NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 4.3.: EU přinese nezpochybnitelné, morálnější řešení ne na př. v Sýrie ale pro Sýrii pro příklad současným njv. světovým křiklounům?

4. března 2013 v 16:24 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Zardari v USA podtrhl potřebu "Afgánského kladiva" pro "Pakistánské operace kladivem" v křehkém pohraničí (NNN) * 300 čerstvých policistů předáno v Heratu, mohli by kolem podkovy začisťovat ve spp. s kolegy na druhé straně (NNN) * Pakistán stále očekává lepší spolupráci Afganistánu na hranici; S Íránem se tak pokouší vz a 2 vz hranice neprodyšně uzavřít, že bez papírů neprojde ani myš - MV Pakistánu Réman Malík (IRNA) * "Velmi slibné" / Íránský MZ Salehi zdůraznil ve Středu, že Írán podporuje opravdové jednání založená na vzájemném respektu, toleranci; ohodnotil poslední 6 x Írán jednání optimisticky; doporučuje vyhlásit Středovýchod za prostý jaderného arzenálu (IRNA)
 2. Únorová konference "Přátel Libie" potvrdila, že revoluční vláda má velmi blízko té předchozí, s rozdílem, že tisíce lidí zůstávají ve vězeních mimo kontrolu kohokoli. Konference v Římě se také shodla, že slíbených 90 miliard dolarů ročně nemá smysl Líbii dodávat. (NNN)
 3. Delší článk: Erdogan vs. Ban Kimoon, Merkelová, cirkus Obama
 4. Vracel se Brahimi z Kajry alespoň žádat v Ženevě "účinnější postup proti krizi"? Když kvákání o ukončení krize nemůže skončit nijak než kvákáním k probíhající tragédii? (NNA) * "Francouzský Hollande říká, že je třeba dialog se všemi v Sýrii." Tím si ovšem pouze Evropa nechává alibisticky zadní vrátka, aby kdyžtak přeskočila na Alibiho vláček, a nechala americké intriky zase vyšumět v iracionálnu (NNA) * Jordánský král (pí osobnost roku) podsvítil nutnost bližší spolupráce v dopise Libanonskému prezidentu (NNA) * Taháním situace v Sýrii sem a tam pomocí peněz nikam nevede: i když platí pořád ta stejná strana pořád té stejné, ona je čím dál víc kupnou stranou, a zvláště po této linii se sama rozdělí, znesváří. Spojenci Chatibovy strany nemají žádnou morální integritu, a to v kombinaci s "peněžním tlakem" na krizi je absolutně kontraproduktivní. Ideálně by si Chatib měl pohovořit, a to dostavit se tam, s "revoluční vládou" v Líbii. Věřím, že by mu otevřeli do jisté míry oči, o jak lukrativní spojence vlastně jde, a zjm. jak lukrativní role je tak každému potenciálnímu Chatibovi ušita, a to jak existenčně, tak národně. Krátce: jistoty žádné, spojenci zradí, národ bude proklínat přinejmenším co "osla." Přinejmenším. Tudíž pokud Chatib opravdu reprezentuje něco v Sýrii, což světové plebs-publikum naprosto ale vůbec dosud nevěří, pak by musel jít absolutně jinou cestou, než poskytovat figurativní foto, jako ozbrojenci na zemi, sloužit jako razítko pod operace bankovními účty, a papouškovat jednoduché, opakující se formulace předepsané "nejrozumější koalicí." Musel by se tedy projevovat nezávisle, a v to počítáme i vlastní schopnost povolávat si vyslance Damašku, Brahimiho, zástupce velmocí atd. k sobě, a poskytovat určitý obraz svého snažení. Razítkovací figurka naprosto nepůsobí jako něco Syrského, absolutně naopak. Jednání s Asádem nedávám jako podmínku, ale člověk který to při "morální prostotě" svých "bojovníků" odmítá jako "poskvrněné krví," je absolutně mimo zájem světového plebs-publika. Čili reálný zástupce čehokoli v Sýrii by měl být schopen jednat i s Asádem, byť jej třeba neuznává jako "budoucnost Sýrie." A to už vůbec nežádáme. Jen nám tak jak dáno za dva roky nepřijde ani "Západem vysoustružená" opozice jako nějaká "budoucnost Sýrie." Dokonce ani jako opozice ne.. Pokud někdo propašuje toto znění adresátovi, věnuji mu tři cukrovary a dva beduíny z Jordánska (pí) * Mohl by Ban Kimoon poreferovat, jakým způsobem je hodno Erdogana páně odsouzení skoro nacistického chování USA nebo Izraele odsouzení? Tj. když nás chce svým odsuzováním Erdogana Kimoon poučit, nechť nás poučí co je špatného na srovnávání chování zmíněného režimu s režimem obecně modelovým, co do negativních charakteristik? Má někdo námitky, že lze nazvat pedofila který byl v dětství zneužíván, jak jest? Nehledě na fakt, že nikdo nepovažuje za vhodné na př. kritizovat přirovnání jedné strany občanské války v Sýrii k židům a druhé k nacistům, a to Saudským ministrem zahraničí v Pátek 1.? To rozhodně nezpochybňuji. Židé jistě dostávali polní nemocnice, bojovali v Berlíně pancerfausty, USA jim dodávalo obrněná auta, a když vyhráli udržovali na rozsáhlém území soukromé věznice. A v té době se o ně též jistě staral, s uctivou poklonou, pan Saud (pí,UNPR,NNN) * Indonéská, Thajská Novinková Agentura - memorandum o spolupráci (NNN) * Saudský Ministr Financí Dr. Al-Assaf podbízel v Etiopii k investicím v zemědělství (NNN) * Íránský Revoluční Vůdce potvrdil pakistánskému prezidentu Zardárímu (opodstatněné) odhodlání Íránu prorazit "diversifikační" trubku do Pakistánu i přes žulovou skálu, kterou by si ze země troufli vyvolat kouzelníci nepřátel míru a spravedlnosti. * Afgánistán (vysoce asistovaná úmrtnost) slavil svátek šátků, začátek zemědělského roku. Děvčata mají možná ještě červeno-bílé stužky na prsou (BNA) * Írán žádá konec koloniální tyranie páchané regionálními Izraelskými patogeny (IRNA) * Kerry byl v Turecku, kde vyslechl naprosto klíčové názory a postřehy lídrů, ať už se je snažil z přitakávačů nebo v OSN kdokoli jakkoli vypískat a vyfaulovat (KUNA) * Írácká válka ještě není v Pritánii prostudovaná, aby se o ní smělo v politice mluvit - vláda. To schvalujeme. Nedivte se, je to znační precedens svého druhu pro jejich války nejnovější (RT) * Somálský prezident nabídnul amnestii mladým pirátům, tedy doufáme, že v tomto případě AFP nelže. Co myslíte? (RT) * "Vojenský soud s 24 Sahařany je vítězstvím naší věci!" - prezident Sahařanské Arabské Demokratické Republiky Mohammed Abdelaziz (APS) * Mjanmarský prezident volá po spolupráci všech vrstev obyvatel, aby vzrostly zahraniční investice. Indonéské ministerstvo počasí jistě startuje žluté čmeláky, a Afričtí sypou část potravy do lesů a vod. Vše se jistě hodí (NNN) * KLDR odsoudila další "ohlášené provokace" USA: vojenské testy na vnucené námořní hranici, kterou uznává pouze USA a onou hranicí strategicky zvýhodněné strany - jistě spojenci USA, jak jinak - V tom souhlasím s Peťingem. Pokud USA vyhrožují jakkoli předběžným jaderným úderem, KLDR odpovídá jasnou mzn. hrozbou jaderné války, mezi dvěma státy. USA by měly své slovo stáhnout, a svou "politiku" přehodnotit: rozhodně v tomto bodě. Také KLDR by mělo adresovat, alespoň symbolicky OSN, pokud má alespoň tuto hodnotu, když je z valné většiny čistě koloniálním nástrojem "válečného morálního privilegia" (pí,KCNA) * USA by měly odvolat jak výhrůžku tak cvičení. Obě země by měly vychladnout, a KLDR by měla uznat, že test nebyl "reakcí na reakci na družici," ale následkem a elementem memoranda KLDR o zastaralosti mechanismu CTBT, a toho se držet, což je pro KLDR návratem k chladné hlavě. Pro USA jak řečeno. PS novou korejskou družici lze sledovat i na internetu; bez zbytečných odkladů (pí,KCNA) * Rakouský a Íránský MZ probrali společné zájmy dvou zemí, regionální i mezinárodní události na okraji UNAOC (Civilizace ve Vídni). Oba prostudovali aktuality z jednání 5+1 v Almátě a došli k zásadně pozitivnímu výhledu (IRNA) * Jemen a Irák probírají juristickou spolupráci, na př. výměny obviněných, obě země různé pomíchané alkajdy (NNN)
 5. Sýrie * Syrský ml. parl. Lahham pro českou tiskovou konferenci zopakoval připravenost jednat i s ozbrojenci, ale ostře odmítnul jednat s extremisty typu "takfiri" a s dalšími přiměřeně vyšinutými jedinci podepsanými pod všl. zvěrstvy (SANA) * Íránský Larjany v Indii otravnou žlutou fixou podsvítil, že demokracie nemůže být (a pěkně vrzala) založena tanky, obrněnými vozy a pásy patron od arabských šejků, jak si mnohde extremisté zvykli myslit, což však vede k úvahám o jiných cílech utkání v Sýrii, než by byla demokracie / Smazal tuto patlaninu, a pokusil se znovu napsat, tentokráte modrou fixou, že některé země se snaží převzít zdroje ropy, a dominovat jejím kanálům do Evropy a rozvojových zemí, a dvakrát podtrhnul, "takové země dosahují různých prostředků kontroly nad rozvojovými zeměmi" (SANA) * Zatímco se USA a Pritánie pošpinily svým vyzbrojováním a zjm. financováním rebelů, Rusko se snaží stáhnout na umírněnou stranu Francii; Německo nezaujalo žádný postoj k platnosti mzn. zákona, nenápadně usrkává z poháru zlodějiny a fašistického jedu, ale ještě může obrátit situaci s konečnou platností na určitou stranu pokud přijde s naprosto originálním cílem i postupem a přinese nezpochybnitelné, morálnější řešení ne na př. v Sýrie ale pro Sýrii pro příklad současným njv. světovým křiklounům (..) (pí:SANA) * Zatímco USA a EU blokují veškerá lidská práva Syřanů, plánují jim je poskytovat pokud se postaví proti Asádovi, tj. nemocnice u rebelů, potraviny u opozice atd. Pokrok v rozkladu společnosti násilnou manipulací ohyzdné obludnosti (NNA) * Přátelé Sýrie pozdravují své ruské Přátele, obě strany si vyčítají, a obě - přidají mírovému konfliktu něco vhodného k dobru, pro teplíčko u srdce. Pritánie chameleoní obleky a jazyky, obranné granáty, Rusko protiletadlové bílé rukavice a precizní zlaté příbory. Obě strany se ještě nedohodly, zda mohou dodávat bajonety. Já myslím, že ty jsou absolutně obranné, zjm. cst. civilistů (RT) * Útoky na Libanonské pohraničí se neomezují na Damašek a granáty, ale i na Opozici a jiné násilí - Sajíd Nasraláh; viz kniha Gigas, viz ČS restituce Ad. detail jak je sektářský rozklad teprve článečkem komplexnější destruktivní síly (ABNA)
 6. Reklama ** Írán: nadcházející jaderné hovory velký test pro Západ "TEST FOR WEST" (NNN 03/01) ** Ománská perspektiva k Islámské reformě (NNN 28/02)
 7. Jordánský premiér potvrdil vztahy na slušné úrovni s Irákem po všech stránkách. / Setkal se na Basratském Investičním Fóru nyní v Amánu s Iráckými obchodníky a oficiály. Přivítal záměr Iráku používat přístav Akaba pro gazexport. / Řekl, ře konstrukce Basra/Akaba ropovodu prospěje oběma zemím: Irák bude snadno exportovat, a Jordánsko si ropovodu také ekonomicky užije. / Premiér poděkoval Irácké vládě za ekonomické subdohody, zvláště přístup Jordánského produktu na Irácký trh, který zvláště pocítí Iráčtí farmáři. / Probírala se i varianta železniční. / Irácká strana vyjádřila touhu posílit obchod a investice mezi oběma zeměmi, naléhala ná důležitost investičního fóra. / Shodli se na mračnu prachu, které se zvedne po takovém úderu do vzájemného pracovního trhu (jistě se časem vyplatí vzdělávací, pracovní a téninkové vztahy) / Poté ještě na dvoudenním fóru dolaďovali různé potíže investorů z obou zemí (NNN)
 8. "PÍ 2012" Jeho Veličenstvo Král Abdulláh II ve Středu probral s Egyptským mluvčím šúry Ahmedem Fehmim Jordánsko-Egyptské vzvz, stejně jako současnou situaci v regionu. / Král podsvítil výhledy spolupráce mezi dvěma zeměmi, naléhal na potřebu sblížení na různých polích. / Mluvčí Egyptské šúry předal JV pozdravy Egyptského Prezidenta Mohameda Mursího. Také vyjádřil potěšení nad vkusem, s kterým Král upravuje a přizpůsobuje demokracii v Jordánu. / Hovory na setkání, jihž se účastnil Královský Šéfsudí Fajez Tarawneh, Manažer Královské Kanceláře Imad Fachoury a Egyptský Vyslanec v Jordánsku Chalid Charvát se také potýkaly s posledními vývoji v Sýrii a prostředky podpory Palestincům aby znovuzískali svá legitimní práva. / Egyptský oficiál uvedl, že prezident Mursí doufá v pravidelné konzultace a koordinace s Králem Abduláhem na různé otázky a úlohy před Arabským národem. (NNN)
 9. Uprchlíci * 420 tisíc uprchlíků v Jordánsku, nikdo nepomůže. Co naslibovali to není. I Turka poslali k vodě. Co Afrika? (pí,NNN) * Neklid v Egyptu zneklidňuje i uprchlíky; "V Egyptě a Neklidní II" (NNN) * 4659 uprchlíků do Jordánska přeběhlo za jen jediný den! (NNN)
 10. Mír * Mozambická vláda chce mít k disposici funkční zásobovací platformu zjm. asi ve smyslu regionu a regionů (NNN) * "Některé země se pokouší dominovat mezi ropnými krky světa; dominantní síly nedovolí mladým silám světa zajistit jejich energeticko bezpečnostní chřtán diversifikací zdrojů" - mP IRI Alí Larjány; také v Indii probral ropné embargo, které neschvaluje x^3 + 3x^2 + 4x svobodných zemí coby proti mzn. zák. (IRNA) * Írán označil novou výzvu USA / mimo jednání 5+1 / jako pouhou změnu slov, a nulovou změnu "nabídky." Také jsme ji minule stihli přejít jako nenovou. USA obvykle vytvářejí takovými "výzvami" prostor mediálním blamážistům všeho druhu (IRNA,pí) * Bahrajn nabízí Tajsku výrazné usnadnění obchodu se středovýchodem, skrze košer potraviny pak může být klíčovou muslimskou spojkou (NNN) * V Červnu 5. Mongolie hostí Světový Ekologický den (NNN) * Africká Unie urguje Súdánské kmeny k okamžitému příměří a nabízí mediaci se vší nutnou audiencí (NNN) * Perišič může zmizet z Hágu, sproštěn podivné obžaloby, stejně jako podobní vinníci druhé strany; Děkujeme (RT) * Vláda Tunísie se drolí jak z bláta. Nechce být tímto způsobem příkladem? Nejsou jiné možnosti, než působit bezvládně. Nejsou lepší podezřelí kteří by se mohli někteří očistit a někteří provinit před lepšími soudy? Tímto způsobem se může Tunísie spojit s Líbií v Unii, a nikdo si ničeho nevšimne.. (NNN) * Malajsie učiní vše v silách aby usnadnila mírový proces a dialog v Jižním Taisku (NNN) * Iranská firma Tadbir získala kontrakt dostavby ropovodu IP (IRNA) * Film Mariam ziskal v Maroku oceneni, ale vedeni Syrskeho filmu je pesimisticke, "ani za nejhorsi krize nas film arabske zeme nebojkotovaly" (SANA) * Taisko a Malajsie slibily oznamit detaily planu mirovych hovoru (RT) * Kuvajtský Korunní Princ Nawaf al-Sabah přijal Iráckou delegaci, která se jak řečeno svezla prvním leteckým spojem mezi oběma zeměmi po 22 letech britské virtuální reality Paper Relations (KUNA) * Tajská vláda a Jihotajští povstalci Barisánů potvrdili obecný rámec mírových hovorů (NNN)
 11. Irák * Nezávislý Kurdský Othman : Zatčení Isavýho jako všechna ostatní přinesou celospolečensky pouze zhoršení; pí: To chce ultimátum a kdo potom vydá sektářské pípnutí nebo inkriminační štěbet, do pece (NINA) * Maliki zvolal po dialogu na základě ústavy, konec vyřazování a odstrkování, protože v "novém Iráku není místo pro milice, ozbrojené skupiny a pány válek"; tak zní to dost dobře. ale Talabani by k tomu navíc adresáty uklidnil. Čím to řeknete lépe, tím více pijete horlivcům krev. Třeba takovému Barzanimu! Koho by usmiřoval, kdyby na Irák stačil Maliki? Zprávy asi pan prezident nesleduje? Přes mléčné sklo aspoň? Alespoň bych ho obeslal brifingem od Barzaniho a Nudžaifiho (NINA,pí) * Centrální premiér Maliki přijal nabídku svého Kurdistánského protějšku jednat o "jádru pudla" v Bahdádu, neodmítá posouzení ústavnosti složek jádra (NINA)
 12. Další věci míru * Mladí spisovatelé Alžírského impéria se objeví 24-30 Dubna ve Francouzské literární kolonii Marsej (APS) * Dívky v Afganistánu se připravují na ženské lyže, nas by zajimalo, co na to Taliban. Chceme normalni memo, rozhodne opovrhujeme odpovedmi typu "policista a dva civiliste" - znate to, cili spise nejake popularni vyjadreni budouciho politického táliba (pí,BNA) * "Francouzský prezident potvrdil v Pátek, že přes všechny rozdíly Rusie a Francie sdílí stejné principy nezávislosti a bezpečnosti, a popsal Rusii jako respektabilní regionální a mzn. národ" (PL) * Kambodža přislíbila příkladnou likvidaci viru H5N1 v oblasti (NNN) * Singapurský prezident i premiér popřáli mnoho štěstí papeži Bd16 (NNN) * Europrezident Baroso dorazil, jako jiní před ním, do Maroka řešit poměrně nezajímavé, nic neřešící, cinkavé a abstraktní molochy. To jsou ovšem ti Evropští mudrlanti, přijdou si tak důležití, že i jejich témata se musí vychutnat do konce, a pak navázat z druhé strany. Místo ekonomiky se pak ocitáme v chalupářských řečech o sezóně a rajčatech. O tom druhém by jistě vyjednali mnohem zajímavější věci, mohli ale jednat alespoň o logistické podpoře humanitární pomoci v Mali a výcviku hraniční policie FCP v Líbii. Tak doufám, že si Baroso odnesl alespoň nějaké ovoce a hračky pro své chudnoucí děti (NNN) * Etiopská Debreberhanská UNI bude spp. s Indonéskými univerzitami (NNN) * "Rozšíření turistických vazeb mezi Iránem a Egyptem jsou lidský a bratrský efekt" - prez. Ahmadinežád (NNN) * Mongolsko se snaží zchladit eskalující spor s Australskou firmou o řízení svých minerálních zdrojů (NNN) * Výměna vězňů mezi Srý Lankou a Indií probíhá - IHC Kolombo (NNN) * Dnes je očekáváno jednání premiérů Egypta a Iráku o taktickém posílení vztahů (NINA) * Súdánský al-Bašír zpravil svého kolegu Kikweteho v Tanzánii o vývoji v zemi i širším regionu (NNN) * Marocký premiér se účastnil v Gbagbii samitu ECOWAS zjm. ke Gvínei Bisav a humanitární katastrofě v Mali; Arabští monarchové a šejchové nebyli právě někým, kdo by přihlížel a napomáhal zkáze svých bratří v regionu z sprosté zištnosti. Byli zakženi právě "lety klidu" tak jako evropské "rody," zlenivělí, otupení falešnými žebříčky hodnot, příliš hlučnými zásluhami a cíli. Tak jako malí lidé dneška přihlíželi blízké zkáze spoléhajíc na sliby svých vzdálených přátel, z nedostatku dnešního "aktivismu" - bratrství a píle - napomáhali zkáze až čelíce následkům své tuposti sami na sobě: do zkázy vědomě své sousedy uvrhali až v pusté sebezáchově (NNN,pí) * Jordánský Ministr Médií popsal vztahy se Saudií za pevné a podtrhl pokračující koordinaci a konzultace mezi oběma zeměmi, stejně jako jejich totálně shodné postoje k univerzálním i konkrétním otázkám (NNN) * Jemenský prezident volá po odhalení konspirací a konspirátorů, věří a doufá v národní jednotu, a suverenitu (NNN) * Zajímavá technicka "Londýnská koalice požívá .legality, zatímco Damašek .ztrácí svou .volitelnost, a Londýnská koalice .touží spojovat .vnitřní syrskou opozici" - pokud někomu k. slouží jako vláda, pak je směšné se zaklínat, že "by chtěla a nemůže" spojovat opozici; vždyť taková vláda by ideálně přišla a rozdělila by převzatou moc, tj. sobě část "vyhranou" a "zaslouženou", a co těm "vnitřním," že? Mimoto ztrácí úplně stejně jako Damašek; "Pokud výše zmíněné faktory netvoří dostatek důvodů aby přesvědčily světovou komunitu aby se postavila na stranu Londýnské koalice, pak se naopak zvětšují šance Syrského režimu, aby pokračoval v politice zabíjení, čištění, genocidy a destrukce v Sýrii, problematice, která ohrožuje stabilitu a bezpečnost okolních zemí a celého světa" - MZ Saudie Fajsal; Vidíme, že se opět snaží celý obsah krize vyprázdnit na hlavu Damašku, což je ovšem cynické právě v bodě, kdy jsou ozbrojení rebelové mnohdy utíkající k terorismu a bohatě zásobení zbraněmi a penězmi srovnáváni s židy /2v. Opět se snaží nastolit pouze stereoskopický pohled, že si lze vybírat pouze mezi dvěma stranami, a že tak všichni činí. Připsáním genocidě a všeho Damašku se snaží ideálně zrušit touhu člověka přiklonit se k zákonu, a naopak evokuje univerzální, unifikovanou koaličnost, pokud se přikloníme k názoru, na př. o genocidě v Sýrii, jako platformě náhledu na krizi, která je v totálním rozporu s chronickými fakty. (NNN) * Pakistán a Turecko souhlasí s zlepšením obranné spolupráce - Gul s Kamarem (APP) * 14-17 Března v Bukurešti turistický veletrh (TTR) více cca 250 firem z více než 25 zemí, a samozřejmě z 50 regionů země (AGP) * OSN Kobler pro Irák vítá obnovení letů IA z BHD do KU * Irak diskutoval upevneni vzvz s Korejskymi jizany (NINA)
 13. Pakistán, Libanon * Potvrzujeme zpravu o volebnich okruzich v Karaci z minula; něco se bude dít (NiW) * Pakistán potřebuje optimistického ducha, pokud je směr dolů konstantní, a změny k lepšímu nutně teprv na obzoru - H Mehdi (NiW) * Politika zhruba v normálu, dialog mezi státními silami zdravější (NiW) * Mušaraf se zapříshal, že se vrátí do země s nástupem technické vlády, a nutno-li podrobí se soudu i rozsudku; TVO (NiW) * Sef opozice vyzvany premierem k navrzeni pro-volebni vlady: "vyridime obratem bez spozdeni" (NiW) * Obnoveni bezne vlady v Baluci tez v rozmezi momentiku (NiW) * Ministr Vnitra Přivítal výsledky konference (skoro) "Všech stran," ale vítá k dialogu spíše strany stojící za, nebo pod ústavou (APP) * Zardari prislibil citelny rozv. zjm baluce (APP) * MV Libanonu žádá důslednější koordinaci ozbrojených složek Libanonu tj. přinejmenším razantní vliv v krizových ale i politicky dvojznačných situacích; určitě lze položit otázku také tak, zda nelze "něco na autonomních ozbrojencích" změnit, alespoň ještě něčím uklidnit neustálou opozici k "volnosti" zbraní v Libanonu, i když to spíše chápeme jako sebezáchovnou nutnost; ale je klidně možné že MV organizuje puč. Pak by musela získat armáda rázný vliv i na tyto pučisty, aby bylo vše spravedlivě rozděleno a bezpečnost konstantní (NNA) * Trestanci v Libanonu se opet pripomneli jak slibili. Zadaji rovnocennou pozornost vlady ke vsem problemum zeme, tj. i problemum s vezenskou administrativou (NNA) * Pokojne protesty zadaji pokojne zmeny - Assir (NNA)
 14. Krimi * USA dodá jedné straně občanského konfliktu jedno z nejpodstatnějších bojových zařízení, jak říkají USA "které ale nestřílí." Mimochodem tato lež více méně sama o sobě stála USA v ČR umístění radaru. Protože radar jako součást obrany je klíčový element útoku, a to USA ví, a vehementně popíraly. Proto zde radar /údajně/ není. A pancéřové vozy nejsou naprosto nic k sebeobraně, pokud jde o občanskou válku, a nejsou naopak k diposici evakuačním jednotkám milic v hustě chaotickém konfliktě. Což v tomto případě rozhodně neplatí, pokud někdo zajistí přísun reportáží jak vozy eskortují raněné civilisty spolu s jejich identifikací, pak bychom byli jinde. Ale to nevládní strana nedokáže zajistit (SANA,pí) * 24 raněných výbuch vozu v Homs (SANA) * Ruský nMZ Lukaševič: výroky "přátel Sýrie" v Římě povzbuzují k teroristickým činům v Sýrii (SANA) * Protesty v třech distriktech Sulimanie Aleppo žádají odchod Teroristů (SANA) * Úřady vylovily několit těl z potopené plovoucí svatby v Bahdádu, mezi návštěvníky svatby i oficiál, v pátek ještě nezvěstný (NINA) * Hudebníci z celého vč. kapitalistického anebo fašistického světa dorazí na Havana Bubínky Fest 5-10. Března; kapitalisté budou vyhlazeni (PL) * Najib Razak: příliš si nepomůžete že stříleli první; Lahad Datu, ještě rozvedeme (NNN) * Policie zůstává v Bangladéšské Dháce v pohotovosti po již třetím a údajně posledním rozsudku smrti proti členovi Muslimské opozice, usvědčeného z řady vždy oboustranných deliktů, a pokud jednostranně později usvědčovaných, tak vždy pod individuálně exacerbovaným množstvím viny; nemožno nést (NNN) * Okupační námořníci konečně uvězněni za znásilnění na vědecky-populárních Asijských ostrovech (NNN) * Namibský ministr Financí navrhuje snížit daně aby bylo lze nastartovat dalšími plynulými akcemi růst ekonomiky (NNN) * Dva Mozambičtí pytláci upytlačeni v Jižní Africe - policie (NNN)
 15. Dezi / AntiDezi / Prev * Informace o záchraně šv. občana v Jemenu a únosu rakušanů, fina je dosti informace americká. Jsou to američané, že? Katar šv. zachránil. V první řadě však osočené kmeny odmítají obvinění z únosu, ohlašují AlKajdu; Kolonialisté v centru získávají opět vliv: pomáhají centru svalovat vinu na občany; udržují se v přízni roznášením alKajdování a informátorské prašiviny (pí:RT) * Reuters jistě lže o událostech v Kongu: ani zde se nezamlouvá jednání coby možnost? Nákladná drahá špatně maskovaná válka k ničemu a ještě dlouho? (RT) * Čínské vebstránky pod neustálými útoky.. věřte v tom jednomu nebo druhému. Kdo válku na tomto základě nechce, ať to nevěří ani jedné z velmocí; až se ucho (RT) * Venezuela popírá další úmrtí Lídra (RT) * Odsouzený v B-déši je TEPRV třetí (RT) * AFP ukrývá naprosto pateticky skvělou zprávu na kterou v tomto vydání upozorňujeme. Prý 50 egyptských křesťanů unešeno v Líbii. Což takhle únosy na denním pořádku, nový režim v Libii totálně neorganizované mocenské relikty občanské války s aktivními věznicemi a živým obchodem unesenými cestujícími (RT) * Malajští prezidenti by měli postupovat s militanty mírněji, psychologicky. Nabídnout jednání ve třech, všechna mzn. fóra či těla k disp. Hladkost je zásadní, nikoli cena (RT) * USA si rozhodně nestěžuje na levné dopravní služby v Pakistánu. Ten naopak i přesto nenalézá příliš pestrou sestavu investorů, Západ má k Pakistánu evidentně mohutné předsudky, a ty prvně musí padnout aby člověk navázal anglofonné vzvz (APP) * Pakistánské Ministerstvo Obrany popřelo 28.2. jakékoli stavby nebo "zakázky" USA v přístavním Karáčí nebo na letištích Pakistánu (IRNA) * Kolumbijský FARC nabízí 2s-příměří s mzn. pozorovateli (PL) * 2 policisté, 12 sultanovců se pozabíjelo v Malajsii, vzájemné vztahy mezi oběma státy výborné, ale opatrnost obou států a koordinace vzhl. k životům podivné sekty, resp. připravenost na její sama-sobě-nebezpečnost varující (NNN) * Musí Indie provokovat alespoň ve letáky ve Svahilštině v Nepálu? Hm. To jsou důležité věci takové ostrovy a blboniny. Vůbec by všechny země OSN měly tyhle hurákraviny hodit na papír, a napsat pod všechny ty Abumusy a Kurily něco takového, co by s podpisem uspokojilo všechny strany sporu (NNN) * V Suluštině byly také k disposici pamflety od Malajců, i tak se střílelo (NNN) * Světová Banka tvrdí, že Ugandská Banka podvádí půjčkaře. Já myslel že lichvou se zabývá Berlín v EU a MMF v Africe? Pro dokreslení údajně podvádí drobné podnikatele, že je vysává, zdroj Nová Vize (NNN) * K té justiční mě napadla ještě náboženská kf. a to njn. muslimů v Jemenu s Iráckou vyšší účastí (NNN)
 16. Další Papež jistojistě nebude z Rumunska (AGP) * Páteční kázání byla v Íránu naplněna dobře nastudovanými aktualitami z 5+1 v Almátě (IRNA) * Francouzsky a Arabsky jazyk slavily sve dny v Libanonu a Alzirii resp. (APS)
 17. Líbí se * Katolické školy v Libanonu protestovaly - emo.cionální (NNA) * Moskevské rádio si také všimlo Hollandova doufání! (NNA) * Kábul: Tři národní vojáci padli při boji proti silničním nástrahám (BNA) * Bukurešť se zaměří na portugalské F16, školství, zdravotnictví a sociální bydlení - Oprescu; ty normální položky hodlá naložit na EU, těmi abnormálními se pořádně zadlužit a udělat chudákům v Portó radost (AGP) * Indie naléhá na prohloubení vzvz s Íránem (IRNA) * Nový vyslanec Indie předal podpis v Peťingu, pohovořil s předsedou NS Ky Namem (KCNA) * Pakistán si cení vazeb s Rusií - pem Ašraf (APP) * Kuvajtští prezident, premiér a MZ pogratu Kyperskému znz. prez. Anastasiadovi (KUNA) * Titulky ze ŤT Tehr. novin: "Pakistán musí zachovat jednotu - Lídr" * "Lídr řekl Pakistánskému prezident: Sektářská vřava cizí mikrob!" (IRNA) * Saudský ministr zdravotniství navštíví Kubu 3-9 (PL) * Ženská sekce Arabské Ligy (AWO) zvolala z Alžíru po zavedení mzn. finanční síti pro Arabské ženy. Normální ženy by mohly ty chytřejší následovat i u nás, i když pravda u nás na normální lidi přestáváme věřit dříve než na Ježíška (APS) * Alžírie zvolala v Římu po mzn. finanční pomoci palestinskému lidu (APS) * Arabské Město Konstantine bude mít letos plnou účast (APS) * Pakistán chce s Rusí posílit zjm. energetické vazby - nutnost širší diversifikace, nespoleh jen na IPI nebo event garbi TAPI (NNN) * Indonézie: Jižní Sumatra postaví geotermální mlýny (NNN) * Nepál dosolí hyroenergií, je také v e-krizi (NNN) * AfDB se plánuje vrátit brzy do Gbagbie a na tak co nejrychleji Mali (NNN) * Mozambik 2012 - uhlorekord 4.9MT (NNN) * Urugvaj otevře letos v Angolské Lvandě vyslanectví (NNN) * Dubaj vysázela 62 mešit z kiblafondu (NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama