NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Rebelka, Írán a Azerbajdžán na "puntikovano"

2. dubna 2013 v 15:24 | piNews |  Archív z rubriky nezařazeno

Íránský vyslanec pro Azerbejt Pakaín zdůraznil v rozhovoru s IRNA, že obě země mají potenciál upevnit kulturní a rozvinout a posílit tržní spolupráci a tranzit zboží: "věřím, že Írán a Republika Azerbajžán mají velmi efektivní potenciály pro přiblížení takových potenciálů, což může vyústit v konvergenci mezi dvěma zeměmi, a obrátit je směrem ke strategickému partnerství " (IRNA)...Íránská Ambasáda na mediální osočení, že Írán vysílá do Azerbajžánu separatistický rozhlas ( Svobodný ... = nejhorší řada rozhlasů na světě, totiž vždy separatistických , dodnes jsou aktivní proti Číně, Pakistánu, Bilerusi, Ukrajině, Rusku..), jednoznačně poukázala na fakt, že v proti-Íránských rádiích také vysílají namnoze Íránští exilové, a stejně tomu bude i v případě proti-Azerbajdžánského rádia "Svobodný Tališistán," se kterým nejspíš Írán nechce mít nic společného, když prahne po strategických vztazích s Azerií "jak je." Protože, když zvážíme, jak to dělají třeba USA, tak pokud chtějí někoho rozvrátit, pak obvykle nečimčarárají za jeho okny o strategických vztazích. Viz Pakistán: "USA `zažily` s Pakistánem dobré a špatné dny," to je země zhruba v jedné třetině teploměru "kdo je nepřítel USA," kde jsou aktivní složky USA podporující oteplení. Pak Afganistán: ten je okupovaný a kolonizovaný, takže "USA chtějí jen a jen v strategické vztahy." Anebo Rusko: "je třeba restartovat vztahy."


Je pak snad zřejmé, že chce-li někdo rozvrátit ústavu té které země, obvykle se k jejímu vedení nelísá. Neladilo by to ani k mezinárodně-komunitní "róbě" takového "premiantského státu."


Ta přeci zahrnuje právě prvky soustředění kočičko-pejskovských komunitních aktivit proti cílové zemi.. Jinak by nebylo jak "nenápadně rozvracet," kdyby se všichni "z nejmezinárodnější nepopul(ované) mezinárodky", alespoň svou svrchovanou idiocií nepodíleli.


Ad. Svobodná Evropa fáze II. / věc Apetito, Mitterand: koho rozrušují malí zrzatí árijci poskakující s dřevěnými meči kolem chlupatého dobráka, ba opírající se o těžký kamenný náhrobek v úžasném triumfu, že "Pohřbili ho jako psa!" (Rignier A-S 26.10.2011) ? - na plakátech zbrusu nové Disnejovky? - pak jej uklidním: nejen, že jde o kompletně podfinancované a bezobsažné psychologicky-operační dílko, zaměřené na implantaci termínu "rebelík" (každopádně v této oblasti: zlehčit zatvrzenou odtažitost rodičů pomocí dětí; schéma používané masově v ČSSR `69 proti Kubě) mezi mladé rodiny.


A ani nepřekvapí ohavná vlezlost, s jakou má "bojovnice" roztrhlý rukáv, "že i chudák může vypadat jako šlechta." Písmo je pak vyzdobeno tak jako luk nacistickou symbolikou (fasci - svázat), ale konečně jej uklidním proto, že ti malí bojovníčci vypadají ještě dementněji, než opravdoví zástupci takové třeba "AlNusry" v akci. Jistě maminky zatvrzelým nákupem želetavských produktů podpoří zápal svých malých .. pro zbraně, jejihž oslavou plakát - pro děti atraktivně - přetéká. Až tak, že na plakátě a jistě i ve filmu poskakují nikoli kliknutím myši naklonovaní rebílkové, ale debílkové. A jen tak bokem: co mají Vikingové a podobná de-fakto mytologie fakticky ale i jen epicky společného s rebelií? Co s ní má společného vlastník hradu a ** kroužkované vesty **. Jistě: vyslanec pro Sýrii USA, fašista známý z Jižní Ameriky a Iráku svými metodami, má právě velmi podobný křižácký hrad na svých f/b stránkách.


A kroužkovaná vesta? Ta není obsahem plakátu proto, že je tam viking, naopak viking tam je až proto, aby mohla "zaznít ona vesta." Ta je patrně jedním ze základních obsahů filmu a plakátu: přes mléčné výrobky maminky zajistí zdraví a vitalitu svým dětem, a vitální dítě chce vidět novou disnejovku: však je to rebílek. A všude ona ocelová vesta? Jistě jste slyšeli, že "rebelové potřebují naše zbraně k sebeobraně?" Tak taková velká filmová akce se dobře hodí: o jejich sebeobraně totiž hodlají Britové a Francouzi kriminálně krákat vytrvale, do léta příštího roku. Proto takový pres, aby se rodiče nechali obměkčit svými vitálními rebílky, a přidali se na stranu "Nenávidím vlády, a nejprve ty Arabské, na př. zejména toho Asáda!" To mi přijde velmi obměkčující, jako kuchařská romance inspirovaná autobiografií masového justičního vraha..


Velmi výživný, a asi jej nepřeložíme je článek na IRNA o filmu Argo, a ne v poslední řadě "Ne bez mé dcery," očima Francouzské právničky Iz. Coutanciere (IRNA/27-3) a odborníků na odhalování propagandy a manipulace. Snad jen tolik, že odbornice také pokládá současný kurz Íránu v EU za nebezpečnou bublinu, ba, to, že vzniklo již 5 celovečerních filmů zkreslujících roli Íránu za narušení bezpečnosti v USA. Což lze také uznat. Skupina kolem právničky chce vzhledem k uvedeným nebezpečím, slušnosti a s ohledem na ztráty v zemích, které mj. démonizoval Holyvud a Dizny, nastartovat diskuse mezi světovými parlamenty vedle jiného i o tom, že běžný, chudý američan věří tomu co se ukazuje v takových filmech, na př. že Írán je plný teroristů, kteří chtějí konec světa, zatímco taková zkreslení cíleně a dlouhodobě utvrzovaná filmaři a médii nemají do sebe nic skutečného. "Jen" ohrožují světový mír..


A k oněm pěti připočtěme celé řady a řady filmů k Líbii, Sýrii, Iráku a Alžírii.. reprodukované v současnosti v ČR. S těmi se to má často jako s výsledky google pro Čečnu.. (pí,IRNA)


Syrská Novinková Agentura SANA v Úterý 26.3. uvedla, že při dopadu několika minometných granátů na její sídlo v Damašku zemřeli tři její zaměstnanci, pět bylo zraněno.


Obecně jde zatím pouze o cílené zastrašování žurnalistů a mediálních pracovníků státního sektoru. Ústavní soud USA určitě (tiše) povolil financování právě těchto akcí jako "odstranění vojensky aktivních objektů," a dále schválil přelepku tohoto financování jakožto "peníze na informace nutné k sebeobraně rebelů."


Tento úsudek lze ilustrovat vysvětleními mluvčích NATO z doby, kdy NATO "osobně" útočilo ze vzduchu na žurnalistické a mediální zaměstnance Libijské JANA, a Srbských Televizí. Ti všichni padli za oběť nařčení z propagandy vis-a-vis stav médií u nás a na západě.Žurnalisté padli za oběť nařčení z propagandy lidmi, kteří mají ve svém volně dostupném popisu práce běžně ji zneužívat proti vlastním lidem.


Za oběť osočení z propagandy vis-a-vis anebo doložitelné kroky USA k umlčení (nejen státních) Syrských, Libijských médií na internetu i v televizi.


Za oběť tohoto nařčení z propagandy a podněcování k násilí jejich nejpilnějšími šiřiteli ve světě a zejména doma.


A jistě za oběť ohavnému srovnávání žurnalismu té země s vojenskou činností, tomuto rozsudku z per mnoha západních novinářů.


Též totálně zavrženíhodnému zjednodušování obsahu masových hrobů v Sýrii a Líbii na "poražené jednotky lojalistů," padly tímto způsobem za oběť poslední dva roky tisíce lidí. A připisovat tisíce lidí na vrub masových hrobů z dílny západního žurnalismu není přehnaná úvaha, tak jako není přehnaný dojem, když srovnáme počty obětí v Iráku: dle novinářů 30 tisíc, dle útočníků 16-160 tisíc, dle ČK přes milion; v Líbii: dle NATO 16 lidí, dle OSN 10 tisíc bez rozlišení viny, dle odborníků 70 tisíc, z čehož většina na bombardování, zbytek na válečnou kriminalitu, a dle nás zhruba 600 tisíc, aby byla stanovena absolutní hranice, která pokládá větší čísla za spekulaci, a menší za nedoložené fabrikace. Proč by tedy nebyla západní média s osvětlenými řečnickými technikami zodpovědná za jev hromadných poprav, a to v číslech tisícových, čili "nejnižších uvažovaných," vzhledem k celkovým sumám a závažnosti mediálních zločinů Reuters a AFP.


O přehazování zločinů z jedné strany na druhou, které média umějí řádně rozproudit, za vzniku kvanta odvetného násilí, ani nemluvě.


Pro západní propagandu zjednodušující Muslimy jako teroristy, jejich Jursiprudenci jako omezování svobod, Araby a Černochy jako přirozené násilníky, pak takoví inkvizitoři "konspirací" a "lojalistů," rozuměj řadoví Západní redaktorové, mají ještě své žurnalisty jako loutky, které eventuelně po prochrápaných dnech v hotelu Rixos ohlásí, že byly zadrženy "Lojalisty." Čili zločiny Západu a Rebelů navštívit a prezentovat se eventuelně pro objektivy dalších médií, že "tam byli," cílené zločiny proti Syrským žurnalistům přibližovat jako potřebné, jejich práci za propagandu, aniž by s ní čtenáře cítili potřebu seznámit, a nakonec se povalovat v postelích, čekat na obrněný transport určený pouze pro vybrané Západní novináře, protože se blíží nevypočitatelní a příšerně ubozí rebelové, a hýkat z postelí na stránky novin, že jsou zadržováni "Kadáfím."


Nutno poznamenat, že pro Sýrii žádné kompletní bombardování státních agentur technicky pro Londýn nepřichází v úvahu. Ale zmíněné novinářské zločiny proti lidskosti a myšlence žurnalismu jsou používány v OSN, kde sotva hrozí, že by Ban Kimun takový zločin odsoudil: i byť by se odehrál na náměstí, výbušnou vestou, a vzal by do hrobu ještě dvě policistky a jednoho civilistu. Byli totiž v centru města: a jak jinak, byli lojalisté! (NNA)


Poradce Imáma Chameneího pro Mzn. Věci Velájati ve Středečním Farském Širázu upomněl shromáždění voličů na svou roli u OSN v mírovém ukončení Irácko-Íránské války, označil Írán za na dosavadním vrcholu mzn. prestyže / což ovšem nepřipisoval sám sobě, ale kolektivní moudrosti Íránu. Rezoluce o kterém mluvil mimochodem uznala útoky na Íránská civilní letadla jako humanitární zločiny, a pod těmi již jsou podepsány i USA.. (IRNA,pí)Írán se odmítá bavit s Emiráty o jejich `nárocích` na trojostroví, naopak by vítal jednání o posílení vz vz, vis-a-vis Alžírie a Maroko u Sahařanska a vz vz Dle tiskové agentury IRNA trojostroví ukradla Íránu r. 1903 Británie, a spojila je se `svými` územími v Emirátech. Teprve `bangladéšský kousek` poddajného Šáha vyhandloval s velmi koloniálními OSN, nebo chcete-li s Británií, trojostroví za Bahrajnskou `nezávislost`. Nejen, že tím (přirozeně neoblíbený a amerikou vnucovaný Šáh) `střelil` tradičně Íránskou krajinu sousedním protektorům, ale navíc i zpětně uznal neoprávněné nároky Británie: bez možnosti žádat Bahrajn spravedlivou cestou zpět v OSN.


Z toho lze usoudit, že Emiráty, které v době `navrácení` trojostroví Íránu Brity ještě neexistovaly, toto nepodložené tvrzení vypustily, aby "zatahaly za koberec" pod Íránem, který, zdá se jim, příliš mnoho "čuchá kolem Bahrajnu." Naopak se domnívám, že pouze upozorňuje na fakt, že dobrý správce vyhandlovanou zemi nesvěřuje svým náboženským služebníkům, pokud tito budou vnucovat své sektářské pořádky v nově jakkoli nabyté zemi. Je otázkou jak se k tomuto prastarému kšeftu stavět: referenda zde mnoho nepoví. Poznamenjme, že Emiráty otevřeně neuznávají příslušné mzn. dohody, které vlastně neměl uznávat Šáh.. (IRNA)


Íránský MZ dodal, že v takovéto poťouchlé otázce je vměšování Arabské Ligy pouze "za zájmy Emirátů" ukázkou jejího konstruktivního deficitu, vis-a-vis rostoucí rozpory mezi členy AL: neschopnost suverenity, potřeba se zalíbit v Londýně, absence vlastní agendy vůči reálným a nikoli těm černobílým Syřanům; časy se mění, a nulové obraty přinášejí nekonstruktivní změny ve vztazích.. (pí,NNN)


Írán varoval Francii, že její snahy prosadit Londýnskou Ligu do křesla Sýrie v Organizaci Spojených Národů (OSN) budou vnímány pouze jako snaha dále oslabit roli OSN. A to už ani nezmínil, že takový krok proti mezinárodním předpisům a smlouvám by znamenal absolutní konec jakýmkoli vyhlídkám OSN na reformu: což by teprve znamenalo "konec OSN" s velkým "R" (IRNA,pí)


Odborníci NATO ke své studii, která jednoznačně zařadila útok USA na Íránská jaderná zařízení, mezi libovolné agrese, zločiny proti humanitě, které se vymykají konvencím pro takové zločiny, a mzn. terorismus upozornili, že svou studií nechtěli zasahovat přímo do politiky, ale nabídnout státům rámec, ve kterém k takovým věcem přistupovat, a jistě zjm. k této, která jak se zdá má sama o sobě potenciál změnit dosavadní paradigma v recepci Americko-Íránské agendy v EU, na Východě i v Emirátech, ale také pozici Rusi v OSN u Syrských řešení, kde Íránské agendy USA slouží k posouvání rovnováhy .


Studie také sice s konečnou platností (vis-a-vis absence "mzn. humanitárního soudu" u zločinů USA) právně zařadila projevy, ale nedokázala odpovědět, zda by bylo eventuelně pro Írán legální odpovědět vojensky: což zásadně zpochybňuje již přijaté Americké zákony, které se dušují útočit letecky na př. na Drážďany, pokud by eventuelně někdo v USA měl chuť výpadek elektřiny, nebo pád výpočetního centra v Texasu připsat právě "elementům v Drážďanech."


Jistě by tedy po kyberútoku mělo následovat až neuvěřitelně objektivní a průhledné, nestranné šetření, a pak dle jeho výsledků by Valná Hromada OSN a KLP učinily návrh BK OSN, zda je možno reagovat vojensky.
USA tedy toto vše předběhly "zákonem," a by nikoho nenapadlo vsunout do procesu nezávislé mzn. šetření, které tam evidentně naprosto bez problémů může figurovat, aniž by tím "napadený" utrpěl nějaké významné bezpečnostní ztráty.. A konečně též roztrubováním svého prvenství ve věci, snažily se USA posílit morální dojem USA, takto vyvěrající z přinejmenším podivného, zpochybnitelného, legislativního úsilí: ovšem nikoli neobvyklého. Snaha USA přizpůsobit si mzn. zákon má své trvalé místo na prezidentském trůnu USA. Zvláště před anebo po zločinu. Během něj jsou USA plně oddány do rukou propagandy a výroby "seriálových" emocí.. (IRNA/pí)


Rád bych znovupotvrdil své potěšení že Pakistánský Prezident vyzval k co nejbrzčímu jednání Tripartity před odletem do Tadžikistánu, a že toho času Afghánský Prezident označil bratrské vztahy dvou zemí za zásadní. Pokud mají novináři cizí názor, pak s ním nemusejí orodovat na chodbách státních institucí, natož s prosíkem `ije eke` o vyhánění Afgánský běženců. A pokud opravdu někdo na kterékoli z obou stran vypustil z toho, co se již týden traduje, pak je zde označení element, a tak "dimplomatického vývoje" tohoto stylu ukončení (pí:NiW)


Indie má zájem podílet se na Íránsko-Pakistánském projektu. Myslím, že role Indie v projektu je klíčová, a Írán, Indie, Pakistán a Afghanistán by měli případné vzájemné záruky, jsou-li opravdu nutné vzhledem k zažité paranoie, řešit otevřeně a u jednoho stolu. V tomto stadiu bych zatím pouze respektoval rezervace analytiků, ale navrhnul bych výraznou otevřenost tím směrem, aby Indie neztratila ani jednu příležitost na př. podílet se na kolaterálních investicích, připravit si svou stranu projektu atd. Zájem Indie o projekt je nutně reálný, a k tomu bych teprve kontrastoval libovolná podezření, co do závažnosti. Naopak bych čekal od Indie zlepšující se vztahy, zapojením kvadrilaterálně do projektu se trend nutně prohloubí a stabilizuje, a pokud si nebude Čína ve světově významné KLDR dělat nepřátele, pak jistě přispěje repolarizaci v Indii stabilní a prosperující, ve vodohospodářství vzorem - Čína, a nezávislý Afganistán.. (pí:NiW)


Ad. M A Niazi: pokud by USA chtěly dosáhnout v Pakistánu vojenské diktatury, pak je to jistě hezké. Na druhou stranu věci, které k tomu USA mají po ruce jsme již mohli vidět, a pokud bude Pakistán i během předvolebního byrokratického období suverénně požívat místa ve Spojených Národech, které si bezpochyby zasloužil, pak nehrozí všechny ostatní scénáře, jak by eventuelně "sešlo z civilního předání moci" historicky druhé demokratické vládě.. A jistě: vyhnout se stejným hadům z děr, a namísto promenádování v OSN ukazovat padouchům v každé ilegální drobnosti ostré lokty a dobré přátele. A to pak tedy platí pro technickou vládu. Nevím jaké lepší "ochranné PR" by ještě Pakistán chtěl? Potenciál pozice (pí.NiW)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama