NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 2.4. Šéf Perské kanceláře Ministerstva Zahraničí Íránu předal Saudskému diplomatovi kategorický protest

2. dubna 2013 v 14:38 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. EU Tip * MZ Evropské Unie Aštonová politovala, že nebyla přijata pro východní země nebezpečně vágní úmluva o Obchodu a Zbraních. Můžeme jí ujistit, že nic není ztraceno: dohody lze vytvořit nové, lepší, ale také je třeba získat si na východě důvěru. Aby eventuálně nevinné vágnosti nebudily strach. Viz na př. "bezletová zóna" a "demokratizace Iráku" (KUNA,pí) * Útok na Syrskou Univerzitu v Damašku: 12 mrtvých studentů ; další ukázka toho, kam proudí peníze, což média nejen v USA kryjí coby investice do zpravodajského přehledu "opozičních sil" - nebo raději teroristů, že (NNA) * Libanon: Islamisté žádají propuštění Salafistických vězňů v Tripolisu, Saudie povolala Hizbaláh k dialogu, a všichni počítají s moudrostí Prezidenta Slejmena, zatímco Izrael intenzivně okupuje Libanonský vzdušný prostor (NNA) * Írán odsoudil závažné vágnosti v nové Úmluvě o Zbrojení OSN, která implicitně povoluje zbrojení násilných a kriminálních skupin a organizací (IRNA)
 2. OSN Tip * KLDR stále věří, že neutralizační kroky OSN a v OSN by napjatou a křivě vykládanou situaci na poloostrově a zjm. na jeho Americkém moři značně uklidnily (pí:KCNA) * Indie a Írán ulehčí Afghánské ekonomice spoluprací v tranzitním režimu Čabahar, Afghanistán a Pakistán pak zatím hledají cesty jak obnovit oboustrannou prosperitu plynoucí z vlády zákona v Karáčí (BNA,NiW,pí) * Dle UNPR Sýrie přijala strukturovaný plán spolupráce s OSN ve vyšetření údajného a údajně neúdajného chemického útoku v Aleppo, který i přes údajnosti zaznamenal řetěz odsouzení a varovných prostů, a překvapivě minimum oportunistických mediálních "žertů." OSN ovšem varuje před pravděpodobně zhoršující se panikou anebo situací v Sýrii, neboť počet uprchlíků stále narůstá, a je teprve v plánu technické zhodnocení potřebnosti a dostupnosti pomoci, vyjímečných podmínek pro uprchlíky dle lokalit, a plnění předpokládaných rezerv (UNPR,pí)
 3. Promo * Mjanský Prezident varoval, že se nevyhýbá použití násilí absolutně, a provede všechny nutné a efektivní akce v souladu s ústavou, aby "političtí oportunisté a náboženští extremisté, kteří chtějí zneužívat vznešených učení náboženských v rámci zakořeňování nenávisti mezi lidmi pro svůj vlastní prospěch došli spravedlnosti." Také vyzval lidi bez ohledu na příslušnost k spolupráci a smířlivosti, politoval "záminky" v Mejchtyle (NNN) * Jihosúdánský vyslanec v Chartúmu upozornil, že komise, které se na setkání s Al-Bašírem v Džúbe loni na jaře připravovaly jsou stále v pohotovosti, a podtrhnul, že setkání hlav obou států jsou vždy a pro všechny zdrojem optimismu. Vyslanec Dott dále ocenil osvobození množství jižanů ze severských věznic, a potvrdil stejné kroky připravované v Džúbe. Zvláště pak ještě ocenil ochotu Chartúmu sponzorovat jejich transport, a přislíbil dále aktivně rozvíjet budoucí vztahy v takto vzájemném stylu (NNN) * Prezident Hamid Karzaí vyjádřil sympatie rodině a blízkým zpěváka Hemejuna Hanera, popsal jeho ústup před nemocí za velkou ztrátu (BNA)
 4. Expres kritika * OSN Kubler Iráku mnoho neřekl o ukončení "článku VII," pouze, "až se bude leckomu zdát, že Irák spolupracuje v každém ohledu." Dále potvrdil, že rodiny na hranicích souhlasily s demolicí svých domů za účelem širšího hr. pásma (NNN) * Arabská Liga nemůže mluvit o mírumilovném řešení když převrhává Syrské členství - Libanonský Ministr Zahraničí (SANA)
 5. Dezi, AntiDezi, Prev * Zpráva o stovkách neplatičů za elektřinu v Pakistánské vládě vč. bývalého premiéra Ašrafa je pravdivá, a není tedy součástí vysoce pravděpodobné dezinformace o "vysokém diplomatu P který označil A za jedinou překážku míru," která byla brzy doplněna z "druhé strany" označením i P jako "součásti problému." Jistě na př. náš úřad vlády obsahuje dostatek neplatičů, aby je prostudovala volební komise.. na př. pojištění, elektřina, půjčky.. (NiW) * Jižní Súdán údajně zajistil letiště, které milice SPLM využívaly k zbrojení. Jistě nutno potvrdit, neboť SPLM pozval k jednání Chartúm, a Jižní Súdán zase kdykoli přijme Seveřanskou njv. Návštěvu; zpráva dostupná na RT koncipována s rezervami zjm. v jednoznačnosti, a tak nejspíše k eventuálním nepřesnostem mezi příjemci. To značí, že rozvědky vymýšlí, co tak ještě v Súdánech vysabotovat..? Což takhle oba obvinit z podpory teroristů v KLDR? V zemi, jejímž k morálním horizontům většina zemí OSN ani nedohlédne! Chartúmský Prezident mezitím vyzval všechny zainteresované strany k investicím do těžařského odvětví v zemi (pí:RT) * Šéf Perské kanceláře Ministerstva Zahraničí Íránu předal Saudskému diplomatovi kategorický protest proti obviněním z účasti Íránských tajných služeb ve financování špionážních sítí v Saudii a ať už PressTV tvrdí o Íránské rozvědce cokoli, žádal po druhé straně vysvětlení. Ještě i mluvčí MZ Ramín Mimanparezt popřel jakékoli spojení Íránu se špionážní sítí. Saudie minulý týden tvrdila, že zadržela 16 svých občanů spolu s Iráncem a Libanoncem, na základě obvinění špionáže pro cizí zemi. Tolik oficiální zpráva, podle mě ten dvojitý doplněk skupiny mluví sám za sebe, a nanejvýš půjde o nějaké pašeráky zbraní nebo drog. Je otázka zda to bude schopna Saudie nějak objasnit, nebo zda si vymyslí opět něco jiného? Ostatně Saudie by měla v odpověď alespoň uznat, že naprosto nemá kontrolu nad svými médii, tak jako řada dalších zemí, takže si vymýšlejí diplomatické zprávy! Čekáme na objasnění reality.. (NNN) * Sýrie přesunuje obchodní aktivity na Východ? - Dejli Stár (NNN)
 6. Priority míru * Volby vrchního velení NATO v Evropě jsou nefér a kolonistické. Pochybuji, že USA jediné mají "dobré velitele," a pochybuji že takové přesvědčení na politické úrovni dělá dobře morálce Evropských vojsk, nehledě na jistě pochybnou minulost Amerických velitelů, a zvláště těch leteckých. A v neposlední řadě taková konstantní tvář NATO nebudí mimo země NATO zvláštní důvěru (RT) * 15 podezřelých zadržely Pakistánské síly v s-z regionu, poté, co těžký voj obklíčil a obsadil lokalitu po útoku sabotérů na bezpečnostní vůz (IRNA) * Katarský šjch navrhl zřízení bilionového fondu pro Palestince v Jeruzalému: to je ale to nejmenší, co se pro ně dá na jeho místě udělat! (NNA) * Líbijské autority, dle RT, odsuzují sektářské útoky v Tripolisu. Také by měly dopadnout viníky, anebo zajistit regionální, nikoli Francouzské, mírové síly, pokud by měl zůstat i v hl. m. jen na "odsuzování kriminality" (pí) * Saudové z Východní Provincie několikrát protestovali za propuštění Šejka Nimra, jehož příběh AFP příležitostně doplňuje pomluvami režimu (ABNA) * Moskva: Tajsko a Rusko budou v rámci strategického partnerství během příštích tří let spolupracovat aby se oboustranný trh zdvojnásobil. Náměstek premiéra Surapong Tovičakčajkur který byl na dvoudenní oficiální návštěvě Ruska také doufal, že se jak zvýší objem investic, tak v první řadě, že plán obchodní spolupráce bez zbytečných starostí dosáhne kýžených výsledků, tak, aby podle něj mohli na Cejlonu seřídit vlaky (NNN,TNA) * Mírové hovory v Tajsku s klíčovými osobami povstaleckých skupin Národní Revoluční začaly ve Ťvrtek v Malajském hlm. Kuala Lumpur, pod dohledem Organizace Islámské Spolupráce a dalších přátelských zemí. Bezpečnost varovala občany, aby případné násilné incidenty nešířila obrazem s panikou po sociálních sítích, a byla posílena. Některé skupiny již mírovou smlouvu podepsaly, boje trvající řadu let si vyžádaly tisíce mrtvých, dle Tajských oficiálů. Jednání nejsou podmíněna složením zbraní (TNA,NNN,RT) * Ghanský Jan Mahama očekává výrazný obrat v obchodní spolupráci mezi Ghanou a Turkií (NNN) * 20. konvoj pomoci MoS spolu s 96 sympatizanty ze spektra Arabských zemí vstoupil z Egypta do Gazy, prohlédli i následky posledních leteckých útoků (NNN) * Návštěva tento měsíc Kambodžského premiéra Hun Sena v Číně má prohloubit dosavadní spolupráci dvou zemí v rámci strategického partnertsví - MZ Namhong (NNN) * Velké Indické aerolinky zvětší palivovou přirážku vzhledem k letos v létě očekávané špičce (NNN) * Vyšetřování Ruských a Ukrainských zbrojních obchodů v Iráku nám přijde jako na zakázku, a to ja zahraniční, tak vnitřní (pí:NINA) * Kurdýzký Barzani pochválil výkon bezp. složek k Núrúzkým Svátkům (NINA)
 7. Mír v regionech * Pakistánský Balučistán: Secesista Mengal se též zúčastní voleb, tedy podobně jako Kadri? S velkou podporou - a prázdnýma rukama? Tak jistě secese od místních získá 2-8%.. to už bude skoro na nějakou Syrskou epizodku v OSN, což? Opozice by byla.. A žádá fér volby. Tak snad budou potřeba, aby podobné Vošinktonské čáry odešly po procentech, a ne po procesech (NiW) * OSN popsalo situaci v Středoafrické R. jako klidnou, ale vyzvaly k prefektnímu zajištění vlády zákona (pí:UNPR) * Vyslanec OSN Dinď popsal svou zkušenost s reformami v Mjanmaru jako "impresivní," opatření proti bouřím a jejich následkům na Filipínách označil za "excelentní příklad," vysoce ocenil nabídku OIC poskytnout v Mjanmaru oběma stranám poškozeným etno-religiozním násilím pomoc bez rozdílu, a odsoudil údajnou vraždu Somálského žurnalisty (UNPR) * Orán: Národní protidrogový karavan putuje provinciemi Alžírie od 24.3 - organizátoři (APS) * FBI asistovala vyšetřovatelům EU v zajištění 70 podezřelých v kyberzločinech, zjm. podvodech s bankovními účty a kartami (AG) * Program OSN pro Afghánské uprchlíky v Indii odrazuje od účasti - vdova se synem (BNA) * Mozambik a Brazílie přezkoumali spektrum vzájemných vztahů, a znovupotvrdili nutnost rozšířit vzájemné vztahy a upevnit je v doménách (NNN) * Uganda, Burundi a OSN budou spolupracovat v transferech uprchlíků (NNN) * Zajímavý případ meziblokové destabilizační vzpoury bude k zaznamenání u Ghanského soudu 9. Dubna / "Kennedy" / Zatím odročeno s dotazem na Njv. soud, který kraj má věc přešetřit (GNA)
 8. Krimi * Mohou zdroje v Balučistánu podrobit z Afghanistánu příchozí těla podrobnému šetření, a to tak, "abychom věděli" o každé podlitině, a zjm. i o tom, co jedli, a další věci, kde by se mohly projevit zásadní nesrovnalosti (NiW) * Dva instalatéři silničních vražedných nástrah chtěli podpořit prodej mléčných výrobků a stálo je to život - Afghanistán (BNA) * Mjanmar: policie zadržela desítky výtržníků a podezřelých organizátorů proti-volebního násilí, které se rozšířilo z Mejchtily do dalších letovisek, v dotyčných městech trvá vyjímečný stav, a dochází k střelbě (NNN) * Hakým hledal se Sadristy cestu jak ukončit bojkoty (NINA)
 9. Diskuse * Minsk: Íránský mMZ Mýmanparc v rozhovoru s nMI Bilerusi Macovičem načrtl nutnost spojené mediální bitvy proti počerňovací propagandě kolonistů G8, Macovič zase vyzdvihl, že stojí za průzkum způsob, jak Írán proměnil sankce v příležitosti. Bilarus také zajistí pokrytí a analýzu voleb v Íránu, k čemuž R M potvrdil kooperativní připravenost. Vztahy obou zemí jsou strategické a zásadní pro světový mír, shodli se oba vůdcové. /když si propaganda všechny nepřátele traktuje jako `vůdce` a pak zase rozebírá Tečrovou jako vůdceho, pak v tom myslím dělám velké zadostiučinění, že se z bipolárního vůdcování konečně uteklo k veselejším barvám.. Mimochodem napadla mě standardizace ohledně státních stránek tak, aby byly na př. na prezidentských, pro širší účinek, připraveny vždy čerstvé národní zájmy, seřazené podle důležitosti pro zahraniční média. A v spojitosti s tím by se mělo něco udělat s vyhledávacími službami, aby poloha alespoň jednoho odkazu na instituci každého státu byla pro zadání názvu státu nejvýše. Jde o to, že polohy odkazů jsou snadno cílem organizovaného zločinu pomluvy a dezinformace, a navíc stejné pravidlo vyhledávače aplikují pro element encyklopedický, který se jistě může s významem státních stránek poměřovat, ale když posoudíme výsledný monopol, a přihlédneme k obrázkovým výsledkům Čečny, pak jistě nemůže proti takovému zásahu na př. google argumentovat "algoritmy" a "objektivitou," neboť, a je to poslední měsíc čím dál patrnější, je, a jistě nejen google, v sestavách výsledků čím dál narativnější, a to zjm. v polarizacích proti zemím a lidem, které se neštítí pečlivého manipulativního výběru, a cenzury na př. volně dostupných obrázků ve výsledcích hledání pro zadavatelské země ne příliš příjemných hesel a klíčů. Takže když už nemáme kontrolu nad brutální a manipulativní cenzurou v pořadí textových a celkovém složení obrazových výsledků, rádi bychom po zadání každé země v první řadě získali ne-padělatelný odkaz na její vlastní státem nebo nediskriminativním standardem určený rozcestník / (IRNA,pí) * nMZ IRI označil přijetí Londýnské Nomenklatury pro Sýrii za zlý precedent (doufám že to v dalších uskupeních není tak vážné, a kolonisté G3 jsou vždy autenticky bezprecedentní..) a prognozoval, že je to potvrzením konce role Arabské Ligy v regionu. Což je vis-a-vis rozšiřující se vrstva rezervací vůči jejím rozhodnutím úvaha nikoli vedlejší. Nicméně pokud lze uvést právě zde cosi o Islámské jednotě, pak snad to, že Alžírie a Marok obstojí jako regionální příklad takové jednoty, zatímco Írán a Líbie jsou jakožto vztažená dvojice právě ukázkovým špatným příkladem. Kde Írán skoro až `tiše` přihlížel ke každému styčnému bodu Líbijské krize, a nyní musí - principielně - odsuzovat tyto věci: již jako novinky, v Sýrii. Jistě si tu ale nebudeme hrát na to, že válka o Damašek je teprv jakýmsi posledním soudem nad Íránem nebo dokonce Líbií: ta válka, zjm. tedy její sankční a sabotérská součást není vůbec nic superiorního, od čeho bychom si dovolili soudit něčí dobrou snahu negativně. Přes všechny chyby obě země naopak stále ještě mohou sehrát u řešení Syrské krize klíčovou roli: Turecko myslím dalo všem zemím Arabské Ligy jasný signál, jak se dělají velké věci. Že to zatím nikdo příliš neoceňuje pro všelijaké "Irácké krize" by ani tak nevadilo jak to, že to přehlížejí ti, kteří zvláště by měli své postoje k Sýrii zmírnit, a konečně jakýmikoli prostředky dotlačit opozici vč. G3 k jednání s Damaškem. Záleží však na pozměnění rolí, nejenom mezi USA a Rusí, ale obecně je to jedinou cestou jak s tím v Sýrii `sem tam` pohnout; Prubířský kámen vztahů to jistě je, a jistě poslední příležitost ukončit papírovou polarizaci kolem linie Írán/Amerika a Záliv/Británie/EU která s konečnou platností brzy ukončí roli jakékoli organizace na středním východě! Íránská metoda regionů je jistě nejpodstatnější nutností jak pro Afriku tak pro I-API, tak pro Mahřebsko, jenže to se musí bránit i Kadáfí v Kataru, Palestyně a Íránu, jakmile za něj chce rozhodovat Zaostalá Zaoceánie nebo Velká Labradorie, i kdyby měl na svědomí vyhánění Palestynců do moře.. A viz ovšem vyprázdněná regionální politika zemí EU a jejich jednobarevné vztahy k USA, EU a Izraeli: to také dělá asi tak dobře míru na Ukrajině a jinde, jako víra, že úřední aparát v Bruselu je "holubník pro mír," a regionální vztahy mohou zůstat "v šatníku" (IRNA) * "Mjanmarská vláda je vinna přihlížením a neschopností zajistit bezpečnost života a majetku Muslimů ve své zemi" - Mirvejz, Džílány, zmocněnci Kašmírské komunity ve věci mzn. politiky; osobně si od toho držím trochu rezervu, stejné věci jsou slyšet v Pakistánu a ne zrovna s konstruktivním následkem. Naopak hodnotím drobné obraty v politice Mjanmaru jako nevídaný pokrok, jistě odrážející úplně stejně drobné obraty v OIC. Kritika je jistě potřeba, ale zejména tomu všemu, když už se kritizuje OIC, brání nejednotnost Muslimů, ve které jsou šampiony zejména vlády, média, exilové kléry.. Mimochodem, kdyby se podařilo mírový proces s Indií opravdu pevně zajistit, a to i ideologicky pevně, pak by zbytek přiblížení jistě dokončila Islámská jednota přeshraniční, která by díky splněné podmínce nemohla být chápána jako "nástroj secese." Což by teď jistě bylo velmi snadné z takových pokusů mediálně namixovat. Kdesi v AFP, nebo ve Francii.. nebo v ústředí Reuters v Pakistánu, kde by se jistě našlo něco chutného pro Njv. Soud; viz. Tanzanie, Kvéta, "vysoký diplomat," anebo "vypadali jako Pakistánci." (IRNA) * Libanonské noviny se liší v pohledu na Syrskou krizi. Adijár varují před Ligou, rozloženou Íránsko-Saudským "zápasem o kormidlo," magazín Život naopak nabízí medailonek Francouzské pseudopolitice, a novinky typu "Francie změnila názor na Hizbaláh! Chce zakázat jeho brannou část," která proslula účinnou sebeobranou proti Izraelským násilníkům, kteří vyhlazovali za recitálu humanitárně-kriminalistických manter, na území Libanonu. K tomu snad jedině v ČR byla k vidění propaganda, redukující Francouzského "Terminátora" Mitteránda na gurmána a prezidenta.. co dodat? Změnila.. Přidej státní alibistické atentáty Sofie-Merah-Olympionikové-Šakal, bez potíží všechno "kooperace Izrael-Francie" (NNA) * Že snížení limitu útrat kandidáta povede k doplnění financí ilegálně jak tvrdí poslanci volební komisi není argument: pouze nápověda pro příslušné instituce a orgány, kde více lovit (pí,NiW) * Expert na lidská práva OSN vyzval Mjanmar aby přijal urgentní kroky... My spíše doporučujeme kroky dlouhodobé, které nedělají prostor násilným výkladům, a jistě prevenci na všechny způsoby (UNPR) * Palestýnská Republika schválila rozpočet na r. 2013 (NNN) * Tisíce v Mozulu slíbily vytrvat ale označili činnost vlády za obstrukce (NINA) * Něco jako "Egyptská opozice" a její "shromažďování" stále existuje. Nyní již nepochybně na zakázku? (KUNA) * Doufám, že se dozvíme, jak se přidávají do vztahů s USA nové dimenze! Tvrdí to vysoký Indický diplomat z Vošinktonu.. což třeba Palestýnské dimenze? Ty musí být hifi-scifi po `čerstvém` Obamově předvedeném "fol-autu." Ačkoli je pravda, že se náš náhled na reálnou pozici USA jako na "mzn. ukřičené mimino" se osvědčuje, takže tím diplomat mohl myslet, že "když si Indie dupne.." To vítáme! Samozřejmě nikoli k přátelům - jen k nevychovaným (nikoli zlobivým) státům (NNN)
 10. Líbí se * Poptávka po hlasových službách v IKT klesá - Mumbej, Gartner (IRNA) * Výstava od dneška v Lisabonu seznámí s Rumunským básníkem Nikitou Staniskem k 80 letům jeho narození, organizována grafikem a kritikem zahrnuje i fotografie, recitace a poslech zvukových stop (AG) * Afghanistán elektronizoval procedury vydávání a kontroly občanských dokladů (BNA) * Pracovníci Vjetnamské ambasády k 35. výročí kulturní spolupráce s KLDR navštívili různá civilní místa "Lidové Ulice," a také na př. Čongbansanské Rekreační centrum (KCNA) * Odchozí Keňský prezident Kibaki vyzval mládež, aby užívala sociální techniku k šíření zprávy míru a přátelství, potvrdil své lnutí k mírumilovnému přechodu moci nové vládě, a vyzval též, aby všichni respektovali závěry Njv. Soudu ohl. přezkoumání petice. Národní rozvědka mu též uspořádala rozlučkový oběd (NNN) * I Čína podepsala s Joafrikou memo o ochraně nosorože před pytláky (NNN) * Rozhodnutí Arabské Ligy je v rozporu s Brahimiho rámcovým diskursem - Ruský vyslanec v OSN (NNN) * "Ve svém úsilí bránit Malajskou suverenitu dosáhla Malajská Námořní Pořádková Služba (MMEA) zásadních úspěchů proti pirátství v Úžině Melaka" - Premiér Nedžib Tan Rezek (NNN)
 11. Velmi zajímavý článek Africké IRIN "Vysychání mozků v Sýrii" * Íránský Mluvčí Parlamentu ocenil roli Íránských Bezpečnostních a Obranných Sil (NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama