NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 27.3. Expres / Erbil akcentoval důvěru v další krok Ankary, zdůraznil podporu mírovému a politickému řešení Kurdské otázky v Turkii / krycí akce způsobila desítky úmrtí v Mjanských běženeckých

27. března 2013 v 15:08 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Tit 1 * V Pondělí se setkal Prezident Irácké Kurdýzie s Tureckým premiérem . Měli v plánu probrat mírový proces v Turecku, Kurdskou otázku i regionální problémy a otázky (NINA) * Vedení Kurdského Regionu v Irákii přivítalo rozhodnutí PKK o příměří, doufá, že toho obě strany využijí pro dobro svých lidí, a, že "zbraně mezi PKK a Ankarou nadobro umlknou." Erbil akcentoval důvěru v další krok Ankary, zdůraznil podporu mírovému a politickému řešení Kurdské otázky v Turkii (NINA)
 2. Tit 2 * Pakistánský technopremiér Mir Hazar Chan Choso slíbil, že fér a včas volby budou jeho prioritou (NNN) * "Budeme jednat podle rozhodnutí Islámské Republiky" - Generál NATO Jozif Danford před bezpečnostním koncilem Afghánské Rep. o stažení zahraničních sil z prov. Květoluč v koordinaci s rozložením sil ANA (BNA) * USA konečně předávají bývalou mučírnu Bagrám pod Afgánskou kontrolu poté co působili Američtí úředníci a vojáci nejméně rok s předáním potíže, což málem vedlo v konfrontaci (PT,pí) * Somálští policisté odhalili síť pašeráků dětí, na to bych soustředil práci bezp., ne na p/a bal-Žabáb. Odtud vzejdou zkušenosti, morále (NNN)
 3. Tit 3 * Mjanmar spustil zatýkání po etno-náboženských útocích v Mejchtyle, zvolání OSN má výsledky, subj. (NNN) * Vrchní klerik Božího Odporu upozornil Vošinkton a Telafír, že rezignace premiéra nic nemění na postavení těchto zemí vůči Libanonu , a že mohou rozhodně počítat se stupňující připraveností vis-a-vis snahy přeměnit vměšováním Libanon na papírovou zemi odsuzující "Asádův režim," popř. dovážející pilně k hranicím výbušné vesty, polní nemocnice, uprchlé Belgičany a vyslané Brity všech stran světa. Něco jako Maďarsko po úspěšné reformě ústavy dle Amerických receptů (NNA) * Mjanmarské Mega Expo 2013 vč. stavebních materiálů, Elektro, Automoto a Pracovní příl. bude se ve velkém stylu konat v Konvenčním Centru, Jangon (NNN) * "Američané vždycky pracují před a za plentou. Není nic zvláštního, když řeknou, že s námi touží jednat, ale na sousedním hřišti navyšují genocidní blokádu" za hluku sprosté rétoriky v nekomp. výb. OSN - Íránský poslanec Sobhaniniá (PT,pí)
 4. Tit 4 * Katar a Norsko se podílejí na množství zemědělsko-, potravinářsko-chemických i energetických projektů, které vytvoří přes 2500 přímých pracovních míst - Premiér Selal v Kataru; v úterý a ve středu se účastní jménem prezidenta kf. hlav států Arabské Ligy (APS) * Kim zkontroloval práce na Tejdonžském Restauračním člunu, který dle snů Kim Čong Ila je schopný hostit až 300 lidí v několika vyhlídkách a salonech, urgoval kvalitní koncový materiál, zatímco dělníci podtrhli nejen funkční ale i atraktivní nábytek. Obě strany se shodly, že je třeba udělat Peťing krásnějším a zajímavějším. Kulturní, restaurační a dekoračně-vyhlídkový člun bude v provozu během Dubna (KCNA) * Běžné, opakující se divadlo: Izrael vypne peníze do Jeruzaléma, přijede Obama, Jeruzalém si postěžuje, že se nic nezměnilo, Izrael zapne peníze do Jeruzaléma, Obama vyzve Palestýnu k bezpodmínečnému jednání: Izrael už udělal svoje, děkujeme Obamo. Brr (RT,pí) * Které noviny v Evropě, Jižní Korey a Japonsku přeloží zprávu SANA z 25.3. o Syrském Národním Dialogu, u těch lze říci, že se pokusily krveprolití v Sýrii zastavit (pí) * 19. Středomořský Mzn. FF začal v Sobotu v Marockém Tetúanu s úvodem Italského režiséra Grácie Vulpové (APS)
 5. Mjanmar, média v hl. roli * Mluvčí Rujinžjánských uprchlíků v Karáčí označil Mjanmarskou vládu nejen za viníka, ale i za vládu systematického vytlačování této menšiny. Osobně řadím mezi podobné závěry známé z Iráku, ale nic to nemění na urgenci problému, a nevalná, okrajová a nesystémová řešení OSN. Sankce ovšem neuznávám, spíše, a právě zde, je obrovský problém v médiích: ta přináší buď jednostrannou americkou agendu "Suu svrhne Prezidenta," anebo hrobové ticho.. (NiW) * Indonésie investuje do uhelné energetiky v Mjanmaru: proto útok Anonymous, Francie (pí::NNN) * Skupina Anonymous je přímo napojená na Francouzskou rozvědku; vis-a-vis pro-konfliktní operace v Mjanmaru kombinovaná s prací Francouzského vyslance na stanici RFI, sh. okolností také inkriminující psyOp (pí:RT) * Mjanmar posílí, uhladí své mzn. letiště (NNN) * Tajsko je odříznuto od dodávek plynu z Mjanmaru; krycí akce způsobila desítky úmrtí v Mjanských běženeckých táborech Tajska (pí:NNN)
 6. Irák - pokroky a hrozby, média v jedné z hl/r * Enberský koncil vyzval ministry k ukončení bojkotu a návratu k jednání o požadavcích dm., ale také dm., aby zvolili komunikační koncil, a využili tak pozitivní atmosféry po setkání delegace starších s premiérem Malikim (NINA) * Nidžejfí v Neděli přesvědčoval Americkou delegaci, že posunutí volebních termínů je ve vládě spojováno s bezpečností, a že ta byla kolem posledních voleb ještě horší, tj. milióny lidí stálo měsíce a měsíce na silnicích, a ve městech řádila AlKajda nejen na ministerstvu Justice ale i na ministerstvu Obrany. Kerry obratem označil situaci za kolaps demokratické základny, a pozval svoji zemi k destruktivnímu vměšování. Údajně podpora USA Iráku trvá: ale jakému Iráku, když si na jeho vládu Kerry otevírá ústa, jako jeho předchůdci na Sadáma? (NINA) * Turecký Vyslanec a jeden z šéfů Nejvyššího Islámského Koncilu Iráku se shodli na příležitostech, hrozbách pro Iráckou demokracii, bezpečnost. (NINA) * Kurdští poslanci mají tento týden od sněmovny v Bahdádu dovolenou, a pak se uvidí - Othman /KA/ (NINA) * Úřad prezidenta schválil rozpočet, který byl přijat 168 poslanci bez účasti Kurdského bloku a poslanců Koalice Irákie, kteří háklivě reagují zvláště proto, že nebyly splněny jejich požadavky - vis-a-vis poždadavky demonstrujících a půltuctu dalších stran vůči vládě Iráku. Na druhou stranu se zdá, že Irák nemá "od narození" ústavní soud? (NINA) * Odstupující Libanonský Premiér žádá vyčerpávající bezpečnostní plán pro odzbrojení všech větví v Tripolisu, ale urguje, že je to možné pouze, pokud se podaří nominace přechodného premiéra a dialog k přechodné vládě záchrany, která bude "sakra reprezentativní" pro všechny / zařazeno pod Írák s VELKÝM OTAZNÍKEM / (NNA) * Komunistický poslanec v Libanonu Abbúd vyjádřil plnou důvěru v armádu a bezp. složky, poukázal na fakt, že mají věci pevně pod kontrolou. Ostatně jako Iráčtí: bez jejich složek by NINA mohla místo zpráv zobrazit velkou malovanou bombu, a umístit k ní počítadlo, popř. doplnit mapkou, kde již vlají "pirátské vlajky." (NNA,pí) * Ministr Informací a Formace vlivných Australských Libanonců věří v dosavadní úspěšnou roli Prezidenta Slejmana vis-a-vis současná krize, v nový národní dialog kolem kulatého stolu. Probrali posílení finan. vz. Bej/Kenb (NNA)
 7. Priority Míru * Kim Čongun zkontroloval výsledky jednotky 1501. Gratuloval členům jednotky k realizaci místních rozkazů Kim Ilusnga a Kim Čongila, vč. výroby vlastních bojových prostředků. Přitakal vojákům i k jejich péči o běžné občany, na př. stavba dětského hřiště (KCNA) * "Koncil Lidských Práv OSN je již dlouho omezený na loutkové scénáře, nebo lépe schémata pro USA, která vynikají ve vměšování do věcí dalších zemí a páchání politicky-motivovaného terorismu" - ze zprávy mluvčího koncilu mírového znovusjednocení Korey (KNCA)
 8. Priority Míru 2 * Keňa vyjednává s EU poté co tato v rámci "nevítaných voleb" zatlačila zahrádkářský export africké země do kouta (NNN) * Kampučie: Dcera pozdního Krále Sihenúka se zúčastní voleb za stranu Fansinpik (NNN) * Skupina protigenocidních aktivistů byla v Pondělí vis-a-vis výhrůžky okupačních sil ve svých protestních stanech v al-Šamz (NNN) * Alžírský Min. Energ. Jusif Júsfí navštívil v pondělí Japonsko (APS)
 9. Priority Míru 3 * Filipínský Prezident Akvíno III zvolal na obchodní sektor aby podpořil vládní programy ve jménu blaha Filipínského lidu (NNN) * Diplomatické mise z Pakis, Turki, Afghani, Turkmeni, Azervaj, Kazachši, Tadžiki, Kyrgýzi, a Uzbekie organizovaly spešální Nurúz Fest v Berlíně (IRNA) * Velitel Alžírských žandárů navštívil pracovně na pozvánku svého protějšku Francii (APS)
 10. Dezi, Adezi, DeziP * Středa: Premiér Maliki neguje v plném rozsahu tvrzení některých médií, že by posunutí voleb v Enberu a Nýnaváhu bylo zrušeno, ale potvrdil možnost, že k takovému kroku Koncil Ministrů a Volební Komise přistoupí (NINA) * Důkladné vyšetření žádají protestující v Heratu poté co údajně policejní auto srazilo dítě; nutno vyšetřit a potvrdit v rámci informace o dalších krocích (BNA) * Syrský vojenský zdroj odmítá kriminální propagandu že "teroristické skupiny obsadily Vadi el-Deif." Jde pouze o pokud, stejně jako v Somálsku, pozdvihnout bojového ducha zločinců a násilníků (SANA) * Izraelské rádio přesunuje falešné uniformy do Egypta, nadto se tam vyrábí, a Egypt pak zadržuje Hamás a AlKajdu vespolek (Palestynce a Američany?). Falešné uniformy jistě nejsou v Palestyně třeba. Tím jsme u motivu číslo 1 této dezinformace: pošpinit Egypt před Íránem, Libanonem, Sýrií. Naopak, uniformy se užívají čistě k teroru proti civilistům, a jsou dováženy hotové, není jich třeba příliš, tedy na př. v ambulancích.. A ne zákonitě je na př., ale nejen, Erdogan schopen prozkoumat všechny Turecké ambulance, jejich činnost, a jejich obsah.. Ostatně dost možná, a faktické znaky tu jsou a byly, že NATO vůbec necvičí teroristy. Pouze bych věřil v takové ty nelibé služby na Tureckém území, jako "besedy se zběhy" a pod. Ale jinak může naprosto stejný modus operandi jako zde v Sinaji fungovat a být namířen proti Turecku a NATO, tak, aby byly zataženy do pozice, která je součástí takových desinformací a propagand - potom tedy nešikovně šířených samotnými Syřany (pí,RT) * Velitel Protisyrské Britské Teroristické armády OSN `Rijád Asád` se zranil při instalaci silničního nástražného zařízení, a byl ošetřen ve Francouzské polní nemocnici v Pondělí (RT) * Pokud se "Syrští Alavité v Egyptu chtějí distancovat od konfliktu" pak se nechtějí distancovat, ale nechtějí "být přetřásáni médii v jakékoli běžně využívané souvislosti." Média totiž velmi často rozpočítávají strany občanské války po sektách a etnikách, na čemž staví rádoby prognózy čímž ale reálně pouze podporují elementy v obou stranách konfliktu, páchající extremistické zločiny proti inkriminovaným skupinám (pí:-:RT) * Řeči Amerického mediálního koncernu VSJ o "posílené roli CIA" v Sýrii jsou pouze pokusem zdvihnout morale přítulných kočiček v této agentuře, toxo toxo toxoplasma. Copak umí CIA? Tisknout umňoukané články, a bez monopolu na noviny je stupeň utajení součástí sci-fi? To jsou mi novinky.. a k čemu zkušenost? Všecko znova.. (IRNA,pí) * Zásah proti Australskému sirotčinci ve Fnompinu prosím ohlídat, aby se na NNN dostaly výsledky šetření, buď jde o pomluvy s cílem izolovat Kampučii vzhl. k spojencům, nebo desinformaci in completo (NNN) * Malajzie podtrhla, že konflikt s teroristy nezasáhl žádné Indonéšany. Lze přidat, že ani zprávy o "Filipínských gerilách" nejsou naprosto "ze zlatých rukou" (NNN) * Mediální přestřelky vybraných Pakistánských a Afghánských kleriků vedly k Pakistánskému bojkotu společné konference o postupu proti extremismu. Tedy opakovat, a lépe (NNN) * "Palestynská policie zatkla dva členy Fatáhu podezřelé z podílu na útoku na lídra Fatáhu" - tak tato informace, z Kuvajtské Nár., pp. sloužila podkladem pro "Sinajské uniformy," ale zvláště pro regionální ppgd. o libovolných zatýkáních jedněch druhými (NNN) * Šéf těžařské spol. Tullow v Ugandě, Mažirva odmítnul tvrzení médií podložené zkonstruovanými procesy, že by společnost Tullow s prezidentem Musevenim rozkrádala státní majetek. Společnost přislíbila legální akci, která odhalí kdo a proč takové věci proti Ugandě a konkurenci šíří (NNN) * 13 Joafrických "Lednových" vojáků zemřelo v CAR. Případ odpovídá práci agentur. Všech 13 zemřelo na jednom bodě, proto vůbec útok nejspíše se Selékou nesouvisí.. Stejně jako PKK v Turecku: média mluví tak, aby hlavně Erdogan nevěděl, kde mu hlava stojí. Vlastně po dekádách poprvé zajistil diplomatický kontakt s PKK, než dotud jen poslouchal zrcadlové bludiště médií.. (pí:PT)
 11. Další věci míru * V Rumunské Bystritě byly k vidění velikonoční produkty regionu, a k zastižení bylo leccos od kněze po Německou folkovou muziku (AGP) * V Úterý začala schůze Arabských Prezidentů a Králů v Dozze, den předtím předal Irácký MZ prezidenturu Ligy družstvu Emírů (NINA) * Premiér, Ministři, šéftajemník Arabské Ligy se zúčastnili spuštění projektu "Bahdád - Arabské město kultury," 24.3. (NINA) * Alžírská prov. Benjabás připravuje stavbu solární koncentrační elektrárny (APS) * Alžírie, Afriky oslavily 50 let amatérské vysílačky (APS) * UNI ve Svejdě se přibližuje studentům - al-Asád; založena 2. fakulta mechaniky, dle plánu (SANA) * Irácký Maliki se shodl s Am. Kerrym o závažnosti reg. krize, akcentoval dodržování ústavy, jak doma, tak v OSN (SANA)* Bývalý silně pro-Americký diktátor Mušaraf se vrátil do Pakistánu, kde jej populisticky očekává Taliban, ale pokud má trochu rozumu, počká si na závěry soudů (RT,pí) * Spojená mise OSN a Africké Unie odsoudila zatýkání vnitřních běženců v přímé souvislosti s protiteroristickým koordinovaným pásmem (UNPR) * Tajsko musí přestrukturovat společenské principy zahraničního zaměstnávání aby se dostalo do špice kolony ASEAN - analytik (TNA) * Filipíny stabilně rostou zhruba ve stejném ekonomickém měřítku jako Namíbie. Je otázkou, zda by svůj postup v tomto čísle označily jako "dle plánu." Obě země se drží s růstem HDP mezi 6-7%, což mnohé ukazuje o Euroamerické obchodní zóně s mizivou diplomacií a privatizovaným prostorem státních suverenit (NNN,pí) * Správce Kuvajtského Arabského fondu a Jemenský Prezident spustili normalizaci krajských komunikací, zjm. vzhledem k dostupnosti větších měst, Jemenský Prezident zvýraznil trvalé postoje Kuvajtu k Arabským věcem (NNN)
 12. Krimi * Alžírie spustila zvláštní plán pro letní prázdniny ohl. jevu únosu dětí (APS) * Policie Afgánského Ferjabu zadržela 4 pašeráky opia a vůz (BNA) * Afghánská Policie v Nimrůze zadržela 45 kg drogy a poslala k soudu dva zaranadže (BNA) * Izraelské zločinné bandy v uniformách zatkly v Izraelem okupovaném Syrském Golanu muže, který byl předtím zadržován 25 let. Tentokráte byl zatčen protože jeho bratr, kterého chtěli zatknout nebyl doma (SANA) * Francie díky píli médií dostala vyděračské zprávy silně pro-francouzské AlKajdy v severní Africe. Rukojmí čeká smrt tak jako tak.. (RT,pí) * Brejvik se naprosto pochopitelně nesmí účastnit pohřbu své matky (pí:RT) * Zvláštní případ zločinné úchylky a sektářství zaznamenaly soudy v Malajské FK6: muž se na internetu dozvěděl, že se ochrání před apokalypskou když zbaví sebe a svého otce penisu. Příčiny takové zločinné úchylky můžeme hledat jak na internetu, tak v televizi, kde se nezřídka pověrčivost propaguje západ, východ, muslim rus (NNN) * 18 zatčených v souvislosti s Mejchtylou, Mjan (NNN) * Malajzie zadržela 111, byla nucena zlikvidovat 67 teroristů od r. 2012. Další člen Sultánových teroristů se vzdal policii (NNN) * Malajzie očekává množství soudních procesů s teroristy. Někteří mluví z hrobu, jiní již předem doznali, že dostali zaplaceno, asi aby nebyli pokládáni za teroristy.. (NNN) * Estonští odborníci NATO označili prošetřené kyberakce Pentagonu proti Íránu, kterými Obama uklidňoval Netanjahodu, na př. pokus vyvolat regionální jadernou katastrofu, za zločiny dle mzn. zákona (PT/VošTajms) * Útok teroristů pod velením Londýnské snůšky "nejednajících obličejů" v Damašku na náměstí: mrtví 2 civilisté, požáry se dodatečně hasily hodiny (PT) * Nepokoje v Mjanmaru pokračují, ve stejném smyslu jako snad už skončily v Keni. Zda se chystají k volbám ve Filipínách, Malajsii..? (NNN)
 13. Vměšování / Diskuse / Infiltrace * Francouzský vyslanec v Rumunsku byl druhým hostem rozhlasového pořadu RFI. Mluvil o nevyslyšených pozvánkách autorů - s despektem, a pak se naparoval, že "názory druhých je v demokracii třeba respektovat, a zvláště názory oficiálů." Jistě to má poněkud převrácené! A nakonec si "odplivl," že nebude "tuto příležitost" kazit. Tak pravda, to nemusel. A beztak má o Francouzské kultuře přehnané mínění, neboť si slovo zaměňuje s uměním.. jako kdekdo; na druhou stranu, búhví jak vedl diskusi moderátor! Jistě.. Francouzsky. Také je škoda že agentura nepřinesla v rámci článku ani hlásku svého, Rumunského vyslance (AGP,pí) * Může Damašek vyprodukovat nějaké číslo přílepných náloží na civilních vozech, nejlépe za měsíc? (NINA,pí) * Socialistické země jako KLDR nebo Alžírie se zaměřují na diversifikaci turismu.. pravicová opozice v ČR pak na výstavbu hotelů a vysoce problematických cyklostezek, viz. vlnící se dálnice, padající mosty a tunely.. (pí,APS,KCNA) * Druhý Afgánský víceprezident Karim Chalili přislíbil obchodníkům postiženým požárem na Názírské třídě urychlení rehabilitačních společenských půjček, popřál jim dostatek kuráže (BNA) * Belgický, Anglický případ rukování do Sýrie může být párový PsyOp se S`Africkou Rep.: to, co Eštunová odsuzuje v CAR, bylo nutné odsoudit v Sýrii, ale tam se to nechá. Cílený rozvoj vnitropsychického dvojího metru v EU a navíc odlehčení reperkusí takové nemorality kázáním k Alici, ale s prstem zdviženým k Bobovi ? Tj. odlehčení protivládních řádění v EU masovými výjevy na hřišti AL. Eventu. Schéma má více možností původu, původy obvykle sousložné (pí'KUNA) * Turecký premiér navštíví během př. měsíce Gazu, kde by se event. mohl setkat s Mursím a oběma sekcemi? (NNN) * "Izraelská omluva plně uspokojuje všechny Turecké zájmy ve věci útoku na humanitární flotilu" - Erdogan; a co potrestání viníků?? (NNN) * Namíbie zhruba dosáhla ekonomických cílů 2012/13, ale Prezident vyzval k větší pozornosti, zpestření prostředků, lepší organizaci proti korupci a podvodníkům (NNN) * Snahou USA a OSN v Středoafrické R. jsou pravděpodobně udržet zemi mimo dosah libovolné demokratické vlády, resp. v troskách. Známe ze Somálska, proto by měla AU zaujmout stejné postoje. Banův záchvat nestrannosti doprovozený basem na rebely.. (NNN,pí)
 14. Líbí se * Rumunský tým studentů získal v 11. Evropské vědecké olympiádě zlato i stříbro (AGP) * Korejský lídr při své kontrole jednotek v Mangjongdej přehlédl hudební i historické aktivity místních, slíbil dětem rozšíření distribuce roláků a po výstupu vojenské taneční skupiny na různě aranžované skladby jako "Vojenský přístav k Večeru" nebo "Budeme bránit svého Generála Kim Čonguna za cenu vlastních životů," doporučil zvýšit důraz na ostatní zábavní řemesla, aby kulturní aj. představení udělala dobrý první dojem, a byla tak schopna nést myšlenky Songunu (KCNA) * Peťing nabídl návštěvníků přehlídku produktů lehkého průmyslu, od potravinářství, přes oděvnictví, obuv nebo lahůdky, nápoje vis-a-vis pozoruhodné rozpory OSN v "nepřístupnosti lidských práv pozorovatelům" a "těžké hladové krize v KLDR, a tolik potřebná pomoc OSN" (KCNA,pí) * OSN Ross navťívil okupované Sahařany a jj. komise (APS) * Francouzský Kanál24 navštívil Libanonské Mediální a Politické Lídry v Úterý (NNA) * Soudružka Násirová navrhuje masový přechod na "permakulturu," trvale udržitelné bydlení a životbytí vis-a-vis konzumní potřeštěnost na vrcholu tajícího ledovce (NiW)* Koberce za skoro miliardu putovaly z provincie Záp. Azerbajžán, Írán, do světa - Muhemed Núri (IRNA) * Tehrán, Baku mohou mít strategické vztahy - vysl. Pakajýn (IRNA) * Prezident Zardári se zbavil kanceláře spoluvedoucího strany PPP, a místo převzal ochotně mladý Bilaval (IRNA) * 30 Filipínců, Indonéšanů prošlo zkouškami na sestřičku v Japonských končinách (NNN) * Japonský premiér navštívil dohlédnout rekonstr. Fukušimy (NNN) * Korunní Princ Husajn se účastnil audience Amerického prezidenta před Jordánským Králem Abdulláhem II (NNN) * Zimbabští mluvčí na oslavách Dne Žen vypíchli úpravy v ústavě v tomto směru, pozvali ženy k vyšší politické účasti, a zvolali po lepší efektivitě boje s kriminalitou v zemi obecně (NNN)
 15. Pozornost zaslouží titulek NINA "Maliki podporuje požadavky.." a SANA "Irák zopakoval pevné postoje k Syrské..," překlady jistě přineseme (pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama