NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Ban Kimun a Severní Korea, ale i Pakistán

3. dubna 2013 v 15:35 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Krize v KLDR

Vítáme pokud Ban Kimun opravdu řekl, že žádá hovory namísto pokřiku třech stran kolem KLDR, ale rozhodně podtrhujeme, že tvrzení "nikdo nehodlá útočit na Peťing" je nesmyslné, nedůvěryhodné (viz známé záminky a eskalace), a součástí agrese, tudíž i tento zbyteček marginalizující rétoriky stáhnout, a bude to znít jako výzva k jednání USA a KLDR; Tak takhle by zněla naše zpráva, kdybychom se řídili Reuters. My naopak musíme ostře odsoudit třetí část Ban Kimunova projevu, a to, že "na jakékoli provokace ostatní důrazně odpoví," nejsme totiž odkázaní a ani zvědaví na účelně cenzorované zprávy z OSN, kde sledujeme určité individum na pozadí velmi blízké světové jaderné války, jak dále a dokola manévruje proti proudu reality, a bere za to tučné sumy.

Takže. Je-li to KLDR, je to "válečné vyhrožování." Je-li to USA jsou to jacísi "ostatní" a není to nic válečného jenom "důrazná odpověď." Pokud někdo Ban Kimunovi okamžitě nevymění slova, bude nakonec dle logiky věci jediným válečným štváčem a provokátérem jen on. Pokud žádá jednání a považuje výhrůžky za nepatřičné, pak jistě mluví o oboustranném jednání, a oboustranných výhrůžkách. Pokud nikoli, tak považuje za "jednání" bezpodmínečné přistoupení KLDR na schémata schémata svých klientů, k čemu je jistě nutné nejdříve připustit všechna jejich tvrzení: že "nikdo nechce změnit režim na základě politického.." Kde Hlavní Tajemník OSN bere taková moudra? Nejenom, že ví, co USA chtějí v KLDR, poté, co se pokusily celý ostrov skoro úspěšně vyvraždit? Ale dokonce pokládá za mezinárodně uznávanou pravdu, že USA v KLDR nic nechtějí, a tak jim to jak malým dětem opakuje? A za koho? Pokud se Kimun nevrátí k teorii oboustrannosti v mediaci, pak nemá v OSN co dělat: ohrožuje sv. mír, resp. jadernou bezpečnost planety a přírody vědomě! Nás ani nikoho jiného nezajímají názory pana Kimuna na důvěryhodnost USA.

Naše země mají právo mít s důvěryhodností USA své zkušenosti, a nikoli fabrikace a vyumělkované, sanitární názory. Pokud USA někde vyhlazovaly populaci, a pachatelé nebyli potrestáni. Pokud navíc USA kolonizovaly část této země a dodnes v jejím okolí vojensky cvičí. Pokud navíc je naprosto nezpochybnitelné, že USA pumpují nehorázné peníze svých občanů do černé propagandy proti KLDR a do globální cenzury proti KLDR, pak má jak tento, tak jakýkoli stát právo pokládat současné akce USA proti KLDR za akce USA proti KLDR, a hlava OSN nás nebude uklidňovat svými jednostrannými kontraproduktivními názory, že USA jsou dobré v aněčem, bněčem až zněčem, a jak ohromě se KLDR a zjm. nezávislí komentátoři pletou. Naopak, Ban Kimun neuspěje, se svou psychiatrickou vojenskou operací, kdy podsouvá lidem na západě, že všichni komentátoři, kteří pokládají konflikt dvou zemí za konflikt dvou zemí, jsou lidé zaujatí socialistickým zřízením jedné z obou zemí. Nás totiž Strana Pracujících Korejské Lidové Republiky prachčerta nezajímá, a několikrát jsme KLDR doporučovali zapomenout na socialismus, a tak revoltovat proti generální konspiraci, která s tím všechno, jen ne počítá.

Ban Kimun nebude mluvit za země, které jej k tomu v této věci nepověřily, a nebude prohlašovat jednu z obou stran za všeobecně a nezpochybnitelně důvěryhodnou. A už vůbec ne zemi, která má k tomu dle názoru 140 zemí světa absolutně nejdále, a to již stovku let! Ban Kimun nebude utrácet naše peníze na to, aby počerňoval celou skupinu novinářů, že jsou zaujatí nějakým Korejským režimem. Nejsou. Jsou zaujatí pouze a jenom Ban Kimunovou slizkostí a křivostí, která stojí čím dál více životů na nemálu frontách, a jsou toho plné titulky. To nás zajímá, a to, jaké praktiky tento mluvčí je ochoten do boje proti svobodě světového názoru nasadit. A za jakých "okolností."

A ještě jednou zopakujeme, ať je hezky vidět, jaké věci Ban Kimun povídá:

tvrdit "nám," že "nikdo na Koreu nehodlá útočit" je ohromná blamáž, když varujeme před jadernou válkou, aby hned pokračoval větou, že "v případě provokací druhá strana vojensky odpoví." Nic jiného si nikdo ani nemyslí pod oním "útočením na KLDR," než vyprovokování jakékoli drobné eskalace mezi dvěma sousedy, anebo cokoli jiného, aby pak "válka spláchla válku." Tak nehodlá pane Ban Kimun nikdo útočit? Nikdo nehodlá odpovídat na různě vykládané a zkreslované provokace? Pan Kimun by si měl uvědomit, že nejen, že je většina lidí lépe sběhlá než v on v základních principech mediace, ale také že i přesto většina lidí ví, kdo v Korey provokuje, a koho.

Pane Bane! Nikdo USA v Koreji neprovokuje! Všichni tam jsou doma! Nikdo nechce USA zničit kvůli kapitalismu! A teď se všichni s těmi svými USA uklidněme hezky, a nechme KLDR na pokoji, nikdo nikomu nevyhrožuje, a taková tvrzení situaci vůbec neprospívají - Naši čtenáři si pan Kimun mohou tento příklad Anti-Bankimuna strčit za klobouk, ale na vaší neschopnosti a nebezpečnosti to nic nezmění. A v první řadě by měla stáhnout svou literaturu Čína, neboť jak již opakujeme měsíc, záležitost s družicí je trvající nespravedlností, a umožňuje USA takto eskalovat i tak nebezpečnou situaci ve spolupráci s Ban Kimunem a dalšími kolonistickými přisluhovači odporného nelidského režimu. De acta (NNA,pí,RT)


Přelety USA a další protraktování krize

Ban Kimovo štěkání navíc kryje fakt, že USA za omýlání mantry "provokace, reakce" přisunují k poloostrovu raketový deštník, aby tak umocnily své oprávnění dělat co dělají, na př. přelety jaderných bombardérů, a ještě ospravedlnily další aktivní prohlubování a protraktování krize na poloostrově "svým plněním mezinárodních.." Ničeho, pouze komplictví Kimuna, OSN a Číny nukleární válce, za absolutní absence běžných standartů u řešení konfliktu dvou zemí. Čili i vláda Číny je nekompetentní výbor (pí:RT)


Názorně pro Čínu ze Sýrie

Studenti a Profesoři Damašské Univerzity zorganizovali v Pondělí čestnou památku hrdinů Fakuty Architektonického Inženýrství, kteří se stali oběťmi terorismu ve fakultní kavárně minulý Ťvrtek. Ujistili, že terorismus jim nezabrání pokračovat ve studiích a normálních životech. Účastníci vyjádřili údiv, jak mohou lidé, kteří zabíjejí studenty slibovat lepší budoucnost a demokracii Syrským lidem? Co by na to řekl skřet hovnivál? Nesmíte spojovat teroristy s Londýnskou Partou Bodrých Kluků. Ti nikomu vlas nezkřivili, jen potřebují rozvědkové informace, obrněné vozy a vysílačky, aby se mohli bránit, protože s Asádem nejednají. A to nesmíte míchat dohromady s útokem na univerzitní kavárny: takové útoky jsou přece v Damašku světoznámé již stovky let.. Britská opozice nechce zbavit Syrské lidi jejich režimu, ale bojím se, že přímá vojenská provokace přinutí ostatní k oprávněné reakci (SANA,pí)


Další syntagmaticky podobná agenda pro Pakistán?

Nesouhlasím s obsahem zprávy Afgánské NDS, že přes tunu výbušnin putovalo do Heratu na přehradu z Pakistánské Kvéty na oslích, na druhou stranu takové tvrzení podložené zatčením jednoho místního přestává působit vtipně, když si uvědomíme, že je (tvrzení) v Balučistánu rozhodně neuvítají, a to ani s hlediska bezpečnostního, a konečně že je zaměřené nikoli na zesměšňování "bezpečnosti v Baluči," nýbrž na zesměšňování Pakistánské suverenity nad tímto regionem, a tak k podpoře mezinárodní nedůvěry a nevraživosti, a pro-secesistických tendencí v pohraničí. Ne nadarmo se ve zprávě podepsala Indie, jako ten, kdo "pracuje na stavbě," aby bylo vidět kdo dělá kdo.

A vůbec v nejprvnější řadě jde opět o názornou ukázku toho, že téma položené ostře mezi tři národy mezi nimi vlastně neleží: Indie pracující v regionu není Indie, NDS v regionu není Afganistán, a eventuelní tuna výbušnin, která měla diskreditovat Pakistán v Kvétě jej má diskreditovat, právě svou hmotností, v Afganistánu, také není vyrobena v Islamabádu. Takže: jak instalují média Saudii proti Íránu, tak instalují Američtí snovátoři Indii proti Pakistánu. Zde probíraný případ totiž skoro při všech pokusech o demontování potrhá vztahy mezi nějakou dvojicí zemí. Na tom je také vidět, že jej realizoval někdo naprosto kupný: AlKajda, a další totálně proti-národní elementy. Jednou ze složek zprávy, která dosvědčuje její laboratorní původ je důraz na média, takže demontovaná nebo nedemontovaná, vždy připomene "směšnou Pakistánskou epizodku" s cisternou plnou výbušnin v Kvétě. Směšnou snad v Pentagonu, že.. (BNA,pí)


Nepálské volby jistě stojí za pozornost IRNA. Pokud vím Íránský vhled tam udržoval přátelské vztahy, a dvojička zpráv z Kampučie a Nepálu vypadá jako známá syntetická agenturní maličkost, ve které výbají zapuštěny násilné drátky (NNN``Xinhua`K.Dejli)


AFP přidává právě nepálsky-ilustrativní příklad, jak vypadá násilný doplněk agenturní fabrikace: "ozbrojenci zaútočili na kontejnery NATO v Pakistánu." Zpráva má být líbivá, aby si nikdo nevšiml co se šíří z dýmovnice mezi Indií, Afganistánem a Pakistánem. A vedle dalšího "esa" proti Pakistánské suverenitě machrováním "co a jak by se mělo vojensky," (stejně jako v Heratu, zatímco návrat zmizelých Balochů v pytli z Afghánu má zůstat bez zájmu) a vedle toho, že jsme zase kousek od Kvéty, lze s jistou možností říci, že tuto zprávu jak leží a běží diskutoval se zadavateli do tisku i do reality Ban Kimun zároveň s literaturou ke KLDR. Ta totiž sice naznačuje jisté tlaky v OSN, ačkoli spíše tam převládá nezájem a nevážnost, ale především prosazuje agendy "vůči komentátorům," a hlediska jejich "politického zařazení." A to rozhodně splňuje i tato kombinace AFP - NDS Herat - Kontejnery, kde se má jakýsi "přímluvčí k Pakistánu" pro různé spektrum pozorovatelů srovnat se zarytým obdivovatelem kontraproduktivních útoků na okupační konvoje naplněné kulturními památkami. Ale je jistě i možnost, že je Kimun na stejné úrovni velícího a výplatního řetězce jako AFP: tj. na jeho konci, a nikdo s ním nediskutuje. Prostě dostal stejné noty pro jinou věc, jako AFP. (pí:RT)


Keňská policie zadržela dvacet organizátorů výtržností, kteří tak chtěli využít zahraničně-politicky motivované petice (prokolo.) proti výsledkům voleb pro své kriminální či politické účely. Nevítězný kandidát uznal soudní výsledek a dal od "násilných protestů" spuštěných současně s rozsudkem o petici ruce pryč. V podstatě mu to lze věřit, ačkoli by v tom případě "naslouchal špatným rádcům." A nebo jsou obě pro-kolonistické agendy tak oddělené, že si nezvolený Odinga klidně může naříkat, proč mu to "ti mladí takhle kazí," a ani si na př. neuvědomovat, že se hodí i to, že je u některých vrstev podezřelý z jejich organizace, a to všechno přes to, že za svou kandidaturu a petici dostal jisté přísliby od lidí, u kterých nemá pochyb, co v zemi chtějí (NNN)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama