NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 20.3. / sloupečky / Nabuko, IP, Kriminalita a Média / Kolonisté v Afgáně

20. března 2013 v 14:00 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Kolonizovaný Afganistán: aktuální drobečky


Informace o vměšování koloniální komise do Afghánské justice ohledně "zmizení 20 miliard KČ z banky" je značně cenzurovaná. Nedozvíme se povahu napadaného verdiktu ani v obrysech. Ovšem zdá se, že je to stejný případ jako v Iráku, kdy USA něco naslibují, obvykle miliardy, a pak se to někde ztratí `cestou,` takže v první řadě USA zanikne povinnost transakci opakovat. V Afganistánu tedy na tyto absolutně nepotřebné peníze najaly USA odborníky, kteří peníze vylámali z banky. USA šíří o korupci v Afganistánu pomluvy již od r. 2009, kdy se Karzaí dávno vymykal potřebám USA v regionu - proto musely peníze zmizet takto, a ještě s doplňkem blábolivých kolonistických vměšovatelů. A proč se Karzaí nelíbí? Stát se s lidem kolaborující - zkorumpovanou koloniální loutkou je u přepadovek typu Irák, Afganistán nutný jev; založený na zkušenosti vládnout vlastním lidem, která začne převládat nad dohodami s koloniálními instalatéry, až nabudou jejich zájmy v očích bývalé loutky formy nejvýš "lumpenrechtu," - hlas bývalých zločinných spojenců z nouze je tím odpornější, tím víc irituje, čím naléhavěji se domáhá svých `předpokládaných` a `očekávaných` služeb jakožto `práv`...

která ovšem dotyčný dostatečně srovnal s postavením svých diplomatických protějšků, a která již dokáže v názoru postavit proti konkrétním zájmům svého lidu. Což je právě nejvnitřnější podmínkou korupce kolonistické loutky svým lidem . Proto je ovšem v konečném důsledku Karzaí vůbec ideální "přechodnou vládou," proti které rozhodně nesmí Taliban protestovat. Časy se mění, a čest nepadá z nebes. A pokud Taliban Karzaímu vyčítá údajný obchod s drogami, pak ovšem Taliban, údajně islamistický, činí zcela totéž, a vzhledem k stavu, který ani jeden z obou nezapříčinil je to zcela zbytečné téma, které rozhodně nevede k závěru, že tedy USA jsou nejlepší budoucí vládou Afganistánu (pí,BNA,IRNA,NiW)

Ministr Spravedlnosti Afganistánu podtrhl nutnost koordinovat rozvoj justice s tzv. Světovou Bankou. Banka koloniální vměšování označuje za `úspěšné projekty` modernizace justice. Jde o to, zda je Kábul na zdroje banky v justici odkázaný, resp. má na př. vypěstovanou závislost. Pak totiž banka určuje co podpoří a co nikoli, a daný ministr volí témata právě tak: co banka je schopna a co není schválit, a pak jsou zájmy Afganistánu zcela ze hry. Osobně kladu ve věci důraz na "tzv.", což patří právě k celé "tzv. misi" v Afganistánu, vč. sošek Buddhů a archeologických památek. Versus minerální zdroje? (BNA/PI)

Nejméně 174 studentů Vzdělávací Univerzity Profesora Rabaniho obdrželo své tituly, mj. v Počítačových Vědách. Okupační síly se snaží působit dojmem, že Talibán brojí proti Univerzitnímu ale i Základnímu vzdělání, a přitom často po násilném záboru nemocnice na př. Uzbeckými elementy následuje úplně stejný a někdy právě horší zábor stejného objektu spojeneckými okupanty. Je tedy ničemným zjednodušením tvrdit, že vysokému školství v Afganistánu nepřejí ani okupační násilníci, ani Talibán. Nedávno Prezident musel výslovně zakázat Americké Zatýkání na univerzitách. Z toho lze jistě usuzovat ještě i na to, že dalším faktorem za čím dál zřetelnější suverenitou, byť místy sabotovanou, je vývoj třetí fronty v Afgánské společnosti, kde byly plánovány zahraničními okupanty fronty pouze dvě: pro-Talibanský a pro-Vládní názor. Za zatýkáním a Karzaího dekolonizační revoltou tak jistě stojí právě taková `střední` (a jedině správná) revolta mezi lidem, a jistě zjm. zesílená a zaštítěná studenty. Obvykle jsou revoluční tendence studentů velmi nebezpečné státní suverenitě, ale v tomto případě studenti nemají mnoho co ztratit, ačkoli koupit si silnější hlas třeba od Indie nebo Pakistánu by také mohlo být ještě horší. Snad se spoléhají jen na sebe! (pí:BNA)

Militanti přímo napojení na CIA zaútočili na dvě státní základní školy v kraji Muhmand, jako reakci na suverénní zákaz Afghánského prezidenta zatýkat na vysokých školách, aby pak lidé na př. skončili v Bagramu. Kde na jejich trýznění dohlížejí velitelé z EU (BNA)

Gvantanámo je pouhá zástěrka: Bagramské mučírny patří totiž pod správu nikoli USA, ale `koaličním silám,` takže pokud, a že to lze jistě doložit, jsou za mřížemi lidé, kteří se ničeho nedopustili, ba, pokud tam dochází k mučení a libovolným popravám, pak nesou zodpovědnost právě ti svatí, kteří v Evropské Unii otvírají vyšetřování "tajných věznice" aby je zase zavírali (BNA)

Pakistán a Írán: nekalé praktiky rozvratných sil


Volby, hon na křesťany, opilá spodina, hořící domy a nečinná policie: to vprostřed, že "se muslim s křesťanem opili, a ten pak onoho pomluvil," takže křesťana nejdříve zatkla policie a pak ještě přihlížela, jak šílenci zapalují křesťanskou čtvrť - nečinná policie, téma jako přes kopírák podle nedávného útoku v Karáči, kde se také "z procedurálních důvodů vyprošťovacích prací účastnil málokdo." A tak jako tam byl lajtmotivem "brutální Ašraf," tak zde máme zas na očích až podezřele sugestivní "sektářské praktiky policie," takže by ta jenom realizovala opilecké plány žhářského davu. No, chtěl jsem jenom říci, že mi "zmizelé češky" přijdou poplatné právě tomuto schematu, a zejména způsobem, jakým je o nich informováno: tj. mezinárodně se o takové věci nemluví, ale u nás, v ČR se o věci mluví jako o věci mezinárodní. Proto souhlasím, že je vše pečlivě naaranžováno, aby Pakistán působil, nově, jako nebezpečná země, ve které se ztrácejí turist(ky) a křesťané jsou upalování opilými muslimskými pokrytci. Velmi pozitivní je, jak jednotně a organizovaně, bez ohledu na příslušnost se k těmto "rychle se opakujícím" (jako u arabských jar) staví "smradlavá a hlučná ulice." Tj. že na podobné hrůzy reaguje pohotově celý Pakistán odsuzujícími demonstracemi, a rozhodně je pozitivní, jak rychle s podplacenými viníky u policie a jinde zametá soudní aktivista, ale i rostoucí pohotovost místních politických sil. U toho všeho je možná naše volání po tradicionalizaci národních hnutí anebo "úzké prolnutí státních se společenskými formami" možná právě tím anachronismem, srv. modernizující se schopnost odpovědi, vnímání váhy událostí a názoru běžného Pakistánce vis-a-vis společenská organizace. Tento vývoj se určitě pozitivně podepíše na dlouhodobé stabilitě mezi-sektorové koexistence, a vsázím, že lidu i vládě velmi pomáhá právě nutné poznání, že věci jsou pro násilí pouze málo přehledné jako takové, ale jejich "skladba" naprosto není nějak komplexní, nebo "akutně konspirační." I když to poslední se asi přežilo již hodně dávno: nevím v jaké epoše ještě čtenáři detektivek věřili, že agenti jsou hrozně vynalézaví a mezinárodní pletichy a podvody až neuvěřitelně ukryté pod povrchem věcí. Dnes je zřejmé, že agenti (západní) jsou dobře placené nuly, a "tajné operace" jsou pouze operace neuvedené výslovně v nějaké oficiozní rekapitulaci, na př. CIA puč v Paragvaji je ukryt pouze tak, že jeho líčení nenásleduje po rozpravě o rozpočtu. Pakistán rozhodně má na to, stát se moderním střediskem "nového směru," vzhl. k zastaralosti, a enviromentálně nebezpečné vágnosti pojmu "rozvoj" (pí*NiW*IRNA,NINA,NNA)

Ministr Šéfování a Tradičních Afér se setkal s prezidentem Domu Šéfů Větší Akkry a Njv. Šéfem Tradiční Oblasti Ada, Nenu Akvokem. Ministr ocenil dosavadní výsledky spolupráce tradičních sektorů společnosti s mezinárodně kompatibilním způsobem moci. Prezident Šéfů Větší Akkry vyzval svůj protějšek k materiálnímu rozvoji šéfovací infrastruktury a dalšímu vzdělání správců tradiční společnosti, aby mohli držet krok s rozvojem. Ministr důrazně přislíbil to druhé (GNA)

Bývalý inspektor OSN pro biologické zbraně pro změnu navrhuje, že by všechny dokumenty kterými své členy má zatěžovat IAEA měly projít kontrolou v OSN. Což je asi velmi správně. Ale i vnitřní požadavky by měly platit, tj. na př. reflektovat vše co se děje a neotravovat vzduch naléhavostmi, naopak neutralizovat jejich zdroje pomocí odbornosti a systematičnosti. Tudíž co říká bývalý OSN Aken měli by navrhovat sami pracovníci IAEA, nebo se tím řídit. Současný stav je absolutní fraška sehraná totálně nekompetentními. Alespoň štěstí že Nackaerts udělal lokty s neuvěřitelným štěstím místo strukturovanému plánu.. když ten by o místo neměl vůbec přicházet pro všelijaké důležitější .. klienty? Já stojím rozhodně za výkladem IAEA = Advokát, tím jsou mnohé technické detaily daleko zřetelnější polarizace: na př. jako "snaha dělat si z Agentury soukromého Inspektora." Já bych řeč neustále stáčel k jedné věci, a to, že tyto a jiné základní body chování agentury jsou jasným a nutným koncem mnoha jejich pracovníků, s tím, že se její chování, struktura i myšlenka podrobí totálnímu auditu základního shromáždění OSN. Protože nefunkční Agentura , bůhví zda vůbec funkční myšlenky, nemůže v takovémto vylhaném hašteřivém stavu rozhodně sloužit míru, natož, když většina světové populace neví nic o všech základních vztazích, aniž by kdo měl snahu to napravit. A pak nejen jazykově omezené skupině se agentura presentuje s typickou vědeckou nadýmavostí, zatímco své výstupy nechá libovolně zneužívat a parametrizovat vždy ochotnými média. A výrok směrem k nečlenské zemi NPT - severní Korey - byl už nasazením koruny těmto spekulativním hodnotám v Agentuře. Kdo pověřil Agenturu, aby se vyjadřovala k dění ve světě? (IRNA)

Neříkám rozhodně, že by na př. Gulruz Chan byl agent. Ale říkat, že ho politika nezajímala (..) je ošemetné, jakmile známe také dobře, že si tehdy v Afganistánu - ano dvakrát cizí politika - sama vybírala, a lidé zákonitě nesmíření s novým, cizím nepořádkem, mohli se vydat proti němu bojovat, ovšem automaticky si je rozdělily právě dvě okupační teroristické síly, síly nepořádku. Prostřední polohu může normální Afgánec vidět až dnes! Neříkám, že by mělo být bojovníkům proti Rusům utrháno na cti jenom proto, že jejich organizace byla ideově doladěná v třeba Pentagonu, aniž by to většina těch řadových Mudžahidýnů tehdy mohla vědět. Na druhou stranu nemusí být, natož právě dnes, zrovna nejmoudřejší předkládat nové generaci za příklad odvahu - když za její, jistě, jednotnou a rovnou řadou - do nebes se klene hloupost. Alespoň nepředkládat tak, jak bylo zvykem. Totiž právě ta plynoucí z technické, amorální a ideologické převahy negativních sil proti běžným lidem v Afganistánu, nehledě na jejich horskou, obchodnickou, filosofickou nebo hudební inteligenci: ta totiž izolována od podstatných informací úlohu inteligence nadále nesehrává, naopak v dobře naaranžovaném prostředí je "domácí" inteligence jenom dalším rozměrem utrpení a bloudění manipulovaného člověka. Rozebíral jsem stejný princip u Dostojevského Knížete v Ponížených a Uražených: jak se pouze domnívá, že je chytřejší, zatímco mu je dovoleno si Aljošou a Natašou pohrávat. A oni, jakkoli chytří, vzdělaní nebo vtipní, mají pro tu situaci rozum z jiného světa, který nic nemění na morální situaci, že manipulátor je ten hloupý a ohavný, a oni, byť zatím slepí a svým rozhledem omezovaní jsou ti, kteří mají zvítězit, a ti kteří bojují, byť zatím rozhodně nikoli u příčin. Čili zpět k tématu: pokud je zde stále ještě tendence polarizovat lidi na Americkou nebo Ruskou stranu, pak o ní jistě celý Afganistán ví. Pokud byli první Bojovníci reálně (jedno zda vědomě) na straně USA, pak dnes už nelze zapřít, že je to z bláta do louže. Proto a tak to chci položit: základní cit Zahry Násir ke Gulruzovi je dobrý. Jistě, chtěli žít dále svým způsobem, jistě přišly síly určitého počtu, které jim v tom teroristicky bránily - a brání dodnes, ještě intenzivněji, a měl plné právo vnímat svou pozici jako "politickou neangažovanost," a samozřejmě obranu vlasti. Nic jiného by mu v dané (laboratorně připravené) situaci čest neudrželo: než nevědomá kolaborace s jední z dvou zel. Ale tak a proto to chci ložit, že přes ty všechny správné řády, pocity a ukazatele pro Afgánskou mládež, byli to hrdinové tahaní za nosy. A neříkám to z poťouchlosti. Celá Československá historie je propletená Národními Hrdiny, z kterých jde principům oddanému člověku mráz po zádech, když odkryje ty utajené vrstvy politického světa jejich doby. A mnozí jsou právě "zachránci z bláta do louže," kteří se k tomu nechali řádně a dlouho táhnout za nos. Nic to nemění na tom, že si národ nesmí nechat své hrdiny zařadit nějakou nepopulární zahraniční silou mezi zločince proti lidskosti a pod. Chtěl jsem to shrnout právě přes toho Dostojevského Knížete k zachování nejvyšší úcty, akceptování bezprostředního působení dvou zel a tak tahání za nosy, konsolidace střední linie osvobozeneckých aktivit v regionu. Roli Ruska a USA jsem již několikrát vyrovnal zhruba v bodě, že jejich studené i jiné války jsou těch obou zvěrstvo na některé zemi, ale s vyhražením určitých předností v síle Ruské. Z toho posledního bych na př. dnes zvažoval, kdo opravdu bombardoval vesnice v Afganistánu. Ale je to v daném případě otázka neřešitelná, a technická, z čehož plyne suverenita Afganistánu nad jeho historií. Jen na tahání za nos musím trvat. Tak snad je tomu odzvoněno? Jinak mě velmi těší, že za propagandou "Pakistán podporuje teroristy v Afganistánu" se skrývá fakt, že Karzaí nutně vychází z úcty k protisovětským mudžahedýnům (až CIA z toho udělala ve spp. s médii Džihadisty, což?) což staví okupační propagandu před ideologickou propast, ze které pak eventuelně není úniku, a konečně, že vysoce nacionální Pakistánské elementy v Pakistánských novinách sdílí právě úctu a postoje s Karzaího oblíbenými hrdiny. Čili konkrétně, že lidi, o kterých se v Pakistánu s úctou píše leccos poučného jsou lidmi, jejichž jubilejí si Afgánský prezident všímá (pí,@NiW)

Írán, Pakistán, Rumunsko a plynovod Nabuko a stálá úloha Klausem?


Azerbajdžán nabízí Rumunsku financovat stavbu plynovodu `Západního Nabukko` z 80%. Kapacita dodavatele pak je 8 milionů kubíků. Dalšími přímými příjemci bude Bulharsko a Maďarsko. Rumunsko se mylně domnívá, že drahý plyn z Ruska je útokem na jeho ekonomiku. Naopak, jde pouze o tlak, aby se Rumunsko diversifikovalo: Azerbajdžán a Turecko patří mezi dobré přátele Ruska a Íránu, a v případě problémů, generovaných v síti amerikou bude mít Rumunsko dražší, ale alternativní zdroj. A tlak je to oprávněný, protože nejen že Azerbajdžán diversifikuje - ze stejných důvodů - exportní trhy, ale také proto, že by na to Rumunsku mohla přispět EU. Která jistě jednání Rumunska s Bajdžánem sleduje. Mimochodem Klausova známá opozice EU je již z výroby jalová: ale je zaměřena na to, aby udržovala nízký respekt občanů k celé EU a její myšlence, a tak, aby EU byla politicky oslabená a otevřená americkým, britským radám, a vůbec, oslabená co do autenticity zahraniční politiky. Na to vsadím krk, protože právě tento Klaus ČR do EU s plným vědomím své další činnosti "přihlásil." A "transferová unie" je ultra trapný pokus zobecnit co již jako obecná myšlenka existuje, a dokonce zakládá většinu ideologie EU: sdílet zdroje, racionalizovat rozložení výroby, a především přerozdělovat bohatství v zájmu vitality / logistické efektivity celku. A pokud soudruh Klaus tvrdí, že světová krize byla 2008/9 a nyní jde o Evropskou krizi, pak se může vrátit na Harward, a doplnit si své všeobecné CIA vzdělání, neboť již není schopen sehrávat roli ekonoma za účelem rozdrobení a podřízení východního ale i bruselocentrického celku . Klausova úloha bude vždy stejná, a zeptejte se na středovýchodě, kolik studentů vrátivších se z Harwardu skončilo na šibenici, ve vězení nebo s kulkou na ulici (AGP,pí)

Pokud USA alespoň nestáhnou z provokačního a záminkorodého cvičení se svými koloniálními minoritními partnery jaderné zbraně je katastrofa otázkou drobné nehody. I bez toho je činnost USA a okupované Korey nebezpečná, fanatická a nezodpovědná vzhl. k celému lidstvu. Cvičení je rozhodně nežádoucí, přítomnost jaderných zbraní v něm totálně ohavná, nehumánní. Spojenectví vojensky podrobeného jihu je stejně legitimním argumentem několika otázek, jako současné manévry Británie na Falklandách. Jižní Korea by měla věci udělat jasnou a konečnou přítrž, zbavit se USA a žádat historickou spravedlnost. Pokud Szoul v této chvíli projeví vůli k osvobození od Americké nadvlády, pak věřím, že Peťing je ochotný se pro tyto účely vzdát klasicistického socialismu, a nahradit jej spojenou správou dohodnuté formy. Role OSN a IAEA byla ukázána v nejhorším světle, a špína, kterou OSN dále sype na KLDR skrze její družici je právě v jádru všech současných problémů a rizik! (pí,KCNA)

MZ EU Aštonová řekla, že EU potřebuje přemýšlet o Francouzsko-Britských imperialistických, válečných argumentech, že vystupňovat zbrojení v Sýrii donutí Asáda jednat "velmi opatrně." Tak i v této podobě docela dobře řečeno. Osobně nevím, zda EU potřebuje přemýšlet o nesmyslné formulaci bez vnitřní logické stavby. K eventuální "obsahové" části Britsko-Francouzského tématu k "vojenskému zamyšlení" mohu připojit řadu pochyb, co si kdy USA a Británie, Izrael navymýšlely, která operace bude mít na něčí činnost nějakou roli, a EU nebo kdokoli jiný hopsali jak blbečci na podobné písničky. Na př. sankce: na KLDR, na Írán. Ale když realita odhaluje jiné strůjce jaderné války, není potřeba ani názor, ani opatrnost. Ošklivý fakt není faktem. Tolik k celé řadě Britskofrancouzských výmyslů, která další násilná činnost bude mít jaké přesně specifikované následky. Tolik na př. nezapomenutelné představení USA a zjm. pak soudružky v Líbii. Časově (Rok a půl) omezená kynetická (hromadné kremace?) akce? A kde je demokracie v Líbii? Nejspíš někde pod nekonečnou kontinuitou zcela autonomních věznic? A konečně ještě k dalšímu obsahovému jádru této obsahové části, o výsledcích Britskofrancouzských akcí: "Asáda je třeba nutit jednat"? Tak za 1) k jednání se nedá nutit naprosto nikdo 2) je opačné tvrzení pozvánkou k soudu 3) Británie a Francie účinně blokují jakékoli pokusy Londýnské kliky navázat jednání s Damaškem 4) Obě strany mají dojít k jednání, a o nějaké nucení se nikdo právě Britskof stranu neprosí, natož OSN nebo kterákoli strana konfliktu, pokud vím a - opak mne nenadchne do té míry že ani OSN 5) kdyby nebyla EU opatrná, vyzvala rovnou "Británii k opatrnosti ve svém naparování, nebo opět někomu ublíží, řekněme tisícům, nebo milionům, Británie." O Francii nelze zatím tak konkrétně předvídat její "novodobé" schopnosti! Opatrně? Zač si zaslouží tyto dvě země takové rukavičky, když z evropské diplomacie dělají v tisku i svých projevech bláto, žrádlo pro prasata a pro psy? Ale přes to všechno, technicky vzato souhlasím i s literaturou. Věřím, že se to obejde bez většího počtu lídrů o takové otázce v EU vůbec přemýšlejících (NNN)

"Alžírie nešetří sil, aby nabízela vstup k hlavním mzn. otázkám" - MZ Medelší; tolik na př. `reklama na Alžírské konzuláty,` pokud by některý z evropských diplomatů potřeboval okořenit střelivo proti už ani ne laboratorním pokusům Britského imperialismu na lidech v Sýrii zákonitou argumentací, z které si snadno domyslet morální rozměry otázky. K dnešním úvahám o Afgánu dodávám, že by se sv. média měla eventuelně vyhnout "totálnímu vymáchání EU." Naopak, měla by ve slušnosti učinit EU prostor, aby tato byla schopna udělat nám zde jasno v tom, co může a nemůže EU ve věci Bagramu vůbec činit, a tedy co se skrývá za `koaliční síly jsou největší překážkou` předání ilegálního detenčního zařízení pod Afgánskou správu a šetření. Samozřejmě, pokud je zásadní možnost EU ovlivnit věc diplomaticky, a EU nemá nad zařízením správu, pak je nutné aby tyto vazby padly v diplomatickém prostoru obou zemí, aby se zamezilo naprosto svobodnému zkreslování pozice EU ve věci v médiích. A ještě v této souvislosti přidám odraz k dnešnímu Ghanskému sloupku o Trestním právu: z dané pozice lze považovat i mou starší tezi o nutné novinářské revoluci , coby o nutném stupni revoluce ústavní za platnou; takže je totální změnou dnešních negativních trendů právě (vyhlášeno globálně) zavedení jednoho pevného tiskového média uprostřed státu, které bude navíc obsahově absolutně přímodemokratické: autoři budou sami určovat své mzn. i domácí zájmy, a dle nich budou orientovat i svou informační práci. Nevím o příhodnějším receptu na většinu dnešních neduhů. V kostce: význam ústavy je bez efektivního reflektování existence a role médií takovou ústavou prakticky nulový, a absolutní většina současného společenského rozkladu a všeobecné morální deformace (mong/kust) vč. vojenských a válečných rozměrů pramení právě z podřadné role občanů a státu vzhledem k šíření informací. Tj. absolutní vystavení všech orgánů a elementů suverénního státu libovolným násilným informačním činnostem, bez nejmenší organizované reakce, prevence: bez nejmenšího využití státní moci a státních prostředků pro založení vlastní, autentické a občanům, společnosti i vládě nakloněné informační skupiny. Vedlejší indicie k řečenému snad takřka globálně převažující dojem, že vláda a občané jsou opozice. To je právě dílem předsudků o morálce komerčního tisku, zatímco nikdo nepochybuje, že země zakládají armády již preventivně. A aby si někdo nepískal nad demagogickým protiargumentem: krédo odpovědných novinářů, vyšetřujících kde co a td. to jsou právě věci, které si tisknou média sama. Takže mezi hlavní body, které jsme minule zmínil jako "jednoduché mechanismy které vyvrátí" předsudky o "konkurenci a objektivitě" patří ten, že i nejhorší noviny, pokud se na chvíli octnou na místním trhu v monopolním postavení, přesvědčí několika reklamními kampaněmi čtenáře, že je jejich kultovním čtenářem, že už jiné noviny nepotřebuje (protože mu ještě i vyloží k čemu všemu lze noviny potřebovat a k čemu nikoli), a konečně, že jsou právě tyto a ne jiné ty nejpotřebnější, nejobjektivnější, a nejkvalitnější. Tím, že takto tyjí ze zvyku a pohodlnosti a přiživují se na politických rozdílech ve společnosti, mají právě ideální monopol k tomu, aby dokonale uzavřely poptávku po alternativě i tam, kde byla akutní. Tato kombinace PR, marketingu a médií myslím dokonale vylučuje vůbec i jen hypotézy o konkurenci a objektivitě. A to ještě přihoďme z již `stranického` soudku, že samotná teorie konkurence nemá dostatečné podklady. Ba, ani poptávka a nabídka nejsou dostatečně zákonem. A kořeny té věci s konkurencí lze hledat mnohem hlouběji, již jako doktrýnu, která vnitřně degeneruje mnoho vědeckých a filosofických škol. A konečně ani v informační technologii nemá konkurenční teorie naprosto žádnou relevantní pozici, aby si nárokovala nějaké "první poslední na slunci." Takže pokud jdete do Sýrie, stavte se v Alžíru, pokud jdete do Sahařanska, stavte se v `bílém domě`, pokud opravdu jdete za mírem v Kábulu, přnjm. pozvěte další bílý dům na kobereček. A pokud přemýšlíte nad ústavou, vzpomeňte si 1) na Mongolsko 2) na Sen o rozvinutém východě a dostupném turismu 3) na Krvavá média (APS,pí)

Dle Čínské agentury XA je plným ovladatelem Afgánského Bagramu USA, a dokonce prý již souhlasil Hagel vyjít Karzaímu vstříc, a dokonce dokonce urychleně (NNN)

Opatrně přemýšlet o bezobsažném hulvátském hulákání - ale jinak spokojen s postupem EU proti Britské ilegální svévoli a morální nadřazenosti vis-a-vis Irák, Libie (2x), Afghanistán, Libanon - (pí)


Kriminalita a média, možnost zvláštních bilancí


Ghana: policejní cvičení v Tema zaměřené na vyřazení zločinců se společnosti pod vedením komisního náměstka Ejtingejna vedla k zadržení 55 neregistrovaných motocyklů, 10 prodejců drog a jednoho kapsáře. Trestní právo nenapravuje ani tak jedince, jako společnost. Málokdo si uvědomuje, že `Zákon` v tomto smyslu má v myšlení spravedlivých právě roli `Zákona`, který se ve společnosti buď projevuje, nebo se jí uzme, takže to, co považuje za dobré anebo špatné nemá přiměřené následky, které by jedinec vnímal jako zákon. V tom případě pak společnost společnost reaguje návratem ke kmenovému právu. Mimochodem předávání zpráv s popisem kriminálních činů a zvláště násilí vede bezprostředně k šíření přesně zmíněných vzorců ve společnosti: zjm. pokud novinář pokládá styl nebo motiv za dost `zajímavý,` aby jej předával dále . Vzniká tím jakási společenská poptávka po takové zajímavé věci. Úplně stejně lze beprostředně pozorovat, že odsuzování nebo stranění jedné straně občanské války v OSN má přímý vliv na výchovu účastníků konfliktu. S tím, že nebudu sám, kdo je v pozici, aby tyto dvě bezprostřednosti přímo pozoroval pak kladu otázku, za jakým účelem korporovaná média zahlcují zajímavostmi ze světa zločinu naši společnost? Nikoli s jakým vlivem: vliv je bezprostřední, efektivní. Asie: kavárny a bary žádají nějakou náhradu. Ty podle mého vedou pouze k zdravotnímu a společenskému rozkladu. (pí,GNA)

Indonéský Prezident vyzval Média aby měla blízko k srdci i k očím, a tedy nejen k srdci, jak je zvykem (NNN)

Egypt: Poté co v Sobotu média ukázala krvavé tělo - údajně práci Mursího revoluční strany - hlouček násilníků vyrazil s kamením proti sídlu této strany. Byli rozehnání slzným plynem. Zaslouží na týden zadržet, a dané kanály penalizovat. Jistě na základě soudu a šetření. Nepochybuji o výsledcích.. (pí:NNN)

Hlava OSN pro rasovou inkriminaci Asiatů, Afričanů a Egypťanů poukazováním na `významnou hladinu pohlavního násilí` se mění. Snad si ta nová uvědomí, že různé sumy pohlavních zločinů v národech nejsou naprosto legitimním důvodem pro různé výzvy: klesající počet takových jevů nanejvýš motivační pro policejní a soudní složky. OSN má naopak odsoudit aktivity médií v tomto směru, prošetřit potichu danou věc s inkriminovanou vládou, zajistit jí případovou expertýzu. Rozhodně nikoli vydávat k věci "znepokojení" nebo "odsouzení." Odsouzení koho?! A i zde je OSN dosud zákonitě součástí problému. A abychom reagovali na dokument století , kterým OSN reaguje na `násilí proti ženám`, pak se tedy zeptáme, zda dokument podtrhuje v tomto sloupku zmíněnou roli OSN, roli médií? Jistě že ne. Je pouze velkolepý, znamenitý, epochální - vyjímečný právě příležitostí morálně nadřazených "skočit na to," a učinit tomu "u jiných" konec. Odtud ono odsuzování. Tento typ zločinů se nemá odsuzovat: má se trestat, a mají se odsuzovat ti, kteří jej šíří, podněcují a schvalují. Předpokládejme tedy, že vyjímečný dokument je plný vágního žvanění, ceremoniálního humanitárního zvýjímečnění tvůrce i čtenáře, a potřeby dokázat každému, jaký význam má `právě dnes odsouzení.` To má význam spíše v Sýrii směrem Británie, a tak dále, a tak podobně! Ale název je velkolepý. Globální plán. Lepší u vašeho prodejce žvástu neměli? (UNPR)

Favority Ukrajinských voleb jsou Janukovič a Kličko. Dále tvůrci statistik vytvářejí diskuse o další politice kriminálnice Tymošenkové, s tím, že její pučovitá zahraniční podpora neměla zrovna tuhý kořínek, a tak novináři v rámci této manipulace agenturami straší voliče fašistickou stranou YHY, aby snad zajistili protifašistickou amnestii pro korupčnici a pučistku (pí:--PRA)

30 mrtvých, desítky raněných civilistů. Minulý Ťvrtek, odpoledne útok na Justici v Bahdádu. "3 výbušné vozy a pak 3 explodující sebevrazi" - dle deníku `Irákie` byla operace větší, než bezpečnostní nastavení budovy Ministerstva. Zprávy dvou typicky záškodnických mzn.t. agentur pak upravily povahu útoku na "množství ozbrojenců" a přidalo "pracovníky prchající .. vchody": což lze efektivně přičítat válečné protiirácké propagandě z Izraele nebo z Francie. AFP/Reuters (sledujeme od 4.1.2012) = snaha podpořit teroristy v Iráku a sjednotit je s elementy mezi demonstrujícími a opozicí, kteří jsou jak zatím doufáme takovým snahám manipulace nepřístupní, místy ohraničená pokusy zmíněných agentur vypracovat obraz politicko-bezpečnostní situace v Iráku na potřebnou úroveň inkriminace vlády v OSN a reinvaze, tj. pokusy vykreslit "revoluci". Dále pak širší spektrum místních i zahraničních médií publikuje zprávy eskalující atmosféru hrozeb, osočování, strachu mezi lidmi a dezinformací, čímž napomáhá udržení Bahdádu v nepoužitelném stavu, k čemuž je řada politiků napříč bloky za podivných okolností více než ochotná. Národ zatím nemá důvod přestat odlišovat terorismus od politického názoru, většina je si vědoma povahy života před americkou invazí (NINA)

Kuvajt podpoří konstruktivní regulaci elektronických médií, kterou přivítají zvláště fyzičtí zpravodajové vis-a-vis fiktivní zdroje. Dále Ministerstvo Informací plánuje podporu dokumentárního filmu o Národních hrdinech / zde bych šel jinudy, a to doladit v OIC a AL, aby na základě nejširšího konsezu vznikaly dokumenty o hrdinech mzn., avšak tak, aby se věc nezvrhla v regionální hašteřivou propagandu. Tj. pouze ty věci, které zatím mají obecně uznávané formulace v širokém regionu. Věci bezkonfliktní. A pokud věci konfliktní s menšinovým zastáním, pak velmi vyjímečně, rozhodně žádné Amnesty Intl. a další "zdroje legitimity" a "zdroje protiautority." A tyto vyjímky a sporné věci vyvažovat dokumenty z druhé strany.. O dokumentů je to blízko k vymývání mozků, a odtud to vůbec není daleko k občanské válce a rozkladu společnosti na kriminálně laděné "opozice" / nenarážím naprosto na Sýrii, ale na ČR (NNN)

Příkladem dne: Mozambik


Mozambik: vláda míří k normalizaci života po povodních - PEM / Hlavní starost Mozamb. vlády po povodních prvních dvou měsíců je "normalizace života populace, obnova zničených struktur, a uzavření znovuzabydlení", řekl Předseda Vlády Alberto Vakvine. / Vláda se také musí postarat o druhé zasetí v tomto zemď. roce, "rozdělení zemď. vstupů mezi nejpostiženější v populaci". / Na žádost parlamentu o informace k povodň. krizi shrnul povšechný cíl vlád. programu v "ponížení úrovně chudoby a zranitelnosti, podbízením rychlého a udržitelného, rozsáhlého ekonomického růstu, a popularizace rozvoje vzdělání, venkova a zdraví". / Vláda dle jeho slov, se také pokouší posílit zkušenost a připravenost, tak, aby se snížila zranitelnost při další povodňové příležitosti. / Vakvíne ocenil práci Komise Řízení Rizik, které včas zasáhly na nejnebezpečnějších místech, neboť "závažně omezily možné následky a utrpení". / Premiér v neposlední řadě vysoce ocenil práci učitelů a zdravotníků, kteří "ani za extrémně obtížných podmínek neukončili výuku nebo lékařskou asistenci našim lidem. Učitelé, lékaři a sestry prokázali pevnou lásku a zaslíbení svým profesím a našim lidem". / Vakvíne se zdviženým obočím podtrhnul, že klimatické změny určitě budou zvyšovat frekvenci katastrof, a ty budou intenzivnější. Zvolal po hluboké reflexi, jak poskytnout více bezpečnosti lidem žijícím na zátopových plochách a březích řek? Odpověď podle něj nutno hledat v kombinaci přesídlení a protipovodňové infrastruktury (NNN)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama