NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 25.3. Expres / Výzvu Pakistánského Zardárýho k brzkému uspořádání třístranného samitu Afganistán-Pakistán-Írán lze vis-a-vis Karzaího úspěchy považovat za zvláště pozitivní znamení. A to rozhodně i pro Indii

25. března 2013 v 16:27 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Příklad * Pro politiky je nutné pochopit, že Národ spasí kompromis, nikoli konfrontace - Azam Chalil, velmi se hodí k Sýrii; na př. "Premiér, kterého zvolila do čela Sýrie Britská vláda nebude vůbec s `Asádem` jednat!" - takový by pro jakékoli občany dávno skončil, a odvedla by si jej policie na doživotí (pí,NiW) * Alžírie `zinteraktivovala` archiv své diplomacie 1955-2012 (APS) * Vzor * Zimbabská firma zajišťující stravování a hostiny vyhrála v soutěži potravinářského normování rozvojového spolku zemí joafriky SADC (NNN) * COMEX začal dnes v Ománském Mzn. Výstavním Centru, zaměřuje se na transformaci státu. Vedle podpory přechodu občanů na elektronickou podobu řady institucí nabídne Centrum i řadu příležitostí výrobcům, dodavatelům a prodejcům (NNN) * Zimbabská Ministryně Práce a Svaz Zaměstnavatelů se shodli na tom, že zvláště pokud firmy procházejí špatnými časy, neměly by si odlehčovat v oblasti bezpečnosti práce a ochrany prostředí. (NNN) * Maroko a Senegal podepsaly řadu smluv o spolupráci v technickém rozvoji, a zároveň Maroko podpoří kandidaturu Senegalu do BK OSN r. 2016-17, Maroko a Africká Unie jsou pak odhodlány se opět sjednotit, poté, co rozdíly k Západní Sahaře vedly k odstoupení Maroka z předchůdce AU, org. Af. spp. (NNN) * Trend * Výzvu Pakistánského Zardárýho k brzkému uspořádání třístranného samitu Afganistán-Pakistán-Írán lze vis-a-vis Karzaího úspěchy považovat za zvláště pozitivní znamení. A to rozhodně i pro Indii. Zardárí také vyjádřil víru, že obnovené a efektivnější spojení a přechody s Íránem brzy a výrazně změní styl obchodu mezi oběma zeměmi (IRNA) * "Odpor proti genocidním sankcím, masová účast na volbách, to bude odpověď na proti-íránské plány, zcela dle novoročního hesla nejvyššího vůdce, Rok Politického a Ekonomického příběhu" - Íránský poslanec a šéf komise ZP a NB Husejný (IRNA) * Joafrická rep. zvolala na všechny strany v Sýrii, aby okamžitě ukončily násilí, v žádném případě již nezkoušely chemické zbraně, a bez meškání a "prakticky realizovaných" odkladů přistoupily ke kompromisům, které jsou jediným prostředkem k příměří a jednání, bez kterých je politické, suverénní a neporcované státní řešení respektující zájmy Syrských občanů nemyslitelné, zatímco současným přístupem všech stran v Sýrii i v OSN dlouhodobě hrozí úpadek životaschopnosti celého regionu, a souvislé globální eskalace od drobných kf. (NNN,pí) * Přístup Mír * OIC obnovilo svou připravenost podpořit smír mezi stranami v Iráku (NINA) * Nejméně 4 zavraždění v Pakistánu, viníci v USA (IRNA) * OSN reagujíc "na zprávu médií" o pádu "rakety z Gazy" do civilních "oblastí jižního Izraele " vyzvalo obě strany k zdrženlivosti a připojilo fotografii "Jesličky v Kibuci N/O, v `jižním distriktu` s bezpečným hřištěm s posílenou střechou, která chrání děti před raketami." Tak k objektivitě to má daleko, ale doufejme, že opravdu nějaká r. spadla, jinak budou podobné výzvy brzy na nic. Obecně jde jistě o snahu připomenout OSN jako nestrannou, když to není možné ve věci KLDR..? (UNPR) * Vjetnam a Mjanmar hodlají zvlášť posílit a upevnit výborné vztahy. K roku 2015 mají v plánu na oboustranném obchodě přesunout až 10 mld. KČ (NNN) * Přístup Pamír * Nevybuchlé bomby, zjm. letecké jsou v některých městech Mali všude, na ulicích, poblíž škol, nemocnic.. a přístup humanitárních sil je obtížný, a bezpečnost nejistá - Tolik zpráva OSN z Mali; tak žádáme ještě jeden takový tým jako pro Sýrii, abychom spočítali kazetové, fosforové bomby, pak letecké bomby v zmíněných lokacích, a konečně proměřili radioaktivitu. Zmíněná zpráva nasvědčuje tomu, že to pocelku bude ukázkový průřez zvěrstvy kolonistů v rámci jejich "bombardování z morální povinnosti," tj. lží a vraždění, konspirace s médii za oním účelem (NNN) * Rusko není vážně znepokojeno faktem, že Syrským militantům padají do rukou chemické zbraně, ale, že západní velmoci tyto zbraně údajně militantům přímo dodávají, nadto diskusi k těmto otázkám zjednodušují na otázku, zda "Asád hlídá dobře své sklady." Jako by ten jejich "Asád" byl hned zárukou právě jejich pravodmluvnosti a neomylné objektivity. Takže zpět k "brždění v OSN." Krom brždění totiž tato veřejně prospěšná činnost velmocí, nebo lépe monopolistů na OSN, vedla k redukci různých drobných jevů, o jejihž obludném hromadění zvláště díky období brždění nemusíme být každoděnně informováni. A předem upozorňuji že akce mimo OSN jsou ukončené téma, a je čas roztočit "kdo brzdí OSN." (NNA,pí) * Hrůzy *Obama považuje okupaci a Izraelské zábory teroru a genocidy za drobnost, a zvláště za nutné považuje poučit Palestýnu o bezpodmínečnosti nutnosti jednat s Izraelem. Asi pro jeho tetuánskou návštěvu v regionu měli by jehonic Palestinští oplácet házením perel sviním (NNN) * Novoroční řeč Íránský Prezident Mehmud Ahmedýnižád směřoval k zákonitému nastolení spravedlnosti, nezapomněl ani udat důvody současných válek, zvýraznil spolupráci a přátelství, a podtrhl, že temné síly podporují chudobu a nízkou bezpečnost. Upozornil je na příchod jara (NNN) *Okupační Aliance stáhne vojska z Afghánského Vardaku poté, co tak nařídil Afghánský prezident, obtížený tak nejen vysokou drogovou kriminalitou a silně pro-americkým terorismem v zemi, nebo minulostí spojenou s invazí a bombardováním "bin-Ládina a vlády která jej podporuje," ale i mučením a zabíjením občanů rukama Aliančních vojáků (NNN) * OSN na žádost obou stran v Sýrii, resp. z legálního hlediska na žádost Damšku spustí vyšetřování do použití chem. zbraní. Obě strany, vč. Ruska incident z faktického hlediska potvrdily, USA jej vyvracejí, a OSN má takto mnoho variant posudku na výběr. Od vyvrácení, přes potvrzení a osočení, vč. třetího elementu, až konečně k potvrzení a neschopnosti objektivně přičíst útok jedné ze třech stran, nebo dokonce nález spojení se zahraničními dodavateli.. NNN podtrhuje, že si OSN vyhradilo začít tak brzy jak bude prakticky možné, čili s dodatečnou možností přezkoumání důvodů a příčin určitého načasování (pí:UNPR) * Nigérie stále pohřešuje 117 lidí na moři - ČK (NNN)
  2. Priority Míru * Organizace Islámské Spolupráce doufá, že mírového procesu s Barizanskou Revoluční Frontou (NRF) v pohraniční oblasti Tajska se zúčastní i další strany, aby tak byl výsledek co nejpevnější, organizace obnovila své nejlepší vztahy s Tajskem, na závěr dopisu (NNN) * Africká Unie přivítala rozhodující zvážnění obou stran Súdánského míru, a také charakteristický pokrok zřízení společného bezpečnostního, protiteroristického pásma (NNN) * Indie a Egypt podepsaly 7 dohod společného rozvoje, Egypt zvýraznil defakto příležitost k monopolu investic, a nabídl Indii otevřený přístup k zdrojům a odbytištím v Africe. Země hned zorganizovaly obchodní koncil vis-a-vis starosti o stabilitu v zemi (NNN) * Čína chce prohloubit vztahy s Afrikou - Prezident navštíví vedle Ruska i Tanzanii, Joafriku a Demokratickou Republiku Kongo (NNN) * Má Saudie vedle opilých diplomatů v Íránu ještě přímé velení v Sýrii? Podle mne nikoli, spíše se dodnes bojí ukončit účast na desinformačních a osočujících kampaních, a vzhledem k stále strategicky chybnému názoru na vývoj v regionu a ve světě nadále usnadňuje tok nejen Evropských zbraní, vč. chemických do regionu, a sem tam trefa - do Sýrie. Jistě, pokud by Saudie stála v pozadí, pak bych nebyl schopný klást provinění Saudie v otázce jen na opilé diplomaty, ale dodávky zbraní - ty lze ukončit, a za účast na chybách jiného se omluvit novým směrem politiky. Zjm. k vytrestání viníka, k jeho odhalení a vůbec k nastolení pořádku tam, kde se pod koberec zametá zbrojení, a zkoumají chemické zbraně (IRNA,pí) * Garanty * Malajsie koordinuje soudní proces s 8 teroristy s Filipínami, ale i tak lze očekávat vměšování pokud ne OSN, tak EU a USA. EU totiž patrně neobsahuje hledanou suverenitu, a tak se bude sv. mír zhoršovat, na rozdíl od jednoty musl. národů (NNN) * Marocký Král zaslal soustrast rodině, spolupracovníkům Bangladéšského Prezidenta, lidu - prostřednictvím premiérky Vadžídové (NNN) * Velitel Lanského námořnictva Kulumbážy si prošel součásti Íránské námořní obrany rozložené v přístavu Kulumbu. 24. Nár. Flotila vedená generálem Golistaníkem předtím v rámci zprávy míru Východo-Asijským zemím kotvila v Číně. Lanský a Íránský velitel rozhodně souhlasili v nutnosti dále upevnit vz vz. Íránské lodi běžně patrolují na ropné a obchodní tepně mezi Hormuzem a Indií, a zásahy proti pirátům bez ohledu na národnost obětí nejsou vyjímkou, jak se občas snaží média pravidlo přelakovat (IRNA) * Ománské letiště Šalala hlásí posilující vztahy mezi přáteli země (NNN) * Laoský Prezident poděkoval svému Korejskému protějšku za blahopřání k narozeninám, zvýraznil trvalý rozvoj vz kam vz, doufal v nový pohled na ekonomické vztahy, v zájmu lidí obou zemí (KCNA) *Úroveň * Africká Unie urguje BK OSN aby posílil svou iniciativu ve věci Míru Súdánů, když obě země konečně stáhly svá vojska ze společného bezp. pásma (NNN) * Šéf Egyptského Al-Azharu Ahmed al-Tajíb zaslal gratulaci Vatikánskému "pontifovi" (RT) * Tajsko odhaduje, že z ddb. hld. jsou klíčovými importéry vonné rýže "Hom Mali" USA a Asijské země (TNA) * OSN po dalších uměle vyvolávaných a ne jisto jistě s Suu Kiy spojených násilnostech v demokratickém Mjanmaru zvolalo správně na náboženské a další komunitní vůdce, aby se zřekli násilností, popř. prosadili smír a zdrženlivost ve svém okolí (UNPR)
  3. Další věci míru * OSN se opět naváží do Srýlanky skrze minulost, v Indii to vede k nepokojům (NNN,pí) * Pakistánský poslanec odsoudil pokračující západní politiky vůči Íránu, označil jejich akce za diskriminaci vis-a-vis práva Íránu zahrnutá v smlouvě s OSN "NPT" (IRNA) * Mjanmar vyhlásil v Mejktile vyjímečný stav, ve snaze zredukovat eskalaci etnického konfliktu v oblasti, možná vyvolávaného jako v Pakitánu ze zahraničí, ale ne úplně jistě spojitého se poslankyní Suu Kiy (PT) * Venezuela přerušila diplomatické kanály s USA, do doby, než budou USA schopny jasně formulovat "jaký typ vztahů se zemí chtějí udržovat" (PT) * Mluvčí KLDR označili rétorické pokusy USA namalovat provokace na růžovo za nukleární vydírání (KCNA) * Americká politika rozšiřuje Izraelskou okupaci a osady v Palestýně pod slogany míru - Palestinský Premiér Henájek (NNN) * "Memorandum je dalším krokem v projektu, který zajistí blahobyt dalším generacím třech národů" - Karzaí k železnič. proj. Afg-Turk-Taži (BNA) * Jordánský Premiér Insúr v setkání s vysokou Kuvajtskou vzdělávací delegací podtrhl pokračující péči Jordánu o Syrské běžené děti navzdory (NNN) * Alžírský MV upřesnil, že uzavření hranic s Mali vis-a-vis potenciální infiltrace trvá, a nadále jsou též rozšířena bezpečnostní opatření v respektu k dopravě a veřejným místům (APS) * Spolupráce Keni a Indie v ochraně ohrožených druhů je logická, země mají stejné ohr. druhy, stejné problémy s pytláky - Tripathi/Kiprono (NNN) * 13ti členná vládní delegace a expertů z Ghany stráví 10 dní v Malajsii a Singapuru, aby odhalila nejlepší postupy v stavebním průmyslu pro potřeby své země (NNN) * Namibský Prezident k 23. výročí Nzv. také mluvil především k politikům a o likvidaci chudoby, ale zdůraznil štěstí z jednoty a podíl všech na svobodě. Zdůraznil že každý má v novém, potřebném směrování země svou roli, aby se předešlo handrkování a naparování, nebo závisti, která vede k vysoké oblibě chudoby, když se nenalezne proti ní bojovník (NNN) * Ugandský Prezident Museveni měl inspirativní, podnětnou řeč k lídrům regionů, urgoval sebevědomí bezpečnostních složek, pocit ochrany mezi lidem a podtrhl roli regionálních vůdců v tom, aby překovali své společnosti na něco, co touží po materiálním povznešení z bídy, a na něco, co se nebojí sáhnout po moderních prostředcích k svým cílům. Tedy obecně akcentoval pragmatismus-příkladem pro regionální vedení (NNN) * Německý Zahraniční Vestrvel urguje a věří v zásadní pokrok (eo ipso kompromisy) v jednání 5 mocností plus Německo o Íránském Jaderném programu který je pod plným dohledem Agentury OSN, z něhož její mluvčí a média dělají dort pejska a kočičky. Podtrhnul zásadní a historické vztahy Íránu a Německa. Dodejme, že by nějaký ten kompromis, nebo dokonce odhalení mohlo přijít z USA, kde již nejsou k dalšímu blafování příliš pevné nervy, čím slabější práci jsou schopna odvádět média tam, kde "se nikdy nedělo nic, co by nepatřilo pod jejich kontrolu" (IRNA) * Pakistánská média široce pokryla novoroční řeč Chameneýho, přebíjenou Izraelskými a Americkými agenturami díky "televizní přestřelce výhrůžek." Kdyby Írán na provokativní řeči Izraele nereagoval než v OSN, byla by bývala musela velká média informovat o novoroční řeči (IRNA,pí) * Čínský prezident Či kondoloval Bangladéšskému místoprezidentovi k demisi prezidenta Rémana (NNN) * Libanonský prezident Mišel Slejman studoval s Bizógvínejským premiérem Berúzem možnosti sdílení expertýzy v bezpečnosti a turismu, pak také přijal novinky z Vatikánuod Marúnitského Patriarchy, ale přijal také končícího Čínského vyslance Vu-Zjíčiena; Premiér Mikéty na druhou stranou probíral situaci doma a zjm. v regionu s Gabunským a pak převážně se západními vyslanci (NNA) * Šéf Libanonské armády také promluvil s Marunitským Ráhím, a pak s býv. premiérem, zjm. o volebním zákoně. Býv. premiér S Harírí byl v Kuvejtu, kde lze jistě určité hodnoty pro takovou diskusi potvrdit (NNA)
  4. Dezi - Antidezi - Prev * Po střelbě Armáda v Libanonském Trojpečetí nahání ozbrojené osoby, pravděpodobně nikoli jakékoli, ale ty spojené s nejčerstvějším násilím a terorem, abychom neživilifámy těch, kteří se ne kdejakém zkreslení napasou: podle agenturní zprávy a politického těžiště v Bejrútu rozhodně lže ten, kdo by eventuelně tvrdil, že Libanon odzbrojuje Hizbaláh, resp. dokonce, že Hizbaláh je zodpovědný za poslední nepokoje. Mimochodemposledně hlášená desinformace je defakto potvrzena, protože Prezidentova řeč o "Syrských náletech na Libanon" vznikla v mzn. tisku, zatímco o takové řeči NNA mlčela, a potenciálně tak veliké téma nezabírá titulky v této agentuře ještě tři dny poté. Možná se dočkáme i oficiálního dementi, nebo jak se tomu říká, když musíme odvolávat co jsme neřekli.. (NNA) * Zpráva s detailním popisem bitky ve Venezuele je nesmyslná. Jde o doslovnou kopii přehlídek násilí mezi nacisty a anarchisty v Evropě. Hlavně "podpůrci házeli lahve" a policie "střílela slzný plyn." Ono, když těch opozičních bylo nejvýš 12, a pochodovali nepozorovaně před budovu volební komise aby protestovali proti biometrickým opatřením, pak se obvykle srotí stovky, aby je pohotově rozdělila policie. Prostě obrázek doplňující předchozí čistě rétoriku článků o rozdělené Venezuele. Spíše fabrikace utvrzující vyslovená přání v hlavách čtenářů. Agentura neuvedena (RT) * Stejně jako USA rozeznávají Libanon, Rumunsko a Bulharsko jako centrály obchodu s lidmi, nadto Libanon jako odbytiště prostitutek a lidských orgánů, tak OSN v čele s USA a údajně i Japonskem a EU nalezly v KLDR systematické znásilňování, mučení a popravy, tj. připisují KLDR něco, čeho se dopouští nejvýš USA v zahraničí, včetně území Evropy. Jediné co lze z tohoto ničím nepodloženého osočování a libovolného napadání KLDR 47 členy OSN přijmout je fakt pracovních táborů pro vězně. Museli bychom ovšem vyškrtnout "politické," neboťzmíněné země nejsou rozhodně nějací důvěryhodní aktivisté, a politickými vězni, stejně jako v ČSSR nazývají notorické vrahy, evidentní a mzn. ověřené agenty, devianty a nepracující alkoholiky. Je naprosto zřejmé, že když je role OSN zpochybněna, ještě hlouběji se rozběhnou všelijaké nekompetentní výbory, aby ostatní země dostaly zprávu "jste s námi nebo s KLDR." Takže opakujeme, že přístup OSN k eskalaci konfliktu USA a KLDR zaslouží nejhrubší odsouzení a absolutní nedůvěru ohledně všech akcí vůči KLDR, neboť je zřejmé že v tomto oboru OSN je -nebezpečně- zaujaté (pí:RT) * Egypt: Muslimské Bratrstvo není politická strana, ale pouze organizace - Khalil (RT) * Když se tvrdí, že Kurdský Turek Ocalan vyzval PKK k složení zbraní nebo snad "odtažení z Turecka," pak by neměl mluvit Ocalan, ale Ocalan a nějaký jiný oficiál PKK. Jinak se může z Ocalana velmi snadno stát "mluvící nikdo." Tj. zajistit 1 os. imunitu a komunikaci s ním. Spíše však věřím, že to média opět přefoukla, a Ocalan pouze přijal jednání vč. odzbrojení (RT,pí) * Pakistánští vyšetřovatelé údajně shánějí zvukové vzorky 7 mužů obviněných Indií v útocích z r. 2008; nutno potvrdit (NNN) * Na tvrzení, že Sultánovi Teroristé byli alespoň islámští bojovníci, když už jimi opovrhly jak Malajsie, tak Filipíny, jejihž konflikt měl být vyvolán, odpověděl Malajský poslanec, že Islám žádá svobodně zvolené vůdce pro národy, a zakazuje vměšováním do cizích věcí, "s vyjímkou Palestiny, kde ta je nucena bránit si suverenitu svoji" (NNN) * Příběhy o Číně, Medu a Tajsku jsou příhodné. Také je vymýšlejí USA, které počítají s Tajskem jako eventuelně s Irákem; podoba též zprávě OSN ke KLDR, Malajzii, nebo k Libanonu (NNN) * Njv. Vůdce Ír. Revoluce varoval ve Ťrtek 21.3.2013 Izrael proti jakékoli agresi vůči Íránu (IRNA 21/3 14:18GMT) * Pokud se Pakistánský prezident vážněji zabývá projektem TAPI, (který začaly USA opět Pakistánu vnucovat,) pak je to pouze vyjádřením zájmu o oba projekty - Analytik (NiW) * Pokud máme vůbec něčemu věřit o "postupu opozice" v extenzivní terénní obraně proti útočníkům na demonstrace, pak zábor Izraelem Okupovaného Golanu. Tam totiž není potřeba ani výstřel, stačí svolení okupačních úřadů.. Tam lze navíc očekávat vrchovatě porušování lidských práv od té doby, kdy je Golan tak akoráte zvědavý na spojence Izraele (NiW,pí) * Írán odsoudil chemický útok jako nelidský, zodpovědnost za případné opakování připsal agentům a zemím, které je podporují (NNN) * Odůvodnění různých zadržení členů Hamáse a Fatáhu je jistě prací médií (NNN) * Reuters v případě Madurova projevu o plánech USA v Bolívarii klame. Plány USA nebyly předvolební, ale obecné, a právě-že není potřeba "dobrý zdroj," naopak stačí velmi staré zdroje. Reuters se pouze snaží pod podobnou mlhu připnout zprávu pípáku USA "Bílý dům odmítá tvrzení.." Podobně jako u papeže.. (pí:-:PT)
  5. Krimi * OSN urguje všechny strany v Severním Pakistánu aby respektovaly život civilistů, poté co teroristé z USA zaútočili na Afghánské utečence. Dále se zpráva nese v typickém duchu "Pakistán neschopný chránit, USA nahradit Pakistán." Ona i výzva všem stranám je pro konkrétně tuto zemi pro mluvčího OSN dosti kluzká: říká tím totiž, že tato a další "příhody" v Pakistánu jsou součástí občanské války. Ovšem my tedy ostře protestujeme, neboť akce, kterých jsme obvykle v Pakistánu svědky nesvědčí nic o směřování do Parlamentu, ba, ani o snaze Vládu nebo Prezidenta "ovlivnit." Pokud někdo může udat příklad jedné ze dvou jmenovaných činností, pak bych byl velmi zvědav. Naprosto není pochyb, že většinu teroristických činů v Pakistánu lze snadno zaměnit s kriminalitou. Takže OSN s touto dvou-složkovou výzvou, jak jinak, plní agendy USA.. (pí:UNPR) * Francie stahuje pro-pučistického vyslance C Rouyera z Mali (RT) * Italští vrazi budou souzeni v Delhí - Kuršíd (NNN) * Nevím, pokud si Joafrický prezident Zuma myslí, že utahat z rasových důvodů Mozambického řidiče za policejním vozem k smrti po zfabrikované parkovací příhodě je "zneužití pravomoci," pak mu v tom nebudeme bránit. Nám to prostě přijde jako další stránka aparteidu, a vítězství v JAR považujeme za levný mejkap: Obama na Černé Pantery, jako Fernandézová na Bergogliho (NNN) * Palestinské úřady přijaly žalobu na současnou vládu USA ve věci smrti Arabského novináře v Iráku, za kterou přijal písemně odpovědnost tehdejší velitel genocidní armády Ramsfelt (NNN) * I Saudie již volá po větším uvědomnění ohl. rakoviny tlustého střeva a konečníku, na mušce mezi jinými i média (NNN) * Alžírie upraví právo tak, aby zcela vyhubila únosce dětí (APS) * Gvatemala soudí pro-Amerického válečného zločince (PT)
  6. Aparteid * Čikágo plánuje zavřít 61 základních škol, v rámci rozvoje Afroamerických a Hispánských ghett (RT) * Namísto aby bývalý MZ Brytánie podpořil rozvoj JAR, a kritizoval tamní zpátečnické živly, které skoro nahradily veškeré dění v zemi, oprašuje staré, cizí úspěchy, a "oslavuje slávu JAR" ve světě. Naopak, Joafrická republika potřebuje vidět, slyšet ale i dýchat a žít kritikou, aby se jednoho dne neprobudila ve svém vlastním mausoleu s příležitostným milencem - aparteidem, Milibandem, kolonialismem; říkejte tomu jak chcete (NNN)
  7. Kongo * Organizace Islámské Spolupráce OIC zakládá novou kancelář mediace a prevence konfliktů, která by se měla inspirovat zkušenostmi členských zemí a předcházet nesvárům tichou diplomacií. Tak jsme zvědavi zda se situace na širokém východě upevní, a zda se rozvinou nová přátelství. Stejně se domnívám, že nejpodceňovanějším hráčem jsou média, zvláště z pohledu stát-vs-média vis-a-vis globální póly (NNN,pí) * Když známe pochody v Kongu, není pro nás problém rozluštit přiznání irácké AlKajdy k úterním útokům: "to máte za poslední popravy, a dá-li bůh..." Čili zdůvodnění oddělující agendu od původce, na př. USA.. (NNN)
  8. Diskuse * Vyšší rozpočet obrany může regionálním zemím pomoci rozvinout vzájemný respekt - Indonéský Admirál M (NNN) * Zatímco Východ je výborně seznámený s obsahem společného, občanského a socialistického zákona - 3 variant jurisprudence západu, Západ vč. anglofonního světa nemá přehled o principech Islámského zákona - Tahir Mahmúd ke knize "Rekonstrukce Legálního Myšlení v Islámu" Dra. Riáze-ul-Hasana Džilaniho (NiW) * Mražení vztahů EU a Izraele bude jistě jenom estetické, pokud EU dopřeje Británii bombardování Sýrie pod nálepkou "dodávání zbraní je EU-morální" zločin proti lidskosti (NNN,pí) * Spojenectví Saudie a Pakistánu je vis-a-vis papírová politika Saudie nejspíše pouze mediální Pákou Indické propagandy pro Arabské auditorium (pí:NNN)
  9. Irák * Poslanec Alwani obvinil z plánů v Anbaru Írán vis-a-vis akce silně pro-americké AlKajdy v celém Iráku (60mrtvých+), vis-a-vis infiltrace teroristů ze Sýrie (30mrtvých vojáků+), vis-a-vis spolupráce médií, teroristů a poslanců, vč. několika málo, ale přeci, kleriků. To Alwani ignoruje. Hraje totiž na nálady úzké skupiny extremistů. Nemluvě o vlastních názorech lidí v Anbaru, na př. o roli OSN. Pokud tyto snahy rozpoutat sektářskou nesnášenlivost, vč. zatahování sousedních zemí do hry osočování, neskončí, pak si mohou všechny politické strany v Iráku podat ruce: zasloužily se o jeho zničení. Pokud se nesjednotí vis-a-vis externí nepřítel (NINA,pí) * Kněz Taha Hamdún ze Samary má pravdu, jistě by ji měl probrat přímo s Malikim a také s Hakimem. Nezdá se mi totiž jeho pravda vůbec vhodná pro zahraniční média. Až dokonale a precizně nevhodná. Vláda prý znásiňuje a terorizuje. Já se obávám, že od toho jsou tu jiní. Ale když chce někdo "nalákat opět do země křižáky..," nechť si své lidi zneužívá dle libosti, když si to nechají líbit (pí:NINA) * Modlitba v Kúfě pak přímo vyhrožovala vládě, že pokud neodstoupí, rozlije po zemi sektářskou válku. Zde se agenda rozděluje: první část je západní recept pro Sýrii, tj. osočovat Vládu a přehlížet Teror, a druhá část je ukázat západní inteligenci "negativní roli silného náboženství" na Středovýchodě. Čilináboženství, které může ponořit zemi do občanské války , jen aby dosáhlo svých politických cílů. S tím ale nesouhlasím, neboť vidíme spolupráci Peněz, Médií, Zahraničních sil a Agentů, vč. Poslanců. A to není problém náboženský, ale čistá vlastizrada, globálně nedoceněná bezpečnostní role médií, a za takových podmínek absolutní neúcta konkrétních kněží k svěřeným lidským životům, kterými manipulují, aby prodali zemi, a poslali je třeba na smrt, pro své chamtivosti (pí:NINA) * Základní taktikou "Arabského Jara" (přehlížení Teroru a obvinění Vlády) je udržovat v několika vzdálených provinciích neustále aktivní demonstrace, což udržuje vědomí lidí mimo navyklý pořádek. Takto "neustále demonstrující" jsou udržováni na nohou na př. uměle dodávanými zprávami i vyráběnými událostmi z jiných provincií. Vědomí demonstrujících je totiž plně odkázáno nanejvýš na kněze a na noviny, zatímco státní informace považují v rozporu s realitou. Tím je efektivně zneužíváno permanentně vytrženého stavu vědomí, kolektivně zúženého na "solidárně laděné" informace o dalších demonstrujících v zemi. Tyto informace jsou s pomocí médií a elementů naprosto a velmi efektivně zkreslovány. Masy lidí jsou touto metodou uvrženy na pole vojensky organizovaných informačních domén, a původní přirozenými způsoby zabezpečení vybavené společenské procesy zpracování informace jsou kompletně vyřazeny (pí:NINA-130322/16:22/DIY7) * Hakim podtrhl podstatnou roli průběhu voleb dle zákona, smetl zásahy "do načasování" v Anbaru a Ninevehu jako politickou sebevraždu a obecně podezřelou činnost. Zopakoval výzvu všem politickým stranám k dialogu, souhlasil s demonstrujícími v bodě, že bezpečnostní situace potřebuje readaptaci na základě nejen zkušeností a nové situace, ale i v souladu s některými požadavky komisí demonstrujících. pí: Za prvé je odklad voleb tématem sporů, namísto spolupráce, a za druhé, pokud jsou podezření na úplatky pro poškození voleb v provinciích, nechť jsou tato podezření předložena policii, a ta věci ošetří běžným způsobem, bez nutnosti zasahovat do termínů . OSN také otravuje s tím, že odklad voleb je v rozporu s ústavou, ačkoli k tomu nemá žádné kompetence. Podle mého názoru je pro bezpečnost, suverenitu a celistvost Iráku naprosto nutné uspořádat volby včas a bez modifikací. Nesouhlasím s tím, že jde o záměr vlády, naopak, jde o její kompromitaci, aby se k volbám ani nedošlo. Vláda musí bezpodmínečně stáhnout vydaný nesmysl o odložení voleb, prošetřit podklady žádajících stran, a zakročit v rámci trestního práva. Je pro Irák mnohem nebezpečnější k volbám nedospět, neboť smíchat terorismus, demonstrace a opozici, než vyhlásit volby předčasné. A pokud tyto ústava nedovoluje, pak ji referendem doplnit. Všechen Teror v Iráku je jen úsilím o nahrazení voleb ozbrojeným povstáním (NINA)
  10. Líbí se * Libanon spustil laboratoř vysokorychlostního internetu, která má přiblížit možnosti internetu širším vrstvám společnosti (NNA) * Společnost Simpa Networks s podporou ADB zavede mimosíťovou solární energetiku pomocí modelu "splácíš z úspor": až 60,000 domácností do r. 2015 (NNN) * Malajská policie je připravena na obecné volby - Izmael Omar (NNN) * Vysoká delegace Bahrajnu hledala v Malajzii cesty posílení vz vz (NNN) * Keňa zrušila všechny politické parády v zemi, aby předešla potenciálnímu úspěchu případných pro-eskalativních operací na svém území, po úspěšných volbách prodělaných k nelibosti západních kolonistů v míru (NNN) * Nejdůležitější rolí strany , která prohrála volby je akceptovat jejich výsledek - M A Niazi (NiW) * Požadavek Angolského Prezidenta kaktivističtější roli Afrických Ombudsmanů označil spolek Ombudsmanů a Vyjednavačů (na př. míru) za moudrý, a za příležitost pro kancelář přeměnit se efektivně na alternativu soudnictví (NNN) * AU pochválila roli strážců míru v Súdánském Dárfuru, připomněla nejvyšší oběť pro Afriku některých z nich (NNN) * MZ Emirátů navštívil pracovně Etiopii, čekal jej i Prezident (NNN) * Íránský Revoluční Lídr popřál na Nový Islámský Rok a Kurdské Vánoce všem Íráncům kolem světa, ale všem, kdož slaví na př. Kurdské Vánoce. Popřál aby jim Aláh dopřál radost a štěstí. Ahmedinižád se pak v řeči opět koncentroval na bilancování poslání a přání lidských bytostí, což nikdo jako on neumí (NNN) * Ománské Aerolinie k 20. výročí probraly nové trendy, plány, rozvoj v semináři (NNN) * Ženevský HRC označil všechna rozhodnutí Izraele za neplatná a prázdná ohl. Izraelem Ukradené a Okupované Golanské vrchoviny. Vyzval k propuštění někdy (i 26 let) bezdůvodně vězněných Syřanů (NNN) * Alžírie přijala Tlemsenskou Vyhlášku v podpoře lesového porostu (APS) * KLDR popřála štěstí v rozvoji Íránské Revoluční Republice k Novému Islámskému Roku a Kurdským Vánocům (KCNA) * Írán s Egyptem obnoví spol. leteckou dopravu, kterou pro-západní Mubarak r. 1979 odskřípnul (PT) * Jordánci přijali Páteční Obamovu bezúčelnou, líbivou návštěvu s úsměvy, s radostí a s hořícími vlajkami genocidní vlády pruhů a prostitutek. Ta se proslavila svým řešením Arabských krizí zjm. holokaustem v Libanonu a Drážďany, Hirošimou v Iráku (PT,pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama