NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 29.3. "...budou-li zájmy Afgh. postaveny nade vše, a vyjádřil důvěru v pokračující urovnání bratrských vztahů s Pakistánem...," vis-a-vis nabývání suverenity (§13)

29. března 2013 v 13:35 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Tit1 * Evropská Vyslankyně pro Libanon Ajhorstová probrala s končícím premiérem poslední vývoj v regionu vis-a-vis Kimun se omezil na pouhé komentáře? (NNA,pí) * OSN: co že říkají rebelové Seléka? Vyzvěte společně s AU Seléku k formaci bývalé komunikační jednotky - komise, a ta nechť řekne, co "podle rebelů." Mediální žvanění tak akorát potřebujeme aby nahrazovalo hlasy stran (pí:UNPR) * Mediální laboratoř: Írán údajně žádá formální vysvětlení údajných obvinění Saúdskou stranou ze špionáže; prosím vyřešit MV-MV po telefonu, bez nutnosti brát takové řešení jako precedens, ale s nutností potvrdit výsledky zkoumání oběma stranami of. kanálem. Ať má celý svět jasno, jaké povahy tyto dvojstranné výměny opravdu jsou, když už o nich musí být "repetitivně" ujišťován - velkými agenturami, které proti sobě klidně ve svém plátku otisknou komunisté, Pakistánci, ale klidně i Němci.. (pí:PT) * Řadou zahraničních válek a okupací zničené Zemědělské Banky Afghanistánu obnovují činnost - dobrá zpráva pro regionální importéry ale i příležitost pro dodavatele udržitelného osevu (BNA) * Odsuzujeme sektářské hanobení a dehumanizaci zveřejněné Moše Fedžlinem ohl. Jeruzalémské mešity AlAksa (NNN) * Vjetnam podal na Čínském vyslanectví v Hanoji stížnost na chování ských lodí v sporných vodách vůči civilistům. Ta neodpověděla, protože důkladné a rychlé šetření si nechává pouze pro "zvláštní" přátele, "chudáky," jako je KLDR? A pro ostatní má zdlouhavé a zdráhavé? (RT)
 2. Tit2 * Chartúm na základě úspěšných společných kroků Súdánů chystá konečně přijmout novou ústavu. Za tímto účelem přizval, jistě dle receptů OIC, i rebelské skupiny SPLM k ústavodárnému procesu. K tomu se navíc oproti lživým informacím autorů "Winter-Snow" dovídáme, že hlavní rebelská fakce SPLM není tak úplně vázána na žádný z Chartúmů, a ani žádný z Chartúmů ji nepovažuje za "své ozbrojené prostředky." Což je pro nás zásadní novinka, oddělovat jižní stát od geril. (NNN) * Egypt, Jordánsko se shodnou na naprosté zásadnosti Palestinské rekonsiliace, překlady obou prezidentů přineseme (NNN) * Volební Premiér nařídil hltavě očekávanému Balučestánskému Guvernérovi Navab Zulifker Magsimu, aby zajistil pořádek a zákon v svěřené provincii, poté, co tento analytiky přechvalovaný profesionál zvolal na Premiéra Chúzu, by mu pogratuloval k nově nabité, dočasné a zapeklité funkci dovést kolonisty "nevítané volby" do demokraticky zdárného konce (APP)
 3. Tit3 * Irák nepodpoří žádnou Syrskou stranu, kterou nevybrali do její funkce v Arabské Lize (..) samotní Syřané v demokratickém procesu; Irák také opakuje svou podporu misi Brahimiho, Rasmussen neguje představy "odborníků" zjm. mezi premiéry o vojenském, a tedy i sankčním a přizbrojovacím, nebo propagačním (NY) řešení Syrské krize, a urguje de-fakto světovou podporu Brahimiho misi.. Irák opakuje.. Anan mi do toho rétoricky nesedí, asi to byl jeho upřímný názor..? "Na intervenci je pozdě, vedlo by to pouze k zhoršení" - nebudeme mu brát jeho názor na intervence. My jsme žádnou úspěšnou neviděli, on asi ano.. zjm. proti suverénním národům. Ano, ty jsou úspěšné (SANA) * Írán žádá všechny země a OSN, aby přijaly opatření, zajišťující stoprocentně, že se chemické útoky opozice v Sýrii nebudou opakovat, a že ani žádné takové zbraně k opozici nepoputují, což je to nejmenší, co by měly země prokazatelně zajistit. I na to patrně reagují články v USA o CIA, které se snaží navodit dojem, ať už jakýmikoli protimluvy, že "nějaké zbraně jsou nějak pod kontrolou," ba, že dokonce USA má "nějak pod kontrolou nárůst počtu extremistů v Sýrii" (pí,SANA) * OSN stahuje "přebytečné jednotky" z Izraelem a Londýnem okupovaného Syrského Golanu poté, co Opoziční militanti zadrželi množství modrých helem v rámci "žádosti o vyklizení nárazníkového pásma." I Izrael ve spolupráci s AFP na to reagoval propagandou, že OSN ruší misi v Golanu. Co kdyby, že? Nakonec "OSN pod palbou zvolalo na opozici, aby přestala ohrožovat a respektovala pracovníky mise." Celé v podstatě fraška, přičemž OSN dělá teroristům ústupky, a teprve v médiích zavoní kořeněná Mitteránova Kuchyně. Čili OSN rozhodně ponechá v oblasti takový počet monitorů, jaký bude k takové misi ochotný, po konzultaci s Damaškem a zástupci místních a exilů. Okupované území rozhodně nebude pod pohrůžkou násilím využíváno k trénování teroristů! (pí:UNPR) * Náměstek Íránského MZ pro Afroarabské Věci Amir-Abdulahjan zdrcal západní země aka mzn. komunitu, že neadresují používání chemických zbraní teroristy v Sýrii. Vyjádřil zděšení (IRNA) * Prezident Azíf Alí Zardári proslovil chválu nominace novináře Nadžama Sefchi jako volebního administrátora pro Panžáb. Ve svých gratulacích zahrnul úvahu, zda je nebo není jeho nominace dokladem důvěry a podpory mu uvstřícněné pro jeho ideály a hodnoty (APP)
 4. Tit4 * Japonsko a USA dělají drobné pokroky v upevňování rozvrklaných a rozvrtlaných vztahů, těch vojenských. Jde především o to, přesunout Japonské velení na Americkou základnu, aby "si Japonci nemysleli, že ta základna je tam proti nim." Okupace bývalých kolonialistů a válečných zločinců moderními válečnými zločinci a kolonialisty / ještě si věří zásluhy, ono je to jistě brzy přejde / (NNN) * Angolský prezident Chosé Edvardo je také v Durbanu na kf. BRICS (NNN) * Kolonistická Armáda USA označila zaujetí minimálních a proporcionálních obranných pozic KLDR proti dlouhodobému agresivnímu nepříteli za "ohrožování míru, které nikomu nepomůže" (pí:RT) * Lahad Datu: přes těžká bezp. op. svatba Jusréna Junáse a Sulízy Zakarje naznazuje návrat míru do prov. Felda Sahabat (NNN)
 5. Ntganda - Hág * Muž známý pod přezdívkou "Terminátor" (sic) žádal plačtivě v Rvandském Kigali o milost záchrany "před minulostí" (nebo před Rvandským "režimem?") a když mu Hágští vyjmenovali libovolné rozsudky Amerického Krále (to bylo po večeři, k večeřil měl dietní slanečky a saké) řekl že je nevinný. Jistě na něj mají spoustu vystřižených novinových článků! On je to totiž nikoli "bohatě zaplacený" protirvandský agent, ale laciný "protirvandský" emigrant! Nechte ho, ČR mu nabídne azyl, a ještě zaboduje ve sportu!! (PT,pí) * Zpráva o "demontáži ozbrojené skupiny" po útěku před vládní defenzívou MONUSCO je věrohodná, zvláště souhlasí-li Kebile s větší vojenskou autonomií asistenčních sil OSN či AU. Nicméně připojená zpráva, že Ban Kimun přivítal proces s Ntgandou vypovídá cosi o tom, že vlastně nikdo neví, kdo by to měl být, a tak všichni na novinářské protimluvy odpovídají uctivým, slušnostním pokyvováním hlavou s akcentováním kolektivní moudrosti (NNN)
 6. Mír1 * Turecký Abdaláh Gal popřál Afghánskému protějšku Hamídovi a jeho lidu (nikoli lidem) šťastný a radostný nový rok. Karzaí naopak kondoloval Premiérovi a Místoprezidentovi k odchodu Prezidenta Rémana (BNA) * Syrská Centrální Banka organizuje obranný val proti úmyslným spekulacím - Majeleví (SANA) * KLDR v dopise OSN informovalo o hrozícím nebezpečí, připsalo "nenávistné akty proti mírové družici" mezi příčiny nebezpečné eskalace (KCNA) * Zuluská komunita v Saravaku pokračuje v protestu proti teroristickým operacím Sultánova Gengu, její lidé vyjádřili podporu vládě, obdarovali Malajskou Policii ve směru rodin padlých obránců civilního prostředí (NNN) * Gabunský Prezident má plnou důvěru v rozvoj Marocké demokracie, podpořil zvláště historické iniciativy Maroka - mzn. sjednocení různých forem, dimenzí a rozsahů - popsal obchod jako rovnocenný, upevněný, vyzval svůj královský protějšek k posílení a upevnění vz vz, a zvláště rozšíření kulturně-vzdělávacích (NNN) * Když vypustíme hádku v zlatnictví, je zpráva NNN z Mejktily opravdu vyčerpávající a osvěžující. Člověku přijde, že místní extremisté zneužívají přítomnosti vnitřních běženců na stadionu, a přidávají k nim genocidními postupy zastrašování a likvidace živobytí své spoluobčany. Typičtí buddhisté, tolik zajímaví pro Západní publikum svou záhadností a moudrostí. Prostě běžní lidé, odvyklí lidskému chování.. Doufám, že prezident urychleně zajistí sanitaci jediného myslitelného dočasného střediska, v rámci stavu nouze.. (NNN) * Zprávu AFP o "bizarních plakátech" doporučuji otisknout v celém spektru Iráckých médií, bez škrtání, jen na konci tu inkriminaci Iráku jako "světového korupčního centra" vyzmizíkovat, a politikové jistě najdou společnou řeč. Autora doporučuji do vedení agentury, pokud nechtějí Rasmussena (NiW)
 7. Mír2 * Mise OSN potvrdila začátek stahování sil obou Súdánů z protiteroristického pásma vis-a-vis 2 pokusy přerušit mírové proces, dokončení potvrdí 12. Dubna. A tehdy předpokládám budou na místě vedle modrých helem postupně i spojené bezp. aj. úřady? (UNPR,pí) * Zprávy ze Sinaje jsou podivné, a zapáchají stále snahou držet od Egypta turisty. Nemá Egypt nějaké organizace, které by přes MENA, NNN vypustily nějaké autentické, Sinajské kulturní, ekologické, sociální, ap. zprávy či statistiky, ať máme něco každodenního, hmatatelného pro kontrast s "fabrikami na uniformy," a beduínskými únosci.. ? (pí,RT)
 8. Mír3 * Kampučie začne výlov tisíců tun nevybuchlé munice, která nejen doplavala z Laosu, ale vyvěrá z křišťálových pramenů z jurského podloží, kdy zemi obývali genocidní Srbové, a šlechta se musela skrývat v podzemních skrýších vápencového, podmořského Německa. Nechce naše policie na výlet? Samozřejmě nikoli bez očkování.. To bude brzy stejně v obou zemích podobné, takže se "hodí i do českých podmínek"; a také to očkování bude nejnebezpečnější částí úkolu (NNN) * Katarští podtrhli potřebu jednat rychle ve věci destrukce a genocidy v Jeruzalémě (PL) * / První / čínskou exhibici / v EU / z Hliněné Armády lze zhlédnout v Bukarsti (AG) * Otázka ochrany dětí v konfliktu bude přítomna v mírových jednáních Revoluční Fronty Barizani, Tajské Vlády a dalších potřebných účastníků. Jednání nejsou podmíněna složením zbraní. Proč to nejde v Sýrii je přinejmenším tím, že "Asád musí jít." Bez tohoto cukrování Londýnských hrdliček by "Asád asi jednal o Sýrii i s Netanjahodou samotným" (TNA,pí)
 9. Mír4 * Museveni, Kagame, Kabila se měli setkat v Pondělí k reg. bezp. (NNN) * "Nová energolekula pro léčbu buněčných onem. psychogenního energetického deficitu, známého donedávna jako teorie z oční onkologie, bude brzy uvedena v Alžírském lékařství" - Dr. Iljýs Bárlej, znalec ortomolekulární medicíny a terapie (APS) * K Jednání Kimuna a zástupců Konga: podle mého názoru je posílení role OSN správnou úvahou, a navrhuji subordinaci mise OSN misi AU, především pro nedostatečnou flexibilitu a vůbec schopnost rozeznávat regionální priority, vč. ponechávání "v textu" zahraniční protiregionální propagandy. Tj. neschopnost OSN v minulosti zaměřit se na umělou rivalitu Konžské DR vůči Rvandě a dalším, a přistupovat k takovým informacím s vážností, neboť tvoří příčiny dlouhodobosti problémů, a tedy problémů. Sub, jednoznačně. Než podezřívat MONUSCO, zbavit misi na základě podstatných zkušeností aspirací na podezřelost, a kompetencí, které je ochotna přijmout AU, a v neposlední řadě další regionální iniciativy, vítané prezidenty Konga a Rvandy (pí:UNPR)
 10. Zatlučená mediální dvojka * Sýrie: produkce léčiv se normalizovala, vyrovnává potřeby lidu z 70%, větší integrální problémy působí sabotáže v energetice. Léčiva také případově doplňují sousední země, sankce nepůsobí tedy žádné přední potíže (SANA) * Jordánsko uzavřelo přechod do Sýrie Násef kvůli blížícím se a zdalujícím (rtuťovitě) horkým (honičkám) bojům. Média z toho podle mého názoru dělají "přestřelku dobrých a špatných novinářů," čili "obsadili nebo neobsadili rebelové." Zatímco má být pro další země regionu skryto Jordánsko a jeho konstruktivní přístup ke krizi v Sýrii. Na př. aby se Irák cítil izolován? (pí,PT)
 11. Další věci Míru * Afgánský prezident Karzaí v rozhovoru se zástupcem okupující země podtrhl nutnost zahrnout suverénní práva země do transparentního dvoustranného bezpečnostního ujednání , zdůraznil zájem Afghanistánu na strategickém partnerství, budou-li zájmy země postaveny nade vše, a vyjádřil důvěru v pokračující urovnání bratrských vztahů s Pakistánem, vis-a-vis nabývání suverenity a přechod nepřátelských aktů čistě do tvorby mzn. médií (BNA) * Afgánská a Pakistánská obchodní komora probíraly možné přístupy k obchodním překážkám (NNN) * EU bude pozorovat volby v Pakistánu; vřele doporučujeme i Írák! (NNN) * Alžírie podpoří expatriátní bydlení Alžírské komunity v zahraničí v rámci půjč-si-a-pořiď programu - Ministr Bydlení a Urbanistické Adaptace Abdelmadžíd Tebúny v Úterním Sidi Belabis (APS) * Syrský Al-Halki vyjádřil díky všem stranám a politickým figurám v Libanonu, které varovaly před konspirací proti Syrské Arabské jednotě a síle Armády, Ekonomiky, ku prospěchu Izraelských schémat v regionu (SANA) * Arabská Liga by měla překročit svůj stín jako OIC, a věnovat se věcem, které Araby pojí, a ne rozdělují. A nevěnovat se Sýrii znamená vyškrtnout Agendy vůči kterým jsou "opakované rezervace," nadto kvůli kterým se "zavírají hranice," a nikdo "se to nesmí dozvědět." Na př. Súdány: jsou nějaké rezervace vůči postupu Kataru a Africké Unie? A nevyžaduje trvalý mír zde soustředěnou iniciativu, která díky rozdílům pro Sýrii v AL neexistuje? Vůbec bych do Sýrie poslal Sauda na exkurzi, dostane pětihvězdičkový pancéřový koberec, a utne celou záležitost svým následujícím proslovem, pokud to nestihne EU dříve.. Kdo z týmu Emírů a Králů tam vložil nohu naposledy? A kdyby to udělal nějaký Král či Emír synchronizovaně s navrženými kroky EU, bude jednání zkrácené a mírové smlouvy podepsané v tuctu kopiích obratem (NNN,pí) * Egypt a Líbie podepsaly memo o fér soudu s vyměněnými "dopadenci." ..pokud se někdo sám přihlásil.. (NNN) * Moldava a Románie rozšiřují univerzitní spolupráci v uměleckých oborech (AG) * Přes 2 a půl milionu Tajčanů přestalo užívat alkohol, bohl. na rozvoj průmyslu, urbanizace, logistiky, turismu a obranyschopnosti (TNA) * Mindanajská energetická frustrace bude překonána kolem r. 2015 - Filipínský prezident Akvíno III (NNN) * Ban Kimun jednal se zástupci regionu o Falklandech, věří v narovnání otázky, OSN registruje zemi jako kolonizovanou, a zdánlivá menšina jsou právoplatnou většinou voličů. Pomyslně, je otázkou, jaký postup dekolonizace skupina vytvoří (UNPR,pí) * Libanon dále hledá cestu k unešeným občanům s pomocí Katarských "anti-humanitických citlivků" (NNN) * OSN nese v Středoafrické R. následky svého stranění: kdyby nelomily rukoma nad "slabou armádou" a stejným způsobem nemarginalizovaly Seléku politicky, už by možná byla hotova první fáze smíru. Darmo se zaklínají, že budou dále spolupracovat s ECCAS a Africkou Unií. Zprávy o rabování a porušování lidských práv jsou vis-a-vis dobré zprávy z Konga nevěrohodné, a naopak začne Seléka získávat sympatie ve světě. A už proto by bylo přinejmenším vhodné urychleně změnit svoji řeč, a hledat v SAR politické, nikoli "Konžsky zmanipulované" (- protože hájící střed před okrajem nikoli efektivně, jen na oko) mírové řešení. Nápověda: Turkie (pí:UNPR) * V Alžjre podporeti ekonodiversičniu porgramu `DIVECO 1`, zavodeniase begu roka 2013 (APS)
 12. Irák * Nebudeme populistické "cílené útoky" koalice Irákie proti Mutlakovi ani soudit. Řeči o rozdělování, marginalizaci a politickém sektářství, patří všem stranám, anebo žádné. A kdo to říká, ten to je! (pí:NINA)
 13. Dezi, Antidezi, Prevence Dezi * "Informace" Reuters o "vysokém funkcionáři Pakistánské diplomacie" který označil Karzaího za největší překážku míru je desinformace namířená proti třístrannému jednání Pak.-Afg.-Írán. Pakistán určitě nepokládá za rozumné "vyrábět mír" v Afganistánu bez Afganistánu, na př. s USA a Talibanem. Pakistán zároveň ctí nevměšování, proto by Karzaího takto nevyjímal z Afganského a Afganistánem vlastněného procesu.. atd. Zpráva je počínaje zřejmým motivem, přes absolutní nepříbuznost takových výroků s Pakistánskou diplomacií, až po anonymitu kladenou mluvčímu agenturou Reuters, až po známé zájmy agentury Reuters v Pakistánu (pí:-:NiW) * Zprávu o třech stovkách senátorů v Pakistánu, kteří nemají zaplaceno za elektřinu lze pokládat za součást desinformace o "Vyšším diplomatickém pracovníkovi" proti vztahům třech reg. zemí; obě jsou totiž lokální (pí:-:NiW) * AFP už označuje Irácké volby za nevěrohodné: a zvesela míchá dohromady vraždy politiků a odklady reg. voleb v krajích Enberu a Nynývé. Z toho lze již od /Reuters 4.1.2013/ soudit na hlavní roli médií a zjm. velkých agentur v operacích ARAR, které ovšem cítíme nutnost snížit na pouhou stupnici práce médií a interventů nad polem států. Viz. "rotační role Arabského Jara." Právě v tomto případě také vidíme, kterak se Irák překrývá s Keňou, za vzniku dvou eventualit: buď Středoafrická rep., nebo Zimbabwe, nebo Líbie/Sýrie/Irák (pí:NiW) * Ještě jednou k informacím o CIA v Sýrii. Nejen, že jde o klamnou propagandu "úspěšné mise." - nevím v čem by nyní spočívala! - ale navíc o zatažení kompletní Arabské Ligy do válcovny lží, což není pouze reálným rizikem pro vztahy v regionu, ale také jde o pokus ukázat Arabským zemím, jak je možné o jejich činnosti psát, a tak jich získat více na stranu intervence. Problém je ale v tom, že jde o řadu pomluv a lží proti Turecku, Libanonu Kataru, NATO. Jistě že mluvíme o Nujok Tajms. Ty se vždy přetrhnou, aby se zalíbily, a pak začnou klasickou plečku na rozum.. Úspěšná mise! Arabové, nepředbíhejte! USAID přináší další úspěšnou misi v Sýrii, po exkluzivním zážitku v Somálsku, Iráku: obou uzavřených příkladným fiaskem zločinného Íránu! Podívejte co o vás Západní korporátní tisk hezkého může dokola tisknout! No neberte to! A navíc: už teď každý z vás "dodává leccos" do Sýrie.. no? Neberte to! / mimochodem, dlouho sleduji varianty kdo, koho a jak nejspíše ovládá, ale nakonec se mi opravdu zdá, že média ovládají mzn. pomluvami diplomaty, což je valná většina příčin zla ve světě současnosti / (pí:SANA) * Nezriláhův spolupracovník Chalil potvrdil, že Hizbuláh také odmítá zákon 1960, a považuje jej za neexistující (NNA) * Enberský koncil hned po Malikim popřel ranné zrušení odkladu reg. voleb (NINA) * Podobný článek jako Voš. Tajms vydal i Valstrit Žurnal, ale v druhém ani tak nejde o propagandu schopností CIA, jako spíše o pokus vysvětlit evropským zemím, že, a jak USA umí regulovat, komu se zbraně dostanou. Doslova vybíráme základní myšlenku, nejspíše doslovně tak vyjádřenou v listu: "Předáváním zpravodajských informací proti Asádovi ozbrojeným protivládním militantům CIA posiluje sekulární část Sýrie proti Islamistům." - asi mi uniklo, že se za dobu mé nepřítomnosti mezi články WSJ Damašek změnil na hnízdo Islamistů, a opozice a ozbrojenci se změnili na "sekulární síly." Nějaké námitky? (IRNA,pí) * Údajné údaje údajně Malijské armády, tože 63 vojáků, 600 militantů zabito od počátku "Francouzské vojenské intervence," nesedí od asi momentu, kdy je vzala do ruky AFP: nejvíce umírali Malijští vojáci na poli. Od počátku .. .. A v neposlední řadě: kde jsou civilní oběti? Chápeme: spočteno do posledního šroubku, nikdo nikoho nepohřešuje, a co se stalo, za to mohli mrtví.. (RT) * Zpráva o tom, že "Nejvyšší Velitel Mjanských sil ve Středu řekl, že armáda musí zůstat v politice" je smyšlená anebo každopádně úmyslně pokroucená a matoucí. Pokud Mjanskou armádu vyřadí ústava, jsou si právě ozbr. síly vědomy, že zůstat v politice, znamená odejít z parlamentu. Jinak by neříkal, že "musejí dokázat, že jsou disciplinovaný, demokratický národ." Pp. mluvil o zajištění pohodlného a od etnických čistek očištěného ústavně-reformního, následně volebního procesu (pí:-:RT) * Kvák AFP o nalezení špehbuňky v Saudii navíc tvrdí, že měla přímý kontakt na Tehránskou Tajnou Bezpečnost. Jak se to pozná? Podle zlatých stránek? Nebo emailová adresa zavináč.sekret.tehrán.spajs? Nebo IP adresa 666.141.141.666? I proto máme jedině důvody danou zprávu řadit mezi Typové vztahy řídící dezinformace mezi těmito kk. státy, a pokud eventuelně země nepřistoupí na experimentální hovor, navržený nestrannou stranou v dané otázce, položené experimentem, pak pouze z pohodlnosti Saudie zasahovat proti podobným "obvyklým a neškodným" operacím třetí strany jménem suverénní Saudie proti Íránu .. (pí:RT) * Ruský pracovník ČK zavražděn v Jemenu, tvrdí Reuters, rádi si poslechneme vyjádření OSN (RT) * Dle Reuters se al-Chátyb zabýval otázkou, zda může USA použít rakety patriot proti letadlům a pozemním cílům v Sýrii. Tak 1) nemůže 2) NATO ani nechce 3) Turecko by to nedovolilo 4) EU by se zbláznila 5) Reuters chce pouze provokovat Sýrii a eventuelně poškodit mírové procesy v Turecku vis-a-vis Irák 6) Nezabýval, Emiráty, Saudie, Arabská Liga nic takového nepotvrzují (RT) * Jednání s Národní Revoluční nezahrnují zvl. adm. zóny - Nám. Prem. Želirm Jabemranč (TNA) * Vyprávění o osudu zběhlého Prezidenta Buzíze má na starosti Reuters. Evidentně je v bezpečí a nikam nespěchá. Asi čte pravidelně noviny OSN, a chce být taky "In-line" (RT)
 14. Krimi * Tajská policie se nově - kdykoli - postará o turisty / nová mobilní turistická aplikace / moderní Alžírské rozhraní / jistě zvláště o České.. ti jsou v regionu proslulí specifickými problémy (NNN) * Zločinci se nejspíše nevypařili, aniž by zanechali lístek v čekajících celách, spíše taktizují - Namibísko-Bocvanská policejní diskuse k zlepšení statistik přes-hraničních zločinů; jistě není dobré jen to, ale i to, že ti, kteří nenašli místo v "taktizačních zločineckých fabrikách" se vydali cestou civilní rekvalifikace, neboť kriminální nezaměstnanost je v době "taktizační konjunktuři" mezi bývalými bosy masová (NNN,pí) * Legitimní vláda Damašku se pokouší úpravou zákona zastrašit jev únosů, Americká vláda naopak věnuje únoscům "sekulární přídavek" informací. Typu Anonymous.Fr/Izrael (SANA) * Keňa rozjíždí posílení regionů na úkor moci v Nairobi (NNN/IRIN) * Premiér Tanzánie Máziži Pate označil jevy a elementy projevující se násilně v zemi za izolované, kriminální vis-a-vis nově dosazený Papež Frensajz, ujistil tak mzn. komunitu o legálním a administrativním míru v Zemi; Prezident Kajkvít navíc zřídil civilní stráže ve všech zdravotních centrech, aby byly izolované jevy včas spraveny o "in-lajn" postojích k otisknuté kriminální "zajímavosti" (NNN,pí)* Palestinští Křesťané se sotva dostanou na svátky do svého Jeruzaléma - Henen Ešreví (NNN) * Nusra používá dětské štíty: dodejme, aby se nám média nepředháněla, co všechna také nedělá Damašek. Oni to totiž teroristé ihned demonstrují.. ostatně jako velké agentury (pí:NNN) * Generál Pakistánské Armády Kajány zvolal na technického premiéra, a pogratuloval mu k jeho nové roli, kterou Mir Hazar Chan Choso nastavil na prioritu "včasných .. a fér voleb" (NNN) * Malajská policie provádí rychlostní operace detekce finančních sítí proti Sultánově teroristické invazi; nemůže zatím prozradit více, než prokurátor: soudy budou spravedlivé, přísné a transparentní (NNN) * Další miliardář mrtev: po Rusovi v Británii: Ind v Indii: po krátké přestávce ruleta padne na jinou zemi BRICS?? (RT) * Indonéský prezident nařídil důrazné vyšetření a důraznější převýchovu vis-a-vis vzpoura v Jožekartuské věznici (NNN) * Pro Indonésii navrhuji pašeráky, ovšem pevně věřím, že mě policie zklame, a bude to něco jiného - 17 útočníků? (NNN,pí)
 15. Vměšování/Diskuse * Odsuzujeme přestřelky Libanonců v severním Tripolisu, ať už média tvrdí, že jsou kvůli politice vůči Sýrii, nebo cokoli jiného. První politikou Libanonu je rozhodně a nepochybně "příkladem." Pravda, ani Palestinským to již příliš nejde.. léta médií škodí (NNN,pí) * Alžírské autoexpo "se courá" - oficiál; asi proto, že není pod taktovkou Tehránu, mimochodem, Irák by měl také vyrábět vlastní vozy! Na západě by byly ještě kultovnější, než Indické (APS) * Re: Abid Mustafa, nemyslím, že by Írán "otevřeně vítal pád" na př. Kadáfího. V tomto beru Írán z hl. snahy udržet vyšší jednotu, s tedy brát prohrané za prohrané, a vítěze za novou moc. Rozhodně nebyl Tehrán freneticky nadšený mediálním balastem a výroky západních lupičů. A když se něco v Tunísii slavilo, proč ne.. dát šanci. Nelze to tak úplně rozvážit, ale "otevřeně vítat" je přeci jenom práce pro takového Ban Kimuna, nikoli pro Muslimy; jinak velmi pěkný soubor úvah, komplexní pohled, bez partikulárních stigmat. Jistě bude mít úspěch; jediné pravda, co mě na Íránu dost zklamalo bylo uvedení jednoho jediného videa na IRNA-TV, a nekritického komentáře pod záběry "rebelů," kterak "zastavili vůz s dvěma lojalisty," a dále raději nemluvit, natož přepisovat komentář, který agentura propustila do světa (pí@NiW) * Nehoda autobusu - nepřiměřená rychlost; Radžanpur, 12 mrtvých, děti, ženy: Pakistán by měl zavést výchovu řidičů kalendářními akcemi, vč. znalostních soutěží (NiW,pí) * Prezident Asád vyzval BRICS k zásahu pro budoucnost Sýrie - buď tím myslel proti sankcím, mediální a nebo intervenci. Já osobně přikládám větší roli médiím, než soudruh Asád, takže jako totální klíč beru příkladné dupnutí EU. Samozřejmě přijímám hodnocení BRICS, a zaměřím se na spolek trochu pozitivněji.. ačkoli je prostě pravda, že se většina těchto zemí v OSN poslední dobou moc nepředvedla.. sice to není takový skandál, jako Denárdovy zločiny v Líbii, Sýrii, Mali a na Marsu to není. Ale na výplatu to také nedalo.. (pí,SANA) * Syrský Premiér podtrhnul, že média si musí zasloužit důvěryhodnost, průhledost. Podtrhnul roli těch médií v Evropě a mzn. médií, která přenášejí ze Sýrie nerušený obraz. Němečtí žurnalisté pořádající patrně "hon na Asáda" potvrdili, že obraz ze Sýrie je pokřivený, a podotkli, že realita, kterou zde sami zažili, je "spolupráce Armády, Lidu a Vlády v konfrontaci ozbrojených skupin" - co nestihne EU, stihnou Německá média? (SANA) * OSN zvláště pochválilo Libanon pro jeho asistenci Syrským uprchlíkům, kvazioficiální (=VaT+WSJ) iniciativy CIA o "zachování sekulární Sýrie" si bouhžel těleso OSN nepovšimlo, proklouzla jako myška, přes své velkohumanitární poslání. Stejnětak si OSN nevšimla dalšího úsilí Francie a Británie dodávat humanitární pomoc pouze Opozici, a Damašek od ní efektivně, vč. léčiv, opakujeme Irák?, odříznout. Škoda, to by také dalo na fundovanou "pochvalu." Otázka, zda na takové analýzy mají v OSN nějaké lidi. Bylo by na světě mnohem zajímavěji, vedle šedivých Žurnálů a Tajmsů, a jejich kusých marketingových řečí k přesunům peněz na pracovní účty CIA.. Také Kimun podpořil Libanonského prezidenta a Národní dialog (UNPR,pí) * KLDR spustila ve spolupráci s masmédii hygienickou kampaň; přiřaď též soutěže, BESIP, a informační prevenci rakoviny jako první morální měřítko médií (KCNA,pí) * Nejsou Tajští BRN následkem nuceného mizení osob? Pak by totiž mohlo jít v případě "Malajské mediace" o reálný pokus obou stran o jednání sabotovaný právě nějakými vysoce mobilními jednotkami kolonistů (NNN,pí) * Írán by měl v první linii odsoudit teroristy "sMSM" infiltrované v Gaze a jejich útok proti koloniálním sousedům - slučujeme tím potřebu projevit Indonésko-Syrskou pravdu kolem Bútova úmrtí (pí:NNN)
 16. Líbí se * Reformování je o vyvážení vládní síly a zavedení správného tržně-regulačního mixu. Je to ale také o rozpoznání potřebné revoluce, a o jejím vedení příkladem, opravdovou obětí, a nikoli bez bolesti - Kamal Monoo (NiW) * Afghánský Ministr informací byl oceněn vedením Státního Tištěného Zpravodajství (a kultury) se 145 letou tradicí, že si na toto národní těleso udělal čas. "Afghánský Tisk získal v první ťrtině tohoto roku 13 miliónů odběratelů mezi Afghánci" - Hazrati (BNA) * Panel třech soudců nařídil pozastavení legálních procedur Nezávislé Volební a Hraniční Komise poté co strana NG podala na NVHK stížnost (NNN) * Omán se zúčastní Milánského potravního Expa 2015 (NNN) * Kvangmjongova Encyklopedie s více než 58 tisíci záznamy ve dva a půl tisících sekcí pokrývá všechny oblasti sociálního života, vč. historie, politiky, ekonomie. kultury, zeměpisu a věd - obsahuje i obrázky Kim Il Sunga a Kim Čongila (KCNA) * Největší (pl.) Íránské beton-vododílo bude brzy zločinně realizováno v Loristánu (NNN) * Indická loď INS Saderšajny se v pondělí navrátila z mírové mise po zemích ASEAN (NNN) * Obří savci přišli zahynout s odlivem do Joafrické republiky: byli jiné rasy.. (NNN) * BRICS založil rozvojbanku (PT) * Různě rozmístěné nevládní organizace USA pořádají hon na Emiráty, že prý soudí 94 nevinných - zajímavá je na př. ta v Egyptě. Zdalipak je tolik Egyptská, jako je Mursí "za stranu Muslimského Bratrstva" (pí:PT) * UNHCR nevynechává jako koncového prostředníka hum. pomoci v Sýrii ani Syrský ČK. Žádá Vládu i Londýnskou deštníkovou organizaci slučující 3 militantní organizace aby umožnily průchod dosud značně lhostejností obou stran obstruovaných konvojů pomoci (NNN) * Rumunský Prezident ocenil k jejímu 100letému jubileu Ekonomickou Akademii v Bukarsti (AG) * Penzionovaný Justičák Technokrat-Premiér Mir Chozo vystihl, že volby jsou důležité tím, že vyznačují vůbec první demokratické předání moci v Pakistánu vis-a-vis články pseudo-Indických novinářů v Libanonské "Denní Hvězdě," kde se Indie, jakoby měla potřebu a oprávnění naparovat, naparovala právě svou demokracií nad právě tou u sousedů. Co mi to připomíná? Tak.. něco cizího, co snadno proteče přes stěnu sklenice! (APP,pí) * "Keňané mají právo volit jakou stranu chtějí, ale vláda patří všem" - zvolený Keňatta během neformální přísahy; také si přiložil své polínko, když označil zesnulého Kitisje Malindeho za častnou a lojalní, vždy připravenou pomoci, osobu (NNN) * "Pakistán se zrodil demokratickým zápasem a jeho zachování záleží v pevném demokratickém systému" - Prezident Azíf Alí Zardárí; a systém na.. (NNN)
 17. Odříznutí Horké linky mezi KLDR a KRDL je logické, když chápeme, že KLDR to musí brát naprosto zákonitě, aby se neponižovala před zvráceností, tak, že USA a KRDL chtějí provokovat, ale chtějí si držet zadní vrátka: takže odříznutím linky KLDR neřekla nic jiného, než, že pokud nebudou USA se svými podřízenci dále provokovat, nebudou si muset poradit s válkou. Jinak by si totiž museli poradit jenom s médii a telefonem (RT)
 18. Důležité vyjádření ElArabího přineseme ještě hlouběji, jde o SANA\"před expertním jednáním" - nejde tedy ani tak o výsledky jednání, jako v Sinaji (NNN)
 19. Tematický monoblok * Hovory OSN o regulaci zbrojení prostř. regulace obchodu se zbraněmi se točí kolem "požadavků rozvinutých ekonomik" po těch druhých (NNN) * Co je to za noviny, když tisknou obrovské fotografie Amandy Knoxové, pitvají se v technické historii případu: tj. kolik vystřídala právníků, jak dlouho trvalo první jednání, kdy se rozsudek obrátil. Ale nikdo ani nezavadí o otázku. Na př. proč soud zrušil obvinění? Atd.. pokud TO novináře nezajímá, proč na TO mrhají papírem? Alespoň ekologii, když ne morálku!!! (RT) * Rumunské diskuse o sjednocování a uniích jsou opravdu zběsilé, a stojí za prozkoumání (AG) * "Sociální krize v Evropě se stále zhoršuje, a v řadě (njn!) členských států není závratné zlepšení nadohled. Nejchudší jsou velmi často nejpostiženější" - Láslo Andor, eurokomisař pro menšiny / zaměstnanost (AG) * Singapurský Premiér zvolal po zlepšení a posílení mezinárodní kooperace proti terorismu, tedy, rozšířeno slovy Syrského Zibériho "postihováním jeho financí" (vis-a-vis falešné napadání financí suverénních zemí v rámci degradace myšlenek NPT, které tak degraduje vlastně i úsilí zničit terorismus kriminalistickými metodami v oblasti mzn. spp. a financí), konfrontováním jeho ideologie (vis-a-vis "v Sýrii je terorismus decisivní složkou" a podobné netrestané výroky vysoko tištěných novinářů na př. v USA, a další ukázky dvojího metru jistě nejsou daleko), a také upozorňováním na nekalé fatvy (vis-a-vis štvaní proti "fatvám, hižábům, šáríe, koránu a muezínům" jen na základě primitivních a nenávistných výkladů těchto slov; na západě: ideologie Islamofóbie jako sektářství) To je ovšem řeč pouze o pseudo-Islámském silně pro-americkém terorismu, a když prověříme dějiny a současnost EU a USA, máme terorismu také dost, a nikoli tam, kde jej ukazují populisté a další straničtí pro-sektáři (NNN,pí) * Libanonský Ministr Vnitra na akci UNESCO podtrhnul, že role ministerstva je zásadní v zlepšení práce radnic a důležitá v posílení místního demokratického života (NNA) * Alžírský Národo-ekono-sociální Koncilér M S Bebýs uvedl v Úterý, v Tunísii, že to byl Alžír, kdo poprvé v 70tých letech vyzval svět k rozvoji ekonomických práv původně ke kolonizaci, otroctví plánovaných zemí. Od té doby západní svět přijal novou roli, a to vytahovat na rozvojových fórech vždy stejné, nikam nevedoucí, marginální nebo konfliktní otázky, popř. "namísto kolektivních terapií zapsat služby a závady na zařízení," jak je zvykem v sanatoriích nejmenované země. Jistě, rozvojové země ještě nepřijaly naprosto nutné podmínky.. na př. bezplatné služby těm, od kterých čekají nějaké konferencové výsledky! (APS)
 20. Tajská Premiérka Jinžlak Šajnevetre označila smogovou situaci za varovnou, a nařídila rychlé řešení a vyčerpávající a dlouhodobé předcházení příčin a limitování následků ideálně ve spp. s mzn. vědeckými institucemi (TNA)
 21. Keňské síly vzdaly poctu končícímu prez. Kibakimu, ten v řeči připomněl Keňanům.. (NNN)

 


Komentáře

1 Irak jde prikladem dva kroky pred USA a krok pred EU Irak jde prikladem dva kroky pred USA a krok pred EU | 29. března 2013 v 15:37 | Reagovat

"Informace" Reuters o "vysokém funkcionáři Pakistánské diplomacie" který označil Karzaího za největší překážku míru je desinformace namířená proti třístrannému jednání Pak.-Afg.-Írán. Pakistán určitě nepokládá za rozumné "vyrábět mír" v Afganistánu bez Afganistánu, na př. s USA a Talibanem. Pakistán zároveň ctí nevměšování, proto by Karzaího takto nevyjímal z Afganského a Afganistánem vlastněného procesu.. atd. Zpráva je počínaje zřejmým motivem, přes absolutní nepříbuznost takových výroků s Pakistánskou diplomacií, až po anonymitu kladenou mluvčímu agenturou Reuters, až po známé zájmy agentury Reuters v Pakistánu (pí:-:NiW)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama