NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 22.3. / sloupečky / Chemické z. v Sýrii? / Frašky / Saudie a Pakistán / EURO / Významné otisky

22. března 2013 v 16:16 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Sýrie a chemie


Egyptský prezident vyzval na setkání s Indickým, Pakistánským protějškem k okamžitému ukončení násilí v Sýrii, zahraničních vměšování, zjm. asi Britského a Francouzského, nevím jakého jiného, a nastolení Syrského dialogu v Sýrii jako cesty k míru. Německá televize odvysílala rozhovor v Asádem, kde vylíčil názor na krizi naprosto masově obvyklý v Damašku a dalších městech, a vsích, kde je na názory čas a svoboda. V ČR naopak státní média odmítla rozhovor s reportéry navrátivšími se ze Sýrie. ČR je pevností amerického posluhování proti zájmům EU, americké netečnosti a orwellowské rétoriky, a média v ČR, státní i zahraničně-privátní jsou proslulá svou zvrácenou morálkou, revizionismem a oportunismem. Připomeňme však, že tisíce lidí, odborníků atd., obesílalo před a běheme likvidace Iráku Britská média, žádali vyslyšení opozice válce, argumentovali ...

starší diplomaté v protestu proti sankcím odstoupili, úředníci OSN je označovali za genocidní, a přesto tamní média nic z toho neukázala, pouze jednou za měsíc zveřejnila nějaký drobet, aby mohla kdykoli pohotově tasit alibi. Takže v ČR, na Kypru ani v Británii v tomto ohledu Evropský názor prohlubovat ani rozšiřovat nelze. Naopak, naše média rozvíjejí muzeální, skanzenální charaktery, neschopné vstřebávat další fakta. Publikum hledající rituál. "K tématům hněvu dodáváme další komentátory, a iniciativy debatujeme zvláště ty proslulé, které za sebou mají osobnost, a které technicky nemohou být vzorem ani neumožňují účast." (pí:PTV)

Vedle naprosto stejné práce Britských Vlády a Médií v Iráku jako v Sýrii, vedle fraškovitých soudů v Británii s "údajnými" zločiny mučení a libovolných poprav sahajících nutně až na nechvalnou adresu D10, vedle falešného výročí "invaze" do Iráku v Britském tisku, který ji s chutí po genocidních sankcích a brutálním bombardování provedl, a řádně vmasíroval, vedle přepočítávání mrtvol, které Británie pravidelně organizuje přes různé pseudo-protiválečné organizace, takže se počty snižují, a sankce zapomínají, vedle pokusů Gvardianu vykšeftovat beztrestnost, přiznáním ochuzeného uranu, a ještě věc rozmělnit v další falešné peněžní transfery, vedle vší odporné a hamižné role médií a západních premiérů napříč národy, vedle vydírání v Afganistánu vražděním a pomlouvání Pakistánu vražděním, vedle snahy změnit Gvantanamo přeplněné trestně osvobozenými ani ne válečnými zajatci, na sanatorium během "oslav Iráku" v Británii, a vedle dekretu Obamy o beztrestnosti znásilňování v okupovaných zemích u několika stovek otevřených a doložených případů, kde chybí pouze proces. Za poznámku na tabuli citrónově žlutou fixou stojí fakt, že angloamerická média jsou schopna udělat z kompletně fabrikované záminky, kterou pilně potvrzovaly všelijaké CIA, něco, co se "nemohlo dost dobře vědět." Člověk, který v té době sledoval diplomacii věděl, že téma "zbraně hromadného vraždění" v konfliktu je jediným přístupovým bodem pro bombardování a převzetí jakékoli země, který kolonistům jakž-takž zbývá, a věděl, když "nově Blér přišel s evidencí," že takových pokusů o evidenci již bylo více, a všechny lze řadit do umění fikce a rétorické naléhavosti. Věděl že všechny Blérovy proslovy jsou těhotné právě bombardováním, jen hledají skulinu někde mezi mzn. zákony u slova "hromadného", aby tam jeho rétorika a správně načasované mzn. desinformační kampaně protlačily nutnost a nejlépe už započatost bombardování, protože započaté už OSN nemá zájem ani povinnost ukončovat. A jak se odstraňuje zřetelnost čistě smyšlené záminky a poskočnosti CIA když se věci chystají pro média? Snadno: všechny agentury, které pohotově dokládaly prázdná nevěrohodně formulovaná tvrzení pro mediálně-rétorickou kampaň ještě s odstupem 10 let pravidelně ohlašují, že "nový výzkum neodhalil žádné zbraně v Iráku." Nesmíme si takový výstup CIA rozhodně zaměňovat se sebekritikou: zcela naopak! Jde pouze o to, že CIA v té době, a ještě i s velkým předstihem až příliš dobře věděla, že tam žádné nejsou, a ctila svou jedinou úlohu: ukazovat se jako tým odborníků s přístupem k technologii, který má důkazy. Byť neplatí ani jedno, ani druhé ani třetí. A dokonce ani ta lež není jak vidíme příliš nenápadná: čili schopnosti lhát jsou ještě horší, než nerealita důsledně předstíraných jiných schopností. Vedle toho všeho se krásně vyjímá ohlédnutí umírajícího vojáka ve veteránském denníku, ve kterém ukazuje, že minulí ani tito "váleční zločinci" se dokonce neumí postarat ani o své veterány. Když opatrně, v rukavicích, nahlédneme do Makiaveliho, zjistíme, že to znamená pouze pád takového impéria. Pád spojenectví Britské finanční oligarchie s médii. Tedy pád britské vládnoucí vrstvy odjakživa napojené na švédské i německé nacisty - nevyhnutelný. Tak snad padající struktura v Británii stáhne do historie i Královnu, abychom měli jistotu, že čurčilové trávící volný čas ideologickou diskusí s hitlery aby pak před médii sypali po nich hady , jsou jako typus historií. (pí:PTV)

Írán vyjádřil sympatie rodinám postiženým chemickým útokem v Syrském Aleppo; USA útok popírají, Británie doufá ve správný výklad "původu zbraní" a Izrael se nemůže dočkat, až OSN zmizí z Golanu, resp. Golan z mapy. EU zatím není tak na vodě jako Klausova ekonomická top-témata. Věc by jasným a novinářsky nepřekroutitelným způsobem rozsekl mistr Zeman, ovšem žádalo by to zahodit zbývající ctižádost, a spokojit se s velikostí. Tedy byla by to diplomatická depeše, ovšem multimediální. Nejprve by byl záběr na zšeřelou místnost, kde na stěně visí portrét Bašára al-Asáda. Pak by se za dveřmi ozvaly hlasy, a po rozsvícení by se před portrétem objevil Zeman, a připravoval by se na zahraničně-politický projev, na př. pro "svou" televizi. Pak by ještě někdo ze štábu urychleně sundal portrét, a dal tam portrét Tonyho Bléra. Pak by se ozvalo zapískání na prosty, tak by i ten sundal, a ponechal na onom místě již bez dalších obstrukcí portrét mistra Langera. No, a projev by se skládal pouze z dvou jednoduchých věcí. Vytáhl by nejprve z náprsní kapsy saka "naditou peněženku," tu by přemístil do jiné kapsy, pak by opět zalovil ve stejných místech, a vytáhnul by zapečetěnou zkumavku s modrou tekutinou. A řekl by pouze "Chemické zbraně v Sýrii. Však to znáte."; Pevně věřím, že by se v jeho beztak zapomenuté úřadovně dlouhou dobu zahraniční novináři podávali kliku (pí,IRNA)

Rusko potvrzuje, USA vyvracejí, Británie hledá formulaci - použití ch. zbr. v Syrském Aleppu. Spíše tedy bude zajímavý cyklus regionálních vyjádření, a na jeho závěr bych dal Damašek ale i intv. s Chatibem (NNA)


Frašky, zjm. mzn.


Další pro-Britská fraška v Líbii: Egypt vrátí Líbijskému soudu dopadeného bratrance Muamara A/K, protože je na rozdíl od Britského či Francouzského premiéra údajně zodpovědný za zločiny proti lidstvu střelbou do demonstrantů. Zatímco v Británii se válečné zločiny a zločiny obejdou bez zbytečného humbuku, a v daleko větších rozměrech. A ještě tím takové země získají u vlád svých obětí prestiž. Nic proti Libijské vládě, musíme ji uznat jako opozici proti masovému bezpráví, které nyní vládne v celé Líbii. Ale tento motiv, soudy, kult rebelů a další zájmy Libijské vlády nejsem schopný jako v Afganistánu uznat, současná vláda nemá podle mého názoru právo domáhat se statu "tahaná za nos." Dokud nezastaví tento libovolný proces, který stejně "rebely" nepřitáhne "zpět ke státu," praktikuje absolutní nesmysl. V opačném případě, pokud vyčte již bezbranným a nepotřebným Britům klam jejich slibů a zjm. jejich zločiny a podvody, pak se situace v Sýrii začne hýbat úplně jiným směrem, nikoli pro Saudii a další nevinné státy trpící totálně zkorumpovanou bezpečnostní strukturou, nýbrž pro viníky. Také nás zaráží, jak mohou "rebelové" ve své hlavě spojovat šíři svých zločinů s odplatou za Irák, když páchají další nevinné zemi úplně to samé co se stalo Iráku. V bleděmodrém. Nebo jen netuší, že jejich boji se fandí zjm. v Británii a USA? Jistě, nevědí. Odkud by věděli? Od svých spojek "Sauda" a "Katarce," dost možná také Britů někde v útrobách Kypru? TT (pí,PTV)

Ban Kimun se postavil za Kublerovu snahu "vyřešit situaci Íránských exilů" v Bahdádských táborech. Technicky jde o z výplatních pásek vyřazené bojovníky Sadáma a Buše proti Íránu, prakticky jde o způsob maskované prekonfrontace Irácké kritiky Kublerovy mise, a je třeba rozhodně a urychleně dosáhnout v Iráku na téma Kubler shody, a to jak mezi bloky, tak mezi federálními jednotkami, a vyjádřit až na základě tohoto nějakou jasnou pozici ke Kublerovi. Pokud nutno, vyhnout se tématu MKO, a postavit diskusi ke Kublerovi na všech ostatních, daleko vnitrostátně akutnějších faktorech jeho služby. Jistě bych současně hledal na jeho misi názor i v Kuvajtu, aby daný výstup svou existencí nevyvolal nic jiného, než urovnání postupu OSN ve věci Iráku, protože nyní OSN právě projevuje zřetelný odstup, a není daleko k tomu, aby ve všech vnitřních a regionálních otázkách sklouzla organizace k Inkriminaci Irácké politiky (pí:UNPR)

Ban Kimun vyzval Sýrii k zastavení jakýchkoli narušení a narušitelů Libanonské suverenity, poté co, dle NNA, "5 šrapnelů dopadlo ve Středu v lokalitě Kasr jako důsledek bojů na Syrském území," a Budoucí blok dalším osočováním a spp. s tiskem zajistil nevyváženou stížnost Libanonu vůči Damašku. Na to ovšem Kimun čekal, od toho je placený, aby mluvil pohotově proti Sýrii, takže vytvořil z pečlivě sledované politické situace v Libanonu kanonfutr, aniž by snad Libanon stihl požádat OSN o nějaký zásah do vztahů obou zemí na hranicích. Budoucí blok využívá obratně situace, a když chce vláda komunikovat s Damaškem, vyzdvihuje politiku deasociace od Sýrie, naopak když je možné kopnout si do Damašku ve spolupráci s MI6, Kimunem a médii, pak deasociace nepřichází v úvahu, protože jsou po ruce argumenty suverenity. Abychom do kanceláře Kimuna nahlédli ještě lépe, agenti sledující příležitosti k vměšování v okolních státech proti Damašku a jejich magnetofony zabírají jen jedno křeslo. Kimun se pak s šéfem odd. chem. zbraní shodl na tom, že pokud by použila chemické zbraně v Sýrii kterákoli strana, jde o válečný zl... (pí-střih) další válečný zločin v celé řadě takových v Sýrii, při kterém byla použita zbraň nepřiměřeného efektu s nevybíravými účinky, a zvláště pak pokud ji kterákoli z obou stran použije v civilním prostředí. Jde zhruba o stejný zločin, jako když na př. Francie nyní zasypává místa v Mali kazetovými bombami, a konečně naprosto i ochuzený uran a jeho nosiče lze řadit právě do této skupiny, která už u použití indikuje válečný zločin. Mnoho z nich právě OSN svým konstantním přezíráním podporuje a rozšiřuje, což by mělo skončit a vyvolat procesní šetření (pí,KUNA,NNA)
Británie, Syrská Koalice, ale nikoli Chatibi, volají po prošetření incidentu v Sýrii - nikoli postupů OSN v Libanonu, ačkoli již nanejvýše prošetřeného Damaškem. Británie tím každopádně dokládá, že Americké popření je krátko-účelová blamáž. Nutno si také zvyknout, že SNK je organizací bez tváře, jako na př. Boko Haram. Média vždy ví rychle, co SNK chce nebo má říci, ale nikdy si nedají tu práci vložit dané žádosti do úst také konkrétním osobám (RT)

Gvantanámo, koloniální vězení USA na Kubě: 24 hladovkářů, 8 na vnitrožilní výživě, nevinní; od 6.1. je údajně dozorci a osoby bez personálního poměru k zařízení buzerují. Naprostá většina hladovkářů (50:1) jsou osoby soudně osvobozené od obvinění, někteří i více než 3 roky po osvobozujícím rozsudku. V zařízení jsou pouze Muslimové, a režim, kterým procházejí je ne nepodobný nešťastnému experimentu "vězni a věznitelé," až na přídavek praktik týrání a podřízení známých spíše z misí CIA v Iráku, vč. znásilnění, libovolných samotek a jiného obvykle nehygienického nakládání se skupinami s akutními zdr. následky. Většina nevinných obyvatel tohoto zařízení je vedle ostatního v kritickém psychickém stavu, a ani mzn. vědomí o tom, že jsou pouhými politickými rukojmími nedonutilo USA aby v zařízení respektovaly humanitární předpisy, natož lidská práva a mzn. zákon, anebo dokonce chartu OSN. V poslední době v Británii probíhá rozsáhlá kampaň marginalizující celý problém jako za Bléra média zjednodušovaly sankce na Irák a jakákoli vyjádření proti následující válce. Přičemž tak, stejně jako v tomto případě, činily vědomě, úkladně a s tragickými následky (PTV,ML,pí)

Pakistán a OSN

Článek Korejské KCNA s názvem "Vměšování do Cizích Vnitřních Věcí, zakořeněný zlozvyk" rozebral "pevnou opozici USA proti ropovodu mezi Íránem a Pakistánem" jako "typický příklad Amerického chování," kdy s "klacíkem sankcí v ruce se vměšuje do vnitřních věcí dalších zemí, a stylizuje se přitom do role mezinárodního soudce." Což je o to smutnější, že obě dvě zmíněné země nejsou s nikým, a rozhodně ne spolu v zásadním, akutním sporu. Článek dále upozorňuje, jakého významu je dílo pro region, k čemuž cituje prez. Zardárýho, zvýrazňuje, že jako forma dvojstranné spolupráce nemůže mít takové dílo oponenta, a zvláště pokud tento porušuje suverenitu toho z obou, kterého chce polepšit a odradit od historických vztahů s druhou stranou projektu. KCNA označuje celý tento pokus, akt USA za "loupežnický," když předtím ovšem nastínila napoleonské rozměry tohoto tradičního vystupování USA v zahraniční politice. Článek uzavírá v dobré víře, že "pes štěká a karavana se vleče dál," takže "jakkoli budou USA přistupovat k vydírání, nátlaku a vměšování dle své libé vůle, nemůže tím ohrozit přání a touhy lidstva po nezávislém pokroku a vývoji." (pí)

Saudský Vyslanec zvolal na Pakistánského premiéra na základě historických a kulturních vztahů, že tyto budou ještě posilovat. Zopakoval připravenost své země podpořit Pakistánské kroky k rozvoji. Ropovod raději hlasitěji nezmínil, ale lze očekávat na jeho podporu alespoň diplomatickou spolupráci, a politiku disasociace od vměšování USA, dle našeho názoru (APP,pí)

USA vypustily bez povšimnutí OSN na oběžnou dráhu vojenské zařízení v rozporu s mzn. dohodami a v přímé agresi proti světovému míru. OSN naopak navršuje devastující embarga v rámci vojenských operací proti KLDR poté co tato země vypustila vědeckou družici OSN navíc zakazuje KLDR další vypouštění družic, a takový zákaz je v rozporu s chartou OSN. Ve výsledku OSN vojensky tyranizují KLDR s tím, že je úplně jedno, zda KLDR vypustilo raketu nebo družici, a úplně jedno, zda USA a jižní Korea právě v tomto bodě účelně, lživě událost vykládají. Účelem je pouze veřejný dojem, že OSN reaguje na fakta, a nikoli na žádosti USA: což je vyvráceno absencí vědeckých metod použitých snadno a rychle pro zjištění, zda lžou USA anebo KLDR, a zda tedy jde o družici, anebo raketu, která by klidně reakci OSN mohla vyvolat. Tím vlastně OSN ukazuje, že může proti KLDR vydávat libovolné sankce, libovolně v rozporu s mzn. zákonem a hum. zákony čistě na popud USA, neboť faktická povaha tvrzení USA o vypuštěném objektu není OSN brána v potaz, což bylo dokázáno absencí verifikace ale i jen zmínky Hl.sekretáře, že jde z hlediska USA a jKorey o nejednoznačné tvrzení. (pí,PTV)

Různé aktuální desinformace a jak z toho ven

@Saud: Britský deník Gvardian podle mého názoru lže, když tvrdí, že kontaminace způsobená v Iráku je odstranitelná v projektu za půl miliardy CZK. V první řadě nejde o zametání ulic, ale komplexní a vědecky neanalyzovanou metodu, kterou nikdo v reálném měřítku, natož s markantním spožděním 10 let nezkoušel, se vším vývojem, pozměnou institucí a infrastruktury a technickým inženýrstvím, které by muselo každou specifickou dekontaminaci doprovázet. Proto bych se zaměřil na reálné procedury, regionální předporodní opatření, aby se předešlo pokusům USA a dalších věc smést se stolu další platbou, která po dosažení cílového účtu zmizí i s cílovou bankou. Jak tomu bylo v Iráku, a jak tomu je v Pakistánu i Afganistánu. USA, Británie rozhodně nenabízí v daném ohledu nic, a to ani záruku nějakých efektivních reparací, ani vědecké zázemí, úsilí. Co si region v tomto ohledu nezařídí sám, to nemá. A teprv zde má záruky, že peníze, které vytáhne eventuelně arbitráží z proviněných zemí, budou použity správně, a budou nějakým reálným způsobem pokrývat škody na současných a budoucích lidských životech v Iráku! Na druhou stranu je milé, že Britská média doznala vinu angloameričanů na zamoření Iráku ochuzeným uranem, ačkoli pro změnu libovolně snižují počet Iráckých obětí až na mýtický ultrablábol o 16 obětech v rok trvajícím bombardování NATO, kde počet přímých obětí bombardování byl srovnatelný s počtem přímých obětí sankcí, a oba počty značně převyšovaly kriminální masakry opozice na občanech, menšinách a státních zaměstnancích. V souhrnu mluvíme o 200-600 tisíc obětí v Líbie, a podobnou metodou 500-1.5 mil. obětí v Iráku. Navíc obě země byly zamořeny zbraněmi DU, takže budeme mluvit spíše o 200-1 mil. obětí v Líbii, s odstupem 10 let (pí,PT)

Chorvatsko může údajně doložit nebo prošetřit že USA dopravily ze Záhřebu 3 tisíce tun zbraní do Sýrie . Další informace o "jednání NATO mimo rámec OSN" v Americkém tisku lze pokládat za manipulaci, vč. Kerryho výroků o "dodávkách zbraní EU do Sýrie." Jediné co lze v tomto smyslu uvažovat je 1) snaha USA rozostřit téma dodávek zbraní vis-a-vis OSN; zjm. mateřské ochráncovství Britských akcí jakožto Evropských proti EU jakožto "neúplné shodě" - mateřská manipulace pohledem v EU - rádoby téma 2) možnost zatáhnout Izrael do agrese, takže by pak USA vyobchodovaly s EU "akci NATO." Ale při znalosti Amerického přístupu k NATO jako zbavení se nákladů a odpovědnosti myslím nehrozí, že by EU Americkou agresi přiklepla jako "pádný důvod bezpečnostní asistence NATO," na př. právě nad rámec současného Turecka. V kostce, i pokud se USA s Izraelem pokusí takto vtáhnout NATO, to může naprosto bez problémů, nebo strategických a morálních výhrad zvýšit asistenci Tureckého typu. Tj. posílit ochranu členských zemí před reperkusemi (což jsou jediné taktické výsledky akcí USA a médií v arabském jaru), a zvysoka hledět na úvahy USA o "hladkosti" a dalších atributech akce, které podporují účast sil EU (PT,pí)

Pakistánská kancelář MZ bezprostředně k 13.3. odmítla tvrzení Indického Domácího Sekretáře, tedy politika za Indické zahraničí nepovolaného, v situaci, kdy média cokoli vystřihují, a proti komukoli zesilují. Tento tvrdil, že "útok na stanoviště Indické zálohy přišel asi přes hranice, vypadali Pakistánsky." S odstupem šlo údajně o povstalce z Indií okupovaného Kašmíru. Vedle stavu médií a hlasu zahr. politiky Indie pak Indická armáda vyplavuje jednu korupční aféru za druhou, což má absolutně devastující vliv na morálku vojáků, a brzy je bude lze srovnávat s Libijskými rebely. Za jejihž zezvěrštění mohou vůbec jen výroky západních vlád, OSN a způsob práce médií. Myslím, že pokud bude USA dále držet současnou nótu k Pakistánu, měla by Indie udělat vše nutné proto, aby svůj vztah k Pakistánu důrazně a z dlouhodobého hl. výrazně oddělila od vztahů USA k Pakistánu. Zatím pro výše uvedené a nejiné faktory pozice obou zemí vůči Pakistánu splývají, zjm. jejich úroveň respektu. Za takové situace věřím, že není ani možné se prostě z Kašmíru stáhnout: pokud faktory ukazují situaci jako neustálý konflikt, pak by nešlo o výhru diplomacie, ale válečnou prohru, ačkoli by u stolu seděly dvě smířené země a podepisovali bez dalšího nátlaku vyjádření společných zájmů. Občanským pohledem, bohl. národnost, tedy Indie nezřídka vystupuje jako nepřítel, a to se jistě projevuje i eskalacemi, nejen v Kašmíru ale i těmi pramenícími z pochybení Indické armády, anebo event. i občanů.. (pí,NiW)

Bývalý vyslanec Grossman urguje Americké investice v Pakistánu, pokud chce USA získat alespoň nějakou váhu v regionální rovnici po likvidaci okupačního stavu (APP)


EU z hlediska Pakistánu vis-a-vis Indie a jiná eurotémata


Nemyslím, že by bylo nemožné "pro jakékoli regionální uskupení vyvinout se ve smyslu EU, nebo dosáhnout stejných výsledků" (Javid Husein) - jen je třeba pozavírat v regionu všechny koloniální, válečné a sporné, nikoli už rozpínavé složky. A v tomto ohledu ani EU pro současný pozitivní trend nemusela dosáhnout striktiního rozsahu . Když naopak uvažujeme, že by z jakýchsi důvodů měla Indie rozmělňovat svou ostrou opozici ve svém spolku, a Pakistán ve svém, pak takový scénář nemůžeme myslet než teprve předstupeň něčeho: něco jsme rozdělením obcházeli . V tomto ohledu lze uvažovat pestřejší výběr "náčiní," než pouze příhled k vývoji v EU, nebo srovnávání existujících spolků. Na př. koordinaci existujících spolků a jejich vnitřní optimalizace přesuny agend, institucí a rychlejší adopce a deadopce členů mezi nimi. Ale i z druhé strany lze uvažovat právě stavbu nějaké unie právě na základně postupné stavby takové unie mezi oběma klíčovými "rivaly." Tím právě za jistých okolností odpadají technické a byrokratické mělkosti, které nemálo usnadňují rozdělujícím silám depopularizovat EU i její myšlenky. Kdyby ke každému (moderně řízlému) segmentu nejprve upevnily Indie a Pakistán své vz. vztahy, pak vazbu zefektivnili, a nakonec přeměnily v obecný mechanismus dle poptávky a vstupních formačních parametrů čekajících zemí v přechodných spolcích (a tak s tímto tělem živě spojených), pak by byla záruka sice pomalého střádání "legislativní, logistické i historické vycpávky" takové unie, zato přesně střiženého oběma i dalším. Pak je ale otázkou, zda by právě takové sedlo bylo pro čekatele na unii optimální. A pokud právě nikoli, pak pro všechny okolní země, které eventuelně urgují upevnění nějaké unie/unií zahrnující obě zmíněné země platí, že mohou vztahy těchto dvou zemí po zásluze proklínat, jako hlavní obstrukci ... A nyní nechť Pakistánec volí postup. Bez diskuse jsou tak vz vz Pakistánu a Indie regionální prioritou. Takové vztahy Číny a Japonska sice též ale ty alespoň nepůsobí obstrukce neustále, a "pouze" hrozí náhodnou eskalací.. nesmyslu (pí@NiW)

Mimochodem k cenám ruzgasu v Románii: vidím ještě jednu, poetickou, nebo možná i prozaickou možnost, a to, že nemá pravdu ani ministr, že by "vysokou cenou chtěl Rus ochromit ekonomiku země," a ani já, že by se snažil pro Románii vymámit z Eúnie ropovod v rámci bohulibé snahy zajistit hlupákům v Románii a EU diversní trhy s plynem, ale, že naopak Rusie svými cenami plynu nemíní zhola nic. Prostě jsou vysoké ve srovnání s Azerbajdžánem, který zrovna hledá cesty diversifikace svého exportu.. Započítej ovšem načrtnutá spojenectví resp. přátelství jako fakt: k snahám desinformacemi ovlivnit vztah Íránu a Azervajtu viz Turkie vis-a-vis zkouška "pramalého vztahu s Íránem" ohněm. Z rozdělení regionu profitovat nelze, pouze ztratit polovinu výhledů (pí,AGP)

Nesouhlasím se sebemrskačským článkem Bajina D Pobia, že by "Náboženství a Tradice v těchto končinách (rozuměj Ghana) bylo v mnohém příčinou, proč muži nahlížejí ženu pouze jako sexuální objekt a nosičku dětí." Proč? Protože to není vůbec omezené na nějakou Ghanu. Nadto diskriminace začíná tam, kde chybí úcta k dětem v náhledu na nosičku dětí. Jinak na takové redukci žen není nic špatného, pokud probíhá jak vyznačeno. Obecně se člověk nerodí proto, aby v jiném člověku natož v jiné třídě lidí spatřoval nějakou škálu hodnot, ale aby s nimi nějaké sdílel a ochraňoval. A pokud toho lze dosáhnout při redukci žen muži a mužů ženami, pak je toho tak v převážné většině dosahováno, a požadavek filosofického rozměru hodnocení druhého pohlaví je kavárenská přemoudřelost odkazující pouze o neznalosti života v jeho odlišnostech a tak kompromisech. Lze pohodlně zařadit k mé kritice zpravodajství OSN a médií o znásilnění, a kritice zásadně hlučné složky "ženské politiky" vůbec. Nic proti ženské politice, ale naprostá většina výslovně "pro-žensky" artikulovaných "řešení" nic neřeší a pouze střídají různé pozice inkriminace a zjednodušování, především zúročujíce sebenáhled autorů coby spasitelů, nebo alespoň generace pověřené spasením. Ale minulé chyby nikdo z nich ani nevyhledává, ani se nesnaží sám na sobě ukázat (GNA,pí)

Otisky které pachatel zanechal


První stopa nového Papeže není přesvědčivá, ať už se s ním na fotografii seňora prezidenta usmívá sebelépe. Namísto, aby podal i jedinou objektivní námitku, na př. určil klerikální nebo integristické zdroje, které jej nekale pomlouvají, nebo místo, aby nastínil charakter svého fungování v době diktatury, nebo místo, aby odkázal na jakékoli svědectví, inkriminoval zeširoka "levicové elementy," nadto anti-klerikální, což je v tomto případě zcela zavádějící: k roznášení oné konkrétní kritiky motivuje právě minulost předchozího papeže. Člověk nemusí ani vědět, co je to klér, aby kritiku akceptoval a hledal odpověď. A nikdo neví, kdo má ve Vatikánských volbách monopol na rozhodnutí. Proto je právě tato a ne jiná církev tak snadným terčem kritiky a pochybností. Islám přikazuje před vírou ověřovat fakta, zodpovídat pochybnosti. Nadto veškerý typus kněze natož vyšších církevních hodnostářů je funkce čistě světská, a čím skrytější jsou postupy světských funkcionářů, čím žádanější jsou politicky, a čím větší mají moc, na př. finanční, tím zákonitěji budí zcela oprávněné pochybnosti. Katolické kněžstvo by muselo bojovat za tvář své církve, aby tato byla jakýmkoli způsobem svatá a nezpochybňovaná. A to se rozhodně nedělá řečmi o demokratizaci, popíráním konkrétních otázek bez udání odpovědi, a nakonec politickou inkriminací. Nadto: hájit se proti osočení z kolaborace s de-facto ultrapravicí společnou fotografií s údajně levicovou, možná jen Bristkou postavou, a ještě vyznačit dotazující se informační zdroje za levicové elementy, to je vysoce kontraproduktivní, a nikoli pro nás, kdo nadále stojí za položenou otázkou; pokud je něco v této reakci fakticky špatně, pak je to tím, že obsah je z Reuters, takže možná právě dopisuji reakci na manipulativní text (NNA)

Francie odsoudila poslední teroristické útoky v Bahdádu i Nigérii. Tak ještě je přestat podporovat, a bude konstantní postoj mít pozitivní efekt (KUNA)

Obama ve svém binLádinovském videu pro Tehrán v Perštině slíbil, že pokud Írán přijme nejmenované kroky právě teď, nebudou moci Spojené Státy "povolit Íránu ostatní jadernou technologii." Vedle tohoto (sémanticky vzato) tajemného vydírání měla zpráva vyprovokovat Írán, aby zavdal příčiny Americké nebo Francouzské straně v jednání G5+1 zrušit současný konstruktivní kurz hovorů. Obecně výzvy těchto jednání se neúčastnícího Obamy "ve jménu všech" omezující se na "oslovení" Íránu, které je spíše oslovením pro média, než předáním vůbec jakékoli informace Íránské straně, nelze chápat jako cokoli jiného, než sabotáž nebo pokus o sabotáž těchto hovorů. Anebo aspoň spekulací s veřejným míněním, zda by se hovory eventuelně nedaly zahrát mezi nezajímavá témata a do popředí přesunout ohrané Obamovy výroky, typu Asád musí jít. Ty jsou jistě s každým dnem lepší a významnější. Co stojí za povšimnutí, ale rozhodně ne příliš za důvěru, že tím Obama defakto přiznal, že Írán má reálný zájem o mírovou jadernou energii, který je nucen před hulvátskými a všetečnými Americkými manýry v diplomacii a médiích chránit. Takové přiznání je sice skutečnou a hotovou porážkou USA a všech dosavadních tvrzení a rétorik, to ale USA a většině médií stejného ražení nebrání v tom, aby byli všichni bez shledání nejdrobnějšího rozdílu podrobeni nepřerušené a nezměněné kanonádě o Íránské jaderné bombě, která má dramatický vývoj právě vždy, když si někdo v USA nebo Izraeli vymyslí novou dramatizující formulaci, aniž by třeba své znuděné občany seznámil z technickými fakty a metodami agentur, které nějaké nové "cca" a "okolo roku a půl" strašně zajímavými a napínavými postupy poskládaly takřka ze vzduchu a páry. (pí,NNN)

Malala dokázala, že je vycvičená médii, ještě barbínovsky zamrkat! "Dosáhla jsem svého snu vrátit se do školy" poslouží jako dobré ukončení její mediální kariéry, jako bojovnice za vzdělání žen, vzhledem k tomu, že se do Pakistánu nevrátí. Čili prostě žádná bojovnice: oběť mediální kampaně, která využívá první příležitosti, a ukrývá se před svým jménem v uprchlictví. Tím co s ní chtějí mít média rozhodně není vyjímečná. A svou touhou žít klidný život za jakoukoli cenu už vůbec (pí:::NiW)

Zde mají západní instituce nějaké živiny ohledně komplicity Pakistánské ISI a Talibánu v reálném čase: "TTP odvolalo nabídku na hovory pro údajně nevážný tón bezpečnostních složek a vlády" - je to zhruba stejný výřez důležitého vztahu, který jsme dnes rozkryli v řeči Obamy, resp. v jeho pokusu o sabotáž jednání v Kazašské Almátě; mimochodem n/r od Pakistánu na př. Tajsko jedná s opozicí ačkoli nesložila zbraně. A podobnou dualitu máme na př. u přístupu k problému rukojmí: zda jde o rukojmí, nebo o prevenci zločinu vůbec? (IRNA,pí)

Libanonský poslanec Zahraman také dělá své straně dobré jméno: tentokráte obviňuje "ilegální zbraně Hizbaláhu" z chaosu v Libanonu. Měl by zajít k očnímu: 1, 2. Přečtete to? 3, 4? Násilí v Sýrii a proud zbraní tím směrem? (NNA)

"Zajímavost" aneb pokračování rozpravy o novinářství a justici + Zim


Zimbabanský prezident Mugabe uvítal nového papeže na Vatikánském Tahríru, a opodstatněně doufal, že se tento nesníží k rozpoutávání sektářských půtek mezi Abrahamity ale ani mezi Jezuity, a také se zasnil, že tento již brzy navštíví Africké národy. Papež údajně koncernová obvinění popřel jako nepodložená, a vyzval zdroje, aby doložily jména otců, kteří taková osočení na nového papeže vypouštějí. Je prý jistě možné, že se prvního joamerického Papeže snaží diskreditovat CIA, která právě v joamerice na církve příliš napojená nebyla, a tyto zde naopak působily Pentagonu spíše pro-socialistické, pro-integralistické potíže. Beru to zatím tak, jak to vypadá, a budeme soudit nového Vatikánského Prezidenta podle jeho reálného vlivu a kroků, zjm. na středním východě a v Africe (NNN,pí)

"Současná forma parlamentu nesmí přežít Červen" - prohlásil Zimbabanský prezident Robert Mugabe poté, co novou ústavu schválila většina absolutní vis-a-vis drtivá menšina lidí výslovně v referendu nesouhlasících. Nová ústava je náhradou za první ústavu nezávislé Zim, která byla ještě kompromisem mezi zájmy osvobozenců a Britských kolonistů dnes soustředěných "na Turecké hranici," ovšem již spíše jako špačci na plotě, než nějaká "nadějná síla."; musí ji však ještě schválit parlament. (NNN)

K ilustraci našich posledních úvah o "reportáži a autobusové nehodě." Tvrdili jsme, že pokud píšeme o nehodách, měli bychom vybírat pouze ty, které mohou přinést nějaké varování, anebo o zločinech tak, abychom poučili justici, ale nikoli zločince. Konkrétně jsme tvrdili že vybírání nehod nebo kriminality "pro zajímavost" je kontradictio in adiecto, a že naopak vytváří "společenskou poptávku" po takové zajímavosti. Něco jako přebírání zajímavých motivů z ulice do ptačích literatur, a pod., zvláště v případě zahraničního zpravodajství vzniká přinášením takových zajímavostí extrémně silná masová podvědomá společenská poptávka po takové "zajímavosti," kterou by jistě zase ta exotická média o nás otiskla . Možná trochu i touha po rovnosti? Tak ta ukázka (autobusových nehod od té doby stále přibývá): Nigérie - "Viděla jsem všude těla. Lidé hořeli; lidé plakali; běhali mírnix týrnix; všude byla apatie a zkáza; obrovské plameny akouř všude; nebylo skoro nic vidět." - dodejme, že zde to ctižádostivý a chlubivý národ dotáhl tak daleko, že k zajímavému autobusu dal navrch motiv zajímavého sebevražedného útočníka, takže "nehodu" dostal "na přední příčky světové popularity" (!?) úctyhodným počtem 60 obětí. Jak je vidět, tak se věci kriminalistické a dopravní reportáže ze zahraničí prolínají, a podvědomé snahy národů se vyrovnat svým sousedům končí někdy dost kombinovaně: zbytečně zviditelňovaná nehoda je převzata jako zajímavý motiv kriminálníky, a ti to vypilují k archetypální dokonalosti. Takže můžeme přidat do dvojsměrné bodové symetrie autobusových nehod a útoků na autobusy Libanon-Irák ještě vzdálenou reflexi v Nigérii. Pokud bychom chtěli souměrnost převést pod hlavičku Nigérie, nutně by vypadl Libanon. Tam není faktor AlKajdy tolik na výsluní, ačkoli snahy dehizbalahizovat k tomu tiše a pilně směřují.. (NNN,pí)

Reálná zajímavost: šéfka "Klimatické spravedlnosti" se stala "Vyslankyní Spojených Národů pro Afriku" (NNN) 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama