NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 12.4. Teroristická Al-Nusra v Sýrii posiluje: integruje s buňkami "Islámského Státu Irák" (NINA)

12. dubna 2013 v 16:04 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Titulky * Nevím, jak si Ruská tisková agentura může dovolit označovat KLDR za iracionální, když pár slov předtím uvádí, že "Peťing dokazuje, že přijme veškerá opatření, jakmile by byly jeho zájmy ohroženy." Myslím, že pokud jsou jeho zájmy ohroženy tím, že nad jeho územím přelétají jaderné bombardéry.. A s výklady "které území je čí," na mě nechoďte: je naprosto jednoznačné, že zmatek, který v tomto ohledu vytvářejí USA je jednou ze základních příčiny sporu. USA nemají co rýsovat po mapě KLDR, USA nemají co provádět cvičení a provokace proti KLDR, poté, co zemi okradly o území a povraždily miliony. A Rusko a Čína nemá co nazývat KLDR jako iracionální, když tím projevují pouze svou neznalost, anebo nezájem, stejně jako svými "sankcemi" jako odpovědí na vypuštění družice. Iracionální je Ban Kimun a další takoví mluvčí, kteří pokládají jednoznačný a jednoznačně nebezpečný konflikt, jehož jsou součástí, za "příležitost k poučování" - napadené a poškozené strany! (RIA,pí) * Teroristická Al-Nusra v Sýrii posiluje: integruje s buňkami "Islámského Státu Irák" (rozhodně neplést s Pakistánskou rozvědkou ISI) / NINA / * Improvizovaná raketa způsobila "pouze" hmotné škody na Alepské UNI (SANA) * "Írán je nadšený z pokroku Afrických zemí" - Nejvyšší Lídr; zde máme urgentní mimochodem pro Íránské Vnitro: Tzv. "Zelená revoluce" je pokusem pomocí sociálního webu vytrhnout z kontextu fotografie z Íránu, zvláště pak z oslav Íránské Národní Islámské Revoluce, které se právě někdy říká zelená, a nazývat tyto fotografie jako "akce opozice," které jsou "brutálně potlačovány." Jde tedy o pro-státní revoluční a sváteční výjevy, které se na webu prezentují jako "zelené hnutí," které má být protistátní.. (pí,IRNA) * USA nemá co odmítat "rétoriku KLDR" ve věci výzvy "cizinců opustit poloostrov." Všechny řeči USA jsou právě jakousi "kontraproduktivní rétorikou," a jediný, kdo neustále tímto "stavěním se mezi nezúčastněné," - "eskaluje krize" - jsou USA. USA nemá jako součást problému, nemá co posuzovat, co asi tak v korejských věcech eskaluje krizi na ostrově. USA mají samy držet klapačku a deeskalovat vlastní kroky na Korejském poloostrově a v jeho námořní lokalitě A propos: USA jsou první cizinci, kteří mají co opustit a dekolonizovat Korejský poloostrov, který napůl vyhladily ve své cestě za dominancí a znovuokupací Číny, a nemusí je vůbec zajímat, co KLDR doporučuje návštěvníkům různých zemí světa na svém národním poloostrově. USA nemají co odmítat jménem všech ostatních: nikdo je k tomu nepovolal, a nikdo je k tomu dost ani nerespektuje. Leda ty jejich velké Makiavelistické "Decizivní a Disproporiconální Vůdce," kteří vedle lží a násilných převratů, koloniálního vyhlazování pak ještě rozhazují plnými náručemi Demokracii! (NNN,pí) * Vyslanec USA nemá co být pohoršen"nenávistnou řečí proti Muslimům" na Srílance: nenávistná řeč je vnitřní politika zemí, a USA by měly zajistit vlastní dodržování Ústavy, která by z dlouhodobého hlediska ukončila trvalé a neomezené vměšování do cizích věcí na celém světě, na které nikdo není zvědavý, stejně jako na Americkou představu Demokracie: tj. bez ústavy a s válečnými zločinci co "silnými politiky!" Paní Klintonová může úplně stejným způsobem mluvit proti domácímu násilí: když v přímém přenosu na třech kanálech aplaudovala šířícím se videozáběrům, na nihž je Prezident Líbie dehumanizován, lynčován, mučen a sodomizován bandou teroristů. Myslím, že takové záběry s takovým veřejným aplausem paní Klintonové těm záběrům je dostatečnou ukázkou, jak to milá paní soudružka s rodinami myslí: nijak (NNN) * Írán by měl předložit své návrhy k dekolonizaci Azerbajžánu i v OSN: neboť tak jako tak je nevyhnutelné, aby po reanexi toto občané stvrdili v referendu. Historicky to lze jistě uznat, že byla země odříznuta z Britských kolonií Rusem (NNN) * Ugandský prezident Museveni zasalutoval Keňskému lidu a vládě, že odmítli vydírání tzv. Mzn. Soudu v Hágu, který nikdy neodsoudil vlastní viníky, zato politické elity dobytých a kolonizovaných slovanských a černošských území umíraly stabilně až do dnešních dnů bez soudu ve věznicích Hágu: což je jediný smysl ICC. Budit dojem, že je tam nějaký soud, a umožnit doživotní tresty pro politické zajatece Evropského kolonismu (NNN,pí) * Jednání Amerikou ideologizovaných vojáků v M23 s Konžskou vládou se po dlouhé době znovu rozběhla, ovšem žádáme také NNN a regionální prezidenty o hlubší přiblížení nového vývoje (NNN) * Na okraji 15. schůze MV Středozemí také Marocký Ministr Vnitra Muhend Lénser znovupotvrdil zájem Rebátu o strategizaci vztahů s Alžírem s tím, že pokládá zvolnění pohybu zboží přes hranice za esenciální, a nikoli, že nebere Saharu jako otázku, ovšem držel by ji stranou vzájemných vztahů, (kde je,) a ponechal řešení na OSN. Ujistil, že Marok je na stejné straně v boji s kolonialismem (NNN) * Kolumbijský prezident shromáždil v Úterý zástupy v urgentním gestu, kterým nikoli naléhal na skupinu FARC, nýbrž na jakési "kritiky," kteří jeho přístup, a tedy mediaci Havany za mír v Kolumbii odsoudili. Nejspíš čistě oportunisticky, neboť se jim nelíbilo, že by Nový Jork měl uvolňovat pro účely Kubánských mírových hovorů nějaké vězně? Takže tento krok Nujoku vítáme ještě jednou! (NNN)
 2. Antidezi, Prev * Pokud agentura NNA potvrzuje, že Kimun žádá Sýrii o plnou spolupráci, pak nás ovšem zajímá, v čem konkrétně Sýrie nespolupracuje nebo činí překážky. Jinak lze věc pokládat za šikovnou Kimunovu pomluvu této země; /ch.zb./ (NNA) * Libanonská politická strana M14 přivítala dosazení Támama Saláma co premiéra, urgovala rozpletení únosů v Bekaa. Přivítala by, kdyby Libanonci nebojovali na straně Asáda, ale na straně Al-Nusry. Můžeme M14 uklidnit, i to se jistě děje.. (NNA)* Většina mediálních zpráv ohledně KLDR jsou lži, a to včetně těch v Libanonu a RuskuKLDR varuje, že pokračování existujících provokací zvyšuje nebezpečí chyby na jedné z obou třech stran. KLDR varuje, že taková chyba silně přibližuje možnost termonukleární války na poloostrově. KLDR analyzuje, že současný stav USA vyhovuje, a tyto hledají jen příležitost, jak narvat okupovanou jižní Koreu do kanonu, a vyhladit většinu poloostrova v zámince a útoku. Což ovšem nemění jako analýza nic na předchozích dvou faktech, neslučitelných s převracením informací tak, že "pobídka cizinců k opuštění okupované Korey" je součástí "výhrůžek vymazání jižního státu." A takové informace prosím přímo pramení i v Rusku! A zejména v Číně, jejíž agentura XINHUA je pod dlouhodobým zkoumáním, a naprosto neodpovídá standardům nezávislé státní agentury. Naopak, splňuje všechny body nutné pro podobnost s Reuters a AFP. KLDR je připravena v případě Amerického koloniálního útoku, a pouze v případě takového útoku přijmout jakékoli opatření, vč. jaderné odvety na libovolné proporcionální cíle USA a Amerikou okupované Korey. KLDR přitom nechce vidět umírat cizince; tolik z oficiální agentury KLDR KCNA, kterou většina naprosto lživých agentur, zjm. včetně "Ruské opozice USA," předstírá citovat a přínášet. Tolik další důkaz ohavnosti role velmocí vis-a-vis 2sv.v., Sýrie a IPU. Tolik další ukázka "morálního štítu" médií a agentur. NNA omlouvá pouze to, že doposud věřila RT. Čili: chceš-li zprávy z KLDR, neber "říkala KCNA" vážně, a zkontroluj si je sám. Totéž jsme říkali u Íránu! Mimochodem časopis Lidé a Země, jakožto člen koloniální tiskové fronty National Geographic chce být dále prodávaný na měnící se České názorové scéně, a tak mezi své články vložil "kanon futr:" Izrael. Časopis tak chce budit dojem nezávislosti, že otiskuje ze serveru Literárky proti-Izraelské sloupky, zatímco každý další list je čistě vojenskou, americkou a zjm. britskou koloniální propagandou: nově i o "podřízených zahnutých nožích Nepálu" - komu asi! (KCNA,pí) * Bušér by odolal i 8R zmt. - výkonný šéf zařízení Mehmúd Džejfery (IRNA)
 3. Priority Míru * Prezident, široké zastoupení politické společnosti se účastnilo, nebo bylo pozváno na diskuse k jmenování nového šéfa volební komise v Afghanistánu. I zde budou volby trnem v oku: Karzaí není kolonistům pohodlný již po svém prvním období (BNA) * Írán je připraven mediovat v Korejské krizi - Arakči (IRNA) * Světová Banka podpoří rozsáhlé logistické projekty v Ugandě (NNN)
 4. Mír a regiony, vzory * Útok na zaměstnance Ministerstva Těžby Iráku, ze kterého tento nevyvázl životem má za cíl uvrhnout u některých federálních politiků v podezření Kurdistán. Rázná protiakce tak bezpochyby odhalí v pozadí členy AlKajdá, doporučujeme na př. tvrdě přezkoumat všechna podezřelá překladiště zbraní jak v Mozulu, tak v celém Iráku (NINA) * Druhý Afghánský viceprezident označil stažení zaměstnanců Armády USA, předání Bagrámského vězení pod humánní správu za signál pokroku ve vzájemné spolupráci s USA, na setkání s vyslancem USA do Afghanistánu. Ten opět zopakoval různé milé fráze (BNA) * Írán, Tadžikistán dokončí Istaželský tunel - smlouva (IRNA) * Írán se zaměřuje na podporu regionálních vztahů s Latinamerikou - MZ na setkání s předsedou parlementní unie Nikaraguy (IRNA) * Burundský Prezident se poklonil pozdnímu Imámu Chomýnejmu, delegace položila na jeho hrobku v Tehránu květy; Burundi je země Střední Afriky (IRNA) * Etno-religiozní geopoliticky sponzorované násilí v Mjanmaru jistě vyžaduje dlouhodobý plán, a mírová řešení mezi samotnými občany a jejich frakcemi, jak podtrhl prezident, ale v první řadě doufáme, že se zásadně projeví přijetí nové ústavy (NNN) * Ministři zahraničí Jemenu a Etiopie probrali další úkoly před "regionálně zásadním ekonomicko-politickým spojenectvím těchto dvou zemí" (SABA) * Biloruský Prezident Alex Lukašenko ostře odsoudil zemětřesení v Íránu, a vyjádřil za sebe i za lid soucit s rodinami a přáteli obětí v provincii Bušhér (BEL)
 5. Krimi * OSN uznalo, že praxe v Líbii vedla k absolutně nekontrolovatelnému rozšíření masivních zásob lehkých a těžkých zbraní v regionu. Lze pouze připomenout, že mnoho dodávek zbraní pochází přímo z USA a někt. Ev. zemí, a, že stejnou zločinnou praxi, jakou "lze nyní kritizovat" v Líbii, provozují tyto země i v Sýrii, a ba, chtějí ji mít ještě hlučně legální. Pod touto legalizací nehledejme nic více a méně, než cestu k navýšení dodávek zbraní do Sýrie. A jistě i tím přiblíženou možnost legalizovat čisto-čistou invazi.. (SANA,pí) * V Libanonském případu vraždy vojáka Vajzema Dájeba již padlo obvinění (NNA) * Britští zaměstnanci "Izraelské" armády zastřelili ve Středu školáka na segregačním buzeračním bodě, nazývaném "bezpečnostní stanoviště," vis-a-vis údajní "Palestynští teroristé," anebo Al-Nusra v Golanu? (NNN) * Palestynští vojáci odrazili nájezd koloniálních teroristů s těžkými kulomety, tanky a buldozéry v Gaze, Izraelské agentury vypichují, že "Teroristé použili bombu" (NNN)
 6. Diskuse x 8 * Dobrá ukázka toho, jak principielní příklad, s velkolepým moralinem kritice v ústrety, někdy EU následuje: "kyberzbraně USA dostanou ve vládě tu pozornost, kterou si zaslouží!" - což uvedl vicevelitel letectva USA v debatě o státním rozpočtu. Totiž byly to USA, kdo vůbec první na celé planetě, spojoval kyberútoky s terorismem, a vymiňovaly si právo libovolně neproporcionálního "protiútoku." Takovou lacinou záminku proti komukoli..? Rétoriku zdůvodňující "disproporcionalitu v obraně" zavedl efektivně na př. Americký neurovědec Chalmers, anebo je alespoň výborným příkladem: jak nemyslet; disproporcionalita je totiž zločin, s dobrým příkladem v Hirošimě a Nagasaki, i kdybychom snad v těchto případech hypoteticky uvažovali "válečný stav." Zatímco je známým faktem, že Japonsko dávno kapitulovalo, navíc absolutně na jiné, než rybářské frontě. Zde si Američané "pouze" zajišťovali "urgentní okupaci" proti Sovětům, a navíc testovali zbraně. Další zajímavou věcí, když jsme u toho rozpočtu, že ČR hojně investuje do náborové propagandy, a ta se, na př. v "Právu" na titulní straně, tváří, jakoby Armáda nejen "nabízela práci," ale dokonce přinášela do rozpočtu peníze. Totiž rozhodně tyto draze zaplacené články nespojují dohromady "vysoké náklady" na to a ono, vč. živení vojáků, s "rostoucí nezaměstnaností": naopak, jakoby bylo "sociálním pozitivem," že mohou mladí "po stovkách narukovat." A přitom tím berou civilní místa a stabilitu rodinného rozpočtu ještě i těm, kteří by eventuelně do armády nespěchali! Zvláště, když všechny akce NATO jsou právě Amerikou vysoplené propadáky, díky kterým se budou Evropské země ještě stovky let čvachtat ve svém historickém bahně. Snad v Turecku lze tvrdit, že dělá NATO Evropě jméno, ale je to bohužel spíše tak, že sotva, pokud vůbec, tam NATO svou aktivitou budí důvěru: z velmi hlubokého spánku. A kolem a kolem, tam dělá NATu jméno spíše Turecko!! Dokonce ani v Afghanistánu nejsou vojáci NATO bez ohledu na zemi vítanou asistencí, jakmile vyprší jejich údajná povinnost. A to jsme se i přimlouvali. Nikoli, bohužel, ani jedna zem NATO si v Afganistánu nevysloužila ani špetku důvěry, aby ji tam snad chtěli podržet přesčas.. A uzavřeme podivnými počty v předražené a nablýskané státní propagandě v Právu: "Mladí dělají psí kusy, aby se dostali do armády... 300 žadatelů zatím." Doufám, že se podaří velmi rychle vytřískat z vlády cenu těchto srandiček. Ono totiž vylézt z propagandou aniž by někdo něco oficiálně nadhodil, a ještě ji skrývat jako "článek" na prvních stranách: to je mnohonásobně nemorální. Odporné! (RT,pí)
 7. Na obou věcech něco bude: jak říká Kosudovski, že celá generace Afgánců byla poškozena Americkými učebnicemi, ale i jak říká agentura BNA, že jsou za hranicemi vymýváni cizí bojovníci a posíláni do Afghanistánu. Že v Afghanistánu operuje spousta cizinců, na př. Tadžiků nebo Uzbeků anebo Saudů je známým faktem. Podle mne však nutno na věc nahlížet jak uzavřeno naposled. Méně "národně-státních aktérů" a více "mediálních a soukromých." A tomu teprv do základu: učebnice v Afghanistánu a brutální, genocidní rozvrat Irácké společnosti z rozhodnutí soudruha Bléra (BNA,pí:NiW,GR)
 8. Navazivaktovský ekonomický sloupkař Monú si všímá ekonomické krize s hlediska těžce energeticky postižené země: doporučuje zvýšit tarify, ale redukovat v nejvyšší možné míře dopady na nejchudší, drobný obchod. A jistě by bylo vhodné vyřadit "neoptimální průmyslovou spotřebu" z této dražší tarifní třídy pokud prokáže, že její produkt je v závažném socio-ekonomickém poměru k lokalitám. Tj. nikoli, zda a jak se podílí na HDP, ale jakou část tohoto produktu užívá bezprostředně společnost, na př. zaměstnanci, sídelní město (u toho by musela být prokázána rostoucí doménová role) (NiW,pí)
 9. Co jednoznačně a nepopiratelně vyplývá z vyčerpávajícího článku M Iftichara k Srýlance a Indii je, že Indie není vhodným členem, natož vedoucím jakékoli Komise pro lidská práva a Cejlon v OSN, a že by eventuelní "vyšetřování proporcionality" muselo být podloženo absolutním obratem vz vz obou zemí, nadto též doznáním Indie, že mezi "řešenou" menšinou byli teroristé. Pro případný nátlak v tomto směru na Indii by bylo nezávislé prošetření "ukradených pozemků" jistě přínosem, ale celkově věříme, že to ani nebude nutné, a že je zde cesta jak přesunout vztahy do spolehlivé úrovně bez právní argumentace. Faktická argumentace ovšem nesmí chybět, a možný je i pokus zajistit jednání garantované Íránem, ve kterém by jinak byla tripartita Pakistán, Indie a Lanka, a ta by za trpělivé moderace uvedené země jistě došla nějakých pevných bodů, pokud by taková jednání byla zavedena s cílem konstruktivních a věcných kompromisů, a uspořádáním faktů. Nelze totiž vyčítat pouze Indii, že udržuje některé otázky v stavu nežádoucím pro region: na př. i citovaný článek je ukázkou, kde dělají chybu např. Pakistánci (NiW,pí)
 10. Syrský vyslanec do Íránu se účastnil ceremoniálu druhé přísahy Arménského Prezidenta Sirže Serkisiena v Jerevanu. Arménský Ministr Zahraničí na okraji těchto společenských aktivit na svého Syrského kolegu naléhal, že krize v Sýrii má jen jedno řešení, a to dialog mezi všemi Syřany. Poukázal především na nutnost navrátit zemi stabilitu. Oba se také shodli na zájmu obou zemí posílit hluboce zakořeněné historické vztahy ve všech směrech. Syrský ambasador poděkoval za principielní postoj Arménské země, a nadhodil, že cílem tohoto destruktivního spiknutí je rozbít národní jednotu, a tak zrušit Sýrii jako světovou politickou sílu (SANA,pí)
 11. Kampušský šéf státní zahraniční politiky Buriz vyzval na okraji setkání s navštěvujícím Slovenským Burianem Slovanské investory k zaměření na turismus a zemědělství (NNN)
 12. Írán na jednu stranu označil prohledávání humanitárních letadel v Iráku na nátlak USA za porušení mzn. zákona, na druhou stranu ovšem již druhý akt přivítal, neboť se tím Americké řeči přesouvají do zóny "uvyklého brebentění," tak jako mnozí nezodpovědní mluvčí popisují "akty KLDR" vis-a-vis globální spiknutí nekompetentních křiklounů proti KLDR v rádoby mírovém účelu, v reálu pouze v řadě a jednotě s USA. Velmoci totiž proti IPU a NAM oslabují pozice.. a jsou zoufalé, bohl. na svou "ideologii." Přesně podle jedné ze správných Makiaveliho šablon: nejhorší vládce je ten, který je z ciziny, a nikoli, že nejlepší je ten, který něco "dělá pro lidi." Cizáci a kolaborace se totiž začasto domnívají, že plyvání po lidech je aktivní jim pomocí! Vítáme, že Írán napůl vítá, a drží si náhled na mzn. zákon. Tím se vespolek "všichni tři" shodneme na vývoji věcí, a můžeme spokojeně počítat s rolí Turecka v EU.. (NNN)
 13. Afghánský MO navštívil Románii na pozvání svého protějšku zjm. ve věci rozšíření spolupráce v zbrojním průmyslu. Zpráva je ovšem tak obligátně vyšperkovaná, že asi nešlo o nic reálného, pouze běžné "vnadičky" vůči médiím, ukazující Afghanistán jako "Belgické Somálsko" (AG)
 14. Líbí se * Schválené dodatky k zák. Spravedlnosti a Zodpovědnosti jsou Za klíčový obrat v přístupu Koalice Irákie k legitimním požadavkům protestujících lze považovat schválení dodatků k zák. Spravedlnosti a Zodpovědnosti; v pozadí nelze nevidět prohlášení Erbilu o odložení otázky vlastních práv vis-a-vis navršené federální problémy v oblasti bezpečnosti a stability, takřka všeobklopující a pohlcující; a celkově lze ještě za tímto krokem Erbilu vidět jeho vlastní překonání strachu a nedůvěry k federálním hráčům, přínosné a vzorné sebezapření (NINA) * Ministři Vnitra Západního Středozemska rozhodli společně vypracovat "vyčerpávající"přístup proti terorismu. Ten zahrnuje mnohé principy, jako prevenci a smiřování konfliktů, sociální spravedlnost, vládu zákona, a v rámci této konkrétní dohody třeba posílení bezpečnosti pohraničí. Ministři se dohodli na blízké spolupráci a trvalé výměně expertýzy, informací a analýzy. Skupina 5+5 která vydala toto prohlášení k jubilejní 15. bezpečnostní konferenci v Alžíru se skládá z Alžírie, Tunísie, Maroku, Mauritánie a Líbie, a na druhé straně Paříže, Říma, Malty, Madridu a Porta. Dohodli se na výrazném významu kyberzločinu na terorismu, a také na maximální zdrženlivosti v placení "výkupného," protože se odůvodněně předpokládá, že je hlavním zdrojem peněz pro začínající ozbrojené fašisty. Jistě však nelze opomenout fakt, že je v regionu aktuálně uživí ještě spousta dalších věcí.. ale k tomu zjm. ten segment o pohraničí (APS) * Írán odhalil vlastní elektronový urychlovač v Tehránu, v Úterý (NNN) * Marocký parlamentní mluvčí obvinil Izrael z "prostoduchosti a arogance," poté co tato "země" zabránila vstupu Marokánským a Evropským poslancům na Západní Břeh (NNN) * Joafrika posiluje vz vz s Keňou, Černošským Státem a Alžírií - Zumovo turné (NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama