NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 8.4.: Prezident Zardárí vyzval média, společenské lídry a aktivisty, lékaře i státní zaměstnance, aby bojovali za plné zdravotní uvědomění

8. dubna 2013 v 16:31 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Prio * Pakistánský prezident upozornil, že demokracie bude prosperovat proti všem konspiracím (APP) * Pakistán nevzdává ani pokusy o jednání s Indií o vodním díle, které je klasicky tímto státem produkováno v destruktivních kombinacích, v rámci nátlaku na Pakistán "aby mu došly nervy" a "podřídil se provokacím." Indie neuznává ani mzn. arbitráže a vlastní úmluvy, stejně jako v případě rezoluce OSN v Indií Okupovaném Autonomním Kašmíru, kterou ona s Pakistánem tehdy podepsala, a dnes hraje proti modrým helmám hry ne nepodobné Izraelcům v Golanu (NiW,pí) * Prezidentské volby v Íránu zničí nepřátele - páteční kázání v Tehránu Kašaniho (IRNA) * Německý a Íránský MZ se ve Ťvrtek shodli na pozitivních výhledech jednání v Almátě o Íránských věcech, Německý doufal v pokračování výměny pohledů mezi oběma zeměmi (IRNA) * Nechtějí Filipíny mediovat mezi USA a KLDR? Pokud to bude nestrannější než Kimun, bylo by to výborné i pro mír ve Filipínském regionu. Z pasivní politiky neplyne než podřízenost a ta může být pro Filipíny smrtící. Vlastní směr stále lepší, než Americká neřízenost (NNN,pí:OIC) * Srilanka urguje zajištění a udržení Indo-cejlonských vztahů, vis-a-vis kombinované pokusy mediální politizace a sektářského rozeštvávání, cílící na blokádu ekonomických vztahů v Indo-Tamilské provincii Nadu (NNN) * Írán odsoudil nepodložená tvrzení USA o Íránské Kyberpolicii za ohrožení suverenity, a doporučil EU věc řádně prostudovat, aby se hlouběji neztrapňovala, než nutno (NNN) * Čína volá po dialogu na poloostrově, a tedy i na USA! - Ji (NNN) * Premiér Núri el-Maliki pronesl v Pátek v Karbaleoptimistickou řeč, ve které slíbil zformovat většinovou vládu, která se efektivně opře do podstatných úkolů, a potře sektářské tendence; Slíbil spolupráci každému, kdo chce budovat zemi. "Podporujeme rekonsiliaci, a chceme postavit stát založený na zákoně a rovnosti: všichni Iráčané jsou si rovni, bez rozdílu mezi jedním a druhým, a všeachny jejich požadavky jsou oprávněné." Núri slavnostně spustil v poutním městě projekt sociálního bydlení (NINA) * V pátek se rozběhla další jednání "velmocí" o Íránských věcech, a právech Íránu na Íránské věci v Kazašské Almátě, která je poměrně úspěšným hostitelem. Hovory skončily v Neděli (NNA) * KLDR očistila své principelní postoje, vedle označení politik USA jako "velmi nepřátelských", a USA jako "nejnebezpečnějšího vlastníka jaderných zbraní" (..těch mrtvých; + válečné zločiny v Hirošimě, Drážďanech a Pakistánu) ve formulaci, že "Země se nevzdá svých jaderných zbraní, dokud se jaderných zbraní nevzdá světový imperialismus, v popředí s USA" Což nám přijde až až racionální.. (KCNA,pí) * "Svět je si velmi dobře vědom, že odstrašující jaderné síly KLDR nikoho neohrožují. Politika Sunganu je v tomto případě plně potvrzena!" - Biloruská Národně Sociální Demokratická Strana (KCNA) * Pakistán zltumil stížnosti Karzaího pro-amerických generálů, že prý ostřeluje Pakistánská armáda z pohraničí Afgánskou provincii jako "přehnanou reakci." Pakistán v té době sotva lehkými zbraněmi odpověděl na horskou palbu militantů na daném místě. Elementy Afghánské armády pak toto zdeformovaly ve výslednou informaci, že "Pakistánské rakety dopadaly.." Příčiny mediálně vyvolané diplomatické desinformace jsou však hlubší: nikoli "jednostranná činnost Pakistánské armády na hranicích," ale: "kde jsou vojáci ISAF a ANA, když Pakistán žádal o asistenci typu kovadlina-kladivo v pohraničním pásmu?" Nikde, a nadto ISAF převádí uměle negativní pozornost na Afghánskou stranu. Nebo pro čtenáře Reuters na Pakistánskou.. Takže v první řadě: co bude s operací kovadlina aby Pakistán mohl zasáhnout proti militantům na hranicích? Nebo máme věřit, že ISAF militanty na hranicích právě podporuje? (NiW,pí)
  2. Adezi, Prev * Ve středu zatím bez obětí dopadly Syrské šrapnely k vesnicím v Akkari - Libanon; z takových zpráv pak dvě agentury a BBC vyrábějí letecké nálety? (NNA) * MZ Alžírie v Pátek kategoricky popřel, že by probíhala jakákoli mediace mezi Syrskými stranami z Alžíru (APS) * Informaci XINHUA o upálených Nepálcích v Indii pokládáme za reakční kousek "komunistů" (..asi jako Kimun) na podobnou dezinformaci bývalého Amerického vůdce Jimiho Kártra, která ovšem byla mzn. destruktivní. Tato čínská pak útočí na "játra Indie," její etnický a sektářský smír: tak dost vrtošivý (NNN) * Cvičení Filipíny-USA agentuře NNN věříme, ale myslíme, že AFP podsouvají "pomoc Filipín proti KLDR." Myslíme, že všechny země si uvědomují, že jakýkoli boj KLDR a USA je konec, a nikoli začátek (pí) * Náboženský charakter potyčky na Zambijsko-Tanzanské hranici je pofiderní, a je třeba jej potvrdit, na př. Nová Vize, IRIN nebo Angolsko-Ugandskou mediací (NNN) * Informace o touze MKO dostat se zpět na výplatnici pentagonu a "bojovat proti Bahdádu" jsou blábol, který má skrýt absolutní deaktivaci hnutí, kterou je třeba správně podchytit a využít. Hrozby na příležitosti! (pí:NNN) * Že nebudou inspektoři IAEA v Íránu pracovat kvůli Koreji, a vůbec "výhrůžky Koreji inspektorům v Íránu" nebo kdekoli jinde jsou lež, výmluva a pomluva. Mimochodem stejného typu jako Britští vyslanci a Reuters: takže zde obě pramení. Další pokus vyždímat něco z východoazijského dortu na pejsko-koččičin dort v Íránu: sabotovat spolupráci Agentury s Íránem ještě hlouběji, tam, kde dosud dobře fungovala! (pí:NNN) * Považujeme tvrzení REuters potažmo Britské vlády, že KLDR varovala Britské diplomaty, že nebude schopna je "v případě války ochránit" za lež, neboť je povinností každého státu v rámci možností chránit diplomatické mise. Dezinformace tedy podlamuje důvěru v KLDR odporným způsobem (NNA,pí) * Zajímavá kombinace je zpráva AFP, spojující (možné) tvrzení nižšího Íránského Generála Džazajrýho o "oprávněnosti protikroků KLDR" s jistojistým prohlášením mMZ IRI, že "Musíme dosáhnout bodu, kdy žádná země nemá jaderné zbraně, a stejnako tyto zbraně musejí být ničeny" - totiž obojí je výrazně odříznuto z kontextu, a z logiky věci ani nemůže stát vedle sebe, abychom dosáhli rozporu. Zakázkou byl tedy nejvýš "nějaký kontrast." Z toho je vidět, že ani propaganda nemá v ruce zhola nic. Snad jen fabrikace o sedačkách v MHD (NNA,pí)
  3. Aštonová je dnes na návštěvě Egypta, kde chce podpořit obě politicky znesvářené strany v jejich snaze dojít politického řešení, což je u Baradeje celkem garantováno, otázkou je, u kolika opozičních větví se podařilo kompletně znepřátelit mírová řešení. Strany jsou proti sobě podporovány jak mzn. dipl. kampaní, tak oboustranně zaměřenou, jednozdrojovou, neústupně agresivní černobílou propagandou v médiích (NNN) * Irák * Množství hledaných a podezřelých zadrženo v Bahdádě / Arabský Nacionální Komunista zadrženpolicií v provincii Dhi Kar, jistě koloniální politizace / Člen Bekabského koncilu a další dva zraněni v útoku / Dva Mozulští policisté atentát - jeden unikl / Bývalý voják zraněn v Kut: jistě v Evropě zajímavý rozhovor eventuelně / Inženýr v penzi zavražděn v Bahdádu: zaslouží výměnu dat MV AL a MV IRI / Dva studenti zraněni na kolejích (NINA)
  4. Regiony, Mír * Výstava fotografií úspěšných Korejských lídrů z dob jejich excelentního vedení inaugurována v Peťingském Národním Divadle (KCNA) * Pakistán a Lanka posílí společný obchodní a investiční sektor (APP) * Podle pozitivních signálů minulých jednání v Almátě, by mělo být na stole z proběhlého 2. kola nějaké věcné kroky, a nejen obvyklé repetitivní propagandy mediálně nejsilnějších stran (IRNA) * Dobrovolné Lanské síly připomněly památku padlých Malajských hrdinů v Kualalumpurském Klubu "Padang" (NNN) * Kampučská, Filipínská společnost založí společný letecky-dopravní podnik (NNN) * Indonézie podporuje zbrojní úmluvu (NNN) * Tajsko spolupracuje s Malajzií v šetření pohraničního incidentu na Mjanském území. Podezřelé jsou patrně Tajské ozbrojené skupiny, tč. též u jednacího stolu (NNN) * Írán exportuje zdr. potřeby a zař. vč. vysokotlaké kuličkové pohotovostní řezačky na sádru do 70 zemí; tolik k izolaci "zlobivých zemí vč. KLDR" (NNN) * Írán je připraven vážněji spolupracovat s Burundi - MZ (NNN) * Jemenský a Kuvajtský Ministři probrali kulturní spp. Jemenský Ministr Omrani pochválil zvláště publikační práci Kuvajtu, doufal v její rozšíření a hlubší přizpůsobení místním potřebám (NNN) * Libanonský technický premiér vyzval k odstranění zbraní z Libanonské politiky, jejich držení v rámci hnutí odporu však označil za naprosto legitimní, v souladu s mzn. z. (NNA) * KLDR spustí krutou a bezohlednou lavinu jaderného úderu, ať už na vojenskou demarkační linii, (vzhledem k pokračující válce mezi Koreami, která je v spisech OSN regulována lépe než v zasedacích místnostech, pí) tak na pět ostrovů Západního Moře, anebo na pevninu USA, jakmile bude jen náznak provokace - Rodong Sinmun 30.3 (KCNA) * Nigeriský spolek přátelství s KLDR vyjádřil trvající podporu oprávněným požadavkům Korejského lidu vůči mzn. komunitě, politoval současné agrese proti suverénní zemi. Polská větev Asociace Přátelství odkázala v prohlášení na historický fakt nutného vítězství KLDR a lidu KLDR proti schématům USA: "Korejci vždy zvítězili v přehlídkách síly s USA." (KCNA)
  5. Krimi * Filipíny 5.4R zmt. ve Ťt 10:27SEČ epi Aurora - PHIV (NNA) * Papež podložil důležitost žen libovolným argumentem "z pořadí svědků Kristových" (RT) * "Amerika je závislá na sv. míru" - Americký Vyslanec do Filipín Hery Humas; od "humor?" (NNN) * Turbulentní vztahy Čína-Filipíny: to ano, když Čína nezná principy, řídí se lačností žaludku své spolupráce, a neumí myslet! Natož na implicitně přátelské státy (NNN) * Malajzký podezřelý "Datuk Seri" z operace Daulat zadržen ve svém bytě pozdě večer - Lahad Datu, 4.4. (NNN)
  6. Diskuse * Pokud si Kimun příště odpustí své názory "kdo komu co chce a nechce," pak by jeho reakce ke Koreji byla prozatím dobrá. Ovšem jen s hlediska své neškodnosti. Dobrá by byla, kdyby nebrala ohledy na "své názory," a urgovala "všechny strany," bez pomocí nějakých komisí, které pak tajmeníkovy řeči v rámci OSN anulují zpět na podjatost pro USA (pí:RT) * Neprincipielní, chamtivá, dominýristická Čína poprvé vyvezla tanker Íránské ropy od vnucení Amerických ilegálních embarg skrze Evropskou Unii. Ale čaj má nejlepší.. (PT) * Nemá Írán prostor vyjednat nějakou smlouvu s MKO, pokud budou za potřebou takového řešení stát svorně obě země, a budou žádat integraci OSN, OIC, AL v jednáních, s tím, že by byly zohledněny legitimní požadavky jako již politické skupiny, kdyby ta dostatečně zaručila... ? (pí,IRNA) * Pakistánská Organizace LP urgovala zastavení zločinných dronových útoků, silně je odsoudila jako kontraproduktivní. Napočítala loni 48 útoků, předloni 74. Civilní vražedná kampaň vedená Americkými úředníky (CIA) je v Pakistánu vysoce kontroverzní, ale USA odmítají i přes jasný před-verdikt OSN s tím cokoli dělat. Dále dle organizace je v Pakistánu přes 2 a půl milionu Afgánců. Organizace popsala demokracii v Pakistánu za dobře se vyvíjející s hl. OP a LP (IRNA) * V Nepálu klesá výkon obchod, roste spotřební poptávka (NNN) * "Filipíny zajišťují svou spoluprací s Okupovanou Koreou bezpečnost svých 43 tisíc dělníků" - MZ Rusériu (NNN) * Írán má rozsáhlou spolupráci s Agenturou JE OSN (IAEA), a hodlá v ní dále spolupracovat - Íránský vyslanec k IAEA Soltaněv (NNN) * Kerry poznamenal na setkání s poradci prezidenta, že Abás se vrátí k jednání, jen co bude povznesena otázka peněz - haha; Abás mimochodem musel "mírovému bugímenovi" připomenout, že genocidní politiky vyhánění, demolic a následných samosprávných segregací jsou kriminální (NNN) * "Arabská Liga potřebuje ideologickou obnovu: nereprezentuje už vůbec Arabské lidi, jen Arabské státy!" - Syrský Prezident Asád (NNA) * KLDR odsoudila další pasivní provokaci USA: rozestavění chemických jednotek pro použití chemických a biologických zbraní USA v regionu; jako odporný a zoufalý zločinecký moloch (KCNA) * Hlavní sekretář Mzn. Jučeho Institutu Višvanad prohlásil, že postoje KLDR vůči nebezpečným plánům USA jsou principielné, nikoli, jak kdekterý plátek prohlašuje "náhodné," a že by USA udělaly nejlépe, kdyby porážku přiznaly a ukončily agresivní akty na poli OSN i na moři a zjm. odporné akce ve vzduchu (pí,KCNA) * Pokud jsou některé Karzaího "hříčky" proti Pakistánu, jak říkají novináři, součástí tamní volební politiky, s ohledem na prezidentský systém, pak, s příhledem k tomu, že tamním aktuálním populismem je jistě "třaskavá" likvidace okupačních autorit a návrat suverentity, lze uvažovat tak, že Pakistán je v pozici, aby nejen Karzaího ale i Americké podpásovky tlumil, nebo rovnou přecházel, a udržoval tak s Afganistánem stabilní vztahy. Jako mediaci lze spolupracovat s Afganistánem na "suverenizačních" otázkách. Okatě, líbivě a moderně.. Každopádně: slyšeli jsme od něj jenom to, co považujeme za důležité.. (pí,NiW)
  7. Líbí se * Bělorusko chce mít nejvyšší standardy průhlednosti (transparence) ve svých financích, proto spp. se Světovou Bankou (BEL) * Poslední zpráva šéfa IAEA k Íránu je také pozitivní: Írán obohacuje úspěšně a pod kontrolou inspektorů Agentury OSN, dle IRNA (IRNA) * Kuvejtský výzkum doporučuje méně soli, více stravovat sodíkem bohatých ovoce, jako banán. Nerozdělovat ovšem doporučení! (KUNA) * Čínský poslanec rozšiřoval vztahy z Brunejem (NNN) * Kampučie varuje děti před řeznickými produkty: minimální prevence H5N1 (NNN) * Prezident Zardárí vyzval média, společenské lídry a aktivisty, lékaře i státní zaměstnance, aby bojovali za plné zdravotní uvědomění, vis-a-vis péče o chudé, skrývání informací o rakovině konečníku a tl. střeva, zneužívání soji, anebo recyklace fritovacího oleje v turistickém sektoru, a zdravotní rizika spojená s moderní technikou a jí určovaným životním stylem (NNN) * Opoziční Irákie formulovala podmínku, že ukončí bojkot zasedání parlamentu, pokud budou novelizovány zákon Sprdlnosti a Odpovnosti, doplněn zákon obecné Amnestie atd. Nejprve jasně vidíme, že opoziční uskupení pokračuje kontroverzní politiku sabotáže, pro-demonstračního populismu a požadavků na vládu: jejíž je strana součástí, o to více, pokud "od ní dává ruce pryč" a efektivně tak národní konsenzus vis-a-vis demonstrace ztěžuje. Na straně druhé vítáme alespoň tuto formulaci, byť je k ničemu, stejně jako jsou "podmínky" Irákie na vládu contradictio in adjecto, a její upřímnost zdaleka vyvážena ostrými sektářskými rozpory, které mnohé její impulsivní akce generují (NINA,pí) * Nepálské a Ruské osobnosti stojí pevně za KLDR a otázkou jejích práv, jako suverénní, pokrokové, kooperativní a mírumilovné země. A Dulgačev předseda Dalekovýchodního Sdružení pro Studium Kimilsungizmu-Kimčongilismu řekl, že si s radostí uvědomil bystrost Sunganského vedení Prezidenta Kim Ilsunga a šéfa národních ozbrojených sil a vůdce Kim Čongila poté, co se seznámil s tragédií Iráku a Líbie.. pokračoval, že dnes svobodný svět upíná pohledy ke KLDR! (KCNA) * Jihokorejské rádio "Hlas lidu" 4.4 zvolal k protiválečným akcím odporu (KCNA) * Ruské mírové organizace nazvaly OSN za nekvalifikované, oboustranné provokace třech stran na Korejském poloostrově za ohrožení světového míru (KCNA)
  8. Ad Zýbrtová: V příběhu nenápadně převládají Jaroslavova tvrzení. Indicie nebo nejasnosti vrhající na něj podezření jsou nenápadně smeteny. Příběh nejeví známky hloubky ani obhajoby - důvody podezřívat proces z manipulace

    Z principu je nemožné, aby vraždu za zavřenýma dveřma rozsuzoval psychiatr. Nadto v případě Zýbrtové doloženým způsobem, před samotným započetím soudu. Šel pěšky: doloženo? Byla žena nakupovat i s Davídkem: vyvráceno? Pokoušel se vyzvánět: nebo se dovolal? Mimochodem k policejním scénářům: kdyby byla nakupovat, musel by padnout "lístek," a za cenu vyvrácení lístku ze scénáře bychom měli dokonale vysvětlené rozložení mrtvol v domě, způsob zabití, i ukrývání. To, pokud byla v době vražd s Davídkem nakupovat, protože přišel manžel a dělal dusno... Pokud, pokud, pokud...
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama