NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 15.4. Tisíce lidí se zúčastnilo v Enberu upomínky na okupaci Iráku, která "vyústila v vykolejení bezpečnostní, ekonomické a obecné situace"

15. dubna 2013 v 16:53 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Titulní urgence * K Somálsku má Světová Banka stejné proslovy, jako Boko Haram k Nigeriskému Prezidentovi?? (NNN) * Venezuela zvýšila bezpečnostní opatření proti Trumanovským operacím Vošinktonu a teroristických elementů jím sponzorovaných, zaměřeným nic více než na destabilizaci země popř. dezinterpretaci uměle vyvolávaného "volebního" násilí v neprospěch voličů. Jedním z nejhlídanějších jistojistých terčů silně pro-Amerických Venezuelských elementů je Čavézův !ástupce Maduro (PL) * Kuvajtská Agentura naznačuje, že v případě "leteckých útoků" jde pouze o to, že i "proti-Asádovské" Arabské země respektují volná protiteroristická pohraniční ujednání sousedů Sýrie s touto zemí; tedy, aby se ve světě nerozebíralo do posledního detajlu, kdo se dotknul něčeho strašlivého v Sýrii, a kdo se opovážil s někým na jedné straně nebezpečného konfliktu prohodit slovo, maskují se běžné diplomatické a další kontakty sousedů se Sýrií podobnými "kachnami." Ono totiž to Západní vměšování do regionu, na př. Irácké šťáry na letišti a pod., není ohledně Sýrie zrovna vítané, a to ať už jste na straně kohokoli nebo čehokoli. Na př. lze vcelku bez problémů věřit, že nebýt Egyptem utvořená kontaktní skupina pro Sýrii pod konstantním útokem a pošpiňováním z Evropy, Ameriky a tiskovek, nejspíše už by v Sýrii bylo po jednáních. Proti takové definici jsou analýzy Lavrova i OSN v úrovni odtažitých frází. Podle mě je to nyní asi tak, že pokud si tradičně proti-Asádovská Arabská skupina uvědomí nikoli svou chybu, ale nesmyslnost své adopce západního primitivismu "buď anebo," a pokud - nic mimo to a nic nad to - řeknou konkrétní, pevná a slyšitelná Ne západním schematům nejen v Sýrii, pak tím teprve vložili konflikt do rukou svého regionu; a počítáme-li s konkrétně dosaženým diplomatickým efektem, pak lze věřit, že takové aktivní vymezení diplomacie k Sýrii na regionální hráče by mohlo vést k odstranění základních překážek mírového řešení, a přistoupení jedné nebo druhé strany na návrhy zmíněné formace v regionu. To jistě předpokládá pokračování v tom dobrém, co bylo objeveno pro regionální vztahy, nemálo narušované zahraničními zájmy, a sotva kdy legitimními "postupy." (NNN) * Vysoké integrace dosáhly vz vz Asijsko-Arabského Íránu a Africké Burundi; Burundský Prezident je označil za konstruktivní. Dosahují od společenských a vědeckých až po obchodní, pracovní a ekonomické sektory (NNN) * Podpora Líbie a Kataru pro současný Egypt se zaměřuje na robustní posílení měnové rezervy Egyptské Národní, což v podstatě potvrzuje další rozměr podvratných mzn. útoků na Egypt: snahu podrazit vedle jeho politické stability a turistické přitažlivosti ještě jeho ekonomiku spekulacemi na černém trhu proti jeho Libře (NNN)
 2. Titulní události * Tisíce lidí se zúčastnilo v Enberu upomínky na okupaci Iráku, která "vyústila v vykolejení bezpečnostní, ekonomické a obecné situace" v Iráku, jak uvádí jeho ofic. tisková agentura / NINA / Mluvčí demonstrantů v Enberu Šejch Saýd el-Lefí uvedl 9.4. pro NINA, že velké shromáždění je připomínkou 9. Dubna, kdy anglo-americké síly okupovaly Irák / Léfi dodal, že lidé ze všech měst a městeček provincie se zde sešli k památce této evro-americké okupace, která zničila projekty ve službách, infrastruktuře a stála životy tisíců nevinných lidí / Dodal, že si to připomínají i kmenoví vůdci, a básníci a učenci v básních (NINA) * Írán odpoví na hru Betlfild vykreslující "dobytí Tehránu" Američany hrou "Útok na Telfajr." Tak to už aby Hizbaláh vydal hru "Atentát na Papeže" a Palestyna "Pomsta na sportovcích." To ne, přijde mi to dětinské. Spíše vymyslete stolní hru "Volby v USA," kde by šlo především o sázky, alkohol a samozřejmě o peníze a výhody. Ale aby nebyla demoralizující, naopak! (NNN) * Irák: Enberští nedají na kolektivismus dopustit, dále se scházejí k tichým protestům a modlitbám na rozlehlých prostranstvích. "Změna režimu obvykle zemi neuživí" - budou naléhat na rychlý a pozitivní přístup ke svým požadavkům, a samozřejmě na dialog v politice.. Málokdo z nich vyhrožuje ozbrojeným převratem, nebo "de-fakto nikdo" (NINA)
 3. Titulní akce * Jemen se zúčastní Dubajského dopravního veletrhu 6-9 Kvt (SABA) * Jemenské Sanaá vypsalo řízení na realizaci největšího parku v zemi, na bývalém úředním území ozbrojených sil ("První Obrněné Jednotky") / SABA / * Gazaň, neboli nejspíš Afgánská "Dobroměšť," město se zajímavou historií bylo představeno jako Centrum Islámské Kultury (BNA) * Socialističtí zaměstnanci, kapitalističtí zaměstnavatelé, společné Korejské ekonomické zóny (KIZ) odsoudili zpolitizování a zneužití zóny Americko-Korejskou Okupační Autoritou (KCNA)
 4. Priority míru * Jemenský ministr dopravy se zúčastnil eurasijského ekonofóra v Turecké Hištně, které skončilo v Pátek (SABA) * Izrael "odmítá dělat gesta dobré vůle vůči Palestyncům," a pokračuje tedy v široké škále tyranií, buzerací, terorismu, genocidy a dehumanizace na domácí, přeshraniční i mezinárodní úrovni, "neboť Palestynci stále sabotují mírové hovory." Docela by mě zajímalo, zda je někdo schopen udělat v Izraeli anketu, zda je nebo není vláda koloniální, a zda ano či ne s tím "Izraelci" nebo Izraelci souhlasí; a zda s plným vědomím účelů a důsledků. Ve zmíněném postupu Izraele, sloužícím jako "pozvánka k mírovým hovorům" na př. výjezdy s bagry, lze shledat zhruba stejně hluboké a důstojné prvky, jako v proslovech Prezidenta Americko-Korejské Okupační Autority (AKOA) směrem k jeho severním krajanům. Tedy že "jsou komunistického etnika:" je to stejně obsahově vydatné, jako předložená "pobídka k mírovým hovorům." Alespoň můžeme s povzdechem přiznat, že v Izraeli existují určité změny, na př. v médiích. Jen je otázka, zda to není jaksi "vše." Ona totiž "kolaborace kolonistických elementů" s kolonizovanými je nepopiratelnou vyjímkou v historii každého národa, ale kolonistické pařáty nakonec musí uskřípnout regionální změny silově: tak jako dobro nevítězí sepsáním svých cílů na lístek, nevítězí ani nejednotou mezi elementy zla (NNN) * S Bahrajnem a Íránem se to evidentně mělo zhruba jak jsme vylíčili dříve. Nyní již Bahrajn zredukoval míchanici terorismu a špionáže na terorismus, a volá po Íránu ku zlepšení vz vz. Tak věříme, že nový pohled regionu zůstane co nejdéle (NNN)
 5. Mír a regiony * Egypt a Katar dohodly hlubší ekonomickou spolupráci, vyplývá z tiskovky v Dozze (NNA) * Předseda Japonsko-Korejské společnosti Kenki Nakamura předal v popředí delegace květinový koš Kim Čong Unovi k prvnímu výročí jeho zvolení do čela strany (KCNA) * Afghánské Vnitro oznámilo úspěšnou policejní akci, při které byl zadržen místní šéf detonační buňky a zbrojař Talibanu v Hilmenském okrese Dindubrí (BNA) * Bilorušští experti a vědci se účastní 8. Mzn. Konference k "Jaderné Energii Společnosti a Bezpečnosti 2013" v Moskvě: spolu na př. s Čechy, Slováky a Poláky (BEL) * Jemenský Ministr Zahraničí pozval prostředkem Etiopské ambasády pozvánku svému Etiopskému protějšku, aby mohly být provedena výrazná posílení a efektivace vz vz (SABA) * Jemenský MZ Kirbi se ve Středu rozloučil s končícím Iráckým ambasadorem, probrali ještě výhled bratrských vztahů obou zemí na posílení. Popřál Asadu al-Samarajovi úspěch v dalších povinnostech (SABA) * Kurdská delegace jednala v Bahdádu v pozitivní atmosféře s premiérem Malíkem, přinesla i zprávy Kurdských ozbrojených sil (NINA) * Argentina a Vene probraly možnosti prohloubení ekonomicko-sociální integrace zemí MERCOSUR (NNN) * Marocký Král Muhamed Al-Svah přijal OSN Rosse ve věci Sahařanů (NNN) * Zim je první zemí, která spustila program Vodní, Klimatické a Rozvojové bezpečnosti, se zvláštním ohledem ke zdrojům vody (NNN) * Azerbajžán posílí spolupráci s Vjetnamem - MZ Memedjarov (NNN) * Turecko navýší fosilgazimport z Iráku, Íránu, neplánuje přistoupit na prapodivné Izraelské sankce proti Arabským a Asijským zemím (NNN)
 6. Krimi a předsudky * Účinkující Korejští umělci Dubnového Jarního Festivalu uctili květinovými koši a množstvím samostatných rostlin sochy Prezidentů Kimilsunga a Kimčongila na kopci Mansu (KCNA)* Jarní posílení policie v Afgánské Ptáči cílí zjm. na produkci drog (BNA) * Írán žádal identifikaci, potrestání uživatelů ch. zb. v Sýrii, na setkání s šéfem protichemickozbrojní konvence v OSN (IRNA) * Teroristé budou trestáni hrdelními tresty bohl. na jj. sektářskou příslušnost - el-Šimeri (NINA) * Kptgen. Mzvendili: nevím zda je potřeba robustních vztahů policie s občany. Spíše jsou dle mého názoru třeba "vůbec nějaké vztahy policie vůči občanům." Ono robustní samo o sobě se snaží předjímat existující "pevné vztahy." A o těch lze za daných okolností v JAR pochybovat. Ostatně jako v USA (NNN)* 14 let každý - soudy v Mjanmaru s iniciátory sekt-etnického násilí (NNN) * Malajská Policie vyzvala voliče aby neprodleně informovali o jakýchkoli pokusech zastrašovat voliče, bránit jim ve volebním právním úkonu anebo vyvolávat nepokoje; některé skupiny slíbily narušovat volby (NNN) * Amán, Džordánie, hostil první reg. k/f k obch. s bíl. masem (NNN)
 7. Dezi - antiDezi - prevence Dezinformace * Volební Pozorovatelé EU se odmítají vyjádřit k proceduře Pakistánské Volební Komise vyřazující ze hry korupčníky na př. přes účty za elektřinu: "není to pověřením (mandátem) naší mise;" doufají v plnou účast žen jako kandidátek, což by jistě oživilo diskusi o regionálním míru.. (NiW,pí) * Koblerova návštěva v Mozulu byla plánovaná (NINA) * Zambijské úřady popřely, že by zakazovaly bývalému prezidentovi účastnit se slavnostního jmenování prezinta v Keni. Bývalý prezident Banda je vyšetřován z korupce, ovšem tentokráte se nedostavil na ceremonii proto, že prostě nestíhal. Tak praví úřady. Čínská agentura vše ponechává zprávu v takovém větném pořadí, že padá podezření právě na Keňu, a nepozorný čtenář dojde k závěru, že Zambie má o tamních volbách "své pochyby." Uzavřeme tedy logickou indukcí, že "Zambijský MZ popřel jakékoli zhoršení vz vz s Keňou, a označil zprávy spojující volby v Keni s úředními zákazy cestování v Zambii za nepodložené fabrikace." (NNN,pí) * Čínská ambasáda vyslala personál aby dohlédnul na rybářské aktivity Filipínců (XINHUA) * Zpráva XINHUA k Syrskému ostřelování Libanonu je vhodnou rekapitulací řady lží, a navíc velmi kvalitně tyto lži spolu kombinuje. Z toho, jak se zpráva odvolává na "místní média," je zřejmé, že jsou nekriticky přebírány a zesilovány pochybné informace. Jistě: nějaké šrapnely nejspíš do Libanonských oblastí dopadají, a někdy ani nemůže být pochyb, že šrapnely od elementů, které takto úzce spolupracují s některými velkými tiskovými agenturami. Ty pak citují "malé televize," že prý Syrské helikoptéry bombardují Libanonské farmy. Krásně se pak takové spekulace vyjímají v kombinaci s nepotvrzeným výrokem Libanonského prezidenta adresou Sýrie, kde údajně reagoval právě nekriticky a právě na takové zprávy, a ještě k tomu citovat, že "Syrské autority vyhrožovaly útoky na Libanonská teritoria." Abychom, jako Čínská tiskovka, hned dodali, že Damašek "tato obvinění" popírá. Tak popírá Damašek, nebo vyhrožuje? Opravdu nevím, co si z té kvalitně socialistické Čínské rojtrs vybrat! Možná, že "Libanonci jsou kvůli Sýrii ostře rozděleni?" Jistě, to Venezuela je také.. Asi brzy začnu podporovat Buddhisty. Tato Čína nemá nic společného s revolucí, stejně jako JAR nic s nezávislostí.. vůbec, jakmile hnije svět, velmoci smrdí jedna od druhé (NNN)
 8. Diskuse * U.S. Imperialisté a jejich nohsledi činí zoufalé pokusy zničit, s využitím každého možného prostředku, všechny politické, sociální a materiální výsledky Korejského lidu, pod správným vedením strany a velitele, stejně jako tak činili proti jiným lidem světa - ze zprávy Urugvajského socialistického hnutí 26.Března Korejské Lidově-Demokratické Republice (KCNA)
 9. Afganistán bude v době klíčové pro mírový proces pracovat hlavně na podpoře zaměstnanosti a domácí produkce (BNA)
 10. Enber, Nynyvej ohlásily standartní pracovní den ve Ťvrtek (NINA)
 11. Kurdýzký Prezident Barázany v setkání se socialisty urgoval návrat k dialogu v Iráku, v opačném případě varoval, že dlouhodobé udržování současného stavu bude Kurdýzie vnímat jako tyranii, a tedy odmítne. Mimochodem, pouze dle běžné praxe kolonistů, a s příhledem na ekonomický otisk bývalého Iráku kladu otázku, zda vedl proti Íránu válku Irák, tj. výložkovaní vojáci IAA, anebo MKO a podobné elementy. A to bez ohledu na to, do jaké míry se Íránu jevilo vystupování Iráku jako "krytí teroristů." Jedny teorie jsou jistě pro vnitřní potřeby regionu, ale mě se zdá, že je vysoce nepravděpodobné, že by Husejn praktikoval etno-sektářské čistky. Jistě v momentě, kdyby byla na stole již záminka a Americké "výzvy," a akce v OSN, a kdyby k tomu byli k disposici oklamaní a vskutku neznámo kým napadení Kurdové v lokalitách, pak by informační deformace na druhé straně vědomě zapříčinila Agresivní tahy Husejna, když na Kurdské straně vedla k secesivnímu protestu: myslím tím Kuvejt. Tj. jaká je možnost, že Kurdy nenapadl před akcemi v OSN Husejn, ale teroristé, a média pro Kurdy vše vymalovala na Husejna a pro separaci, a pro Husejna na Kurdy a na separaci a konspiraci? (pí,NINA)
 12. K výstraze Usámy Nadžejfího ze strany "Sdružení Hnutí," že vláda rozhodně netouží po opakování zločinů anglo-amerických okupantů dodáváme, že je oprávněná, neboť není problém mezi zdroji informací narazit na rádoby fundovaná tvrzení, že současná Irácká politika jsou loutky USA. Na druhou stranu ovšem připomínáme, že totální nekritická démonizace a tak marginalizace "Bátského režimu" neodpovídá realitě ani pocitům vyj. např. demonstranty v Enberu, a přispívá jako podklad šíření podobných lží v zahraničním prostředí. Pokud něco, rád bych měl "Husejnovy zločiny" věrohodně přešetřené nezávislou civilní komisí, sponzorovanou tak jako v Alžírii rozpočtovým přídělem. Ono totiž na jakékoli pozměně relevantní historie není čeho se obávat, a na druhou stranu její současná forma má ještě stále nedopilované výlysky jak vypadla z anglo-americké výroby (NINA,pí)
 13. Írák s výhodou překvapení prozkoumal třetí namátkové letadlo Íránu na cestě do Sýrie. Ještě jednou prosíme Irák, aby namátkové bylo namátkové a tak spravedlivě dopadalo na všechna letadla létající do Sýrie. Pokud totiž Íránu "strategické přistupování Iráku na Americké buzerace" nevadí, pak nám ano, nedá se na to dívat. A namátkové kontroly dopadající na všechna letadla mířící do Sýrie přes Bahdád, jsou pouze drobnou kosmetickou úpravou současného stavu, který je politování-hodný. Opravdu je to asi tak vkusné jako "osvěta proti AIDS" v Ugandě! A dodáváme, že samozřejmě i třetí letadlo bylo plné medicíny a jídla. A jistě že nikoli pro Americkou pěchotu, ale lidi, kteří si pro pomoc dojdou třeba do nemocnice, nebo na ČK. To se možná EU a USA nelíbí, že i státní organizace v Sýrii mají právo na medicínu a pomoc, ale tím se skutečnost nemění (pí:NINA)
 14. Další únik r-a v Jap. FukušiměMimochodem "Sovětsko"-Americká politika "Glasnosti" je zářným příkladem makiavelismu, ortodoxního elitářského šovinismu, a naprosto nepokryté totalitní tváře Gorbačovsko-Reganovské dvojky. Počínaje Reganem vůbec dostává Trumanova doktrýna zabrat: napříč Latinamerikou, v Libanonu, Líbii, Iráku; takže nelze pochybovat, že je této politiky Gorbačov absolutní reprezentací, a stejnětak jeho "sezení s Američany" pod různými zástěrami v Ženevě a na Islandě lze označit pouze za totální rozvrat Sovětského zřízení. A za takových okolností vidíme přesně, kam celá "Glasnost" patří: do USA. Dnes lze mezi zastánce takové totalitní politiky počítat na př. novináře, kteří "lačni čekají," že změny v Palestynské otázce "přinese (ta či ona) aktivita soudruha Obamy." Takový novinář by se měl nad sebou zamyslet! Neříkám pesimismus, ale trochu orientace v otázkách kolonialismu a lidské důstojnosti kolonizovaných národů by prospělo (PL)
 15. Země, kterým záleží na životním prostředí v povodí Amazonské řeky, žádají správce webových jmen, aby vydal nyní komerčně užívané doménové jméno regionu, pro který bude rezervace jmen jako www.amazon.xy ekologickým přínosem, což je podstatným zájmem planety. Podobný precedens by znamenal rezervaci geo-nacionálních a biosferických jmen, resp. výstrahu "na vlastní nebezpečí" při jejich užívání, neboť o ně je možné propříště přijít bez náhrad ztráty. Nyní by přidělující autorita měla pouze zajistit, že žádající země uhradí společnosti potenciální ztráty, a dohlédnout, že nepůjde o náhradu v jakkoli spekulativní výši. Čili náhrada exaktní, vyplývající z nezávislého odhadu, a po smluvní době ještě přešetřena vis-a-vis reálné ztráty za kontrolní období (NNN)
 16. Je zřejmé, že "mluvčí Boko Haram" A Šekau v Nigérii bere své proslovy ze stejného zdroje, jako "mluvčí Al-Šababu" v Somálsku. Tedy i Boko Haram je silně pro-Americká Trumanistická organizace Islámského extremismu (NNN,pí)
 17. Musíme opravit Africkou Rozvojbanku: kosmetické úpravy v hlavním městě Gbagbie Abidžánu nejsou ještě důkazem nebo průvodním jevem "epochálního obratu v ekonomice země." Toliko Francouzským šidítkem? (pí:NNN)
 18. Představy, že "Křesťané Jeruzalém nepustí" jsou blud: Muslimsko-Křesťanská organizace varuje proti Izraelské památkové destrukci v El-Barek; jediné řešení v Izraeli je takové, že se něco změní v koloniálních domovinách Izraelců, a ti budou uvítáni zpátky s patřičným zajištěním. Zatím však právě takový krok Západních zemí jejich obyvatelé vylučují, a argumentují, že Izrael byl historicky Židů, a že je stejně nikdo zpátky nechce, neboť "zde nemají co dělat." Čili v druhé rovině šetření stále ještě je prostor na závěr, že zneužívaní jsou zneužíváni k zneužívání. Což také dělají.. (?) Bohužel vylidňování Izraele je doplněno (bohatými `zahraničními` fondy a) dalšími dodávkami "aktivistů" (?), takže se země proměnila ze "zóny sociálních protestů" (sotva se obírajících nějakými Palestynci..) na zemi "vítězného Netanjaha." A další aktivní součástí názorů Západního civilisty na Izraelsko-Palestynské "vztahy," je vedle plně adoptovaného "proč a jak" výkladu Izraelského "státu," srovnání obou sil jakožto "nesmyslně bojujících," avšak s převažující "tradicí a zvyklostí Arabů na násilí." Takže v důsledku "je to všechno jedno, věci vyřeší až brutální násilí, a ideálně by se měla oběma stranám `sporu` zavřít ústa, aby tak `dosáhly jednání`" - což je opravdu významný průřez západní morálkou když vstupuje na pole zahraničních věcí. Ony totiž ani vztahy rovný-rovný mezi státy na západě nejsou takových schemat ochuzeny: "všechna věda přišla od Arabů při nějaké invazi, politiku bychom měli ideálně změnit v matematiku a účetnictví, a světový mír nejlépe zajistí mezinárodní byrokracie, která eventuelně odebere zemím nebezpečnou, nekontrolovatelnou suverenitu." Je to přesně jako s vnímáním zákonů: nenávist ve společnosti se odstraňuje policejním honem na nenávistníky, všechny problémy se ideálně odkládají do zákonů; a je sice strašné, že se rozpadá společnost - jen aby člověka ale neomezovala; avšak sociální stát je povinnost vlády; jistě žádný papaláš nezaslouží důvěru. Ale když oba potenciální viníci v Katyni říkají, že jejich vyšetřování odhalilo 20 tisíc mrtvol, pak je alespoň jistota, že v Katyni tyto mrtvoly jsou. To se pak nelze divit, že jsou "Arabsko-Izraelské války" - "tradičně Arabské!" (pí,NNN)
 19. Hlava Íránské Národní Komise Bezpečnosti a ZP Alois Burúžirdý došel k závěru, že "ať je to tak nebo tak, Západ jednoho dne přizná práva Íránu na jaderný rozvoj." Já jsem zatím došel k závěru, že jsou koloniální pohledy v Západní společnosti hluboce zakořeněny, a to zejména mezi lidem. Tak na př. lid začalo zaměstnávat přemnožení v Africe a Indii, jakmile musí kolonisté odtamtud stahovat své drzé pracky; pokládá "asijské, turecké přistěhovalce za infiltrační riziko" zatímco své "safari" a "helpy" návyky nedokáže nahlédnout; v neposlední řadě má s argumentací na téma "infiltrace" pevně spojené téma "vyhlazování a nacismu." A v podstatě ke každé dříve koloniální zemi zde lidé mají hned po ruce nějaké odporné zjednodušení tamních lidí, a zejména soudy o tom, co je pro takovou zemi dobré a co nikoli. V podstatě Západ trpí defétským pesimismem a utkvělou představou o své jedinečnosti, srovnatelnou s archaickým katechismem, že "příroda byla stvořena aby jí člověk vládnul." To je totiž právě kolonistický katechismus, a pod přírodou nehledejme nic jiného, než zahraniční poddané, resp. vztah poddaného k mocnému; takže doufejme, že na takovou konstelaci zaberou různá překvapení a zajímavosti, a nové metody na všech doposud západního polích "národního a mezinárodního projevu." Protože pokud jakákoli novota z Afriky a Asie v konstruktivním a seberealizačním oboru nebude mít na tuto náladu vliv, pak nemá pro "bohaté a tlusté Afričany" ani smysl zakládat si v EU safari nebo skanzeny, což by jistě byla velká škoda!!! (NNN)
 20. Podřízená pozice Jemenu, srovnatelná s velmi známým stavem v Afghanistánu, kdy většinu jeho "velkých zpráv" tvoří "děkování zahraničním sponzorům," je jistě podpořená silnou ekonomickou diverzí proti této zemi. Rozhodně nelze srovnávat s poděkováním Somálského Premiéra Ugandskému Prezidentovi za konstantní podporu a bezvízovou politiku, neboť přeci jenom vedle Ugandy, Jemenu a Íránu Somálsko nikoho prakticky nemá: naopak země oslabené mají "přátel k děkování až příliš," zatímco známky spolupráce "děkovné a dotační" vztahy rozhodně nenesou. Ani v Indii, ani v Africe.. Jinak zpětně neguji náhled, že by běžní přátelé, jako na př. Saudie, Jemen kolonizovali, a ponechávám kolonizaci Jemenu jako nad-regionální fakt, takže proti ní můžeme hledat cesty i v posílení vz vz se Saudií a pod., když se daří odstranit podezření v jednom bodě, lze na to přistoupit jistě i v druhém. Identifikace kolonistického vlivu podle "Many tolk," čili "Povídání o penězích," je velmi profesionální nástroj, a už ani nevím, že by agentura Mathaba? (NNN,pí)
 21. /Diskuse 19. meziparlamentní unie Arabských zemí připustila, že protesty v regionu jsou stejně jako kdekoli jinde reakcí na upadající politický, ekonomický a společenský stav, ale ovšem i morálku, a pozdvihla především ty regionální aktéry, kteří něčeho dosáhli mírovými prostředky. Což je optimálně Egypt, Tunísie (NNN)
 22. Líbí se * Pakistánská předvolební vláda vytváří příkladně humornou atmosféru, úředníci a policisté si naopak zavařují na lepší časy.. - Azam Chalil (NiW) * Členové Korejské Jednotky 630 označili vojenské instalace Americko-Korejské Okupační Autority za "nechutné," a několikrát jednohlasně zopakovali "Chráníme vlastními životy Ústřední Výbor vedený Kamarádem Kimem Čong Unem!" na dříve slíbeném setkání Jednotky s umělecko-hudebním uskupením Murenbung, které dorazilo spolu s nejvyšší státní exekutivou k této jednotce "živých projektilů" (KCNA) * Indunýzská vládní kulturní delegace vedená Heri Ántere Dredžetem, starším expertem ze štábu ministra Turismu a Kreativní Ekonomie, dorazila ve Středu do Peťingu, aby se zúčastnila 15. Kimilsungijského Festivalu (KCNA) * Biloruský Prezident změnil tvář administrativy, napomenul pohraniční stráže k maximální aktivitě; a "pokud výměna ve vedení nebude postačovat, budou změny tvrdší" (BEL) * EU Eštunová a OSN Kimun vyjádřili sympatie svých zemí s oběťmi zmt. v Bušéru (IRNA) * Irácká Kurdýzie objevila další ložiska ropy (NINA) * Peruánská veřejná podpora prezidentu Humalovi: přes 50% (NNN) * Katarský Šejch Hamad navštívil pracovně Etiopii (NNN) * Ghanská Ekonomika vzrostla o 7.9% nejvíce ve službách /2012 (NNN) * Nový Keňský prezident přísahal, že naplní všechny nové parametry ústavy 2010, vč. úspěšné realizace distribuce výrazného zlomku (? = protikorupční stupeň 1) části centrální moci v regionech (NNN) * Marocký Král spustil projekty Obnovení Řemeslné Výroby ve Fez (NNN) * Filipínská ekonomika je zdravá, jen je třeba více zaměření politiky na sociální sféru a podporu pracovních míst, dovzdělávání - Azijrozvojbanka (NNN) * Saoudie pokračuje v loni započaté reformě turistického a poutního sektoru, vbb. se očekává i zvýšení přílivu turistů - Ministr Náboženských věcí Hadžár (NNN) * Egyptský Mursí bude údajně (tvrdí XINHUA) k disposici každý den o půl jedenácté večer našeho času k disposici na Tviteru, jistě lze poděkovat za mír (NNN)
 23. Zajímavé články: Indonésie zvítězila na Tuberkulózou / Ghana vede v prevenci AIDS (NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama