NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 29.3. Sloupky / Sýrie, Média, Egypt, Rassmusen...

29. března 2013 v 13:51 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Zajímavosti Rozvoje a Míru z Tajska a z Kampúčie


Restaurace ve které Tajský a Kapušský ministři obrany obědvali ve jménu volební bezpečnosti a klidu je v blízkosti sporního Chrámu dohledatelného v listinách UNESCO. Nyní se země sejdou u Mezinárodní Arbitráže v Nizozemí, kde doufají turistický zdroj spravedlivě rozdělit. Taková spravedlivost je pak o to horší, čím hlouběji sahají srovnávané listiny. A jistě nejhorší je, pokud mezi dvěma zeměmi nejsou vůbec žádné: to aby se pak přetahovaly kdo komu více ublížil, a zatáhly do sporu další řadu sporů. I těch fantómových..


(pí,NNN)


Vyčerpávající ekono-sociální zpráva IRIN k zahraniční uhelné těžbě v Mozambiku poukazuje sice na výrobu pracovních příležitostí během implementace projektů, na druhou stranu ale ukazuje přesně ty důvody které nás vedou k užívání termínu ekono-sociální pro projekty minerálních zdrojů a transferu. Před sepsáním projektu by totiž lidé měli získat ucelenou nabídku toho, co jim přinese otevření nového zdroje nebo tepny v jejich prostředí. A o jejich prostředí jde především, a zaměstnanost je vedle jiného také jeho součástí, zvláště pak v pohledu zdroje-prostředí svědčí o ekologické politice již jen to, že vláda vyjednala širší garant sociální. V Mozambiku tak je asi příliš pozdě na nějaké systémové řešení, protože lidé v bezprostřední blízkosti zdroje prostě nebyli vzati v úvahu, a nebyli vzděláni k práci v dolech. A chyba je vůbec celkem na vládě Mozambiku.. Každopádně, co celý tento "Brazilský" případ nasvědčuje je celkem blízké tomu, co řešili nedávno Mozambičtí oficiálové, jen s tím rozdílem, že není úplně v popředí "Mozambický soukromý sektor," a jeho "vůle a šance" účastnit se tamních mineralprojektů, ale obecně že by si měla Afrika zajistit vlastní těžařskou vědu, pokud se chce na tento obor prosperity zaměřit. Tj. vědu, průmysl, korporace, odbytiště - ta zkraje především interní, logisticky propracovaná, s novými příležitostmi pro průmyslovou a obchodní integraci. Protože Brazílie a další se nyní jistě poučily, jak příště vyjednávat bezproblémovější smlouvy v Africkém regionu, ale nic to nemění na tom, že domácí zpracování je výhodnější, ekologičtější, a automaticky bere v potaz, flexibilně, místní ekono-sociální požadavky, ne-li dokonce zájmy. Čili hornická integrace průmyslu a vědy? A v tom by teprv mohla znovu naskočit Brazílie.. abychom nepřetrhali kontinuitu (pí,NNN/IRIN)

Co bychom si bez našich mzn. partnerů počali?!

Dočkali jsme se! Londýnská Vláda se civilizovaně nasvačila v lavicích Arabské Ligy. Dočkali jsme se! Konečně někdo řekl, jak se to s ní vlastně má! Irácká strana Mutehirůd: "Nová pozice Londýnské Vlády slouží zájmům Syrského Lidu." A k právům Mongolů na modernizaci výrobních procesů vis-a-vis jejich na západě tak potřebné tradice a přirozený život by se koalice Mutehirůd verená Nadžejfím vyjádřit nechtěla? Myslím, že by si to každý správný Mongol vzal k srdci, nejen jako radu, ale jako povinnost! .. a teprv Mongol na Vánoce! Ten má u srdce místa.. (NINA)

Premiér Emirátů popřál navštěvujícímu Londýnskému Aktivistovi Chatýbovi rozšíření základny v Sýrii, odsoudil však veškeré násilí na Sýrii páchané.. Pravda, Šéf Londýnského Sportcentra a Biznisklubu na tuto nehoráznou narážku distingovaně a civilizovaně mlčel. Ocenil repetitivní blahopřání Emirátů, připomněl zájmy Syrského lidu, observované revolučně odštěpnou stranou Safavidského al-Nadžejfího, který se uměleckému studiu Syrských zájmů zabývá během svého zastupování Iráckého "parlamentu" v Kataru.. (pí:NNN)

Měsíce mlčení, které následovaly po rozstřílení Alžířana Mirého v jeho bytě pod záminkou "protiteroristického zásahu" jsou jen a pouze důkazem, jak velká byla opravdu zakázka ve Francii snížit lidská práva, oživit koloniální propagandu proti Alžířanům, a umístit do popředí "ohroženou židovskou menšinu" vis-a-vis Americké zájmy v Libanonu. Navíc si podobnými fabrikacemi a vraždami Francie udržuje "imidž," aby nikdo s příhledem k Sýrii nepochyboval, zda-li se náhodou nedala v "boji proti terorismu" na opačnou stranu. Jistě ne: vypálí pár cikánských osad, pochytá v Kongu Boby Denárdy, kteří na Pobřeží slonoviny ochraňovali prezidenta, který nechtěl uznat volební porážku, zachrání Mali před následky svých zločinů zbrojení v Líbii, vypustí přes AFP cosi o Kadáfího skladech, a po státní vraždě několika Kurdek nemůže být pochyb, že Francie je stále na stejné straně. A asi tak věrohodné je nynější zatčení "vojáka," a tvrzení o "logistické síti," kterou "Miré potřeboval," aby "vyhodil do vzduchu děti na ulici před školou, když předtím křičel před svým domem, že patří k AlKajdá, a nakonec se v něm nechal rozstřílet na cimpr campr," abychom se ještě díky prázdnému "výslechu vojáka" po roce dozvěděli, že "měl ohromné množství zbraní." Totiž: jak bylo mlčení po případu, tak bude mlčení o vojáku. Londýnská klika dokonce rozjela rozsáhlou justiční akci, při které oživí loňské fabrikované případy, které navodily potřebné nálady ve společnosti: na př. foto Knoxové, k žonglování budoucností Sýrie v OSN (KUNA)

Vošinkton si zase něco vymyslel.. Irák prý má dávat zvlášť pozor, aby skrz jeho letiště nedodával "Írán Asádovi:" letadla. Tak pokud si USA nárokují toto v Iráku urgovat, pak chceme vidět respekt k zákonu zvláště na straně USA, to znamená zároveň odsoudit myšlenkové, velmi sugestivně, neobjektivně, násilně, medializované procesy v Británii a Francii. Pokud si hodlají USA hrát na objektivní na jednom pískovišti, a na druhém přehlížet totální nepořádek, pak tím ani při nejlepším úmyslu poradit dobře Iráku - Iráku neprospívají. Naopak, rady od někoho, kdo měří právě zmíněným dvojitým metrem, dopadnou do Iráku jako další Bušův pozdrav. Obvykle se sektářskými důsledky a politickou nestabilitou (pí,NINA)

Plné překlady


Maliki podporuje dialog pro splnění a zavedení oprávněných požadavků protestujících. / Alí al-Músáví, mediální poradce Premiéra Núrího al-Malikiho potvrdil, že al-Maliki podporuje dialog, který vede k výsledkům realizace legitimních požadavků demonstrujících. / V prohlášení Národní Irácké Agentuře NINA uvedl: "Dialog s demonstrujícími exituje, a byly vytvořeny komise k posouzení požadavků demonstrujících," a poukázal, že "většina požadavků byla již použita, a co zbývá pro Parlament je kritika zákona Spravedlnosti a Odpovědnosti, obecná amnestie a také boj proti terorismu." / Dodal, že "Premiér Maliki může podpořit požadavky demonstrujících v Parlamentu prostřednictvím svého bloku." / Poradce Musáví řekl, "Vláda chce nalézt řešení pro všechny legitimní požadavky skrze vyjednávání a dialog s každým, kdo prokazatelně přichází ve jménu demonstrujících, ale problémem zůstává, že delegace, které jednají s vládou, jsou kritizovány dalšími stranami." / Mluvčí protestů v Al-Enberu, Šeich Sajíd al-Láfi směřoval svůj projev právě k tématu jednání Vlády a Demonstrujcích. / Tisícovým zástupům sedlavého protestu řekl (v Pátek 22.3.) "Nechceme zvolání po sektářské válce, kterou některé strany chtějí." / Směřoval svou řeč k protestujícím, řka "Chceme aby naše demonstrace byly mírumilovné... mírumilovné," zatímco demonstrující mu odpovídali ozvěnou "mírumilovné - mírumilovné" / Saíd se zeptal protestujících: "Přijímáte jednání s těmi, kteří za vámi přijdou vyslechnout vaše požadavky," a masy odpověděly "ano - ano" (NINA 23.)

Irácký Ministr Zahraničí opakuje Postoje k Politickému Řešení v Sýrii / Irácký MZ Hušijár Zibéri zopakoval podporu své země řešení krize v Sýrii politicky, a skrze národní dialog, bez jakéhokoli zahraničního vměšování. / "Irácká pozice ke krizi v Sýrii je jasná, od začátku podporujeme legitimní požadavky Syrského Lidu, stejně jako jeho právo určovat si svou budoucnost zcela sám," / Zopakoval, že se Irák od počátku Krize držel pevně svých principů a "odsuzoval všechny akty násilí, a volal po mírumilovném politickém řešení, podporujícím národní dialog a odmítajícím všechny formy cizího vměšování vis-a-vis zachování Syrské jednoty a bezpečnosti jejího Lidu." / Zibéry také zvýraznil, že jeho země je si vědoma nebezpečných následků (reperkusí) prodloužené krize v Sýrii na bezpečnost zemí regionu. / Irácký Ministr Zahraničí naléhal, že Irák má principielní výhrady k otázce nahrazení reprezentace Damašku reprezentací "Dožské Koalice" v Arabské Lize, rezervaci, které pro Irák nutně plynou z trvání na stanovách Ligy. / Ujistil, že Irák odsuzuje všechny formy terorismu, ať už pramení z jakéhokoli zdroje, motivů nebo racionalizací, a volá ku "vykořenění terorismu a vysušení jeho ideologických a finančních zdrojů," (pí: zaznamenali jsme akce Sauda, které by potvrzovaly, že je jednak jeho diplomacie obětí médií a druhak jeho země obětí právě pomluv, které určují jeho pozici jako "vědomou podporu Saláfistů" u věci Sýrie) a zvláště urgoval nutnost konfrontovat všechny "takfiri" (extremistické) výklady Koránu a Zákona (Fatvy) / SANA dále upozorňuje, že Šéf Arabské ligy podporuje Západní vojenskou intervenci, čímž právě utváří v Arabské lize řadu podezření a napětí. My naopak připojíme, že OIC tímto také trpělo, a přesto přese všechno došlo do fáze, kdy se raději dalo na cestu konstruktivního řešení na poli problému společném všem členům, než obírání se trvalými spory kolem konfliktů nejlépe řešených v Egyptské kontaktní skupině (pí,SANA)

Šéftajemník NATO Anders Rasmusen zopakoval, že NATO nemá žádné plány zasahovat v Sýrii, řekl, že řešení krize v Sýrii musí být politické. Na konferenci v Bruselu ve Středu Rasmusen naléhal, že NATO nemá žádné plány vojensky zasahovat v Sýrii. / Dodal, že by všechny vůdčí země svých regionů měly vyslat jasný signál, že řešení v Sýrii bude pouze Mírumilovné (to je co tvrdíme o EU: když se jasně a s konečnou platností postaví plánům vměšování, morální racionalizace zbrojení jakékoli strany, a intervenci, mírové řešení na sebe nedá déle čekat. A pokud chce mít EU "vliv," pak takový porod její suverenity by byl velmi dobrý počátkem. A samosebou kdyby se vymanila z mediálních představ o Africe a Hágu, a nahlédla na rasové složení odsouzených, podstatu zakázek USA; ale z morálního a faktického hlediska to o vlivu není, ačkoli ze správného rozhodnutí může pramenit) (SANA,pí)

Seriál speciálního a zvlášť přesvědčivého podtitulku, pro který nutno za Amandou a jejím mediálním koloritem skočit


Alžír pošle přes Alžírský Červený Kříž a Bejrút první humanitární pomoc přímo Syrskému ČK. 40 tun potravin, medicíny a koberců, vis-a-vis lži a podvody Londýnské kliky ohledně distribuce skrze opozici. Tato totiž dosud nezajistila žádnou transparentní politiku odpovědnosti pro své ozbrojené členy. Tím je zodpovědná za všechny zločiny proti lidskosti, kterých se jakékoli elementy dopouštějí, neboť nepřikročila ani k politice vojenské identifikace, uniformy, vyhýbání se obydleným oblastem a odsuzování teroristických činů. Je tím důvodně podezřelá z přehlížení únosů, hromadných poprav a dalších odporných zločinů, které ne-převyšují, ale tvoří jedinou realitu oproti mazací hlavě pozicové války předváděné barevnými médii a emocionálními velkými agenturami "mzn. nenávisti a válečné jednoty." Je naprosto zřejmé, že taková opozice není schopna ničeho, než zastrašit kohokoli, kdo potřebuje pomoci, v čemž je mzn. stranami a médii podporována, neboť "jsou lojalisté ze strachu, a lojalisté uprostřed města, a ti se liší." A tím konečně přichází na mušku podezření číslo 2, a to, že Londýnsko-Pařížská akce "humanitární pomoci" je, vč. chemických zbraní, zástěrou pro dodávky zbraní přes spoluhráče Británie a Francie v Evropě a Středozemním moři vis-a-vis proces se zvednutím embarga. A tak i přesto, že i ten může být konečně pouze zástupný, trváme na jeho nebezpečném významu (pí,SANA)

Nevím proč by měla EU polevovat zbrojní embargo.

Chtějí-li dvě křivácké země plýtvat cizími životy, kýhat v médiích o svém spasitelském poslání: po tom všem, a porušovat -dokola a dokola- všechny morální normy a zákony a listiny, nechť si tak činí, a nehledají pro své mediální výstupy kulisy morálně zabahněné, komplické Evropy. Ta se rozhodně, myslím, nesjednotila od Ruska po Oceán, kdesi v Bruselu, jen aby se nechala v rámci "Mytí prasat" v kanálu Lamanš také ladně zakydat a poskvrnit.

Pokud pánům kolem kanálu připadá amputace nohou jako synchronní plavání, když se provádí hromadně, pak nechť si nechají své obličeje vysvětit do běla v mediální hladomorně. Nepatří mezi jakékoli zájmy EU vybavovat libovolné země mediálním balancem, bude mít dost problémů sama se sebou, a Arabský region je schopný si vyřešit své problémy bez takových spolehlivých partnerů, jako jsou tyto státy čekající ve frontě pouze s jakousi ručně psanou "Mediálních urgencí."

A EU by se měla zařídit, aby napříště byla schopná zásobovat "trh" informacemi o svých vlastních zájmech, a nebyla provždy objektem živelných médií těchto dvou zemí. To totiž vede automaticky k submisivitě: snadno před a zvláště po své žádosti ukáží EU jako morálně pochybnou "strukturu," a sebe jako ty nejpotřebnější a nejoprávněnější žádat cokoli.

Ano. I modré z nebe jsou oprávněni po EU žádat s totálně vážným výrazem a těžkými újmami na prestiži pro případ odporu. Doufám, že se EU poučí v Iráku. Nebo snad Irák svým názorem na Sýrii spadá do jedné z BBC atd. proklamovaných skupin zemí? Ztrácí snad Irák "vliv" na línii Emírů? Králů? Prezidentů? Nebo jde právě o konzistentní vztahy, a nikoli "globální mediální názor?" Myslím, že bez toho by se Muslimský region vč. Saudie, Bahrajnu obešel.

Už to tu zaznělo několikrát: EU by svým autoritativním Ne intervencionistům a vměšování do Sýrie ukončila rovnováhu USA a Ruska v OSN, a s tím by také "opozice" v Sýrii přestala vyhazovat do vzduchu vozy s vojáky, politiky, policisty a civilisty. Protože co jiného dělá, "opozice," když všichni žádají politické řešení, a ona odmítá jednat? Nic jiného než dobyvatelé: destrukci a teror. Nebo známe "hygienické" dobyvačné války? Těžko, že;

A ti co mluvili o vlivu v regionu: kdo to byl?

Jaký vliv v regionu mají USA? Dokonce ani vojenský, a nikdy neměly! OSN? Vždyť jim musí všude stát AU nebo Katar s Alžírií a Íránem za zadkem, aby to nebylo ještě horší? Copak zmohli Obamové a OSN svými cestami po Gazách a Saharách? Velká, prázdná a totálně nedůvěryhodná gesta, často hraničící s nechutností. A Evropská Unie v Arabském regionu? Když vynechám několik pozitivních kamínků, tak celkem nula s negativní historií, takže pokud mluvíme o "VLIVU EU" tam, čili vlivu slova EU, vlivu zájmů EU na vývojích v regionu, pak mluvíme o novém začátku. A rozhodně bychom vis-a-vis tito kybicové z hornodolního Lamanče měli pohlédnout, jak vypadají všelijaká letitá "znovu" v USA nebo ve Francii.

Rozhodně nic k následování, a co příklady pouze negativní, od A do Z svého rozměru. Komentář je k Ananově "propásli jsme čas vojenské intervence." Zajímavé, hlavně proto, co razil za názor před tím, než jej země regionu z funkce mediátora vyrazily pro "destruktivní nečinnost." A zajímavé, že jím média nepohrdnou jako vozíčkem pro právě zcela opačné, myšlenkově vyprázdněné, rádoby přetechnizované "expertýzy." Rozhodně nadčlověk. Chtěl jsem říci: od jisté doby si začínám velmi vážit hladkých, neexpresivních a pevných slov mluvčího NATO. Vedle něj Anan vypadá: jako pokusný králík?

Dvakrát Darwinova cena?

Pan Libanonský Poslanec Merven Hmédi má patrně podobné postřehy z kf. AL jako Reuters z politické cesty Čínské njv. delegace po Africe: 3.5Kb o pěkných šatech. Pokud nám ovšem chce namluvit, že "Syrský obličej z Londýna" Chatýb je už tím "civilizovaný," že "předsedá Syrské delegaci," pak jeho ostrovtip musíme mírnit! Odmítat jednání je vrcholem zvířeckosti, a působit při tom decentně, je jen uzlíkem patologie. Co je to za Syrskou delegaci, když v Sýrii stále ještě bojuje proti jejím Synům, a mírové řešení pokládá za "naprosto zbytečný nesmysl, před kterým dává přednost focení a zasedání s přáteli, holiči, i s těmi, kdo proti takové frašce tiše protestují" (NNA,pí)

Arabský Samit povolil všem členským zemím dodávat zbraně do kterékoli členské země, o které učiní tito ten závěr, že tamní opozice potřebuje takovou nebo onakou sebeobranu. Zjm. tak potvrdil kvalitní mzn. pravidlo, že sousedi mohou pomáhat vojensky libovolným silám za hranicí, bez ohledu na protesty volené reprezentace (NiW,pí)

Tedy znovu, nakonec: hlasitý obrat EU po směru Číny a dalších polarizuje opozici v Arabském regionu tak, že ten se snáze sjednotí, "opozice" tím ukončí činnost, a přistoupí k jednání, nikoli již prostřednictvím Londýnského Velení. Alternativní reakcí na takový krok EU by byly desperátní akty Británie.. raději to nerozkreslovat: sami to pokládají za "hnůj na druhou." Mimochodem: žádný vojevůdce nikdy nevyhrál, pokud se přiměřeným způsobem nebránil.. (pí:RT)

Hra na schovávanou před granáty zaštítěná fotografií v tisku OSN

"jesličky s pancéřovou střechou" - čili redukce modrých helem v Sýrii a Izraeli jsou pofidérní. Ale co je podstatnější je, že pokud politikové USA a EU tvrdí, že v Sýrii žádné chem. zbraně nebyly zatím použity, pak je to stále tvrzení proti tvrzení, a rozhodně nemůže NNN nebo UNPR tvrdit, že jde o "obvinění Damaškem." V první řadě nás zajímá, co si to tam navymýšlela média. Nebo to se konfliktu netýká? V druhém pádu pak co je pravdy na tom, že se k tomu "Opozice tak či onak vyjádřila"? A až úplně na konec, co je na tom pravdy. Protože před koncem jsou ještě zdroje zbraní, osočování o původu zbraní, a hrr a hlavně hurá nepřehledné akce Izraele a Londýnských. Takže je to dlouhý běh vprostřed těžkých otázek, než, může otázka "kdo zbraň použil a kde ji vzal" být kladena v rámci nějakých rozhodnutí.. (pí:NNN)

Mediální sólo part a sušení kapři

Kanadský Premiér údajně souhlasil s (audiencí?) jednáním s vyslanci původních obyvatel / nutno potvrdit, protože, a to se bude líbit EU, jsme zjistili, že mezi PressTV a RT.com není rozdíl. Jde o - z naprosté většiny - podkastovou sběrnici, na které se nalezne kdejaká protiíránská, protisyrská, protipakistánská, protisaúdská, protiturecké, aj. propaganda. Tj. běžné nekontrolované majoritně nadnárodní médium, co do obsahu, které nanejvýš občas přitočí něco vlastního. Ale literatura naprosto neodpovídá "Íránské propagandě," jak bylo myslím v EU kýmsi tvrzeno. Jde o typický, nečistý kanál plný všelijakého vojenského haraburdí kdejaké země, která těmito zp. bojuje. Pokud chce člově informace z regionu a trochu pročištěné od totálních lží, pak právě na př. IRNA: když člověk překousne "tu propagandu." Na př. tuny prodaných rozinek a prodej Azeriských koberců za půl roku v dolarech.. (pí:-PTV)

Činská Čínhva oznamuje 50 obětí terorismu v Afgáně, zatímco PressTV 20 obětí "Afghánských kolaborantů" - z pera AFP - (pí,NNN)

Předtím protestující soudci, nejspíše z linie elBaradeje, nyní dosadili zpět prezidentem sesazenéjo nejvyššího soudce, ačkoli přijatá ústava brání toto jeho rozhodnutí před legálními zásahy - nejspíš nesmysl, ústava takové věci neobsahuje (pí:KUNA) mimochodem zpráva přišla z Reuters na KUNA, PT i RT, v hladké návaznosti na zprávu Egyptské o/a MENA, která vyjádřila rozpaky nad akcí Egyptských soudců zasahující do dekretů Prezidenta, která zpozdí plánované volby - v totálně jistém pokusu o destabilizaci. Reuters si zprávu nechala potvrdit, pokud vůbec, nějakým soudcem Saná Chalílem. A tak to vypadá v akci: zpráva MENA byla dost vágní, aby bylo lze ji přeoperovat na "ústavu chránící prezidenta" a nakonec, aby vyřazení dekretů bylo návratem soudce, byť bez účinku, jak si všimla KUNA. Zato zpoždění voleb rojtrizované zprávy zmiňovat nemusí, nebo je rovnou mezi řečí o Bratrstvu a jeho zájmech připíšou "Mursího agendě." A v Pakistánu se podobný mechanismus obešel s anonymním "mluvčím" (PT)


Hra OSN na schovávanou v širokém východě: ale před kým? Před čím?


Hra OSN na schovávanou "před granáty, únosci a ostřelovači" zaštítěná fotografií v tisku OSN "jesličky s pancéřovou střechou" - čili redukce modrých helem v Sýrii a Izraeli jsou pofidérní. Ale co je podstatnější je, že pokud politikové USA a EU tvrdí, že v Sýrii žádné chem. zbraně nebyly zatím použity, pak je to stále tvrzení proti tvrzení, a rozhodně nemůže NNN nebo UNPR tvrdit, že jde o "obvinění Damaškem." V první řadě nás zajímá, co si to tam navymýšlela média. Nebo to se konfliktu netýká? V druhém pádu pak co je pravdy na tom, že se k tomu "Opozice tak či onak vyjádřila"? A až úplně na konec, co je na tom pravdy. Protože před koncem jsou ještě zdroje zbraní, osočování o původu zbraní, a hrr a hlavně hurá nepřehledné akce Izraele a Londýnských. Takže je to dlouhý běh vprostřed těžkých otázek, než, může otázka "kdo zbraň použil a kde ji vzal" být kladena v rámci nějakých rozhodnutí.. (pí:NNN)

V Únoru 2012 prosadila Rórabachrová v kongresu USA rezoluci vměšující se do věcí Pakistánu, Íránu a Afganistánu. Tato rezoluce žádá pro dvě ze čtyřech etnik (vis-a-vis "Místní mluvčí," na př. Mengal, ukrytý ve svém předvolebním příjezdu za "zajímavým a neškodným" Mušarafem) v Balučistánu nezávislost, a teror, kterého se v oblasti dopouští velmi různé elementy připisuje "vládě a armádě." Pokud se na věc podíváme od základu, vidíme nejdříve řadu problémů, které mají se subjektem spojených Států tyto tři regionální země: žádná z nich neoznačí USA za bezproblémovou, přátelskou zemi.

V Pakistánu USA porušují suverenitu, vraždí na rozkaz různých lidí v USA. V Afghanistánu je mnoho narušení suverenity, od nemocnic, přes univerzity, údajná vražedná komanda USA, libovolné zadržování a zabíjení osob, a vůbec neschopnost stáhnout okupační síly zcela a bezpodmínečně, zaštítěná vynuceným souhlasem Afghánské autority, a konečně nerespektování mzn. zákonů o občanské válce jak Armádou Spojených Států, tak Organizací Spojených Národů, které nejen, že podporují totálně neobjektivní náhled na Afghanistán, ale ještě zabraňují standartnímu mírovému procesu a legalizují zbrojení jedné z dvou stran občanské války v Afghanistánu. A to všechno, stejně jako v Palestýně, pod článkem kolonialismu.

Zaznamenali jste zprávu o Íránských dodávkách zbraní zachycených na lodi v Jemenu? Zachytili jste Jemenskou omluvu, která se defakto odvolávala na "úřední elementy," které vyslaly takovou dezinformaci? Všimli jste si zájmu médií v prvním případě? A co v druhém, o omluvu - nějaký zájem? A tak se to má v OSN: když se proti někomu hlasuje, nebo vyrábí nějaký "článek o Lidských Právech," takové zprávy o "zachycených lodích" většinou bývají základem a příčinou. Lidé v OSN tedy zvedají ruce k hlasování jako na povel těm, kteří ustavičně lžou, a plní velké agentury a bezkonkurenční tiskoviny mezinárodně-rozvratnými, rádoby "morálku oslovujícími" rádoby rádoby zprávami..

Ukázka:

Bohužel již i Afgánská kancelář MZ stihla reagovat na hlody zahraničních agentur, a tak jako věrně-nacionalistická média v Pakistánu prokázala svou připravenost tupě přebrat zprávu protiřečící dlouhodobým úspěchům Pakistánské zahraniční politiky, tak Afghánská kancelář Zahraničních vztahů prokázala svou připravenost tupě a destruktivně na diplomacii regionu cizí "Pakistánské" proslovy reagovat. Destruktivně, dle zabudovaných schemat "zahraniční zprávy z domova?" BNA má velké plus, že si povšimla a zvláště podsvítila zdroj celé umělé diplomatické iniciativy: Reuters (pí,BNA)

A tak moudře je schopná hlasovat i "Socialistická Čína!" Bulvár v Ruce, Plivni si po zlobivém Státu, to jsi Socialista, to lid zvolil Tě! (Bulvárem rozumíme všechny zahraniční zprávy otiskované z druhé ruky, tj. AFP, Reuters.. zprávy, na kterých si tisk nedal záležet. Cizí zprávy v "svobodném denníku," které pouze redaktor uchopil za nadpis a vložil na své stránky. Čili "zrada na čtenářích." Doslova)

V Íránu jsme také svědky hned několika řad narušování suverenity a poškozování dalšího národa, vč. evidence mzn. zločinů USA (od sestřelení civilních letadel, přes dodávání chem. zbraní proti Íránských civilistům, až po pokus o iniciaci mzn. jaderné katastrofy) a dalších zemí proti Íránu. A v tomto momentě USA vyvěšuje rezoluci, která žádá "sebeurčení" pro etnicky vymezenou skupinu takovým způsobem, že dojde k strategickému narušení bezpečnosti všech tří "neviditelných" nepřátel Spojených Států (jednoho kolonizují a okupují, a v dalších dvou se snaží dosáhnout rozvrácení státu a/nebo změny režimu).

Na druhou stranu kdybychom přijali jako možné, že Pakistán má motiv páchat v Balučistánu "Čilské" zločiny, pak máme k disposici hned několik mluvčích, kteří takovou teorii budou vehementně potvrzovat, jakkoli bez hmatatelných podkladů, a všichni se budou ve svých výsledných agendách poněkud lišit: jedni budou Pakistán osočovat na základě sektářství, jiní na základě minerálů, třetí na základě spolčení (Irácký princip). Žádní ovšem neprokážou ani proč by ty a ty zločiny měla páchat vojenská rozvědka nebo bezpečnostní složky, a dokonce by tito mluvčí měli i problém prokázat, že nejsou sami v těchto věcech zapleteni.

Každopádně však máme možnost pracovně přijmout, že jak Pakistán, tak USA mají všechny motivy, aby v oblasti páchaly zločiny. A zde můžeme v podstatě analýzu uzavřít, neboť teprve přístup OSN jasně ukáže, kdo je v Balučistánu viníkem. Pokud totiž přejde existenci obou motivů, a převezme agendu USA, zaměřenou na destabilizaci, takže bude jak rozšiřovat sektářské napětí, tak pokládat všechny pro-americky zařazené mluvčí za "jediné rozhodující," jak je tomu v Sýrii, a jak tomu bylo v Líbii, pak máme stoprocentní jistotu, že v oblasti pracují agenti američtí, ti zastrašují občany, rozviřují v ovzduší veškerá možná podezření, a nakonec vysílají do popředí i kompletně připravené mluvčí. Se známým zlodějským přístupem OSN totiž takové primitivní a ohavné divadlo bohatě stačí, aby se země proměnila v bojiště, a útočníci v zachránce.

V opačném případě, jediné co může OSN udělat objektivního je konzultace s oběma stranami, popř. vyšetření, za souhlasu Pakistánské vlády bez vynucování: nebo bychom žádali úplně stejný přístup vůči zločinům USA v regionu. Obecně jsou však motivy USA širší, separatistické schéma kulhá na obě nohy: má naprostou menšinu zastánců, zájmy USA proti suverenitě 3 států jsou transparentní, tradice osočování ISI a Armády v hekatombách dalších věcí jsou v USA příznačné, minerální podklad slouží jako přední vábidlo na vlastizrádné elementy, problémy s hraniční stráží byly již ukázány v absolutně novém světle, takže v této součásti bezpečnosti hraje velkou roli efektivita místní samosprávy, zatímco pochybení, a dokonce zločiny hraničářů byly přešetřeny (NS) právě s výsledkem totální nanicovatosti regionálních správců v oblasti řízení a hlášení.

Nikdo nepovažuje Pakistánský Nejvyšší Soud za nějaké "diktatoriální rameno Armády," natož aby tento soud fabrikoval procesy vázané k Balučistánu ve prospěch bezpečnostních složek. Nadto počet zmizelých osob je po provinciích Pakistánu celkem koherentní, takže vlastně ani nelze občanskou bezpečnost provincie označovat jako horší, než v Karáči. Druhá věc je ovšem právě počet nevyřešených případů, a v tom je provincie v podstatě na vrcholu. Nikoli procentuelně: místní autority zatím zajistily příběhy 9 zmizelých osob. A ovšem vedle vysoké korupce a mnoha zahraničních zájmů v provincii je tato navíc centrem protikastovního hnutí v zemi, takže spolupráce tam asi příliš "nefrčí." Každopádně jsou i provincie, kde je zmizení řádově více, ale také tam jsou případy hladce a důrazně řešeny. Připomeneme, že Islamabád k radostnému překvapení mnohých prodloužil vládu guvernéra v Baluči, což reflektuje jeho úspěchy v motivaci a morálce bezp. sborů, které se zřetelně obtiskly do dlouhodobějších místních statistik.

Je toho obecně dost, proč ignorovat literaturu USA ve věci, nicméně rostoucí zájem USA mstít se v regionu, a zjm. v Balučistánu za Karzaího rostoucí popularitu, a za Íránsko-Pakistánské projekty, a za další a další excesy a trapasy "Americké mise," a v neposlední řadě s příhledem k dalším, sprostým, dronovým vraždám v Pakistánu poté, co je OSN označilo za ilegální, a k tradici v Balučistánu přítomného typu terorismu pro Jihoamerické vlády z Amerického receptu, s příhledem k tomu všemu by měla Valná Hromada OSN doporučit nějaké pozorovací stanovisko, a pod tímto prizmatem si oblast trvale přiblížit, s hlediska prevence tak, aby všechny potenciální strany konfliktu byly demotivovány k produkci fabrikací, a aby byly minimalizovány sektářsko-etnické efekty potenciálně kulminujícího napětí. Tedy zajistit se proti "rezolutivním tvrzením" všech stran, a chránit po boku místní bezpečnosti Balučistánské lidi proti dalším, nekriminálním efektům.

V případě adopce schémat USA známých z celé Afriky a Středovýchodu v OSN lze bezpochybně počítat s katastrofou i tam, kde jsou původní šance padouchů prakticky nulové. A tyto lze takto nyní hodnotit jak v celém Pakistánu, tak i v Afganistánu. O Íránu nemluvě, ten je vůbec dokonalým příkladem - již bezúčelně - velkých ramen, před dávno vzdaným, nesplnitelným "úkolem."

Jako vůbec hlavní požadavek na OSN ve věcech spojitých v Pakistánu lze položit, aby přistupovalo k jeho problémům celistvě, a tak ten se nemusel dožadovat adresování jedné věci, zatímco by OSN zveličovalo jinou. Jistě, pokud věc od věci Pakistán se začleněním do souvislé diskuse bude souhlasit. Jakékoli výpady proti Pakistánu pokládáme za předčasné a prohrané. Na tu zemi nemá USA a Brytánie ani smítko. Ostatně jako v Íránu: jenže tam už Evropa a další udělaly tu chybu, že označily opilce a agenty za politické vězně. Z toho se couvá ztěží, a to i přesto, že opak je cestou do záhuby: i Evropa si potrpí na prestiži tam, kde jí ztratila, nebo nikdy neměla, a sama si jí mylně maluje. Politické vězně si za podpory médií můžeme vyrábět ve všech zemích světa. A našem schopnostem jej řídit to nic nepřinese. Naopak (pí,NiW)

 


Komentáře

1 sah sah | Web | 29. března 2013 v 14:17 | Reagovat

http://www.back-to-iraq.com/archives/000754.php

2 sah sah | Web | 29. března 2013 v 14:49 | Reagovat

a poté, co získal místo v Reuters...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama