NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 20.3. expres: "AlŠabab je, coby vojenská síla, poražen, zbývají teroristické trosky," - Somálský prezident

20. března 2013 v 13:52 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Námitky? * Podporuje 43% Keňských voličů svého Odingu i v tom, že "rozdíl 8 tisíc hlasů je dílem podvodu," když před njv. soudem přišlo Odingu podpořit "100 lidí" - dle dalších zdrojů? Nebo tato stovka ukazuje naprosto jasně, kde stojí Haag, a kde Reuters. Řekněme, přímo za vyvoláváním kmenového násilí, a jistě ještě úzce lokalizovaného, neboť právě těch 43% nesdílí s Reuters a Haagem, ani se svým Odingou právě zmíněný motiv. Tentýž, jako otiskovat fotografii "Muže v inženýrském bílém hávu, posedávajícího mezi desítkami sběrných boxů na papírové hl. lístky"? A co teprve umírající "čekatelé na proces" v Haagu: Kambodžští, Srbští? Je to normální, dostat doživotí bez soudu? Haag prosím nazývejme pravým jménem: Evropský Bagram. Britský vojenský soud atp (pí:RT) * Referendum o Ústavě v Zimbabwe velmi svobodné a fér - pozorovatelé (NNN) * Sankce proti Pakistánu nemají šanci. Mzn. komunita uznala odhodlání a oběti národu v boji proti terorismu. Pakistán žádá pouze mír v regionu a zjm. Afghánský mír v Afghanistánu - H R Char (IRNA) * Africká Unie vyzvala všechny militanty, milice, kmeny a elementy obou Súdánů aby se účastnily běžících hovorů (NNN) * Užší koordinace AU s Dárfurem umožní mírové misi lepší náhled na situaci na zemi - BK AU (NNN)
 2. Vzory * "Alžírie nemá problémy s Marokem; její pozice k Sahařanům je principielní" - mP Lerbý Avlíd Chelífa / "strf mu snuru kolem krku, a septame se ho, jesli bude to dal delat tem sahafanum! nemufe tak delat. takovy fe mufy fkrtit fnurou, fkrtidlem!" - Americké návyky deportované již z letiště (APS) * Savažští Malajci po útoku Sultánových teroristů na mír mezi dvěma zeměmi, a na mír užšího historického regionu vyhlásili Totální jednotu proti podobným konspiracím pod heslem "Mír je zdarma" (NNN) * Pakistán hledá v OSN možnosti utvoření legální procedury jako důsledku ilegálního statu Dronových útoků . Tj. snaží se své diplomatické a politické úsilí zúrodnit i pro další národy, které eventuelně potřebují s praktikou svých sousedů skoncovat, a nevědí jak na to, nebo jim je v tom efektivně či tajně bráněno (NNN)
 3. Region * Jordánský Král Abdulláh II vysoce ocenil práci záchranářů a dalších při řešení těžké havárie autobusu (NNN) * Arabská Liga urguje Damašek k spolupráci s oddělením OSN pro vršení různých obvinění na dvě strany konfliktu, zatímco OSN k vůbec jakékoli kompetentní činnosti v Sýrii nikdo nevyzývá? Všichni si ceníme ovšem toho, že OSN extenzívně, z větší části k Sýrii zmlklo: navyklé postupy v řečnění OSN o věcech jsou víceméně pouze kontraproduktivní a v rozporu s mzn. zákonem (pí:NNN) * Jordánsko vybírá technologii na první J.E. (NNN) * Tajsko strategicky významně investuje do infrsatruktury, dopravy, železnic aby vybředlo ze zóny středních příjmů (NNN)
 4. Spolupr * Kuvajtská agentura KUNA si všimla návštěvy Egyptského prezidenta Mursího v Pakistánu. Zardari k Sýrii vypíchnul nejpodstatnější obecné předpoklady úspěšného boje, ovšem za mír . Ani Mursí nemá přespolní talent brousit vlkům zuby, a tak odpověděl Afgháncům a podobným blízkým vylíčením že by Palestinci i Syřané měli mít právo žít svobodně a nezávisle, a prostřednictvím státu vyjadřovat svou vůli. Pakistánský Zardari dodal, že je rozhodně nutná spolupráce všech, pro splnění takových úkolů, jako mír v Sýrii nebo svoboda v Palestyně. Tím rozhodně upozadil potřebu otiskovat v novinách "koláže tyranů" k příležitosti úmrtí prezidentů, nebo potřebu různých poradců a zpravodajů udržovat mezi státy čistě imperiální, ne arbitrované, ale dokonce arbitrující vztahy. Pak oba prezidenti řešili rozhodně ne beznadějné výhledy ekonomické spolupráce, podepsali memoranda, která by mohla posílit lákavost obousměrných investic, a dokonce se mluvilo o možnosti zóny volného trhu. Když se na moment ještě vrátíme k Zardariho postřehu o spolupráci, je nám právě z hlediska obecných zákonitostí hned jasno, jaké povahy jsou v důsledku rozbroje Británie a Francie proti EU; kterým prospívá i přežvýkavý institut konečně již bývalého prezidenta Trhače /ruptoreo pinocetticem/ (KUNA,pí) * Írán je idealistickou zemí s mezinárodním hlediskem a globální logikou - šéfsekretář Hnutí Nezařazených E.R.Mašájí / NAM, druhého největšího mzn. spolku států po OSN (IRNA) * Prez. Ahmedinižád varoval podvratné zahraniční živly, že se mohou opovážit pokusit sebrat Íránským lidem jejich nejvyšší požehnání, tj. svobodné a fér volby! (IRNA) * Namibský prezident Pohamba v časné fázi povodní vyzval agentury evakuace, bezpečnosti a vyprošťování k připravenosti a aktivaci součinnosti (NNN) * Damašek pokládá postup (nikoli rozhodnutí) Francie a Británie proti výslovnému zákazu a navíc ještě varování EU - dodávat vojenskou techniku všem v Sýrii za těžké porušení mzn. zákona (NNA) * Lidový Premiér KLDR blahopřál Prezidentu Irska Hikynsovi k národnímu jubileu. Kim-jo vyjádřil víru, že se vz vz rozvinou k potřebám lidu obou zemí (KCNA)
 5. Antidezi / Prev * Přepočítávání v Zim už zač, Čav zemřel, útok v Iráku byl (NNN) * Od pondělí by mělo být k disposici technické hlášení 5+1 a Íránu z Istanbulu, o nových konstruktivních prvcích dialogu dvou, pěti stran. Istanbul slouží opakovaně pro technické a expertní schůze k hovorům O věcech Íránu. Úplně jisté zprávy některých agentur o "konečných," `urgentních` anebo "beznadějných" výstupech těchto expertních jednání jsou smyšlené a mají za cíl narušit průběh, konstruktivní atmosféru jednání v Kazachstánu. Na př. šířením atmosféry konfliktu, tj. na př. přetišťování Liebermanových výkřiků agenturami, když jsou čistě agresivní, šovinistické, a nadto je ve své zemi souzen z těžkých zločinů obohacování se na úkor občanů (NNN) * Některé Íránské zákony je třeba reformovat, i poprav je asi příliš. - šéf Íránského KLP v Pátek v Ženevě, pokládám za dezi, protože z víkendu bylo více ale úplně jiných zpráv o justici v souv. s Íránem, na př. propuštění Íránců v zahraničí, amnestie v Íránu, dohoda s Argentinou, ohlášení "reformního kandidáta na Íránského prezidenta," a vůbec s volbami by taková dezinformace z AlArabie byla snadno přehlédnutelná a tak předpokladatelná. A to ještě nejsme u narušování voleb podobnou metodou. Zatím pouze manipulace názorem na kandidáty a fiktivní "pocit vývoje" utvářený zahraničními médii (NNN) * Njv. Revoluční Vůdce Islámské Republiky Írán pardonoval 1059 vězňů (IRNA) * Žádná dohoda IRI s Kanadou (IRNA) * 700 Íránců vězněných v zahraničí bylo letos propuštěno (IRNA) * Zprávy o alkoholu v Líbii pokládám za dezinformaci, kvůli souhře s Pakistánským BB. RT neuvádí zdroj, asi AFP (pí) * Saudská Arábie se přiznala k zadržení řady Jemenských AlKajdů na svých hranicích s Jemenem, nadto mimo jakoukoli souvislost s Muslimským Bratrstvem. Tolik protiúder proti husté sadě dezinformací, zkreslujících vztahy Saudie a Egypta, povahu Egyptské vlády, vztahů Jemenu a Bahrainu em. a další; Na RT docela solidní zpráva (obecně mimořádné kvality vis-a-vis štěstí ostatních agentur na takovou rybu); tím se ukazuje, že RT může sehrát i aktivnější roli v boji když ne s desi, tak s jejich širšími následky! (pí) * Součástí násilných sektářských ale i kriminálních procesů, které po volbách r. 2007 stály v Keni život 1200 lidí je právě Reuters, a právě soud v Haagu. Tyto instituce budou poukazovat na peníze kandidáta. Tyto instituce jej budou obviňovat z kolektivní trestné činnosti nespojitelné s jedním individuem, jenom proto, že vyhrál volby, a bylo možné hned nato takové násilí vyvolat. Nevím, proč rozhání prezident asi 100-150 lidí slzným plynem? Možná proto, že v Keni jsou černoši, a nikoli Italové, nebo Kanaďané, kteří smějí používat ještě i další techniky, naprosto ne rozdílné od technik v Gruzii? (pí:RT) * Převzetí Gvadaru není politické ale logistické. My jsme zde před týdny reagovali na jakési nadávky údajně z Indie, že je předání Číně bezpečnostní problém, takže nás nenapadlo, že šlo pouze o změnu operátora, tj. firmy, která přístav spravuje. Proto také musíme dementovat, že by převzetí Gvadaru "Čínou" mělo být v zájmu i Indickém. Indii dle těchto pro nás nových údajů operátor Gvadaru nemusí dvakráte zajímat. Pokud samozřejmě nerozproudí nějak výrazněji regionální obchod, pak by bylo v zájmu.. si všimnout (pí,NiW)
 6. Irákie * Kurdští poslanci se budou zasedání pmentu účastnit i po Kurdských Vánocích, 21. Března - Al-Sadún, KA (NINA) * Irákie se údajně "některých" zasedání parlamentu opět již účastní (NINA) * Mluvčí Iráckého Parlamentu Usáma Nadžejfí přijal vyslance Arabské Ligy v Iráku Nedžiho Šelgema, probrali Syrskou krizi, regionální politickou situaci a dopady do regionu zjm. na Irák (NINA) * Pod novou Irácko-Kuvajtskou pohraniční dohodou vzniká půl km území nikoho, Kuvajt postaví 50 domů v Iráku pro zemědělce žijící poblíž hranice (NINA) * Ministr Justice: "Nic nás nezastaví, budeme dále popravovat" - v reakci na údajnou kritiku poslanců z Enberu, Dijaly a Kirkuku, že "popravy přišly nevhod" (NINA) * Pokud KRG říká, že potíže mezi Erbilem a Bahdádem jsou v absenci opravdového partnerství (a nikoli v společenském rozkladu jak Alžírští vyčítají z únosů lidí), a pokud Bahdád uznává silové eventuality pozice Erbilu, tj. možnosti dosažení nezávislosti, ekonomické blokády, pak lze jistě značnou část absence opravdového partnerství na Bahdádské straně hledat v logickém nesouladu: tj. politické argumentaci marginalizující Erbil, aniž by -ba, zcela naopak- bylo možné Erbil marginalizovat. Takže se takto rozjařená diskuse zvrhnává v boj ústavních, ideologických a dalších "emotivních" argumentů, aniž by samotné počátky takové eskalace byly legitimní. Přidejme roli médií, a v neposlední řadě jejich vzorů v zahraničních agenturách (?), na př. rozvratná kooperace ohl. událostí na hranicích Kuvajtu a Iráku, byť jen neuvědomělá. Ke všemu chronickému podceňování a tak teprv politizování Erbilu tedy síly, které jsou připraveny cokoli pozitivního, aneb krásného, na př. mezi Irákem a Kuvajtem, přeměnit na př. na krveprolití. Tolik k diskusi KRG o federální ústavě a její politizaci (NINA) * S poukazem na Malikiho řeč o Arabské jednotě a bezpečnosti považuji za důležité přirovnat polooficiální (možná vnitra písničku naučila média a americké elity ve lži a tedy sebestřednosti) desinformační hon na Írán k nedávným eskalacím v Iráckém parlamentu. Podle mého názoru vyčlenění Íránu z tohoto spolku vůbec neprospívá náladám v regionu, a stabilitě. To už je ale více teorie než v onom srovnání (pí:NINA) * Že policie Salahedýn odstranila jednoho řidiče výbušného auta je dobré, ale chyba u mJustice byla i na straně policie. Neslyšel jsem, že by policie po útoku vozy oblast kordonovala a pročesala. Určitě měla také v místě vydat obecná bezpečnostní nařízení. A i bez toho bych vsadil, že jde o krycí operaci, takže příležitost pro širší bezpečnostní operaci v regionu (NINA,pí) * Stejně jako by měla dle Německých Linke potvrzovat dokumenty IAEA valná hromada OSN, tak by měly výroky OSN k Iráku"v zájmu Kuvajt-Irák míru" procházet přes souhlas Kuvajtu! Nebo jsem zaspal?
 7. Mír expres * Ghana - Libanon podepsaly posílení zvláště rozvojových dvojstranných vztahů (NNN) * Etiopie a Japonsko hodlají posílit zvláště obchodní a úřední vztahy (NNN) * Nigérie ujistila, že v Kamerunu unesené Francouze vystříhá ze spárů rozkladných živlů silou, nikoli jejich financováním. USA by jistě věc formulovaly raději síla vs jednání, s čímž ostře nesou. (NNN) * Jordánský premiér skládá vládu, upozorňuje na nevyzrálý politický život v zemi (NNN) * Násilí nevede k reformě - Bahrajnský Ministr Spravedlnosti; kéž by to zjistily strany v Sýrii! Nebo v Británii? (NNN) * Malajská Federální vláda má řadu plánů jak zlepšit vzdělanostní standart a ekonomiku Indické komunity, od zařazení školek do škol Tamilského nár. typu po rozšíření příjmu Indiánů do vyššího vzd. a civ. služ. (NNN) * Írán a Bělorus oslavily 18. 3. dvacáté výročí založení vzájemných vztahů. Salehi v pozdravu označil vzvz za klíčové a udržitelné; popřál úspěch a prosperitu národu.. (IRNA) * "NATO rozestavělo rakety na Turecké hranici v zájmu bezpečnosti Turecka a jeho občanů, a domnívám se, že tím došlo i k deeskalaci na hranici" - Rasmusen; stejná fakta bohužel neplatí pro USA v KLDR, už proto, že USA nejsou odpovědným hráčem, jak lze ukázat na mnohých povražděných populacích a rozvrácených a v rozvratu udržovaných státech (KUNA) * Slova o narušení suverenity Pakistánu přicházejí nečekaně, ale jako na zavolanou. Šéfsekretář OSN Ban Kimun by měl přijmout dostatečná opatření, aby USA ukončily tuto svou praxi. (A rozhodně zabránit USA takové změně pozice, že by bylo najednou "morální zodpovědností Pakistánu" vrátit se k tématu spolupráce ISI a CIA v řízení útoků; p.pí) Pakistán učinil dobře, že pokročil s Íránem ve věci ropovodu, a učinil dobře s předáním Gvadarského přístavu Čínské společnosti, věci existenční pro Pakistán a strategického významu pro bezpečnostní paradigma regionu - šéf Národní Fronty Ikramuláh; Dodejme, že i poslední formulace ke Kašmíru byla velkým pokrokem v této věci, z bezpečnostního tj. dlouhodobého hlediska (NiW,pí) * Za Afganistán se účastní Vánočních oslav (21.) v Turkmenistánu pouze nižší delegace, anebo tak, jako nemáme informace o účasti Íránských umělců a zpěváků, nemáme je o účasti Hamída Karzaího? (BNA,IRNA,pí) * Afgánistán a Tadžikistán v rámci podpisu trojuhelníkové smlouvy o pohybu zboží (APTTA) naléhají aby nejdříve Pakistán nasedl na lopatu, a předvedl, jak se bude režim vyjímat na hranicích Afgani-Paki. Z našeho pohledu by jistě měl Pakistán na takovou výzvu přistoupit, přeci jenom nejde o tlaky a další akty nepřátelství známé z OSN. Na druhou stranu by měl Afganistán respektovat `další` bezpečnostní předpisy na Pakistánských hranicích, a nekategorizovat je hned jako snahu podlomit vzájemný obchod. Každopádně pokud tyto dva respekty současná smlouva nezahrnuje, není třeba Pakistánský příklad, ale rozhodně další jednání (pí:BNA) * Asociace Korejských Katolíků blahopřála novému papeži (KCNA) * Namísto aby OSN vyzvalo světové vlády k adresování m-tuberkulózy, žádá ohromné fondy, takže ve výsledku bude redukce epidemií centrální, a vlády budou deimunizované, zvyklé na centrální řešení. Dost se to podobá tendenci odkryté v GMO: snaze monopolizovat vakcinaci, vývoj i distribuci léků. Pak se jistě právě nad obojím spojují snahy všelijakých Gejtsů, Kustóú a Pinočetů o redukci populace (`novými vakcínami`). Jistě i jejich myšlenky jsou podobné "Premiérovu právu posuzovat cizí hlad," a "Občanskému právu znát potřeby Mongolské politiky" (pí:UNPR) * MZ Románie Auresku označil spolupráci s Polskem v politické, vojenské, kulturní a ekonomické oblasti za nejpevnější v historii (AGP) * Tajská Premiérka Jinglak Šinavatra jako členka Velení Královské Policie nařídila policii rychle vyřešit problémy s narkotiky zvl. v jižní oblasti (TNA)
 8. Mír regionu * "AlŠabab je, coby vojenská síla, poražen, zbývají teroristické trosky," - Somálský prezident (NNN) * Generační rozdíly v příliš skloňované a málo efektivní joafrické straně ANC - rozdělení? (NNN) * Návštěva Alžírského premiéra v Mauritánii se točila kolem boje proti organizovanému zločinu vis-a-vis situace v Tunísii, Líbii, Mali a Sýrii (NNN) * Lbn. Muftý Kabani vyhlásil náboženskou pohotovost, pro příklad (NNN) * Obchod Tajska s Indií roste, Tajsko usiluje o jeho diversifikaci a posílení, Indie má naopak zájem o sesterskou blízkost, np. kulturní a pracovní (NNN) * Pakistán i Írán pokládají spuštění dokončovací fáze stavby ropovodu IP za letošní největší úspěch; zvláště pak s ohledem na proti-Íránské iracionální (al-Kasablanka) sankce, a absolutní potřebu nějaké naděje pro Pakistánské voliče; když se z Amerického boje o srdce a duše stalo vyhrožování a standartní okupační praktiky USA dosud vychutnávané plnými doušky pouze v Kábulu. Čili něco nadějím tak vzdáleného, jako role Obamy v Gaze (IRNA,pí) * Egyptský Prezident Dr. Mursí, který se nelíbí ani USA a ani KSČM, čímž dlouhá řada hlučných oponentů končí, navštívil po Pakistánu, který se nelíbí jenom USA a Británii, Írán, který z toho také ještě není zcela venku (IRNA) * Bývalý Libanonský Prezident Amin Džemail se na návštěvě v Kuvajtu "cítil jako doma." A i tak prohluboval vztahy.. (KUNA) * Pro nezaměstnaný a údajně i poněkud nespokojený a Bolívarsky vyladěný Jih Alžír navrhuje Alžírské trendy podporu popularity zemědělství mezi mládeží (APS) * Uprchlíci z Mali se zavazadly dorazili do Burkina Faso. Uvádím pouze titulek k obrázku v tiskovině OSN. Zbytek textu žvaní o "misi OSN v červnu." Což čtenáře zajímá asi jako transfůze krve po eventuální nehodě. Další článek je o Sahelské oblasti vůbec, a uvádí 50 tis. uprchlíků ve Fasu, a pak naprosto iritujícím jazykem žádá "mzn. komunitu aby živila" tyto lidi. Záměrem takového slohu může být prohloubení krize, dosažení lhostejnosti u potenciálních dárců (UNPR) * Pro vážná sucha zčásti vyschlá ř. Moý, tvořící hraniční linii mezi Tajskou provincií Tak a Mjanmarskou Mjavédy, prodražuje přepravu mezi dvěma zeměmi (TNA)
 9. Krimi * Po návštěvě Libanonského presidenta se v Ghaně zvyšuje počet školských odborů hrozících stávkou, třetí autobus se převrátil ještě v Pakistánu i Palestyně také spousta mrtvých. Možná i v tomto případě (naše a jakékoli) zpravodajství šíří nějakou podvědomou mzn. poptávku po takové "senzaci" takže těla řidičů v snově souvisejících zemích vydávají řidiče napospas mikrospánkům (NNN,RT) * Somálský premiér zformoval komisi MJ, MV a MI aby byl řádně prošetřen případ destabilisujícího, kriminálního a možná regionálně politicky zastrašujícího objevení mrtvých těl (ala Karáčí) v Mogadišu (NNN) * Haag: svědci proti Keňskému prezidentovi odvolávají své výpovědi, soud trvá na jeho zakatrování a postupné fyzické likvidaci. Praktika běžná u "neomylných" soudů v USA (NNN,PRA,pí) * Íránský prezident pozdravil, blahopřál novému Římskému Papeži (IRNA) * Detajly, na které se zaměřuje Britský soud ve věci mučených a vražděných Iráčanů angloamerickými vojáky a agenty svědčí pouze o tom, že z toho nakonec bude celý problém marginalizující fraška - tedy žádný precedens, který by opakování zabránil. Víme dobře, že takové věci Británie používala a používá i ve svých moderních kolonizačních akcích, na př. v Líbii (KUNA,pí) * Média si všímají protipalestinských výroků vlastně ani Izraelského kohokoli - tedy neněčího nicničeho Liebermana. A nejsou jenom protipalestinské, dokonce protiizraelské, a protimírové. Tento člověk je navíc souzený z těžké korupce. Asi proto média jeho rozvratné, demoralizující a nenávist budící řeči otiskují? (RT) * Turecko zadrželo vraha amerického turisty (RT) * AlKajda se přihlásila k útoku na Iráckou Justici (RT) * Jednotky ISAF zlikvidovaly subjekt sledovaný Afghánskou bezpečností, aby tak efektivně sabotovaly ``kontrolu a dohled`` ANA nad pohraniční teroristickou činností nejen ve vztahu k hranicím s Uzbekistánem (BNA) * Korejské obchodní spolky (unionisté) jednali se svými sv. protějšky v Peru, navštívily i Havanu (KCNA) * Kriminalita v Detroitu je tak neřešená, jako nezaměstnanost. Ta se blíží trojnásobku federálního průměru USA (PRA)
 10. Diskuse / Upozornění * Pokud nemá soudruh obama pro koloniální příhodu OSN a Velké Brytánie v Palestýně nějaké proti-občanskoválečné a dekolonizované řešení, pak by se neměl v zatím dobře Egyptem spravovaném konfliktu míchat svými vztahy s jakoukoli stranou - tolik pouze můj názor na upoutávku PLO, že potřebovali Obamovo (co?) k (čemu?). Nejdříve bych mrhal slovy proti OSN, pak proti Zdi, a pak bych ještě stihl volit do Izraelského parlamentu, než bych potřeboval O.. (NNN) * Na základě hotové dohody mezi Tehránem a Argentinou musí Interpol ukončit červené hlášení ke čtyřem Íránským oficiálům, vč. na př. Ministra Obrany, o kterém díky takové "souhře náhod" Bulharsko může leccos napovídat. Jak vidíme takové rozkladné osnovy zcela závisí na narušení vztahů mezi dvěma státy, a řešení narůstajících libovolných obvinění je identifikace bilaterálně řešitelných příčin, a kroky k jejich společnému prošetření (protože toho času jsou již mzn. instituce široce navyklé opakovat nepodložená obvinění, vměšovat se, inkriminovat a i jinak jsou tč. zaujaté) (NNN) * Nový národní dialog v Jemenu ovšem bojkotují některé strany v Jemenu. Také jsme nezaznamenali změnu v mzn. postavení Jemenu, takže je pro nepokoje, jejich zakládání, vykládání a pro manipulaci vládou i proti vládě stále ideální prostor, OSN nevyjímaje. A co se nelíbí "jižním fakcím" vč. secesionistů se nedozvíme? Bez přídavku adrenalinu a bez psychotropních fandítek? Na př. Írán kdyby se ujal mediace, hned bychom se dozvěděli více, než co si navymýšlí domýšlivý a vylekaný Saud, a celá humanitárně podvýživená a supramorálně obézní OSN (RT) * Libie by neměla ukončovat svou ambasadní činnost v Egyptě. Dokud jsou podezření protestujících předmětná, pak by měla pálení všelijak sporné vlajky překousnout, a pokusit se i takto projevené názory adresovat pragmaticky, konstruktivně. Situace v celém regionu vč. Egypta je dnes taková tehdejší Líbie, a pro region je alespoň tato Líbie lepší stavební základ, než co k němu vedlo. Nebuďte nedůtkliví a reagujte na naprosto oprávněnou stížnost prací na bezpečnosti náboženských menšin v Líbii.. Až to vyřešíte, zaslouží vaše vlajka nejvyšší úctu. I přes otřesnou historii psanou z Britských letišť a lidmi, kteří dodnes nepředstoupili před spravedlnost, protože "jsou proti Kadáfímu" (pí,RT)
 11. Líbím se * Maroko startuje nové horizonty spolupráce se Senegalem - MZ k návštěvě Muhameda VI minulý týden (NNN) * Joafričtí studenti by měli se vzděláním získat i podporu správného rozhodnutí čím v životě být - Ministr Moťžecha (NNN) * Prezident Pohamba vyzval své spolustraníky ve funkcích, aby dovedli své resorty k úspěchu (NNN) * Prezident Kikvete zopakoval podporu soukromým i náboženským universitám, ve jménu vyššího přístupu lidí k v/š vzd. (NNN) * Údajně nejvyšší podíl na Evropských platech pro Palestynskou administrativu má nyní Holandsko (NNN) * Malajsie hodlá zanést své vzdělání na mapu, kde na př. rozhodně chybí USA, abychom se ještě podívali na USA-Norsko-Austrálii a "lidský rozvoj" (NNN) * Írán pozdravil prostředkem prvního vípa Reza Rahimiho Zanzibarského prezidenta Ali Muhameda Šejna, vládu a národ k příležitosti Kurdských Vánoc, Nurúzu. Svátek je registrovaný VH OSN, jako zpráva míru a přátelství. Zanzibar je autonomním regionem Tanzanie (IRNA) * Ruský návratový modul Sajuz hladce přistál v Kazachstánu s dvěma R a jedním A astronauty (RT) * Alžírie předsedá 6. k/f letecké dopravy v Kanadě 18-23 tohoto (APS) * Účastníci kor. národního setkání lehkého průmyslu prošli produkční zázemí Peťingu od hlavy k patě. Shlédli na př. inovované procesy v hedbávném průmyslu, ale navštívili i sanatorium (KCNA) * Poháru 9. kategorie v Bukurešči se účastní šachisté Maďarska, Ukrajiny i Španělska (AGP)
 12. Výběr pro toxoplasmotiky a militantní milovníky kočiček * Podle dalších zpráv je na 3. OSN/místě lidského rozvoje Etiopie, a nikoli Austrálie (NNN) * Nepál a Bangladéš dle Oxfordské UNI a OSN jsou ideálními vzory pro Indii cst. odstraňování chudoby. Jestli to není nějaká čurčilitytýda (IRNA) * Češi pošlou 34 vojáků do Mali. Ty tam jsou časy, kdy "není vhodné, aby tam zasahovali bílí vojáci." Francouzi už svým bombardováním a obrněnými transportéry přesvědčili o opaku? A nepřesvědčení jsou v Burkina Faso atd.. (RT) * Po solidním zásahu Britského Hyperprince nejen do Afgánské diskuse, ale i do morálky okupačních vojsk padá jeden vrtulník za druhým, a pasažéři, členové posádky nebo okupanti, chcete-li, nezřídka hynou. Tolik úspěšná reklama Britských demokratických šarlatánů na vstup do armády a užívání dronů. Nemluvě o rasovém podtextu Hyperprincovy narážky na "počítačové hry." Do `Muláhů` se to dobře hrají hry? Jsou to vojáci, nebo Obamovi podvýživení zaměstnanci? Kdo ví.. však už balí: ještě i housenky plné okupačních sputniků se USA řádně prodraží. Tak snad alespoň zachránili sošky Buddhy! Plné batohy.. (BNA,pí) * Asi 30,000 dýchacích masek se rozdalo lidem v Maj Hong Son, jedné z severních Tajských provincií, zasažených dýmem z lesních požárů a vypalování luk (TNA)
 13. Studijní přílepek k statu dezinformace zprávy "Salehi/Ženeva" * Centrální Banka Ugandy žádá aby reformy proklestily cestu nové vizi silného exportu (NNN) * Egyptské ekonomické reformy berou v úvahu náměty všech táborů, různé trendy - Premiér Kandýl (NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama