NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Sloupek: Lidská práva, stát a terorismus

27. března 2013 v 15:16 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Pokud Belgie zřizuje zvláštní pracovní skupinu na Vnitru, aby zabránila narukování Belgičanů mezi teroristy v Sýrii, pak by mohla rovnou žalovat dvě nejmenované strany v EU, že jejich vytrubovaná moudra se pěkně prodraží, a ještě upevní v Sýrii provozované postupy pro Evropu.. (SANA,pí)

Irácká vláda nejsilněji co možno, snad i pro uši "mstitelů Iráku v Sýrii" (nebo na Sýrii?) odsoudila teroristickou operaci která stála život mnoho neviných poutníků v Mazrenské Mešitě, završenou vraždou Mohameda Saída Ramadána al-Bútyho. V rámci tohoto odsudku připomněla, že "cesty teroru a násilí pro politické cíle, ať jakékoli strany, jsou nebezpečným aktem a každý by je měl odsuzovat," nebo konfrontovat jejich kazatele v okolí...


Irácká vláda v čele s Núri Al-Malikim žádá všechny moci v Sýrii, aby zachránily tuto zemi, a vydaly se na cestu hledání mírového konce současných tragédií (SANA) * Stovky Syřanů na pohřbu klerika (NNN)

"Útok na 4 děti s matkou v provincii Andáher, 12-let chlapec zavražděn c Kuneru. 6 zabitých dětí v Kábulském Vazir Akbar, protože jejich otec pracuje u národní policie. Další 12-letý v okresu Pandžvaj, Andáher, jeho bratr sloužil u policie. Poprava dítěte v Hilmendu, obviněné, že špehovalo pro státní síly. Sebevražedný útok na členy parlamentu, a desítky studentů v Bahlanu, a útoky silničními nástrahami.." - tolik výčet Chalila Minuvího ze státní agentury BNA, Afghanistán, ale sluší se položit otázku, co si Evropští politikové, a zvláště ti, kteří razí teorii "pomoci civilistům prostřednictvím vyzbrojení opozice," myslí o dění v Sýrii? Domnívají se, že takto shrnuté aktivity jsou na okraji násilí v Sýrii? Jak by takové tvrzení rádi doložili? Naopak, byli jsme a jsme svědky dalších úplně stejných útoků v Sýrii, jejihž cílem je právě snížit podporu vládě, a pokud to není reálně možné, pak alespoň zastrašit všechny lidi, kteří by se dovolili teroristické doktrýně, a některým západním mluvčím vzdorovat.
**
A právě při této otázce se nabízí právě Ban Kimunovo vměšování v Středoafrické republice, které si můžeme dovolit takto nazývat od té doby, kdy OSN naprosto ignoruje zaběhnuté postupy vyjednání příměří, a podporuje vládu slovy i činy. Jakto, že OSN bez jakýchkoli jednání Hlavního shromáždění neprodleně reaguje na obsazení hlavního města vzbouřenci slovy "vyzýváme všechny západní armády aby vzbouřence sesadily a vrátily na místo vládu," a jakto, že OSN bez povšimnutí nechá Británii a Francii tlačit na EU, jakýmkoli způsobem, aby vnitřně legalizovala porušení mzn. zákona? Ještě jednou: kde je vyvážená práce s konfliktem USA a KLDR v OSN? Kde je legitimní a standartní mírový, politický postup v Středoafrické Republice, který třebas by uznal nastoupivší moc, žádal by dodržování všech mzn. zákonů a pravidel obsažených v chartě OSN, tak, že by namísto polovičatých a zaujatých výkřiků měl člověk alespoň dojem, že nová moc dostala šanci vyvrátit všechna obvinění, "že bude nedemokratická?"
**
Kde je požadavek ústavního procesu v Sýrii? Kde je vůbec nátlak OSN a mzn. hráčů na obě strany v Sýrii, aby vynechaly svůj nejsilnější požadavek na druhou stranu a s takovým nastavením vstoupily do jednání, kde se k němu mohou eventuelně rozumným a reflektovaným způsobem dostat? Kde berou USA a OSN drzost, žádat jakousi formu ústavy po Maďarsku, když nikdo nemá pochyby o tom, že v Maďarsku došlo k svobodným volbám, a současné děje jsou jejich následkem? Proč nežádají OSN ústavní proces v Sýrii vis-a-vis nezodpovězená otázka o faktoru asociativního a zastrašovacího vraždění příslušníků rodin opozičními elementy? Na kanál médií nutno poukázat tak, že to, co umožňuje OSN a Britfrancii překrucovat teroristy v Sýrii na opozici, a ještě dále na "Legitimní vládu" je právě pohotové zásobení fotografiemi a filmovými záběry, kde nějaké party přebíhají akčně po ulici, od domu k domu a pálí do mezer a pod. A právě tyto záběry jsou marginální balast, předtáčený v klidu v zahraničí, sem tam naaranžovaný v místech, kde teroristé zlikvidovali státní zázemí.
**
Kdyby byla média objektivní, viděli bychom záběry, které se k nám naopak bez překážky, a s přitakáním, sesíleny hrnou z Iráku. Roztrhaná auta, a policejní hlášení o zastrašovacích atentátech. Styl práce v Sýrii je totiž až na přídavek zahraničních velitelů a logistické podpory úplně stejný, takže o nějakém intenzivním přebíhání hustě ostřelovanou ulicí si může každý neblafující reportér nechat zdát.
**
Nakonec ještě zopakujme, že non-eventuelní svolení EU k zločinu proti lidskosti vyzbrojování teroristů v Sýrii a tím v regionu je přímo svolením EU k akci mimo OSN v libovolném rozsahu, a pokud toto EU nevezme v úvahu, může s tím i tak počítat, a nebude moci zapřít, že na její komplictví v mzn. zločinu bylo upozorněno, a je tak zcela vědomé, v celém rozsahu faktickém i morálním. A ideologii Inteligentní výzbroje si může zas a znovu nechat EU ověřit v Mali, kde bude dostatek kazetových bomb na zajímavých místech k uvedení do evidence proti současným lídrům USA, Francie a Británie, a zjm. jejich vojenských velitelů, kteří, pokud nikdo, by měli být poslední instancí rozumu a morálky, a zločinný rozkaz směrovat do složky a k mzn. orgánům. A ještě jednou poukažme na destruktivní aktivity OSN v Asii v případě Srýlanky.. tak jako je hojnost sporů o ostrovy, tak rostou spojené aktivity USA, médií a OSN typu: přes kopírák. Mjanmar; a armádní kordón v Tichém oceánu "Velitelství OSN" lze přímo spojit s "Mezinárodním soudem v Hágu." Obé nemá s OSN nic společného, to druhé se pouze - nikdo neví jak? - dostalo na seznam "spolehlivých mzn. institucí" OSN. Přitom tyto instituce nikdy neřešily ani jeden válečný zločin západních zemí, resp. spojenců USA. Ti jsou jaksi přehlíženi: že si své mzn. zločiny mohou s odstupem času dekorativně řešit u svých obvodních soudů.. Patrně již odrostli lidstvu, a jsou vysoce spolehliví, nadlidé. Jak vidíme dále, to přestalo platit všude, kde se to tak chápalo: zjm. v Izraeli (pí:BNA,NNN)

Ostřelovač zastřelil policistu v centrální Samaře, prov. Salahedýn (NINA)

Sýrie je znepokojena návratem OSN do špinavých vod, kde jsou rezolucemi nekompetentních výborů srovnávány zločiny dvou stran tak, aby se Damašek dopouštěl "systematických zločinů," zatímco opozice za rovnítkem stojí bez podobných nepodložených přívlastků, umožňujících volný výklad jako genocida a pod. Sýrie poznamenala, že takové chování pouze rozšiřuje legitimitu násilností mezi opozičními militanty, protože "alespoň nepáchají systematicky," a že se tím snaží násilí prodloužit, umožnit cizí vojenskou intervenci, a znemožnit snahy Damašku najít politické řešení skrze národní dialog (NNN)

Tak jak mu to nejde v Sýrii a KLDR, tak mu to jde v Středoafrické Republice. Ban Kimun je rozhořčený "neústavním převzetím moci" v této minerálně bohaté zemi. Teror v Pakistánu, Iráku a Sýrii je naopak ukázkou ústavnosti. I Maďarsku by jistě prospěla výměna nou-hau se Syrskými Nadnárodními vojáky, aby se ústavní boj o moc promítnul i v oblasti výbušných automobilů, vest a silničních n/z (KUNA)

"Úřady musí zasáhnout" zní pondělní proslov náměstka Hlasu Islámu k demonstrujícím před Libanonským Ministerstvem Vnitra. Al-Haut silně odsoudil odsoudil útok na sanitku s raněnými Syřany spěchající do nemocnice v Beká. Žádal také okamžité propuštění řidiče. Další mluvčí "klerikálního servisu" Takúš varoval, že pokud autority budou nečinné ve věci Irsalských občanů, vezme zákon do vlastních rukou.. Další práce ČK v pondělí již byla za těžkých bezpečnostních opatření. V Iráku pak těchto "kumulací" zneužívají teroristé vyšší agitovaností ve městech, takže je třeba tyto excesy tvrdě likvidovat, reagovat na jejich oslavy v tisku hromobitím, a udržovat konstantní rozložení bezpečnosti ne-absolutně ovlivňované protestujícími, ale jistě je brát zvláště jako motivaci, a tak je také zpracovávat pro tisk.. (NNA,NINA,pí)

Vyšší policejní úředník vyváznul se svým konvojem ze silničního útoku v Kirkuku, jeden policista zraněn (NINA)

"Tisíce podpůrců Asáda se zúčastnilo pohřbu Imáma al-Bútyho" - tak takovou zprávu najdete jako "spodní" součást "vojenských úspěchů opozice" v Hamá. Nutno připomenout "záběry na přebíhající ozbrojence," sugerující vojenskost tam, kde pozicová válka neexistuje? Neexistuje, decisivní v praxi médií a terorismu je až bombardování civilistů, výhrůžné genocidy a brutální sankce (pí:RT)

...

Uhuru: Jak Hágský soud vyvrací vyvrácené použití zbraní v Keni, 2008, kdy se západní mocnosti stejně jako letos pokoušely všemi způsoby ovládnout výsledky voleb v zemi a označit vůli lidu za "nelegální činnost třetí strany?" Že prý důvody, které vedly předtím v Hágu k zrušení obžaloby "ozbrojené pomsty" byly zrušeny protože "Keňská vláda málo spolupracovala." Je tedy zřejmé, že právní aktivismus se musí zaměřit na tuto oblast, neboť toto i skrze IAEA vede k libovolným trestům. Je to asi jako když proti vám, nevinnému, svědčí tři křiví svědci, ty pak vaše obhajoba prokoukne a vyřadí, a soudce se za rok ozve znovu, že svědci jsou dále součástí procesu, protože "jste málo spolupracoval s vyšetřovatelem." Konkrétní popis malé spolupráce pak v médiích nehrozí, naopak opětný detailní výklad svědeckých tvrzení ano.. Jak souvisí výsledky voleb s etno-náboženskými konflikty v jednom okrese Keni, a jak ty s jedním z úspěšných kandidátů a ti s malou spoluprací s Hágem, a to vše se zeleninou? Pejsek a kočička! Když už je něco na stole, přijde tam i ten zbytek (NNN,pí)

Zpravodajské služby v jižní Korey jsou základním prostředkem koloniálního útlaku USA, a pod vedení Won Se Huna je Szoul dvakrát agresivnější proti svému severnímu sousedu, a stupňuje se i stíhání politicky nepohodlných - příznivců míru a sjednocení, fanoušků Kim Čonguna. "Právo na stát je vrcholem lidských práv" - komise sjednocení vis-a-vis Ban Kimonův pokus infiltrovat kolonistickou doktrýnu "povinné vojenské intervence" do katolické církve, loni v Nujoku. Křesťanská diskuse o "povinnosti chránit," jakožto o tématu z plodů nejvyššího ignorantství je zcela vyloučena. A když jsme tu, dodejme, že KLP OSN, byl-li by tím co říká jeho název, zkoumal by zjm. věci Hirošimy, Iráku, Korey, Vjetnamu, Kubánské krize, apartejdu v USA, Francouzských masakrů v Alžírii.. a nejenom "poboční agendy válek USA, Francie a Británie," resp. "vysvěcování těchto masakrů během kázání" na "ochranu" v stádiu pokusu, s oprávněním "dokonale spočítaných šroubků války" (KCNA,pí)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama