NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

"Izraelská válečná okupace," Dr. Sebri Sejdem poradce Palestinského Prezidenta Mehmúda Ebéze, KLDR, podvod s Íránskými "zbraněmi"

17. dubna 2013 v 16:00 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

CPRK Varuje USA, J. Koreu "Nedopusťte se chybného úsudku"
Ústředí Komise pro Mírové Znovusjednocení Korey (CPRK) vydal následující informační věstník č. 1029 ve Ťvrtek.

Loutková skupina jižní Korey, ustupující před nejpevnějšími kroky přijatými KLDR bránit svou důstojnost a suverenitu, zůstává raději u absurdních poznámek, uvádí věstník, a pokračuje: Ti, o které jde, když mluvíme o režimu, včetně Čongvedeí, expertů a konzervativních médií, poznamenali, že sever ukončí provokace, jakmile by hrozila opravdová válka, ačkoli stupňuje své výhrůžky.

Popisují tyto kroky jako "hraniční taktiku," a balzamují posluchače, že pohled na severní Koreu zevnitř ukazuje, že lidé pokračují klidný život jako obvykle. 1

Také označují tyto kroky "extrémní psychologickou válkou," a "druhem propagandy."

Náš komentář k jejich rétorice o "psychologickém boji"2 a "propagandě" je, že si mohou myslet co chtějí, ale pak aby svých naivních kroků nelitovali.

Nyní jižní Korejci vyprodávají potravu a denní potřeby v extrémním strachu z války, a celé náklady zboží se prakticky vypařují.

Mnoho zemí přijímá opatření aby zajistily úkryt nebo evakuovaly své obyvatele jižní Koreje, a cizí studenti, obchodníci a instituce jsou uvrženy v chaos, snažíce se nalézt únikovou cestu z jižní Korey. 3

Loutková skupina jižní Korey přistupuje k podlé propagandistické kampani, aby si zajistila pohodlí, nutíce všechny ostatní do hrobu, ostatně tak i sebe. 4

Ostatně všechny nelítostné trajektorie (až) odplaty již byly zadány, směřujíce hlavice na pevninské USA, americké vojenské základny v Pacifiku a všechny další základny, kde má americké imperiální agrese svůj pilíř.

Značné úderové prostředky revolučních ozbrojených sil KLDR byly rozmístěny na své pozice a souřadnice cílů byly naprogramovány do válečných raket.

Jen stisknutím tlačítka je nyní možno obrátit pevnosti nepřátel v záplavu ohně.

Nicméně, režim jižní Korey mluví o "psychologické válce" a "propagační kampani". Takového opovržení-hodného aktu se dopustí jen imbecil a blázen, neznalý toho, co znamená "totální akce" deklarovaná KLDR, a neuvědomující si následky svého blouznění.

A k jejich řeči o mírových aktivitách na severu; je to pevná vůle armády a lidu KLDR aby pokračovali v produkci a konstrukci i po setmění, a aby se jejich děti učily ve školách i kdyby válka vypukla zítra. KLDR vyhrálo mnoho konfrontací s USA v tomto duchu, a pokud opět váží "totální akci" proti nepřátelským činnostem USA, pak s naprostou samozřejmostí do konečného vítězství.

Nepřátelé by měli vědět, že je éra velkého Maršála Kim Čong Una, lídra nejsilnější země a nejodvážnějšího Péktúzkého národa.

USA a jiho-Korejští váleční maniaci jsou smrtelně zmatení a spletení, pokud se jim pozdává, že přišla jejich šťastná šance. Válka může začít v každou chvíli, a co potom zbývá učinit, je leda přísný trest pro nepřátele. Opožděná lítost bude pak bez váhy, a ani nejspíš nebude nikdo, kdo by se takové lítosti pro své chybn,é ,kroky dožil. (KCNA)


 • 1) tím ovšem nejen bagatelizují odhodlanost KLDR bránit svá práva, ale ještě vydírají posluchače, že "vlastně vedení KLDR ohrožuje své mírumilovné občany," zatímco válku co do příčin a možností zakládají tito mluvčí právě tímto způsobem /pí
 • 2) snaha ukázat KLDR jako zakomplexovanou slabošskou a ukřičenou nomenklaturu, vývoj situace jako její bezdůvodné vydírání. Běžná koloniální praxe ponižování celého národa, a jeho demokracie. Přidej poznámku prezidenta AKOA o "komunistickém národě, do kterého jižané nepatří" /pí
 • 3) pak je jistě zde rozebíraná rétorika ještě snahou udržet prchající biznis na místě; ale jistě i snaha ospravedlnit politická rozhodnutí před těmi voliči a mluvčími na jihu, kteří by hledali dialog se severem, a zatím jejic&h vláda přistupuje k agresivní a pokrytecké rétorice, podporované v zahraničí, snažící se dosáhnout dialogu pouze ve slovech, ale v reálu osočováním, nadávkami a pokračujícími výhrůžkami zahraničních spojenců včetně OSN udržující daný stav věcí, nebo jej i zhoršující /pí
 • 4) podle mě sebe neohrožují, neboť plánují kdykoli pohotově emigrovat /pí

"Izraelská válečná okupace," Dr. Sebri Sejdem poradce Palestinského Prezidenta Mehmúda EbézeNesčetné jsou mezinárodní zákony porušené Izraelem; a nesčetná znovupotvrzování, že nebude žádný mír bez svobodného a suverénního Palestinského Státu s Východním Jeruzalémem jako hlavním městem. A nesčetné jsou připomínky, že Izrael se nezajímá o dvojstátní řešení s Palestinou jako suverénní zemí na hranicích z r. 1967. Tyto připomínky přicházejí ve formě Izraelských koloniálních osadnických staveb okolo a v Jeruzalému, rodiny se bojí vyhnání a demolic jejich domovů. a spousta rodin je rozdělených diskriminačními Izraelskými zákony zaměřenými na vytlačení Jeruzalemitů z jejich města!

Od počátku okupace v r. 1967, byl hlasitým Izraelským cílem zábor Jeruzaléma jako "věčného a nerozděleného hlavního města pro Židy" 1. V rámci těchto plánů Izrael vnutil několik politik separace a fregmentace na Palestinské lidi a jejich zemi, vč. odepírání Palestincům volného přístupu na místa jejich bohoslužby 2 a další posvátná místa ve Starém Městě. Jenom v Březnu jsme byli svědky jak bylo bráněno tisícům Palestinských Křesťanů, příslušníkům nejstarší Křesťanské společnosti na světě, aby se modlili na Velikonoce ve svém Duchovním i Národním hlavním městě, Jeruzalémě!

Krutá situace Palestinských Křesťanů a Muslimů je probírána v mnoha mezinárodních dokumentech, od Státního Průzkumu Mezinárodní Náboženské Svobody USA, po dokument přešetřovací komise OSN pro Izraelské osady. Poslední report mise Evropské Unie pro Jeruzalém uvádí: "Vláda Izraele selektivně vnucuje zákonná a předpisová omezení náboženských svobod a ve stejném smyslu brání Muslimům a Křesťanům v přístupu na jejich svatá místa v Jeruzalémě / Starém Městě, po celý rok." Vedle nesčetných dalších politik ve Východním Jeruzalému a širší Palestině, je právě toto realita, která dramaticky ovlivňuje sociální skupenství Palestiny.

Izrael bere ne-Židy 5 nejvýš jako zákazníky, kteří jsou přeneseni do Izraelských hotelů Izraelskými turistickými operátory, a zde jim jsou předkládány Státní náhledy 3. A mezinárodní společnost hraje přímou i nepřímou roli v této situaci, tím, že uzavírá obchody s Izraelskými turistickými operátory a vládními agenturami, které masírují pro-koloniální osadnickou agendu, než aby mzn. společnost ctila mezinárodní povinnosti Izraele 4. Fasáda "technické spolupráce" světových států s Izraelem skrývá vlády a dokonce církve, podepisující smlouvy s Izraelským ministerstvem Turismu a tzv. "Městem Jeruzalém," dvěma hlavními producenty této masírovací kampaně.

Izraelská vláda pracovala neúnavně na koordinaci akcí "města" a akcí koloniálních osadnických skupin, aby tak ještě upevnila těch druhých vizi čistě * Židovského města. Povolili osadníkům převzít veškeré majetky považované za "opuštěné" (ve skutečnosti vlastníci vyhnáni bez povolení návratu; poznámka autora) a rozvíjeli ještě další bohatství způsobů jak vysadit extremistické koloniální osadníky do srdce Palestynských sousedství.

Od Silvanu po Šejch Džara a Staré Město, Palestinci trpí denním násilím 6 Izraelských osadníků pod povolným dohledem okupačních sil. Děti jsou bity, na kněží je pliváno, a rodiny jsou obtěžovány - je to čím dál běžnějším chováním osadníků v okupovaných částech Východního Jeruzaléma.

Izraelská předpodmínka aby "Palestina uznala Izrael jako `Židovský stát`" je součástí stejného cíle: pro Palestinu, aby legitimizovala diskriminační politiku která reguluje demografii, a omezuje a zamezuje Palestinskému rozvoji 7. To je, co znamená opakovaný slogan Jeruzaléma, jako "věčného a nedělitelného hlavního města židovstva," pro nás. Přes veškeré Izraelské snahy se nikdy nezačneme cítit jako turisté ve vlastní zemi, kteří by měli děkovat, když jim okupační síla udělí několik propustek do hlavního města. Vše, oč Palestynci žádají je svoboda a spravedlnost, než upevněná okupace a pokračující kolonizace.

Naléhavost této situace nežádá nic méně, než rychlou mzn. akci, která ochrání Palestynské lidi a vyhlídky na mír, ukončením Izraelské okupace a kolonizačních aktivit. Jeruzalém je velmi dobrý příklad, který odhaluje jak Izraelská nepřátelská okupace postoupila za skoro ťvrt století.

Nesčetné důsledky pro Palestynské společenské skupenství nás nedostávají blíže k míru. Zničením dvoj-státního řešení neučiníte přítrž 8 Izraelským pocitům ohrožení! Izrael by měl být dovlečen před spravedlnost, nebo se dočkáme dalších katastrof. Konec Izraelského kolonialismu a politiky aparteidu proti Palestinským lidem, umožní ještě jednou Jeruzalému aby byl tím, co znamenal pro tři monoteistická náboženství: městem míru. (Pakistánský denník Národ převzal z listu Vlastenec, Arabské Emiráty, překlad a číslované poznámky pí-Novinky)


 • 1) rozuměj, pro Izraelce, po rozeštvání Křesťanů a Muslimů do světa /pí
 • 2) nebo v poslední době upocené populistické "sdílení svatých míst," kdy osadníci ruší náboženské rituály a ze sektářských důvodů si vynucují "bratrskou pozornost" na svatých místech /pí
 • 3) tj. úprava historických faktů, citové vydírání, nahrazování prostoru pro otázky kultem židovství, zveličování židovství a vytváření skupinových-citových pout s posluchačem, inkriminační indoktrinace, pečlivá/stabilní marginalizace jakýchkoli pochybností o "poslání Židovského státu," a konečně explicitní a všudypřítomné spojování Židovství s Izraelem. Poslední je ovšem stejně nechutný podvod na Bohu, jako v případě teroristické ideologie Takfiri. Není v tom rozdílu.. /pí
 • 4) minule jsme odsuzovali - novináře (vedle jiného-), že poskakují kolem Palestiny s nerezovou důvěrou v aktivní příspěvek soudruha Obamy, tedy nejen jako idioti, nýbrž i jako koloniální gumy, chápající Palestynce jako "něco co je in" ale krom tohoto suchého místečka beroucí Palestynce nejinak, než Izraelští, resp. Britští zmetci. Dnes si pod stejným osvětlením všimneme, že Izrael mával v OSN jakýmsi kartonem s čmáranicí bomby, aby tak legalizoval nějaký typ soukromé nebo kolektivní agrese proti Íránu. Tedy: nejen, že se ptáme, co si to v) ůb) ) ) ec nějaký Netanjahu dovoluje, urážet členy OSN svými požadavky, když nikdy požadavky OSN neslyšel, a to se na Izrael sypou už pět dekád rudá lejstra OSN. Ovšem neptáme se na toto jen tak: naopak nás zajímá, proč tuto věc nezpochybnili novináři? S jakou vážností předkládali Netanjahovy fráze a neskromné bahno, které tu ventiloval. To nic, on na OSN dlabe, on může mít na OSN agresivní požadavky proti jednomu státu, a novináři to vše berou nanejvýš tak: "snad Obama" /pí
 • 5) on ani Židy nebere jinak: je do nebes sahající rozdíl mezi Izraelcem a Židem. To druhé je sice účelově horemdolem skloňované, ale převládá to první, a Židé, tj. ti, kteří uznávají i jiné bytosti než Izraelského občanství, jsou pod ostrým státním dohledem a eventuelně klackováni místními fašisty. Shodou okolností nejen, že Izrael fakticky založila koloniální správa Británie, a nejen, že tolik okřikovaný Írán byl také Britskou kolonií, ale také skinheads, nebo neonacisté, kterých není v Izraeli poskrovnu, jsou vynálezem Královn y. Ostatně ja) ko) t) ) i druzí (takfiri): alkoholičtí promiskuitní drogově otužilí a sprostí, extremističtí antipodové. Pankáči. Čili Británii vystopujeme v koloniálním aparátu Izraele dodnes, a to elementy poměrně moderní.. /pí
 • 6) když toto řekne Palestinský politik, můžete znovu zopakovat "Palestynci jsou na násilí zvyklí?" Za koho tedy mluvíte? .. totiž jistě; mluvili jste za Izraelské osadníky.. /pí
 • 7) stejně jednoduše se řekne "aby KLDR uznala pravdu" na př. USA v tom či onom: tím by totiž udělala naprosto totéž, v první řadě by tak KLDR přijala dvojí metr (po USA totiž požadované povinnosti nikdo nežádá..), a s ním by znásobila možnost legitimních útlaků proti sobě. Je to stejné, jak kdybyste u sousedů prohlásili, že ten člověk, který je ve vašem domě a odmítá vás do něj pustit, má na to veškeré právo, a vy tam nemáte co dělat.. je to ponižující a je to kapitulace před zlodějinou, před odpornou zkažeností, která vládne současným mzn.-politickým světem. Takoví "otroci v USA" a podobné jevy byly totiž součástí této zkaž) enos) ti) , a byly jen kosmeticky odstraněny. Nemálo médií hraje podobnou kosmetickou hru s Palestinou: teče vám do bot, změňte se na aktivisty proti Izraeli, a zbytek pro-válečné a rasistické agendy můžete ponechat jak je: čtenáři Izrael považují za "test čistoty" plátku, protože, ovšem, sami přistoupili na jeho práva pouze proto, "že je to IN." Není to test čistoty: i největší dobytek umí mluvit proti svým kamarádům, aby si udržel přízeň chlebodárce. Takže pokud někdo z vás bere "pro-Palestynský" diskurz v novinách jako prověrku, pak si zkontrolujte, kolik toho povědí o "suverénní a soběstačné Africe," a kolik o "Princi Čarlsovi." Ideální je vůbec nepočítat s tím, že nějaké upřímné noviny v Evropě existují.. stejně jako politické strany: sociální politika je přirozenou součástí demokracie, a není na ní mnoho k diskusi - že z ní strany dělají zázrak anebo potíž, aby ji rušily a obnovovaly je pouze jejich až příliš uvědomnělým bojem proti lidu; resp. snahou za cenu lid ového komfortu zvý šit vlastní pre stiž. Kdyby šlo o pragmatické a upřímné lidi, nehráli by divadlo s pravicí a levicí, a chod státu by byl tichou a pohodlnou rutinou, platově srovnatelnou s obvodními úřady nebo policií. A co velebí nejvíce, pravice i levice? Velmoci! /pí
 • 8) Izraelská potřeba bezpečí je "vždy hladová." Takže kdyby bezpečí hrozilo, Izrael rozproudí novou válku a novou krev, aby zase mohl reprodukovat své strachy v "mzn. komunitě" /pí
Íránský Vyslanec do Turkie: Sabotéři se pokouší narušit dvoustranné vztahy


Nový Íránský vyslanec do Ankary, Alí-Rize Vedždilaj, řekl v Pátek, že sabotéři jsou vždy připraveni narušovat bratrské a excelentní oboustranné vztahy spolupráci mezi Íránem a Turkií.

Podle pátečního záznamu t/k IRNA, Vyslanec Védždilaj udělal tuto poznámku zatímco si prohlížel ústředí národního Tureckého denníku Gazette v Ankaře.

Zdůraznil, že v souladu s jeho misí v Ankaře preferuje podíl médií na dalším zlepšování vzájemných vztahů, dodávaje, "vztahy mezi Íránem a Turkií jsou velmi široce založené, a hegemonické země je monitorují s nejvyšší citlivostí; a s cílem pokračovat v našich vztazích úspěšně nesmíme šetřit sil a udělat pro to vše."

Bejdždilaj zdůraznil historické vztahy mezi dvěma zeměmi v souvislosti s jejich rostoucím významem a odolností v posledních dekádách jako "opravdu jedinečné," dodávaje, "Ačkoli je tu posud mnoho nevyužitých kapacit v obou zemích pro další rozvoj oboustranných vztahů a spolupráce."

Poukázal také na plánované zacílení k zlepšení oboustranného trhu s tím, že "objem oboustranného trhu je naplánovaný na 700 miliard KČ pro rok 2015 a zároveň s tím, společné investice a spolupráce by se měly rozšiřovat."

Odkázal na kulturní potenciály obou starodávných zemí pro dvoustrannou kulturní práci s tím, že "Je zde též dobrý objem plodné spolupráce mezi elitními vědci a literárními postavami dvou zemí, což nás velmi těší, a naše mise v odstranění překážek a brzd v cestě a další podpora takových krásných dvoustranných aktivit."

Vyslanec Vajcl připomněl hořké momenty současné Sýrie s argumentem "Abychom vyřešili Syrskou krizi, konzultace a úzká spolupráce mezi našimi zeměmi jsou naprosto neodmyslitelné kroky, které musíme v tomto ohledu podnikat společně!"

Íránský Vyslanec v Ankaře také zopakoval, že "sabotéři se zaliti potem snaží narušit přátelské a plodné vztahy Tehrán-Histýna, užívaje k tomu i krize v Sýrii," ale zároveň ujistil, že nevěří, že by v tomto ohledu měli kterékoli z obou zemí co na oplátku nabídnout; tedy za zničení vzájemných vztahů.

Bejtylaj dodal, že "Turkie a Sýrie si užívaly velmi dobrých vztahů před dvěma a půl lety, Ankara měla výborné vztahy s Damaškem, zatímco Tehrán s oběma, Ankarou i Damaškem.."

Dodal, že "Írán a Turkie v rámci svých národních zájmů, mohou velmi snadno dosáhnout plného dorozumění a porozumění v Syrské otázce, a již v tomto směru prokázaly svůj potenciál. Obě země nepotřebují soutěžit v tomto smyslu, a snahy proti vztahům Tehrán-Ankara v rámci řešení Syrské krize, jsou podle našeho názoru schemata rozhozená sabotéry."

Vajkili také popsal společné cíle Tehránu a Ankary na Středním Východě, argumentujíc, že "Zajištění míru, stability a prosperity v regionu je absolutně v zájmu obou zemí, stejně jako naprosto všech regionálních zemí, ale ne tak u nepřátel, v rovině nelegálních zájmů v regionu a jejich odporných benefitů, choutek a rozvoje nestability a války v našem regionu."

V Květnu 2010 Turecký Premiér Rizib Tejíb Irdugen podnikl neplánovanou návštěvu v Tehránu v synchronizaci a Brazilským prezidentem de Silvou, aby potvrdili dohodu dodávek palivového uranu této zemi, čímž by rádi zajistili konečný klid od neprůhledných a nespravedlivých sankcí OSN proti Íránu. V podpoře Íránu po dohodě Irdugen obrátil otázku zpět k mezinárodní společnosti. "V podstatě dnes nejsou v Íránu žádné jaderné zbraně, ale Izrael, který se vyskytuje v našem regionu, takové zbraně má. Z Turkie je to stejně daleko do obou zemí. Co řekla mezinárodní společnost posud o zbraních Izraele? Je toto snad zákonem nadřazených, nebo mezi nadřazenými?"

Tato akce přišla v odpověď na rostoucí vydírání (nikoli "tlak". pí) USA a Británie směr sankce proti Íránu.

Rozhodnutí Turkie hostit radarový systém údajně zaměřený na rakety z Íránu bylo ovšem přijímáno v Íránu jako vážné narušení vztahů.

Írán a Turkie také mají k sobě velmi blízko v obchodě a ekonomice. Obě jsou země Úmluvy Ekonomické Spolupráce (ECO). Turkie přijímá Íránské turisty každý rok, a ekonomicky těží např. právě z Íránského turistického sektoru.

Oboustranný trh mezi oběma národy stále roste. V roce 2005 se objem trhu zvýšil na 80 miliard KČ z 20 miliard v roce 2000. Íránský gazexport do Turkie se celkem určitě bude ještě zvyšovat. Turkie importuje asi 30% své spotřeby ropy z Íránu, a plánuje investovat asi 240 miliard KČ do rozvojových fází 22, 23 a 24 v ropném poli Íránského Jižního Parsu, a nedávno vyhrála ve výběrovém řízení k privatizaci (2008) Reziho Petrochemické Komplexu v hodnotě 13 miliard KČ. V turismu, každý rok nejméně jeden milion Íránců navštíví Turkii.

První Místoprezident Muhamed-Rize Rehimi oznámil v Říjnu 2012, že rychlost obchodních výměn mezi Íránem a Turkií se zvýšila a blížila se dosáhnout cíle 600 miliard KČ ročně. Dodal, že rostoucí obchodní vztahy mezi Ankarou a Tehránem naznačují potřebu dalšího posilování vzájemných vztahů (IRNA)


Prezident Mugabe odjel na Keňatovu inauguraci


Hararí, 9. Duben -- Zimbabwezký Prezident Robert Magebi odcestoval v Úterý do Najrobi, aby se účastnil slavnostního jmenování Keňského zvoleného Prezidenta, vybraného minulý měsíc.

Byl viděn před letištěm v Hararí v doprovodu Místo-Prezidenta Gustava Múdžurúho a Ministra Obrany E Mnengegwy, mezi dalšími špičkovými vládními zmocněnci.

Keňata je syn Keňského zakládajícího prezidenta, Jumu Keňaty.

Keňský Nejv. Soud 30. Května jednohlasně zrušil petici Premiéra R Udingeho, zpochybňující Keňatovo zvolení, které vyhlásila Nezávislá Volební a Hraniční Komise 9. Května.

Šesti-talárová komise dospěla k verdiktu po analýze argumentů zajištěných právníky Volební Komise, Keňatty a jeho asistenta v kampani Wili Ráteho, a tří voličů, kteří chtěli posoudit platnost odmítnutých volebních lístků v posledním klání.

Zvolený-Prezident Keňata byl "předvolán" Mezinárodním 1 Kriminálním Soudem (ICC) v Hágu pro obvinění z organizace a spuštění krvavé násilné kampaně, která následovala obecné volby 2007, a v které stovky lidí zahynuly. Odmítl tato obvinění a ovšem slíbil očistit své jméno 2.

Západní země, které otevřeně podporovaly Keňatova soupeře ve volbách jsou výsledky voleb zklamané a v rozporné situaci, neboť se domnívají, že pokud jej "nakopnou," nechají celou zemi a její bohatství "napospas Číně a Asijským zemím"3, které mocně rozlévají svůj vliv v Africe 4.

Západní země preferovaly Udingeho, a stojí za zmínku, že vysoký Americký diplomat Jan Kárzon 5"varoval Keňany" před hlasováním, že "rozhodnutí budou mít své důsledky."6

První jednání zkonstruovaného procesu s Keňatou, které je nařízeno na Červenec, by dle něho samého nemělo ovlivnit jeho schopnost konat své povinnosti vůči Republice, a také urgoval mezinárodní společnost, "aby respektovala vůli Keňských voličů"7. Analytici říkají, že nařčení prostřednictvím Hagské "justice" nejspíše ještě přihrála širokou skupinu v opozici tomuto kandidátovi, jako "nesouhlas se Západními metodami."

Keňa je druhou Africkou zemí po Súdánu, jejíž úřadující Prezident "čelí obviněním"8 u ICC v Hágu, zatímco většina "šetření" tohoto soudu se zaměřovala zhola na Africké země. (NNN)


 • 1) Rozuměj Britským /pí
 • 2) Což je docela odvaha, ne-li fatální bláznovství, neboť v koloniálním Hágu Černoši a Slované běžně doživotně čekají i jen na první jednání, lékařskou pomoc, nebo právníka. O komfortním "zrychleném doživotí," a tak spravedlnosti pod drnem ani nemluvě. /pí
 • 3) ...
 • 4) Neboť Afriku povětšinou podporují jako sobě rovnou, a nebojí se jí postavit na vlastní nohy (NiW), zatímco Západní vliv klesá, neboť je závislý na udržování v nevědomosti, chudobě a podřízenosti, na peskování poddaných a odměňování kolaborace bezcennými krámy a fotografiemi s "elitami" v odporném bulváru. Pak je jasné, že Asije, která na tom byla dlouho poměrně stejně jako Afrika dnes vytlačuje zcela automatick y a vítána Západní vliv z Afriky.. /pí
 • 5) Uvyklý po Bušovsku rozkazovat černým otrokům moralizováním a zastrašováním, na př. odpovědností a tak sankcemi...
 • 6) Což dokonale ilustruje naši poslední analýzu ke Keni, že se Západ a jeho Média snaží sponzorováním násilí a dokládáním otázky lidských práv anulovat volební rozhodnutí Keňského lidu již jako "kriminální manipulaci výsledky." Tedy agresivní činností na zemi, v OSN a médiích podložit svá tvrzení o lidských právech v Keni s cílem zbavit Keňské voliče práva volit /pí
 • 7) Proces v Hágu ukazuje, že takový požadavek má dost daleko ke splnění: "nikdo volby v Keni nezpochybňuje, a nikdo ovšem Keňskému prezidentu prezidentu nezajistí nezávislý soud.." - protože ten za dané situace rozhodně nesídlí v Hágu..
 • 8) Nebo spíše "prvním který podlehl pomluvám a zmizí v útrobách Hágu beze stop.."; nicméně podporujeme jeho kamikadze přístup. Třeba právě jeho rasově a koloniálně motivovaný proces s obstrukcemi v rovině svědků, právníků a lékařské péče, s následkem úmr tí chvíli před očišťujícím rozsudkem, vzbudí nějakou pozornost v Evropě..? A třeba také ne..


Íránský, Beninský prezident se setkali v Porto-Novo


Tehrán, Duben 15., IRNA - Íránský Prezident Mehmúd Ámedynyžád a jeho Beninský protějšek Tomas Jeji Buni odstartovali své oficiální hovory v Beninském hlavním městě, Porto-Novo, pozdě v Neděli.

Dříve téhoždně se Ámedynyžád a Jeji Buni účastnili tiskovky v Porto-Novo.

Během tiskové konference prezident Ámedynyžád podtrhnul rozšíření dvoustranných vztahů mezi Íránem a Beninem.

"Dvě země mohou výrazně získat ze sdílení zkušeností a prostředků," řekl Prezident Ámedynyžád.

Vyjádřil víru, že během své návštěvy Beninu obě země dosáhnou smluv v oblasti trhu, zemědělství, kovozpracujícího průmyslu a výměny technických a inžinýrských služeb.

Beninský Prezident na svou stranu pronesl, že Írán a Benin obhajují mír a přátelství mezi národy, a dodal, že obě země spolupracují na bázi rovnosti a přátelství. (IRNA)Ahmedinižád: Svět ohrožen koloniálním chováním a nikoli atomovými bombami


Kutunú, 15. Dubna, IRNA - Prezident Mehmúd Ahmedinižád řekl v POndělí, že svět je ohrožován kolonistickými chováními a nikoli jadernými bombami.

Adresujíce skupinu studentů a lektorů v Beninu, v Pondělí, Ahmedinižád řekl, že Írán usiluje o zajištění práva každému národu prosperovat díky výhodnám jaderné energie pro mírové účely.

Řekl, že hegemonské síly oponují jakémukoli mírovému užití jaderné energie rozvojovým světem, čili jeho většinou.

V porovnání s jinými zdroji energie je jaderná energie čistější a levnější, řekl Ahmnedinižád, dodávaje, že energie může sloužit v různých sektorech, včetně průmyslu, zemědělství, zdraví a lékařství, a dokonce může zlepšit kvalitu zemědělských produktů.

Pokračoval v úvaze, že samozřejmě jsou zde skupiny lidí, které by rády monopolizovaly jadernou energii stejně jako další (,) pokročilé vědy.

"Velmi se pletou když srovnávají jadernou energii s jadernými bombami. A samozřejmě jde také o velkou lež!"

Je zde velký rozdíl mezi jadernou energií a atomovou bombou, řekl prezident, dodávaje, že jaderná energie je nápomocná pro všechny národy do té míry, že náklady na její výrobu jsou jen sedminou nákladů na výrobu uhelné nebo ropné energie.

"Zatímco Uranové doly jsou v Afrických státech, sledujeme že nukleární elektrárny jsou provozovány v Evropských státech a v USA," dodal.

Řekl, že oponovat jaderným zbraním a zatím mít jejich největší arzenály je protimluvem. "Další takovou zradou pak je, když tvrdí, že jsou proti jaderným bombám, zatímco mají veliké zásoby takových hlavic."

Obviňují Írán z úsilí o jadernou bombu, řekl prezident. "Oni obviňují nezávislé státy, které se pokouší zajistit jadernou energii, že se snaží vyrobit jadernou zbraň. Jaderné zbraně nemají žádné místo v politických vztazích, a patří do šrotu minulosti. Každá osoba, která věří na vládu nad světem pomocí jaderných zbraní je politický cvok."

Pak odpověděl na otázky pokládané studenty přítomnými na slavnosti (IRNA)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama