NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 25.3. Vybírá hlupák s dobrými úmysly výpalné?

25. března 2013 v 16:04 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
Pterokalífa Holande popsal Obamův výlet na Středovýchod jako propagaci míru, ale i jinak předstíral, že Francie do regionu vůbec nedosáhne, a ani pořádně nevidí. Jakoby chyběl asi deset let na politické scéně, vyzval k této příležitosti Izrael a Palestinu k bezpodmínečnému okamžitému jednání. Nevím, spousta novinářů z onoho symbolismu v pořadí dělá rétorické zázraky, podle mě přednostní návštěva Ramaláhu před Telafírem nemůže být chápána jako symbol, dokud v jakékoli z obou zemí nebylo řečeno daným státníkem něco nového. Třeba jsem se přeslechl. Každopádně pterokalífa Holande na závěr frašky o hlupácích a dobrých úmyslech a v absolutním rozporu se svými výroky o míru na středovýchodě zopakoval, že je potřeba "zakázat Íránu jaderné zbraně." Tím nemyslí nic jiného, než Írán vybombardovat, neboť mezi státy nelze nic zakazovat, a pokud pan Hollande neví, pak se to s jadernými zbraněmi má jinak, a existují určité mzn. schválené mechanismy, a upozorňuji, ...


že mezi ně nepatří na př. sankce, nebo CIA.


To jsou jednostranné věci nepodléhající obvykle rozumu, ale válečným cílům, tak jako jim podléhají fakta v rukou podobných mluvčích. Hollande neví, že cesty, které nabízí mediálně "mocná" partička jako "nějakou odpověď" na tak hloupý strach, jaký artisticky se vší trapností zahrál, jsou od sankcí po hrozby tím, co vůbec nejhruběji ohrožuje světový mír. Totiž snahy obejít, zneužít mechanismy jaderného míru a nešíření, vnucovat názory o sankcích a teroristech, nejlépe to namíchat všechno do kupy, a ještě z valné většiny vlastně mluvit o válce a jejím načasování, že to všechno je v přímém rozporu s účinnými způsoby, ale také se zachováním míru, zjm. toho jaderného. Dále tímto přístupem pánové kompletně likvidují autoritu uvedených mechanismů, takže je za jejich násilnického přispění rostoucí realita, že k žádnému jadernému odzbrojení, natož kontrole se nikdy nepřistoupí, naopak. Což bylo také ukázáno. Pan Hollande si může hrát na hlupáka, ale je naprosto zřejmé, že tak jako lze za "nutno zakázat " skrýt právě a jenom další násilí a cyklus obvyklým zrakům skrytých, ale jinak naprosto zřetelně odporných a primitivních aktivit, tak stejně je zřejmé, že Hollande ví přesně co říká, ví přesně, že Írán zbraně nemá, a neplánuje.

Ví přesně, že Írán je pod rozsáhlejším, "!solventnějším" dohledem Agentury než jakákoli země, byť si z hlášení Agentury dělají média i politikové "psí park." A že USA zakrývají v Indii zařízení před dohledem Agentury, tak takové praktiky zná i pan Hollande ze svého regionu, a hraje si po všem tom milém a krásném, co jsme se nedoslechli z Korey, Laosu, Alžírie, Iráku a Maršalových ostrovech na hodného pána, který tomu příliš nerozumí, ale ví, co je správně, a co je potřeba. Tak předně jeho potřeba "zakázat" padá s tím, že v proslovech velkého iluzionisty "tajných dějů v Íránu," se dávno nevěří na čas zakazování.

V Íránu totiž všichni zlobiví vousáči, napojení na Taliban a Karzaího, již třicet let nekontrolovaně zarůstající, dávno neposlouchají, a práce s Pakistánskou Vojenskou Rozvědkou na atomových pumách je rozjetá! Tolik ze slov iluzionisty Obamy, a kterak chce Hollande někoho přesvědčit, že věří na zakazování, když vidí Obamovi - do hlavy a div ne i do krku. A to jsou s Obamou iluzionisté, kteří si mohou čas natřít třeba na puntikovano. A z odborného soudku, snad čtenáře uspokojila velmi letmá salva o jaderném nešíření a odzbrojení, zakazovat vůbec cokoli nějaké zemi, je v rozporu se všemi mzn. zákony, a nesmíme opomenout, absolutně v rozporu se vší myslitelnou slušností. Pokud občan ví, co by Mongolsko mělo a co nemělo, to už je řádná nafoukanost, ale pokud mocnář chce předhodit svým občanům, že "je situace" a on "je v pozici," aby státům něco zakazoval, zvláště, když k takové činnosti neexistují jiné instituce, než násilí a pomluvy, to zaslouží do káznice na tři doživotí. A to neřešíme, že zloděj křičí.. a jaký vliv má taková činnost v realitě. Uzavřeme podobenstvím, že je to taková hanebnost, jako když policista, který sbírá po celém městě výpalné a neplatiče vraždí, je projíždějícím návštěvníkům všemi představován jako budoucí ministr vnitra. V jistém smyslu však musíme uznat, že má ve městě pořádek: kdo neměl na jeho rozmary zmizel pod zemí, a kdo mu pravidelně platí, považuje ho za "nejlepšího poldu."

Člověk má při takové přemíře spokojenosti zlozvyk relativizovat spravedlnost, ba, dokonce není v takové situaci složité začít si myslit, že je opravdu dobrým policistou. Nikoli. Je pouze ozbrojeným člověkem, který z policejní role sehrává jenom tu, že eventuelně ještě povýší. Ale zkuste se na něho obrátit, anebo mu odporovat, když "něco chce." A to je nakonec jediné, co vlastně Obama, Hollande a Kameron říkají. Neupozorňují, že je nutné, nevarují, že je nebezpečné: naopak, pokládají cestu květy pro libovůli, a bezpečnost je pouze oblbovacím heslem bez jakékoli důvěryhodnosti. Říkají o celé světové situaci pouze to, že "něco chtějí." A tomu bych pak i věřil, že tomuto chtění dávají různé nálepky, jako "zakázání," nebo "ochrana." Viděli jste to zakázání v Iráku? Nebo v Líbii? Myslím že bohatě stačilo. O sestřelování letadel na Líbií ani nemluvě: Líbie defakto žádná neměla, a první minutu po schválení této dobročinnosti ji začala bombardovací letadla realizovat! Přesto vše má člověk dojem, že pod jejich výrazy "chtění" se skrývá afekt "zavřít jim klapačku."

Že ono "zakazování Íránu jaderné zbraně" není pouze všelijaké chtění, ale, že hlavním motivem je právě umlčet celou mzn. opozici, všechny Čavéze, Kastry, Putiny, Pakistány, Karzáje, aby tito "dobří hlupáci" dosáhli nejvyšší mety: aby všichni, kdo odhalili zlaté stránky jejich lží a sympatizují s opozicí byli absolutně frustrovaní dalším masakrem s mediálně utvořenými souhlasy veřejnosti, a konečně aby tito "lídři" mohli zaměstnávat své poddané celosvětově uznáváným povídáním, že "to oni" zajistili mír. Řekněme to znovu: umlčeli opozici, jako onen policista, než se vydal kandidovat na ministra (pí:NNA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama