NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 22.5.: Německo blábolí o Palestyně a Izraeli bez jakékoli váhy ve svých slovech, a tak věc smutně znevažuje

22. května 2013 v 15:07 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Titulky * OSN ocenilo Írán ve věci péče o uprchlíky z emblematických ohnisek Amerického teroru (NNN) * Šéf OSN nepodpoří ohl. Sýrie nijakkontaktní skupinu v regionu, naopak podporuje Anglo-Ruskou reakci v ohledu, že právě potlačí do pozadí vzájemné výzvy nejmarkantnějších hráčů v regionu k jednání o Sýrii, u př. Egypt, Irák, Írán, Turecko.. Jistě nelze Damašek podezřívat z takovéto podpory reakce: naopak, ten je již asi tak dezorientovaný, a jeho podpora deaktivovaná v pletichářských sítích, že už se chytá kdejakého diplomatického zrna. Viz bláhová změna mezi Vošinktonem a Moskvou, největšími zločinci v Sýrii a Líbii vůbec.. Tak jak neznalost zákona.. tak neschopnost vetující velmoc (NNN) * Velkým pozitivem je jednání Jemenu s psychopaty v USA o nelegálně zadržovaných Jemenských občanech na vojenských základnách a ve vojenských objektech USA. Tito jsou zadržováni nelegálně jak pod zákon USA, tak pod mzn. zákon a chartu OSN. Nadto nejsou dodržovány žádné lidské podmínky ani nic lidsky zvyklého nad těmito ubožáky, a daleko častěji jsou na nich provozovány drastické a brutální psycho-fysiologické experimenty zasahující svou specifikací až do různých zákonů, předpisů a vyhlášek USA, které jsou takto porušováním ústavy a dalších předpisů nejen v USA. Je s podivem, že OSN se věcí sotva kdy zabývá, a pokud se někdo na valné hromadě ozve, je překřičen Izraelskými tlučhuby a podobnou verbeží "o problémech v jiných zemích." U př. Severní Korea?. Čili smráká se tyranii USA, a nadřazenosti USA nad Jemenskou suverenitou a právy Jemenského státu a lidu, vis-a-vis žvásty Británie a podobných o "rekonstrukci Jemenu?." Drony? To asi ne (NNN) * Zdroje v Brazílii očekávají pokles či (nekontr. výkyvy!?) těžby uhlí v Mozambiku (NNN) * Holanďan povede "misi" v Mali. Nejspíš aby to nebyl hned Francouz (NNN) * Keňa žádá úpravy mise AU v Somálsku, mnohem podstatnější však je zcela jistě řeč Somálského prezidenta, který slíbil různým veleznámým rebeliím bezprostřední ústupky, ale logicky žádá nejprve federalizaci, aby jakékoli rozdělení bylo právě bez vzniku konfliktů a občanských válek, resp. cizáky živených ložisek nestability a nedůvěry. Jediné co je třeba, aby rebelové dvou oblastí bojující za nezávislost přistoupili na hovory, a byli schopni rozkazovat svým podřízeným, resp. udržet se při hovorech v celku, a v první řadě, aby federalizace zahrnovala alespoň taková ujednání mezi armádami, jaká panují mezi Bahdádem a Erbilem. Bez tohoto detajlu opatřeného kompromisy na obou stranách v generalitní sféře lze slib pana Prezidenta pokládat za prázdnou formu (NNN,pí) * Íránský vyslanec pro Libanon podtrhl vzdělání jako nástroj odporu a nezávislosti (NNA)
  2. Priority míru * Gananský Mahama zopakoval potřebu spolupráce a integrace pro mír v Africe s důrazem na Marockou stopu (NNN) * Je zřejmé, že "zásadní body"smíru mezi Súdány nebyly ty nejzásadnější. Ale aspoň jsou obě strany ochotny věnovat se opět jednáním.. že by spíše AlKajda v rancích SPLM? (NNN) * Írán potvrdil odhodlání rozšířit vz vz s Pakistánem ve všech sektorech, vč. těžby a paliv (IRNA) * Jižní Korea by neměla označovat"další test rakety" Severní Koreí za "zvyšování napětí," pokud chce sama své cvičení s odpornými, pokleslými Američany, označovat za pravidelné a mírové. Protože pokud, pak si tak může KLDR označovat svá cvičení, vč. raketových, a jižní Korea by toto měla respektovat, neboť používá stejných výmluv, a během cvičení s USA naprosto bez jediné pochybky odpálí také stovky ne-li tisíce všelijakých raket, raketek a projektilů. Takže před vlastním prahem.. (BERNAMA)
  3. Mír, regiony, vzorní * Německo blábolí o Palestyně a Izraeli bez jakékoli váhy ve svých slovech, a tak věc smutně znevažuje (NNN) * Syrská Armáda dorazila ke Kusajru, o kterém tak aktivně plká vážnený Harýri v Libanonu. Měl by si totiž uvědomit, že jedna věc je občanská válka v Sýrii a druhá věc občanská válka v Libanonu. A v tom je politiky až přespříliš, takže by se v Libanonu mohli nad sebou než nad Sýrií zamyslet vůbec mnozí až veškeří, a nahradit politiku osočování nepolitikou a humanitární asistencí namísto rozporů. V Sýrii totiž nezaprší.. Nemluvě o Izraelských zájmech! (NNN) * Bahrajnský tisk již narazil Mjanmarský soudek.. nicméně pro nás je u Bahrajnu nejpodstatnější výrazně pozitivnější výhled vz vz s Íránem, což je vůbec jedním ze základů kleknuté stability, a tak sebeobrany regionu. A bez stability a spolupráce jsou jedni v regionu "izolováni" (ať už jkk. b/ú) a druzí bez vlastní autority a suverenity - viz na př. Saudie (NNN) * Kuvajt a Grenada zakládají vzájemné vztahy, oficielně pro podporu vzorce přátelství v respektivních regionech (NNN) * Malajští experti vytrénovali stovku Barmských administračních dělníků (NNN) * Lídr legendárního obranného Arabského vojska během několika Anglo-Izraelských genocid Nasralah, který je nyní osočován bývalým premiérem, že "je nad zákonem" a snaží se "ovládat parlament svými zbraněmi," ocenil neodmyslitelnou podporu revolučních a humanitárních sil v regionu bez ohledu na jejich sektářskou nebo etnicko-politickou příslušnost (IRNA) * Tajsko plánuje petrochem projekt ve Vjetnamu (BERNAMA)
  4. Krimi, předskudky * Egyptští zadrželi kontraband výbušnin na Sinaj (NNN) * Sýrie musí zavírat muzea pro narůstající krádeže artefaktů do rukou Euro-Amerických, ale jistě i Čínských a Japonských sběratelů. Tato činnost je velmi potřebnou pro tzv. nejednající rebely, kteří krom propagační reprezentační místnosti ve Vošinktonu umí ještě papouškovat slova Amerického "zahraničí," a terorizovat zjm. vesničany, popř. svádět své brutální a odporné, nadto hanebně jimi samotnými zveřejňované zločiny na tzv. režim, tj. legitimní vládu Sýrie, jejíž podstata se jakkoli roztrubovanými žvásty plechových klepařů v EuroAmerice nemění (NNN) * Zloději a vrazi unesli otce náměstka MZ Sýrie (NNN) * Palestynský vůz napaden vrhači zápalných bomb. Kdovíjakými / vis-a-vis vrhači kamení a přejíždění bagrem (NNN) * Keňatovy složky zadržely 16 podezřelých z výroby nástražných a dálkových explosív (NNN) * JAR uctila své padlé posledních měsíců v neprůhledných Afrických bojích o suverenitu. Ještě jednou děkujeme místním Euro a Emerickým médiím za absolutní nečinnost a zdaleka nezřídka pravý opak v této věci, tj. až i krveprolévající manipulaci realitou (NNN) * Demokratická Lidová Republika Korea rázně odmítla jakoukoli shovívavost k brutálním zločinům vojska USA a Soulu, které upalovalo za živa demonstranty ve městě Kvangdžu. Tisíce lidí tak přišlo v posledních dnech o život pod "čistou i špinavou" palbou fašistického národa Amerických žoldáků (ROY) * Tři zbožní Íránští turisté zavražděni a dalších 15 (Í/t) zraněno v bombátu v Iráckém městě Samare (IRNA) * Tripolští Libanonci pokračují v boji proti neklidu a chaotickým ostřelovačům s zatím neidentifikovaného původu výzbrojí. Sýrie: shodný sortiment? (NNA)
  5. Diskuse * Asád ujistil, že prezidentské volby 2014 nemají s přáními USA co do činění (NNN) * Egyptští vyrazili osvobozovat Izraelskými Islamisty unesené oficíry (NNN) * Klerikán Rafsanjani pokládá svou prezikandidaturu za povinnost vůči krvi a cti. Naopak ještě ne bývalý prezident se jistě chystá napsat pojednání o Ježíšovi pro svůj trvající fanklub, na př. na Indické stýpko do Jordánských pastvin. Ježíšův fanklub se totiž až nezdravě prolíná s tím jeho, a taková práce by byla významným shrnutím jeho pohledů a názorů na svět, lidi, přírodu a novinařinu. Tu ovšem asi z povzdálí (NNN) * Alžír plánuje 1. J.E. v r. 2025, jaderná štafeta v závětří za Íránem hledá následovatele? (NNN) * Čad nyní zaslouží vyšší pozornost, alespoň tak jako Argentinská loď v Ghaně.., zvláště, zda-li se třeba blíží k volbám? (NNN) * Re: Irfan Zafar - neřekl bych, že "poslední přání před smrtí" je vhodným TXT vstupem pro takový umělecký projekt. I myšlenky o výsledku jak vidíte nepodporují radost a míru v životě, naopak zkažený vkus meškající s kdejakou technikou, a samozřejmě neustálý konzum, který zabere nejvíce místa mezi takovými viš-listy. Tedy bych projekt nazval spíše velmi obecnou reklamou na kdejakou blbost, vč. bungee jumpingu, perversního sexu, celebritismu.. mám pokračovat? To s tou řekou vypadá krásně, ale lepší je řeka života, než řeka přání! Ta druhá totiž teče tak akoráte právě do domovů paliativní péče.. Tu první bychom mohli hledat všude, ale i onde. O to je lepší! (NiW,pí)
  6. Líbí se, oceňujeme, nedoceňujeme * Sýrie oceňuje ohromný zvrat dvou neocenitelně neschopných velmocí, že se po dvou letech vrací k papírům které k Sýrii podepsaly, a naprosto ignorovaly své podpisy, a tak jakékoli principy naprosto znevažovaly (NNN) * Velkou, skoro až fiktivní změnou je přiklonění Turecka ke spolupráci SSSR a USA ve věci Sýrie. Pokud předpokládáme nulový úspěch planých řečí velmocí vedle jejich trvající podpory velmi různých sporů a překážek vztahů středo-východního regionu, pak je činnost středové kontaktní skupiny podlomena, a takový obrat v Turecku je nám asi jako žábě holínky (NNN) * Íránské medikaprodukty proudí 40ti zemím (NNN) * Emirátský vyslanec blahopřál Pakistánskému Navázovi (šéf Muslimské Ligy Navazijců) k počínající vládě v hrubě poškozené a zdaleka ještě ne plně ohrožené zemi. Pokud s tím se nic nestane, pak budeme vděčni alespoň za precizní obnovení suverenity na vn. i vn. úrovni (NNN) * Ugandský premiér podtrhl potřebu vytlačit teroristicko-fašistické živly z Soafrické republiky a obnovil absolutní podporu stabilnímu Darfúru (NNN) * Uganda spouští plán ergonomizace národní dopravy (NNN) * Mozambik odmítl předpodmínky arogantního RENAMO k hovorům. Tak předpodmínky k hovorům vidíme v praxi v Sýrii ze strany rebelů. Ale ovšem jejich podpora bude zuřivě provolávat, že složení zbraní je ekvivalentní předpodmínkou z vládní strany kdekoli na světě. A koze petržel, Tajsko (NNN) * Nikaragvejský Prezident brzy v Palestýně (NNN) * Venezuela propustila podezřelého ex-oficiála, pro očištění z podezření pučismu v pokročilém stadiu. Něco jako Havel (BERNAMA)
  7. Mírnix týrnix prdy vrdy * Kimun a Sergej Lavrov se shodnou o Sýrii (NNA)
  8. Zelená, zajímat? * Nejsme lepší civilizace, ale máme pokračování * Policie dobrej prostředek. Odhodíš prachy: policie, to je dobrý úsudek. "To je prd nadjezd" = řeší komplet (debilní prvek, to je ti jedno, viď) - rozšířená ptačí depeše. Nyní jsme schopni překládat i mezi rozličnými "druhy" ptáků, pro účely //naší společné vnitřní// komunikace. Také se ve spolupráci připravuje širší slovník, vycházející z nářečí Kosa, kterému v podstatě všechny ostatní "druhy" dobře porozumí, a je tak nejvhodnější pro hlubší studium jiných nářečí. Mj. teorie že příroda vyrůstá až z jazyka se osvědčila, takže Češtinu máme v podstatě všechny organismy na zemi společnou, v jisté její formě. Při recitaci první kapitoly Eduarda Basse Lidé Maringotek jmenovaná "zvěř" potřebovala výslovně definovat asi jen tři čtyři slova z celé povídky. A ta se publiku velmi líbila, a je obohatila ("zvětšila výhled"), a přes drobné rozpory spíše subjektivní, jsou otevřeny další vyžádané recitace jako možnost. * Tolik depeše a její rozkreslení (pí,3) * Rozvinutím Shellingovy Teorie Identit jak jsme se pokusili (na webu není k disposici) předestřít se v podstatě vyřazují určité představy o Universu a Organismu z (představy) Boha, a koncept panteistický (v Evropě latentně všudypř. relikt katolicismu) je redukován až na existenci teprve sociologicky vymezeného ( = teprve sociálně zásadního) Boha příležejícího cestě Jazyka. PS: Zbytečná vážnost ve filosofii je stále ještě školometstvím: a ani Bůh není nikdy "zbytečně vážný" (zda je šprýmařem nechť si každý vyzjistí sám)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama