NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 11.3. / sloupečky / Mír, Středovýchod, Asie, Kolonialismus

11. března 2013 v 14:46 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Mír?

 • OSN a KLDR
Ban Kimun a rezoluce OSN ke KLDR jsou odsouzeníhodné. Nějaké jeho řeči o rétorice KLDR naprosto ignorují úplně stejně nebezpečnou rétoriku dalších njm. dvou zemí. Zato ke Gaze už OSN umí dodávat vyvážené výzvy ku de-eskalaci. Nebo máme brát výhrůžky Okupované Korey, USA jako něco co naprosto nehraje roli? Že právě tento konflikt vlastně ani není konfliktem, pouze jednostrannou neposlušností KLDR? Tak to aplikujme na Gazu. Což takhle nazvat poslední eskalaci za práci pouze Tel Avivu, uvrhnout sankce, a pochválit Palestinský stát a jeho aktéry za absolutně mírotvorné iniciativy? Ovšem pochybuji, že je jihokorejec Ban Kimun schopen nahlédnout tři strany konfliktu jako tři strany konfliktu. Natož prohlédnout totální naivitu "odzbrojování dialogem" při realitě stupňování sankcí, hrozeb, provokací a rétoriky všemi stranami, nyní včetně OSN. V tomto ohledu je OSN nejnezodpovědnější ze všech zemí světa (pí:UNPR)
OSN nesmí opakovat své kroky z přelomu minulého století, kdy plně krylo americkou agresi proti Korejskému poloostrovu...

KLDR považuje za nutné, aby BK OSN odsoudil kroky USA, tj. rozestavění jaderného arzenálu v rámci údajného "pravidelného cvičení." Dalším vítaným krokem k deeskalaci je také likvidace jednotek "Velení OSN," tj. Americké armády, která pod tímto názvem v regionu formuje válečný "kanon-futr" proti KLDR. Tolik MZ KLDR ; Za pí nezbývá než dodat, že je povinností OSN deeskalovat vznikající konflikt, a nikoli pokračovat v navyklé úřední rutině, kde je KLDR jaksi jediným "viníkem," a ostatní si mohou před výroky v OSN třeba kloktat nitroglycerinem. Pokud OSN neodsoudí odporné aktivity všech třech zúčastněných, a nepřehodnotí platnost svých úřednických zlozvyků pro období rostoucího konfliktu třech států kolem KLDR, pak OSN nese veškerou zodpovědnost za všechny oběti a škody výsledného nukleárního chaosu v regionu, ve světě (pí,KCNA)
A jak to vidí Ban Kimun? Pravděpodobně, a to mu musíme ještě vyspravit jeho objektivitu dlahou , se před jeho očima odehrává konflikt dvou Korejí. Nebudeme z něj zase dělat takového ignoranta, aby místo konfliktu věc bral jako vytrvalou agresi KLDR. A protože je KLDR "režim," tj. na př. "nekontrolovaný socialistický aparát," nebo dokonce "soubor vyšinutých šílenců," jak opakují latrinou vzdělaní občané na západě, je nutno každý jeho krok stíhat svižnými razítky OSN. Na to je jistě Ban Kimun odborník. A že USA přisunují k zeměploše své nukleární zbraně? Vždyť se drží těsně v závěsu Ban Kimunových razítek, a ta jsou svižná, stále svižnější! Ba, dokonce možná zaslouží vychloubačné označení "Síly OSN," které si tato tlupa žlutých domorodců na své bárky na radu pentagonských "pánů OSN," vylepila. Čili pro něj jde o konflikt dvou zemí, ale jistě by hledal, i oficielně, jménem OSN, příčiny v KLDR, a role USA je zcela vedlejší, legitimní, neutrální alespoň tolik, co OSN.
Ban Kimun by si měl uvědomit, že objektivní, mírotvorný pohled nenadržuje v této rovnici nějakým USA s jejich "námořníky OSN," naopak: konflikt je mezi jednou stranou, repz. KLDR a druhou, čítající Szoul, Vošinkton. A teprv takto konfliktem dvou jaderných velmocí, konfliktem naprosto legitimně označeným za konflikt teritoriální, neboť tento spor leží mezi přesně takto popsanými jadernými silami. A teprve takto by měl Ban Kimun udělovat nějaká razítka. Protože pokud bude kterékoli straně nadržovat a označovat její navyšované jaderné hrozby za plně legitimní, ba "neutrální," ačkoli jej k tomu svádí sympatie k své části země, která si podle něj "zaslouží, právě tak jaderného ochránce," pak bude výměna hrozeb a stupňování rétoriky stupňovat. Totiž i Ban Kimunova dosavadní řeč adresou KLDR je součástí rétoriky USA: na nějaké "belikóze" není jistě KLDR zvědavá, zato USA takové obraty vítají se slinou u úst. Pokud hodlá Kimun pokračovat ve své válce razítek, pak jej upozorňujeme, že nese celou vinu, a že razítka na počty radioaktivních mrtvol jeho tvář nijak nezachrání. Pokud necouvne do nestranné pozice, ze které musí právě zcela nově podniknout neutralizační kroky proti USA, takové, jaké zmiňuje KLDR, pak rozhodně bude jeho razítko ozdobou masových hrobů, které budou mít na svědomí právě "Síly OSN" (pí)

 • Média a Sýrie
Britský tisk rozjíždí propagandu k intervenci v Sýrii, s kterou nesouhlasí skoro nikdo jiný, než USA a Izrael. Ale jak víme nepopularita ještě neprotiřečí morálnosti, natož "pocitu morální zodpovědnosti." Takovými pocity trpí na př. Dajly Telegraf, Tony Blér a další, a trpěli jimi i ti propagandisté v BBC, CNN, kteří později litovali svého psaní "pro válku proti Iráku." Ba svých morálních zodpovědností vlastně později, mimo funkci, litovali všichni Britští politikové, krom nacistů jako Čurčil, jihž zásluhy jsou podobné těm v Hirošimě, jen nám jsou blíže.. V boji o "srdce a ducha" (NNN)


Středovýchod

 • Reformy OSN, Turecko, Írán a dodávky slibů a zbraní Syrským mrtvým
Turecký diplomat potvrdil připravenost Íránu spolupracovat ku pozvižení situace žen a dětí stižených občanskou válkou vis-a-vis neschopnost zjm. asi západních dárců nahlédnout obscénnost "dodávky slibů" následované "dodávkou zbraní."Svými výroky dále vnucoval otázku, zda není momentálně Sýrie obětí takové konkrétní konspirace, aby osočovala Turecko, tj. Turecký diplomat ve všech detajlech nevykazoval v Evropě, Kataru ap. běžné deformace náhledu, všudypřítomnou zaujatost vojenskou rétorikou. Také podpořil starší ale trvalou výzvu Íránu k tvrdým reformám OSN, dnes zjm. vis-a-vis válka USA a KLDR, kamuflovaná nízkointenzivní, ale tězce ideologizovanou, občanskou válkou na po/o. Označil současné chování OSN a EU za v rozporu s idejemi těchto spolků, a zjm. překvapil svou znalostí základní ideologie v jádře EU, tedy "EU je prostředkem k míru." Upozornil tak, že tyto organizace plní zcela jiné účely, což lze vysledovat z jejich dosavadních priorit: ekonomika, Írán, Bělorusko, Tymošenková, podpora protiputynovského Antisemitismu v Moskvě, kolonialismus v Súdánu, Zimbabwe, Líbii. Vyzval k drastickým reformám obou organizací vis-a-vis jejich podružnost, neschopnost, mimorealismus a protimírovost v Sýrii (pí,IRNA)

 • Jednání o věcech Íránu a rozpad EU
Návrhy USA jsou pod tlakem EU v G5+1 mnohem logičtější, realističtější - nMZ IRI Abás Arakčí; nesmíme podsouvat příčiny drolení EU sem. Británie je dlouhodobě nespokojená, že její ekonomický dominýrismus vychází v nastavení EU naprázdno, proto se více kriminálně spolčuje s USA vzhledem k Sýrii, a na tom na př. se snaží zbohatnout, přivábit investory (militární liberalizace), zajistit si prestiž alespoň v USA, mezi takovými krkavci. Francie chce jistě podobné výsady, avšak o jejím kurzu rozhodují demokratičtější zájmy, byť tím nedocházejí uspokojení, protože u populistického kormidla zemědělsko-průmyslových zájmů stojí jakási imperialistická oligarchie. Ve Francii jde spíše o "Prestiž suverenity," a věčný návrat handrkování s Němci. Výsledky 5+1, resp. citelné změny musíme tak připisovat ustupujícímu autismu EU a zemí EU, tj. pokračující marginalizaci ekonomických receptů, půjček atp. jako řešení geopolitických krizí (rostoucí výraznost ve slově "údajně" - finančních), na základě aktivace mzn. hospodářské politiky a uvědomění vládnoucích elit evropských zemí.Totiž aktivace vis-a-vis absolutní zahraniční neaktivita evropských zemí, završená monopolem zbrojařů na "zahraničně diplomatické" nou-hau, resp. ještě hůře než sovětským centralismem v Bruselu: SSSR totiž zahraniční ekonomicky rozpoznávalo, a ani vztahy republik SSSR nebyly odkázané na abstraktní žvanění byrokracie v Moskvě (pí,IRNA)

 • Hnutí NAM a řeči Ban Kimuna
Hnutí NAM zvolalo po jaderném odzbrojení všech bez diskriminace, vis-a-vis řeči Ban Kimuna nad válkou dvou jaderných států o "odzbrojení jednoho z nich dialogem," zatímco OSN podepisují jedny zaujaté sankce za druhými, a účastní se propagandy proti této zemi odsuzováním všeho možného. NAM také podtrhlo nutnost motivovat členské státy NPT k mírovému použití jaderné energie, tj. aktivovat ty články NPT, které zavádějí jadernou spolupráci mezinárodně. NAM dodalo, že se režim NPT a zahrnutá práva nesmí politizovat, aby bylo možno o nějakém odzbrojení uvažovat, tj. NPT smlouva má zajišťovat státu imunitu v mzn. organizacích proti válečnému pokřiku, výměnou za strukturovanou spolupráci státu s agenturou IAEA (pí,IRNA)

 • Špionážní napříč zeměmi ECO
Pochybuji, že Turecko poslalo "mluvčího AlKajdy," a nadto "synovce Ládyna" do Ammánu, a tam teprv, že by si jej vyzvedla CIA. Jde o úplně stejný dezinformační manévr jako ku letišti v Karáčí. První má napnout vztahy mezi Irákem-Jordánskem, a je jistě reakcí na ropný biznis, nehledě na ventilaci krachujících politik USA v Jemenu, a druhé mělo napnout vztahy mezi Íránem, Afganistánem a Pakistánem. Spíše mezi Afg-Pak, protože spolupráce s FBI hůře rezonuje v Afganistánu, než v Íránu. Jsou to dosti utopické, ztroskotanecké, negativní, a sotva kreativní desinformace, nejspíše vůbec na povel paní Klintonové, která právě takové operace generuje: impotentní, negativní a defétistické (pí:PL)
Pokud nahlédneme na událost skrze agenturu KUNA, je zřejmo, že dezinformaci zakládají zdroje Latýny, nebo přímo ona, na formulaci, že obviněný byl zaslán do Jordánska. Takovou fikci, spekulaci bez pozitivní ráže však KUNA nepřipojuje. Konečně i PL udává, že obviněný byl v Turecku propuštěn . Jenže na konci věc obrací na "předání," mezi Tureckem a Jordánskem, zatímco KUNA jasně podtrhuje přímou vazbu propuštění a zadržení, nadto naléhá, že zadržení bylo bezprostřední. Tj. CIA si počkala na jeho propuštění, a možná ještě i na jeho nasednutí na letadlo, aby oddělení lží a rozvratů mohlo skrze všelijaké agentury ke zprávě dotisknout vazby na různé další země. Pošpiňovat Turecko bylo prvním záměrem tvůrců, ale pak od toho sešlo, tak zbůhdarma pošpinili "Jordánsko a Kuvajt." Velmi zajímavě tato úsměvná analytická hloubka začne působit, když vzpomeneme, že také připisujeme tvorbu tohoto klamu stejnému oddělení, jako "FBI v Karáčí." Navíc paní Klintnovou. Asi už s Kuvajtem vnitřně nepočítá. Nejspíš je i autorkou "setkání Indie, Afganistánu a USA," tj. různých výplodů z lůna agentury BNA, že "Pakistánský Islám je pobočkou ISI." A že se "plánuje zařazení ISI mezi teroristické organizace." To nás konečně směřuje do Karáče, do Kvéty, kde je působení přičítáno Britské straně. Nápravou tedy pro naše úvahy může být, že jsou v Pakistánu Britské zájmy tohoto druhu, ale, že implementace těchto záležitostí je na různých Rajmondech Dejvisech. Pouze nou-hau je Britské. Dokonce ani pofidérní "Hakkaniho memo" není vázáno na Britský parlament. Mediální šou zřízené Dejvisem k "jaderné hrozbě mulláhů," neschopnost v Abottabádu, a další "neschopnosti:" vše je Americké, Klintnovské, a naplněné Britskou nou-hau. Vč. celkové postavy Usámy Bin Ládina. A jeho synovců.. (pí:KUNA)
Británie podpoří únosce pracovníků OSN půl miliardou KČ na zbraně - Hague; Kerry si v Kataru též omyl ruce nad úlohou OSN (SANA)

 • Jemen, Británie a naše vize
Politický podsekretář OSN zaštítil podivnou sešlost "Přátelé Jemenu," která utrácí velmi mnoho peněz za své charitativně-populární vzezření, zato jí jsou fakta a skutečnosti blízké Jemenské bezpečnosti, sousedských výhledů a běžné životy Jemenců skutečně ukradené. Tato společnost jistě bere v potaz mnohé, a zcela nekriticky akceptuje úlohu CIA v Jemenu jako součást nutné bezpečnosti, což je z hlediska reality stále méně pobuřující, než že tato společnost maskuje obecně bezohledné, rozvratné útoky na suverenitu, jednotu a budoucnost této země. Jeffrey Feltman se tedy postavil za tuto zkrachovalou pozérskou společnost nočních rozvracečů státu, stejně jako my se stavíme za pokračující potřebu najít této zemi dostatečné fórum pro absolutní změny v jejím regionálním postavení, které je dosud zcela určováno vyššími regionálními rovnicemi, přičemž právě role Jemenu je u všech těchto rovnic teprv reliktní, odpadní. Hledáme tedy regionální i nadregionální platformu, která bude Jemen pojímat jako svébytnou regionální jednotku, nabízející nový diskurs všem skupinám širšího regionu. V tomto ohledu pojímáme revoluční "tranzici" v Jemenu za bezcennou nálepku neangažovaných brutálních pokrytců, a skutečnost potřeb této země klademe v nezávislost od jednostranných řešení, která tato skupina Jemenu ve výsledku vnucuje z okraje svých zájmů. Námi hledaná platforma pozdvihuje v popředí dekolonizační proces v Jemenu, jako hlavní faktory započítává nové nastavení bezpečnosti, které automaticky odstraňuje fašistické aplikace CIA v zemi, a namísto reforem uzavírá celou historickou epochu rozdělení a polarizace dvěma systémy, tak, aby lid obou bývalých sfér vlivu byl ve své vlastní zemi, a tato byla pro okolní země příkladem nezávislosti, jednoty: jménem. (pí:UNPR)

 • Protokol, etika, a Izrael vs. EU
Izraelský mluvčí, který, zatímco je prezident v EU, bere politiku EU pěkně hopem, a rovnou přednáší o rozporech v myšlení Ministryně Zahraničí EU Aštnové, se rozhodně nehodlá představit - Izraelský list; deník dále upozornil, že tento establišák považuje za vhodné vystavovat euroministryni Aštnovou tiskovému teroru, tj. ukázat "zločiny osadníků" jako druhou stranu mince - "zařazení Hizbaláhu mezi teroristy." Jistě, pro země jako tato, nebo USA je druhá otázka záležitostí gumového razítka. A ministři ostatních zemí nějaká hloupá zviřátka, která předně rozpitváváme, vystavujeme černobílým anketám, abychom z publika vyloudili libý výsměch, a konečně poučujeme, konfrontujeme. Tedy: "Politik, který chce zůstat v anonymitě konfrontuje MZ EU, div nevyhlašuje sankce na EU, aby prosadil zájmy své země. Vměšování bere jako vhodný doprovod jednání svého prezidenta v cílové zemi" (KUNA,pí)

 • S prázdnýma..
Obamova politika středního východu se nemění: v klíčových otázkách bude dělat radost Tel Avivu; Írán zůstává jeho velkým tématem pro rozklad regionu; láká zájemce o tento druh aktivit "možností vojenského úderu."; Palestince nadále označuje za přítěž mírového procesu, který by měl být "Izraelský a vedený Izraelci."; Tak snad jsme nic nevynechali. Prostě nuda, výhrůžky, velká ramena a na krku neschopnost, historie zločinů, vadná, psychopatická rétorika fašistů v pentagonu.. O jaderném odzbrojení Středního Východu a zjm. Izraele pak samozřejmě ani zmínky. Toť prosím prospekty - bezúčelné cesty Belchadima Abdulhekra Obamy po středním východě, kterou si převelice maluje (pí:KUNA)
K tomu jeho protěžek v Netajáhii ministr Plození a Sanitace Bibu Bibu urguje selhání všech celosvětově spojeneckých populárních prostředků, které měly za úkol nic více nebo méně, než zpřátelit zloduchovitý Írán. Podtrhává nutnost podložit celosvětově spojenecké populární argumenty markantní vojenskou hrozbou, a již napřahuje reportérům příkladnou svraštěnou pěstičku. Korporátní levicový tisk pak "potřebu vyvážit řeči hrozbou" opatřuje oduševnělým rozborem, že si Bibu Bibu nevšiml, že právě možná Hizbael takovou hrozbou pro redžijon je, ba možná ještě větší! Korporovaný socialismus nejen, že udržuje čtenáře v toku nesouvislých potrhaných informací, ale ještě je opatřuje vzletnými, prázdnými hesly, takže člověk je o Íránu naplněn nadpisy, ale uniká mu, že spořádal velmi nebezpečný průřez informacemi na př. ČTK a dalších takových "kouzelníků významu." Na jednu stranu tak korporovaně levicový tisk potlačuje překladové znalosti na př. pojmu "hrozba" v rétorice kolonialistů, na stranu druhou potlačuje jakoukoli narážku na to, že Bibu Bibu žadoní o vojenskou podporu USA, a konečně celý nonsens opatřuje "loajálním vtipem," že Izrael "takovou hrozbou možná je" nadto "ještě větší" -než s pomocí USA? (pí:HaN)

Asie


 • Pakistánský ropovod a Americké manýry: nesměnitelné komodity
Americký vyslanec v reakci na výzvu Pakistánského Průmyslového Svazu (KPCCI) aby USA podpořily Pakistán alespoň respektováním suverenity a reflektováním narůstající energetické krize v zemi, a tak aby USA nekladly překážky projektu Íránsko-Pakistánského ropovodu; naprosto nereagoval přátelsky, a rovnou se opět vměšoval, že USA ví nejlépe co Pakistán potřebuje, a že přeci může postavit ropovod (kdo? USA?) přes Tadžikistán (a přes Afganistán??). Tak snad svazující se Afgánská smyčka Americkému vměšování a rostoucí vliv Afgánské loby za Pakistánské zájmy změní časem přístup nafoukaného upadajícího impéria - USA, a tyto se začnou živit jako každý jiný slušný stát, na př. spoluprací.
Samit zemí ECO (zal. Turecko, Pakistán, Írán) k energetice skončil v Tehránu s 13 článkovým výstupem, který také přineseme (IRNA,pí)
Komu chtějí USA namluvit, že jim jakkoli záleží na bezpečnosti Pakistánsko-Afghánsko-Indického trojuhelníku, když tu a tam je nám dopřáno zaslechnout, že ostře oponují ropovodu z Íránu do regionu, který prospěje i Indii a Afghanistánu, toliko deklarovaným "ústředním spojencům" USA v regionu, kteří rozhodně nebudou zažívat v dodávkách obstrukce ani nyní, ani pokud eventuelně USA rozdrobí Írán v globální regionální občanské válce s jadernou dohrou? Tj. je na dodávkách ropy touto cestou těmto zemím něco jiného, co činí v USA problém, než nelibost proklamovaného monopolu jakýchsi firem v USA, tedy snaha vlastníků a kadetů projektu TAPI vyřadit jakoukoli obchodní konkurenci? Co jiného v tomto smyslu určuje negativní vymezení zájmů USA vůči ropovodu IPI? Opakujeme, že nejednoznačnosti tolik obvyklé v zahraniční politice USA, a libovolné obměny postojů typu USA-(Irák-Kuvajt) 2003 nejsou v tomto regionu vůbec vítány, a budou hlučně i s předstihem vystavovány na odiv mzn. komunitě všemi dostupnými prostředky, zjm. konvergencí mezi médii a učeními širokého východu (Mahřeb-Japonsko)! (pí:PL)

 • Vztahy mezi Pakistánem a Afganistánem v médiích a v realitě
Výzvy různých "odborníků v Afganistánu" k zařazení Pakistánské Státní Rozvědky "ISI" mezi teroristické organizace nejsou vůbec náhodné. Snahy USA podpořit rivalství v regionu již dříve vedly k "oficializaci" spolupráce ISI a "Hakaniho sítě," a jistě lze mezi příklady zařadit "nedostatečnou aktivitu Pakistánské armády v pohraničí," nebo různé výběrové organizace, které USA bez problému zahrnou mezi teroristy, jen aby pošpinily ruce Pakistánu. A pak na př. Abotabád, a další "důkazy spolupráce" Pakistánu s teroristy, tj. důkazy "legitimity útoku" (ve smyslu Amerických legitimit) na jaderný stát v rámci "praxe NPT." K Hakaniho síti se spíše ukazuje realita "Hakaniho smlouvy," porušující suverenitu Pakistánu ve prospěch USA. Nedostatečná aktivita, jak vidíme, dlí právě ve vágních informacích v regionu, kde ani smlouva USA, Afganistánu a Pakistánu o pohraničí neznamená pro pohraničí ještě naprosto nic. Leda "podklady" nějakých krajních arbitráží. O nezákonnosti některých organizací je možno uvažovat v širším rámci, na př. Bangladéš nebo dokonce ČR/Německo. Rozhodně velmi špatná volba prostoru k vměšování. A proč lze tyto "odborné výstupy" řadit mezi očekávané? Protože možnost přesunout "vojenské aktivity" do Pakistánu dlouho nebude mimo zájmy USA, a protože "odsun USA" z Afganistánu tvoří úrodný prostor pro urgence různého typu, a zjm. pro hlasy odkazující všechny příčiny "nestability" v Afganistánu na Pakistán. Jenže jediná příčina v regionu je absolutně bez pochyb cizí okupace, pocházející z jednostranné agrese, započaté Americkým šovinistickým režimem na základě fiktivních příčinných vztahů. "Režim který podporuje mzn. terorismus" a nikoli asistence v přátelské zemi "plné militantů" (pí:BNA)

 • Extremismus a ISI, přestřelky Ulema
Tahir Ašraf pravděpodobně není žádným "velkým muftím" Pakistánu, a už vůbec pochybujeme, že se vyjádřil právě ve smyslu, že by sebevražedné útoky byly legitimní. Jistě řekl, že Afgánská intifáda je vis-a-vis Západní okupace oprávněná. V první řadě ale není "hlasem ISI," spíše hlasem CIA, stejně jako tyto reakční výplody "Afgánských Ulema Koncilů." Kdybychom mluvili o Pakistánských, nebo Afghánských duchovních, rozhodně to nebudou "Talibanci," ale absolutně jistě to nebudou poskoci okupační rozvědky, kteří rádi připraví všechny rekvizity pro válku USA proti Pakistánu. Resp. ať už ti či oni duchovní v regionu vyhlašují cokoli, zajímá nás, jak to reálně přispívá míru mezi dvěma státy. A podobné připisování výroků nějakých záhadně magnifikovaných kněží celému Pakistánu, nebo "naivní" snahy zapsat Pakistánské ozbrojené síly, vč. rozvědky na "seznam teroristů OSN" rozhodně nepatří duchovním, které má smysl uvažovat jako síly potřebné pro mír v Afganistánu a regionu. Síly, které se zabývají takovými výroky a publikací jsou síly okupační, a mírový domácí odboj proti takovým silám je oprávněný, stejně jako ozbrojený odpor proti okupačním silám. (pí,BNA)

 • Indie - Pakistán
Mluvčí kanceláře ministra zahraničí Pakistánu potvrdil, že Pakistán stojí pouze o mírová řešení klíčových otázek mezi ním a Indií, tj. neuhne od navrhování a udržování dialogu, progresivní deeskalace na hranicích. Vyvrátil tvrzení některých zdrojů, že "Pakistán urguje Indii" ohledně vodních zdrojů s odkazem na probíhající arbitráž, existující smlouvy a pokračující dialog obou zemí. Ohledně ropovodu upozornil, že si Pakistán naprosto není vědom, že by USA "ostře" byly proti IPI, a že doufá, že tichý souhlas "snad přátel" s ropovodem vzhledem ke stavu Pakistánské ekonomiky a míru v zemi a u sousedů, a s ohledem k zpětným vazbám energetiky, ekonomiky a terorismu, je souhlasem jasným a trvalým, stejně jako proklamované postoje ke krizi v sousední zemi, kterou mají USA povinnost svým odchodem a způsobem svého odchodu zmírnit, a umožnit její mírové vyřešení především v rámci regionu, a pouze v zájmu Afghánců, nikoli v zájmu "války na terorismus" nebo jiných falsetových doktrýn (pí,NiW)


Kolonialismus

 • USA vs EU
Změny ústavy v první řadě umožňují vágní interpretace v zahraničí. Vítáme velkolepé vměšování EU a nadto vměšování USA do věcí EU ve smyslu "podpory vměšování EU do věcí Maďarska," ale bude-li změna doplněna referendem, pak prostor pro tuto přnjm. nepraktickou "politiku velkých hráčů" zmizí. Nadto tito dva hráči jsou známí svými negativními postoji k Maďarsku historicky, takže nás nepřekvapují, a nutno hledat na takové praktiky "nenávistné řeči" moderní léky. Pokud se někdo chová jako ku-klux-klan, pak EU a USA vůči Maďarsku (pí:KUNA)

 • Keňa a papírové stroje
Víte kdo obviňuje kandidáty v Keni z humanitárních zločinů? Nu, rozhodně nikoli 55% voličů, a ani dalších 45% voličů. A kdo to tedy chce vidět kandidáty voleb 2007 "před londýnskou justicí v Hágu?" Přeci USA a další "dárcovské státy." Tak přijímat dary není pouze ponižující, ale jak vidíme i zavazuje! A jakto, že v tom mají USA natolik jasno, jako na př. v právní hantýrce Maďarské ústavy, tedy v tom, kdo "způsobil po volbách tisíce mrtvých" v Keni? Jak to mohou v USA vědět, když tam dosud neví zcela jednoznačně, zda je Boko Haram součástí americké politické strany Tea Party, když ani neví, zda je Muslimské Bratrstvo politickou, nebo teroristickou organizací. A když konečně i bez této vědomosti MB proklínají šéfové CIA před kongresem jako Osu Zla, ale zase údajné MB zásobují zbraněmi proti údajným režimům, jako v Lýbii a pod.? Jistě že to nevědí, pouze mají připravené lepší kandidáty, ba, právě asi Boko Haram a další "dlouho v USA zakázaná teroristická hnutí," jako ta v Lýbii a jinde, která nakonec dostala velkolepou popularitu jako "Svobodná Armáda" a pod. Prostě proto, že o takových "Boko Haram" dosud masové publikum nemá vůbec potuchy, takže v diplomacii USA slouží jako klamná mimikra, a polapené politické síly jsou závěrem překvapeny, že v Hágu jsou vítány ony, a v jejich hlavním městě takové "Boko Haramy.." (pí:AP)
Dodejme, že USA se v EU a Maďarsku vměšují takto: Maďarsko má zajistit v dodatcích k Ústavě respekt k vládě zákona, otevřenost soudní kontrole a dalším "názorům v Maďarské společnosti," a konečně Maďarsko má uvítat Italský dohled nad tímto svým procesem. Tolik mudrování USA z úřadu vměšování. Vidíme, že je to pěkně vágní, a navíc, že v USA takový druh "expertýzy" rozhodně nedochází ke slovu, pročež takové kdáky směrem EU z USA zní zcela íbrmenšovsky (pí,KUNA)

 • Batman a jeho přátelé s pytlíky na hlavě
Americký bezpečnostní odborník Gletty, preferovaná bezpečnostní postava pro celodvéřové umyvatelné plakáty, člen odd. FBI pro komunikaci AIPAC s médii upozornil, že od r. 2012 přibylo 88, tj. 7%, Kukluxklanových skupin s protivládním a protibarevným zaměřením, šířící se na bázi konspiračních pověr, s opodstatněným podezřením, že jde o skupiny ozbrojené. Dle tohoto odborníka Glettyho (já jej na př. budu mít brzy na plakátu jak osedlává hnědáka a uhání doleva) je nyní v USA až 1360 Rasistických protivládních ozbrojených skupin. Pí FBI upozornily, že není třeba pouze zakázat soukromé vlastnictví zbraně, ale ještě zavést vyčerpávající, komplexní politiku ohl. papírových pytlíků a nůžek, tak, aby skupiny bez obřadních, fanatizujících artefaktů začaly masově zanikat (pí,RT)


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama