NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 18.3.: Sloupky / IAEA a Írán / Kolonialismus / Drony / EU a IPI

18. března 2013 v 16:40 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

OSN: Drony a Pakistán


Šetření OSN ve věci dronů a Pakistánu bude hotové v Říjnu, takže informace nedávno uvolňované jsou pokusem manipulovat celý proces, ať už byly smyšlené, nebo výplodem nějakého nekompetentního odd. OSN. Zatím OSN Emerson shrnul, že pokud země označuje prokazatelnou násilnou činnost druhé země za narušení suverenity, pak o narušení suverenity jde. Výslovně shrnul "USA narušují suverenitu Pakistánu." Vedle toho nám jistě jde ještě o to, co hezkého o právě tomto mimosoudním vraždění bohl. otázky suverenity řekne právní věda zcela obecně, a dále, jistě, jak se budou mzn. instituce chovat vis-a-vis opodstatněné podezření z genocidních intencí pachatelů, s tím, že nejde o vojáky...

O ty instituce jde zjm. proto, že jako kolonialisté do Afganistánu přišli, za podpory orgánů OSN, ale vzhledem k povaze zavedených argumentů koloniální propagandy jsou instituce v kleštích, takže v podstatě pan Emerson reprezentuje kolonistický proces, který nachytán za nových okolností se starými argumenty, musí předvest "pitvu vlastních rukou." Tedy spravedlivý a kritický rozbor těch nástrojů, které tyto instituce byly připraveny nekriticky přijmout, a všeobecně posvětit. V zájmu všech investorů, a rozhodně nikoli v zájmu odpovědných obyvatel planety (pí,PTV)

Ropovod IP: USA vs Pakistán


11. Března USA Pakistánu vyhrožovaly sankcemi, pokud budou pokračovat v projektu společného ropovodu. Je samozřejmě s podivem, jak `přátelský` vztah s Pakistánem tyto mají, když tuto zemi nechají dva roky pracovat s takto velkými ekonomickými rozhodnutími, aby pak, až je vše podepsáno a spuštěno, a cesta zpátky je totálně nemyslitelná začaly pomocí nerealistických a monopolistických argumentů tomuto státu vyhrožovat ekonomickým terorem: přičemž sankce, i energetická realita bez projektu IP ozbrojený terorismus pouze a jenom podporují. Pakistánská MZ Hina R Char vyjádřila víru, že to USA nemyslejí vážně, a věří, že vis-a-vis odjezd okupantů z Irakizovaného Afganistánu nebudou o další zhoršení podmínek k politice v Pakistánu usilovat. V tom ji jistě podpořil i Karzaí svými výroky na stranu "reality angažmá USA v regionu," a také pozitivním hodnocením role a odhodlání Pakistánu, jako spojence Afghánského lidu. My můžeme ještě přidat úvahu, zda řada selektivních útoků nejen OSN, pokud se týče Saudie a dalších v této sféře vlivu nebyla právě snahou USA potlačit jakékoli hlasy, které by se mohly postavit na podporu Pakistánu tak, že by získaly na svou stranu velkou část nezávislých zemí, vč. někt. zemí EU. Jediný silný argument pokud jde o iniciativu v OSN proti těmto snahám USA je ekonosociální náhled na boj proti terorismu, příměr k Iráku, výrok OSN k antisuverenitě dronových útoků (obecný pro další země), a víra Pakistánu v mír v regionu, přesahující důvěryhodnost USA v stejném smyslu . Dvě určité motivace pro ty lepší síly v USA by mohly pramenit z nesdíleného osudu USA a sil EU v Afganistánu, cst. vnitroevropské prestiže: čili, že v určitém smyslu více záleží na EU, co bude eventuelně Pakistánu vyčítáno či vítáno, protože některé síly EU budou jistě moci zůstat daleko déle, než poslední z nejposlednějších okupantů USA. Tolik první `možná` pro síly v USA. A ta druhá z reálného vnímání postavení Pakistánu v regionu, tj. co asi řekne na ip-sankce Indie? A vůbec, co Čína, Rus a OSN. A jistě také zaklepat na Saudii, aby kdyžtak zachovala formaci a řekla čeho se USA mohly obávat že bude řečeno, a tam kde to nemělo být řečeno. A konečně pro maskované síly v USA, že je daleko smysluplnější IP nechat, a popřípadě jej využívat poté, co se rozhodně `spolehneme na změnu režimu v Íránu.` Tedy ne že bych s tím souhlasil, ale strategická varianta to je, takže s tím lze do sankcí na úrovni tinktanků a poradců vrtat a hlodat (pí:PTV)

Obama se svými monotematickými, frázovitými hovory s Izraelským Bremiérem, jaké v jiných končinách světa neexistují ani mezi lidmi, ani mezi politiky a diplomaty, pokouší zabránit v mzn. prostoru šíření diskuse o jaderném odzbrojení, Izraelských jaderných zbraních, a původní, dnes již zmanipulované (= orwellovské), filosofii jaderného odzbrojení a jeho institucí. Tyto diskuse začínají fungovat jak v OSN, tak v dříve hluché Arabské sekci. Obecně poslední přídavek Obamových ceremonií o diplomatických řešeních, červených čarách a možnostech na stole je právě defenzivou monopolu na témata a ovzduší před v tomto ohledu konečně řádně větrajícími monarchy, pro které byly jaderné zbraně USA a Izraele donedávna poslušné tabu . Výměnou za fiktivní bezpečnost, vzhl. k realitám regionu, ad. "Británie uznala reperkuse své politiky v Sýrii" (pí:PTV)

Írán zapudil radarové letadlo USA nad svými teritoriálními vodami v Perském Zálivu; Armáda USA pak zprávu různě nafukovala a vypouštěla; To nás vede zpět k Pakistánu, v úvaze, že zadržování Amerických dronů je levná a prestižní zábava, a nikoli "něco, co si Pakistán nemůže dovolit." Pakistán je přeci v regionu důležitější, a pokud Amerika nehodlá usnadnit zemím v regionu "převzetí bezpečnosti" po stažení okupačních, intervenčních sil, měl by si vůči USA "dopřávat" co libo, a stejně tak okolní země. Považuji to za implikaci ignorantních politik USA pro země regionu. Také to neprotiřečí úvaze o kryptografii regionálních zájmů : i nezajímavá země jako USA může v regionu způsobit vojenské škody, ve zvycích koloniálních zemí je pomsta před odchodem "užitečnou politikou" (pí, PTV)

Mursí a dezinformace


Považuji zprávu AFP, že Egyptský Mursí přijal odpovědnost za násilí v Portsajídu za fabrikaci. Nejen proto, že údajně mluvil o "každé kapce krve," obvyklé rádoby básnické klišé, známé i z Líbie 2011. Nyní totiž njv. Egyptský vyšetřovatel uzavřel případy 900 zabitých během revoluce . Navíc pokud bylo násilí v P-S připojeno k soudnímu procesu s fotbalovými výtržníky, pak ani to, že by byl soud eventuelně jakkoli `kontroverzní`, ani to, že `elementy` v řadách policie přestřelily, nestaví prezidenta do situace, aby "jménem revoluce přijímal již jako režim odpovědnost." A je zde právě snaha přesvědčit nějakých 7 - 16% posluchačů že "revoluce ještě neskončila, a režim se má zač omlouvat." Jistě. Na př. za příměří v Gaze? Za region sjednocující postoje k mírovému řešení v Sýrii. (pí:PTV,NNN)

Irán a IAEA


Jak je to s velkým americkým tématem "jak blízko má Írán k jaderné zbrani?" Tak v první řadě by stačilo, kdyby lídři celého zbytku zeměkoule po sobě spiklenecky začali pošilhávat, jakmile by Obama opět někdy vyrazil do boje se svými fabrikovanými termíny a faktory "utajené činnosti zlobivých států." Podívejme se totiž na Obamovo, CIA říkala, "někdy za rok, nebo tak" z druhé strany: tj. co nabízí Obamovy `tajné zdroje` v této věci mzn. institucím. Citujeme vybrané části z vyčerpávajícího dopisu Sultaněva, který agentura není schopna ani přeložit, ani zveřejnit v dalších formátech, ačkoli je jejím úkolem redukovat jakákoli napětí kolem jaderného zbrojení, odzbrojení a neutrálního, korekcionistického dohledu, a ačkoli téma mnozí označují za vůbec hlavní, a nadto z dopisu, z kterého média nepřinesou ani čárku. Objektivita? Proč taky? říká se tomu loajalita k civilizaci. Tj. udržovat čtenáře vygumované, podporovat jejich nenávist k tomu, co parta korupčníků hodlá zničit nebo odstranit.

  • 1) IAEA se dohodla s Íránem, že Parčin navštíví až v rámci strukturovaného plánu. Ale nadto neustále žádá přístup na toto zařízení.
  • 2) "ale jako tradičně se ujal diskuse DG, a přeměnil ji v bezduchou přestřelku." 3) Írán se snažil zodpovědět všechny nejasnosti J/P, ale agentura trvala na přednostní návštěvě Parčinu, a zbytek otázek umrtvila (zde Solt. upozorň. že P. je irelevantní k mandátu agentury)
  • 4) DG Amano není systematicky obchází ve svých zprávách reflexi pozitivních výsledků mezi agenturou a Íránem (zde dodávám, že radikální výklad zakládající filosofie IAEA jakožto "advokáta" by vyžadoval úplné odstranění "možnosti reportovat pokrok" ať pozitivní nebo negativní)
  • 5) Agentura pozvánku Íránu na zařízení (plechové toalety) odmítla, a pak se Solt. ptá, proč Agentura zařadila toto téma mezi důležité, nebo, proč je alespoň hlasitě nestáhla, hned co odmítla věc prošetřit?
  • 6) Ohledně Parčinu, kde Írán žádá po Agentuře jakékoli přesvědčivé dokumenty aby se namáhal se složitými, opakujícími se a frustrujícími bezpečnostními procedurami, Solt. cituje Agenturu, že "země odkud dokumenty pocházejí `nespolupracuje`," a tak, že Agentura nemůže poskytnout žádané předměty Íránu. Pak se Soltaněv ptá, proč není tuto skutečnost agentura schopna reflektovat ve svých zprávách, a nadto, proč dokonce tvrdí, že v daných skutečnostech získala `nové doklady,` když dokonce dokonce dokonce ty podklady, které Agentura je schopna podat Íránu jsou absolutně tytéž, které byly už před lety Agenturou označeny za zavádějící. Tj. země nespolupracuje, Agentura není schopna Íránu dodat nic než "prošlé zboží," ale DG Amano z toho všeho nechává otisknout: "Írán nespolupracuje a jsou nová fakta"? Nezdá se mi, že by to cokoli o skutečnostech řeklo: není to ani `vágní.`

Těchto několik závažných bodů dobře doloží na př. krátký "komentář H Nackaertse" dostupný na stránkách IAEA; uzavřu prodnes tento výčet úvahou, jak může USA dosahovat v Evropě i jinde jakékoli vážnosti, když tímto způsobem vkládá do Íránu děje, které se neudály, zájmy, které jsou zakázány, přes naprosto zřejmou logiku a filosofii, které měla agentura sloužit. než byla USA změněna na "boogie inspektora." jak mohou USA této vážnosti dosahovat vis-a-vis Irák: chemické, jaderné zbraně? a konečně jak může agentura této vážnosti sloužit: tímto způsobem, když víme, že Agentura a USA dělají kolem Íránu tento humbuk již léta letoucí, a Írán nevykazuje naprosto žádné imperiální, vojenské nebo agresivní zájmy, dokonce ani proti Izraeli! Jak může vůbec zůstat vážnost tam, kam ji inženýři tuposti v USA položili, když vidíme, že právě USA, OSN a IAEA a jejich postupy v přímém rozporu s fakty a vnitřními nutnostmi jaderného odzbrojení nebo alespoň klidu jsou schopny ohrožovat celý svět naprosto bez povšimnutí kolem naprosto již neplatných ideologických, mocenských a strategických rovnic v KLDR? Čili kde se bere trvání této vážnosti "témat" USA o Íránu, když vidíme vnitřek Agentury, letitý vnějšek Íránu, a skutečnosti jaderné "odpovědnosti" USA v Asii? . Odpor v těchto slovech je zhruba stejně platný, jako když na žvásty USA k smrti Venezuelského Prezidenta odpovíme: není! v Latinské Americe není žádný čerstvý začátek pro USA. Politické vraždy jsou jedinou známou politikou USA v regionu (NiW,pí:IAEA)

Obama se stále nazývá mzn. komunitou, a stále nazývá neeventuelní respekt Amerického diktátu Íránskými politiky jako "přijetí zásadního rozhodnutí" (NNN)


EU dnes vs Británie a kolonialismus


"Británie je za sankcemi EU proti PressTV, zatímco nedokáže ani dostát svým vlastním povinnostem v EU. Dále EU chybně uvádí, že Britský Ofcom, který sankce zastřešuje coby regulace je nezávislý. K tomu uvádíme, že většina peněz v rozpočtu Ofcom jde z Britské státní pokladny, a podle toho nenazýváme Ofcom nezávislým regulátorem, ale Britskou exekutivou. Konečně zaměstnanci a vedení PressTV jakožto novináři nemohou, jak odůvodňuje britské sankce na značku EU, bránit transparentnímu a fér procesu určitým osobám, které se hájí nebo neuhájily proti Íránské justici. PressTV považuje Íránskou justici za nezávislou, a upozorňuje dále, že Írán žádné bezpečnostní služby nemá. Jejich běžnou agendu obstarávají další bezpečnostní složky armády a policie." Rozdíl lze vysledovat také v existenci Ministerstev Informací, Vnitra běžně mimo EU, kde je vše nenápadně unifikované, zatímco informace jsou považovány za přírodním korporátním zákonem dokonale ošetřené. Tj. domněnka, že na poli informací a peněž existuje něco jako poptávka, nabídka a konkurence, co by v důsledku mělo dospívat k objektivitě. Totální nesmysl bez libovolné souvislosti s realitou. Lze dokázat na několika jednoduchých mechanismech, které takovou pověru ruší. Ovšem pak také šéfové unifikované bezpečnosti EU, ti reální, na př. v Londýně, moc dobře vědí, že jsou média čistě válečná zóna bez náznaku "humanitární autenticity." Takže nějakou změnu myšlení v dvou tímto článkem řešených problematikách mzn. žurnalismu ve vedení EU nelze očekávat, zde suverenity pravděpodobně nikdy nedosáhne. A i naprosto obecně je zřejmé, že jak USA tak EU nemají předpoklady suverénního myšlení: když USA hledají nezávislost na Izraeli, nezřeknou se zcela svých deformovaných vztahů, pouze vykoupí určitou formu své suverenity za mírnější formu posluhování. Tj. místo války proti Íránu sankce. A stejně EU, pokud nechce nejspíše také na žádost Británie destabilizovat Libanon arbitralizací mimoúzemně vnucované justice, tj. sankcemi na `Hizballáh`, alespoň zakáže Íránskou televizi, za to, že "brání fér procesu" u obžalovaných v Íránu. Kteří jsou mimochodem opět na svobodě, což EU rozhodně nezajímá, protože stejně jako IAEA má některé "naléhavé otázky" proto, aby na vyčerpávající návrh jejich zodpovězení odmítla se věcí zabývat (odmítla navštívit plechovou boudu, kterou do té doby, a nejspíše ještě do teď vždy mává na nažhavená média). Čili asi tolik bude EU zajímat, že osoba, o jejíž fér soud, a výpověď na kameru PressTV `pod pohrůžkou`, má (EU) takovou starost, je na svobodě, může tyto věci přímo v EU objasnit. Ani nás nepřekvapí, když tuto "nevinnou oběť teokracie, služeb a PressTV" pro jistotu Britové označí za teroristu (což bývá u režisérů běžné, jsou-li v Íránu na svobodě) (pí:PTV,IAEA)

Primitivní, snadno vyvolávaná nenávist proti Křesťanům v Pakistánu je dědictvím po kolonistech: důsledkem kolonisty zúročeného kastovního systému. Obvykle kolonisté zneužívají postavení menšin, a činí je svými prostředníky. Většina náboženství v Pakistánu má proudy, které se snaží, nebo snažily kastovnictví zrušit, to přesto dále funguje. V Africe naopak dekolonizované země slaví celkem pragmatické úspěchy v detradicionalizaci. S rozvojem je to stejné jako s výzbrojí. Pokud jsou vyzbrojení padouši, je nutno stejné zlo přijmout za prostředek. Bez rozvoje by si Asie, Afrika mohly dokola vychutnávat ponižování, okupaci, masakry. Ztráta společenské kultury v Evropě ovšem nepramení z rozvoje. Naopak: z kombinace neschopnosti formální logiky a snahy detradicionalizovat po prohlédnutí koloniálních praktik Papežské církve díky `době temna,` kterou právě ukončili - ti stále osvícení. Mimochodem otevření Východu (a Afriky) jakkoli potroublé turistické kultuře Evropy není pouze spásou Asie proti cizopasníkům, ale i 100 let živým snem již poměrně blouznivých evropanů. Jedním z těch `ještě kulturních,` který přežívá i v době, kdy si evropané automaticky nárokují rozhodování za východní a africké civilizace (pí,NiW/Niazi)

Szoul začíná s pomocí AFP opět vyjmenovávat skalpované oběti opačného režimu. K tomu v chemičkách explodují nehořlavé látky. Proč ne? Proč by nemohly být družice rakety, které lze po vynesení na oběžnou dráhu nalézat na mořském dně? Tato zpráva AFP připomíná onu z Mjanmaru. Propagandu agentura lepí na všechno, exploze v chemičce, ve fosforových dolech. Trochu to připomíná řeči o Čavézovi. Že odstranil Americký pinočetismus v jeho vražedném rozkvětu? Ale! Stačí fotka dvou zakrvavených jak nesou mrtvého, a titulek je na světě: "Takhle se dostal k moci!" Že to byli jeho lidé na obrázku? Že jej Venezuelané dokolečka dokola volili? To nic, on, Usáma a Kadáfí, tak pěkně dohromady! Buch buch buch. A až budou ministři v EU dostatečně vzdělaní, začnou zakazovat politické strany a historické názory. Ba. Stanou se odborníky na to, kdo jak jedl, a kdo si může dovolit mít hlad! Ale nejsou v tom sami. Rozhodně jsou stejného vzdělání i jejich voliči, i jejich oponenti. Na př. zde v ČR lidé moc dobře vědí, že pokrok, nebo rozvoj, natož turismus nemá v `opět ambiciozním` Mongolsku, a v Asii vůbec co dělat! Zničili by si totiž kulturu! Proč to říkám? Ještě jednou: "čech: `pokrok v Mongolsku nepomůže, není tam třeba.`" A tak je to i s hladem, mrtvými vojáky na korejské čáře, nebo čavézovým "aspoň něco udělal pro lidi, pokud je pravda,"; jistě že je pravda, leccos je pravda. Ťjanamen nelze vůbec zmiňovat! Rozdělující, kontroverzní, divadelník s ropou: Čavéz (pí,NiW,ML,GR)

Únosy v Alžírii - dědictví kolonialismu ale i kolaps sociálních a tedy morálních hodnot (APS)

Filipíny se teroristů nezaleknou, pokračují v mírové misi OSN v Golanu (SANA)

Čína, Vatikán, Média a Čavéz


Čína varovala nového prezidenta Vatikánu, aby se nevměšoval. Ten je spojený s Reganovskými krvavými režimy v latinamerice, takže na řeči o námětu k meditaci v případě volby hitlerjugenda berou zcela za své, a naprosto není pochyb o tom, že papeže dosazuje nějaký typ vyšinuté, cynické a s fašismem spolčené moci. Příští by mohl být na př. nějaký modernější pobočník masových vrahů, třeba oblíbený kněz pana Breivika. Také pak budeme moci přemýšlet o svých předsudcích, tak jako doporučuje Lippman, a o tom, zda se ti lidé mohou změnit. Totiž mohou? Oni se určitě změnili! Jinak by celá myšlenka dosazování těchto lidí za účelem Lippmanova vymývání byla nefunkční. Nezpochybnitelnost církevní autority zajišťuje této fašisticko-nikereganomické doktrýně platnost. A konečně pokud jde o stav aparteidu v USA, pak jsem došel k závěru, že pokud se r. 1969 ještě na ulici policejně popravovali "podezřelí černoši," zatímco první černoch v administrativě se objevil až za třicet let, r. 1989 , pak jsou i všichni další černoši v administrativě pouze dosazováni aparteidně smýšlející mocí. Protože ukončení aparteidu by vedlo k zrovnoprávnění, takže by byli černí v politice už na př. r. 1971, a to masově: jakožto nastřádaná opoziční síla. Takto jim pouze neměnná a nepotrestaná moc udělala poněkud více místa v dopravních prostředcích, přestala je fyzicky likvidovat v rámci systému, a vystavuje vždy nějaký exponát, aby se neřeklo. (pí,PT,PRA,ML,GR)

Zajímavost z Iráku a Libanonu


Zrcadlový jev z Iráku v Libanonu: zatímco `Syrská` Nusra vraždí hromadně vojáky v Iráku i s jejich místním doprovodem, a někteří Iráčtí politikové rozhazují rukami, že se na hranicích nemá pomáhat držet pozice syrským vojákům, ale `rebelům`, v Libanonu někteří přehlížejí zrůdnosti páchané ozbrojenými gengy v pohraničí, zato zdůrazňují pozornost k šrapnelům nutně sporadicky a neidentifikovatelně dopadajícím na Libanonské území, a pak ruce spínají nebo zatínají pěsti, aby dali díky šrapnelovým příběhům do souvislosti Damašek, Hizbaláh a slušivé, módní řeči o stabilitě. No, a z těchto řečí se pak převrátil autobus se Syřany v Libanonské Kalahale. ČK hlásí 9 mrtvých, desítky raněných. Tím dojdeme dokonce k inovativnímu závěru, nebo - lépe - k závěru který barevně doplní stávající kritickou kolekci Maledivy-Kampučie-Karáč-Bahdád-Jemen, tj. zjištění, že někde kriminálně-politické události nemusí souviset fenomenologicky, ale prostě, středově souměrně. Takový bod souměrnosti ovšem musí do plasmatického stavu excitovat a legitimizovat vytrvalou neschopností a přikydáváním OSN. Zde máme i nový slogan: raději ať OSN pracuje na jednom, dvou případech, a dobře, než na všech s absolutně nekontrolovatelnou odchylkou, zvláště mocnou směrem k záporným metám úspěchu (pí,NNA)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama