NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 22.3. Expres / pokud chce Pakistán široce konkurovat na př. v textilním průmyslu, musel by do něj zapojit i vědu, vč. nanotechnologií

22. března 2013 v 16:06 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Urgence * V dvou předchozích dopisech varovala Sýrie OSN před snahami některých zemí, které obviňují Sýrii z používání takových zbraní, dodávat tyto zbraně v Sýrii rebelům anebo elementům (OSN2012/917) - Ministerstvo (SANA) * Íránský mluvčí Ministerstva Zahraničí Ramín Mýmanperéc podsvítil nutnost držet k jevům a rolím v Sýrii konstantní postoj, a neopakovat ty mzn. zločiny, které evidentně rozmnožují humanitární zločin v Sýrii (IRNA) * Ruská RIAN také cituje mluvčí šéfky vyjednávacího týmu 5+1 Kateřiny Eštnové "Setkání v Ištně bylo příležitostí obou stran probrat technické aspekty Íránského jaderného programu" (IRNA)
 2. Příklad * "Globálnímu diamantovému průmyslu dávno nedominují Západní země.. Světový Diamantový Koncil potřebuje vůdce, kteří se orientují v problémech a zájmech zemí Afriky, Indie, Ruska nebo Číny.."- výkonný předseda po nominaci nového šéfa P Míuse z joafriky. Ten potvrdil rostoucí národní kontrolu nad minerálními zdroji v Africe, a označil Dubaj za ideálně zakotvenou, strategickou základnu diamantového průmyslu vis-a-vis rostoucí spotřeba v Asii ale i v Evropě. Dvoudenní spíše vizionářské kf. se zúčastnily samozřejmě i Zimbabwe, Bocvana, Joafrika nebo Namíbie (NNN) * Když potkáte na projížďce Alžírií terénní ambulanci, může být z daru Katarských Emirátů. Prý mají v regionu také zvláště dobré koně (NNN) * Mluvčí Afg. Prezidenta dementoval kontraproduktivní argumentaci šéfa NATO, a zopakoval, že Afghánský lid i vláda považují "boj proti terorismu" realizovaný i v rámci NATO za do očí bijící fabrikaci a frašku, a tím misi multilaterálních sil v Afghanistánu za ukončenou (BNA) * Irácký Premiér Maliki vyzval národ k jednotě a odporu proti plánům reg. rozvědek. Naopak mezi poslanci KA lze hledat ústa opačné síly (NINA) * Indie, Západní země odmítly smlouvu o jaderné zdrženlivosti nabídnutou Pakistánem, která vyjadřuje jeho slabší pozici vyšší orientací na spolupráci (SRR), dále IAEA není schopna zajistit efektivní přístup k mírové jaderné energetice ani Pakistánu, a konečně díky zájmům USA v regionu byla řada reaktorů schopných produkovat zbrojní plutonium vyřazena z inspekcí IAEA, a tak Indie není tak spolehlivou zemí s hlediska Nešíření Jaderných Zbraní, jako na př. Írán. "USA potřebují utajit množství jaderných zbraní vyráběných v Indii." Proč asi? (NiW) * Tajsko zakázalo používání rakovinotvorného recyklovaného oleje v zařízeních přípravy potravin, spustilo stavbu 6. národního muzea v prov. Lampang (TNA) * Indie se zaručila Srilance, že bude nadále zvláště pečovat o bezpečí Lankajských turistů (IRNA)
 3. Nepořádek * OSN obviňuje všechny dodavatele pomoci a asistence v Mjanmaru z korupce, a touží po monopolizaci, aby tak pomoc byla buď pod kontrolou USA, nebo dojela na špatnou pověst. Nějaké podklady? Nebo ráčejí jako pan Papež? S Krystýnou, nebo s Abásem? (NNN) * Saudská Arábie v OSN odsoudila pokračující politiku nuceného vysídlování, segregace a kulturního teroru na Izraelem okupovaných Palestinských územích (NNN) * Sýrie ostře odsuzuje teroristické akce v Iráku - MZ (SANA) * Pakistán i Egypt se shodnou na praktičnosti posledních populárních kroků v OSN vstříc Palestině (IRNA) * Afghánský Ministr Komerce a Průmyslu Avlug Ahedej pozval všechny zahr. investory k rozvojovým projektům v minerálně bohatém regionu (IRNA)
 4. VIP * Pakistánský Prezident Mehmúd Ahmedinižád u př. Kurdských Vánoc a Nového Roku slíbil svému Národu že co jsou živi budou ještě svědky velkých událostí, kterými dojde Osvícenská Revoluce naplnění svých tužeb (IRNA) * Pekchingská Fakulta Jazykově-Zahraničních Studií otevřela centrum Íránologie (IRNA) * Čína se hlásí jako mediátor v rámci deeskalace konfliktu USA a KLDR, resp. "USA, K1 a K2"; Peťing i Szoul hlásí elektronické útoky na své země, můžeme klidně hádat, že v obou případech USA, aby obě sousední země měly o čem žvýkat (PTV) * Namísto urychlené implementace Kuvajtsko-Iráckého pohraničního režimu jak "urguje" OSN doporučujeme na určitou dobu živější kontakt mezi dotčenými orgány obou zemí, společnou revizi komplexu událostí na hranicích i v médiích a OSN, tak, aby nezůstala jediná nutnost platící pro obě země stejně nedotčena, a konečně pomalé a důrazné kroky v implementaci dvoustranně zajímavých věcí na hranicích, zajištěné poučenými a opatrnými, transparentními médii. Pokud bychom urgovali urychlené dokončení, pak nám v tom patrně budou bránit vlastní, přehlédnuté zájmy, a právě nepoučená, s každým chlupem pravdy spekulující média (NNN) * 42 Kampučských vojáků se zúčastní od 25.3. do 7.4. mírových manévrů s Nepálskými kolegy (NNN)
 5. Priority Míru * Pokračující násilí na dalekém Tajském jihu neovlivní hovory mezi Vládou a povstalci Barisanské Národní Revoluce (BRN) plánované na 28.3. (TNA) * Kuvajtský Mluvčí Parlamentu AlRašíd zaslal gratulaci Jordánskému Abdnsúrovi k jeho nesnadné úloze sestavit vládu (KUNA) * "Práva jokorejských lidí jsou poškozována a zneužívána různými úmluvami vnucenými USA. Současný jokorejský režim založily USA svým znásilňováním, mučením a ožebračováním, takže byl každý pohotově vojákem. V první řadě má jokorejský režim dost svých problémů a mnohdy je součástí problémů na severu, takže může sotva o právech na severu mluvit" - shrnutí obsahu přehledné studie K1 k situaci v K2 (KCNA) * Libanonský premiér Mikati probral vz vz se Saudským vyslancem, také pohovořil s MV Čarbílem (NNA) * Ruský Zasypkin v Libanonu vyhradil, že "faktory jako výzvy k zbrojení a formaci přechodné vlády mimo OSN a mimo proces dialogu a bez pokusu o příměří jsou právě obstrukcemi dialogu a politického kompromisu " (NNA) * 19.3. Alžírie oslavila Den Vítězství, APS k disposici řeč prezidenta zaměřená do budoucna (APS) * Prezidentura Kurdýzie žádá federální shromáždění a vládu, aby zajistila mechanismus ochrany životů a majetku, nejméně tak účinný jako ten v Sýrii; Islámský AlHakim se přidává. Jiné jednotě cizí hlasy ovšem mluví již bez žádosti: s obviněním. Těm pak dle našeho názoru Kubler nechává prostor ve vágnosti, když odsoudil "ničivé útoky" - nikoli teroristické, tedy klidně i vládní? (NINA) * Rusko odsuzuje vnucování v Británii zfabrikované vlády mimo rámec jakékoli dohody a bez výhledu a příhledu k příměří Syrskému lidu jako přnjm. v rozporu s Ženevskou dohodou, a neproduktivní cst. nestability Sýrie a regionu (SANA) * Prezidenta Karzaího doprovází na oslavách nového Islámského Roku a Kurdských Vánoc v Turkmenii vysoká ale i široká delegace. Prezident má v plánu probrat (odltěl ve středu večer) regionální spolupráci se svými prot. z Turkmenie, a Tadžíkie. Minulý byl zjm. kulturní festival v Tadžiském Dušanbi a předtím v Tehránu. Letošní oslavy jsou pod heslem "Nuruz- festival Míru a Humanismu"; Britští a Francoužští lídři vč. Klause a Langera nejsou zváni, propagovali by kulturu ochuzeného uranu a historických sankčních vztahů, a diskutovali by o rovnováze míru a bezpečnosti (BNA,pí) * Mluvčí Iránského Parlamentu Ali Larydžány zaslal soustrast svému Afghásnkému protějšku, kterému vzal Atentát bratra (NNN) * Laos plánuje polehčení vízového r. se sousedy po takové dohodě s Tajskem a Kampučou (NNN) * Tiskový Mluvčí Jordánska označil návštěvu Obamy za indicii moudře rozvíjeného, silného strategického partnerství, podtrhl snahu Jeho Veličenstva ukázat druhé straně reálné faktory které jsou překážkou pozdvižení a udržení regionálního míru (NNN) * Filipínský prezident ocenil a pozdvihnul roli doktorů, tedy pokud ji jsou schopni dělat pro práci, a nejsou nuceni ji flákat pro přežití. Flákat synonymum od rezatý skalpel a kolíčky na prádlo (NNN) * BK AU odsoudil přístup obou Súdánů a mzn. komunity k utečencům, zjm. dětem v Súdánu (NNN)
 6. Další věci míru / Regionální vzory * Sucho v severním/s-v Tajsku dále ztěžuje život, ničí úrodu a zvedá ceny (TNA) * Pakistán umožní zahraniční pozorovatele vis-a-vis klíčové volby, které se pokoušel již leckdo vykolejit; Doporučujeme Joafrické a Joamerické; Volební komise ECP již přijala spoustu žádostí o tuto funkci, o které si i vrabci na střeše cvrlikají, že je důležitější než samotné volby. Pakistán nepakistán (IRNA) * "Jako Osvícenská Vláda Írán respektuje lidské hodnoty a takjistě ctí lidská práva," řekl Indický náboženský myslitel v Úterý v Novém Delhý (IRNA) * Jokorejská firma SKE získala zakázku modernizovat Saudsko-Kuvajtské zařízení ve Vafře (KUNA) * Pakistánský Prezident v doprovodu bývalého Pakistánského top-týmu Charové a Málika dorazil do Turkmenie, kde obdržel bukety od tradičně vystrojených dětí, a chléb co další odraz až podvědomě zakořeněných tradic. Jsou tam i na př. jeho protějšky z Afghánu, Íránu a Tadžíkie. Na letišti byl přivítán vysokým svátečním funkcionářem Kakájevem (APP) * Alžírská Ministryně Kultury přijala Francouzský "Karavan Nezávislosti," poté co se tato skupinka Frankoalžírských patriotů vrátila z `výletu` do Sahařanských ghett (APS) * Kurdýzká PUK jednotně odsoudila úterní teroristické činy v řadě Iráckých měst s přes 150 obětmi (NINA) * Írán odmítnul kroky mzn. komunity tj. dodávky chemických zbraní a bezpříkladné vymývání mozků v Sýrii, postupy médií a organizací podporující takové jevy, vyjádřil solidaritu s Obětmi (SANA) * Afgánský MV probral možnosti a faktory další spp. s NATO po r. 2014 (BNA) * Rumunsko a Austrálie posílí spolupráci v OSN (AGP) * Marocký Král otevřel oftalmologickou kliniku v Senegalském Dakaru (NNN) * Etiopie podtrhla nutnost vyrýsovat prospekty role Německa v Africe, kterou označila za nadějnou, aby byla příkladem (NNN) * K/f ochrany ohr. druhů CITES jíž se úč. Emiráty vydala několik bodů dotýkajících se třeba polárního medvěda, ale i želvy nebo dřevin (NNN) * Omán kombinuje moderní diversifikovaný rozvoj, jednoduché, spravedlivé životní podmínky, ale je i pestrým cílem pro investory, a pracuje i na silnější pozici mezi turistickými destinacemi (pí:NNN) * Šejk Ehých al Kasimi slíbil Mozambiku přepadovou návštěvu investorů, aby si Emiráty ověřily, zda i zde mají investice zjm. do infrastruktury (a ekoturismu?) reálnou návratnost: "máme odpovědnost pracovat pro pokrok našich zemí a lidí." Upřesnil. Lze pouze dodat, že jediná možnost, která by zajišťovala nenávratnost investic by byla kombinace americké pomoci, korupce a nekontrolovatelné, katastrofické úmrtnosti. Ale i jedna z jmenovaných věcí samostatně mohla by z na př. Mozambiku udělat zemí, kde investice odporují přírodním zákonům a lidé touží po životě v rezervacích jiného národa.. (NNN) * Trestní zodpovědnost za urážky a výhrůžky na internetu vis-a-vis svoboda projevu hraje proti Rusku stejnou roli, jako výtržnosti resp. zneužívání náboženských shromáždění nedávno: stejná legislativa platí v zemích, "jejichž" média "téma nastolují" / jako dítě jsem terorizoval sousedy: házel jsem svou stolici napíchanou na mnoho klacíků na jejich dvůr.. / tak nastolují (PRA,pí)
 7. Dezi, Antid, Prevence dezi * Klausova operace "Tematizace Kypru" má daleko více rozměrů. V první řadě však těží z nestability v Sýrii, a snaží se téma "Zasílání zbraní" oddělit od tématu pozice EU k Británii a Francii tím, že oživuje archetypální"konflikt s Tureckem" namísto legální pozice EU proti dalšímu členství obou zemí za pokračujících podmínek. Dalšími složkami operace jsou pak vedle zprávy Klause proti EU dezinformace o letecké dopravě "Milionů euro" Britským "okupantům" na Kypru, která má být rádoby tajná, a pak dodání velkých zlatých čokoládových dukátů na pulty obchodů. A další tematizace Kypr/Klaus mezi inteligencí i plebs. Varujeme Tureckou stranu, aby na tuto informační hru nepřistoupila, a ve věci Kypru se nenechala pseudo-diskusí v EU vynest eventuelně na přední stránky novin v nějakém vyinženýrovaném smyslu. Koordinovanou hrou na této čáře pak jsou řeči amerického Kerryho ale také formulace AFP, Reuters a dalších marginalizující odpor v EU jako "neúplnou shodu" a zákaz s varováním jako mizivou podporu. Přičemž Kerry to nakonec úplně obrací, takže Británie a Francie jsou EU, a EU je vzduch.. viz. Klausovy operace poškozování suverenity . Pokud spojujeme soudruha Klause s americkými jednotkami Tichá Smrt pro východní blok a eurozónu, a navíc nad ním visí ještě i další možné ústavní žaloby, pak bychom mu přímo a vřele doporučovali bez větších rozpaků a řečiček tiše sbalit to nejnutnější, a hledat politicky bezpečnou domovinu, rozhodně mimo EU. Neboť jeho příslušnost k SD bude brzy a důrazně potvrzena. Řekněme: ve jménu míru v Sýrii, a tedy v Turecku a v podpoře suverénní EU vis-a-vis nezodpovědní hráči bez autority a nově i bez možnosti komplexních vojenských výdajů (pí,PTV) * O tom, kdo si připisuje chemický útok v Sýrii a proč vč. chlóru a různých detailů - jsou všechno výmysly. Hlavním účelem je vyhnout se konstatování, že USA a Rusko říkají fakta v absolutním rozporu, zatímco první reportáž o použití chem. zbraně pravděpodobně vydala sama Syrská Agentura. Což rozhodně, jak jsme často zjistili, nelze hned přičítat nějakému propagandistickému rozmaru (ABNA,pí) * Ghanský Prezident musel vyvracet plané lži kopírované bůhví odkud a bůhví proč Ghanskými médii, aby byla Ghana ukázána jako oficiální vánoční kamarád Izraele. "Výlet do Izraele nepořádala vláda, ale zahraniční agenti" (GNA) * Afgh: Komisní studie žádaná studenty k výsledkům testů již běží - ministr (BNA) * Malajsie, Filipíny předaly své sympatie Bangladéšskému lidu a vládě, po úmrtí B`déšského prezidenta v 85 letech (RT) * Izraelské řeči v rádiu jsou stejně jako výzvy SNK součástí kampaně, která má rozmlžit otázku dodávání zbraní, neshody Ruska a USA, a přispět k Britskému schema "kde se zbraně vzaly" právě otupením ostatních čtenářsky myslitelných scénářů a zápletek (pí,RT) * +DEZI PLUS+ Větší agentury rozmělňují vynucené odsouzení Libanonem Sýrie podopadu 5 šrapnelů za použití uvozovek vč. RT jako "My, Sulejman, odsuzujeme leteckých úderů Sýrie na území Libanonu." To je ovšem naprosto exemplární styl práce mzn. médií a větších tiskovin, dokonce těch pro-ruských z ruska! Z pěti šrapnelů přinest zprávu o leteckém úderu. A stejně tupě kopírují noviny i komunisté atd. Co potom mohou čekat politikové od svých poradců? (pí:-:RT) * Bláboly OSN o pomoci nutné v KLDR vycházejí přesně načasované k Japonsko-Americkým sankcím na KLDR. Přičemž Japonsko je jak jejich obětí, tak maskou pro opakující se teroristické aktivity USA v regionu, jihž jsou sankce zřejmou součástí. (pí:NNN) * Pakistán ještě neodsoudil špionážní drony Indie nad svými okresy, pro ta média, která téma eventuelně přejmou, aby věděla, že jde d/f o vměšování (NNN) * Srýlanka cenzuruje klepy, že by ukončila bezp. souhru s Indií. Ty ovšem se snaží zdroje napětí v Malajsii, Laosu i Nigérii rozeštvat poté, co byly dány jasnější prospekty jejich dvoustranným mírovým krokům (NNN) * Lanští Tamilští politikové odsoudili rezoluce USA jako zaměřené proti jednotě na ostrově ale i v regionu; pak se raději vzdali postů (NNN)
 8. Krimi * Tajsko se plánuje připojit k pro-rodinné reformě věznic vymyšlené v OSN, takže ženy musí být vězněny blíže svému bydlišti bez ohledu na to, zda rodinu mají, nebo zda jsou jinde muži samoživitelé vězněni daleko od rodin (TNA) * Njv. Islámský Rev. V. Aj. Im. Ali Cheminý označil nový Íránský rok 1392 za rok Politicko-Ekonomického příběhu, rozuzlení inšalá (IRNA) * Nehody autobusů budou brzy značně nepopulární: 37 mrtvých při pádu Bombajského autobusu do řeky Džagagadý. Údajně samí bohatci (IRNA) * Tisíce lidí se účastnilo pohřbu v Karáčí zavražděného šjítského básníka, akademika a společenské postavy. Provokační atentát nejspíše provedla nějaká samozvaná fakce Talibanu, anebo další z nepřeberného množství protipakistánských vnitřních, vnějších či zámořských elementů. Další lidé v celé zemi vzdali úctu padlému a vyjádřili kritický postoj k dědičné vnitropolitické nekompetenci vládnoucí kasty. Někteří, aby bylo jasno, stihli i spálit různé a všelijaké vlajky, aby si zahr. kasty nedělaly chutě (PTV) * Interpol spojování Mušarafa s vraždou B Bhutta za politicky motivované. Dobrý advokát vás ochrání i před samotným soudem, bohl. na vinu ... (NiW,pí) * 7 podezřelých Alkajdů zatčeno v Bahdádu (NINA) * Napojení na zahr. služby dokazuje možná i vražda bývalého vojáka v Mosulu? (NINA,pí) * Jeden výbušný vůz neutralizován v s. Bahd, na západě města naopak neúspěch, explose a oběti (NINA) * Lidé podezřelí z vraždy 26 zjm. policistů v Bakubském Belet Ráz zadrženi (NINA) * Irák: síly narušující dialog mezi centrem a Anbarem jsou spíše v Centru (NINA) * Bahrajn údajně soudí 17 lidí z hrdelních zločinů a přiznává poztrácené důkazy (ABNA) * Kvétští zajistili dvě tuny výbušnin a př. mat., a větší zásobu zbraní, souvislé pracovníky a investory pozatýkala Pakistánská policie, všimla si Afgánská TA (BNA) * Bývalý šéf Rumunské loterie odvolán pro zpronevěru a tunelování, nový úspěšně do vysokokorupční funkce jmenován (AGP) * Íránské Zahraničí: posílat zbraně do Sýrie rovná se mezinárodní terorismus; všichni jistě započítali reperkuse, popírané vehementně koalicí pilných celý první rok jejich negativních řečí a akcí, mimo rámec jakéhokoli dialogu, jak tam, tak ve světě (IRNA,pí) * 62 výročí znárodnění ropy v Íránu (IRNA) * Několik mrtvých v pokusu o převrat v Pakistánské věznici. Upozorňuji, že v rubrice Krimi ukládám i témata u nihž je spojování se zločiny námětem k zamyšlení se nad sebou, nebo nad názory jiných (NNN) * V případě střelby na Floridské UNI lze ještě položit otázku, zda lze zásadně určit čas výstřelu, a zvláštní pozornost bych věnoval původu zbraně (pí,HaN)
 9. Diskuze, infilitrace, vměšování, náměty * Rád bych měl k disposici zprávu NNN a KUNA k transferu Konžského Ntagandy, zjm. způsob a okolnosti jeho zadržení, obě verze jeho politického pozadí, které jsou obvykle k disposici, komparativní analýzu historie zpráv jej zmiňujících s hlediska média region / světa , a význam, nepochybnosti kolem, obvinění, na kterých se shodnou oficiální zdroje a odborníci kontaktní skupiny Kongo + vnitro UAE, pokud možno. Citovat v rámci potřeb finální zprávy Mozambické a Joafrické mluvčí ve významných bodech doporučena. Věc: že uznávám region a AU vzhl. k pochybným informacím o DRK neznamená, že považuji roli OSN, natož funkci Haagu za součást klidné hladiny. Vůbec doporučuji protest proti zadržování tohoto člověka v Haagu, vzhl. k libovolnosti doživotních trestů vis-a-vis nedokončené a nezapočaté procesy (pí/PTV) * V podstatě lze pro začátek mediace v Korei navrhnout srovnání: oč více je seveřanský satelit raketou, než je pravidelné cvičení vyjímečnou agresí? Nicméně OSN to nezprošťuje viny zde ve dvou ohledech; KLDR varuje před dalšími přelety amerických bombardérů nad pevninou. B52? Odporná provokace, a OSN mlčí.. do třetice špatně (pí,PTV) * Titulky tiskovin v Libanonu jsou vis-a-vis politika Libanonu znepokojivé, nejspíše přnjm. zčásti manipulativní. To jde ovšem ruku v ruce s centralizovaným novinářstvím, kde ani dobře míněné noviny neuhlídají, zda právě netisknou propagandu proti vlastnímu přesv. (pí;:NNA) * Monoo: pokud chce Pakistán široce konkurovat na př. v textilním průmyslu, musel by do něj zapojit i vědu, vč. nanotechnologií (NiW) Textile - Pakistan vs. India * Jakto, že nedávno oficiál OSN tvrdil, když bylo nutno vyjádřit se k lidským právům v KLDR, že "nejhorší je že nic nevíme," a naopak úřední tisk OSN k humanitární pomoci sype jakési údaje o hladu a účinnosti opatření v KLDR z rukávu?? (pí:UNPR) * Velký Muftý označil ve sm. Médií za prioritu uvědomnění si své úlohy stavby společnosti (SANA) * Ugandská vláda podporuje vesmírný projekt, ale měla by se zjm. zasadit o jeho politickou podporu v Africe. Pokud předchozí diskuse dobývání vesmíru takovým nebo onakým způsobem podtrhne (NNN) * Indonésie vedle leteckého spouštění dešťů proti svému suchu by se měla zasadit o regulaci těchto technik vis-a-vis Tajsko. Ty vulkány doufejme nemají podobné vedlejší účinky! (NNN) * Vyslanec Spojených Arabských Emirátů probral Angolským prezidentem pan-Africké otázky a prospekty vzájemných investičních vztahů. Mimochodem, v tomto ohledu by byly zajímavou možností pravidelné konzultace na př. poradců hlavy státu a případných ministrů mezi Emiráty, Angolou, Marokem, Joafrikou, Líbií, Keňou a Somálskem, s tím, že by se pak skupina rozšířila o ty Africké státy, které by v tomto schematu byly pro Afriku klíčové, reprezentativní. Středem myšlenky byly Emiráty, Angola a Maroko, zbytek je pokusem trojici umožnit úzký a takřka přímý styk s aktuální diversitou problémů Afriky. Ale zase je nesmysl, aby si tři poradci prezidenta vždy takovou skupinu ministrů pozvali, takže v jádru myšlenky musí fungovat širší vysoká rovnost, aby vůbec mohla být trojice v účelném a efektivním kontaktu s Afrikou (pí,NNN) * Mozambik by rád dosáhl vyšší účasti vlastních firem na realizaci zjm. těžebních megaprojektů, ale právě úzká specificita vede nutně k nízké diversitě během implementace a nízké přímé zaměstnanosti u výstupu. U takových projektů lze větší změny odkazovat až na "potom." Nevím, možná se někdo zabýval jak maximalizovat ekonosociální výstup implementace těžařských a jiných úzkospecifických projektů, ale očekávám, že všichni vždy "vystačili" s ekonosociálním produktem po spuštění výstupu "na vodu" (pí,NNN)
 10. Líbí se * Tajská vláda schválila půjčku na 7 let mega-rozvojových projektů v infrastruktuře (TNA) * Čína podporuje bankovní suverenitu syntetického proti-pólu / BRICS (IRNA) * "Hamid Karzaí také pozval zahraniční investory do legendární země protisovětských bojovníků tahaných za nos Američany, zatímco obvinil Američany, že slaedují pouze své zájmy přítomností v naší zemi" - IRNA (pí) * Prezident Ahmedinižád odvolal dva vysoké universitní funkcionáře pro morální poklesky neslučitelné s moderními Íránskými trendy potřebnými v jednotném boji proti zvráceným silám, které si chtějí za každou cenu podřídit národy regionu (IRNA) * Pakistánská Vláda i Opozice vybraly členy komise, která má do zítra navrhnout místodržícího premiéra pro volby, zatímco strany již obdržely volební symboly. Pokud tato se neshodne na žádné osobnosti, chopí se role volební komise, a vybere T Kadriho (KUNA) * 28. V/T Festival Kim Ilsungovy UNI 12-15. Bř. ukázal, že KLDR rozhodně nechce a nemusí zůstat pozadu (pí,KCNA) * Většina pasažérů Středeční nehody autobusu v Libanonu vyvázla bez zranění, ČK byl na místě včas (NNA) * Výstava mladých Čínských impresionistů k vidění v Alžíru (APS) * 7. pohádkový festival s vypravěči z Evropy, Afriky i Arábie začal v pondělí v Alžírském Oránu, 432km od hl.m (APS) * Syrští studenti v Románii odsoudili zločiny"ozbrojených teroristických skupin v Aleppo" (SANA) * Damašek ohlásil putování čápů z Afriky na Evropu (SANA) * Prezident Karzaí podpořil myšlenku svátečního sázení stromků ve svém přání Afgh. lidu (BNA) * NATO souhlasilo s Afghanským požadavkem stažení z Květyně (RT) * Nové Pakistánsko-Egyptské vztahy "budou mít směr" - Mursí (NNN) * Hlavní Jemenské město bude mít brzy hygieničtější podmínky - Latif (NNN) * V pondělí Maďarsko rozjelo obchodní fórum s Jordánskem (NNN) * Pakistán se zaměří také na kulturně-náboženské vztahy s Turkmeny, jejich další upevnění (NNN) * Mjanský víp poctil návštěvou dobré vůle Vjetnam; loňská nejvyšší návštěva v Březnu přinesla shodu na pokračování zjm. zemědělské spolupráce, ovšem země v regionu mohou také společně postupovat v textilním prům., a prům/t nou-hau (NNN) * Japonský Vyslanec pro Zimbabwe předal v provincii Mešanuwi garanty pro odminování této oblasti, a zadoufal, že se dočká dne, kdy by eventuelně byly tyto způsoby vč. kazetových aj. pouličních bomb nejen totálně zakázány, ale také postihovány, a jejich zastánci vystavováni hanbě (NNN)
 11. Pofiderium * Ruská Agentura RIAN hádá, že skupina velmocí nabídla Íránu také balíček, který by podle Ruska-Francie-Německa-Británie-USA a Číny řešil rozsáhlé a nepřeberné množství rozdílů, nepořádků a neshod mezi USA a Íránem. Myslím, že RIAN hádá, a doufá, že jí to někdo bude rozmlouvat a přitom upustí něco více o výsledku technických hovorů v Hištámně, aby RIAN měla munici proti Obamovým atakům na sv. mír ještě než začne druhé kolo v Almátě. Toto tříkolové přípravné technické jednání za zavř. dveřmi skončilo v Úterý. Netypické opatření bylo dílem přání obou stran (IRNA) * Zvláštní fosílie v Tisemiltu, Alž. (APS) * Rumunsko plánuje podstoupit genderovou operaci, aby USA mohly zdaňovat lidi žijící na Rumunském území, a tak se desasociovaly od svých chudých obyvatel, a ponechaly dvojí občanství, reprezentativně pouze těm bohatým (AGP) * Transelektrika a Transgaz přejdou z Rumunského Ministerstva Ekonomiky pod Ministerstvo Financí - převážně byrokratický pochod nese po vzoru regulací OSN velká jména a vyznačuje pozitivní změny. Ty ovšem normální člověk v klasifikaci klasifikace nehledá (AGP,pí) * Indie upravila zákony vis-a-vis mediální kampaň koloniálního znásilňování (RT,pí) * Ruský Prezident vyznamenal Palestinského prezidenta řádem přátelství (NNN)
 12. Skloňováno afekty * Syrská strana se shodla na tom, že chemický útok budeme nazývat vážnou eskalací (SANA) * Princ Čarls je dle AGP patronem Transilvánie. My ovšem pochybujeme, že Románie potřebuje patrony vis-a-vis její dlouhodobé udržování mimo zájem vůbec kohokoli. Zde se považuje za jakousi ještě "postkomunističtější" zemi než ty "postkomunistické," a mnoho na tom nezmění vnitřní Rumunské divadlo o významu země pro USA. Vnější realita je totiž marginalizace a v středovýchodní části běžná samočinná izolace, a ponechání Evropských vztahů abstraktní vágnosti "Rezolucí EU." Zásadně tedy je nutné potřebu dlouhého článku o Britském Princi redukovat dobou jeho patronace vis-a-vis doba přehlížené okrajovosti země, resp. princoindní podpory takovému přehlížení. Oni princi jsou často okrajoví, pokud přinášejí pouze svou záři, a nula změny (AGP) * Zhruba nic proti řeči Ban Kimuna o Iráku. Jenže. 1) řeči o demonstrantech patří až do komplexnějších vyznačení dalších njm. 4 klíčových faktorů, tj. Kurdýzie, Kuvajt, MKO, a politické neshody, plus na př. role médií. A konečně pouze proto, jsem celý velmi redukující, vágní a polarizující výstup OSN neodsoudil úplně, že na závěr vůbec, i když jenom zlehka, zmiňuje nutnost politických kompromisů a spolupráce napříč spektry. Celkově ovšem zpráva Kimuna zaslouží kritiku, a nejen pro kombinaci lehké polarizace, těžké redukce a načasování spolu s teroristickými operacemi, jejihž pokrytí shl. OSN také nebylo nejvhodnější (NNN,pí) * Malajští, Filipínští profesoři vis-a-vis teroristické řádění bez náznaku přistoupení na jednání, a vis-a-vis hermetický souhlas obou zemí chtějí vidět obě země u mzn. soudu. Nelogické, podplacené a milé. Srdíčko (NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama