NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Sloupky

10. dubna 2013 v 15:42 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Korea, Saudie a "kdo sponzoruje teroristy aby se hromadili u určitých hranic?"Lidové milice Jemenského města Zinžibár odhalily jedenáctičlennou smíšenou saudsko-jemenskou buňku AlKajdy, neutralizovaly větší množství výbušnin. Naléhaly na pověst bezpečného Zinžibáru ve světě. Mimochodem, dle Kosudovského agentura USAID protestovala, když jí elementy v USA nařídily k distribuci v Afganistánu učebnice, spojující démonizaci Sovětů, idealizaci "jednoduchého zemědělství," ozbrojený boj a náboženství. Takže nejde primárně o "kontrolované vzory" teroristické ideologie, ale o silnou reperkusi této zločinné praxe USA v Afganistánu, vis-a-vis katalizační agent zločinů v Iráku a Libanonu...Co padá se stolu je "trénink teroristů" a jako hlavní praxe na př. v Sýrii uvažujeme PR povstání. Aktivní propaganda tak využívá existujících zdrojů militarizovaného extremismu, a ty moderovány další organizační strukturou vč. zjm. soukromého (a kriminálního ) financování postupují sjednoceným směrem. Tak i pro Malajzii.


A tím je posílena pozice přístupu, který determinuje média jako zdroj strategického plánování těchto konspirací, a potlačuje právě médii rozdmýchávané "role národních států" v těchto konfliktech. O to více, když bylo několikrát jasně odhaleno, že média upravují plánovitě, repetitivně a destruktivně vztahy mezi národy a státy v rámci svých válečných schemat, na př. /google-mapy/ akce "Perský Záliv," nemající toliko nic se zeměmi GCC, jako s Británií, mnohé akce v OSN vyvolané dezinformací, pak onu "Papírovou válku," vč. právě "vnucování postojů" a konečně i vzor Pakistán-Saudie-Írán, plurálová reflexe upalujících se, nebo změny ve vedení CIA, Pentagonu a na zahraničí USA, které také nasvědčují drobný podíl neviny ve zločinech USA.. ačkoli nevědomost neomlouvá. Takže přepínáme rošt na média z režimu "pasivní vina" do režimu "aktivní zlo."


Mimochodem, k onomu vnucování, které jsme načrtli u Saudie a Íránu, dokládáme ještě ilustraci v detajlu: Saudie na př. v první fázi, kdy ještě plně požívala suverenity dostala excesivní pozitivní podněty od některých lobystů anebo i politiků na západě. V té době se třeba objevila první zpráva, vytvářející se značným předstihem a vhledem postoj Saudské Arábie k nějaké věci v regionu. Saudie však nereagovala, a v zápětí sklidila odsouzení některých zemí západu. Po několika takových "zdařilých organizačních akcích" určité skupiny Saudie nereagovala na většinu "do úst vkládaných projevů," a v této nečinnosti se cítila podporována suverénní politicko-mediální kampaní, která eventuelně umožňuje takové postoje Saudské Arábie hodnotit "morálně pozitivně" (ačkoli v první řadě probíhají zcela mimo dohled Saudie, a takto chybující elementy v Saudii mohou být ještě stimulovány osobní mediální motivací).


Je to jako údajný proslov MZ EU Aštnové "ke Koreji." Kdyby k němu nedošlo, snadno se stane, že takovou fikci celá Evropská Unie ponechá bez reakce: "byl totiž v souladu.." S názory několika mzn. hráčů a jejich mediálního impéria, a nikoli se zdravým rozumem. A v první řadě nebyl reakcí ve věci poučené Evropské Unie, nýbrž 1) fikcí 2) překlenutím nutnosti utvářet ve vedení EU názor na věc. Mluvíme hypoteticky: kdo ví, zda EU něco takového prohlásila..? Takže "výcvik probíhá po telefonu, po ustálení se mzn. vztahy státu přesunují pod správu tisku." (SABA,pí)


* Jemen odsoudil 7 AlKajdů: Tunízana, Jemence ale i jednoho Dagestánce.. (NNN)


Evropa a Íránská Kyberpolicie?Byla opravdu Íránská Kyber-Policie označena EU (nebo "v" EU) za "proti-lidsko-právní?"


Nebo jde o zmíněné "vnucování postojů?" EU a další mzn. organizace by měly vnucené postoje postupně likvidovat, a nikoli stejně jako soudy "odsoudit ještě další nevinné," když bylo prokázáno, že rozsudek byl nespravedlivý (na př. případ Verneal Jimmerson ).


Tragédií zmíněných vnucených postojů je, že na ně je z druhé strany reagováno, a tak se neexistující překážka vzájemných vztahů upevňuje ve své existenci. Podobně budou i utvrzené postoje extremistů, zbudované na fiktivním obsahu CIA-učebnic pro Afghánce upevňovat "trvalý rozpor" mezi USA a SSSR, který lze na př. vysledovat v rozdílech obou zemí nad Sýrií: s příhledem k řečenému je totiž velmi pravděpodobné, že obě země podezírají jedna druhou, že ve skutečnosti "cvičí teroristy."


V tom by ale byla potřeba spolupráce USA, aby byly prošetřeny zjm. skutečnosti uváděné o "myšlenkových centrech," že se tam otevřeně politikům "doporučuje podporovat AlKajdu v Sýrii" a pod. Pokud toto USA nebudou adresovat v komunikaci se SSSR, pak naprosto nelze posuzovat roli USA jako "intencionální moderaci" konfliktu neznámého původu. Pokud v tomto budou spolupracovat s vyšetřovateli SSSR, pak lze věřit, že, přes rozpor takové podpory jedné strany s mzn. zákonem jsou intence USA "zastavit konflikt." Momentálně takové intence jsou nemyslitelné, s každým dalším dnem, kdy vláda USA přechází bez povšimnutí podobné výlevy v médiích, která jsou i mocnáři USA označována jako "respektovaná" anebo "vlivná" (pí,NNN)Návrh univerzalizovaný rozcestník jako vědecký projekt NNN
Libanonu se nepodařilo jmenovat technickou vládu, má tedy "dočasnou." - Jamblet/Frendžjíh


K onomu návrhu na "standardizaci web-stránky `národních zájmů`" (která by ne absolutně ale posíleně rušila běžné dezinformace k povaze dvoustranných vztahů) tedy přidávám ještě zadání schematické tabulky, která by zahraničním novinářům velmi rychle vysvětlila technický stav státu.


A to nejen na př., jestli je země prezidentská, jestli je prezident nemocný, anebo premiér před soudem (s automatickými odkazy na běžné související aktuality), ale také zda běží národní dialog, vyjednávání, kdo mediuje.. V tomto směru by jedním kliknutím přibyla zodpovědnost a průhlednost mzn. a nadnárodním novinářům, kteří by byli snadno konfrontovatelní, a o to jistě více, když by triviální angličtinu, a normalizační jazykové úsilí doplňovaly smyslupné grafické zkratky (ikona pro krále, ikona pro premiéra, ikona pro mírovou smlouvu..).Jde tedy v zásadě o XML rozhraní a způsob jeho aktualizace, tak aby stránka (nebo jejich systém) přehledně reprezentovala dlouhodobé mzn. zájmy a zaměření země, a zároveň nabízela stavový ale i "encyklopedický" vhled do jejího politického tělesa, a jistě na př kolonku "důležité osobnosti," kterou má beztak každá země na stránkách některého odtažitého ministerstva.


Po vyladění tohoto návrhu v portálu NNN, kde by jej sponzorovali zájemci, a byl by průběžně k disposici (pasivně) všem, doporučuji věnovat zvláštní pozornost adaptaci výsledného redakčně-vládního prostředí v rámci jednotlivých států sdružení, aby bylo lze výsledek (tj. soubor zkušeností s napojením XML na existující informační struktury každého státu) nejen technicky ale i procedurálně zobecnit. Teprv v tomto momentě lze uvažovat vědeckou práci nad myslitelnými kombinacemi zahrnutých (XML) termínů, která by přinesla zvláštní symbolický jazyk, rozepsání jehož "povolených" elementů do cílového jazyka by umožňoval dokonalý automatický překlad všech aktuálních obsahů (místních kombinací) do libovolného jazyka.


Takové XML rozhraní s připojenou "instalační" (implementace mezi institucemi?) brožurkou by bylo


1) završenou akcí agentury NNN v jedné z elementárních úrovní /viz naše poznámka google vs. mzn.-kriminální odkazové farmaření/, a navíc po vší, zdá se vám jistě zbytečné práci, kterou jsme projekt vybavili:


2) zaručenou volbou pro první státní místo ve vyhledavačích, protože by stránka nejlépe reprezentovala stát, a v jeho vlastním stylu by dále navigovala na jeho instituce (zatímco jeho novinková agentura by byla "součástí" jeho obsahu).


Tím by byl myslím jeden front univerzálního boje proti mzn. dezinformaci totálně uzavřen, a ta média, která na tyto nejednotnosti a překážky hřeší, by se octla bez široké škály prostředků, jak nekale zasahovat do mzn. vztahů a míru. A to ani nemluvíme o několikanásobném zisku tehdy, až bude hotova univerzální jazyková věda skrytá v globalizaci PR šablon nad státními zřízeními pro účely automatického překladu. Výsledná stránka by se jistě ujala jako lidový standard "kam jít" když hledáme rychlý přehled.


Zatím místo oprávněně uzurpuje wikipedie. A o její objektivitě lze jen a pouze pochybovat, neboť rozhodně nereprezentuje ani "lid" a ani "státy," dokonce ani "univerzální myšlenku." Reprezentuje totiž pouze (nejsilněji) Wiki-rozhraní, a v druhé řadě autoritářský aparát, což jistě je způsobem jevení "na venek" u administrativní organizace centralizované kolem napěchovaného fondu. A rozhodně myslím, že počínaje odvážným napojením tohoto projektu na místní novinkové agentury je významnou konkurencí právě wikipedii, která se v případě mnoha států rozhodně nechlubí odkazem na jejich tisk, ale "svými konkluzemi" o jejich historii a současnosti, které by jistě nepodepsala .. ani tamní opozice.


Tím, že by se stejnou technikou reprezentovalo množství zemí, a ta by v jednoduchém a informačně bohatém rozhraní nabízela totálně jazykově-bezbariérový vstup, by mělo být bez problému dosaženo zlidovění prostředku, které by tvořilo zásadní zpětnou vazbu k jmenované zodpovědnosti mzn. novinářů. A v první řadě jde o věc jednoduchou, vědecky zajímavou, ne-málo důležitou (viz. google-obrázky: Čečensko), a jistě optimální pro první sdružení zemí hned po OSN, které má svoji tiskovou agenturu.. (pí,NNA)


Dnešní expres
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama