NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 4.3.: ...Medvedev po nem hazi Hollandovu nudli. Obama se svalil za pultem..

4. března 2013 v 16:23 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

EU zablokovala přísun potravy a léčiv do Sýrie,

aby tak de facto "zájemce" o tyto jinak OSN oceňované služby, které poskytoval Damašek, vystavila jejich nedostatku, a přihrála je opozičním, kteří výše uvedenými artikly budou disponovat, jak prohlásila americká strana. EU tedy násilím vnucuje Syrským občanům zdravotní péči opozice, poskytovanou v primitivní polní technice a výbavě, a podobně je vystavuje dalšímu útlaku a vydírání stran velice smíšené "opozice," která bude na př. rozdělovat potraviny za dítě odvedené ve zbrani. Ponechávám velmi vtipný otazník, vzhledem k "boji proti režimu" v Líbii, ze kterého jak víme zbyl režim daleko horší, to jest nejméně dvě třetiny území okupované dezorganizovanými klany, s tisíci a tisíci lidmi v jakýchsi "nezávislých" - na vládě, na zákonu, na OSN, na Haagu, na lidských právech, atd. věznicích. Lze-li tak tato skladiště dobrého zboží - nazývat. A nahodilé starosti Izraele o nastoupivší "režim" lze brát asi podobně vážně. Čili jakási likvidace humanitárních domén Syrského "režimu," neřízený nárůst kriminality podporovaný vzestupem ozbrojené moci nad lidem, pak nejspíše další bombardování - nějaké Clintonové totiž vůbec její zachování administrativy - nepotřebujeme věřit, nu, pak privatizace zájmových odvětví, a pak ponechat "režim jak je." To jest cokoli, co nastalo nebo nastane po "odstoupení" zdrojů a trhů Damaškem různým Albrightovým a Veoliím. Současná vězení v Líbii totiž jistě nejsou žádným režimem, byť se mezi nimi čile obchoduje s vězni a rukojmími po celém území krom sektoru kolem hlavního města a Benghází (Pí,SANA)


Americká společnost bude těžit bez povšimnutí OSN v Izraelem okupované Sýrii?

Totiž pak by mě zajímalo, co vlastně chce Brusel, resp. Berlín naznačit všem evropským zemím, tou skvělou "zónou volného trhu s USA" a tou vyhláškou na omezení obchodu s okupovanými územími Izraelí. Snad nám nechce Německo resp. Brusel naznačit, že jsme totální idioti, jedna země vedle druhé, a že si ani nevšimneme, skvělého načasování FTA a těžby v Golanu? Já osobně to vidím na dost promptní odvolání takové i jinak ilegální impozice, a to každopádně u země, se kterou má většina zemí EU vízové obtíže, a země, která nic nevyrábí, snad krom atomových zbraní a kukuřičných lupínků. Chci pouze naprosto jasně říci, že tento typ "obchodních vztahů" s USA nemá co dát ani zemím EU ani EU jako celku: kolik zemí si již FTA s USA pořídilo samo? Žádná? Dvě? Naopak, smlouva je výhodná jen a pouze pro USA, a lidé kteří to vymysleli a dohodli to věděli hned od začátku. Doufám, že to brzy zmizí ze stolu, v té podobě v jaké to je rozhodně, už pro složitost mzn. vztahů, a naprostou nelegitimnost většiny mzn. chování USA, nehledě na to, že jde o režim čistě fašistický, který se vydrží padesát let sápat po i poslední "kolonce" komunismu, a zbraně které sám ohavně a strojeně využívá chce zlikvidovat tak nejvýš v Íránu, kde je ovšem dlouhodobě spíše dostatek ropy. O bagrování zákopů v Iráku nemluvě. A podpora menšin je jedinou novinkou mezi fašismem USA a tím pangermánským: všude mají nejukřičenější zastánce, v EU na př. pravici. Tudíž očekávám, že pokud smlouva nebo cokoli takového nebude zrušeno, navrátí se EU do své originální podoby: Turecko po tom nebude toužit, a bude se to skládat z Francouzů, Angličanů a dalších, kteří se opět v klidu upnou na své ubohé uhlí. Takové chování vede úplně automaticky k rozpadu, a to ani nemluvě o tom, že kdyby se orgány EU vč. Haagu přesunuly do Turecka: střed mezi rozkladem bankovním a rozkladem občanským, události v Sýrii by se velmi rychle ujasnily, neboť by třeba taková Merkelová žila v důsledcích své politiky, a byla neustále v kontaktu nejen s "nejstaršími" evropany, ale i s těmi, kteří by třeba i rádi, ale i s těmi, kteří by neradi, ale s těmi prvními skvěle vycházejí. A pokud by takový přesun zjm. Paní Merkelové do Turecka znamenal skoro absolutně jistě konec občanské války v Sýrii, pak jsme jmenovaly hned dva důvody, proč by EU měla vážně zhodnotit své další kroky, a nikoli předvádět trapné, a vrcholně odporné, nezodpovědné divadlo, poukazující na podřízenost, kuplířství a oddanost falešným hodnotám, nehledě na zrádcovství nejen z Turecké strany pohledu. A pokud si paní Angela nebo kdokoli jiný z EU myslí, že v případě ohrožení na př. Tureckem jsou občané připraveni se bránit, pak říkám, že naopak, zcela naopak, většina lidí je a nebo brzy bude připravena povstát při prvním náznaku proti své vládě. Račte prosím otázku přečíst ještě jednou, třeba zjistíte nač se vlastně ptám. A jistě, jde na př. i o Afganistán, kde "výkladům vašich vykladačů" nevěříte již plnohodnotně jistě ani vy. Jakákoli vaše obrana je dávno "za ortelem." Zda vyvolají totiž "naši evropští lídři" nějakou válku: je jejich ortel u nás, je to to, co dělí i nás od "občanského rozkladu" naprosto stejně nehorázného, chaotického typu. A mezi jeho příčiny patří zejména nezodpovědný způsob vlády: V Bruselu vládne Berlín? V Praze Vošinkton? V Indii Londýn? V Austrálii Vošinkton? To mi pocelku nepřijde jako příliš stabilní základna, pokud si představím, že něco s těmito obrysy lidem po celém světě velmi rychle svítá. A o banky nejde ani zde, ani v krizi: o ty nejde ani a ani vůbec. Jde o ty vaše rozumy, a to kde je berete. A pak to pozérství, nulová zodpovědnost za vlastní lidi napříč světem "bílé rasy." Tj. různé kulty zodpovědnosti, ale rozhodně žádným způsobem fixované v realitě. Nabobtnalé ideály rozpočtu a úsilí, výmluvy na vnější příčiny jako "na roustoucí krizi," kovošrot moralizování, superiorní politikaření loktem, vláda mediální latriny, a konečně neschopnost zaměřit se na triviální fakta hospodářství, přírody a společnosti, poradit si s hrstkou triviálních úloh vis-a-vis přebubřelé pseudoekonomické teorie a dogmata "typu vlastnictví" resp "typu řízení subjektu," no a to vše přinejlepším završené psychopaticky v mládí vyčerpaným Machiavellim nebo teorií "redukce obyvatel," resp. "omezené kapacity planety" - to už jen značící přebujelou pohodlnost mravní, intelektuální, naprostou absenci logiky a charakteru. Pro koho OSN legitimizuje dronové útoky typu? Jsou tak legální v Pakistánu, jako v Drážďanech? Nebo řekněme, že zůstane u těch Pakistánců, protože to "nejsou lidé jako my." A tyto všechny otázky vaše politiky nesou a utvářejí, bez odpovědi, bez omluv, bez spravedlnosti. Nikdo přitom pořádně neví, čí je vlastně kolonií. V brutálních primitivních zemích, kde si sousedé rychle odpouštějí nikdo nikdy nepotřeboval pojem "humánní," ale také by si jej nespojoval s "zastrašováním" a "zabíjením." Naopak v Evropě, kde sousedé zakládají své vztahy na zkušenostech vládne vymývání mozků, vymazávání skutečností politickými procesy, tak také mezi Evropskými zeměmi existují naprosto nelidské vztahy, a lidé v jejich vedoucích pozicích jsou schopni uvěřit, že pokud nějaký vědec poskládá takovou formuli, lze zabíjet 200 dětí a 800 dospělých v jedné zemi bez jejího svolení ročně, deset let: s dobrým úmyslem; nadto přitom pěchovat do hlav vlastních občanů, že vztahy takových dvou zemí jsou "kamarádské." Evropský, Americký, ale především Turecký sen je hnus, a v případě toho Turecka je to navýsost zarážející, smutné zjištění. Jen vám ještě jednou zopakuji, že ještě chvíli této vaší "dopředné zodpovědnosti," jak jsme ji popsali, bude vám, ne mě, nebo vašim občanům, říkat totéž co KLDR Americe celá ostatní planeta: malí Korejci budou držet tentýž obrázek jako malí Saudové, a ti jako malí Němci a Angličané, a na něm bude vaše nebo vaše vládní budova, a do ní narážející dvě atomové pumy. Tak akorát. Ne jako ty použité na bezbranné rybáře (pí,SANA)


IRAN, Turecko zadaji OSN zastavit ...

Ban Kimoon se rozbiha a vrazi Erdoganovi facku, Evropsti natahuji obliceje, ale nikdo jim to neveri, a fanousci buci! Trhaji si zidovske hvezdy a hazeji je na travnik pod nohy hracum. A rozbiha se Hollande, Merkelova mu podrazi nohy, a dopada do klina Putinovi. To je gol, a ten ho hladi, priseda k nim starostlivy vudce tlupy Medvedev, a vytahuje Hollandemu z nosu nudli a dava si ji do ust. Ze stromu sleza i Chatibi, ale Kerry bere klacek a Chatibi se vyhoupne jeste vyse. Kameron zkousi rozepsat pero, ale vypadla mu kulicka, Medvedev po nem hazi Hollandovu nudli. Obama se svalil za pultem a nad jeho obrovskymi nohami se vznasi mracno listin, pribiha rodina Klintnova a rychle sbira vse co popadalo, a ten nejvetsi odtahuje za hrvatu i Obamu. Za oponou se pak ozyva sypeni a ze sterbin vychazi dym. Chatibi sleza ze stromu vyzbrojen siskami, Medvedev a Hollande se davaji na utek, Putin jim podrazi nohy, a nad hlavami se riti Merkelova. Lianu vsak ustrihl Erdogan, a Merkelova s desnym jekotem rozrazi Putina, Hollandeho a Medvedeva, a padaji vsichni za oponu k Obamovi. Na scene zustava Erdogan a Chatibi. A tak to ma byt. (IRNA)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama