NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 12.4. / sloupečky / Zimbabvezké diamanty / Turecký diplomat v Bruselu / Zvláštní pohled na Izrael?

12. dubna 2013 v 16:14 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Plný překlad: Dubaj brání Zimbabvezké diamanty


Západní země dělají chybu sankcionováním Zimbabvezkých diamantů, řekl Dubajský výkonný předseda Multi-Komoditního Centra (DMCC) Ahmed bin Salejim.


Adresujíc pokračující Dubajskou Konferenci Cenných Kovů, Bin Salejim řekl, že udržováním Zimbabvezkých diamantů pod sankcemi a v embargu, Západ zemi "dusí a vystavuje krátkozrakosti západních národů".


"Sankce byly zlehčeny v Barmě (Mjanmaru), zatímco etnické čistky ještě nebyly zažehnány: proti tomu je Zimbabwe Utopií," řekl! "Nestavíme se na něčí stranu. Ale nebudeme rozhodně podporovat podobné odstrkování," natož s různým metrem pro každého...
Minulý měsíc Evropská Unie zrušila sankce proti 81 Zimbabvejzkým občanům, a osmi entitám, ale ponechala právě Zimbabvezkou Těžebně-Rozvojovou Korporaci (ZMDC), vládní těžařskou agenturu, pod embargem.


To Británie a její spojenci v EU a Spojené Státy uvrhly na zemi sankce poté, co země podstoupila úspěšné agrární reformy.


Bin Salejim řekl, že silné Evropské národy by měly posloužit rozvoji Afriky skrze trh! "Je (Afrika) velmi bohatá pod zemí, ale velmi chudá na zemi. Měla by být rozvinutá. Měla by být stejnou supersilou, jako je Brazílie, Rusie, Indie nebo Čína!" řekl.


Roku 2011, surové diamanty v hodnotě přes osm miliard KČ prošly rukoma Dubaje do Indie, Belgie, Číny a Tajska.


Zim, která je v současnosti 7. největším producentem diamantů světa, má potenciál zásobovat 25% globální poptávky a také se předpokládá, že bude 3. největším producentem a zpracovatelem kolem r. 2015.


Nyní na diamantem bohatých Zimbabvezkých polích v Merendži operuje ťvero firem těžících diamant, jmenovitě, Mbede Dm., Merenži Zdr., Enžin a DMC.


Západní země s Vošinktonem v čele bojovaly za znemožnění prodeje diamantů, neboť tyto považují za svoje, a sankce jsou levnou alternativou válečného převratu. Tyto země se snaží udržet zemi Zim zaostalou, odříznutou, a minerální zásoby nedotčené, zatímco globální certifikační agentury označují diamanty ze Zimbabwe za legální a "čisté." (NNN,pí)

Turecký diplomat v Bruselu a kolonialismus

Turecký Ministr pro Evropské věci v Bruselu, vedle v Evropě obligátních zločinných, protimírových a neobjektivních řečí, v to včetně urážek Ruské autority, položil Evropě jasnou a podstatnou otázku: zda vůbec myslí EU vstup Turecka vážně, nebo, zda je Turecko ve stejné frontě jako Srbsko, tedy mezi zeměmi, pro které má EU pouze fiktivní nabídku, zatímco takto zneužívá "nutných procedur" k manipulaci těmito zeměmi. K tomu také velmi správně podotknul, že druhá možnost by vis-a-vis rostoucí rasismus a islamofobie v Evropě zatím vypadala věrohodněji, což také vnímá většina Tureckých voličů, pro které není rozdíl mezi "nízkou šancí" a "nevážností zájmu EU." (KUNA)


Ještě jednou opakuji, že ty zločinné řeči o tom, že zbraně do Sýrie posílá Rusko, a že "Turecko řeklo první Kadáfí, Asád a Mubarak musí jít," a další, jsou pouze "nutnou předmluvou" pro Evropské instituce. Čili ani stíneček takovou řečí na Turecko nepadá!


Mimochodem: ještě z jednoho soudku jsme tu neotevřeli otázku "Hitler." Nejdříve fakta, která k nové poloze musí zasvitnout: v Indii a regionu je Hitler známý "prostě jako politik," anebo (nikoli jako v Anglii "Německý džentlmen") jako "silný Evropský" třeba "vůdce," ale i "politik, vojevůdce." Další fakt: Americkým, Izraelským a tak vzápětí i Britským a Francouzským, a v neposlední patolízací řadě Českým mluvčím je velmi nepříjemné, že "ti Indové" (na př.) "nejsou schopni ani ochotni vzdát se svého náhledu, a akceptovat, že se o Hitlerovi nemluví jinak, než ostře, odtažitě a negativně" (byť je tomu v Západních médiích totálně naopak.. růžové obláčky, černí králíčci, mráčky, ptáčkové, Heidrichova milenka, a Hitlerův poník).


Další fakt: Západ není ani schopný ani ochotný svůj názor, a zvláště historické zkušenosti na východ posunout. Ale to jenom okrajově.. Zakopaný pes je ještě jinde.


Takže: mnozí západní mluvčí by byli rádi, kdyby ti na východě "se nechali poučit" o "roli Hitlera," a nejlépe toho dosáhnout na př. sankcemi a ostrou propagandou proti východu? Ale ani to není náš zakopaný pes.. Nyní řekneme celou věc trošku jiným způsobem: Západ by chtěl, aby ostatní části světa odsuzovaly jednoho historického Západního politika, protože se prý podílel na rozsáhlejších a systematických etnických čistkách. (To "prý" je za daného komunikačního stavu mezi kontinenty naprosto relevantní forma..)


Ještě jinak: Západ by byl velmi rád, kdyby ostatní svět přijal jeho "morální hlediska" na nějakého soudruha Adolfa Hitlera. A nyní tedy my a naše nové hledisko do výbavičky dětem: a proč by měl ostatní svět sdílet morální měřítka Západu ve věci Hitler? Sdílí snad Západ měřítka s Východem? Nebo jsou ještě i daleko větší masoví vrazi na Západě nejen na svobodě, ale za mrazivé nenávisti lidu ještě velebení Západními médii? Jaký je rozdíl mezi Bušem, Blérem a Hitlerem? Číselně prakticky žádný. A důvody? I Hitler jistě měl nějaké velkolepé důvody k vyvražďování všelijakých národností!


Logicky tedy potom tak, že, jak chce Západ, aby svět sdílel nějaká hlediska, když v daném případě naprosto nemůže být vzorem, a naprosto evidentně a nepochybně takových velkých a malých Hitlerů na Západě pobíhají desítky, pokud ne stovky, a ještě jsou velebeni jako "železní," "rozhodní," "velicí vůdci," a tak dále. Jistě: Západ žádá morálku tam, kde má nějaké důležitější zájmy. Na př. někoho démonizovat, a později oloupit a povraždit?


A konečně zcela na závěr tohoto pohledu: nejen něco za něco, nejen vzorem namísto napomínání, ale zjm. že Evropa a USA na rozdíl od jiných zemí, dosud trpí Makiavelismem, a jediným řešením je aby voliči odstranili všechno, co hlásá "silné vůdce," a vůbec nepodporovali kandidáty, kteří "jsou rozhodní, i když ne spravedliví nebo objektivní." Mám totiž dojem, že většina Evropských politiků, vč. Socialistů a Komunistů uznávají Makiaveliho učení v bodě, že "důležitější v efektu na poddané než spravedlnost je rozhodnost v případě spojenectví a války." Pokud na př. paní Aštonová je takového názoru, pak nechť vynechá slovo demokracie, a se vší parádou vytiskne obří plakáty, postaví se na piedestál, a vyšle "rozhodně" armády do osmi stran světa!


Nikoli: demokracie znamená, že "vůdci" jsou implicitně nahražení "sluhy," a naprosto není pravda, že o "potřebě objektivity a míru" rozhodují voliči! Ta je implicitní všem národům, takže pokud si někdo hraje na vůdce jako na př. pan Blér, a přitom lže aby mohl masově vraždit, pak činí něco absolutně nedemokratického. A nikdy nebude ničím více, než masovým vrahem, a odporným lhářem. I kdyby "neměl lepší informace," což je i tak málo pravděpodobné. Takže pokud někomu přijdou Blérové a Bušové "oslňující," anebo "vůdčí," pak je to právě důvod toho, proč je principielně nesmyslné chtít po někom jiném, aby odsuzoval na př. Hitlera, jako masového vraha, zatímco spravedlnost pro masově vyvražděné Korejce a Iráčany je jen milionkrát přezdávaný, nepříjemný sen. Natož aby za takového stavu ještě tyto národy i jinak napadané, vykořisťované a ostrakizované věřily nějakým "faktickým podkladům."


Nakonec už jen dolepím, že KLDR a Írán nejsou ničím jiným než dokonalým příkladem současného kolonialismu, a všechna ta "řízení," co kolem toho jsou, a všechny ty výkřiky, nejsou než snaha zastínit tento fakt: že kolonisté ovládají zjm. média a "mzn." instituce, a to vše zneužívají proti zemím, které ze sebe otrocké jho ještě úplně nesetřásly. Není Korea dokonalým vojenským bodem pro USA, pokud chtějí logisticky zajistit válku proti Číně a Rusi..? Je boj o kolonizaci Indie dohraný - vis-a-vis Afganistán..? A konečně, když Íránský Šáh kšeftoval jedno původně Íránské území za druhé - s Británií: který kolonista "se" nabídl, že ubytuje "bibli rekapitulovat toužící Židy"?


Bylo to totiž Britské území, a tak nás nepřekvapí ani, že má dnešní "Izrael" jaderné zbraně, stejně jako Británie, a ani, že má nejhlasitější a nejhistoričtěji se zmizením Šáha spjatý strach z Íránu!


Kdo totiž na Írán z Izraele huláká, není nikdy jiný, než držitel Britských kolonizovaných teritorií, mezi která by ideálně zase mohl patřit Írán! S nějakým jednáním v Almátě se tak může jít Evropa, Rusko i USA z faktického hlediska totálně bodnout. Náhled na Izrael skrze šachování s ostrovy Abú Musa a Bahrajnem je natolik jednoznačný, "že už si nic lepšího než jaderný program nemohli vymyslet."


A v KLDR zase trochu jinak: tam se totiž i Ban Kimun snaží držet názory všech táborů v termínech "pravice a levice." Takže nakonec okatě prohlásí, že "určitě nikdo nechce z ideologických důvodů na KLDR útočit." Jistě: ale co z koloniálních důvodů, strategických důvodů, a psychopatických, ba historicky osvědčených genocidních a nepotrestaných válečně-zločinných důvodů, co Ban Kimune? Nebo již také nepatříte "ke komunistickému etniku" jako Váš pan prezident? Rozhodně ne koloniální důvody, koho by to napadlo: KLDR, to jsou ideologické důvody! (pí)


Zvláštní pohled na Izrael?


"Vláda Izraele celoročně, selektivně uplatňuje v zákoně i v důsledku omezení náboženské svobody a omezení přístupu především Křesťanským a Muslimským věřícím na jejich svatá místa." - Poslední mise EU v Palestyně;


pod tímto výřezem z článku Abásova poradce, který kompletně přeložíme, je nutno zmínit, že v některých ohledech jsou v EU jasné protikoloniální tendence. Jenže EU není schopna přijmout důsledky kolonialismu, jako důsledky kolonialismu: neboť by bylo jasné, že nejde o Židovský stát, ale o kolonizované teritorium, jehož občané jsou legálně občany Británie. Totiž Britové plivou po Muslimských duchovních, bijí Palestynské děti, a obtěžují až tyranizují Palestynské rodiny. Nedělají to z "historických důvodů," nýbrž s absolutně stejným vědomím metodičnosti, s jakým osadníci Falkland označují vojenské dobytí za diplomatických úspěch.


Kdyby bylo mzn. právo aplikováno v celé nutné šíři i ve věcech pohledu na "Palestynskou otázku," zmizely by ústupky "židovskému traumatu." V tomto směru absolutně zneužívané fabrikace. Kdyby dekolonizační principy důsledně vládly mzn. akcím na podporu Palestynských práv, bylo by legitimní pokládat a označovat "obyvatele Izraele" za nic víc, než účelově a provokativně za židovství se stavící kolonistické osadníky, bylo by právní skutečností, a nejen faktem, že jsou to občané Británie.


A bylo by tisíckrát zpochybněnou politikou "dvojstátní řešení," vis-a-vis totální odtržení "občanů Izraele" jak od věcí víry, tak od samotné země, naprosto shodném s kolonisty na Falklandách: takové, že selektivní repatriaci (tj. nikoli na základě náboženství, nýbrž na základě Palestynských předkoloniálních dokladů) by nebylo lze označovat za "traumatizaci odsunovaných." A situace je taková, že naprostá většina obyvatel nemá prokazatelné historické, ale ani duchovní a morální pouto k zemi, kterou v Britském a nejiném zájmu okupuje, a provokativně se zde srovnává s biblickou populací, aby tak kolonisticky, podporována po-Hitlerovskou deformací zákona v Evropě, tyranizovala nejširší okolí.


Další důvod, proč pokládat Telafírský strach za nálepku přes "teritoriální integritu Komonvelsu" (pí,NiW)

Dnešní expres (bohatší diskuse)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama