NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 15.3.: Varování vládní koalice Kurdýzii je pouze převtěleným strachem: tím americkým, který má pak velká ramena

15. března 2013 v 15:13 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Hirošima, Nagasaki odsoudily nedávné testy v USA související s vývojem plutoniových zbraní; vyzvaly USA k vedoucí roli v likvidaci těchto zbraní. Tj. nikoli roli diktátora, ale roli "příkladem." Kterou by s USA dosud spojoval jenom vypravěč kouzelných pohádek (NNN) * Podle našeho názoru jsou řeči Britského ministra o vetování dodatků k zbrojnímu embargu EU v Sýrii pouze velká ramena, a pokud je třeba dosavadní embargo nějak rozšiřovat, pak jistě spíše z technických důvodů. Takže by popřípadě i současné dodávky Británie pro Syrskou opozici mohly být s vypětím právních sil odsouzeny jako v rozporu s embargem. Proto myslím ta ramena: aby si někdo nedal práci přezkoumat Britská fakta vis-a-vis současné embargo EU! Eurolaik (NNN) * Pokud zaregistrujeme kam se posouvají Kuvajtské objekty v UmKasru, zda tedy Kuvajťané vyhánějí Iráčany, nebo se naopak obě strany dohodly na utvoření neutrální zóny, pak jsme nejdříve čelem politické dezinformaci. Až potom nás zajímá, že Kuvajt odsuzuje události v těchto místech, protestující brání modrým helmám udržovat hraniční značení OSN/1993, Irácká bezpečnost je rozhání ostrými a zatýká, bez mrtvých. Tak opět k základnímu bodu, že se obě národní entity dohodly, a Iráčtí občané by se neměli jmenovat na Sultána Sulu. Popř. alespoň zformovat komisi, která poukáže na komplex problémů, který plyne ze vzájemné nečinnosti Kuvajtu, Iráku a OSN. A to komisi demonstrantů (pí,NINA) * Pakistánsko-Íránský ropovod také prvním krokem k regionální integraci - Dr. Mirza I Baig (IRNA) * Na platné smlouvy mezi Izraelem a EU se nelze odvolávat v případě území okupovaných od roku `67 tj. Golanské Výšiny, Západní Břeh, Východní Jeruzalém a pásmo Gaza - Aštonová / Ašráví (NNN)
 2. Izraelský PREZident navrhuje (jistě žádná novinka) aby Arabská Liga zajistila mírové řešení v Sýrii a zabránila tak dalšímu nesmyslnému terorismu v Syrské Arabské Republice. Za zásadní považuje utvoření provizorní vlády v Arabské Lize, tedy zvláště ukazuje prostor kolem nevěrohodné Londýnské koalice, i když tvorba provizorní vlády mimo území Sýrie je v podstatě totálně nadlidským cílem, pokud by tato měla vést k zmírnění, zastavení konfliktu v Sýrii. Označil Britsko-Britské snahy o vojenskou intervenci za přihlouplé, a odsouzené k ztroskotání. Novináři Perésův celkem pozitivní, přínosný rozklad nešikovně propásli (pí:RT) * Že Jihokorejský prezident označuje Severokorejské řeči výhrůžkami, aby si legitimizoval "právo" na své výhrůžky je asi stejně důležité, jako, že KLDR označuje nesmyslně svou odpověď jako prevenci, když zase chce reagovat na již existující agresi. Popravdě celý svět nezajímá ani, že se bude jižní korea bránit, ani že se bude severní korea bránit. Pokud mají co rozumu nebudou se vůbec bránit, a Američanům by měli rozbít nos v OSN (NNN) * Americký Kerry tvrdí, že USA chtějí "opozici schopnou jednat" dotlačit k jednání s Damaškem. Tak možná nejdříve k stejnému názoru dotlačit Británii a podobné, a pak postačí přesně tuto formulaci dva tři týdny opakovat, než se dostane do médií. A ostatní se o mír již postarají.. (pí:SANA) * Íránský šéf lidských práv probral názory na lidská práva s šéfem OSN pro lidská práva. Mluvčí parlamentu označil práci KLP OSN za podvod a házení klacků pod nohy (IRNA) * Přes 100 zajatců USA v tréninkovém mučírenském komplexu Gvantanámo vyhlásilo hladovku. Naprostá většina z nich byla zproštěna viny, ale vedení CIA a armády trvá na nutnosti cvičit nové síly v ilegálních, nehumánních metodách, aby udržely jejich "morálku" při stejných operacích na čisto, na př. v Pakistánu. Zatím Bělorusko naléhá na nutnost prošetřit ilegální mezistanice CIA v Evropě, které vedle řady ilegálních činností vč. mučení umožňují i obchod drogami, orgány a bílým masem. ČR se ovšem proti vlastním občanům zaštiťuje OSN, a "dokud OSN nezažádá o prošetření mučíren CIA v ČR, ČR tyto neprošetří" (PRA,PTV) * Čína je připravena probrat spolupráci na antivirových programech s USA. USA zatím zvažuje pouze nukleární odvetu za pád Microsoftu do Bruselského dvora libovolných rozsudků (RT)
 3. Etiopie zlepší své silniční spojky se Súdány, Kénií. Projekty implementuje Čína, ale sponzoruje Africká Rozvojbanka, takže by neměly být jako jiné projekty související s Čínou nějak brzy rozbombardovány v humanitárních katastrofách Francie/Británie (NNN) * Ruský Medveděv označil vztahy s Kubou za strategické (PL) * Vyslanec Jordánské Královny, expremiér Fejíz podtrhl v diskusi s Kuvajtským Ministrem Mládeže a Informací spojující roli této země se zásadního hlediska spolupráce v regionu. Předal mluvčímu parlamentu psaný list Královny, ujistil o znamenitém významu vztahů obou zemí, nutnosti je upevnit a rozšířit (KUNA) * Vedení ASEAN je v čilém kontaktu s Malajským vedením, tudíž by eventuelně všudypřítomná mediální žumpa neměla mít zvláštní účinky. Tedy krom demonstrací libovolných parametrů / Zajímavý článek očitých svědků na NNN z 13.3. autor Mohd Razman Abdulah "Podobně jako Piráti" (pí,NNN) * Přes 3000 lidí přivítalo těla dvou hrdinů, padlých v obraně Lahad Datu. Tam se nyní v evakuačních centrech stará 44 v šesti týmech mediků (NNN)
 4. Aby měl mzn. soud nějakou autoritu, nejprve by musel soudit alespoň srozumitelným metrem válečné zločiny velmocí: BRICS + USA + Francie + Anglie + Německo + Itálie. Zatím však je na výsluní oprávněný dojem, že v Haagu se vše měří právě zájmy určité části jmenovaných. A to jistě někdy i zájmy těch méně očekávaných, jako Ruska (@Černyšev/PRA) * PKK propustilo 8 Tureckých válečných vězňů, protože Turecká delegace PDP navštívila Kurdistán (NINA) * Ukrainská novinářka několik měsíců zadržovaná v Sýrii pod požadavkem výkupného uprchla věznitelům (RT) * Íránský vyslanec v Paříži řekl pro Hlas Rusije "Pracujeme na jaderné energii pro mírové účely, a to kompletně v rámci našich legálních a legitimních práv, a to je proč trváme na tomto legitimním právu, protože naši lidé by měli mít možnost užívat této technologie pro energetiku a lékařské účely" (NNN) * Turismus v Egyptě i Tunísii na tom není nejlépe, ale příslušní ministři to vidí optimisticky. Pád balónu v Luxoru má údajně také citelný vliv, ale ještě se nedovyšetřovalo (NNN)
 5. Izrael * Al-Aksa: IOF zabraňují vstupu Palestyncům ženského pohlaví (NNN) * Burkin, Úterý: Izraelci už zatýkají brzy ráno, ovšem stále ještě "přes moderní postupy je možno objevit" mezi zatčenými Palestynci děti (NNN) * Izrael poslal tři hladovkáře na samotky (NNN) * Stínový ministr zahraničí Fatáhu Nabil Šát označil kroky EU proti nejnovější řadě Izraelských hanebností za pozitivní, zato ovšem upozornil na nedostatek reálných kroků, které by alespoň vrátily skutečnosti do původní podoby (NNN) * Světová banka si přidala proti Izraeli. Co zkazíš dlouhodobou neaktivitou, to zakryješ koordinovanou akcí, kdy najednou všichni mluví o tom, o čem se na další rok zase plánuje zarytě mlčet. "Nové kroky Izraele snížily konkurenceschopnost Palestinské Republiky" (NNN)
 6. Priority míru: spolupráce * Ženské střelkyně KLDR na holuby odešly z mzn. klání zaštítěného Kuvajtským Lídrem se stříbrnou a bronzovou. Účastnilo se dalších 39 zemí a regionů, 430 ostrostřelců (KCNA) * Kolumbijský prezident se shodne s FARC, že neshoda mezi oběma stranami ale i nastavení zemědělství brzdí národní ekonomiku (pí:PL) * V Neděli by měli Súdánští Ministři Vnitra probrat detaily spuštění sdíleného pohraničního režimu, kombinované bezpečnosti (NNN)
 7. Priority míru: krize * Poslanec Zahra a Australané: aneb i v Libanonu jsou politické síly připraveny sabotovat dialog a zaklínat se lecčím populárním, jen v zájmu geopolitického "srovnání" své země (pí:NNA) * Vražda Mozulského kandidáta reg. voleb jak z fabriky vis-a-vis Pakistánská Kvéta; ve smyslu zřídit propast mezi Kurdskými poslanci a Iráckou bezpečností; hned vidíme kteří poslanci věc dokreslují svými formulacemi; není určeno pro republikaci, pouze pro vnitřní potřebu médií a vnitra (NINA) * Dle Šejka Mohameda, Korunního prince Emirátů je Malajzie bohatým zdrojem zkušeností pro další dosud odstrčené země, jak se protlačit do popředí (NNN)
 8. Priority míru: rovnost * Postaví se OIC "Za práva novinářů v EU," v případě netransparentní organizace mezi odd. sankcí a MZ EU, případ Emadi? Určitě se nejenom v tomto případě vyplatí držet se obecné roviny věci, tj. postavit se za zákon navzdory rozdílům v OIC (pí:PT) * "Nátlak na dodavatele zbraní je enviromentálně-fixní předpodmínkou dialogu" - MZ Sýrie (SANA) * Rumunský ministr ekonomiky přivítal v Úterý svůj Palestynský protějšek. Strany se shodly na potřebě prohloubit spolupráci v zemědělství a rozvoji (AGP) * Stálo by za to zmapovat, v kolika zemích k "Arabojarním" aktivitám vedly zprávy o upálení-se, a zjm. přiřadit k otiskům v regionálních médiích reálné policejní záznamy. To by měli zajistit oni Arabští ministři vnitra, u př. viz náš názor na novináře-upalování (pí) * Úředníci BRICS za jednotlivé země se poprvé sešli aby zjistili jak zahustit a efektivizovat integraci spolku. Ve kterém přnjm. chybí Turkmenistán (NNN) * Íránský čl. parlamentní skupiny spp. se Súdánem při jednání se Súdánským vyslancem Bachytem navrhl pozdvihnutí vzájemných vztahů; Súdánský vyslanec vyjádřil optimismus zjm. tvorbě příležitostí v zemědělství a těžbě (NNN) * Malajský premiér upozornil vládu i lid, že teroristický útok znamená zjm. to, že by lidé na takové věci měli být připraveni. Tj. asi že končí období relativního bezpečí v regionu. Viz provokace v okolí (pí,NNN)
 9. Priority míru: reklama * Cejlonci si "seřizují hodinky" podle železničních spojů! - Monoo (NiW) * Íránský parlament "prostuduje `situaci`" šjítů v Pakistánu; oficiální agentura zatím mluví o masakru (IRNA) * Koordinační šéf NAM Chazaí vyzval dopisem zástupce každé členské země k přípravě na nejvyšší možnou úroveň pro hnutím požadované resolutní kroky v globálním jaderném odzbrojení. Podsvítil individuální požadavek diplomatického plánování pro tuto zajímavou akci na mzn. politické scéně, vzhledem k rutině dezinformací, průplachu o Sýrii anebo osamocenosti konferencí a neuniversálnosti debat dvoustranných vztahů (IRNA) * Trojnásobný světový šampion ve vzpírání Niku Vlad byl po ťvrté zvolen prezidentem Asociace Rumunských Vzpěračů (AGP) * Rumunská ambasáda v Damašku poskytuje vyčerpávající služby i Tureckým a Moldavským občanům (AGP) * Reálné výsledky: 16. hovory TPP v Singapuru (NNN) * Bezpečnost a prosperita lidí v pohraničí zemí spolku ACMECS znamená prosperitu všech zemí ACMECS - Tajský premiér; Tajsko podporuje další rozvoj tjm. v sociálně citlivých oborech až po logistiku. Spolek zahrnuje Mjanmar, Laos, Kampudžiu, Vjetnam a právě Tajsko (NNN)
 10. Dezi / Antidezi / DeziPrev * Namísto jakéhokoli přetřásání vězení CIA v Evropě ovšem OSN loajálně, totiž pod dohledem USA, ihned dodává nahodilou zprávu nekompetentních výborů k úmrtnosti ve vězeních Konga (UNPR) * Přerušení dodávek do sítě z Bušeru normální, JE teprv startuje (IRNA) * nMZ Íránu ujistil, že ne-příliš vnitřně kooperativní koalice v 5+1 tentokráte navrhla opravdu určitá použitelná východiska, která nejsou v rozporu s právy Íránského státu. Varoval ovšem, že i přes všeobecný optimismus nutno počkat, zda koalice také zvládne své návrhy podržet. Írán se pak údajně drží konceptu krok-za-krokem, a celkové hovory drží nad vodou expertní dohody 6 vs Írán z Turecka, které byly ovšem lživě, myslím, označeny západními koncerny za bezvýznamné, negativní. Myslím (IRNA) * Ozbrojenci v Sýrii rekrutují děti - BBC; že by to koalice pilných zabalila a sama odpalovala pilíře ocelového žvástu? (SANA) * Německo zakázalo všelijaké takové Nusry. Nikoli PKK, Hamás nebo Libanonský odpor (RT,pí) * Reuters určitě opět mate náhled čtenáře na politické dění v Egyptě. Nějaké jiné návrhy? (pí:RT) * SCO má problémy s exportem veterinárně prověřené drůbeže, poté, co picérie v Emirátech začaly nahrazovat halal kuřecí Keňským vepřovým (RT) * Ani zpráva RT o "Čínské anketě na sporných ostrovech " / `Japonských` nezní zrovna mírotvorně, věrohodně. Neimplikuji, že je jedna z obou zemí mírotvornější než druhá (pí) * Rozhodně nutno potvrdit, na př. KUNA, zda vůbec nepokoje anebo ranění v Libanonských Palestinských bžn. táborech (pí:RT) * Vzhledem k tomu co jsme dnes otiskli k Tibetu, ani nemusíme říkat, zda věříme či nevěříme, že má AFP informace že se v Tunísii upálil prodavač cigaret. Prý dokonce něco vykřikoval. V Tunísii (RT) * Irácký vyslanec ujistil Kuvajtský parlament, že se pohraniční nepokoje již nebudou opakovat (KUNA) * Pešávarská SeS se přihlásila k vraždě obchodníka (ABNA) * Řada Mozambických ministrů podstoupí vyšetřování v korupci, ilegálním obchodě s dřevem; pašování, Čínští kupci (NNN) * Armády obou Súdánů začaly v Úterý odsouvat své jednotky z 10-10km neutrální zóny. Jižní Súdán také na př. během dvou týdnů znovu spustí gazexport přes svůj severní protějšek (NNN) * "Některá `Filipínská` média se pokouší dezinformacemi zkazit vztahy mezi touto zemí a Malajsií" Malajský MZ v reakci na tiskové šrapnely typu "Malajská policie dělá hromadné popravy, útočí na nevinné z náboženských důvodů" a pod.(NNN,pí) * Spielberg vyzval Indický filmový průmysl k spolupráci v boji proti terorismu a za mír v regionu (NNN) * Teroristé se snaží rozeštvat Malajské bezp. síly; šíří fámy nejspíš i proti jednotě národa a vlády. Je otázka, zda se podobné lokální kampaně rozšíří na mzn. úroveň. Dle našich posledních závěrů nikoli. A to ani u Reuters (NNN)
 11. Další věci míru: aktivismus * Íránský afroarabský nMZ Abdulehjen ocenil v Alžíru "moudrou a konstruktivní" pozici legendární protikolonialistické země k politickým problémům Sýrie (NNN) * Joafrický Zuma s Angolským Santosem a Konžským Kabilou probírali v Angole probíhající politické operace pro mír v Kongu, Ugandě (NNN) * "Regionální dialog Mahřebských měst" odstartoval v Pondělí v Tunisu; příště by jej mohla hostit Kasablanka, když chce Mohammed razit regionální spolupráci a vždy si vezme na tento beton nebozez do dřevotřísky ECOWAS (APS) * Irák: Mzn. nátlak, jak poukazuje pan Džumajli, je pouze dalším rozblácením situace v Iráku. Džumajliho názor na původ situace v Iráku rozhodně není obrazem reality, zjm. pokud by rád nějak nasměroval další tlaky (pí:NINA) * Írán bude bojovat, aby byly ř/ř zápasy i na OH 2020 (IRNA) * "Není to jenom o penězích ale i o přesvědčení a energii" - Turecký ministr sportu o přípravě OH 2020 (NNN) * Irácký Ministr financí podle mě naprosto žádnou roli v tom, co sledujeme v Iráku nehraje. Rozhodně jeho akce na demonstracích nemá nic společného s Haririm, Bhutem nebo Belaidem / LBN, PAK, TUN respektive (pí:NINA) * Protestující v Bádž, Talafru odsoudili neefektivní bezpečnostní opatření v lokalitě (NINA) * Zájem o petici proti volební komisi v Keni, která by mohla čistě hypoteticky vyvolat nové volby do 60 dní, začíná zhruba za hranicemi Africké Unie. Nejlépe vůbec v médiích nad jakýmikoli hranicemi, ať už v pozemském divadle vystupují na př. jako média Filipínská, anebo dokonce jako média úzce Regionální. On totiž renomovaný právník je vždy dobrým žlutým fixem v diáři manažera západního tisku, tj. někoho, kdo se nechá řídit, nebo kdo řídí zájmy CIA v zemích (NNN)
 12. Další věci míru: spolupráce * Více než 75% Asijských zemí může mít potíže se zdroji vody - Asijská Rozvojová Banka (NNN) * Ministr Kultury Kuvajtu si prohlédl vzdělávací, kulturní zařízení v Novém Delhí, měl krátkou přednášku. Indičtí lídři různých sektorů a úrovní předali pozdravy Kuvajtskému Emíru, vyjádřili přání brzy Kuvajt navštívit (KUNA) * Transilvánský politický denník Gazeta slaví 175 let; pro Bulharsko historický významný subjekt patří mezi nejstarší v Evropě (AGP) * Mauricius chce hladší prostředí obchodní spolupráce s Angolou; Indie a Mauricius prohloubí bezpečnostní pakty. Pohyby pod hladinou BRICS. Nebo na hladině? (NNN) * Tajsko a Kampučie vytvoří obchodní komisi aby podpořily společnou ekonomiku (NNN)
 13. Další věci míru: spravedlnost * Keňský prezident bude muset nejen vysedávat po Evropských věznicích, než bude asi po 15-30 letech jako zesnulý osvobozen, ale také se vypořádat s bídou ve vlastní zemi, zjm. rozvojovými projekty, dopravními pakty v pohraničí a pod. (NNN) * Zimbabská policie naléhá, že zajistí bezpečné volby, obsadí každé volební shromaždiště, překladiště, ohlídá volební skrýše, infrastrukturu. Doufejme, že nepůjde o volby teroristické. Volby, nebo referendum o ústavě? Občané mohou dát ústavě i červenou: `záporný hlas` (NNN) * Brazílie se musí zaměřit na drobné farmáře kvůli rozsáhlému suchu na sv/země (PL) * Marocký MZ Otmani byl přijat vládcem Mauritánie, premiérem Lakdháfem. Probrali roli ECOWAS a zjm. koordinace rozvoje v regionu, posílení vzvz v řadě oborů, i kulturně-obchodní vazby mezi regiony obou zemí (NNN)
 14. Krimi * Njv. Pakistánský soud zatím odročil další jednání BB na Pondělí. Na civilní soudy také čeká přes stovku podezřelých. Njv. soud zatím zobecnil poznatky pro případ opakování takové situace, takže zrychlil určité disciplinární aj. postupy zz. (NiW) * Abed upozornil, že v Mozulu řádí vyděrači, kteří mohou žádat peníze pro demonstranty, tj. na př. Izrael, nebo AlKajdu. Přidal, že vydíraní mají věc ohlásit, neb demoši peníze ke svým společným mírovým aktivitám nepotřebují (NINA) * Irák: poslanci opět sypou popel na vládní koalici. Patrně opravdu úmyslně: soudě podle neschopnosti realizovat dialog, nebo jej alespoň aktivně nevytěsňovat, pod vedením Irákie, snaží se vytvořit pro média obraz vhodný k reintervenci USA/Británie v Iráku. Média zneužívají Iráčany úplně stejně jako Irákie a pod. (pí:NINA) * NSAA zabránila průniku teroristických skupin přes Libanonské hranice do oblasti Homs (SANA) * Šetření v Bolšoj Tijáter zatím nevede k jasně vymezené skupině pachatelů (RT) * Somálští piráti po 10měs. propustili 26 nám. vč. 14 Filipínců (RT) * Volební zákony, otázka platů, pohraniční incidenty, Hizballáh - taková jsou nejtřaskavější témata v Libanonu, těžící z nestability, a směřující právě k jejímu prohloubení. S širokou podporou zjm. pseudo-regionálních médií (pí:NNA) * Afrika se neliší od EU: report AU poukázal na význam praní peněz, obchodu s lidmi, a kyberzločinu v rámci celoafrické korupce. My zde nejdříve hledíme na Británii, Itálii a Holandsko.. (pí,NNN) * 21 horníků zahynulo výbuchem plynu prov. Gvíz-hou, Čína (NNN) * 97 lidí zatčeno v Malajsii pro podezření pro součinnost nebo nečinnost se sultánovými teroristy. Další souvislá přestřelka v Simunul 6 mrtvých teroristů (NNN) * Jordánští islamisté udržují svým bojkotem voleb 1) stále stejnou vládu 2) tak akoráte atmosféru pro AlKajdu a její revolučně-televizní scénáře (NNN) * Gazané se nemohli zúčastnit oslavy Palestinsko-Indické spolupráce ve vyšším vzdělání, v Jerychu na Západním břehu (NNN)
 15. Adresné * Taliban by měl začít vnímat možnosti svého národa, a přehodnotit své nejednoznačné postoje. Tj. rozhodně přestat žádat nepopulární, jednostranné jednání s USA. Také může jít o cílenou dezinformaci, že Taliban odmítá jednání s Karzaího vládou. A pokud chce mermomocí jednat s USA, pak o kompletním válečném procesu, tj. absolutní odsun okupačních sil USA, podpora suverénního mírového procesu Kábul-Taliban, a na př. krajně nepopulární reparace . Ale to potom pouze v případě, že nejprve vyjedná obecný rámec takových dvojstranných hovorů právě s Karzaím, tj. zjm. s ohledem na zájmy bezprostředního i širšího regionu, a bezpochyby s ohledem na zájmy OIC a dalších více-méně smysluplných organizací spravujících zjm. PR Islámu (pí:PT) * Až 40% mladých cukrovkářek odmítá inzulinovou terapii kvůli fanatickému kultu barbie-linie; Al-Romaithi/UNI Zejýd ukazuje ještě i jiné důvody proč cukrovkářům vytvořit zvláštní odd., sloučené s psychiatrií a asi i dalšími obory (NiW 13/3) * Irák: Pokud se vládní koalice chlubí, že odmítla platit své podíly z firem těžících v Kurdýzii, pak by nás zajímalo, jaké takovému "sportovnímu" `řešení` předcházely racionální důvody? Nebo šlo spíše o to zbavit se problému vč. jeho problémů? Také varování Kurdýzii, že "neví co chce," pokud by přešla k ekonomickým sankcím, nebo procesu absolutního odtržení je pouze převtěleným strachem: tím americkým, který má pak velká ramena. Doufáme, že Kurdýzie vyčerpá všechny prostředky, než k postupu přejde. Ideálně by Irák zahrnoval Kurdýzii i Kuvajt, ovšem spíše Pakistánským typem ústavy. Roztrhat je možná řešení současných krátkozrakostí, ale dlouhodobě pouze na škodu. A Americké vměšování + regionální ideologie myslím poučilo až až (pí:NINA) * V Indii velký korupční případ s vrtulníky, v Íránu umí opravovat americké, a v Afganistánu i v Izraeli dva vrtulníky spadly; A nedávno i Rusové ztratili a zase nalezli jeden takový stroj v Kongu. Myslím, že Líbie má jasné indikátory, jak diversifikovat národně-prioritní helipark (pí,RT,NNN) * Angola, JAR probraly pozadí posílení dvsvz (NNN) * "Muslimské země by se měly osvobodit z Amerického vlivu, a prostřednitcvím vlastního rozhodování dosáhnout na vlastní zájmy" - redaktor Pešávarských NI; Indo-Pakistánsko-Afgánskému trojúhelníku by podle mě mohl prospět putovní cyklus přednášek o zločinech kolonialistů a USA orientovaný k rozšíření obecného právního pohledu na nejen historické věci, s legendárním obsazením plus odborníci právě z trojúhelníku. V rámci regionálního porozumění/bezpečnosti a modernizace náhledu na protikladné síly, role v pozadí. Zjm. pak jako mezigenerační demotivace extenzivního užívání zbraní a nerozlišování mezi zločinnými prostředky v rámci odboje. Na výslovně uvedené kategorii netrvám (pí,NNN) * Uvítali bychom setkání Kuvajtského a Iráckého MZ, anebo bezpečnostních (to pak i mediálních), špiček. Události na hranicích by zasloužily nějaké memo z takového setkání, jinak se na tom napasou podvratná média (NNN) * Íránský vyslanec v Baku navrhuje bajdžánským investorům Araskou zónu volného obchodu, jako vysoce výnosnou (NNN)
 16. Líbí se * "Přísné, vyrovnané, konstruktivní politiky USA mohou usnadnit trvalé smírčí řešení Izraelsko-Palestýnského konfliktu, nutné pro dlouhodobou bezp. středovýchodu" - memo Americko-Arabské společnosti k setkání s Obamou před jeho zamýšlenou cestou (NNN) * Gaza povolila import 50 tun mražené drůbeže z Izraele - Saqqa (NNN) * Moskva by prý mohla, dle AFP, zakázat cesty poslanců do zahraničí, vyjma BRICS,FTA? , aby zahladila rozepři, které instigují USA se svými magnitskými listy do Ruské politiky (NiW) * Alžír: mezi-sektorová komise ve Vargle se sejde každých 15 dní aby rozkreslila pravidelný měsíční pragmatický návrh zlepšení tréninku, investic ve jménu pracovních příležitostí a exportu nou-hau (APS) * Alžírie se účastní FF v Bejrútu do 24.3. (APS) * Bulharský a Český MZ probrali společné možnosti vytváření pracovních příležitostí; Bulharský ocenil rozmach ČEZu ve své zemi, jeho Český protějšek oznámil EU, že Bulharsko je připraveno vstoupit do EU (AGP) * Pakistánské rádio rozdělovalo ceny v poetické soutěži pod hlavičkou Malaly, kterou v hořké realitě vymáchala zahraniční média a jejich plytké agendy. Ačkoli když se výsledku ujal samotný Pakistán, nějaké hodnoty z toho mohou vzejít (APP,pí) * 6 licencovaných firem zatím zajišťuje mobilní bankovnictví v Ghaně (GNA) * Ghana vsází na mobilní bankovnictví pro chudé (GNA) * Kuvajt a Francie pozdvihnou spolupráci v rozvoji lékařství (KUNA) * Menheton, Středa: Náboženská sekce OSN podržela modlitby za Čavéze (PL) * 50 mzn. organizací obdrželo pozvánky, aby dohlížely na regulérnost voleb v Bolívarské rep. (NNN) * Namíbie přišla se zajímavým nápadem kombinovat kompetence volební komise pro krizovou intervenci a mediaci pro případ volebních sporů, nepokojů. Když se to správně nastaví, mohla by komise přímo velet i vojsku (NNN) * Ghanská vláda znovupotvrdila aktivní zájem být dobře informována o problémech a potřebách průmyslového sektoru. Samozřejmě samotnými průmyslníky a obchodníky, nikoli Prognosticko-statistickým Centrem pro Korupci a Utápění peněz (NNN) * Africká Unie blahopřála Keni k úspěšným volbám proběhnuvším v míru (NNN) * Bangladešský prezident stále v nemocnici - uspokojivý (NNN) * Jedna z nejdelších rostlin Bange Benkaj by měla být k vidění od Dubna na zahrádkářském Expo v Okupované Korey (NNN) * Japonská a Vjetnamská IT v rámci ASEAN podepsaly memo o "dodávání obchodních procesů" (NNN) * Katarská města Mesajíd, Razlefen se specializují na likvidaci nebezpečných odpadů (NNN)
 17. Harar * Lagardeová si nechala Alžírskou ekonomiku zarámovat, prý se hodí do jejího altánu hned vedle kastlíku sazeniček Bange Bengkaj pro Joafrické lídry (APS,pí) * Egypt odmítl v Africe nepopulární `rychlopůjčku` MMF (RT) * Arabské ekonomiky dle "velikosti": Emiráty, Saudie, Egypt, Alžírie, Kuvajt (NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama