NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 10.4.: Írán je pro nastolení míru na celém světě, vč. Korejského poloostrova. MMZ Remín Mímenperzd vyzval k zdrženlivosti a vyhýbání se jakéhokoli nelogického tahu, který by mohl vyvolat krizi v tomto regionu

10. dubna 2013 v 15:38 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Titulky * Írán plánuje export 30% tekutého zemního plynu do Evropy, ovšem Čína a Indie budou nejdůležitější komponenty odbytu. Ministr Paliva a Průmyslu ovšem vyzval vedení země a ekonomiky k racionalizaci spotřeby (IRNA) * "Myslíme, že jsme dodali kvalitní a profesionální návrhy skupině 5+1, a je teď na členech této skupiny, aby se ukázali jako čestní hráči, a přijali kroky k posílení důvěry v budoucnosti" - jaderný vyjednavač Džalili po druhém kole jednání v Almátě (IRNA) * Írán a Nikaragua posílí vzájemné vztahy. Poznámka z blízkého Mimochodova: nepatří vlastně vzhledem k naprosto nepochybným historickým skutečnostem případ Íránu také do dekolonizační agendy OSN?? Já jen, že by podobné "čestné vyznání" této organizace Íránu v mnohém prospělo, zásadně tedy ve věcech, které koloniální elementy pokládají a vydávají za něco jiného, než kolonistické operace. Na př. za "svá práva," jakožto "mzn. komunity" a za "povinnosti Íránu," vzhl. ke kolonisty neidentifikovaným úmluvám a mzn. zákonům! (IRNA) * Írán je pro nastolení míru na celém světě, vč. Korejského poloostrova. MMZ Remín Mímenperzd vyzval k zdrženlivosti a vyhýbání se jakéhokoli nelogického tahu, který by mohl vyvolat krizi v regionu. Vyzval všechny strany aby projevily trpělivost, a pokusily se vyřešit otázku mírovými prostředky a dialogem (IRNA) * Desítky Syrských občanských organizací odsoudily nelidský útok v Damašku, na př. i Kurdská politická strana, nebo sdružení farmářů (SANA) * Mluvčí Alžírského Parlamentu uvedl ve Francouzském Marsej, že Alžírie klade důraz na lidské potřeby i v záležitosti integrace Středozemního regionu: na př. volný pohyb (APS) * Přesto, že se etnické čistky v Mizdě pokouší potřít Libijská armáda, přes polovinu obyvatel na teroristické činy a sabotáže na vodovodech lokalitu opustilo. Nemocnice přijímají selektivně, a druhé stupně základních škol již nefungují skoro rok; Článek je IRIN ovšem mnohem obsáhlejší, s výpověďmi; lehce pozitivní je to, že se již Libijská armáda distancuje od všelijakých rebelů, a také, že je schopna jednotně proti nim zasahovat. Byť zatím autoritu převyšují původní, a nikoli nové, gengy - svým luxusním přezbrojením (NNN) * Kontroverzní Izrael vyzval ke kontroverznímu"přitvrzení `postoje`" vůči "kontroverznímu" Mírovému jadernému programu Íránu. Tím Izrael pouze odvádí, ne příliš účinně a rozhodně ne věrohodně, pozornost od vlastních problémů, leckde hovadsky zjednodušovaných na "kontroverzní", a zjm. nutnosti přitvrdit v postoji k Izraelským zločinům proti lidskosti a řadě činností v rozporu s jeho mezinárodními povinnostmi, a mnohem častěji se základními mezinárodními ujednáními v Ženevě a v Chartě OSN. Kde již Izrael nemá snad co ani dělat.. (NNN) * Irák údajně, dle poradce premiéra Malikiho, přitlačí nejen na OSN, ale i na EU, aby byla teroristická organizace MKO na jeho území rozložena a pokud možno její členové deportováni z Iráku (NNN) * Jemenský MZ Abu Bekr al-Kirbi probral v Pondělí se svým Somálským Protějškem Manúrem Džájálem společné zájmy obou zemí; Somálský ministr pak poděkoval za trvalou podporu Jemenu centrální vládě, ale také za hoštění tisíců Somálských, nejen válečných, běženců (SABA) * Afgánský Ministr Obrany Bizmila Muhamdi urgoval v setkání s Americkým Generálem potřebu zajistit Afganistánu letectvo, vyjádřil potěšení z plnění povinností USA vůči zemi a regionům. Americký generál slíbil "trvalou podporu," a uznal citelné pokroky v akceschopnosti ANS, pramenící zjm. z přebírání reálných rolí ve vlastní zemi (BNA)
  2. Dezi, Adezi, P * Pochybujeme, že Srbsko má co odmítnout, ohledně Reuters údajného návrhu EU pro věc Kosovo/Srbsko (RT) * Zrušení plánované turistické politiky ohlášené 2 agenturami během letu Aštnové do Egyptského Kajra pokládáme za blábol (RT) * Pochybujeme, že Ban Kimun označil Syrský přístup k asistenci chemickému vyšetřovacímu týmu za "málo flexibilní," jak říká Reuters. Damašek sám žádal toto vyšetřování (pí:RT) * Turecký "hromadný soud" považujeme za lež: AFP (pí,RT)* Útok na civilisty v přímé blízkosti Centrální Banky Sýrie je "zoufalým důkazem slabosti a nelidskosti" teroristů a je podporujících mzn. elementů - Premiér Helki k pondělnímu atentátu, který stál život 14, a povětšinou brutálně zmrzačil 146 dalších lidí. Místně přítomní novináři popřeli tvrzení určitých televizních kanálů, že by v místě "probíhaly boje." Pouze odtud spěchala do nemocnic potrhaná těla (SANA) * Allaví z Irákie opět tvrdí, že "mnoha hnutím" není umožněno v Iráku promluvit, a aby jim nejspíš pomohl dosáhnout "na slunce," žádné takové nejmenoval (NINA) * Různá opoziční hnutí, vč. obvykle pro-koloniálních církví sice vesměs nesouhlasí s Jonatanovým krokem k prošetření požadavku amnestie pro čl. Bukuherem, ale tím také značně upevňují již ne-příliš vratký náhled, že jde o terorismus, a nikoli o "libovolné válečné zločiny" Černošského Státu proti lidu. Jak někdy tvrdí média.. (NNN) * Turecko prý může sehrát zásadní roli ve Středním Východě: Kerry; podle nás již sehrává, a rozhodně se nemusí ucházet o primát v Izraeli svou asistencí "jednotě Hamásu a Fatáhu." Spíše by mohlo Turecko přitvrdit ve své koordinaci s Egyptem, aby neusínalo na vavřínech: vždyť i monarchové sundávají staré bezdomovecké, koloniální kabáty (NNN) * Malajzie odchytila ve svých vodách další (často?) najatá individua, po zuby ozbrojená mačetami a samopaly. Filipíny předtím naléhaly připravenost legální i investigatiční asistence v případě těchto teroristických skupin. Ty jsou právě šikovně médii připisovány Filipínám, s aktivní podporou takových schemat i z prostředí Fil. inteligence (NNN)* Kampučie nemíní stahovat diplomaty z KLDR či z Vošinktonem Okupovaných Teritorií Korejského poloostrova, tak také Kampučie reaguje na údajná doporučení KLDR "ohledně nižší schopnosti postarat se o bezpečnost diplomatů" (NNN) * Reuters přiznala, že při "první vynucené kontrole" Íránských letadel do Sýrie, na letišti v Iráku, byly na palubě pouze lékařské potřeby. Je otázkou, proč agentura nepopsala podobné "urgence USA" jako trapné..? (NNA,pí)
  3. Mír * Írán spustil těžbu a přezpracování Uranu na Ardakanské jednotce, pomocí videokonference ke dni "Jaderné Vědy," který má Tehrán nastavený na 9.4. Zařízení je pod kontrolou Agentury (IRNA) * Írán útočí na Identitu Perského zálivu. Posílil festival Perského Zálivu, kterého se účastní 20 zemí. Kulturně-Umělecký "3. Mzn. Festival Perského Zálivu" probíhající od 20. Dubna do 30. Dubna v 36 různých oblastech bude v Benderebezu zakončen různými programy vč. z oblasti vědy, čiže svočásti kultury (IRNA) * Stávka kvůli "nízkému zvýšení platů" paralyzovala Egyptskou železnici (NNN) * Saudská Arábie blahopřála "místopremiérovi" Libanonu prostřednictvím dopisů Krále a Korunního Prince předaných Vyslancem. Také v rámci kampaně "bezpečně s médii" vyslanec předeslal, že Arábie nemá v úmyslu se vměšovat ani do jeho jmenování, ani do následného procesu formování nové Libanonské vlády (NNA)
  4. Regionální vzory pro mír * Íránský běžec Fezilí získal třetí příčku v Madridském maratonu, po dvou Španělských mistrech Lopézovi a Reídovi. Přes 18 tisíc lidí z 65 zemí světa se účastnilo (IRNA) * Tiskový Mluvčíkomise pro zahraniční věci uvedl, že se vztahy s Egyptem zlepšují; označil za hlavní nebezpečí Egyptské revoluce, Syrské krize a Muslimského světa (čítankový) extremismus, a za nejhorší označil situaci v Iráku, Turkii a Pakistánu. K excesivní nehodě Saúdského korupčníka na Íránských silnicích uvedl, že oběti dojdou spravedlnosti, což indikuje spolupráci Saudie ve věci. (IRNA) * Kurdýzský Premiér probral mírový proces v Turkii s delegací BDP (NINA) * Enber plánuje pochody k výročí okupace Bahdádu (NINA) * Namibské plynové pole Kudu je projekt zejména pro pokrytí energetických potřeb země: plyn je zde preferovaný, vedle elektřiny (NNN) * Končící Keňský prezident Kibaki se v Neděli účastnil bohoslužby v Najrobi. Poslední týden v prezidentské kanceláři byl velmi vytížený, zjm. různými státními a soukromými ceremoniemi, po předání moci však bude právě takto řadovým občanem (NNN) * Bezpečnostní šéf Palestinského Hamásu upozornil Gazatské novináře, aby necpali informace do západních institucí a korespondentů: "Gaza je plná Německých, Anglických a Francouzsko-Amerických agentů, kteří mají za lubem likvidaci politické jednoty Palestynské Republiky" (NNN) * Tajvan, Indonézie jsou v pohotovosti kvůli riziku H7N9 (NNN) * USA údajně vydaly Simona Trinidada, který je na jejich území uvězněn na 60 let, aby se tak mohl účastnit jednání Kolumbijské vlády s podivnou rebelií FARC-EP, která, sponzorována Havanou mají ukončit násilné politicko-kriminální poměry v Kolumbii. To by bylo pozitivnější než papež (NNN) * Afgánský Prezident projevil účast na dalším úmrtí v Saúdské kr. rodině, kondoloval ovšem také lidem Pančíře, k rezignaci poměrně známého duchovního Maúlána M Husejna (BNA)
  5. Krimi * Střelci pozabíjeli 12 policistů v oblasti Nigérie (Černošského Státu) bohaté na ropu, a zároveň ropní militanti zopakovali, že rozmnoží útoky na protest zadržení jejich šéfa H Okega Joafrickým Soudem; Mandela je zatím z nemoc. doma (NNN)
  6. Diskuse * Importéři vozů do Zim musí nově zakoupit pojištění vozů před tranzicí karga do země - ZIMRA (NNN) * Pokud současný premiér Libanonu Salam, jak uvádí velmi dobře koncipovaná zpráva NNN-NNA, také ctí politiku distancování od Syrského konfliktu, pak se jistě nic nezmění na tom, že "má Damašek mezi některými ministry silnou pozici." Protože, kdyby byli ministři vybíráni na základě "příslušnosti v konfliktu v Sýrii," pak by byla vláda plně účastna konfliktu v Sýrii. Nemýlím se? (pí) * Afghánský prezident navštívil oběti brutálního útoku Talibanu minulou středu v centru provincie Farah, 692km západně od Kábulu (NNN) * Pakistánský vojenský diktátor Pervíz Mušaraf byl v pondělí vyzván njv. soudem aby se očistil od podezření velezrady ale i z dvou politických atentátů. Soud tak reagoval na jeho návrat z exilu, přičemž on sám přislíbil spolupráci s Pak. soudy v těchto věcech. Soud nicméně nepřistoupil na podivný požadavek peticionářů, aby byl bývalý prezident vzat do vazby, čímž jistě umožňuje tomuto na př. utéci, a tak si totálně znemožnit politický návrat.. (NNN) * KLDR stahuje své dělníky ze společné ekonomické zóny, kde je mohli zaměstnávat jihokorejští "pravicoví" továrníci (NNN) * Kuba plánuje k r. 2014 zvýšit podíl spotřeby ekologického (protiskleníkového) cementu (NNN) * Biloruská Rozvojbanka posílí hromadná dopravní spojení z venkova na regionální ekonomické domény. Lukašenko také podtrhl nutnost vyhradit většinu míst řidiče ženám, protože jsou často opatrnější. Ovšem doporučujeme ponechat část sektoru "nejlepším řidičům," kteří by pak jistě o místa dálkaře soupeřili i za volanty kamionů! A pak tedy započítat i chování.. (pí,BEL)
  7. Líbí se * Íránský zahraniční trh: 1.8 bilionů KČ, z toho 78 milionů tun export, v popředí na př. Indie, Emiráty, a 40 milionů tun import, na př. ze Švýcarska, Turkie či ze Spojenými Státy Okupované Korey (IRNA) * Íránský prezident pochválil vládní výsledky v parlamentu, a zopakoval nutnost pracovat pro národ do poslední minuty v úřadu. Ozřejmil, že výsledky blížících se voleb budou trnem v oku nepříteli, a jistým důvodem jeho zlomené kapitulace na všechny křivé a krvavé prostředky (IRNA,pí) * Alžírie plánuje zvýšit produkční kapacity energofosílií, také zjm. pro uspokojení národních potřeb do r. 2040 (APS) * Malajský premiér zrekapituloval státní politiku výrazné asistence vůči Indickým přistěhovalcům, ztrojnásobil na př. vzdělávací kvótu, jakou známe z řešení Pakistánského Balučistánu. Nicméně přiznal, že opozice může mít někdy i pravdu, a že se v implementaci těchto společenských projektů mohou objevit chyby, k čemuž právě ustanovil revizní tým. Dodal, že bez expandující ekonomiky a tak zvýšených státních příjmů by každá politika zaměřená na zvýšení asistence středopříjmovým a ultra-chudým skupinám byla obtížná (NNN) * Prezident Lukašenko posílí roli letiště, železnice v hlavním městě Bilerusi (BEL)
  8. Pofiderium * Britský premiér, ba i Rumunský tisk si vzpomněli na do posledního puntíku neznámou zesnulou Tečrovou, o které globální Britská média široce a dlouze hlaholila, že má přezdívku "Železná Baronka." O filmech, které by obrázek o této paničce doplnily, tu raději nebudeme mluvit, museli bychom se dotknout i toho mnohého negativního, co všelijaké velebení sráží postupně až na vlezlé patolízalství (NNN,AGP)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama