NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Boj proti kolonialismu jako paradigma společenského rozvoje: zpravodajský mix

2. dubna 2013 v 15:16 | piNews |  Archív z rubriky nezařazeno
BBC vypustila do světa dezinformaci proti Tanzanii , Reuters ji převzala, nebo se pletu? Žádné zásadní agentury nepotvrzují, že by v hl.m. Tanzánie padala nákupní střediska, naopak v Nigérii to před drahně času bylo realitou, a dokonce došlo k soudům.Mimochodem, kdy jste naposled viděli v Barevném Časopisu něco z Afriky, ve stylu etnologie, musikologie, tanec, nebo dokonce školství, či modernizace dopravy a průmyslu? Jistě, když se do Afriky jednou za bambilion let přicourá Čínský, nebo Tajský prezident, vyprdne ten uzlík komplexů - média - blamáž na téma šaty první dámy / řeči o vůdcovi (tuty smyšlené). Ale jinak celou význačnou Africkou politickou sféru média nechávají tiše v temném pozadí, aby sankce a podobný kolonistický terorismus mohl probíhat v pozadí, a případná "intervence" v médiích seznamovala s "vůdci" poprvé: totiž pokud nevíme, že v lednu vyzvali k sanitaci, v únoru k regionální spolupráci proti pohraničnímu zločinu, a, že obecně probírají na př. elektronizaci občanských dokladů a institucí, pak se snadno tvrdí, že "v červnu spustili psychopatickou genocidu" - před kterou jejich "nebohé černoušky ochrání Francie a Británie..."Jistě pak jediné, s čím nás zde média pokládají za vhodné "seznamovat" jsou fotografie vyhublých, deformovaných černochů, popř. "absolutně ústřední" humanitární programy západu v Africe. Přitom je Afrika 50 let poměrně rovnocennou občanskou společností, s pokrokovou kulturou, významnou politikou, a prosperující vědou, urbanistikou i technikou. Je to jako s Románií: když už by se měla, nedej bože, dostat do popředí událostí Evropy, v libovolné oblasti, na př. mírotvorné politice, pak nás tisk zavalí Bilem Gejtsem anebo rovnou Britským korunovaným výrostkem. Ti jsou v utváření dojmu zpátečnictví a zaostalosti opravdovými "mistry a génii."


Tisíc bílých Francouzských okupantů musí v Mali zůstat ještě několik let - Hollande; nečekaně: "co se stalo s živými, za to mohli mrtví" - zachraňovatel (pí:RT)


"Spadl dům," řekla královna.. - a to řekla dobře, v Tanzánii už totiž "50 let domy nepadají!" Zato v New Yorku.. "to je na denním pořádku!!" Třeba naposled: ratata bumtarata, "Světové Nákupní Centrum," .."a za vším Obama, ebo Buš, ebo kerej junák."


Mimochodem, beru zpět podezření AlethoNews.blogspot.com, a to proto, že stejně jako medialens.org, nelze server osočit z přehlížení Afriky nebo aktuálních témat mzn. politiky, když jeho autoři jsou dobří ve svém vymezeném prostoru, takže nám ukazují velmi zhluboka, co a jak v těch několika otázkách platí, a co nikoli. Ta inspirace je totiž naprosto neomezovaná, a v daných věcech jde opravdu do masa problémů. A každý někdy propustí informaci, kterou nemá úplně pod kontrolou.. Jistě ale jsou mnohé "aktivistické" servery a organizace, které pak jsou příkladem manipulace.. a člověk nesmí pro jednu novinku hned považovat daný zdroj za "čistý." Pokládám tedy aletho za dobrou ukázku toho, jak málo se toho dozvídáme o Palestyně, vč. poukazu k tomu, jak snadno agenturní novinář začne Izraelskou státní i občanskou kriminalitu vůči tomuto národu vystřihovat, protože se "násilí přejedl," a hodlá sledovat jen podstatnou politiku.


Stejně jako Komského můžeme dávat za příklad toho, že i v Americe jsou lidé takového ražení a ostrovtipu, byť nikoli "úplně indeální" šíře náhledu. A jistě poučka, že na koho se nadává tam, kde nečekáme nic dobrého, ten je dobrým zaměřením hlubšího šetření - ta platí. Pro nad medialens a globálním oteplování pak máme dvě ustanovení, že "proto si tito lidé chrání pojem globálního oteplování, a sledují jeho budoucnost na poli zpravodajství, protože ho přes vešekrou nevoli a nechuť korporovaných médií na povrch protlačili, a tato, s tímto stavem již smířená, snaží se otázku zlikvidovat zevnitř, a když už se dostala na povrch, vyprázdnit jí." Takové zjištění bývá klíčem k náhledu, který nejčastěji samotní obránci otázek nejsou schopni sami formulovat, neboť "jsou příliš v životě samé otázky," než aby hodnotili sami sebe a život otázky ve srovnání s jinými.


A tak i na př. v Íránu není nutné příliš nového vytvářet analýzou, ale spíše zajistit klíčové formulace problému od samotných mluvčích země, a poskytnout jim zemitější, ostřejší slovník, který využívá k Íránské argumentaci naše domácí principy a termíny, takže Íránští mluvčí jsou schopni svůj náhled problému přiblížit našemu lidu.


Když se o to eventuelně politikové a média z libovolných důvodů ani náznakem nepokusili. Tolik na př. "systematická cykanizace Palestinců, Etiopanů v Izraeli," anebo "Francouzská rasisticky-populistická politika k Romům a Emigrantům." Prostě různé drobnosti.. Vč. na př. kolonialistického rozměru Izraelsko-Amerických politik: to je dokonce reflexí, kterou spíše na stůl přinese někdo, kdo je studujícím laikem ve věci Palestýny i Kolonialismu, než lidé, kteří si jedno z obou prožili sami, a sami nad tím mzn. zvítězili.. A na tom, že jsou to drobnosti, co činí změny, lze ukázat kompletní zodpovědnost médií za současný stav, kdekoli ve světě, vč. Iráku či Afghanistánu.. Za náš titul vyhlašuji fér žurnalistickým pravidlem pro Afriku více politiky, méně řečí o penězích, vis-a-vis neuzavřené kolonistické účty v Africe. Právě přístup médií svědčí totálně o pokračování sebstředných a vyděračských politik vůči Africe (pí/RT)


Úplně ze stejného soudku je zpráva AFP k explozi v Indickém Mumbeji.


A to i přesto, že zde byla patrně realita doplněna o potřebné skutečnosti. Každopádně jde o stejnou reakci jako na návštěvu Čínského Prez. v Tanzánii, zde se nezamlouvá orientace z "konkurenceschopného" továrního kolonialismu na Informační Technologie, v nihž má Indie do budoucna nezlomný potenciál. Tuto zprávu na rozdíl od "zř/Tanzanského O.d" potvrzuje agentura Čínúa jako "explozi v omezeném továrním provozu" (RT,NNN)


Rekapitulace pětiletky mMZ Pakistánu pro tisk ze 7.3.


USA žádné vstřícné kroky ohledně Rejmonda Dejvise, který zavraždil v Lahoru dva `černochy,` nepodnikly - na otázku / Na příležitostné, mediálně při životě udržované obviňování ze třech stran že Islamabád nic nedělá proti terorismu završené poklonou vyslance USA před pomníkem policistů odpověděl, že boj proti terorismu je jedině tak možný, že si nebudou sousední země vykládat spolupráci v tomto boji po svém, zjm. jako poslouchání jejich příkazů v Islamabádu / Pakistán chce vyřešit všechny problémy, vč. pohraničních, médii podporovaných a rozvíjených incidentů, dialogem. Ve věci Mumbejských útoků pak nadzvednul obočí, protože Pakistán nabízel Indii dokonce spolupráci ve vyšetřování prostřednictvím mechanismů v OSN, zatímco Indie trvá na platnosti své judikatury pro Pakistánské občany, a tak si představuje spolupráci Pakistánu, zatímco mu není ochotná dostrčit ani náznak podkladů proč jsou ti kteří Pakistánci označováni za lotry - tolik mMZ Muezem A Chan


Je to konečně dost podobné jako Afrýdy, který poté co USA sehrály obří divadlo s cílem podlomit spojení Pakistánského lidu s jeho Složkami, v Abotábádu, byl zvolen jako "oběť Pakistánské justice." Což skončilo asi dvěma větami o národních zájmech a vlastizradě, přes které mediální vozíček dále nedojel. V případě Mumbeje pak je ještě větší podobnost s Íránem v IAEA: pro oči se opakuje, že nespolupracuje, a pod mediální plachtou Agentura veškeré pokusy Íránu spolupracovat odmítá s odvoláním na "jiná témata." A u těch pak stejně.. Čítanková úřední buzerace. Nicméně musíme ještě krom srovnání Rejmonda Dejvise, Mumbeje a IAEA upozornit, že podobné agendy, rovnoběžné s agendami Pakistánského Talibánu (TTP) obsahují zároveň obrovské sektářské popravy, které slouží k rozkládání národní jednoty nejen, ale zejména na linii Armáda / Lid.


Tak konečně můžeme spojit Mumbej, Afridiho, Abotabád-, =Drony=, +Kadriho a provokace USA rezolucemi o Balučistánu jako celistvý arzenál sloužící pokusu svrhnout Pakistánskou demokracii, a to známým postupem zvětšení a do-zveličování protivládních protestů, brzkého dotlačení "rozbitého Pakistánu" k OSN, a pak za účasti médií a sabotérů obvinění vlády z toho a onoho, a jelikož je Pakistán silný, tak patrně nikoli Líbijské rozuzlení, ale vyčerpávající,
trapné opruzování v Sýrii (pí,APP)


Takovým Indickým Ntgandou je pak Bolivudský Herec Sanžej Dat, který si odsedí zbytek pětiletého trestu v souvislosti s Mumbejskou mediální aférou. Je to konečně herec.. jako Terminátor.. (pí:NNN)Prezident Korrea: voláme "Ať žije Írán!"


Kvito, Březen 29, IRNA - Ekvádorský Prezident podtrhl na 128. Srazu Mezi-Parlamentní Unie (IPU) lidské vztahy Íránu k zemím Latinské Ameriky zvoláním Ať žije Írán. / Prezident hostitelské země srazu Vicent Korrea Delgado také při svém čestném proslovu vážně kritizoval politiky Spojených Států a světového kapitalistického systému, a ukázal, že Írán nechce spolu s dalšími nezávislost hledajícími a rozvíjejícími se zeměmi nic jiného, než spravedlnost. / Podle vyslaného korespondenta IRNA Prezident, který promluvil k patnácti stům parlamentních pracovníků ze 140 zemí kolem glóbu vážně kritizoval cinknutý metr v politikách US a jejich stoupenců, především Británie, který uplatňují především v poetických, ekonomických a kulturních oblastech, a obvinil US a jejich bankovně-ekonomický aparát z předního mecenášství nejen mezinárodního terorismu, ale organizovaného drogového obchodu


pí: Což můžeme snadno i v ČR doložit na hladkém velícím vztahu CIA a libovolné dýlerské sítě


Prezident dále objasnil, že "Realizací Vošinktonských politik a schémat cinknutého metru v otázkách terorismu, lidských práv ale i ekonomiky či trhu se tato země snaží působit dojmem vlajkonoše těchto vágních termínů, zatímco ve skutečnosti zanechaly Státy a jejich stoupenci výkřiky chladnokrevné nespravedlnosti a jezera krve napříč minulostí i současností celého světa."


Příklad dvojího metru USA resp. OSN: v Sýrii je mnohdy OSN odmítnuto odsoudit ten který teroristický čin, v případě bombových útoků na ministerstva je stav věcí jistě zjm. dílem médií, zatímco v Kongu budou modré helmy OSN mít špionážní Drony a "povolení útočit." (pí:RT)


Prezident Korrea také poreferoval o neoprávněných sankcích vynucovaných Koloniální Partičkou proti nezávislým a svobodu hledajícím zemím kolem glóbu, včetně Íránu s ilustrací, že "Státy nás žádají nejen abychom s nimi kolaborovali v terorizování Íránu sankcemi, ale dokonce nám vyhrožují, že pokud si dovolíme udržovat přátelské vztahy s Tehránem, zařadí nás na svůj `soupis` mecenášů terorismu."


Vis-a-Vis sponzorství chemických teroristů MKO v Iráku, LIFG v Líbii, FSA v Sýrii, AlNusra v Saudii, SS v Malajsii, M23 v Kongu, TTP v Pakistánu, AlKajda v Iráku, Izraele v Libanonu a ideologické dotace Breivika v Norsku, po vzoru Drogy - pí


Nejenom, že se postavíme takové tetuánské politice politice US vůči Íránu, ale také ji odsoudíme. - a budeme hrdí a pyšní na své přátelství a spolupráci s Islámskou Republikou, a zvoláme slogan: Viva Írán.


Ekvádořan také tvrdě kritizoval Britskou vládu, že "je vzorem tuctového nohsledství US," a zvolal na Britské zlodějíčky, že "Malvínské Ostrovy patří všem Amerikánským zemím, a nejen Argentině, a Británie nemá žádné právo tam vládnout." / Což ostatně OSN jednohlasně potvrdilo, jen díky médiím ale i cenzurované středoškolské historii nemáme tušení, jak taková dekolonizace probíhá. Jistě. Však jsme také jedna z nich, nikoli však Německá: LMS je jistě Anglofranskou snahou držet ČR a NDR od sebe. Je přeci ČR pro polarizaci Evropy zásadní..? - pí / Zopakoval nutnost reformovat OSN (čemuž případný krach u Sýrie učiní značnou obstrukci! pí) k čemuž povolal členy IPU / Mluvčí Ekvádorského Parlamentu pak nadhodil, že kapitalistický systém je příčinou toho, co lze spatřit ve Španělsku nebo v USA, a zdůraznil, že světové národy potřebují stabilní a opravdový politický model pro přírodně-zodpovědný blahobyt a trvalý mír.


Klíčovou témou 6-denní 128. konference bylo "Od neúprosného růstu k smysluplnému rozvoji DobreZiti: Nové přístupy, Nová řešení," která se zaměřila na rovnováhu, fit-společnost a kvalitního jedince. / Ochrana občanů a role parlamentu v ní byly součástí dalšího podtématu, kde již člověk narazil na "Odpovědnost Chránit" fér trh a inovativní financování do udržitelného rozvoje. A ovšem nejen roli, ale i užití médií, vč. také těch sociálních, pro zlepšení účasti občanů ve společnosti a na demokracii. / Konference se vedle na př. 4 `různobarevných` poslanců Íránu účastnili i policejní delegáti či vojenští a úřední hodnostáři většiny zemí světa. (IRNA)


Britská novinářka Ivona Ridlejová v rozhovoru s IRNA popsala nástupce Klintnové a Rajcové Kerryho jako neprozkoumanou osobnost, známou pouze jako líbivou figurku ukončení války ve Vjetnamu, která "těžko říci," zda by eventuelně byla schopna přesvědčit Obamu aby držel slovo v politice smíření s Íránem. (My se naopak domníváme, že je pouze opět "líbivě" nasazen na ukončení v Afganistánu.. takže bychom s normalizací tetuánských politik USA vůči Íránu nepočítali) Podotkla, že se nic nemění na jejím hledisku, že západní vlády a zjm. většina G8 / "8 nejvyspělejších" / potřebují mít nepřítele, jehož zlořečením a bubákováním "by odpoutaly pozornost od svých zkrachovalých politik" - zjm. od chronicky lživých politických programů a rostoucí sociální destrukce, "vis-a-vis" ekonomická, dluhová, automobilová, potravinová a ekologická, úvěrová "krize."


Toto schéma (koloniálních?) zemí označila za "tradiční," ovšem přidala, že "pokusy démonizovat Írán jsou čím dál slabší, kvůli širší a širší veřejností vnímanou lživostí a podvratností společných Britsko-Americko-Francouzských koloniálních válek, zjm. počínaje Irákem." Čili v podstatě ani Ridlejová nevkládá do Kerryho nějaké naděje, že bude "bořit mýty a tradice." .. natož s přesahem do Francie? (IRNA,pí)

Drony: USA nemusejí nikomu dokazovat rozdáváním medajlí "že tomu opravdu věřily." Celý štáb CIA si totiž v případě takové reality může sbalit baťůžky, a USA si chvíli počkají, než nějakou rozvědku budou opět mít: nerozpoznat propagandu je ztěží odpustitelné u tovární vrátné, natož u někoho, kdo se protlačil řadou "bezpečnostních" a "vlasteneckých" dveří, aby řídil nebo pracoval v tajné bezpečnosti. A to ovšem platí i pro ohromnou masu politiků, kteří by měli uznat svou -vinu- na věcech, a nikoli vnucovat okolí své -vnímání- věcí. To jsou postupy psychopatů, kteří doplňují technický popis svého řádění lyrickými vsuvkami vlastních myšlenek a seznámení s přijatou potravou a její kvalitou.


Vina se neodvíjí od toho, co si kdo myslel, a jak byl zvyklý "jako všichni" myslet, ale od toho, zda měl jasné signály, že hlas, který určité míře nebo technice destrukce, týrání a vyhlazování dal, není hlasem božím, ale hlasem protlačeným násilně, s výsledkem násilí. Nemluvě o tom, že je načase, aby z vlády USA zmizely všechny typy rasismu a fašismu. Tj. definitivní většina administrativy, vojsk i policistů, které nelze omlouvat, a přinejlepším lze k nim chovat shovívavost co k "válečným invalidům." Pro jejich s rozumem neslučitelnými zkušenostmi (NiW)


Ekvádorský Prezident Rafael Korrea jednal na okraji 128. Kvitského IPU s Vjetnamským vysokým delegátem Ngujenem Thi Kim Nganem o posílení vztahů mezi dvěma národy na př. v turismu, vzdělání či investicích. IPU je historicky nejstarší přesmořská organizace spojených národů, která se ovšem velmocem typu USA a Rusko nelíbila. Ty založily velkou válku čtyřech stran, aby postavily do slunce svou představu Organizace Spojených Národů, kde se nemohou všichni rovný s rovným střídat na tribuně národů. Ti, kterým se rovnostářské IPU nelíbilo, a zaříkali si tento svůj kolonialistický předsudek vzájemnou velmocenskou démonizací se dnes dělí o všechny rozhodující páky v OSN, ponechávaje těm, kterým mělo být rozmluveno IPU "velkou halu k žvanění." Každý člověk, který je seznámen s funkcí Bezpečnostního Koncilu propadne dojmu, že je to vlastně dobře, že předtím, než dojde k zásadnímu mezinárodnímu rozhodnutí, musí být s výsledkem spokojeny vzájemně zaklesnuté velmoci.


Jenže, kdyby bylo více mezinárodního dialogu a méně monopolizovaného a podjatého posuzování a rozhodování za jiné, bylo by také o mnoho jasnější, že představa rozhodování v OSN je podjatá sama o sobě velmocenským despotismem: než filtrovat všelijaká pofidérně plozená "rozhodnutí" přes irelevantní konsenzus neobyčejně nabubřelých nočních můr (-:SY:), velmocí, byly by vítány právě mezinárodní hovory o problémech, a absence jakékoli dominace v těchto hovorech. A zejména absence "rozhodující dominace" Bezpečnostního Koncilu, a jistě dominace dalších koncilů přes názory zemí, žijících spolu v shodě a míru. Vlna nezávislosti a osvícenství před r. 1900 měla být koloniální Anglií a Francií pohřbena, a po excelentním představení Amerického tria Německo-Japonsko-Itálie na motivy z Indických poznatků etnicko-náboženského rozkladu, Čína a Rusko, do té doby také kolonie přistoupily na smrt Ideálu a Principu, za pofidérní rovnost s kolonialisty v BK OSN.


Tyto dvě "akční" smrti se bohatě obtiskly do upřímnosti v konstrukci socialismu na východě, takže Rusko potkalo z jiných důvodů to, co Čínu potká samovolně. Viz podoba Ruska a USA v Afganistánu, viz podoba Číny a USA v KLDR: absolutní korupce principů ve jménu roztodivných zlatých telat.


Myslím že mnohé z tohoto návrhu na historickou výpleť určité hladiny abstrakce bude atraktivní, právě proto, že důvody, které kolonialisty vedly evidentně k založení reakčního OSN proti pospolitářskému IPU, jsou dodnes zásadní a kritizovanou součástí OSN, a navíc tyto velmožské pověry realizované dominací zemí BK v OSN se odpařují velmi čitelně i pro člověka pramálo zaujatého politikou, natož mocí. Kdekdo při pohledu na právo veto od ostrého a odůvodněného protestu pomalu přejde k akceptování doktrýny, že Klub BK je pro rozsouzení rozhodnutí potřebný, aby se něco mezi velkými nestalo. A nic z toho jistě není pravda: pouhé pověry a trapná divadla, vč. Izraele a druhé světové války..


Jediné podstatné co se stalo je, že impéria se vším věhlasem upadla, jejich plány a pravé tváře nemusí odhalovat inteligent, postačí idiot, a účelnost všemožných těles v OSN, a BK OSN vidíme tak často v nočních můrách, že už i věříme, že jsme to viděli ještě i někde jinde. V způsobu vládnutí nikdy neležely věci zásadní pro obyvatele: byly totiž vždy v osobě vládce. A ten má nejhorší vlastnosti tehdy, když pochází z ciziny. A že se tyto a různé další šedivé podkobercové mocnosti snaží navodit dojem, že stát potřebuje tu či onu ideologii, nebo tu či onu ústavu, je právě matení slov i významu. S bojem proti kolonialismu dýchají všechny segmenty společnosti automaticky zdravěji a po svém, a bez něj je jistě i svět, ve kterém lidé žijí, jak chtějí. Což je konečně jediná podmínka, aby se vyrábělo jen to, co je třeba. Což je reformní axiom pí, bez jehož naplnění nelze očekávat ani změny, ani budoucnost.


Dokud se totiž vyrábí co není třeba, nelze mluvit o tom, že vláda vládne, že systém funguje a umožňuje, že společnost má pravidla, že taková "společnost" směřuje jedním směrem, a natož, že by eventuelně na takovém stavu věcí s tak zakaleným zrakem mohla najít "společnou cestu kupředu." A to nikoli společnost globální, ale jakákoli, i ta absolutně izolovaná a elementární. Takže pokud je středobodem problémů konzumní společnosti "vychýlená industrie," pak jediným řešením je vytrvání v boji proti kolonialistům, a uznání, že tito podoby nemění, a vymítit davové sugesce, že všechny prostředky myslitelného boje mají pod kontrolou, a snahy lidstva jsou "cílené a ztracené."


I Sovětský svaz nastoupil tak rozsáhle a sebejistě, nikoli proto, že by lidé všemožně používali vědy, ale protože ji použili pouze v odpověď na otázku, zda se dají potíže překonat: a tím se ty generace od našich lišily, ničím jiným. Poddanstvím defétistických mas odkojení velmoži budou poraženi i formulací trefné urážky! A to o to jistěji, hledají-li příčiny svého dědictví jinde, než v souhře prchavých náhod. (pí,NNN)


Ekvádor podsvítil kolonistické pokusy očerňovat Latinské země prostřednictvím "Mezi-americké Komise Lidských Práv" - že by další výrobek mzn. dialogu v spojených továrnách Pentagon-BigBénie? Jistě jedna s naddialogálních atrakcí, doplňujících poklidný průběh normálních voleb, a očekávané vítězství známého prezidenta Korrey pro západní neduživé publikum, strádající nad pustými a chladnými stránkami cizích novin! Mimochodem, vstupní mechanickou oddělovačku v čistírně odpadů? Tak s takovou láskou vyrábí většina novin zahraniční zpravodajství.. Jistě: o to více času, kolik tito uspoří na psaní a přemýšlení, mohou pak věnovat nafukování či vyfukování emocí, nebo až přibalením "drásavé naléhavosti," tam, kde se odvážily existovat ještě i jiné názory, než ty "příchozí" (NNN)


"KLP OSN je stále nekompetentnější a zneužívaný proti suverénním státům" - mMZ Rusi Alek Lukaševič (SANA)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama