NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 17.4. Pakistán naléhal na trvalé poškozování vzájemných vztahů tímto způsobem, tedy že USA neberou naprosto ohled ani na mzn. zákon, ani na to, co si eventuelně o činnosti USA na svém území myslí Pakistán

17. dubna 2013 v 15:59 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

  1. Hlavní * Nový sídlící koordinátor OSN pro Írán, 25 let v OSN sloužící Barbadosan (naposled v protidrogové sekci v Bangkoku) Jindřich Lívis vyjádřil svou čest sloužit v této zemi k "završení nebo i předběhnutí" rozvojových cílů milénia, a ujistil Ministra Zahraničí o totální loajalitě pěchoty OSN rozvoji a pokroku Íránu vis-a-vis pokračující trendy agrese, arogance a sabotáže vůči Íránu mezi úřední oficialitou OSN, jejíž lidské poslání mnohdy přerůstá lidstvu přes hlavu; mimochodem, nazývat vyrukování s teorií přemnožení a ohrožení infiltrací z Asie defétismem není pouhá nevzdělaná chyba. stejně je podle mě oprávněné nazývat poraženeckým kňouráním, kdybychom procházeli kolem vězeňských cel, a vězni by oblažovali náš sluch moralizováním o "přemnožení policistů" a šedivé budoucnosti pro nás všechny z toho plynoucí (IRNA,pí) * Pakistán ostře odsoudil další vraždu raketami vzduch země spáchanou americkými úřady na jeho území. Pakistán konstantně trvá na kontraproduktivitě a nehumánní protizákonnosti této americké úřední činnosti na jeho území, v současnosti stále probíhá hloubkové šetření OSN v dané věci, ačkoli obecně jsou fakta jasná: USA porušují veškerou sloušnost, mezinárodní zákon a chartu OSN svými vraždami na cizích územích, které již nejsou jako za Regana "tajné" nýbrž veřejné, a ještě zprofanované lživou "srdcařskou" propagandou, že prý každou z těchto vražd podepisuje Obama osobně. A ani to by na věci mnoho neměnilo: podezřelí mají právo na soud, který je bere do prokázání opaku za nevinné, a jedna země nemá co posuzovat na území země druhé, pokud nestanoví vzájemné dohody jinak. Pakistán naléhal na trvalé poškozování vzájemných vztahů tímto způsobem, tedy že USA neberou naprosto ohled ani na mzn. zákon, ani na to, co si eventuelně o činnosti USA na svém území myslí Pakistán, nebo řekněme celá planeta obecně ve věci zorientovaných civilistů? Podle Britských žurnalistických a křesťanských zdrojů se počet obětí v Pakistánu od roku 2004 pohybuje mezi 3 a 4 tisíci. A názory na podíl civilistů se jak jinak, co možno nejostřeji rozcházejí: jak by řekla Rajcová k milionové genocidě v Iráku - "však to za to stálo!" (KUNA) * Íránský a Kazašský ministři Zahraničí Salehi a Idrisov doufají v pokračující jednání G5+1 v Almátě. Kazašský Ministr také v telefonickém hovoru pozval íránského kolegu k účasti na třetím setkání Hištýnského Procesu nad Afghanistánem, který bude také brzy v Almátě, a to 26. dubna (IRNA) * Íránský Náměstek MZ pro Arabsko-Africké Záležitosti Husejn Amír Abdulehjan řekl, že kolonistické síly znemožnily pokrok na Africkém kontinentu, jen aby vyloupily jeho bohatství; což označil za neštěstí, dodejme: znemožň-u-jí (NNN) * Keňská zahraniční politika se zaměří na ekonomickou diplomacii, než tradičně na politickou; země se ovšem chce více věnovat rozvíjení Afrického trhu, než Indo-Čínské spotřební a investiční monokultuře, která, jak bylo ukázáno na Mozambiku a Brazílii, může utvářet citelné turbulence, pokud převládne v některém ústředním sektoru. Ústřední sektory mimochodem Africká Unie označila za studijní prioritu pro Africké žurnalisty. Tak máme bod! (NNN) * Dárfur (Jižní Súdán) podepsal mírovou smlouvu s rebely "Spravedlnost a Rovnost," po třech měsících jednání (NNN) * (11.4., Hág) Íránský Náměstek Ministra Zahraničí pro Mezinárodní a Právní Otázky Muhamed-Mehdý Achúncadý řekl ve Středu v Hágu, že zpoždění v spuštění vyšetřeovací mise chemciké inspekce OSN v Sýrii je negativním signálem mzn. společnosti (IRNA)* Vyslanec Íránu i vyslanec Vatikánu do Bejrútu se shodli, že je třeba vyjednat konec pokračující krizi v Sýrii (NNN)
    Mír * Tituly v Íránských novinách v Pondělí 15. 4: "Írán plánuje petrochem-export 17 megatun pro kalendářní rok" (Tehran Tajms) * "Prezident spustil Africkou túr" (IRI Deník) * "Armáda úspěšně otestovala nové rakety" (Kejhen Intl., potvrzuje zprávu RT o testech, ačkoli nikoli výroky plk. Hejdariho) * "Venzuelci se účastní prezidentských voleb" (IRI Dnes) /IRNA
    Mír v regionech * Páteční modlitba v Libanonské Sejdě vedená A Neblusem upozornila, že Syrská krize má za cíl "setmění" v Palestinské otázce / Fezleláh v Hesenajnově Mešitě zase predikoval, že se Izrael chystá na další kolo "síly a bezpečnosti" v regionu, a ujistil, že Muslimové spoléhající se (vedle Křesťanů..) na správné porozumění situaci v regionu, svou víru a zbraně hnutí odporu nedovolí kolonistickému režimu vyrabovat přírodní zdroje v regionu / Vedoucí modlitby v Bejrútské Mešitě Učitele Hasejna A Kalaban pak zvolal po silné vůli a těžké práci politiků, aby se překonala současná Libanonská krize a došlo se k bezpečným volbám; přidal, že sektářský problém v Libanonu je přiživovaný Syrskou krizí, avšak toto že by měla být vláda schopna vyřešit úpravou hlasovacího zákona (IRNA) * Ugandská Banka říká, že se ekonomika evidentně zotavuje (NNN) * Marokánský král Muhamed VI ujistil delegaci OSN, že bude svědomitě implemetovat pokročilou regionalizaci, jejíž parametry bude koordinovat s požadavky a diskusí v OSN (NNN) * Katar, Etiopie vyjádřily shodu v potřebě dále prohloubit a povýšit dosavadní pevné a pragmatické vztahy (NNN) * Neznámí pachatelé nechali deset mrtvých v Nigeriské policejní stanici, zatímco údajný mluvčí Boko Haram používající typickou metodiku mluvčích AlKajda po celé Africe, vydal současně a stejného charakteru projev jako Světová Banka k Somálsku. Nikdo se k činu nepřihlásil, proto bych uvažoval ještě i jiné možnosti než Boko Haram, a šetřil bych autentičnost posledního projevu i bližší identitu a historii mrtvých útočníků na policejní stanici. 5 policistů, 5 útočníků mrtvých, zabráněno však podpálení stanice (NNN) * MZ Azervejtu Memedjerov pozval svého Vjetnamského soudruha Ngujena do Baku, ten ovšem vedle plného rozvoje legálních vztahů a spolupráce s Baku podtrhnul zájem Vjetnamu pracovat s Azerbajžánem intenzivně v energetickém sektoru (NNN)
    Diskuse * Irákie osočuje Malikiho z Amerických metod? "Vkusné" (NINA,pí) * Soud s rasistickými sériovými vrahy v Německém Mnichově se odkládá na 6.5., neboť všechna místa pro média zabrali evropští novináři, a na ty Turecké, Íránské, Libanonské, Kuvajtské a Alžírské nezbyla místa. Reuters se vysmívá, že šlo o princip "první bere," ale vážnější pohled ukáže, že tak sledovaný dvou-národní soud není na denním pořádku, a podobná "kvotovací kolize" je 50:50, nebo 100:1 - když s ní není počítáno. Mimochodem, nevím, zda se Německý prezident nějak vyjadřoval k tomuto případu, ale pokud ne, měl by, neboť patrně jeho protikandidáti ihned po jeho zvolení roznesli velmi různé věci, podporu podobným uskupením vč. na př. Breivikovi v to počítaje. Vzhledem k daleko lepšímu sebenáhledu Německa v romské otázce než na př. ČR, Francie anebo Kanada, vzhledem k aktivitě Německých občanů na ulicích proti tomto kriminálnímu případu, a vzhledem k návštěvě Něm. Prezidenta v Lidicích sice pochybnosti mít nemusíme, ale jeho explicitní postoj k této sériové vraždě by se jistě vyjímal na mnoha psaných místech. (RT) * Nejvyšší soud Pakistánu požádal Vládu o písemné vyjádření k Mušarafově případu velezrady (NiW) * Velmi zajímavý článek Libanonské Dejli Stár sice stejně jako česká socialistická média mlátí pantem hlavně aby zaznělo desetkrát "Šjíta, Sunita a Alavita," oni totiž Evropští kolonističtí socialisté nemají v lásce jakákoli náboženství a monarchie, a tak naprosto obecně a pravidelně podporují sektářské konflikty a války, předsudky mezi republikami a královstvími na Východě: však co také, "je to snad náš Východ, abychom se starali o jeho mír?" Tyto západní elementy mají mnohdy dokonce stejné nepřátele, jako jejich nepřátelé, na př. Mursího. A tak je i Mursí v první řadě Islamista, a Egypt je přetiskovaný pouze v slovech opozice: a tedy sektářských. Nicméně článek z Libanonu za tou fasádou zajímavosti a detajlnosti skrývá jeden zajímavý fakt: že zahraniční proti-Asadovští teroristé operující na území na př. Libanonu, unášejí a naprosto běžně mučí. A konečně mají podobný náhled na svět jako Dejli Stár nebo Haló noviny: když ptáčka chytají, ptají se jej na sektu, a když se jim to nezdá, zavolají si pro přesné informace o jeho náboženské příslušnosti na svoji centrálu, na př. CIA. A dokonce i krátká rekapitulace Haló novin k Iráku ukazuje, že ani drobná skazečka o bombovém útoku se neobejde bez připisování všeho dění v Iráku na vrub "početního rozporu mezi šjíty a sunity." Čili pilíř podpory sektářským konfliktům nelze hledat jen v agendách britsko, francouzsko - amerických rozvědek, ale zejména v médiích, která co je rok dlouhý pokrývají Arabské země pouze prizmatem "tradičního násilí," a "dominantních sektářských rozporů," a Afriku či Asii pak prizmatem "humanitární (rozuměj `západní`) pomoci," a nebo sexuálního násilí a zaostalosti. Nejen v případě Iráku tak jde ze strany Haló novin ale jejich přátel v Reuters o chladnokrevnou fabrikaci motivu, který podloží každé potenciální obvinění vlády v dané muslimské zemi. Rozhodně nehrozí informace z Arabské vědy, nebo z Africké urbanistiky. Vše přezáří výběrová kriminalita, sektářství, nejlépe věnovat celý front kanibalismu, a na závěr "safari a přemnožení." Mimochodem kolem této zprávy o mučení zahraničními bojovníky je spousta dalších umělých zpráv o "rukojmích:" Americké teroristické buňky k této příležitosti propustily francouzského reportéra v Afganistánu, Francouzské teroristické buňky uvolnily italské osoby v Sýrii, a na závěr, jelikož Francie je známá svým státním herectvím, nejčastěji kriminálním, nějaký Francouzský kriminálník dostal zaplaceno, aby se probombardoval z vězení a sebral cestou rukojmí. Jistě: v případě, že teroristicko-sektářskou válku v Sýrii vedou koloniální média, vč. jejich socialistických otroků v Evropě, pak ten, kdo dostal do věznice výbušniny a naklonil si mukla pro výrobu takového příběhu (což asi nebylo složité), byla média. Ta ostatně živě spojovala v otázkách Turecko s vraždami Kurdských političek ve Francii, ačkoli to bylo proti veškeré logice, na rozdíl od pádu francouzských autorit v taková podezření.. Konkrétně tato zpráva pak ještě fandí těmto `Džafarovým` únoscům v momentě, když mu vkládá do úst, že je "jen ubohý občan, a nemá s Hizbaláhem, Nasraláhem (šéftajemník této legendární vlastenecké strany) a politikou nic společného." Také "poslouchali hudbu, takže to nebyli praví Islamisté" je pořádný blábol Dejli Stáru: Islamisté nejsou Muslimové, a tento druh je verbován ze všech končin spodiny, zjm. z kriminálního prostředí, takže negativní návyky naopak u pravého Islamisty převažují. `Islamista` chce především své dosavadní černé puntíky a zločinné schopnosti zaměstnat v zájmu dobré věci, takže by eventuelně nejen dosáhl společenského uznání, ale navíc i většího prostoru pro své zločiny. Ale to už je jiný příběh (NNN,pí) * Aflatoxin je nejčastější příčinou rakoviny v Africe - vědecké odd. AU v Keni (NNN) * Během Indo-Pakistánské války (1971) Západ uvalil sankce na Pakistán - Hali (NiW) * Íránský Generál Džezejíry zopakoval varování genocidní Francouzské osadě "USA" a Britsko-Izraelské Okupační Autoritě aby se nedopustily agrese proti Íránu, nebo schytají ráznou odpověď; označil plánovaná cvičení USA a spojenců v Perském Zálivu jako ideální líheň pro nějaké ubohé xeroxové konspirace; bohužel nemůžeme Kimunovi sloužit s detajlem, zda se Džezejíri domnívá očekávat takovou agresi na základě ideologie, ale je nejpravděpodobnější, že mezi ideologie BGen. Džezejíri počítá spíše zlo páchané proti Palestině, nebo povinnou výbavu nepopulárních Kajďáků, než aby takovými termíny vylepšoval dostatečně v koloniálních pojmech upevněný "vztah" USA a Íránu (IRNA)
    Líbí se * Tahák agentury KCNA k současné situaci: "nepřátelé upevnili své nezákonné `sankce` proti KLDR a otevřeně spustili vojenskou ofenzívu proti KLDR, kvůli jejímu vypuštění civilního a vědeckého satelitu na oběžnou dráhu, a kvůli sebeobrannému jadernému testu." (pí) * Keňa se pokusí s korupcí zatočit ještě i elektronicky (NNN) * Malajzie a Srí Lanka obnovují věky rezaté obchodní vztahy (NNN) * Importy z Íránu do Turecka mírně klesly, ale exporty se skoro zdvojnásobily: obchod obou zemí přesáhl 45,000,000,000 KČ za dva měsíce (IRNA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama