NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 13.3.: Karzaí odsoudil další obstrukce USA v převelení CIA mučírny Bagram pod Afgánskou kontrolu...

13. března 2013 v 14:19 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Čína vyzvala všechny nukleární strany v KLDR, vč. Ban Kimuna k zdrženlivosti; sankce přiklepla ale neuznává v principu (RT) * Karzaí odsoudil další obstrukce USA v převelení CIA mučírny Bagram pod Afgánskou kontrolu, přisadil si, že "USA mají pro r. 2014 nové heslo: pokud odejdeme, budete zničeni!" (NNN) * Poslední z podepsaných bodů mezi dvěma Súdány byl nejošemetnějším z posledních 9. Po dohodě o pohraničí by zbytek měl být otázkou tří max. čtyřech týdnů (pí:NNN) * Somálský parlament rozdělený na skupinky přezkoumává 57 článků přechodné ústavy (NNN) * Szoul prosí KLDR o dialog, ale nehodlá akceptovat vypouštění družic (KUNA,pí) * Japonská aktivita v Afganistánu se zaměřuje na zdravotnictví a sanitaci (BNA) * Irácký premiér probral s Italským vyslancem v Pondělí cesty k posílení vzájemných vztahů (NINA)
 2. "Poslední útoky v Kábulu měly možná demonstrovat sílu Talibanu během návštěvy Amerického protektora v Kábulu, ale daleko spíše posloužily právě cizincům a jejich odporným plánům v Afganistánu" - politický Analytik BNA dále v rozboru řeči Prez. Karzaího (BNA) * "Ideály Hugo Čavéze přetrvají mezi Americkými národy" - Íránský víp Rahimi a MZ Salehi předali zprávu Íránské vlády a národa pracovníkům Bolívarské ambasády v Tehránu (IRNA) * Ugandský prezident pogratuloval novému Keňskému prezidentu - to nám defakto stačí abychom jej s konečnou platností vyňali z fabrikovaného informačního rámce Winter-Snow (NNN) * Nigerijský prezident vyzval nového Keňského prezidenta, aby si dal záležet na vládě národního dialogu (NNN)
 3. " Írán, Omán a Irák mohou být v budoucnu klíčovými prvky regionálního pokroku" - Ománský profesor na strategické konferenci vědeckých a intelektuálních elit v Bušéru, účast opravdu široká: Turecko, Francie, Nizozemí aneb Japonsko (IRNA) * Iráčtí Sadristé diskutovali s politiky v Bejrútu Syrskou krizi (NINA) * OSN ocenilo průběh voleb v Keni (UNPR) * Anbar zvýšil bezp. opatření proti AlKajdě, ve prospěch protestujících. Kubler ovšem vyzval "Irák k maximální toleranci k protestujícím." To navíc pro Mozul, kde popsal události jako "střet armády a protestujících." Nedivíme se, že jej Mozulští skoro jednohlasně posílají k čertům (NINA) * Malajský ministr Informací urguje, že se nesluší hordu násilníků neschopnou jednat označovat za "Sultánovu armádu," a pokud navíc ještě ohrožují lidi v oblasti kterou si nárokují, nesluší se je s touto oblastí spojovat (NNN)
 4. USA odkrylo i bez toho původně poměrně evidentní realitu v Íránu zmizelého "Levinsona." USA tak žádají Írán o předtím Íránem nabídnutou "spolupráci v pátrání po agentovi FBI." Stejně jako USA dovětkem podsouvá, že ale i tak s Íránem "v mnohém nesouhlasí," tak my dodáváme, že nevěříme, že jej hledají protože ho "milující rodina postrádá." Z tohoto řazení pak plyne, že by se jistě slušelo Írán informovat o účelu jeho mise. Pak se jistě najde "vcukuletu." Když jsme u těch slušností a odhalování zřejmého (IRNA) * Mluvčí Parlamentu IRI Ali Larjdžány důrazně varoval Západ proti pokusům opět podminovat hovory 5+1 na př. zostřením rétoriky, dokořeněným mediálním alibismem. "Nátlak není dialog" (IRNA) * Kurdýzský Erbil a Íránské Úramje spustily přímou leteckou linku (IRNA) * Egyptská demokracie funguje: soud zrušil volby (NNN) * Silně pro-Americká AlKajda se přihlásila k sebeobraně v Iráku, která stála život 48 Syrských vojáků a 9 Iráckých složek. Peníze pěchované do Sýrie nejspíše přivádějí CNS AlKajdy k domněnkám, že možno přiskočit k dalším zranitelným státům při njm. známce oslabení. A nebo jsme (byli) v Iráku svědky zmařených pokusů USA a zájemců o reinvazi . Nálepky pro vedení státu rozhodně "v systému" nechyběly (pí,NNN)
 5. Irák * Hasan Džihád z Kurdistánské Aliance klade schválení rozpočtu na lehčí váhu, totiž jako špatný precendens. Rozhodně však nestraší s odtržením a dalšími eventualitami zahrnujícími jistě i biologické zbraně a humanitární bombardování. Tím vůbec poukazuje spíše na to, že politické bloky, když už nenašly sílu k dialogu, zalekly se natolik očerňovaných "rozbrojů" a "chybných postojů," demonstrantů, krize a mediací, že raději nahrabaly dostatek hlasů a "zachránily Irák" urgentním schválením rozpočtu. Jistě i to se počítá. Nyní si mohou demonstrující rozdělit Irák, a premiér uzavřít dohodu s ministrem financí. Dialog zvládne Barzani sám. (pí,NINA) * Naprosto nelze uvažovat o nějaké konspiraci, že by někde v pozadí USA hledaly cestu jak odstřihnout zcela Kurdistán od Iráku. Naprosto jednoznačně mnohé Kurdské politiky nepříjemně překvapila reakce "bojechtivých" federálních politických klubů na mediátorskou výzvu Kurdského Prezidenta Barzaniho, tedy to, že nakonec schválily rozpočet bez přítomnosti jediného Kurdského poslance. Je ovšem potom ještě otázkou, jak výsledný rozpočet vypadá pro Kurdýzii? Je naplněn ústavní požadavek regionu? Nebo jsou neřešeny ještě i další rozpočtové věci naléhané regionem, čili řešeny v neprospěch? (pí,NINA) * Poslední pondělní zprávy potvrzují, že Kurdští poslanci zmírnili svou diskusi a vnitřní návrhy, a že protože jsou nespokojeni, budou se nadále rozhodně účastnit dění v Bahdádu, a to mnohem aktivněji, než dříve! (NINA) *** Volební komise zváží požadavek Anbarských lídrů z bezpečnostních důvodů přesunout místní volební termíny (NINA) * Njv. Isl. Koncil al-Hakim spojil síly s Patriotskou Stranou Práce, a opakují výzvu politickým silám po jednotě a náhledu na hrozbu tkvící v ustrnulých postojích k stále stejným problémům (NINA) * Vojska v Mozulu uposlechla návrhy komise demonstrujících, a nahradí inkriminovaná vojenská stanoviště policejními. Kubler opravdu myslím zasahuje příliš hluboko, zato ve fórech, kde by mohl podpořit Irák jako celek, je jako po vymření (NINA,pí) * Místní oficiál v Basře potvrdil smlouvu mezi Kuvajtem a Irákem o hraničním městě Umm Kasr. Jiný politik z toho ovšem dělá "útok Kuvajtu na suverenitu." (NINA) * Sadr požádal o důkladné vyšetření událostí v Mozulu, doufal, že protestující nebudou (? "opět") žádat pomoc zvenčí (NINA) *** Budou-li politické bloky ve federální vládě politizovat Kurdskou otázku v rozpočtu, může region začít uvažovat o použití ekonomického nátlaku nebo dokonce boji o nezávislost - Berwari / KA; Bezpečnostní následky pro oba regiony a ekonomické následky pro Bahdád jsou nasnadě (pí,NINA) * Kurdistánská vláda údajně popsala rozpočtový zákon jako v neprospěch Kurdů. Zjm. pak údajně nezahrnuje náklady na provoz Pešmergy, úhrady z těžařských podílů, čili naprosto zásadní témata, o kterých se federální politické bloky shodli alespoň na tom, že se na nich nejsou schopny shodnout (NINA) * Páteční kázání v Bahdádu Sajída Kubančiho označilo Karadavího "fatvu" označující vraždu Iráckého premiéra za svatou, za něco proti samotné myšlence Islámu. Žádal vyšetření vazeb Karadavího na AQ a Tel Aviv (ABNA) * Libanon * (P)GCC "varovalo Libanon aby si nepokazil svou politiku izolace se od Sýrie." Lze to ovšem vysvětlit ještě kreativněji, než bohulibé obavy o Libanonské věci; Totiž jako reakce na varování Libanonu v Arabské Lize, že pokud tato bude nadále nadržovat jedné straně v Sýrii, pak se od jejích politik bude Libanon distancovat. Politika disociace totiž možná Libanon "ochraňuje," ale také, možná, jej daleko více ohrožuje případně podsvícený postoj Arabské Ligy, totiž dlouhodobá podpora Arabské Ligy jedné straně konfliktu v bodě členství Sýrie. Neříkám jinde, protože jinak Arabská Liga mnohem lépe přistupuje k věcem v Sýrii, než západní aktéři. Tedy alespoň z hlediska diplomatického obsahu a rozsahu (NNA,pí) * Školství stále protestuje, tentokrát za platy - Libanon (NNA)
 6. Mír * Íránský, Pakistánský i Afgánský ministr vnitra se setkají na okraji Vídeňské 56. Protinarkotické Komise 11-15.3. (IRNA) * Íránská reformulace, že IAEA musí Írán o Parčinu přesvědčit byla reakcí na celkem pozitivní řeč genseka IAEA Jukji Amána, ve které vyzval k další práci na strukturovaném smluvním postupu, a urgoval přístup inspektorů k Parčinu. Jako vždy, nezbývá než urgovat dodání důvodů, a tak optimální a světovému míru prospěšné plnění úloh agenturou IAEA. Ta má totiž své svěřence proti podobným politizacím bránit, jinak by nikdo neměl zájem s ní spolupracovat. Navýsost chybné pak jsou představy Ban Kimuna, že na krajíčku jaderné války mezi USA a KLDR bude dialogem odzbrojovat KLDR a vojenské provokace USA absolutně přecházet, nebo dokonce ověnčovat andělskými proslovy (pí:IRNA) * Jednání 5+1 o Íránských záležitostech je bezpochyb rozhodujícím článkem na cestě zlepšení vztahů USA a Íránu, jak je maloval Obama svým voličům - NVIIR A A Chamenej (IRNA) * Sahařanský prezident odsoudil deportaci europoslanců po příletu do Maroka (APS) * Prospekty spolupráce teroristů a UNESKO na kolonizaci Mali jsou optimistické - OSN Boková; jedni budou památky ničit, druzí opravovat. K tomu bude z tlampačů znít "S Francií na věčné časy!" (APS) * Íránský Parlament již probírá smlouvu o spolupráci s Argentinou pro nalezení pravdy ohledně teroristického zločinu, který dobře posloužil mzn. tlakům, a slouží jistě i dodnes (IRNA) * OSN odsoudilo útoky v Kábulu připisované někým Talibanu, někým CIA (UNPR,pí) * Švýcarský MZ optimistou pokud jde o jednání o věcech Íránu (NNN) *** "Sám jsem ústavní právník, a ten kdo četl novou ústavu Zimbabwe souhlasí, že může obstát proti nejlepším ústavám světa, vč. té joafrické" - Biti, MDC (NNN) * Irácký Maliki převzal zprávu od Tuniského prezidenta (NINA) * Mozulští protestující trvají na odstranění OSN Koblera: "není nezávislý, je neprofesionální" - styčná komise demonstrujících (NINA) * Systematická likvidace makových polí v Afgánské Ptáči pokračuje, v Pondělí zlikv. 2 jitra v tomto okrese (BNA) * Irácký premiér probral s zmocněncem AL pro Irák Salgamem mechanismy dalšího rozvoje vz vz (NINA) * Špatné počasí v přístavech Emirátů střídají požáry na lodích - Zoologická zahrada plná strašidel umí být přesvědčivá (pí:NNN) * Marocká královská rodina propaguje dárcovství krve pod heslem "Každý může být hrdina" (NNN) * ICC "dalo Keňským podezřelým více času" tj. do konce tohoto měsíce na přípravu obhajoby. Možná by stačilo, kdyby je adoptoval nějaký držitel rodokmenu.. (NNN) *** Turecký premiér naléhá na započetí jednání s PKK. Musí ovšem složit zbraně. Nedával bych to bezpodmínečně jako podmínku, ale jistě jsou obě strany schopny následovat Kolumbijský příklad v plném rozsahu. Zařazení mezi teroristické skupiny je podle mě ovšem významnou překážkou, rozhodně technicky nepotřebnou: a už vůbec k jednání! Také viz. "Francie se k rukojmím v Kamerunu prostřílí.."; cesty prozřetelnosti jsou nevyzpytatelné (NNN) * Kuvajtský MZ doufá v brzké nalezení mírové cesty oběma stranami v Sýrii. Rozhodovat o účasti Londýnské koalice v Arabské Lize považuje za ukvapené, dokud nesplňuje - radši nezjišťovat co vlastně "alespoň" splňuje - požadavky na takovou pozici v AL. Libanon rozhodně protestuje proti takovým ukvapeným iniciativám, a přes veškeré "starosti o svou bezpečnost" navíc ukvapenost pojmenovává (přesněji?:) jako rozkladnou činnost, přnjm. nezodpovědnost a vzdálenost reg. ideálům. I jednota žádá dodržovat mzn. zákony (NNN) * Teroristé proti Malajsko-Filipínskému míru, obdoba pohraničních elementů proti míru v Tajska-Laosu, měli dle policie v "dopadové" oblasti civilní spojky, jak logistické, tak zpravodajské (NNN) * Íránsko-Pakistánský ropovod je požehnáním pro Pakistánskou ekonomiku, základem regionální autonomie, suverenity - Analytik H A Rizvi (IRNA) * OSN je připraveno asistovat Súdánům v zřízení a údržbě dohodnutého odzbrojeného pohraničního pásma s kombinovanou ostrahou (UNPR) * Běloruská "diktatura" neřeší mocenské rovnice po departuře Bolívarského Lídra, a rozjíždí v regionu zásadní projekty v rozvoji zemědělství, bytové výstavby ale i těžbě nebo vzdělání. Tím nebohý (pí 2011) "hrůzovládce" jistě přinese mnoho příležitostí i pro své "tuřínu přejedené" lidi (NNN)
 7. Dezi / Antidezi / Prev * mMZ IRI Ramín Mémanparz urguje mzn. organizace zasáhnout proti útokům Tel Avivských žoldáků na Al Aksu. My obratem varujeme OIC na nárůst sektářské protižidovské tendence u některých marginálních duchovních širokého regionu. Judaismus rozhodně nelze označovat za hrozbu pro Islám, a to jistě přiklepne i Mehmúd Ahmedinižád, který se jistě s řadou zajímavých judaistů seznámil, a shodl by se s nimi, že Judaismus jako takový netíhne nijak k politikám kolonialistů. Stejně vyznívají právě i dnes analyzované tendence spojovat proti-šjítské konspirace se Saudií, tras Usáma Ládyn (pí,IRNA,ABNA) * al-Mula z Národní Fronty Dialogu odsoudil mediální dezinformace, že premiér uzavřel rozsáhlou konspiraci s ministrem financí, která by hýbala obsazením KI a dokonce vracela do postů bývalé ministry Vzdělání, Průmyslu, jako útočné fabrikace. Odsoudil takové postupy jako v ostrém protikladu potřebným tendencím v politice a společnosti. Agentura NINA existenci fabrikace potvrdila, média zprávy připisovala "anonymním ale informovaným" zdrojům (NINA,pí) * Oficiální místa v Iráku popřela dezinformaci, že by Federální Ministr Obrany odstoupil (NINA) * Rozkazy Súdánského prezidenta jižanské SPLA můžeme a nemusíme Reuters věřit. Búhví co prezident k SPLA "cítí".. (pí:RT) * Zprávě AFP o zatčení Syrských Arabských Vojáků v souvislosti s jakýmsi "bombovým útokem" na Tureckých hranicích rozhodně nemusíme věřit (pí:RT) * Wahabisté založili v okupované Sýrii náboženský koncil, a ten bude sloužit k přijímání peněz "na sociální služby." Vedle poprav a unášení pak bude koncil na př. vydírat a verbovat děti do zbraně. Každopádně je dle AFP kam posílat peníze (pí) * Íránská koord. cvičení vč. raket poblíž hranic s Irákem skončila (RT) * Maduro je dočasným prezidentem na 30 dní - přísaha (RT) * Tajsko: úspěšné protidrogové zátahy, bombové útoky na policii (NNN) * Pakistánský premiér zapsal do návštěvní knihy v Indickém chrámu v Adžmeru "mír světu a mír a prosperitu Pakistánu"; Návštěva byla čistě soukromou náboženskou událostí mezi politiky obou provincií resp. zemí (NNN) * Filipíny, Malajsie "myslí zvýšení bezp. opatření v oblasti vážně"; po teroristických útocích tzv. Zuluovců zdvojila M`sie hlídky, Filipíny střeží oblast námořně (NNN) * Mandela je po testech v nemocnici v pořádku, v péči lékařského týmu, jako předtím (NNN) * Pokud chce Čínská jaderná agentura pro družicový tisk mluvit o Nepokojích v Egyptě, pak prosíme, aby přestala sektářsko-revolučně zjednotvárňovat tyto události, a mluvila o střetu protikladných demonstrantů a nadto ještě násilnických aktivistů s občas neuměřenou policií. Střety "demonstrantů a policie" nepřijdou k chuti ani nekrofágům (NNN) * Informace o povaze požadavků protestujících v Libijském Tripolisu jsou zhruba stejně věrohodné jako nedávno v B`déši. Ale nemůže za to tamní vláda. Média tak drží pod pokličkou realitu i vlády v těchto zemích: Jemen, B`déš, Líbie. Sýrii asi zmiňovat nemá naprosto vůbec cenu. Vis-a-vis vývoj v Sýrii žádná "nestátní média" nerozeznáváme. Pouze státní média vs. ocelové trychtýře propagandy, na př. NYT, WP, AJ, CNN, BBC, AFP, Reuters. Propagandy! (NNN)
 8. Další věci míru * OSN vyzvalo všechny strany konfliktu v Izraelem od r. 1974 okupovaném Golanu aby respektovaly nestrannost mise OSN/UNDOF, poté, co všechny strany propustily dvacítku modrých helem zajatých v sebeobraně (UNPR) * Mluvčí Íránského Ministerstva Zahraničí vyzval Koncil Zemí (geograficky Perského) Zálivu, aby přehodnotil své postoje, nebo "snad jen výroky?" protože pouhé osočování KZZ IRI a IRI KZZ rozhodně "nemění nic na tom, že pro mnohé jsou Palestina či Bahrajn zkrátka přinejmenším otázkami" (IRNA) * Íránský prezident odsoudil útoky v Íránu, podpořil jednotu Pakistánských bezpečnostních složek "v jejich boji proti primitivismu a zahraničním konspiracím." (IRNA) * Kazachstán, Rusie naléhají na pouze diplomatické řešení Íránských neshod mezi EU a USA (pí:IRNA) * Arabská Liga žádá praktický zásah OSN proti Izraelským demolicím Palestinských čtvrtí a mešit (APS) * Alžírsko-francouzská parlamentní komise je příležitostí pro vz vz - B Belabbas (APS) * Afganistán zavedl legislativu zjednodušující prezidentovi propouštět vězně (BNA) * Maliki přijal Íránského Ministra Ropných Zdrojů, vedle obousměrných ropných pochodů stihli probrat i vývoj v regionu (NINA) * Kuvajtská tisková ag. KUNA hledá možnosti spolupráce se svou soudružkou v Emirátech - šéf KUNA v rozhovoru s Ministrem Emirátů pro Vyšší vzdělání (NNN) * "Podporujeme činnost Arabské Unie Novinářů, kvalita žurnalismu je důležitá" - Ománský Ministr Informací na kf. AUN (NNN)
 9. Pakistán * Armáda zajistí klidné volby - Velitelství (NNN) * Bývalý vyslanec Pakistánu v USA vypovídající v případu "Kupčení se suverenitou" zažádal njv. soud o dovolenku do zahraničí na čtyři dny, a tu nyní přetahuje, a ještě se ptá, k čemu došlo, že jej soud "volá zpět?" Všimněme si stejné technologie posunutí významu jako v dezinformaci Prensa Latina k "předání Ládynova mluvčího Jordánsku." Njv. soud opakuje svou ochotu prominout Hakkanimu jeho zpoždění, upozorňuje na pitoreskně gargantulské bezpečnostní instalace na jeho ochranu v zemi, a varuje jej, že v případě, že se nevrátí, bude před soud přiveden po zlém. A jistě takové pohrdání soudem vede i k exemplárním trestům.. (pí,NiW) * Njv. soud potvrdil příkladnou nepřipravenost policie v Badami Bach; vyjádřil navíc znepokojení nad nečinností federální vlády, která stále nejmenovala policejní šéfy v Pandžábu, navzdory příkazu NS (NiW) * Policisté, kteří nezasáhli dostatečně v Pakistánském Badami Bach, kde hádka vyústila v řeči o rouhání, což zpečetil dav srovnáním převážně křesťanské ťvrti se zemí, byli propuštěni nebo disciplinárně potrestáni (NiW)
 10. Krimi * Egyptský soud vyslýchá ministra vnitra po nepokojích v Port Saíd (NNN) * Žádná skupina se nepřihlásila k pondelnímu útoku v Karáčí s 10 obětmi (IRNA) * Indie tvrdí, že na místě policejního zátahu "na Maojisty" došlo k těžké přestřelce. To je ovšem asi tak věrohodné, jako udávané loupeže ve zbr. skladech (NNN) * Nepálci vždy stupňují bezp. opatření na Tibetské svátky, zvláště když se tito tak rádi upalují - oficiál (NNN) * Volby v Keni se pokusila narušit komanda smrti, 19 mrtvých v Mombase. Kdoví, asi Francouzi? Nový prezident pochválil národ za mírový průběh voleb, potvrdil čest spolupracovat s tzv. mzn. soudem pro odsouzení atypických zločinů černých zločinců v Haagu (NNN) * Turecko zadrželo na benzince v Bingol 24Kg hašiše (NNN) * Nigérie údajně pochybuje o zabití 7 rukojmí Ansarem (RT) * Ghana přezkoumá protidrogové zákony (NNN) * Velitelé sekty Boko Haram mezi desítkami zabitých militantů. Dle místních státních údajů sekta vyhlásila r. 2009 válku státu, a je prý oficiálně Wahabistická (NNN) * 9 podezřelých z lovu nosorožců zatčeno - JAR (NNN) * Pokud se vnitřní a vnější síly nedohodnou o řešení v Sýrii, alternativa je totální destrukce Sýrie - Pinheiro OSN tak vzdal hold pokračující nebeské činnosti světových médií, zjm. AFP, Reuters (KUNA,pí) * Další 4 oběti Amerického vrahounského "bezpečnostního" režimu v SZ Pakistánu, který tak nanejvýš podkresluje Americkou kombinaci "Velkých ramenou" s "Žadoněním o pozornost v případě TAPI" (IRNA) * Čeká Jemen Pakistánský scénář, pokud bude příliš projevovat suverenitu? Útok na dva policejní úředníky v Adenu (NNN)
 11. Echo * Aštonová si cení "jednoty" projevené sankcemi na KLDR. Ta může být úplně stejným způsobem jednoho úplně stejného dne prd platná celé mzn. komunitě! (NNN) * OSN údajně má důkazy o účasti některých Konžských velitelů na zločinech "semo-tamo" připisovaných všelijakým Hutuúm anebo Tutsiúm. Ale dokonce i Ugandě. To už musí zmíněná "Kašmírská korupční buňka" počínající ve "dvou batalijonech" sahat pěkně vysoko. Řekněme mezi znásilňováním a popravami dávat Prezidentovi Konga nějaké moudré rady? Každopádně v tomto stavu už se nám zdá, že realita bude brzy vystupovat na povrch. Ať už je hodnota těchto "nálezů MONUSCO" jakkoli zpochybnitelná. Důležitá je iniciativa Konžského prezidenta. Ta vrhne na naše soudy jasné světlo, vedle svíčičky MONUSCO, beztak také olepené krví, ehm, že? (NNN) * V Zimbabwe bohužel nejsou 3 týdny dostatkem času, aby mohli volit i občané žijící v JAR - MDC; nemáme informace o skladbě zahraničních volebních přísedích (NNN) * "Řeči o penězích v Jemenu jsou podružné, pouze odvádějí pozornost od celkově spatného kurzu" - návrh projevu Saudského MZ v Turecku s Katarskou a Ománskou účastí (pí) * Je nám líto, že nemůžeme citovat Emiráty k Jemenu. Zatím nemáme bohužel ani nejmenší indicie, že by se v Londýně konalo něco jiného, než Africké puče, dýchánky kolonialistů a mazání medu kolem úst uznávaných regionálních hráčů v rámci koloniálních intrik (pí:NNN) * B`déšský prezident Rahman (85) je v nemocnici (NNN) * Zemřel spolupracovník nábožensko-vědeckého časopisu Maktab i Islam S M M Lari (ABNA) * Starosti Reuters v Tunísii naznačují, že pokud tamní revoluce nebyla řízeným kolonizačním procesem, pak jeho potvrzením a začátkem byla vražda opozičního politika; Zatím se zdá, že "Arabské Jaro" není naprosto ničím jiným, než pramálo kontrolovaným procesem, který má setřást dosavadní vlády v regionu, protože "nedostatečně posluhují," a eventuelně zajistit kontrolu nad "přirozenými procesy," tak, aby Amerikou podpořená síla byla součástí aktuální politické kultury, a tak nevyžadovala žádných zvláštních investic do své regionální a celosvětové věrohodnosti. V Egyptě tím USA nevolky podpořily dekolonizaci. Naopak lze srovnávat Mali a Líbii, kde bylo vše takřka "ve Francouzské ledničce" (pí,NNA) * Sima Film připravuje Satiru "Podivuhodný letec" (IRNA)
 12. Líbí se * Njv. Íránský revoluční duchovní se setkal se sportovci i sportovními veterány (IRNA) * Alžírský zpěvák Čábi, Čaú, označil ve Vošinktonu koncertem Den Žen (APS) * Akkra: Těhotné by měly odevzdat krev před porodem (GNA) * Podpisová akce za sjednocení Korejských republik se konala 24. v Pakistánu (KCNA) * Damašská UNI vystavuje umění pod titulkem "Sýrie: Doufej a Pracuj" (SANA) * Helikoptéra OSN v Kongu nalezena v izolované horské oblasti, záchr. pr. spuštěny (RT) * OSN si všimlo, že Malajsie zachránila lidi z potápějících se člunů, pochválilo tuto akci jako příklad zemím NATO, které zachraňují až po rasové prověrce, tedy rozhodně ne topící se černochy v Itálii (NNN) * Kuvajt a Indie hledají vz. investice v těžbě (NNN) * Mjanmarský prezident navštíví Austrálii a Zéland (NNN) * "Strana bude pracovat na míru v zemi, co se týče etnických otázek" - Mjanmarská parlamentní strana Suu Kiy po vydání historického volebního programu dříve militantní, autokratické strany (NNN) * Nudžersí zřídilo připomínku koloniálních zločinů Japonských armád na Korejských ženách (NNN) * Nepálu se líbí současné návrhy pro kontrolu obch. drobných zbraní v OSN (NNN) * Reformy v Ugandě se zaměřují na detradicionalizaci ekonomiky (NNN) * USA přivítaly mimořádný úspěch mise AU a OSN v Súdánech (NNN) * Ugandský prezident Museveni není ukryt v bunkru a obklopený vojáky, ale když vyjde mluvit ke dni žen, najdou se i ženy, i další lidé, kteří po něm neplivou, když prokazuje přinejmenším dobré poradce svou vyčerpávající řečí o ošemetnostech zákona o manželství. Na př. rušení povinnosti věna, neslušnost žádat navrácení věna a pod. (NNN) * Africká Unie vzpomněla na "významnou podporu Čavéze Africkým národům a rozvoji" (NNN) * Írán exportuje koberce do 70 zemí - šéf NCIC-NASA Alichani (IRNA) * Kuvajtské organizace šetřily technický stav nemocnic v Gaze (NNN) * Izraelská policie zadržela íbrmenšskou mládež poté, co plivala po Palestinských ženách - mluvčí (NNN) * I Íránský prezident označil úvahy o změnách ve Venezuele za defétismus. Viz. pojednání o TAPI.. (pí,NNN)
 13. Singapur doufá ve včasnou návštěvu nějakého Amerického hodnostáře, neboť chce i této malé a slabé zemi udělat lepší jméno, stejně jako příliš velké a nepříliš věrohodné Číně. Navíc by to měl Obama cestou do Pakistánu, než by se mohl vydat hledat pochopení mezi Araby (NNN) * Tentokráte oslavuje Libijskou nezávislost Tunísie: uzavřela hranice (RT) * Rodong Sinmun poukázal na hysterii jihokorejců (KCNA) * Tehránské noviny v pondělí si všímaly vztahů s Venezuelou, sociální situace ve Španělsku, inovací ve fyzice, cen automobilů a jednání v Almátě (IRNA) * Aletho čelí podezření, že jde o zpravodajskou inseminaci pro zájmy kolonialistů v Africe, vybavenou podkásty z PressTV (pí) * Nedávno navržený princip "podvazování ekonomických subjektů" nebo "dobytí bez konfrontace armády" jsou dle Global Research zmapovatelné k Rumsfeldovi ohl. Iráku, a v tomto je Ford a další pouze "implementací," stejně jako Leo Strauss, který přinesl "přidružování fakt a inteligence k vojenským zájmům" * Pokus o zlepšení pedagogiky PHP k Form.File: "prvek zašle akční servisní stránce formuláře uživatelem zvolený soubor jako UC řetězec. Programátor servisu jej už vybírá z tempu jako přechodný soubor" (pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama