NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 5.4.: Syrské Národní Ozbrojené Síly zničily tři obrněné vozy, jeden 120mm kanón v okolí Aleppo

5. dubna 2013 v 14:56 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Nový start * Jemen nabízí pět nových pobřežních a námořních ropných sektorů k investicím mzn. společností (NNN) * Syrské Národní Ozbrojené Síly zničily tři obrněné vozy, jeden 120mm kanón v okolí Aleppo, zadržely také množství teroristů Nusra; Libanonské Síly mezitím řeší útok ozbrojených teroristů na konvoj Syrského obchodního transportu v Tripolisu, kde došlo ke zranění jednoho civilního řidiče (SANA) * Arabská Liga znovupotvrdila své lnutí k Brahimiho misi OSN, šéf NATO doporučuje Západním vůdcům přinejmenším stejně odpovědný přístup - de fakto (pí,NNN) * Alžírie, Bahrajn souhlasí na jedině mírovém řešení pro Sýrii (NNN)
  2. Vše o sektách? * "Nám Mursího nevezmete" - nebo jak jinak heslovitě reagovat z naší pozice, kde víme, že již něco dokázal. Ústavu lidé schválili, a tím to pro nás hasne: nejsme sektářští oportunisté potřebující podporu v zahraničních agenturách. Pokud agentury "citují opozici," že cílem "zatýkací kampaně bylo ponížit opoziční postavy," pak spíše vidíme cíl kampaní a postav jejich akcí ponížit Mursího. Nikde než na Západě proti-Mursíovská kampaň neprobíhá, a jistě jsme rádi, že Čeští komunisté uznali svou náboženskou identitu Křesťanské sekty, a opěvují nového Papeže jako "pokrokáře," když umí dokonale distribuovat po glóbu štítky s nápisem "Mír," ale uvítali bychom ukončení této sektářské kampaně západních médií v Egyptě! (pí:RT,XH) * Amnesty Internešnl na př. odsoudila, když mluvíme o popravách v Saudii: že "Muž, který zastřelil přítele v hádce v Asýru, jižní Arábii byl setnut přěed západem slunce." A dalších letošních 29 prý zahrnovalo několik zahr. pracovníků, kteří zabili svého šéfa. To se nelze divit, že jsou popravováni, když střílí své šéfy, a že je střílí, když ti jsou proslulí svým otrokářským přístupem. A tuto část právě řeší zákaz zaměstnávání cizinců, který znamená chvilkovou zpátečku migračních dělníků, než mezi sebou ustaví obchodní a investorskou třídu, která je následně v Saudii zaměstná. A proto mluvíme opět proti dvěma západním tiskovkám: protože tato vystěhovalecká politika JE jedním z potřebných řešení, a NEMÁ nic společného s Jemenem.. a ovšem proto Emír přikládá u ohníčku v prov. Saná, aby náraz nebyl tak ostrý, když nemá být rozhodně trvalý- (pí,NiW,NNA,NNN:RT) * Katarský Premiér na pozvánku Íránského MZ do Tehránu "vyjádřil víru, že v blízké budoucnosti zemi navštíví." Obě země v současnosti upevňují bezpečnostní spolupráci a hledají rozšíření vztahů v politických i ekonomických oblastech (NNN)
  3. Mír versus OSN * "Pokud OSN přehodnotí své ilegální kroky proti KLDR, není žádný problém v tom, obnovit nouzové spojení s Jižní Koreou a vyzvat jednostranně USA k jednání" - Kim Čong Nam v rozhovoru s Nepálskou delegací Socialistického Svazu (ROY,KCNA) * Mírová mise OSN v Pobřeží Slonoviny je krajně nedůvěryhodná: jedny volby v Líbii nahradily bomby NATO, petiční soud Pobřeží Slonoviny k výsledkům voleb nahradily Francouzské okupační jednotky. Od té doby se z Líbie zákonitě šíří elementy do oblasti, a od fr. zásahu v Gbagbii se stupňuje na Západě země násilí, tedy povolební a poinvazní násilí, kombinující elementy z Líbie s "vojensky znepokojenými" voliči, a v tom má "OSN jednotky na zemi vč. dvou útočných stíhaček?" Copak je OSN koloniální stát, zajišťující si nadvládu vlastních ilegálních (neplatných a prázdných) rozhodnutí v Pobřeží Slonoviny rétorikou a zbraněmi? (Tfuj,NNN)
  4. Mír a co je podstatné podstatné * Pakistánský Armádní Šéf na setkání s místním šéfem ISAF vyjádřil znepokojení dlouhodobou nestabilitou na hranicích s Afganistánem, a politizací této otázky, která jistě nejpůvodněji pramení v Bílém Domě. Žádal reálnou spolupráci na hranicích vis-a-vis oboustranná nespokojenost s "režimem" na hranicích (který jako zpolitizovaný lepší být nemůže..) (NiW) * Džordánsko vyhlásilo Sever nouzovou oblastí, žádá OSN o reakci na neudržitelné množství uprchlíků v Ústavním Království (NNN) * Dubaj rozšíří se spožděním civilní letecké terminály Afriky a Širokého Východu až v Říjnu, nejspíše už 26-tého (NNN) * Sýrie &OSN: V souvislosti s "Liwaa Islam" a Kaplí Sakejne /SANA 3.4/ by nás zajímalo, zda OSN uznává, po prošetření podkladů, oba příklady jako boj proti terorismu, čili nic. V případě nereakce OSN známe významnější organizace, které by nám v dané věci ukázaly tvář, a nebudeme OSN rušit v jejich narušování světového míru nečinností v případě konfliktů a podporou konfliktů začínajících (pí,SANA) * Skupina Tureckých poslanců urgovala roli obou zemí v Sýrii, a zjm. jejich potenciálně významnou, společnou, roli v omezování vlivu sektářského rozkladu v regionu; pí: "Alláh k Takfiri. Pokud boj v mém jménu opravňuje vyjímky ze Zákona, jak poznám, že bojujete za mě? Chováte se lépe než zlo, proti kterému se domníváte "bojovat?" Je násilí důkazem boje, nebo teprv nějaké výsledky? Jaké máte vy výsledky pro váš národ, který jediný nešetříte, zatímco pro sebe máte vyjímky, zbraně a často i dost peněz? Že proti Ďáblu pracujete Ďáblem, ke zlu přidáváte další, a říkáte tomu vyjímka, to mi má dokázat vaši víru ve mě? Navíc jste se mezi sebou i rozsoudili, a můj soud je vám na obtíž?" - mimochodem, i Buš mával Biblí, když jsme u těch Takfiri (IRNA) * Demonstranti v Kábulu žádali lepší sociální politiku zjm. pro vdovy, sirotky, veterány a tělesně, duševně postižené (BNA)
  5. Mír v regionech * Othman z bloku Kurdistánské Aliance ve federální vládě v Bahdádu vyzval svůj blok k podřazení zájmů regionu bezpečnostním realitám Iráku, a tak odložení nátlaků a oprávněných požadavků do změněné doby, tak k ukončení bojkotu a vážnému dialogu k federálním zákonům, které "nemohou zůstat takovou dobu neřešeny," v zájmu celého regionu.. (NINA) * Libanonská média by měla podpořit deasociovaný pohled Libanonců na Syřany, tj. odsoudit dělení Syřanů na dva tábory za jakýmikoli účely: rvačka několika mladíků se Syrskými dělníky v Libanonské Kúře (NNA,pí) * Kuvajtští bojkotéři voleb, v této zemi bohaté na minerální suroviny, obnovili svou populistickou kampaň, která ve spolupráci se zahraničními médii zaměňuje termín "opozice" s pojmem "absence svobody"? Národní dialog.. stejně už je v celém regionu, a jeho požadavek se šíří již i v Evropě, vč. nebezpečných průvodních jevů "viktimického práva opozice formovat přechodnou vládu." (NNN) * Český prezident ve Středu poprvé vztyčil vlajku E-Unie spolu s rotujícím prezidentem Barózem, podepsal zbývající technické a normalizační úmluvy, zásadní pro suverenitu EU (RT) * Německo poskytne Jemenu expertýzu k jeho reformulaci Ústavy. Doporučujeme oběma zemím rozšířit spolupráci i do oblasti bezpečnosti: obě frakce jeho Islámských spojenců určitě přivítají, zjm. pokud referendum bude následováno projevem dekolon. fakce OSN (NNN) * Zpráva o jednání Jemenu s uskupením GCC vykazuje známky netransparentnosti vztahů mezi zeměmi GCC a Jemenem, i kdyby to neznamenalo hned indicii kolonialistického charakteru těchto vztahů, zvýšení transparentnosti, nejen vůči Jemenu by regionu prospělo, na př. založení solidního tiskového centra GCC, které by se zaměřovalo čistě na politiky GCC, osvětlování zájmů koncilu a vnitřní diplomacii (pí,NNN) * Nábožensští konzervativci by měli přijmout světštější požadavky svých spoluobčanů. Svět by měl hrát roli mediátora, pomoci Afgánské rekonciliaci. Změna je nutná a k ní shoda namísto nevraživosti. Afganistán trpěl, i Pakistán dost utrpěl. Lidé obou zemí zaslouží mír a prosperitu v životě, a měli by jí dosáhnout! - bývalý regionální politik Pakistánské FATA; země kladoucí překážky v míru nemá podobné mluvčí denodenně v tisku (NiW,pí) * Mjanmarská a Malajská Centralbanka propagují regionální ekonomickou a finanční integraci - memo, Kuala Lumpur (NNN) * Írán posílí bezpečnostní spolupráci a výměnu expertýzy s Irákem, vis-a-vis jeho výbušná kombinovaná krize, jednoduchá v důsledku, Irák se shodne s Íránem na nutnosti vyřešit mzn. problém Saddámovy-Bušovy ozbrojené proti-Íránské rebélie (MKO), - z jednání na úrovni ministrů vnitra; z jiného záběru pak Irák umožní Turecku konat volby na svém území, k čemuž snad v pondělí přineseme nějaké vysvětlení (IRNA,NINA)* Indonésie bude trénovat vojáky, Bangladéš policistky - jednání Afghánského gen. Patanga s ministry zahraničí (BNA) * Kuvajt (MZ + Premiér &Protokolář) přial nové vyslance Řecka, Mongólie, Albánska a Libanonu (KUNA) * V případě, že OSN nebude reagovat na nejenom naši kritiku v případě KLDR, pak doporučujeme doménám organizace podívat se sama na sebe, zapomenout na naše argumenty, a věcně zhodnotit, kam vede pokračování stálého přístupu OSN k věcem USA a KLDR. Pokud OSN v této věci nepřijme argumenty, a označí svůj přístup za produktivní s poukazem na současný vývoj a na zkušenost, pak se nemáme o čem bavit, a organizace je opravdu k ničemu (pí)
  6. Diskuse * OSN Feltman známý v muslimském světě zjm. svou rolí během Izraelských agresí proti Gaze a Libanonu potvrdil v rozhovoru s Pakistánským Navázem pozitivní roli vymezenou osudem pro Pakistán v Afgánském řešení 2014, odpovědnou roli Pakistánu v OSN doposud, vč. prezidentury OSN, a doporučil zaměřit se především na mediace, pokud chce Pakistán konfrontovat nebezepečnou negativní propagandu doma i venku svou aktivitou v OSN. Podtrhnul, že všechny krize mají politická řešení, a že nevidí důvod, proč by před jedním takovým v Sýrii mělo zahynout další hekatomby lidí (NiW) * Pokud je Afghánská mediální fabrikace součinná se subverzí Pakistánské diplomacie výsledkem "zájmu získat Afganistánu bohatou půlku světa Islámu," tj. "odpíchnout" Kábul od Islamabádu a Tehránu, a přirazit k Dozze, pak prosíme tvůrce tohoto schematu, aby nám vysvětlili, jaký to má účel, a proč nemůže Afganistán udržovat vztahy s oběma zeměmi? * Jistě nejspíš máme tu čest s čistě mediální hrou, která pomocí odposlechů získala zahraničně-politické plány Kábulu předem, a snaží se ze spojenectví Doha/Kábul\Tehrán běžnými schématy vytvořit "změnu ovzduší v Kábulu" a "nový příklon" a jak všelijak takovou nahlouplost nazvat. Katar otevře brzy ambasádu v Kábulu (NiW) * "O zrušení odkladu voleb v Enberu a Niněvě se ještě jedná" - Irácký Premiér Maliki ve virtuálním jednání s mluvčím "Aliance Hnutí" Dhafýrem el-Ánym (NINA) * Libanon: poslanec Aún probral s bývalým náměstkem mluvčího pozici křesťanů po ústavních reformách a předání moci ("..Partnerství zajišťuje Libanonu jednotu") a pak se zvl. koordinátorem OSN pro LBN Plamblim probral situaci ponocných Syřanů, rezignaci vlády a příští parlamentní volby / nic o národním dialogu? (NNA) * Libanonské autority a mzn. organizace urgují deportaci ilegálně 30 let Francií zadržovaného Jiřího Abraháma Abdaláha (NNA) * Rozdělení počtu obětí na "vojáky, děti a opozici" je efektivní cenzura! Když nás "Observatoř" chce zásobit počty mrtvol v Sýrii každý měsíc, pak prosím novináře, a to zejména v OSN, aby žádali po observatoři a šli příkladem rozložení čísla na opozici, civilisty, členy úřednictva, účastníky sit-inů a policie a vojáky. Tj. žádám ti, kteří se hodlají dále nazývat novináři žádat rozdělení na tato čísla v osobním čase. A pokud vám nepřijde toto rozdělení zajímavé, nebo přijde nepohodlné, tak žádejte alespoň rozdělení na oběti terorismu a oběti konvenčního boje, s civilními obětmi k.b. samostatně nebo mezi oběťmi terorismu. Tvrdit cosi o 6000 obětí "minulý měsíc" se daleko belhá za strachem ukázat poměr terorismu a neozbrojených civilistů. V opačném případě máte dost důvodů protest vyjádřit tiskově, anebo výpovědí z redakce (pí:NNN) * Arabská Liga (AL) a Islámská spolupráce (OIC) probraly další postup v Jeruzalémě. Když se OIC chce pochlubit novým diplomatickým mediačním `štítem,` pak by nás zajímalo, součástí jakého strukturovaného plánu, nebo rámcového řešení je zvrácení křesla Sýrie v OIC pod desetiletí v míru a pro lidi vládnoucí ústavní strukturou, a nastolení výhradního členství zahraniční charty v OIC jakožto vlády Sýrie? Za dané situace již nepřekvapí, že větší organizace jako AL konvergují k tomuto zločinu proti lidskosti a naprosto zákonitě tak nezodpovědně rozvírají západní chřtán pod muslimským regionem. Nechci předjímat, zda parta zrazených bude schopna svým příkladem rány v těchto organizacích pomocí dialogu vyřešit (pí,NNN) * Kuvajt schválil "Fond Podpory Rodině" (KUNA)* Syrský prezident schválil zákon proudící z dekolonizované Alžírie bránící se kriminálním i organizovaným reperkusím z rozvrácených zemí regionu. Dle něj budou nově doživotní pracovní tresty únoscům připadat na základě motivů: politicky, materielně, z pomsty, etno-religiozně nebo pro výkupné. Zato tresty smrti si nově přijdou pro své kandidáty poté, co budou aspirovat na zohavování zajatců, pokud někoho z unešených zabijí, anebo pokud se dopuští pohlavního zneužití unešených. Fritzl by pravděpodobně na televizi nekoukal.. (SANA) * Proč nejsou Američané šťastní, že mohou ušetřit peníze s levněji vyrobenými produkty v Indii, Číně? Nyní dle ekonomů víme, že se Američané pouze pletou v tom, koho opravdu vinit.. - Čen Vej Hva (NiW) * Rozšíření a uhlazení logistiky trhu mezi Pakistánem, Íránem a Čínou je jistě příležitostí pro Evropské investory a obchodníky. Region každopádně zaznamená velké změny v transferu zboží, produkce a v zaměstnanecké sféře. I tam budou jistě příležitosti k obchodní integraci a rozšiřování vztahů obecně (pí, NNN, IRNA) * Afrika chce vsadit na industrializaci a koloniální konkurenceschopnost? První tiše kvitujeme, druhé žádá právě revoluci v konceptu. Na př. vědeckou revoluci v industrializaci, takže kvalitní, hi-tech, zelená a obnovitelná místa by nahrazovala ta "startovní" (viz znárodnění ropy), a svým charakterem by zajišťovala konkurenceschopnost daného produktu. Zatímco zbytek lidí žádajících zaměstnání by bylo živeno jinou produkcí, nebo podporováno v agrárním. Něco v tom smyslu. Řekli jsme: Afrika má začít znovu, a neopakovat chyby západu. Přemnožená auta a exacerbovaná role fosilních paliv je důsledkem konceptu konkurenceschopnosti readoptovaného dole, v pracující společnosti v rámci "boje o práci." Práci lokalizovat, logistiku centralizovat a další přírodní koncepty.. ! A turismus.. z bezpečnostních důvodů. (pí:NNN) * Afghanistán studuje případy rozkrádání půdy vysoce postavenými, i politickými, jistě, figurami v souvislosti s agrární redistribucí; pozor na západní mstu, až Afganistán v regionu nastartuje znárodňovací vlnu, svým vzorem. Mimochodem, silné Německo, vázané pevně v středozemním moři, doménách Asie a Latinameriky JE geopoliticky správně. Jen to musí být v přímém protikladu koloniálnímu stavu mysli. Pokud by takto proti výbojům USA a Ruska izolovaný pruh Evropy, anebo Evropa adoptoval koloniální praxi v skryté nebo otevřené podobě (obé je otevřené pro oběti kolonialismu) pak nelze mluvit o udržitelnosti. Sociální cítění v principech zahraničních vztahů je jediná cesta, jak konkurovat efektivně a udržitelně dalším velmocem. A taková konkurence je potom i příkladem. Ani Čína není v současnosti "impériem kooperativního zaměření." Už pro úpadek principů, adopci ekonomických vytvářených na běžícím páse doktrýn kolonialisty, pro přeceňovaný pragmatismus vis-a-vis principy (BNA) * Když Rusko reaguje na "Gruzínskou propagandu," informovalo Tbilisi o plánovaném (potvrzeno) námořním voj. cvičení, spoléhalo se na média, nebo využilo dipl. kanálů? Bylo by dobrou praxí v těchto záležitostech média a agentury předcházet. Protože nejen, že to s nejprotěžovanějšími agenturami vypadá bledě, a to až tak, že se brzy budou země snažit do nich zasáhnout, až je nakonec zavřou, ale také: búhví, co čte takový MZ Jíroviny za noviny? (pí:RT) * Damaščané kultivovali okrasné porosty svého města v třídenní sentimentální akci na podporu obnovitelné Sýrie. Prosíme Asáda, aby se pokusil navázat kontakt s novou vládou, médii Líbie. Někdo to udělat musí, a informační embargo nasazené na Líbii je v důsledku horší než konkrétní destrukce infrastruktury a sociální fabriky z ddb. hlediska (SANA,pí) * KLDR pracuje na změnách ústavy, vč. posílení ústavní role zastrašujícího určení jaderných zbraní, které se necpe do uvozovek, jak nám zde předvádějí vypelichaná lžimédia, ale jak na západě tak na východě se s termínem ordinuje naprosto bez uvozovek! Prominentně nedůvěryhodné a nadužívané maximálně neprofesionální, selektivní, fabrikantské a mzn. destruktivní agentury pak podtrhly "otevření dalšího komplexu na vojenský Uran" - nu, mysleme si o tom co chceme, vis-a-vis válka na krajíčku rozdmychávaná USA a OSN vč. Číny, právě jejich "bezchybností" a "nadřazeností," jejich "rozhodnutostí ve věci režimu a KLDR." Nás milá Číno, milé USA, režim KLDR nezajímá, ale vaše nespravedlivost, a že si nevidíte do úst, a neustoupíte maličkost přiznáním chyby! (pí,KCNA)
  7. Líbí se * 11 ozbrojenců se vzdalo ozbrojeného boje v Laškardě, Helmand (BNA) * Malajská policie ručí za hladké 13. obecné volby - M B Zinin (NNN) * Emiráty zaslaly chudým jemenských provincií potravinovou pomoc (NNN) * Alžírská divadla vyzvala v Sýrii k většímu zaměření regionálních umělců na tento obor: "kdykoli otevřeme divadlo, zavíráme jedno vězení, zjm. vůči mladým!". Alžírský festival kde toto zaznělo vzdal poctu Syrskému Mustafovi al-Chanýmu. Mezitím filmová a kinematografická média a festivaly Sýrii také z politických a sektářských důvodů ostrakizují a zcela cenzurují (SANA,pí)
  8. Dezi, Antidezi, Prevence Dezi a Černé Propagandy * Nemůžeme potvrdit, že NNA oznámila "letecké útoky NSAA na svém území." Naopak zpráva, ať už doupravená z dopadu dělostřeleckých operací některé strany, opravdová, anebo smyšlená zcela, podkresluje, a za tím účelem je z mnohých naselektována pro západní publikum RT, aby podkreslila oznámení Izraelských pohlavárů, že budou "bránit svá teritoria, vč. okupovaného Golanu" proti Sýrii nebo komukoli. Nikomu se na tom nezdá nic pofiderního a odsouzeníhodného? Tak se posuneme dále.. Každopádně pochybuji, RT, že zprávu NNA potvrdí. A rozhodně nejde o potvrzení toho, co jsme žádali potvrdit, že totiž údajně Libanonský prezident řešil "v médiích" nachlup stejné problémy "se Sýrií." Tento "nálet" totiž RT připisuje NNA na "Středu." Očekáváme reakci OSN.. (pí:RT) * Rozpuštění Malajského parlamentu Premiérem před volbami lze potvrdit, dle agentury NNN resp. BERNAMA je zaznamenala i Malajská burza nejhorším propadem za ťvcrok (RT) * Taktéž: o "Egyptském satirikovi" píše jen RT a XINHUA, tedy Reuters a šmitec. Že obchodní centrum v Tanzanii spadlo nás nepřekvapuje. Že média drží Islám v konfliktech je bez pochyb. Blábol v Jemenu se též osvědčil jako blábol. Když je třeba, tak v Africe padají obchodní centra, a nic jiného.. Požár v Asijské fabrice také není složitý. A vybrat takovou zprávu, když se v zemi děje něco důležitého je projevem nulové nezávislosti takových agentur. My také o návštěvách nějakých nanicovatých reálně bezvýznamných Obamů na východě také informujeme, byť ne s plným komfortem, který si mohou zaplatit v Reuters a AFP jako "oblohu k své podprůměrné destruktivní nicotnosti" Pokud bude třetí světová klacky, pak to budou davy volených zástupců (a nejspíš i Králů a Faraonů) s klacky proti dvěma komerčním globálním agenturám.. (NNN) * Jordánie nesponzoruje ani necvičí ani jednu stranu v Sýrii, NATO neplánuje útok v Sýrii ani v regionu, ale je pod kontrolou Turecka a tak i regionu. Turecko nekonspiruje proti Iráku... (pí:NNN,NNA,KUNA,SANA) * Agrese proti Gaze opět začíná, tentokráte pod neznámou záminkou, Palestynci stupňují protesty, elementy na obou stranách šrapnelovou výměnu (NNN) * Čínská XINHUA podporuje tvrzení Ruské RT, že NNA reportuje střelbu "ze Syrské helikoptéry" v Syrsko-Libanonském pohraničí. Mám bohužel dlouhou dobu podezření, že XINHUA je na tom s autenticitou asi jako RT, tedy 20x hůře než IRNA, na kterou se v daném smyslu tendenčního nedostane (takměř) nic, natož fabrikace (NNN) * Poté, co v Nepálu úspěšně utichly sektářsko-ideologické a geopolitické šarvátky, a mírové dohody se začaly bez rezervy realizovat přicházejí "incidenty" a tací mluvčí, jako bývalý prezident "Jimmy Carter" (jeho předchůdce zachraňoval Londýn před Stalinem!! holá!), informují, na způsob MZ Nepálu, že Čína na zemi tlačí "aby přerušila TOK uprchlíků z Tibetu." Jak vidno, ne vždy "bývalý" znamená "volný." Jako na př. G W Bush, Clintonovi a Blér: zpětným pohledem na jejich nedávné akce v CIA.. Opakujeme zvolání na IRNA, aby zásobila národ pohledem do Nepálu: prospěje to doma i doma (NNN) * Bolivijský Prezident zrušil ze zdravotních důvodů některé své úřední funkce (NNN) * FARC popírá některé informace, že v mírových hovorech mezi Kolmubijskou vládou a Hnutím došlo k zádrhelům. Hovory sponzorované Havanou tedy pokračují, a implementuje se některý z dohodnutých bodů (NNN) * Ve Vezuele kandiduje dvacetiprocentní strana "Kriminalizace Znárodnění" nebo tzv. "pro-Americká destrukce," a dosavadní osobně jmenovaný přechodný Prezident doporučený rezignovaným ústavně potvrzeným Revolucionářem Čavézem pro "eventuelní" volby z Havany (NNN) * Afganistán by měl posílit vojenské oddělení pro kontrolu informací, zjm. vzhledem k regionálním zemím, a přiblížit moderním a efektivním způsobem výsledky tohoto oddělení Afgánskému vedení. Afganistán vyvrací lži některých západních médií, že by Afgánští vojáci přebíhali (snad do Pakistánu?), nebo dokonce utíkali ze služby. Informace jsou dle Afghánských ministrů odvařené ze sektorových dovolených u policie. Naopak 50 tisíc cizích vojáků již opustilo Afganistán, a Afganistán nemá problém zaplnit jejich místa svými silami - oficiální zpráva; spolupracující Pakistán a Indie jsou prioritou, nikoli zrušení plánovaného transferu okupačních státních příslušníků, které se skrývá jak za touto zprávičkou, tak ovšem za narušením regionálních vztahů vůči Kábulu! (BNA) * Irák pokračuje v namátkových prohlídkách Amerických, Tureckých, Íránských, Libanonských a Saudských letadel na svých terminálech. Média z toho vybírají Íránská a dělají tím pro nás "velkou novinku." Opět snaha izolovat Irák v regionu. Postupně budou čím dál zoufalejší.. (RT) * Reuters tvrdí, že Írán a KLDR argumentovali "proti Vágnostem" v mírové úmluvě OSN, NNN pak někde našla, že Írán a Kuba úmluvu vítají, a dále se média účelně rozcházejí v tom, zda vůbec byla přijata? (pí,RT,NNN)
  9. Krimi * Policie shání další konkrétní svědky pro šetření ohl. operace Daulat (NNN) * Souhra Londýnských rebelů a Izraelských okupantů v Izraelem okupovaném Syrském Golanu: "proč ostřelujete těmi tanky Syrské vesnice Vážený Bibi?" ... "padla sem šrapnela, vevyjíte vidíte jí..?" - tak aha; aneb co na to Arabská Liga? (NNN)* Íránský oficiál odsoudil vraždu pro-Assadovského klerika v Alepu (NNN) * Drogově závislí, kteří mají být v Singapuru propuštěni procházejí 10-měsíčním preventivním a přípravným programem, snižujícím pp. jejich návratu do cely (NNN) * 19 zadržených korupční megaprojekt (PČR)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama