NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 13.3. / sloupečky / Jemen, Bin Ládyn, IPI a globální GMO

13. března 2013 v 14:36 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Jemen, Turecko, Kuvajt, sektářská válka v Pakistánu a postava Usámy bin Ládyna

Pokud jsme díky ohlédnutí za "předáním australského mluvčího AlKajdá" Tureckem Jordánsku a Jordánskem CIA došli k US-agendě v Kvétě, Karáčí, a Britské nou-hau pod kapotou této agendy, pak půjdeme ještě mnohem dále! Tak tedy Usáma bin Ládyn, a v neposlední řadě Abotabád. Znáte to: zločinec se vrací na místo činu. Čili klíč k dešifrování struktury, výpleti osobnosti Usámy bin Ládyna hledejme v Abotabádu. Jistě si nebudeme nalhávat, že se něčím na takové osobnosti lze vážně obírat, coby součástí reálné postavy. Není v podstatě knihy, filmu, politického výroku, který by adresoval Usámu bin Ládyna, a neměl pod kapotou nějakou nehoráznou manipulaci. Není v podstatě vůbec žádných autentických zdrojů, artefaktů, které by o této postavě mohly vypovídat. A když tedy připisujeme dílo v Kvétě a pod. rukám Klintonové, a logiku tohoto díla Britským zájmům a zkušenostem, pak nás určitě zajímá jak se obě roviny stýkají v jednom i druhém. V Abotabádu to není příliš složité: ...

je totiž součástí Afgánsko-Pakistánského historicky-destabilizačního schematu propojit Pakistánskou armádu přímo s mužem, který "bojoval proti Sovětům, ale pak přinesl Afganistánu zkázu." Nejprve totiž Pakistánská armáda je vůbec dobrou doménou pro Afghánské historické afekty, a konečně byla to asi právě také ona, nikoli (milá britská) královna, kdo do té doby vyjímečného Usámu zkazil.

Čili motivy Abotabádu nejsou rozhodně pouze "důkazem Iráckých zbraní hromadného vraždění," záminkou v mzn. médiích k Americkému tomu či onomu, ale nejspíš vůbec prvořadě do očí bijící fabrikace (pod svíčkou vs. zkumavka + načasování k choulostivé epizodce v Líbii) v Abotabádu je určena Afgáncům v rámci změny vojenského paradigmatu okupantů v regionu. A nyní to nejzáživnější: jak rozložíme tímto způsobem bin-Ládyna? Vše co je na něm protisovětské je jistě z USA. Jenže to by nevydalo ani jeho vlas ve zkumavce, takže můžeme začít jmenovat Britské obsahy této bezvadné mediální figury. Což takhle na př. jeho Saudský původ. Dobře, nezdá se vám to možná příliš Britské.

Tak řekněme ABNA. Šjítský tiskový server, jistě, s podporou Íránu, zabývající se však i Mjanmarem, nebo Pakistánem. A co že na něm píšou? Na př., že v Pakistánu probíhá genocida. Vytrvale to tam píšou. A já s tím nesouhlasím, i když technicky bych to klidně uznal. Ještě jednou od začátku? Já totiž preferuji nazývat násilí na př. v Karáčí jako pro-sektářské, tj. cílená, vytrvalá zpravodajská, subverzivní a teroristická činnost s cílem udržet společnost oslabenou, rozloženou a nakloněnou hrubé manipulaci, panice a vůbec neschopnou rozlišovat politickou realitu - a rizika vlastních rozhodnutí, voleb. V tomto schématu pak jde o jednotvárné útoky na menšiny, politické skupiny, náboženské postavy, obchodníky atd. Každý takový konkrétní útok podkládá prozkoumaná sociální realita, a atentát na takového člověka má přímo asociovat historické, třídní aj. nevraživosti, nejlépe přivolat potřebu odvety atd atd. Proto neříkám genocida, protože za jmenovaných okolností by to byla redukce hrůzné podstaty na křiklavou, kontraproduktivní polopravdu, která vůbec zavádí k absolutně špatným "řešením." Z mého hlediska je dostatečně zavedeným, zcestným názorem již "obvinění bezp. sil Pakistánu ze spolupráce" nebo i jen z "naddržování." Proč? Protože přesně tyto "vývody" jsou a byly cílem soustavného teroru proti vysoce prostudovaným cílům. To je myslím dostatečně od začátku?

A k jádru věci: co říká ABNA, Šjítská, a řekněme Pakistánsky-Minoritní ABNA dále o této "genocidě?" No přeci, že je sponzorovaná Saudem! A ne ledajakými saudy, ale těmi nejvyššími. Zhruba té úrovně movitosti, co byl údajně Klinton, Mubarak a nebo Usáma bin Ládyn. A když se na tuto postavu díváme pod tímto úhlem, splňuje přeci Britské schéma dokonale! On, který se skrýval rovnou na Pakistánské vojenské univerzitě v Abotabádu, On, který je součástí protimenšinové genocidy v Pakistánu, které se účastní dokonce i policie. Tato postava tedy někoho, kdo studuje, nějakým způsobem, situaci v regionu, nebo i situaci ohledně Íránu, nutí okamžitě se vyhranit vůči Saudům. Z toho lze konečně ještě navrhnout pokusný závěr, že sektářská pozice Saudské monarchie je z absolutní části virtuální, a nebýt těchto schemat, byli by Muslimští analytikové schopni zaujímat bez problémů mnohem pestřejší stanoviska, ve kterých by stranění šjítské bezpečnosti v Karáči nevylučovalo mzn. podporu Pakistánské vládě, to by hned neznamenalo jednoznačný odpor k Saudům. Podobně synteticky pak na Západě funguje právě Bin Ládyn.

Proč? Nu, protože jeho odpůrci přímočaře zavrhnou i Írán. Důvody tohoto snad zde ani řešit nemusíme. Západní názory v současném stavu nehrají v míru širokého východu klíčovou roli . Analýza Usámy bin Ládyna ale jistě ano. Přeci jenom bychom přivítali, kdyby sektářské vyhranění vůči Saudovi opadlo, a stejnětak kdyby Saud udělal ve své "pronajímatelné" agendě razantním gestem místo takto vyznačenému smíru, ale zjm. konkrétní jednotě muslimských, arabských zemí vůči nediskutabilním praktikám kolonialistů a obecně chvástavců, rozvracečů, pomstychtivců.. Nelze neustále poučovat Sauda, když jeho zakřiknutá pozice má jistě právě vylíčené důvody.

A Saudská genocida "apriori," s naprosto směšným příměskem "provinění Pakistánské Policie" je jistě jedním z důvodů kalcifikované, destruktivní regionální pozice Sauda. Tyto věci musí být anihilovány všechny současně, v opačném případě se budou pouze posilovat a upevňovat, takže oba póly se budou de fakto uctívat perpetrací vzájemné zrady. A to říkám s vědomím, že lidská mysl v této situaci nutně stojí při jedné z obou stran, a její činy není schopna nahlížet jako zradu. Druhý tábor, tj. na př. Kuvajt podle mě však je schopen úplně bez problémů "chování" Íránu vůči Saudii nahlížet jako zradu. Jo, a nezbytnou součástí Americké výplně Usámy bin Ládyna jsou jeho impozantní vousy! To je na něm absolutně, totálně americké. Chvíli meditujte, a zjistíte, že je to opravdu významnou částí amerického skriptu této postavy! (pí)

Sýrie: OSN vs. Kameron

OSN popsalo "vývoj v Sýrii" jako "účast dvou stran," které jsou obě, shodně, "čím dál bezohlednější." Co by na to řekl David Kameron, kterému jsou všichni Západní novináři pouze mořem stenografek? David Kameron, který se musí pouze rozhodovat, a obšťastňovat svět každým pohybem uvnitř svých střev. Náš David, jehož sebemenší grimasu, jehož každou nuáns pečliví stenografové jinak investigativní až na Mars s pozorností Alpských farmářů zachytávají z aetheru, aby nezmizela bez účinu, a vkládají ji do božské, umělecké souhry dalších Davidových nuáns?

Kterou z obou "čím dál bezohlednějších stran" musí podpořit? Ale jistě! Pryč s černobílým stínítkem OSN. I David má právo na vlastní názor. A v tomto názoru, v této unikátní nuáns není místo pro výrazy jako "obě strany!" Pouze jedna strana je čím dál více bezohledná. Optimálně vyjádřeno: "proč myslíte, že byly obě strany čím dál bezohlednější" - "protože jsme je zásobili zbraněmi"; 2040 (UNPR,pí)


Jemen a požadavky na region

Jemenské ministerstvo vnitra popřelo předchozí "oficiální" zprávy o Íránských dodávkách zbraní anarchistům v Jemenu. Zároveň se Jemen omluvil Íránu za vzniklé potíže. Pro nás to vrhá na Jemen dobré světlo, zjm., že někdy stačí říci, co má Jemen zakázáno říkat, aby země nabrala druhý dech a opět řekla něco sama za sebe . Velmi zhruba tedy bereme stav nezávislosti v Jemenu podobně jako situaci v Afganistánu. Bez vnější podpory sil dobra v těchto zemích zůstanou tyto na pozadí, a zmíněné země pouhými skořápkami v podvodné hře západních kolonialistů, vč. OSN. Pro širší Muslimský rámec pak podtrhujeme konsolidaci osvobozeneckých sil v těchto zemích, a připomínáme, že intence na př. Saudské bezpečnosti nejsou "předvojem kolonialismu," nýbrž nejvýš negativním stereotypem regionálních hráčů, který je určitě možno v absolutním míru nahradit iniciativami novými, autentickými.

S jistou drzostí však mluvíme o nutné edukaci těchto hráčů vis-a-vis zcela jiný pohled na zájmy zatím nedostatečně reprezentované vůdci těchto zemí. Pokud tedy po Saudské Arábii ohledně Jemenu můžeme chtít, pak podpořit aktuální vedení v těchto zemích, a postavit se za potřebu vyhnat aktivity CIA a dronů, byť tato není zatím dostatečně hlasitá. A aby na to na př. Saudie, Indie v druhém případě přistoupila, je nutné s hlediska šjítské spojenecké státní linie očistit pohled na tyto dva globální hráče od sektářských předsudků, a zajistit jim optimální přehled možností dalšího rozvoje regionu, bezpečnosti, právě s příhledem na zájmy zatím koloniálně umlčovaných zemí. Jemen a Afganistán jsou tak v popředí nové jednoty v Islámu.

Pro začátek je možno napříč "širokým východem" (definováno minule) žádat po Obamovi prioritní návštěvu Pakistánu a zde pevné záruky k ropovodu IPI, jinak nemá jeho návštěva v jakékoli Muslimské zemi žádnou cenu; pokud není schopen rozpoznat jediný velký úkol, ve kterém by ještě mohl pro Muslimský svět něco znamenat. A tím rozhodně jasná a trvalá spolupráce USA a Pakistánu na př. v ekonomickém rozvoji kolem trasy IPI je. S takovou zárukou v kapse je Obama jistě pro Muslimský svět jakousi VIP. V opačném případě doporučujeme Pakistánu, aby zeširoka probral závažnost IPI s paní Aštonovou. Aby byla dobře informována o primárním významu IPI nejen pro Pakistán, a aby takto mohla projekt důrazně podpořit, a informovat o jeho podstatě USA. Toto je pak jistě inspirací i pro postupy rozvoje Jemenu, Afganistánu.

Koho ovšem zajímá 23. jubileum neexistujícího ropovodu TAPI? Pakistán se po realizaci IPI má spíše zaměřit obecně na diversifikaci zdrojů energie. Pokud ještě i pak bude TAPI zajímavou nabídkou, pak jistě zaslouží pozornost. Zatím je však pouze diplomatickou zbraní, nadto naprosto neškodnou, směšnou, a v důsledku pro věrohodnost USA kontraproduktivní: v "dalších aktivitách USA v střední Asii." Pokud řekneme, v postavení USA, že "Írán nás nechce poslouchat na slovo," a proto chceme, aby "Pakistán odřekl svůj zájem na takřka hotovém, pro celý region velmi praktickém ropovodu," pak říkáme pouze, že nás v Íránu neberou vážně, a proto chceme, aby nás brali vážně u sousedů v Pakistánu.

Pročež je TAPI opravdu velmi, velmi kontraproduktivním argumentem! Neboť TAPI není vůbec nic.

Ani se nezdá, že by USA měly nějaký zájem jej postavit, pokud by měly "tolerovat" ještě přítomnost IPI. Pro Pakistán je IPI dlouhodobě absolutní prioritou, nejen politickou "mrkví." Diversifikace taktéž. Avšak TAPI zdá se, není v zájmu zejména těch, kteří s projektem v prázdných deskách interferují do ekonomického rozvoje dvou suveréních zemí, jejichž mír je absolutní podmínkou pro širší region. Dvou zemí, které rozhodně mají daleko větší slovo v OSN, než USA, které v OSN mají pouze archaické privilegium, a vyšší moc. Není tedy z Jemenu do Pakistánu příliš daleko, a už proto se nesluší kazit vztahy mezi Jordánskem a Kuvajtem (pí::NNN) * Projekt IPI pochází z roku 1955; bude dokončen během 15 měsíců; slavnostní zahájení prací na jeho Pakistánské frontě Mehmúdem Ahmedinižádem přitáhlo obrovskou mediální pozornost v regionu. Projekt nutno řadit mezi reálné projekty v boji proti terorismu, vedle iniciativ východních duchovních, médií a historiků (pí,IRNA)

GMO jako Globální cíl

GMO plodiny jsou pokusem vytlačit přírodní semeno ze světového zemědělského procesu, a tak hluboce privatizovat a monopolizovat zemědělskou činnost u jejího počátku. Farmář nebo družstevník se tak snadno pro "vzhledové a marketingové" atributy plodu stane součástí virového procesu, který ve svém důsledku zlikviduje normální plodiny. GMO organizmy totiž přesně splňují určené spotřební parametry, ale jejich schopnost plodit, je účelně zrušena. Takže druhá generace je buď nedosažitelná, nebo postrádá vůbec jakýchkoli spotřebních kvalit. GMO jsou tedy právě pro tento záměr "globálně privatizovat osev" organizmy přímo ze zkumavky, které s každou další generací degenerují neslučitelně se životem. Krásné GMO Jablko je tak něčím, co pomyslně "místo plození zahnívá" - Z Násir (pí,NiW)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama