NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 18.3.: mMZ Pakistánu na dotaz Indické strany vyvrátil mediální sugesce o zrušení hokejového zápasu mezi oběma, a znovupotvrdil zásadní váhu, kterou takové a další elementy terapie Indo-Pakistánských vztahů

18. března 2013 v 16:27 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Filipíny slíbily absolutní pomoc s vyšetřením organizace vpádu Sultánových teroristů - MO A Z Hamidi (NNN) * "Gensek OSN Ban Kim Un ztratil nit, a navážel se do svaté cti a suverenity lidové republiky, zatímco vitálně bránil nepřátelské akty USA proti LRK" - mMZ KLDR (KCNA) * Írán, Alžírie podporují politický program pro řešení krize v Sýrii- Země volají po reálném národním dialogu (SANA) * Pakistánský Analytik I.G. předal v Pátek na utajené návštěvě pokračujících vyšetřovatelů OSN 25 případových studií dronových útoků; zopakoval, že Pakistán s útoky rozhodně nesouhlasí (KUNA) * AFP tvrdí, že Indie zadržuje vyslance poté, co posádka Italského tankeru zastřelila dva Indické rybáře; spěšná antidezi(RT) * AU přivítala další krůček Súdánsko-Chartúmského dobrého sousedství (NNN) * Kambodžský obviněný v Hágu se přesunul do říše mrtvých - libovolné popravy zajistí svým Americkým chlebodárcům "Mzn. Soud" (NNN)
 2. mMZ Pakistánu na dotaz Indické strany vyvrátil mediální sugesce o zrušení hokejového zápasu mezi oběma, a znovupotvrdil zásadní váhu, kterou takové a další elementy terapie Indo-Pakistánských vztahů s ohledu širšího regionálního míru a vz důvěry mají pro Islamabád (NiW) * Ahmedinižád označil jako hlavní úlohu Íránu být vzorem rozvoje a pokroku. Njv. rev. vůdce pak plošně zakázal jaderné zbraně pro Muslimy (IRNA) * Burundi spustila dialogs opozicí aby se vyhnula další obč. válce (NNN)
 3. Německý MZ vyzval zastánce Londýnské (dožské) Koalice aby toto své přesvědčení hájili zodpovědně, a nerozšiřovali jakýmikoli dodávkami vojenské techniky požár do regionu (SANA) * Musíme opravit Damašek, poté co odsoudil rozhodnutí Británie a Francie, dodávat ještě více a ještě vražednějších zbraní všem stranám v Sýrii, bez svolení EU, jako čistočisté a jistojisté porušení porušení mzn. zákona. Opravit v tom smyslu, že by tomu tak bylo s nebo bez svolení EU. Takto lze říci EU podsvítila evidentní protimírovou, nezákonnou činnost Velké Br., Fr. svým znovupotvrzením výslovných zákazů (pí:NNA) * Afgánské síly zneškodnily OKBOMBy (taktika, zkušenost FBI), které mohly v hl. m. Kábul způsobit totální destrukci až kilometr široké plochy (PTV) * Karzaí v řeči z minulého týdne nejen obvinil Talibán ze spolupráce s USA, a popsal postup sil USA jako kontraproduktivní, ale ono "než zabrat proti příčinám zatahují boj do našich vesnic" dokreslovalo právě požadavek Karzaího, aby okupační síly opustily provincii Vardak . Ale vzhledem k angloamerickým úspěchům v Iráku tyto síly mají oproti původním a budoucím obyvatelům jistě mnoho vytrvale správných názorů. Karzaí navíc žádá předání amerických mučíren a šatlav pod Afgánskou správu (PTV) * OSN Guteréz také zvolal po obnovení dodávek pomoci Syrským uprchlíkům, poté, co na ně Francie a Británie vyhlásily embargo, neboť "ne dostatečně podporovali londýnskou opozici." Ta naopak dostala všechno potřebné, aby se zalíbila. Guteréz v Libanonu studoval situaci Syrských, Palestinských uprchlíků (NNA) * Vyslanec OSN pro práva původních obyvatel Kanady zvažuje jiné postupy, než oficiální návštěvu. Kanada odmítá jeho oficiální žádost již rok. Původní obyvatelé žijí na skládkách, a mají zvláštní sérii OP. "Mnoho o nich nevíme, a to je to nejhorší" - OSN (PTV) * Rakousko spojuje únosymodrých helem v Izraelem Okupovaném Syrském Golanu s dodávkami zbraní, nikoli s Mossadem, který jinak Al-Nusře čile a nápadně asistuje. Proto je také tajný! (RT,pí)
 4. Kim Čongun zaslal odpovědi hlavám Mjanmaru, Sýrie, Konžské dr., Ugandy. Popřál jim úspěchu, stability a prosperity jejich národů a zemí, vyjádřil přesvědčení, že přátelské a pracovní vztahy KLDR a těchto zemí ještě posílí (KCNA) * Modrá helma byla zraněna po útoku neznámé skupiny v Jižním Súdánu aneb "hledá se někdo v Chartúmu," kdo to řekne, a na koho pak budou média na jihu moci zaměřit hněv (NNN) * Pakistánská MZ naléhá rozš. vz vz s Íránem; "Spuštění IP ropovodu je pro dobro obou národů, a též konstruktivní krok k posílení bezpečnosti, a tím snad i míru, v regionu" - Hina RK (IRNA) * Súdán, Egypt a Líbiepodškrábly protokol minerálního bohatství, zahrnující i momenty spolupráce (NNN)
 5. Jako obvykle DG Amano dělá něco, co není v jeho mandátu, čili popisu práce a kompetencích. A jako obvykle to je něco, co není dokonce ani v zájmu sv. míru. Naopak. Označil testy KLDR jako "hluboce odsouzeníhodné." Ano, toto chování DG IAEA Y.A. je hluboce trestuhodné! (pí,IAEA) * Francouzský fašista Ministr (Zahraničí a) Války označil výslovný zákaz EU za pouhou `absenci podpory` , kterou samosebou ve "vyšším morálním zájmu" (bez bližšího rozvedení na př. na zákony) musí nerespektovat. AfP dokonce přidává, že EU `pouze` nedospěla "k jednoznačné shodě!"Čest, mír a kladivo! (pí:RT)
 6. Pakistánský premiér pozdravil nového Čínského premiéra , vyjádřil víru v stabilní a přínosný růst vz vz (APP) * AfDB spustila ODP v rámci efektivace Afrického internetu (NNN) * Útok na Malajsii začíná získávat i politické formy. Zatím tedy pouze pokus o destabilizaci. I to může být pouhou, nepříčetnou, kolonistickou pomstou. Viz Izrael a jeho operace proti Filipínám v Golanu,čili v AFP (pí:NNN)
 7. Zvláštní témata * Karzaí vyzval také ve své řeči "Nezávislý Afganistán, Pakistán a USA" spojené státy, aby, pokud nejsou schopny co nejrychleji dokončit vodní dílo v prov. Helmand, přenechali přehr. Kajaki k dokončení Afghánskému lidu (BNA) * Pakistánský a Afgánský ministři vodhospodářství podepsali smlouvu o společném projektu vodní dílo Kamal Chan, který bude dokončen před uplynutím dvou let (BNA) * Pokud bude Indie pokračovat ve svém vodohospodářství, zbaví Pakistánské řeky cca. jedné miliardy metrů krychlových vody (34MAF) ročně, což v kombinaci s energetickou krizí lze označit za vážné poničení ekonomiky - analitik (NiW) * "Syřané neutíkají, protože by chtěli utéci, ale proto, že se buď doopravdy bojí, nebo jsou velmi chudí.."- UNRWA Filip Grandi (UNPR) * Syrský premiér alHelky vyjádřil důvěru v sílu národní jednoty (SANA)
 8. Mír 1 * Pakistánská MZ ve vyčerpávající rekapitulaci z/p pro tisk (APP 15.3) mj. uvedla, že "Pakistán chce dosáhnout řešení v Kašmírském sporu ," ale naléhala, že "obě sousedské země nedosáhly potřebné úrovně důvěry, aby v této chvíli byly schopny uzavřít problém prostřednictvím dialogu" (APP) * Neznámí útočníci na motocyklu postřelili lídra Palestinského Fatáhu v Pátek, Sev. Gaza; Mossad? Nebo us-příprava terénu na Obamu? Nebo, že by byly opět v módě silně pro-americké rozpory mezi pal-fakcemi? Pochy. (KUNA) * Britští osadníci na internetu vyvěsili, že poté, co Británie r. 1982 vojensky porazila Argentinu, mají oni dnes právo určit osud dobytého území. A své uvědomnělé referendum označují za `diplomatické vítězství Británie` ; To je na facku (PRA) * Rozsáhlý článek k šetření proti Egyptské policii za Mubaraka k diposici NNN/2013-3-14 (pí) * Tajsko a Rovníková Gvínie posílí vz vz, ekono-partnerství (NNN) * Palestinský Prezident Mehmúd Abás označil propuštění 1000 vězňů za momentálně nejžhavější cíl Palestinských aktivit. Aby předznačil jakákoli gesta mistra Obamy v širším regionu (NNN) * Japonsko oznámilo, že přesune cca. 1 miliardu KČ přes UNICEF na Syrské utečence ve čtyřech zemích, ale částka má ještě posloužit v Afganistánu a Palestynské Republice (NNN) * Proč se Středoafrická R. vymyká kontrole? Protože jí chce OSN kontrolovat: posílit vládní vojska? Patrně mi uniká snaha vyjednat příměří. (UNPR) * Argetinská šéfka v čele totální Argentinské jednoty označila Britské referendum za koloniální divadlo. Poté co Británie uloupila Argentině Falklandy/Malvíny před 30 lety, jsou samozřejmě většina z 3000 obyvatel kolonističtí osadníci. Spor by měl vyřešit dekolonizační výbor OSN, nadto +pochybujeme,+ že od konce tzv. II.sv. OSN uznává jiné teritoriální změny, než vzniklé dohodou. V Britském nároku "na sebeurčení Falkland" vrže koloniální minulost britských falkland, a agresivní, teritoriální příčina současných třenic (pí,PTV) * 75% Britů pokládá bledé vyhlídky Iráku za dílo své země, přes 20% by poslalo Bléra k mzn. soudu pro válečné zločiny. Ten na př. poslancům tehdy tvrdil, že "za těchto okolností" (tj. asi mával zkumavkou) "je útok na Irák bez vyslovení se OSN legální." Průzkum YouGov k 10. výročí angloamerického útoku na Irák, pod zfabrikovanými důvody, poté co kolonialisty omrzelo "spojenectví pro nepořádek v regionu" (PTV/YouGov) * Německou, Rakouskou, Belgickou opozici společným snahám Británie a Francie zrušit výslovný zákaz EU toho, co je zakázáno mzn. zákony, vítáme. Jen s poznámkou, že argumentace `dohodami` zní jako kombinace šišlání a šeptání. Pokud tyto, nebo další země EU, které se v této otázce hodlají vymezit vyberou libovolný citát středovýchodních diplomatů zvláště z loňského roku, dodají svému argumentu morální rozměr. Zatím to totiž může znít i tak, že "ještě pro daný účel není k disposici razítko.." A navíc naši koloniální spoluevropané dávají právě hanebným žádostem morální rozměr, a to pak nedůraznost, ať už sebekritičtější, zní jako přitakávání (pí:PTV) * Njv. Pakistánský soudce připomněl v.k. ECP, aby neopomněla připravit volby natolik včas, aby si podle nich mohli Srýlanští turisté seřídit datum v hodinkách, mobilech, laptopech a kalkulačkách. Dodal, že ECP si zatím vede dobře (NiW) * Durban: založí taktický spolek BRICS rozvojbanku? (NNN) * Tři magistráty nejsou připraveny podílet se na Keňském soudnictví - Vetovací Komise ; VS zaměření článku OSN na "systematické porušování LP" (NNN) * Mongolie žádá Čínu o odlehčení přeshraničnímu transportu (NNN) * Studenti ale i někteří učitelé se pomodlili za brzké uzdravení Bangladéšského PrezidentaRehmána; Ale co já vím. Možná modlitby vedly Džamát e Islámi? (NNN)
 9. Dezi / Anti / Pre * Francie tvrdí, že přílet jejího prezidentského kandidáta do Gbagbie na ohnivých strojích zastavil vraždění `tamního` prezidenta a `tamní` armády zhruba na 1059 obětech a znásilňování `více než` 35 žen. Gbagbo jako každý takový smolař má v plánu pomalou otravu v Haagských kolonisticky-demokratických katakombách (pí:-:PTV) * Vedle toho, že Americké úřady popírají, že by v Pakistánu umíraly pod nutně lidicky motivovaným dronovým terorem ženy, děti a další, také sem tam prohlásí, že s tím "Pakistán tajně souhlasí. " Jistě: aby pak horlil na mzn. fórech, regionálních setkáních, a dvoustranné úrovni proti. Anebo.. možná tím jejich jasnost USA myslí "Pakistánský veřejný názor." Tedy stovky, tisíce (AFP, jak to bylo?) protestujících za "Více dronů, více Ameriky, více jednostranného partnerství." Nebo snad více Hakkanismů? Kch (NiW) * Útok na Bahdádské ministerstvo, ačkoli AFP připisuje AlKajdě, připisujeme desinformacím, ačkoli nemáme k disposici zdroj NINA. Útěk zaměstnanců bočním východem a další prvky svědčí o fabrikaci, neiráckosti. V USA zatím probírají cenu války - v dolarech, v Británii s troškou škarohlídství považují morální hodnotu `celé té akce` za věc určenou spíše referendem, anketou, než sama sebou (pí:NiW) * Klid zbraní Peťing/Szoul nepatří mezi smlouvy, které musí zrušit obě strany - mMZ KLDR v odpověď vměšování USA; také lze snadno pochopit, že "cvičení jaderného vojska USA" v blízkosti KLDR není `věcí tolerance a přiměřenosti`: historie ukazuje, jak snadno se spuštěná válka vykládá jako "reakce na agresi druhé strany." KLDR tedy nejspíš není zvědavá, aby jí USA zasypaly jadernými bombami, a omyly si ruce, že KLDR zaútočila první. Jinými slovy obě strany by se měly držet zpátky, ale na mořské hladině kolem KLDR by neměla plout žádná obdoba Americké pevniny. Zjm. ne ta plechová, nukleární a pohotová fabrikovat kdejaké záminky a alibi (pí,KCNA) * Britský Dejly Mejl 11.3. vypustil propagandu, že pobyt na Gvantanámu je úžasný. Dokonce bylo předstíráno, že existují čtenáři, kteří věří, že jsou dokonce respektovány náboženské zvyklosti ve stravování. Hladovkující obyvatelé Gitma jsou nyní podle jiných zdrojů v kritickém stavu. Na druhou stranu dostávají potravu nitrožilně, takže se zbavili obligátního pojídání splašek ze sáčků na výkaly. K tomu jistě dostávali i tu třešinku? (PRA,pí) * Pakistánští analytikové odmítají tvrzení několika Indických poslanců , že útočníci na Indické stanoviště poblíž kriketového hřiště "vypadali jako přeshraniční, nejspíše Pakistánci" (IRNA) * MZ IRI odsoudilo výroky některých MV na schůzi v Rijádu, že "Írán vyváží extremisty do Bahrajnu a Jemenu" - totiž nejspíše desinformace, kterou tito maskují zprávy Musl. Bratrstva, že exportuje Jemenskou AlKajdu do Sýrie přes Jordánsko.. (IRNA,SANA) * Jiná agentura udává MV a MJ (RT) * Slova válečného zločince Tačiho z okupovaného Kosova považujeme za desinformaci: pochybujeme, že návštěva Aštonové v Prištyně nějak sama o sobě potvrzuje "poslední fázi dohody k normalizaci" vz vz Kosova se Srbskem. Zdr. AFP (RT) * Únos dvou češek v pakistánu je z Reuters, a protože jsem o něm neslyšel co je měsíc dlouhý než na RT, pak považuji do odvolání za blábol, kterým údajně česká média doslova zamořují prostor (RT,pí) * Irák: Reuters udává 50 raněných poblíž Min Justice, Zahraničí (RT) * AFP desinformuje o misi OSN v Golanu - proto Filipíny musí dementovat, že by OSN "drasticky snižovalo misi." Copak? Izrael by se rád bez OSN obešel, a tak povolává AFP? Jak milé!! (pí:RT) * Tajsko odmítlo tvrzení nejspíše AI, že by tuto stříleli do uprchlých mjanských Ruhinžů. Taková osočení se jistě hodí k narušování míru v regionu, zjm. Tajsko-Laos, a násl. Malajsie (NNN) * Dle AlArabie mnoho mrtvých u Iráckého ministerstva (NNN) * Izrael zvolal "na pokryteckou EU, aby zaujala stanovisko" (AlArabia) * Syrská armádazadržela `kamion` plný zbraní (NNN)
 10. Mír 2 * Kongo bude mít ještě i kontaktní ekonomickou skupinu: Angola, JAR a Kongo (NNN) * Zatímco jižané protestují proti nzm., Alžírie obecně se dostala k veletrhu potravinářsky-zpracující techniky, a MZ podtrhl, že vz vz s Německem se rozvíjejí i v technologii a pracovní kvalifikaci . Země ovšem hledí i ke kult. spp. (APS) * Stabilizační program Alžírie/2004 snížil obecnou nezaměstnanost na 7, resp z 30 na 17% - ministr (APS) * Pakistánský Min Informací Kaira pochválil (svou) odcházející vládu, že `pragmaticky` posílila federální moci na úkor centrální (APP) * Karzaí ukázal na smrt protikoloniálního, byť kolonisty za nos tahaného, velitele Gulruze Chana. Označil jeho ztrátu za škodu, předal sympatie jeho rodině tuto formulaci lze zatím zařadit mezi neúspěšné tvrzení jako na př. u Kampúčie (BNA) * Pozorovatelé OSN v Keni označili volby za úspěšné a klidné, "bez systematického porušování LP." Bavili se se svými soudruhy z jiných mzn. organizací. Zaznamenali ovšem i případy, kdy na př. těhotné ženy a další přetížené organismy nevydrželi čekat někde i 10 hodin ve frontě (UNPR) * EU vyjádřila obavy o zdraví Palestynských vězňů v již méně přeplněných rasových věznicích Izraele, a urhuje tento k respektu svých v bodech OSN vyložených povinností vzhl. k zajatcům (NNN) * Tajsko přivítá Bangladéšské, Vjetnamské pracovníky - vedle těch z Kampučie, Laosu, Mjanmaru (NNN,TNA) * Obama označil vojenské prostředky ve věci možnosti postupující fabrikace záminky a invaze do Íránu za "významné schopnosti USA." Zapomněl zmínit, že mezi tyto významné schopnosti patří na př. následky v Iráku, a nebo proaktivní skloňování mzn. vztahů určitého období k jaderné válce. Příště nechť ke svým velkým ramenům a malým zubům přibalí a podobný kousek reality. Ihned z něj spadne "proIzraelská" odpovědnost! (pí:RT) * Jemenští ozbrojenci vstupují do Sýrie přes Jordánsko - Muslimské Bratrstvo (SANA) * Mjanmar bude koordinovat rostoucí rýžexport s Tajskem - MRF (NNN,@Putin) * U příl. spuštění přímých letů mezi Íránskou Urúmií a Kurdýzským Erbilem zvolal Íránský Rahmaný po rozšíření vz vz mezi Iráckým Kurdistánem a Tehránem (NNN) * Pro-dohodový Karam řekl pro "Svobodný Libanon" (nejhorší řada mzn. rozhlasových stanic na světě, pozn.pí), že " Sýrie převrací fakta, když mluví o protiteroristických operacích podél S/Libanonských hranic, aby se pak mohla vměšovat." Tak slyšeli jsme na př. různako převrácená fakta z izraelem okupovaného syrského Golanu, kde asi vlastně také "ozbrojené gengy" žádné potíže nečiní. A pak co je rok dlouhý, se Sýrie vměšuje do Libanonských věcí. Pan Karam by měl skoncovat s alkoholem. Nicméně ceníme si jeho výzvy, aby Libanonská armáda kontrolovala hranice: neustále jsou na nich nějaké nebezpečné trhliny! Ať už v nich jsou Syrští anebo imperialističtí agenti, anebo třeba multinacionální žoldáci bez úcty k jakékoli hodnotě krom peněz; Vojenský soudce Sakr soudil Maulavího a dalších 10 pro členství v skupinách připravujících teroristické útoky na úz. Libanonu, ale také pro pašování zbraní mezi Sýrií a Libanonem (pí,NNA)
 11. Krimi * Žurnalisté označili kroky EU proti PressTV za pokus zabránit lidem na západě seznámit se s kulturou Íránu . Z podobného mocenského zdroje by pak pramenily snahy problematizovat vše co se na mapě jmenuje "Perské," nebo rovnou vše "Perské" pořádně v knihách a novinách vypucovat (PTV,pí) * Podle informací jsou za Tuniskou vraždou Šokriho Belajda stejní lidé, jako ti za řetězcem "inspirativních" útoků na stánky vítězné strany Ennahda. Nemusí to být hned stejná tendence jako Zulu/Luxor nebo Obamova "opoziční Súdánská SPLA." Vystačí úplně normálně CIA/AlKajda, bez nějakých větších scénářů. Tak jak jsme naposledy navrhli (13bř/§11 "Arabské j"): podporovat převraty na středním východě tak dlouho, než bude legitimní mocí lidem uznán nějaký kluzký Americko-Francouzský guvernér. Totéž pak Tunísie, Alžírie, Irák. Nic velkého, když člověk ví, oč jde (PTV) * Mluvčí Tuniského Ministerstva Vnitra vysvětlil, že mladý pouliční prodavač cigaret pocházel z velmi depresivního ekonomického sektoru, a k upálení jej dohnala úmrtí v rodině. Jeho křehkost a psychologickou zlomenost vyjmenoval jako příčiny jeho činu (PTV) * "Badami Bach: zůstává řada otázek; média je pohotově rozmělňují na volební munici, aby věc sama nenašla politické řešení" - Azam Chalil; nedoslovně (NiW) * Guvernér N Z Magsi svým posílením jednotek FC v Balučistánu nejspíše snížil hladinu atentátů, únosů a povstalectví. FC také zajistily značné množství přípravků pro konstrukci výbušných zařízení. Přesto jej vláda nepodpořila, a neprodloužila jeho snahám prostor působnosti (NiW) * Zatímco `diplomaté` za oceány hýkají, že budou škrtit Pakistán strunou, pokud si dovolí nakupovat ropu z Íránu, Americký vyslanec Olson se přetváří u pomníku Pakistánských policistů v Islamabádu "že je mu ctí.. desetitisíce policistů položili život." Nebo máme právo to za této situace chápat jinak? Ani bych neřekl. Trochu to připomíná šéfa CIA a Obamovi jak div nepláčou u pomníku 9/11. Ačkoli - v tomto případě je možné, že o tom ví ze všech Američanů právě oni - nejméně (APP,pí) * Zkorumpované, neevidované mýtné odpuzuje obchodníky z měst - Afgánský náměstek Obchodní Komory Chan Jan Elikozaj (BNA) * BNA byla vzpomněla na před 12 lety kdy nští Talibanci ničili sochy Buddhy (pí) * Další odvety CIA za Karzaího řeč: učitel v Pakistánském Karáči (BNA) * Syrští studenti v Praze zopakovali podporu politickému programu řešení krize v Sýrii a důvěru v začátek vyčerpávajícího národního dialogu (SANA) * Sektářská vražda v Ghaně - po otci zavražděn ještě 13-letý chlapec z Církve Plamenů Krále Ježíše (GNA) * OSN odsoudilo popravu 7 odsouzených zločinců v Saudii, nikdo se ani nezajímá, kolik podobných bylo popraveno v USA, natož na př. kolik z nich prokazatelně a zpětně prokázaně nevinných! (RT,PRA) * Bývalý šéf Ugandanské rozvědky čelí obvinění z rozkladné propagandy (NNN) * Vrah v Hirošimě: 7 obětí v pracovní době (NNN) * Kampučský soud snížil trest vlastníkovi soukr. rozhl. stanice. Zbytek mu tak odpustil (NNN) * Saudie popravila 7 odouzených z organizované kriminální činnosti. OSN označuje tyto mrtvé štítkem "obvinění" (NNN) * Bývalý Americký voják se spojil s Nusrou v Sýrii, chlubí se vraždou mnoha Syrských policistů, hasičů, lékařů a vojáků (NNN 14.3.) * UNICEF odsoudil útoky AlNusry, AlKajdy a CIA na školní zařízení v Iráku poté, co byly desítky studentů ZŠ zraněny po Pondělním (11) útoku v Kirkúku, který je blíže Erbilu, než Bahdádu (NNN) * Protirežimní aktivistév ulicích Damašku, Majadýn a dalších protestovali proti Al-Nusře - (Saudský MV?) (NNN) * Teroristé v Bahrajnu útočí také na školy, někteří nejspíš i z Jemenu, zrovna na cestě do Sýrie a Iráku, což? (NNN)
 12. Diskuse / Návrhy / Vměšování / Infiltrace * Změnil bych zprávu Anonymous. To že neodpustí a nezapomenou není dobrý příklad. Spíše `nevzdáme se,` nenecháme se podrobit a další univerzálně platná osvobozenecká hesla. Hnutí zveřejnilo osobní data 5000 Izraelských úředníků a oficiálů (PTV) * Rozhodnutí Pakistánské v.k. ECP o imunitě premiéra k čl. 62, 63 Ústavy, ohl. dvojího občanství bude mít jepičí život, a ještě padne ECP. To se pak v Karáči nic opravdu nestihne (pí,NiW) * I to dobré umějí v Núdžerzí nabízet ve zlém. Zatímco, ať už jsou gejšy sprosté prostitutky nulové kultury, či nikoli, v Alžírii vystaví na př. Japonské panenky, GEM ocenila "Literární cenou Asie" Malajského autora, oživujícího zvláště vzpomínky na Japonsko-Německý kolonialismus a spojitá zvěrstva, ale i Britský kolonialismus. Kladu to jako otázku, s tím, že překlad do střední Evropy vyruší záporné možnosti odpovědi (NiW) * Mají mimochodem zahraniční partneři EU jistotu, že se v zařízení CERN nevyvíjí žádné pokročilé nukleární zbraně? Myslím, že přistoupení EU tímto způsobem k NPT/IAEA by bylo příkladem oponentů Íránu ale i Íránu, a zkušeností úředníků EU s procesy v IAEA. Nikdo neříká, že smluvní režim NPT je nevhodný pro vlastníky jaderného arzenálu. Naopak. Jó bosony. Jsou všude, ale někdo si dá tu práci je ještě hledat a dělat z nich první poslední fyziky. Ať už ho konečně najdou, aby byla další meta opět hluboko ve tmě, a pak ještě dlouho bezejmenná. Nafoukanost západní vědy se poslouchá stejně dobře, jako uplakanost přezbrojených anti-autorit (pí,NiW) * Ani OSN se nelíbí nová Maďarská Ústava, že prý by mohl prezident získat příliš velkou moc nad justicí. Ovšem to, že ústavu porušují vlády hned 3, 4 západních velmocí (spíše velkoústých), a že je obecně `nezabiješ` v ústavě dost vágní, aby uneslo masové popravy na př. prezidentem, to OSN v USA nerozrušuje. Až bude OSN adresovat ústavu a její porušování v USA, pak nás jistě zaujme názor OSN na `vágnost ústavy` jinde (pí:UNPR) * Systémové řešení lokální nezaměstnanosti mezi-sektorovými komisemi zavedeno v Adrar, Illizi, Tindúf a Tamenrašt; protikladné hlasy naopak preferují rychlá řešení pomocí minerálního přerozdělování. Ta jsou na jednu stranu sice "protikolonialistická" - až na půdu, na př. Bolívarie, zato je mnohem prestižnější v protikolonialistické ideologii: vůbec zakonzervovat ropu a vyhrávat na celé čáře na př. jako Írán (APS,pí) * Pořádné odsouzení sklidil Ruský poslanec poté, co zvolal na USA po vměšování. Viz Irák? (PRA) * Zásadním problémem od dne 0 v Bahrajnu je ústava - mluvčí opozice (ABNA) * "Myslím, že není třeba, aby události v Lahad Datu vysvětlovaly dvě země" - nPE Majřin Jasin; nejspíš správná úvaha. Pochybuji, že Filipínská média jsou kompletně zmanipulovaná, aby toho bylo třeba (NNN,pí) * OSN označilo na návštěvě Turecka vývoj v Sýrii za globální krizi, která vyžaduje jednomyslné řešení nebo nakládání(NNN) * Pokud Bahrajn zruší své divadlo o Íránských teroristech, Írán jistě výměnou přizná podporu ne úplně objektivní propagandy proti tamnímu režimu - odhad. Ale pouze za předpokladu, že si to takto ujasní vyšší delegace za klapání fotoaparátu, a pak třeba oběd v Laosu (pí:NNN)
 13. Líbí se * 11.3. mohli studenti v Bejrútu v rámci oslav Fénické abecedy zdarma navštívit N. Muzeum (NNA) * Ministr Energií a Vod Libanonu spustil iniciativu "solární osvětlení pro města," upozornil na možnosti investovat z městských rozpočtů ušetřené peníze jinde (NNA) * Libanonský Islámský Koncil má také problémy - ale - Muftý Kabbani oslovuje premiéra slušně a pragmaticky. Člověk občas neví, jestli je v Iráku nebo v Libanonu (pí,NNA) * Volby místodržící ("volební", "technické") vlády v Pakistánu mezi šéfem opozice a premiérem ve vší slušnosti, bez afér, ovšem zatím první kolo bez zvláštních výsledků. Možná by proces usnadnily televizní a rozhlasové ankety? (NiW,pí) * Ghana spouští rekrutování do armády 2013 (NNN) * Zardari blahopřál svému novému Čínskému protějšku Či Jinpingovi (APP) * Ašraf je v stálem kontaktu s lídrem opozice aby nalezli skladbu techn. vlády (APP) * Britský Princ Karel se v Kataru pochlubil arabským studentkám, že bude bojovníkem za mezináboženský smír. Tak nejdřív snad vyříznout jazyk některým méně náročným rodinným příslušníkům? (pí:NiW) * Libanonské MVŠ spustilo "Pakt koexistence" mezi státními zaměstnanci a občanskou společností (NNA) * Aldžazíra si všímá dopadů režimu odposlechů na menšiny v USA. Patrně přestala tahat peníze z kapsy paní Klintonové, a věnuje se opět novinařině, a to ostatní přenechává dvěma nejmenovaným? (pí:NiW 15.3) * Alžírský a Německý zahraničí zkoumali cesty dalšího posílení Ň/A ekonomické spp. (APS) * Afgánský prezident předal s akční slevou půdu k rozvoji Kábulské UNI, označil zamezení libovolného zatýkání na univerzitách, aplikovaného CIA jako záchranu nezávislého vzdělání (BNA) * Ban Kimun přivítal pragmatické kroky národního dialogu v Nepálu (NNN) * Prezident Namíbie pozván do Tokia na afrozvojový samit (NNN) * Filin se vrátí k orchestru. Cítí se povznesený, právníci doufají v oběť odškodňující peněžitý trest pachatelům (RT) * Líbie zřizuje alespoň provizorní energetiku - APR (RT) * H5N1 pod kontrolou - Kampučja (PL) * Korejský lídr a lidový premiér popřáli n. Čín. prezidentu (KCNA) * Ghanský Prezident Mahama doufá, že díky novému Vatikánskému prezidentu budou existující vztahy mezi oběma zeměmi posíleny (GNA) * Zambijský prezident se pochlubil vytvořením 195,700 pracovních míst od Ledna 2011; druhou otázkou je, zda jsou zelená, systémová nebo minerální (NNN) * "Vláda brzy spustí národní politiku korporátně-sociální odpovědnosti v těžebním sektoru" - Ghana (náš termín ekonosociální zasahuje ještě do bezpečnostní alokace pro rozvoj a blahobyt v blízkosti souvislých projektů, zvlášť pak ekologii, zdravotnictví, péči a pod.) (NNN) * Zaměstnanci a odbory Libanonského vzdělání zatlačují vládu dále a dále do kouta. Tentokráte na letišti, jehož provoz hrozí 21.3. zastavit, pokud bude vláda zdržovat otázku platů. Vláda má v tomto ohledu stále v koutě dostatek místa i pro pomoc při hledání mírového řešení regionálních a mzn. krizí. Na druhou stranu určitě argumentuje, že jsou třeba zvláštní výdaje na uprchlíky. Když toto je de fakto součástí problému (NNA) * Betlém připravuje vůbec první maraton (NNN) * Ekvádor potvrdil novou pětiletku (NNN) * Indonéský prezident přijal Islámské vůdce (NNN) * Kavárny a Bary v Asii na vzestupu - S`purský Ministr (NNN) * Mjanský prezident navštívil bývalou, a asi ne úplně odškodněnou, proto přírodo-turisticky do zemdlení skloňovanou britskou kolonii Nový Zéland. Možná kvůli umlčení odrazu jejích zájmů vznikl "National Geographic" - významná část koloniální propagandy (NNN) * Indonéský prezident přijal Islámské vůdce (NNN) * Projekt AfDB v Ugandě zaměřený na služby a logistiku má nejprve přinést 1200 pracovních míst, ale pak posloužit milionům - Tunísie (NNN) * Protestující za práci v Jižní Alžírii navrhují lépe alokovat zisky z bohaté minerální těžby(PTV)
 14. Hopsinky * OSN by mělo změnit vzorečky na HDI (index rozvoje člověka). Jistě jsou USA na nějaké materiální úrovni, ale stavět je správně naaranžovaným výpočtem HDI po bok populárně vmasírovávaného Norska anebo dokonce Austrálie, je poměrně průhledné. USA mají právě s rozvojem člověka, jeho schopností, podmínek k životu a zejména s psychickou, sociální stabilitou, snášenlivostí a v neposlední řadě svobodou, pohodou, nezávislým duchem (vs. řadová výroba), ale ještě i životním stylem.. vůbec zásadní, existenční problémy. A pokud současná skladba vzorečku HDI vynechala všechny ukazatele, které rozdělují pojem rozvoj od pojmu materiální možnosti, pak lze s klidem mluvit o účelové formulaci metody výpočtu, právě s cílem srovnat USA a (ometané) Norsko (pí:UNPR)
 15. Závěrečné studie * "Pokud podmínky přetrvají, potřebuje Bejrút zvlášť přes 2 mld. KČ aby se postaral řádně o Syrské uprchlíky" - Solejman (NNN) * Zatímco se Zimbabové chystají k referendu o Státní Konstituci, mnozí odsuzují celou věc jako "nesmysl." Jistě pak mají důležitější věci, když ne na práci, tak na mysli (NNN) * Tisk v Británii?Upíři žalují Drákulu. Jedni rozvracejí společnost svými odposlechy, druzí ji udržují v šachu svou propagandistickou BBC, o inkvizitorovi-Asánjovi nemluvě (NiW,pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama