NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 19.4. Sloupky / Džordánský Král varuje proti jednostranným manévrům Izraelského Faraonátu..

19. dubna 2013 v 16:45 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno


Džordánský Král varuje proti jednostranným manévrům Izraelského Faraonátu


Džordánský Král Abdaláh II varoval, že pokračující jednostranné kroky Izraele tvoří silniční blokádu na cestě regionu k míru.

Tyto kroky zahrnují pokračující zakládání osad, agresi proti Islamickým a Křesťanským svatým místům, a pokusy vnutit Judaismus svatému městu.

Král Abdaláh, během setkání s delgací Amerických senátorů poukázal na fakt, že dvoj-státní řešení je jediná cesta k dosažení bezpečnosti a stability v regionu.

Americká delegace zahrnovala K Ďžilibrendovou, L Grehemovou, J Hvivina, A Klubačerovou a W Kuvena.

Setkání se dotklo mnoha otázek, včetně situace v Sýrii, snahy vyřešit Palestynsko-Izraelský konflikt dvojstátním přístupem, a způsobů posílení vztahů mezi dvěma zeměmi.

Král zopakoval potřebu najít vyčerpávající uzavření situace v Sýrii, aby skončilo krveprolití, byla zachována jednota země a národa, a zajištěna bezpečnost Syrského lidu. Také mluvil o práci Džordánie pro Syrské uprchlíky.

Americká delegace projevila nadšení Královými postoji pro založení míru v regionu. Také ocenili královu moudrost a vedení v přístupu k důsledkům "Arabského Jara," a unikátní model demokratické transformace v této zemi.

Ocenili jeho roli v podpoře snah upevnit bezpečnost a stabilitu na Středovýchodě vis-a-vis "bezprecedentní období pro tento region." (NNN)

Spolupracuje spíše al-Nusra s Tel Avivem v Golanu, nebo Rijád, Ankara a Dohá s al-Nusrou proti Tehránu a Bahdádu? O velmi zajímavé a nákladné dezinformační kampani a tzv. "realizacích"


Hysterický výkřik "emigrantů z Indie, Mjanmaru a Íránu" (8.4. ag. Bernama), že raději zemřou, než aby se vrátili domů je pro prolhanou Austrálii typický, vzpomeňme "Agenta X". A pro média syntetizující pro Australské oligarchy některé události také. Všimněme si, že zde jde o podezření z dezinformace hromadně pomluvačného typu, stejně jako čerstvější sada, sahající od Palestinského denníku, přes Reuters/Francie/OSN, až k vyslání "těch správných signálů" ohledně al-Nusry, a "těch správných lidí" pod ruce Asadovým vyšetřovatelům..


Je to totiž popořadě asi takhle: Reuters, resp. Francie zajistily na Středu 10.4. proslov jakéhosi al-Gulaniho, který, aby následující komplexní dezinformační kampaň získala potřebné publikum a důvěryhodnost, vrhnul světlo na teroristickou podstatu Al-Nusry (o které ostatně ani předtím nebylo naprosto pochyb, krom kriminálních médií a Západních politiků, kteří se k těmto jednotkám v Sýrii "prostě nevyjadřovali"), a to tak, že spojil v řeči "proti-Irácké elementy" s těmi "proti-Asadovskými," aby se tak zalíbil chybějícími argumenty stále zatlačovanějším hlasům (svobody) v Iráku. To tedy byla vnadička celé další série lží: "Irácká AlKajda posílí proti-Asadovskou Nusru v Sýrii." A nějaké ty žvásty o "plánech spojit Irák se Sýrií" nebo dokonce i Libanonem.

Přezdívku "Golani" pro takového "velitele" Nusry pak snadno rozložíme podle schematu, které jsme na těchto stránkách také dotazovali: tj. zda podpora Izraele proti-Syrským teroristickým jednotkám v Izraelem Okupovaném Syrském Golanu zahrnuje také spolupráci IOF s Al-Nusra na okupovaném území Sýrie. Pak jistě takového návrháře lží napadne pro velkou "Nusrovskou" kampaň, která rozhodně nemá nic řešit (v této chvíli již Al-Nusra objektivně neexistuje) použít "mluvčího" jménem Golani, nebo Gulani. A aby takový proslov Gulaniho 10.4. byl zajištěný především v tiskové agentuře NINA, tj. Irácké, je jistě potřeba vystoupit z čistého klamání, a sem tam zaplatit nějaké realizace. Pak přichází v pátek 12.4. zpráva Reuters (zachytila NNA), že prý Francoužští mluvčí v OSN začínají nějaký (střevní?) pohyb ve věci Al-Nusry "protože nyní mluvčí.." a tak že by "OSN podpořilo sankce.." : čímž Reuters po získání pozornosti k této sérii lží nad Irákem zajišťuje také špatně zaměřenou kritiku konzumentů těchto podvodů a fikcí.

Ideálně totiž bychom měli reagovat "sankce? a to jako oni s Nusrou doteď obchodují?" nebo něco takového.

Zde je i dost možné, že realizace sahá právě od Reuters až k pracovníkům Francie v OSN, kteří by opravdu nějaké krycí aktivity v OSN ohledně "Kajdy a Nusry" spustili. Tedy 10. nás zaujme Nusra, 12. máme nadávat na Francii, a tajně máme doufat (což se asi týká širšího publika vč. bulváru?), že ačkoli doteď padouši podporovali teroristy v Sýrii, "nyní už zakročí alespoň proti jednomu," za povědomě známých okolností "sankční komise OSN 1267 proti AlKajdá." A teprve teď přichází pravý a jediný obsah celé kampaně, právě podobný onomu chvění z Austrálie, které bude patrně "bokovkou ze zbylých peněz proti Mjanmaru, Indii a Íránu." 15.4 zadrží Kurdské bezpečnostní složky !!v Enberu!! 47 teroristů a pašeráků zbraní do Sýrie. Den předtím (14.4.) musel Kurdský parlament popírat tvrzení, je jedno jaké, které vrhá drobnou pochybnost na tamní vládu. A 15. najednou napěchovaná zásilka proti-Syrských agentů a pašeráků zbraní v demonstracemi postiženém regionu.

15.4. přichází další obsah, tentokráte "všeobecně líbivý:" tisk v Palestyně osočuje Saudii, Turecko a jejich Ministry Vnitra z podpory teroristů v Sýrii, a "informované zdroje" v tomto článku se obecně věnují pouze osočování vysoce postavených osob, resp. celých národů v regionu. Jistě bychom s nálepkou "informovaný zdroj" čekali něco jiného, než nepodložené konkluze. Na př. konkrétní detajly, ilustrace. Nic, pouze "Nusra spojená s AlKajdou" a to vše namířené proti Turecku a Saudii. V první řadě si všiměme, že jak tato zpráva (WAFA/al-Manar), tak onen proslov "Gulaniho" hraje právě na element "přepólování," pro který patrně desinformační laboratoře očekávají příznivé podmínky: v Iráku jsou argumenty dodávány těm stranám diskuse, které stojí "za Asádem," a byli pro plytké argumenty na obou stranách v opozici, zatímco zde jde pro-Asádovsky kamuflovaná proti-mírová kampaň ze samého centra "Arábie a Muslimánie," z Palestiny.

Obě zprávy tak sázejí na "bod obratu v regionálním pohledu (na Sýrii)," a tento se snaží osadit především nenávsitnými mezistátními agendami, a vůbec tradičním "informovaným" osočováním. A konečně poslední, úplně stejně jako v Iráku provedený tah přichází ze samotné Syrské agentury SANA: "množství vůdců teroristických skupin a brigád přiznalo, že získávali zbraně od cizích zemí."

Jde tedy jistě o nějakou podobně velkou zásilku "kapitulující Nusry," která má najednou touhu strašně přiznávat obsolutně evidentní věci, jen namířit důsledky na "ty správné aktéry," tj. tak, abychom přiživili tradiční nesváry nebo spíše předsudky v regionu, a na př. rozvrátili Írán a Turecko pomocí posílení "jednotného názoru Iráku a Sýrie?"

Ti Syrijští - najatí - přiznavači "deklarovali vinu" Kataru, Saudii, ale ovšem nejsilněji házeli vinu za situaci v Sýrii na Turecko! Dokonce CIA Agent "Majkl" z Jordánska jim prý slíbil asistenci. Shodou okolností tito v Sýrii evidentně vyslechnutí mluvili o "schůzi 48." Což dává pouze obě zprávy vizuálně dohromady pro jejich tvůrce, a ověřují si tak "hloubku provedení," resp. "závažnost chyb."

Nás v tomto momentě zaujme, jakou důvěru vkládají regionální státy různým klamným výpovědím, ať už jakkoli "efektivním pro mzn. diskuse," ať už jakkoli "potřebným," jakou důvěru tyto vlády mohou vkládat do teroristů, a do jejich "příspěvku regionální nevraživosti a předsudkům." Já bych jim nevěřil ani nos mezi očima: nejsou to přátelé, ani nějaké civilní oběti neštěstí.

Naopak. A závěrem: Turecká televize, která nejspíše opakovala starý monolog Asáda na téma "Dominový Efekt" je povelově zapojená do tohoto schematu. Čili: žádná Austrálie, žádné sankce na Nusru, žádná politická podpora Kurdýzie nebo Enberu teroristům na Irácko-Turecké hranici, žádný autentický článek v Palestinském denníku, žádný informovaný zdroj, a žádné novinky k podezření Saudie, Jordánu, Turecka a Kataru ve věci.

Nadále se přikláníme, a absolutně to doporučujeme všem zemím regionu bez ohledu na míru konzervatismu a pro-západismu, k názoru, že regionální země mají totálně upustit od vzájemného podezření podporovaného a povětšinou i vytvářeného co do věci i do řeči médii.

A tak zároveň trváme na náhledu, že Katar a Írán (atd.) se liší ohledně Sýrie nanejvýš v názoru, zatímco jejich podíl na něčem velmi nelegitimním natož na financování na př. Nusry, je naprosto nepředpokládaný. Korporované informační zdroje podporují tato podezření prostřednitvím nativních denníků v různém směru.

Mezi reálné hlavní podezřelé patří soukromí donátoři terorismu a dezinformace z prostředí organizovaného zločinu a z oblasti šíření informací, která je jistě kriminálně dostupným segmentem biznisu.

Navíc u většiny běžných regionálních schemat nevraživosti bylo případ od případu ukázáno, jak, a že jsou uměle mezi dotčené země vkládána, zatímco nadávající a podezírající země povětšinou mají aktuálně všechnu dobrou vůli vztahy s druhou stranou zlepšit, jen k tomu podstrádají informační komplement. Nám osobně stačí, klidně to zopakujeme, když Saudie a Katar veřejně odsoudí některé připsané akce Nusry, a Nusru jako takovou. Tím jsme získali pozitivní výsledek pro region i pozitivní dějový a vzorový prvek pro vývoj v Sýrii, a zjm. demotivační faktor do rovnic mezi opozicí a terorismem. Doporučujeme konfrontovat Syrskou i Iráckou skupinu v Kataru za účelem získání dalších spojek celé agendy pro regionální šetření. A opakujeme pro Srilanku vhodnost dialogu Indie-Pakistán-Srilanka s garantem Írán a třeba Turkie. Na př. v Alátě (pí:SANA,NNA,NINA,NNN)


Dnešní expres
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama