NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 15.3. / sloupečky / Média, Nacismus, AlKajda a jak to souvisí?

15. března 2013 v 15:21 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

CIA o AlKajdě?Nevím, z čeho CIA/AFP čerpal podklady pro úterní zprávu o AlKajdě? Aha! USA jsou vlastně největšími odborníky na AlKajdu. Myslím že jde ze strany USA pouze o jakési libovolně načasované uklidňování Evropy. A nikoli: naprosto nemám zájem, aby USA své řeči podkládaly nějakými útoky AlKajdy pro tisk. AlKajda je rozhodně stále stejná, jako bývala: banda vylízaných studentů CIA Koránu, nepřehledná cíli, počtem, silou. Dezorganizovaná, protiřečící si. Nadto právě nabývá na síle, a zjm. na drzosti, a jediné co nás i bez zprávy USA uklidňuje, že se AK koncentruje na Středovýchod . Tedy, ve zprávě AFP je to položeno tak, že koho nepřesvědčily konstrukce o "posilování" a "oslabování" AlKajdy, toho má uklidnit její exces v Sýrii. Takové řeči, milá CIA, nikomu k ničemu nejsou...

a je více než zřejmé, že AlKajda slouží USA. Rozhodně jsou kontradiktorní strany zaujímané po světě AlKajdou jasným ukazatelem, že je nutno všímat si spíše její koincidence s excesy CIA v dané zemi. Zpráva je vedle své bezobsažnosti navíc pustou reakcí na slova soudruha Karzaího, že. Když bychom se mohli, ale jistě nemuseli, bát slov s. Karzaího, že USA spolupracuje s Talibanem, máme se raději nebát, že jakási Kajda ohrožuje přímo nás! Nic moc.. Á plus. Povšimněme si, že v tomto momentě slouží AFP přímo jako distributor výplachů CIA.

Jiná zpráva, o které referuje navázivaktovský žurnalista Momin Iftychar, přímo vyhlašuje nějakou náhodnou Pakistánskou oblast jako centrum "retro" džihádistů, a do toho prosím zlehka přisypává, že "je AlKajda rozdrobená." Abychom tu pouze neteoretizovali o způsobu subordinace CIA a AFP ve věci brejnvošinku, tak si připomeňme, že co je rok dlouhý, nezaslechneme od živých mluvčích z Pakistánu, Afganistánu ba, ani z Indie nic o AlKajdě. Vidíte, jak lacino AFP plní příkazy CIA? Dnes není potřeba rozumět ani smyslu příkazu, ani zpracovávané látce. Fabrikovat zprávy může asi i přestárlá langusta! (pí:NiW) * Nizozemské vnitro naopak uvažuje zvýšené nebezpečí reperkusí Britsko-Francouzské činnosti v Mali/Sýrii/Líbii (RT) * Nejspíše Londýnské zájmy vedly k evakuaci Ženevské WTO. Není to sice Brusel.. (RT) * Pakistánský volební komisař zavražděn v Kvétě, aby tak CIA podtrhla tu část Karzaího řeči, která byla kupní cenou této řeči na USA.

A nebo to bylo úplně jinak.. (NNN) * Atentátník v Kvétě byl sám, na motocyklu, a na rozdíl od jiných útoků si dal velmi záležet, aby v novinách zářil titulek "Zavražděn volební komisař." Tím se ovšem liší od běžných pro-sektářských vražd, protože ty obvykle vystačí se zastrašením, 8 kulek v těle už je podle mého názoru zvláštnost. Také obvyklé vraždy pracují s únosy a mučením, nebo s výbušninami. Zde podle mne je dost nepřímých důkazů, že byl útok jakýmsi doprovodem, nebo reakcí na Karzaího řeč v Laškarze.

Zaměření šetření za čerstva na atypičnosti by mělo jejich okruh rozšířit (IRNA,pí) * Za kouřovou clonou Britské"Nizozemské Islamistické" dezinformace Afgánské zdroje uvádí Kunar, Nuristán jako velká multinacionální cvičiště. To pak sice Karzaí zahrává zdánlivě do autu, že NATO nebojuje proti tréninkovým táborům ale po Afganských vesnicích vis-a-vis Pakistánská Kvéta. Ale v kombinaci s touto informací of. zdrojů na ministerstvu v Afganistánu je jasné kam NATO nechodí. Teroristé pak obecně přiznávají nepopularitu Pakistánu pro sílu jeho armády, ale i pro strach z dronů, který sdílejí právě s ohromnou masou Pakistánských civilů (pí,NiW)

Amerika omývá ruce na všech frontách?
Obamův poradce si omyl ruce nad Pakistánskými energetickými zájmy, a to díky rétorické "zdatnosti," i přesto, že označil vzvz za "velmi důležité:" tj. ani ne zásadní. Než přešel k věci, dotkl se ještě jednou ne-úplně překonaných napětí mezi oběma zeměmi, a to navíc z takového hlediska, že by posluchač nabyl dojmu, že pokud má někdo s USA potíže, pak potížisté. Tj. že USA je jakýsi učitel, a rovnou a zkrátka, morálně nadřazený "partner" ve všeobecném morálním růstu. Takový rovný, když má "nějaké šmouhy" na vztazích s nějakým méně rovným, pak je zřejmé, kdo se provinil. Rozhodně by Mistr Donilon neřekl, že se na "pošmourném období" mezi dvěma zeměmi podílely na př. obě země stejnou měrou, nebo dokonce USA více. Nu, a pokud jde o IPI, shrnul "důležitost" vz vz ve společných zájmech.

Že nevíte, co z toho plyne? To co z toho udělá, resp. co z toho nechá . Přeci "boj proti terorismu" a stabilní "Afganistán." To jsou společné zájmy, a v tom jsou vzvz důležité. Rozhodně není jakýmkoli způsobem důležité co zajímá Pakistán, a navíc ani ten není důležitý. Myslím, že jsme minule řekli naprosto jasně, jak se lze správněji dívat na důležitost v regionu. Pokud se budou USA tímto způsobem vykrucovat jakékoli zodpovědnosti vis-a-vis obstrukce USA všem klíčovým zájmům Pakistánu v pohledu Pakistánu na regionální bezpečnost, pak jsme hodně rychle na začátku minulého roku. Ony totiž USA na pozadí role Pakistánu nejsou vůbec nějak důležité. Pouze všelijak vydírají, a fašisticky terorizují. Jedním slovem udržují monopol i tam, kde nikdy nebyl (NNN) * UNICEF se připojilo k výzvám Saudie, Turkie, že fondy na pomoc uprchlíků a zvláště dětem jsou vis-a-vis velkohubé zájmy "o Syřany" totálně vyschlé, zatímco Británie hrozí vyhodit do vzduchu Bruselský parlament, jen aby mohla pořádně zařídit sebeobranu holandských a dalších rebelů, kteří pokud známo dostávají, pokud ne Belgické pušky, pak alespoň Britské letenky, vysílačky a ne-smrtící, řekněme obrněná auta, vysílačky, granátomety, holínky a další dobré věci.

Také už jejich sebeobrana stála život nemálo dětí, a dalších bezbranných, trvá již dva roky, a úspěšně zabírá letiště, nebo se dokonce plíží k Damašku, tedy pokud nekriticky vybereme některé z také bohatě fundovaných mediálních útržků. Tak snad už jenom přeletět nad Ruskem, a Rusko nad Evropou, aby si všichni oddechli, poté, co je dostatečně odrelaxoval velitel CIA, že pokud "stavy rebelů neklesly, pak jsou zaměřeni pouze na Sýrii, a do Evropy se neženou." Je to tak růžově zmalované, že i Kameron vypadá jako nebohá studentka VŠ snažící se osprchovat, aniž by ji zaregistroval spící školník (pí:UNPR)

Moderní doktrýny

Rozhodně nesouhlasím s tím, jak jsou zastřešovány jednotlivé indikátory v technické zprávě Jukija Amána k globální produkci jaderné energie. Už dávno nežijeme ve světě, kde mohou být jakési vývojové trendy určovány pomocí zcela mimoreálných, idealistických rovnic. Na př. aby váhu jaderné energetiky určovaly potřeby rostoucích ekonomik. Neznáme žádné státní síly, které by se vůči takovým ekonomikám nějak vyhraňovaly, a tak nevěříme, že mzn. průsečík těchto států najednou má takové chápání reality, zájmů. Naopak, pokud se někdo k nějaké "rozvojové" zemi chová dobře, pak na základě zcela prostých vztahů, a státy, které se k jiným zemím nechovají vůbec dobře, už vůbec nerozlišují mezi rozvojovostí, setupem ekonomiky. Konečně "potřeba konkurenceschopnosti," abychom to řádně uzavřeli, připadá nám jako novodobá kolonistická doktrýna, tak hrubě opakovaná, že jí v kolonizovaných zemích opakují všichni od vzdělaných až po žížaly.

Bývalé i současné kolonie se vynasnaží, aby nabízely co nejlevnější pracovní síly, nikdo se v nich neptá, proč zcela vyhasne obchodní a investiční aktivita propagátorů konkurenceschopnosti, jakmile taková země hodlá nabízet na př. vyšší kvalitu, a žádá třeba odpovídající ceny. Je to stejně zvrácené schéma, jako v postsovětském bloku ražená tendrová teorie, že stát vyhledává pouze nejlevnější zakázky. Ta tam je možnost volby, realizovaná na př. burzou návrhů, kde se firmy předbíhají v parametrech nabídky. A jistě i ekologičnost jaderné energie, nebo "obnovitelných zdrojů" je místy spíše zklamáním, než nezodpovězenou otázkou.

Čili obecně se toho o trendech globální JE říci nedá (pí:NNN) * Ghanský textilní průmysl v úpadku díky liberalizaci trhu. Tolik Ghanští průmyslníci, my ovšem můžeme tento jev připisovat přímo síle čínského textilního sektoru, zcela bez potřeby zobecňovat věc až na fiktivní jádro příčin (GNA)


Nacismus, Rakousko, Německo a Izrael


Rakouský Prezident připomněl, že do KT se hrnuly také tisíce dizidentů, vis-a-vis kavárensky hluboké diskuse o vzestupu nacismu soudružky Merkelové a msr. Gaucka, ale i intelektuálních elit židovstva, schopných plodit o nacismu jedno moudro za druhým. Jde na př. o "vinu všech Němců," a dalších vzletných žvanivostí, které hodně dlouho svou módností zabíraly místo realitě, že vzestup Hitlera byl orazítkován šlechtou a církví, a implementován přísnou spoluprací médií a rozvědky, realizován na pozadí fyzické likvidace opozice.

A také, že Hitler vyrazil do svého "populárního" ale i "humanitárního" boje brzy po většinové volbě komunistické strany v Německu. A opět připomínáme, že pro politické výhody, které židovstvo, zvláště Americké a Izraelské čerpá ze svého podání historie mají dokonce židé zakázáno pamatovat, že byli velmi často komunistickými předáky, anebo řadovými aktivisty. Což, nechť si užijí svou vyvoleneckou prolhanost, a nechť si tak jako Němci plivou na svůj národ. Média prostě budou vždy až "obsahem konspiračních teorií." Zvláště způsob jejich fungování (pí:PL)

Dle agentury Činua Tibet založí genetickou banku; to se jistě vyplatí zvláště aktivistům přátel žehu; mimochodem došel jsem k závěru, že naprosto nelze uznat ať už kdekoli se upalující za hrdiny. Nejsou totiž vzorem. Srovnej s hladovkou ve vězení? A též podle mě záleží zjm. na novinářích, tj. pokud budou takové `akce` ignorovat, jejich počet klesne. Resp. pokud budou upalování (a další sebevraždy `na protest`) novináři znevažovat, vůbec vymizí.

Z teoretického hlediska hladovka vyžaduje vytrvalé rozhodování, zatímco upálení je smrt podobná `skoku do studené vody` , a proto se do statistiky takových protestů dostanou obvyklí výtržníci, a nikdy hrdinové. Navíc se-upalující zavádějí pocit, mezi lidi, že režim, na př. `negativní` je něčím víc než lidským životem. Pokud mne nějaký režim nebaví, a vyčerpal jsem všechny legitimní a legální bojové prostředky, rozhodně se nebudu upalovat. A to platí i pro naše všelijaké Palachy a Zajíce. Vůbec jejich čin neuznávám, ani do cíle, ani do rozměru, a věřím, že mne v tom bude většina následovat. Upálení není ničím jiným, než žadonění o novinářskou pomoc, a za příznivé odpovědi společné vydírání čtenářů, diváků (pí:NNN)


OSN, zprávy ze Sýrie a "Lidská Práva"


OSN reaguje obvykle na nepříliš důvěryhodné zprávy. Naposled hádám na zprávy z Homs, tj. že rebelové znovudobili část díky dvěma náklaďákům výbušnin, zato Damašek odpověděl použitím helikoptér. Osobně beru "Observatoř" za orgán přímo napojený na generální štáb rebelů, ať už v Pentagonu, nebo jinde, a zodpovědný zjm. na konfrontaci humanitárně relevantních informací, vyvažování názoru v OSN hlášeními různého charakteru, a obecně pokládám za nedostatečné považovat křížený zdroj Damašek/"Observatoř" za dostatečný. Oba zdroje vyjma diplomatické platformy v Damašku mají zjm. válečný charakter informování, tj. propagandu, psychologické operace.

Pouze Damašek redukuje zprávy na "totální rutinu" čímž si čistí ruce alespoň od "naléhavé propagandy." Tj. Damašek si alespoň odpírá "hysterickou" nebo "megalomanskou" vojenskou propagandu. O nadnárodních médiích už vůbec nemluvě (pí,NNN) * Lidská práva jsou zneužívána k útokům na lidskou kulturu - šéf IHCR (IRNA) * Aštonová: V Damašku zabit člen delegace EU. Zpráva je potvrzena (RT,NNA)

Londýnská Opozice pro razítkování příkazů USA, resp. OSN v Sýrii dle názorů samotných Syřanů žádá bezletovou zónu. To zmiňujeme proto, že lidé v Sýrii jsou vystaveni jiným informačním zdrojům, a takový požadavek z Londýna se v Evropě v médiích raději úplně vynechává. Rozhodně by měly státní agentury regionu dát hlavy dohromady a shrnout pro NNN a PL všechny dosud platné "požadavky" Londýnské Opozice pro legitimizaci koloniálních zájmů v Sýrii (pí:MHB)

Sýrie odsoudila chronicky zabarvené (podjaté) postupy nekompetentních výborů OSN. Tentokráte šlo o rozhovory pouze s přívrženci opozice . Stovek takových se tento výbor pro svou novou zprávu vyptával, ale naopak nepřijal informace ani od státu, ani nepředal dotazník jedinému Syřanovi, který by projevil nedůvěru k Londýnské opozici. Dále nekompetentní výbor OSN zmiňuje poškození infrastruktury, na př. nemocnic, ale ignoruje roli sankcí, a třetího elementu: na př. AlNusry, a únosců, na př. AlKajdy.

Prostě propaganda Britsko-Americké politiky placená všemi zeměmi světa, Na př. Ruskem, Libanonem, Emiráty, Íránem, Indií a Japonskem (pí,PL) * Irák: Džafari (NA) věří v roli Komise Pěti, když ne pro zájmy demonstrujících, tak pro politickou situaci. Promluvil s Islámským mírovým `Iráckým Ifticharem` Hakýmem o nutnosti upevnit jednotu Kurdských a Federálních politických sil. Nemluvě o nutnosti zabránit etno-religiozní fragmentaci, osočování, které se určité vnitřní i vnější složky snaží aktivně šířit, mnohdy nenápadně, maskováno za humanitární, politické agendy (NINA,pí)

AFP? Úplný bleší trh!

Zpráva AFP o "Fosforu a demonstrujících" je vůbec retardovaná. Poslanec Suu Kiy údajně zveřejnila znepokojující zprávu, že "policie používá fosfor" proti demonstrantům "vč. budhistů". Ti demonstrují "za uzavření dolů," a !"nálezy", tj. policie/fosfor odmítají. Jediné co nás u takové slátaniny desinformace a propagandy (nálezy) napadá, že AFP chce přikrýt "demonstrace za otevření dolů v ekono-sociálním režimu," aby "režim netěžil anebo předal těžbu `zahranicnim odbornykum`," ale především opět učinit z "režimu" režim, ať už byly fosforové doly, nebo hory. Pokud je to tak, volby brzy ukáží, že podobné budhisticky fanatizované odborníky hlasy neudrží ani v parlamentu.

Doufáme, že Suu Kiy ukončí svou spolupráci s CIA/AFP, a začne se věnovat racionální politice, která jedině jí zajistí delší politické působení v regionu (RT) * Autobusy Keňa-Uganda opět jezdí; mimochodem na Západě momentálně oni "latrýnou vzdělaní" (tj. konzumenti ČTK,AFP) vědí o KLDR následující, třeba to bude zajímat Szoul,"v tramvajích Peťingu je bílé sedadlo pro vůdce," naopak zprávy o koncentračních táborech byly deklasovány, ačkoli tím rozhodně lidé nezískali ani náhodou nějakou kostičku do objektivního náhledu, a pak "Kim objevil jednorožce, a postavili mu svatyni." Tyto výplody jsou zde vypouštěny takovým způsobem, že je jejich konzumenti označují za "jediné oficiální" zprávy. Člověk který pravidelně alespoň prohlíží nadpisy agentury KCNA, ví, že podobné zprávy nemohou být nijak oficiální.

Plus: "občan západu" běžné úrovně ignorantství potřebuje několikrát zopakovat, že je dnes možno do KLDR cestovat na př. na kole, s fotoaparátem a laptopem. Ačkoli to klient uzná a rozvíjí autenticky hovor, při dalším sezení věc naprosto stejně vehementně popírá, jako ji vnímá coby novinku. Spojitost s vymýváním nasnadě. Kl. 58 let(pí, NNN) * Pokud se pamatuji, tak Joafrika elektronizovala památky. Nemohla by oficiální tiskovka JAR umožnit na př. volbu témat ale i vstup hotových článků, na př. v rámci univerzit do mzn. služeb tiskovky JAR?

Totiž běžný cyklus zpráv z Joafriky je absolutně nezajímavý, a pouze podporuje podezření, že JAR se možná zbavila aparteidu, ale pouze v rámci "pedikůry kolonialismu." Přitom to může neprosto klidně být způsobeno povahou médií v JAR! (pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama