NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 19.4. Íránský prezident v Ghaně probíral s tamním prezidentem Mahamou také možnosti posílení role NAM

19. dubna 2013 v 16:43 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
Prez. Mahama a Ámedinižád


  1. Titulky * Íránský prezident v Ghaně probíral s tamním prezidentem Mahamou také možnosti posílení role NAM, jehož je nyní Írán předsedou, Ámedinižád presidentem, a které zahrnuje 60% světové populace, čili přes 140 zemí světa. S tím že ve spolku není jen zhruba 40 zemí světa, zjm. kolonisté jako USA a Británie, které se jednání spolku snažily jakkoli odsunout do pozadí anebo dokonce zkorumpovat (NNN) * Nejméně 5 lidí popravila civilní útočná letadla USA v Pakistánské Jižní Vazírii - Vnitro (IRNA)* Írán a Ghana zvolaly po ukončení utrpení lidí celého světa pod hegemoniální okupací - přineseme celý překlad (IRNA) * Irácký vyslanec v Libanonu poděkoval svému Íránskému kolegovi za přístup k regionu, podtrhnul, že extremisté sponzorovaní do značné míry kolonisty s Izraelem v čele jsou nebezpečím všem národům regionu, a doufal, že humanitární princip a vzájemné porozumění povedou k obratu vývoje v regionu. Jeho Íránský kolega vyslanec v Libanonu zvýraznil jednotu regionu proti schematům a plánům Izraelských okupantů, a také bedlivost (IRNA) * Katar odkoupil ještě 60 miliard KČ v dluhopisech z Egypta, aby tak nejen s Líbií vyvážili Egyptskou vyjednávací bilanci v MMF, ale také oživili jeho ekonomiku a zjm. průmysl (NNA) * Pakistánský volební místopremiér odsoudil útoky v Karáči a Chyber Pachtunkvě, kondoloval rodinám, a vyzval bezpečnost k ráznému zásahu; že by zase "doprovodné akce" k novému aktéru proti-Pakistánské divadelní hry na "vládu a lid?" (NNN) * Kazašský prezident Nazarbajev vyj. soustrast s oběťmi a vládou Íránu po zeměstřesení (IRNA) * K dezinformacím probraným v jedné řadě na středním východě přidejme jednu, a to zcela zásadní: Mušaraf a jeho vystoupení v CNN. Je totiž naprosto zřejmé, že pro tentokrát se žurnalisté v Pakistánu a dokonce i v Íránu nespoléhají na vlastní logiku, ale nejspíše na deus ex machina. Z toho, co je totiž řečeno v CNN, absolutně nevyplývá nic, co bychom doposud něvěděli. Pokud Mušaraf řekl "Pakistánská vláda by klidně konkrétní útoky schválila, kdyby nebyl v dané situaci žádný prostor pro Pakistánskou armádu zasáhnout." Pak opakuje to, co říkal dokonce i prezident Zardari, ačkoli dnes již by to asi sám nepokládal za úplně správnou politiku: že pokud by USA sdílely s Pakistánem data, a rovný s rovným by ve věci spolupracovaly, pak by "drony nebyly tak nemyslitelné" (dnes už ano). Je naprosto zřejmé, že Mušaraf přišel tak jako Kadri, prostě aby si udělala temná moc další zářez na své pažbě proti Pakistánské demokracii a důvěře v Pakistánskou armádu. Na jeho projevu v CNN není nic nového, ale co je zásadní součástí jeho akce v Pakistánu, je "únik ve Wikileaks," že jedna paní povídala, že na setkání s ní tehdejší Pakistánský premiér povídal, že jsou mu drony ukradené, a že hodlá pouze nadávat a nic s nimi dělat. !! Kolikrát jsme varovali, že Wikileaks nepřináší nic potřebného, naopak spoustu rizik, a mezi nejzásadnějšími, že jde o server vč. jeho zakladatelů a Maninga, přímo ovládaných z Vošinktonu. A zde máte jasný důkaz! Tento kabel jak za nic nestojí (Vylsanec "Patersnová povídala?"), tak přináší pouze proti-Pakistánskou agendu. A ještě jednou opakuji, že ten, kdo napsal, že "Mušaraf odhalil," by si měl po sobě přečíst, co to z jeho projevu v CNN zkopíroval. Naprosto žádné odhalení, naprosto nic, dokonce nepřinesl nic ani k případu Hakaniho memoranda. A v první řadě je hlavním terčem této propagandy R Malík, což nelze ani před novými volbami pokládat za výrazný příspěvek ke stabilitě. Tak je Mušaraf úplně stejně vítaným svědkem proti minulé a předminulé vládě, jako tito "muláhové" zadržení v Sýrii a Iráku! Naopak: má ještě jednou ovlivnit světový názor na dronové útoky, v neprospěch Pakistánu. A bylo toho stran prezidenta a zahraničního týmu učiněno až příliš, než abychom tro ztratili hyenskou nepozorností místních a ještě jednou místních novinářů, kteří přenechávají Mušarafova slova Ctrl+C a Ctrl+V stejně jako jejich vysvětlení, zatímco celý obsah míří proti jejich svědomí! Až si novináři laskavě uklidí tyto naivní a primitivní cizí lži, nejspíše od Královského stolu, pak prosím řádně rozkrýt nová fakta k Šalalá! Ať se novinářské laboratoře reakce promění v "moře ohně" (pí:-:NiW,IRNA) * Turecko zvolalo po rozhodujícím posílení obchodní vztahů s Íránem (NNN) * Somálský premiér se ve své túr zaměřil také na Západní Afriku, odkud bylo mnoho vojáků Africké mise v Somálsku. Upevňuje vztahy zjm. s Džibuti, Etiopií, Ugandou, Burundi a nejspíš i Keňou. Selektivnost je totiž často aplikací cizího neověřeného pragmatismu (NNN) * Permanentní vyslanec Iráku v OSN uvedl, že krize v regionu, a zjm. ta v Sýrii se negativně podepisují na situaci v Iráku. Bejeti podtrhnul, že teroristé infiltrují Irák i ze Sýrie, aby se zde podíleli na sabotáži a sektářské destabilizaci. Věřil, že pokračování takové situace bude neúnosné nejen pro Irák, ale i pro Libanon nebo Jordánsko. Ohledně řešení v Sýrii vypíchnul nutnost řešení v rukou samotných Syřanů (NNN)
  2. Mír * Maroko se ptá, proč Západ v čele s Alžírií sabotují jeho proces autonomie v Západní sahaře spuštěný r. 2007, zaměňováním opozičních skupin s obyvateli Západní sahary; opakujeme, že vedle toho volá po strategizaci vz vz s Alžírií. Ovšem v zájmu Afriky.. vis a vis moderní kolonistické scénáře (NNN) * KLDR prostřednictvím svého vyslance pozvala Mongolského prezidenta do Peťingu, ten na svou stranu slíbil asistenci v ekonomických reformách a zvolal po posílení tradičních vztahů i v rámci kultury (NNN) * Filipínský prezident B Akvíno se zúčastní kf. ASEAN 24-25.4. v Bruneji, kde bude hájit námořní bezpečnost (NNN) * Kosovský premiér označil sto let srbsko-muslimského soužití za historický konflikt před jednáním se Srbskými diplomaty a "mediací" EU, která má ovšem ve věci zcela jednoznačné zájmy a favority (KUNA,pí) * Srilanka nařídila vyšetření masového hrobu s nejméně 150 lebkami a kostmi, který byl objeven minulý rok; také obvinila předchozí Indickou vládu z prodlužování Srilanské války (NNN)
  3. Mír, vzory a regiony * Joafrická rozvojbanka má mít posílenou roli - výkonný manažer národní banky (NNN) * Předskokan MZ Salehi ujistil Východní Afriku, že se zde v blízké budoucnosti objeví i prezident Ámedinižád (IRNA) * Akkra a Tehrán podepsaly pět memorand porozumění a rozvoje spolupráce v různých oblastech, na př. zmd., vzd., mlá., sporty a turismus. Tuto zemi navštívil Prezident M Ámedinižád v poslední části své Africké túr (IRNA) * Kuvejt řeší problémy studentů v Jordánsku, a Írán problémy pasažérů v Emirátech. Doporučuji ukousnout problému hlavu, a posunout jeho střeva místo ní, takže by problémy Jordánských studentů řešilo Jordánsko, a pasažerů v Emirátech Emiráty, takže by Írán a Kuvejt měly dost času vyříkat si Sadámovy ponožky (NNN) * Bangladéšský premiér vyzval opozici ke konstruktivní účasti na národním dialogu před blížícími se volbami; návdavkem ji ovšem inkriminoval jako zdroj násilí, tak nevím (NNN) * Nesouhlasíme co do plného rozsahu s Íránským vyslancem v Bejrútu, že "v Sýrii nejsou revolucionáři," nicméně je jistě součástí problému vynucovat pro vše v Sýrii štítek revoluce, a je absolutně pravdou, že ti, kteří v Sýrii vraždí Syrské lidi, vč. policistů aj., jsou ozbrojení vrazi s cizími zbraněmi, a žádní revolucionáři.. čili revolucionáři tam jistě jsou, ale nazývat zásadní část krize v Sýrii revolucí smrdí od hlavy (NNN) * Írán nemá nic proti rozvoji plných vztahů s Egyptem - oficiál (NNN) * Akkranský Prezident Mahama a Beninský Jonatán probrali dokončení Zoafrického Ropovodu, ale také spolupráci proti pirátství. Přivítali bychom širší pokrytí tohoto setkání NNN, jinak si pokryjeme sami přes GNA (NNN) * Nový Venezuelský Prezident Maduro podtrhnul politickou uvědomělost národa jako "mobilizovanou demokracii." Média si psyop povzdychla, takže na příslušných stránkách figurovalo "skolila ji rakovina, ale láska jú zůstala," anebo "jak XY k penězům přišel." Čili nebylo ani tak zájmem jeho zabitím Venezuelu dobít, jako se jej prostě zbavit. Fenomén kontraproduktivní, zakomplexované pomsty, o kterém jsme se tu několikrát zmiňovali na př. ohl. koordinace rozvědek, médií a teroristů v Malajzii.. "jen tak" (PL)
  4. Dezinformace, proti-dezinformace, prevence dezinformace * Íránský Ministr Vnitra zvolal nejen po odstranění problémů s Íránci na letištích v Emirátech, ale také po zlehčení vízových vztahů mezi oběma pilíři racionálního impéria (IRNA) * Je sice milé, že RT informuje, že Írán chystá na 18.4. vojenskou přehlídku, na druhou stranu myslím nepatří k dobré praxi nazývat "prakticky oficiální" agenturu "státním médiem," (pí:RT) * Žvást o útoku na Cejlonský list Asejen, toho času separatistický Indo-koloniální list nutno poněkud doplnit. Pokud RT resp. !AP! (?) tvrdí, že list léta trpí hrozbami a útoky "Cejlonské armády, Tamilských militantů a neidentifikovaných zlosynů," pak jde o další útok, předpokládám, oněch neidentifikovaných zlosynů..? A zpět k věci: nebyly všechny ostatní velmi podobné, až stejné; takže by Tamilští militanti vč. Cejlonské armády patřili mezi "žurnalistickou vševědoucnost" obětí? (pí:RT) * Britské údaje respektive zvěsti v Tajmsech, že Britské tajné služby propašovaly půdu na testy a odhalily použití chemických zbraní v Sýrii jsou tím, co jsou: vměšováním a manipulací s vyšetřující misí OSN. OSN se urguje, aby odsunula podobné pokusy ovlivnit průběh šetření, a nestranně vyšetřila realitu podle svého vědomí s svědomí (NNN,pí) * Pochybuji, že Bahrajn chrání své hranice papírovým zařazením Hizbaláhu mezi teroristy, a pochybuji, že by takto podporoval Izrael a sektářství. Celé je to takový nesmysl, že to nelze zařadit jinam, než mezi příklad vnucování postojů médii (Pí:RT) * Dezinformace se snaží narušit jednání mezi JAR a Zimbabwe: prý MF Zim tvrdil, že JAR na požadavky Zim (sponzorství stabilních voleb v Zim) přistoupí, takže musela Pretorie mediální echo korigovat, že jednání ještě pokračují (NNN) * Útok jedněch teroristů v Nigérii proti jiným teroristům v Nigérii je také na objednávku: jde o další zlehčení situace v Nigérii, poté co v neuvědomělé koordinaci vydala jedna osoba stejný výrok v Světové Bance proti Somálii, jako výrok Boko Haram proti Jonatanovi. Už ani nepřekvapí že tento "zajímavý útok" jedněch t. proti druhým otiskuje čínská Činua, která je čím dál agresivnější, když ji člověk srovnává s Reuters. Jako každý reakcionář, který prodává své přátele v KLDR za na západě líbivé zpravodajství, naplněné západními prefabrikáty! (pí,NNN) * RT přepisuje dokonce i výsledky jednání MMF v Egyptě, takže má udeřit do očí neúspěch vyjednavačů, a rozpory mezi opozicí a vládou, ačkoli Bauer, šéf agendy MMF v Egyptě označil obsah jednání za pokrok. Tedy ani médiím v Rusku se nelíbí eventuelně finanční nezásvislost Egypta, a regionu obecně, vzhledem k tomu, že by Katarsko-Libijské kroky měly být rozhodující, a tak se i snahu těchto zemí snaží západ rozdrtit svými lžemi! (pí:RT) * Pochybuji, že KLDR označila dialog s USA za ponižující, jak tvrdí AFP, naopak "až ukončí vydírání a agresivní politiku" to je obsahem podmínky jakéhokoli jednání s USA nejen v KLDR, ale i v Íránu, cst. přímých jednání, anebo ve Venezuele, cst. vz vz; KLDR se vyjadřuje obvykle naprosto jednoznačně, takže si může stát i za rok starými slovy (pí:RT) * Chystá Izrael útok na Egypt? - dvě rakety dopadly "ze Sinaje do Izraele"; a co tam má co dělat Izrael, za daných okolností, jako na př. jeho trvalých koloniálních politik, potvrzujících nedůvěryhodnost vztahu jeho občanů k zemi, jako u Malvín (NNN) * 3x Spojená agenda: Nemůžeme potvrdit útoky AlKajdá v Mogadišu, AFP zřejmě ano. Ha ha; všimněme si další paralely, opět s Nigerií.. i tam "jedni na druhé".. tedy Světová Banka řídí mluvčí Boko Haram i AlŠababu. Není tak nakonec element této instituce za mluvčími "Nusry"? Vzhledem k Francouzskému vedení MMF na př.? (pí:RT) * Zambie údajně vyhrožuje zrušením těžařských licencí: firmy údajně pouze hltají suroviny, k prostředí, společnosti a národním zájmům nemají vztah. Nutno ověřit přes Novou Vizi, Alžírii nebo Marok: ČINUA (NNN)
  5. Krimi, předsudky * Ministr Spravedlnosti Mutlak oznámil propuštění 1150 vězňů - Irák (NINA) * Irák: guvernér Ninivej unikl atentátníkům (NINA) * Sabotéři v energetice a ti, kteří blokují silnice a unášejí zaměstnance v energetice, jak ve spojitosti s elektřinou tak s ropovody by měli již být dopadeni v Jemenském Meribu. 9.4. Ministerstvo dalo úřadům 7 dní k jejich polapení, fotografie a jména hledaných agresorů mají být také široce publikovány (SABA)
  6. Diskuse * "Když je jedna strana izolována, stěží lze mluvit o dialogu" - Ruský MZ Lavrov; má rozhodně pravdu potud, že "Přátelé Sýrie" je uskupení sloužící pouze k silové izolaci vlády v Damašku, a tak k umlčení hlasů, že Británií dosazená "zahraniční vláda" se dopouští svým odmítáním dialogu mzn. zločinu, vzhledem k tomu, že takovým způsobem usiluje o nadvládu v Sýrii, a netají se svým velením nad operacemi v Sýrii. Ačkoli to by asi u soudu nakonec padlo jako výmysl, a "vláda" by byla sproštěna jak viny, tak ovšem i důvěryhodnosti ("že řídí"). Ale stejně myslím, že jsou v regionu podstatnější problémy, než "Přátelé Sýrie." Vůbec, zdá se, že Anglo-Americká mediální kampaň ve smyslu vnitro-evropské, a vnitro-arabské propagandy Katibovy "exilové vlády" absolutně ztroskotala. Nu, co jsme říkali? Snad že "je třeba někoho přesvědčovat?" Myslím, že naopak všichni mají jasno, a v případě USA, Rusi, Británie a Francie není třeba nikoho přesvědčovat, ale najít společnou řeč. A ačkoli je řešení Sýrie dle mého názoru pouze v regionu, a pouze za odmítnutí velmocenských a geopolitických schemat, lze vinu za protraktovanou krizi v Sýrii naprosto s klidem připnout jako "Libíské vyznamenání" na př. panu Obamovi. Že prostě od začátku Arabského Jara až dodnes tito líbivě o pozornost žadonící pánové neudělali pro Líbii nebo Sýrii absolutně a totálně nic. A "sem tam" i přímo naopak: v Afganistánu mají stejnou radost jako v Iráku, že už Západ stahuje své prolhané a odporně nevychované a sebestředné okupanty, a stejnou radost má v podstatě i Líbie, že už "ochrana nebes" skončila. A Sýrie? Se vší okrasou kterou pro ni v Londýně a Nujoku připravili, lze prostě mluvit o velkých řečech angloameričanů a velmocí obecně, zatímco svým naparováním a ignorováním nezávislých zemí a jejich názorů, na př. Íránu celé přeléčení Sýrie spíše blokují, a beztak i rozehrávají s médii pofiderní regionální hry (pí:RT) * USA odsoudilo útoky v Iráku proti kandidátům - lze se jistě domýšlet souvislostí s poslední obří dezinformací a trvalou snahou kolonistů osočit Iráckou vládu ze sektářství (NINA) * "Kurdistán se možná vrátí k dialogu s Bahdádem" - Otman; to se mi zdá jako, že předchozí výroky stran Erbilu byly morálně pevnější, zatímco teď už z nich postává tak nejvýš "kdyby." Před týdnem totiž věnoval Erbil Bahdádu veliké a principielní "Když." Tohle povede zpět: nikam; a to zvláště v momentě, když se mají obnovit jednání mezi komisemi obou mocenských center (NINA) * "Ekonomika potřebuje vůdce, a nikoli pouhé byrokraty: ti nedosáhnou vládní průhlednosti, nestrannosti a pospolitosti, a spíše budou rozvíjet pocit nedůvěry v ekonomice, a tak odpuzovat i poslední investice" - K Munú (NiW) * Nesouhlasím s výkladem, že "Indie se o Afghanistán nepostará, Pakistán ano," ani, že "Afghanistán ustoupil od osočování z pohraničních incidentů zvláště proto, že potřebuje probrat s Pakistánem pohraniční režim, který je v zájmu USA." Naopak, Pakistán a Indie by zvláště kvůli Afghanistánu a z hlediska "příležitosti" v odchodu USA, měly dojít ve věci Afghanistánu - zjm. mediálního - míru, osočování z incidentů na hranicích bylo právě v zájmu USA, a provedené nižšími elementy v Afghánské byrokracii a armádě, a zvláště pak je faktem, že pohraniční režim JE v zájmu Pakistánu a Afghanistánu vis-a-vis nespolehlivost, nebo dokonce sabotáže pohraničí na Americké straně. Tudíž zklidněný přístup v Afghanistánu bereme jako indicii správnosti našich předchozích analýz, a pak tedy rozhodně nikoli "v zájmu USA." Co nás však překvapuje, že se dovídáme až dnes, že smrt Pakistánských vojáků v Šalale byla provedena z helikoptéry. Kdyby nám nebylo tvrzeno, že šlo o bezpilotní letouny, byli bychom "pro omluvu" ze strany USA křičeli hlasitěji. Protože z helikoptéry je to chladná a vědomá vražda: to by v případě pobití 26 vojáků v Šalale potvrdil i reakční Britský princ, tč. ve službách pentagonu a největších zbrojovek; každopádně poslední článek k P/A vojenským vztahům je napěchovaný špatnými pohledy, až z toho hledí špatný úmysl (pí:NiW) * Mubarak zůstane ještě rok v domácí vazbě, patrně mu nebyly prokázána napojení na "vraždy demonstrantů." Tedy vis-a-vis elementy mezi současnými demonstranty převládla terorie elementů i co do jednání ozbrojených sil ještě za Mubaraka, a též náhled na mediální deformaci. Tomu rozumíme, stejné by to bylo dnes v Sýrii nebo Líbii, kdyby věc nevytahovaly z cizího klobouku Západní i Východní impéria jako "test své morální nadřazenosti a absolutní neomylnosti." (pí,KUNA) * IRIN podtrhuje v Zimbabve zásadní roli ilegálního zaměstnávání, pokud je stát vystavený úmyslné ekonomické diversi, která znemožňuje zaměstnávání legální, naléhá potřebu rozvinout průmysl a modernizovat zemědělství (NNN) * Kanada opět projevila svou neschopnost a nesoudnost, a pokouší se poškodit jednání v Almáty, kde byla odpovědnost za další kroky Íránem oficiálně předána Západu (přeložíme). Prý "Írán se vměšuje v perském zálivu" (v čem na příklad?) a prý "Íránská jaderná hrozba" (v čem na příklad?) je zásadní. Nemá ani smysl komentovat, politicky angažovaní Kanaďané jsou zkrátka dryják na žlučník, a měli by přestat okupovat kolonizované území a odtáhnout tam, kam patří, někde do Francie. Dnešní Francouzi by je jistě spolu s Italy vysypali do moře a nechali utopit, a ještě by to nazvali "decizivní pomocí `uprchlíkům`" (NNN) * Nevinní hladovkáři jsou nuceni jíst silou: Gvantanámo. Přesto, že necelé dvě stovky, tj. kompletní obyvatelstvo Americké šatlavy, byly dávno před soudy očištěny, USA je drží dále v nelidských podmínkách a bez důvodu mimo své území, aby tak mohly páchat právě toto, a další věci. USA se svými médii také využívají této "příležitosti," aby poukázaly, že se alespoň v omezení úniku informací z ostrova (a to pouze informací relevantních dle mzn. zákona) fungují Ženevské konvence. Asi nám chtějí namluvit, že všude možně sesbíraní civilisté u nichž nebylo prokázáno žádné provinění, a u nichž ani USA neměly právo prokazovat nějaká provinění tímto způsobem, jsou váleční zajatci. Tak za prvé jsou to oběti státem USA sponzorovaných únosů, za druhé jsou to oběti nadto nevinné a očerňované i přes průkaznost nevinny Spojenými státy, za třetí naprosto nic z toho, co by bylo pro práva těchto týraných lidí relevantní se neřídí nějakými konvencemi, za čtvrté nejsou to žádní váleční zajatci, jak by USA rády hájily své pestré zločiny proti lidskosti na těchto lidech s konečně nucená výživa patří právě mezi taková porušení lidských práv, nadto u nevinných a unešených zajatců, držených Spojenými státy právě z tohoto důvodu mimo své ústavní teritorium.
  7. Líbí se * Nový Keňský prezident přislíbil zlepšení životů městské chudiny, zapojení mladých do a místního vývoje a správy (NNN) * Pakistán odmítl Mušarafovu kandidaturu: myslím že si Pakistánci oddychli, že volební komise je opravdu posílená vis-a-vis neplatná rétorika Kadriho, kombinovaná navíc s dvěma brutálními útoky; těší nás, že v tomto smyslu přinesla RT zprávu autentickou a nepoškozenou (pí:RT) * I zpráva RT k Filipínám je v pořádku: Vládní vojska zlikvidovala místní buňku AlKajda, neutralizovaly množství výbušnin (RT) * Írán chce posílit ropnou spolupráci s Irákem - Rustem Chezimi (IRNA) * Další bublinová akce: dva místní "šéfové" Muslimského Bratrstva v Egyptě budou souzeni pro podezření mučení během protivládních protestů; bubliny mají především schopnost nehlučně praskat a mizet s celou svou duhou, v tomto případě socialisticky-sektářskou (RT,pí) * Zahra Násirová ještě přidává ke svým vizím v Solární (aj.) energetice, že kdyby měli výrobci příslušné techniky trochu cti v těle, byla by naprosto bez problémů v dosahu lidových cen; už jsme se začali lekat, že v tomto ohledu názor nerozvinula! (NiW) * Jordánsko podepsalo rámec implementace projektu Iráckého ropovodu z Basry do Akabského přístavu (NNN) * Jemenský Prezident Hedi regionalizuje armádu, zároveň ji však posiluje, a reformuje rozhodovací orgány tak, aby nabízeli lepší poradní přístup, a tak bližší kontakt armády k prezidentovi (SABA) * Turecká média chtějí posílit spolupráci s Tehránem, především vis-a-vis pokrytí Sýrie a PKK v Íránu (NNN) * Zimbabvežští zemědělci a ekonomičtí experti podtrhli roli (Západem vnucené) inflace a (rozvinutými zeměmi způsobených) klimatických změn; takže žádají po vládě jak přizpůsobení zemědělské politiky evidentně změněnému klimatu, tak markantní a systémové kroky v oblasti kukuřice, která je základní součástí potravinového programu zdejší sociální politiky (NNN) * Největší producent Kešu Mozambik svým ambiciozním plánem revitalizace tohoto odvětví ale též zpracujícího průmyslu cílí na ztrojnásobení produkce, a také zvýšení výnosu z jednoho stromku (NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama