou státní stranou. Ministr Faour přidal, že realizovaný příspěvek sotva pokrývá potřeby zlomku vyhnaných lidí. Jistě na př. Britské peníze určené na zbraně právě zvýší počet běženců: tolik k slibům (NNA,pí) * Jednání Nudžajfího se Syrskými, Libanonskými zmocněnci Křesťanů proběhlo v přátelské, entusiastické náladě. Poděkovali mu za silnou podporu křesťanských otázek v Iráku (NINA) * Syrská Opozice v Londýně bude volit premiéra. Nikdo však neví, jestli to jsou přípravy na jednání, nebo nutnost pro další rétorická cvičení "Asád musí jít" aneb "Londýn je jediný legitimní" - však to znáte dokonce i z televize; nechutností (RT)
 2. Kim Čongun blahopřál Syrské Arabské Materialistické Republice k 50. výročí její revoluce 8. Března, sečetl významné úspěchy země v posledních letech, a popřál vyčerpávající úspěch vis-a-vis všechny vnitřní i mezinárodní nástrahy; suverenitu, stabilitu a bezpečnost země (KCNA) * Syrská vláda v oficiálním dopise OSN vyzvala k hlasitému odmítnutí prokázané a stále prokazované podpory jedné strany konfliktu dovozem na př. 400 tun zbraní pod dohledem NATO skrze Turecko, a další udávané reality, které zaslouží odmítnutí, jako na př. dovoz elementů AlKajda letecky, jak některá média spojují se Saudií. Damašek vyzývá OSN k odmítnutí veškerého zbrojení stran v Sýrii, a věří, že toto dovede obě strany k jednání. K tomu patří jistě i nález Izraelské výzvědné technologie na Syrském pobřeží prokazující přímé napojení operací opozice nebo třetích elementů na Tel Aviv (SANA) * Syřané v Okupovaném Golanu nabídli kondolence přátelským Venezuelským lidem k skonu prezidenta Hugo Čavéze, který podporoval Arabská práva vůči koloniálnímu západu (SANA) * Pakistánský prezident by dnes měl v Íránu slavnostně otevřít druhou část projektu IPI (IRNA) * Kambodžský premiér se tento týden zúčastní řady konferencí a jednání v Laosu, zjm. o hospodářské spolupráci vzhl. k regionu (NNN)
 3. Íránský náměstek MZ při jednání v Švýcarsku vyzval svůj protějšek, aby přezkoumal, zda je Švýcarská politika "důsledně nezávislá" ve věci široce neuznávaných sankcí na Írán (IRNA) * Obyvatelé "sporné oblasti" kterou Malajsie i Filipíny rozpoznávají jako součást Malajsie přivítali usnesení Malajské vlády o zdvojení bezpečnosti v oblasti Sabah. "Aby se zde lidé mohli na bezpečnost spoléhat" - Separudin (NNN) * Joafrický Prezident Zuma popsal Čáviho jako vizionáře, shrnul jeho úspěchy jako výsledek drastických změn za práva slabších, a za nezávislost (NNN) * 22 letý Palestinský protestující zemřel na zranění při násilně potlačených protestech podpory 4 hladovkářům ve věznicích (NNN)
 4. OSN se opět vměšuje v Líbii. Neznáme zatím odpověď tamního režimu, protestujících a dalších sil rozpolcené země, která by měla v zásadě mohutně investovat do diverzifikace heliparku, proto věc zatím více nerozpatláme (NNN) * Tanzánie oslavila Den Žen různými přednáškami, kulturně a politicky (NNN) * Palestinské děti vězněné Izraelským vojskem jsou objektem rozšířeného, systematického zneužívání, které, jistě, je v rozporu s mzn. zák. - UNICEF (NNN) * Libanon: Volební zákon r. 1960 "je mrtvý, ale ještě není pohřbený" - prezident Sulejman (NNA) * Diplomat OSN musel odhánět všelijaký sektářský, zahraniční kousavý hmyz, pokud se týče hledání úprav volebního zákona na základě konsenzu politických stran v Libanonu, které je asi největším tématem hned po Sýrii, Golanu a Izraeli (NNA) * Írán: Loňské požadavky USA po Íránu byly "zastavit 20% obhc., zastavení obohacovny ve Fordo a vyskladnění 20% obohaceného materiálu." dle shrnutí MZ EU z 19.6.2012; letos se patrně podobná diktatura bez hlavy a paty nekoná (ALT) * Čína zopakovala svou podporu nevměšování do Íránského rozvoje a pokroku. Označila jednání v Kazašské Almátě za přínosné, vyzvala všechny strany k oproštění od předsudků (IRNA)
 5. Irák * Poslanec Vlády Zákona Ali Al-Silah podtrhnul roli komunikačních těles mezi vládou a demonstranty (ačkoli to první bylo hned rozbořeno pro politické přestřelky mezi bloky), tedy zvláště roli komise reprezentující protestující , které dle poslance mj. umožňují, aby ti politici, kteří využívají "požadavků demonstrantů" pouze v předvolební propagandě, byli odhaleni. Nejspíš "že nemají zájem věci demonstrantů řešit, jakmile získají praktickou, řešitelnou podobu." (NINA) * MZ Iráku v jednání s náměstkem OSN Koblera pro Irák se zaměřil především na urgenci dosažení požadavků protestujících v souladu s ústavou, ale také na důležitost včasných, úspěšných a bezpečných voleb v Iráku podle plánu (NINA) * Pešmerga: "formace velitelství AJ a AB v okrese Sindžár, provincie Duhok je v rozporu se společnými postupy Kurdýzie a federální vlády"; já bych vůbec zveřejňoval se spožděním za politickými kroky. Vnější síly a AK jsou akoráte naladěny ihned využívat spolu s mediálními i politickými agenty * Útok Karáčského CIA typu v Širkatu - cílem Aliance Svobodného Iráku, bez obětí, těžké poškození objektu; snaha vzbudit politické rozbroje (NINA)
 6. Dezi / Antidezi / Prevence * AFP, skvělé! Takže když už musíme informovat, že rebelové unesli pracovníky OSN, musí zpráva začínat "poté co Damašek bombardoval." Takže obvykle se nestává, že by rebelové někoho unesli, jen pokud Damašek bombardoval, je to možné. Nestačilo by označit dotyčné za třetí element? Asi ne. Jsme v AFP, a tam je vše černobílé: Damašek bombarduje, rebelové postupují. Co nevystačí s dvěma barvami, je následkem bombardování. (pí:NiW) * AFP, Reuters nemají v agendě pokřivovat obraz z Malajské Sáby. Nejde evidentně o geopolitickou hru. Pouze bezduchou, krátkozrakou pomstu, nanejvýš snahu zasáhnout Malajský turismus.. (pí:NiW) * Podle mého názoru je příčinné spojení vkládáno mezi novou rezoluci OSN a přerušení "červeného telefonu" mezi Koreami účelně, zlomyslně, manipulativně a tedy lživě. Pokud KLDR přerušila tuto linku a zrušila další "mírové aranžé," pak jistě v reakci na odmítavé postoje Szoulu na př. k žádosti o odvolání ohlášených provokativních cvičení. Kauzalita bere za své již od momentu, kdy OSN s vědomím družicovosti družice orazítkovalo rezoluci, resp. izolované výkřiky USA, že "KLDR zastaví další rakety proti Szoulu!" (pí:KUNA) * Libanonský prezident potvrdil postoj MZ v Arabské Lize, tj. zvolání po rovném zastoupení, a odstup od Arabské Ligy, pokud bude Sýrie zastoupena pouze opozicí (SANA) * Kuba vyvrací palži Vošinktonu, že Havanští ministři nemohou opustit Havanu. Známe i z Iráku spíše jako téma přestřelek, než politickou nebo bezpečnostní realitu (PRA) * Obraz požadavků protestujících v Anbaru se opět účelně pokřivuje. Považujeme mluvčí, kteří "žádají Irákii za rezignaci" ku svržení "režimu" za izolované případy. Tak jako vidíme jádro rozpočtového konfliktu, tak vidíme, že Irákie rozhodně nemohla dojít se svým populismem takových úspěchů, že by najednou byla "nejlepším partnerem" pro všechny demonstrující v Anbaru. Považujeme bojkot Irákie za zcela z jiného soudku, a jako kontraproduktivní zájmům protestujících. Celkově zatím beru jako dezinformaci (NINA) * Keňa popřela zprávu o podvodech v elektronickém volebním systému, vytvořenou krvelačnými koloniálními médii z pádu jednoho takového stroje. Korporátní levicový tisk v čele s ČTK zase šíří fotografie ohromné skládky volebních boxů kde nějaký voják "patroluje" a kdosi v bílém plášti si sedí na jednom z boxů, ve stínu. Zdroj údajně AP (pí,NNN) * Nigeriský prezident zopakoval, že pokud Boko Haram nesloží zbraně a nepřistoupí k jednání v čele s někým, kdo hnutí opravdu zastupuje, pak žádné amnestie nemají očekávat; v reakci na šeptandu o amnestiích (NNN) * OSN obnovilo 17.000 silnou sílu Africké Unie pro Somálsko, zmírnilo zbrojní embargo, aby zbrusunová Islámská vláda mohla zamest s silně pro-americkým AlŠababem. Některé politické síly nicméně zpochybňují "režim," že prý takto zbraně poputují k militantům (NNN) * Hamás popřel tvrzení Izraelského koncernu YN, že by reformní Egypt žádal Palestinský odboj o složení zbraní (NNN) * Útok militantů na soukromou televizi v Líbii, Tripoli nebyl ještě vládou potvrzen, spíše jde o akci OSN, vč. únosu, aby defraudantská organizace podkreslila své koloniální řeči (pí:RT) * Turecko nepotvrdilo zadržení "Golanského Pobřežního Ulemma Začištěného v Kvétě," tj. mluvčího bin-Ládyna CIA (RT) * Blábol Reuters o lidech unešených v Egyptském Sinaji je tak nanejvýš podložený únosci s Izraelskými výložkami; "Dva Britové" (pí:RT) * Doktoři bez hranic podporují další sankce na Damašek: "je třeba zcela zastavit funkci Syrského lékařství, a naopak podpořit nevládní lékařské organizace. Už teď je však péče úspěšně nedostupná;" Připomeňme, že jediné reálné, co může EU pro Syrské lékařství učinit, je odstranit dotyčné sankce, neboť tato "podpora nevládním" atd. atd. je právě hromadou slov, s nulovým následkem, takže slova doktorů bez hranic jsou právě jen a pouze podporou sankcí a cynickým výsměchem mírové misi v Sýrii (RT,pí) * Jemenská vláda odmítá dronovou a jinou politku USA, jemenští vojáci zabili jednoho AlKajdu poté, co se snažil připravit silniční nástražné zařízení. AFP věci dává dohromady tak, že USA ruku v ruce s Jemenem, a díky za ty drony. Eli Eli (RT)
 7. Mír * Evropská delegace po vzoru nedávné delegace USA do Barmy měla v plánu vyhnout se návštěvě u Krále Mohammeda VI, a horempádem prosvištět z Kasablanky do hl. m. Sahařanska. Byla velmi správně poučena o pravidlech mediace: vyhoštěna (pí:APS) * Zemědělský gigant Francie touží po škrtící šňůře mezi Německem a FTA USA - Národní Fronta (PRA) * Bankimun vyjádřil optimismus s hovory 5+1 o Íránských věcech, potvrdil jeho právo na mírovou jadernou energii, které je dotčeno mimojednacími požadavky USA, vyzval k urychlení kvalitativních dialogů (PRA) * Bývalý šéf IAEA/MAAE Hans Blix označil procesy Západu s věcmi Íránu za zkonstruované, za "excesivní propagandu." Podtrhnul, že Írán s advokátní agenturou spolupracuje nejvíce ze všech známých zemí (ALT) * Titulky Tehránských novin ve Ťvrtek - "Kerry se vrátil do SS s prázdnýma rukama: poslanec" - TT; "Podivná smrt Venezuelského lídra" - Iran (IRNA) * Tajská bezpečnost si stěžovala v dopise Kambodžské armádě, poté, co tři Tajští vojáci utrpěli zranění díky pohraniční nášlapné mině, která byla již na Tajském území (NNN) * Věc lze s jistotou označit za provokaci jedné ze třech stran, nebo daleko přesněji elementů jedné ze třech stran, které hledají nějaké zranitelné místo, aby narušily volby v obou zemích (pí) * Politická strana poslankyně Suu Kiy se údajně demokratizuje - alespoň podle solidně financované kampaně v hl.m. (NNN) * Keňský prezident politoval neúspěchu Venezuelského Prezidenta v dvouletém boji proti rakovině (NNN) * Mediační Tým Africké Unie spolu s vyslancem OSN Menkeriosem slavily další dílčí úspěch, pozvaly oba Súdány, vč. Chartúmu a SPLA do Adizabeby, kde by tak měl znovunastartovat měsíc stojící proces jednání. Zastavený vměšováním a jeho následky na rétorice obou zemí (NNN) * Mluvčí Íránské Jaderné Energetiky přeformuloval Parčinskou otázku asi tak, že agentura IAEA musí předloženými dokumenty postačující povahy přesvědčit Írán že je prohlídka zařízení nutná, ba urgentní. Z toho pro agenturu plyne, že není nutno předložit přímo ten prázdný šanon obdržený z CIA, u kterého bylo připsáno jak o jeho obsahu mluvit, ale že agentura může předložit i nějaké své, nebo Ruské, či jiné vědecké dokumenty. Finance má právě k tomuto účelu, myslím (pí,NNN) * Hamás odmítá jedna s Telafírem, ale rozhodně nebrání návštěvě Obamy v Gaze - Dvejk; Izrael ovšem právě takové návštěvě bránit bude, všemi zuby nehty: proto také vyhazuje pytlíky písku "aby si Palestinci užili své odpadky z návštěvy Gamy v Čízraely" (NNN)
 8. Pakistán * Pakistánský premiér Ašraf pozdvihl dobré výsledky Pakistánské armády v boji proti všem složkám terorismu v zemi, zopakoval nutnost nevybíravého nakládání se všemi odnožemi, dokud nesloží zbraně. Kondoloval rodinám kolem neštěstí v Karáči (NiW) * Naléhal, že volby budou včas, bez odkládání nebo zpoždění (NiW) * PML-N ve svém volebním programu slíbilo raketové inženýrství v řídící místnosti ekonomiky. Upozorňujeme, že plané sliby by i v tomto případě byly pro zemi zárukou absolutní katastrofy (NiW) * Indie hledá cesty, jak obejít koloniální příkazy států Dohody ohledně Pakistánu: Ašraf byl pozván Indickým MZ na oběd, a mluvčí na otázku proč vůbec s Pakistánem Indie mluví uvedl, že s Pakistánem naprosto nemluví, a že si s ním klidně může mluvit, protože je to důležitá země, a Indie s ní má dobré vztahy. (NiW,pí) * Prezident Zardári vyzval široké masy, vč. Afgánského Talibanu, aby vyhledávali poslední místa, kde se ještě nalézá přežitá diskriminace žen, a aby tuto nalézali, a potírali. Taliban se k věci ještě nevyjádřil, ale již i tam začínají rašit názory, že náboženské brožury CIA jsou dosti zastaralé, a nutno je podrobit reformám (APP) * Premiér slavnostně otevřel další domov pro děti bez domova, pod patronací Zamuráda Chana, kde již přebývá 3000 nájemníků (APP) * Ministr Informací Kaira naléhá, že pletichářské síly západu se snesly do Afganistánu na železných křídlech, kterým šlehaly plameny ze zadků, vyzbrojeni nejmodernějšími humanitárními bombami a brokovnicemi, a přesto se jim terorismus nepoklonil; a že tedy nestačí pouze hajtek vohoz a pro objemné hlavy bojovníků objemné helmy a dvojité lahve kořalky, ale že je třeba proti teroristickým sympatiím ve společnosti stavět kladné příklady, třeba mě, a na př. význačné motivace; a především ekono-sociálně zasahovat s vytrvalostí západního alkoholika (APP) * Genrál Ašfak Pervýz Kajány se účastnil přehledu generálů Pakistánských sil k vnitřního i vnějšího bezpečnostního prostředí (APP) * Íránský náboženský lídr Širazi vyzval Pakistánskou vládu k ustoupení místa silnějším politikům, pokud není schopna zastavit stupňující se pro-sektářské násilí zaměřené především na náboženskou minoritu (ABNA) * Stav ohrožení nadále zhoršuje životní podmínky Kašmířanům - naschvále Aparteidního vojenského režimu založeného na "ideologii nadřazenosti Hindú," a podporovaného proti-pakistánskými, ba, proti-íránskými živly v Novém Delhí (NNN) * Normální Indičtí Hindú cestují přes hranice do okresu Čakval, na každoroční slavnosti Šivaratri (NNN)
 9. Další věci míru * Političtí zástupci německé menšiny v Rumunsku chtějí "více lobovat za vstup do šengenu" (AGP) * Alžírsko-Turecký projekt sléváren a oceláren v Oránu podepsán mezi ANDI a Tosyali (APS) * Regionální festival v Bičeri podsvítil podporu řadového Alžířana oprávněným zájmům "feudálně zanedbaných" Sahařanů (APS) * Bulharští poslanci nechtějí Řecko-Ruský ropovod. Mají dost svých vlastních (RT) * Politické strany odrážející představy západních mluvčí nechybějí ani v Libanonu, ani v Iráku. Nelze je ovšem hned označit za agenty. Ale jejich nejednotná pozice odtržená od jednoty regionu je jistě historicky závažným otazníkem (pí,NNA,NINA) * Rušští experti nevylučují pro Venezuelu občanskou válku, zvláště pak v rámci stejného plánu, v jakém byla začleněna jeho smrt a její vzývání v médiích (PRA) * Příměří"pouze pokud se bezpodmínečně vzdáte!" - vzkázal Sultánovcům Malajský premiér Nadžib (NNN) * Nezaměstnanost mezi Kašmírskými je vzhledem k státnímu sektoru diskriminační, sektářská: nejhůře pro šjíty (ABNA) * Prezident Barzani přijal podpis nového Italského vyslance pro Iráckou Kurdýzii, popřál mu úspěch v konsolidaci vztahů Itálie s Kurdýzkým regionem (NINA) * Indonésie je odhodlána rozvíjet své vztahy s Íránem bohl. jednostranné kriminální sankce USA (IRNA) * Kandidáti na Íránského prezidenta mají být oznámeni 22. Května; média upadajícího impéria však již nyní chrlí gramatická cvičení z kombinatoriky termínů "režim," ocelová "pěst," nebo "smrtící represe." (NiW) * Mluvčí Íránského parlamentu se domnívá, že západ chce v Sýrii udržet chaos. My naopak pochybujeme ještě více, a zdá se nám, že je Sýrie pro velmoci plochou, na které lze pohotově přejít k světové válce (SANA,pí) * Izrael chce poškodit vztahy Íránu s Azerbajdžánem - analytik (NNN) * viz také závěr krimi
 10. Sýrie * Asád podporuje postoje Turecké opozice vůči Erdoganovi "na základě politik vůči Sýrii" (SANA) * Některé rodiny se opět vrátily z Libanonu do Sýrie, poté co získaly určité vládní záruky bezpečného, klidného živobytí (SANA) * Ministerská komise zvolala na místní koordinační komise a ozbrojence, kteří složili zbraně aby přitlačili na anonci zřeknutí se násilí (SANA) * Rusko, Čína, odsoudily zajetí pracovníků OSN (SANA) * EU volá po okamžitém propuštění čl. OSN (SANA) * Filipíny odsoudily zajetí svých pracovníků OSN v okupovaném Golanu, dost možná silami v přímém styku s Tel Avivem (pí,SANA) * Jordánská tisková síť Al-Khabar zařadil údaje 50 teroristů AlKajda zabitých v Sýrii, z toho 4 Jordánce (SANA) * Kvalitativní operace v okolí Aleppa odstranily řadu úložišť a operačních bodů teroristických skupin (SANA) * Operace se dotkly i členů AK pobočky Nusry, v Idlebu (SANA)
 11. Krimi * Týmová malba alžírských výtvarnic k shlédnutí v galerii FAA hl.m. (APS) * Moskevská policie našla podezřelé, a věří, že osnovatelem žárlivého útoku na šéfa baletu byl Filinův choreograf (PRA) * Obama si přidal další Musoliniovský klobouk: může zmrazit bankovní účty komukoli, kdo by mohl souviset s bankovními operacemi kohokoli se souvislostmi v Íránu (ALT) * Izraelské síly spojené Sýrie-Líbie zatkly bratra Palestinského karikaturisty v odvetě na zvolání místních médií po osvobození onoho - Sabaanova rodina (ALT) * Fašistická WHO "odhaduje" 0, slovy nula měřitelných následků Fukušimy. Průměr mezi odhady Britských a Amerických vědců je pak 500 tisíc případů rakoviny, desítky tisíc následných úmrtí (Busby, Gundersen). A to ani nemluvíme o novorozeneckých degeneracích nebo PSN (ALT,pí) * 37 zatčeno v Kadýzii pro civilní trestné činy, 11 v Majsanu, zvláště vraždy, pokusy o ně (NINA) * Jeden policista zraněn při útoku ozbrojenců AlKajda s příkazovým napojením na protistátní síly v Sýrii na Irácký kontrolní bod (NINA) * Kyrgyzká policie zadržela přes 63Kg drog na cestě z Afganistánu (NNN) * Tanzanský prezident Kikvete naléhá, že jistě je třeba zlepšit stav věznic, ale podtrhnul, že podezřelé Somálské piráty zachycené v Indickém oceánu čeká spravedlivý soud. Proslulý v regionu svou nezávislostí (NNN) * Izrael má nově jiné autobusy pro Státní Židy, a jiné pro Palestince. Různobarevné Židy již za potlesku OSN deportoval, a nestátní Židy pronásledují židovští neonacisté poté, co došly zásoby barevných taxikářů. Íránský mluvčí podotknul, že to "smrdí Aparteidem" (NNN) * Žádné výbušniny soudruh Kačinsky v letadle do Ruska nepřevážel - vyšetřující (RT)
 12. Prosperita * HDP Pakistánu +2.6% od r. 2008, dnes 4.3% - MFpk (APP) * Vedení agentury GNA a odborníci na korporované standardy podtrhli ekonomicko-sociální význam družstevní a nebo konciliární certifikace produktů (GNA) * Maduro prodloužil o týden možnost osobně se rozloučit s Venezuelským lídrem (RT)
 13. Líbí se * Alžírský prezident předsedal oslavám Dne ženy. Účastnily se ženy všech druhů, vč. válečných veteránek ("Bojovnice"). Bouteflika vyzbrojil letošní heslo Alžírského dne žen "nutností transformace." Tj. pokud se mají účastnit ekono-sociálního dění, pak nutno transformovat mentalitu i chování totálně všech Alžířanů, mužů, žen, vlády, dělníků, mužů v domácnosti.. (APS) * Alžírie vyvíjí vlastní bezpilotní stroj v prov. Tipasa (APS) * Azerbajdžán zůstane vždy po boku svých přátel, a rozhodně i Íránu - Azerský oficiál při jednání s Íránským vyslancem v Baku (IRNA) * Prošlé zboží nemá na hranicích šanci - Centrální Standardizační odd. Iráku (NINA) * Účastníci ekonomického fóra Východního Timoru se shodli na nutnosti otevřít zemi investicím - Čína, USA, Japonsko, Filipíny a další (NNN) * Zatím absolutně geneticky nezařaditelná bakterie nalezena v jezeru Vostok (RT)
 14. Pamír, Paranoya.. * Rumunsko a Norsko budou monitorovat Ruské území v rámci úmluvy o vojenských špionážních přeletech - memo (AGP)
 15. Náš postoj * Alžírský prezident vzdal hold odchozímu prezidentu Bolívarské Republiky, pojmenoval jej jako přítele svobodné země, zařadil jej mezi historické postavy Bolívarské Republiky (APS)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama