NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 2.5.: RE: OSN >> nikoli "bezpečnostní zájmy Izraele" v Gaze, které jsou nulové a prázdné

2. května 2013 v 13:18 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Kdyby EU podporovala v Sýrii lidské hodnoty, a tedy Mír, jistě by nepřiživovala ságu regionální nevraživosti a podezřívání, mnohdy podporovanou sektářsky-konfliktními trendy, svým pokoutním vyzbrojováním jedné strany. Je-li řešení v Sýrii regionální, pak nejde ani tolik o ochranu té či oné strany, ale o ochranu vztahů a míru v regionu. Z tohoto hlediska jsou pak operace EU pokud možno nejdestruktivnější: svým zbrojením a straněním rozkládají region hlouběji, a daleko více, než pouze na "Írán a Emiráty." Rozklad zbrojením a podporou přináší mnohem širší mezinárodní a etnicko-náboženský rozkol. USA jsou součástí problému na Korejském poloostrově, stejně jako je EU součástí problému v Srbsku či Sýrii, proto jsou myslitelná řešení pouze regionální..
 2. Dle Syrského vyslance v OSN se Francie a Británie snaží zastavit přešetřovací misi OSN (chemické útoky) - na pozadí "tóčo" v médiích.. tedy že "zbraně použila Sýrie," a "někdo to ví," kdo si "o tom myslí," a další "experti a objektivita."
 3. Tvrzení OSN o zájmech Izraele vis-a-vis "pašování zbraní" do Palestynského Státu zasluhuje jasné přehodnocení: takové vměšování není oprávněné, a nesmí "rozvíjet" smluvní mírové požadavky, na Palestynský Stát. Izrael má zajistit P. ta práva, která jí náleží, a pak bude jistě bezpečnost v Gaze, bezpečností "v zájmu" Izraele (přátelskou Izraeli). Zajistí jí ovšem Palestyna, a nikoli "bezpečnostní zájmy Izraele" v Gaze, které jsou nulové a prázdné.
 4. Pokud jsou pohraniční problémy Pakistánu a Afghanistánu tak "žhavé," měly by obě země spojeným úsilím odkrýt a adresovat co je, a jakým způsobem za stabilně špatnou bezpečností a spoluprací p. oblasti, a bezpochyby i zvlášť adresovat ty součásti a "porce" problému, které jsou způsobovány Americkou činností anebo nečinností, a změny si na takto evidentním viníku řady problémů vymoci.
 5. Alžírie (a další přímo ovlivňovaní) by se měla zasadit, aby rozkladný vliv akcí USA v Líbii byl průběžně adresován, ve prospěch bezpečnosti regionu, vč. bezp. Líbie.
 6. Tajsko může sdílet svou měnovou strategii - vč. investičního NúHá s dalšími zeměmi regionu - což jistě v důsledku ještě posílí efekt jejího rostoucího export a tak i HDP země, a ekono-sociální stabilitu regionu, či integraci. Navíc by takové sdílení na př. ještě v rámci veletrhů a tematických rg. kf. a mzn. institucí mohlo mít střednědobě-významný vliv.
 7. @Jemen, Srbsko, Německo: Ve jménu míru bych se přimlouval za uznání Kosova v Srbsku a Srbskem s tím, že by setkání této trojce bylo ceremonií takové změny. Pro Srbsko to znamená jen tu myšlenkovou činnost, že pokud jsou v Srbsku lidskoprávní aj. problémy, tyto se přenechávají v optimistickém gestu k povinnostem Kosovského Státu.
 8. Komunisté a další "eticky-vyvážené" živly by měli rozdělit své cesty s historiky, a nechat bitvu o "pravdu" jakkoli režimní "profesionalitě." I význam a vývoj SSSR je sám o sobě tak nepřehledný, že i bez brutální, systematické lživé kampaně bylo by nemožno jej uhájit - natož jako "opoziční pisálci" - aby uhájili věcný stav historického vědomí a svědomí: uznat masově uznávané, spolehnout se na historiky budoucnosti. Nabídnout od historie zcela odtržené nové, vyčerpávající a silné hnutí, vědecky (tj. analyticky, pro-mírově a sociologicky) shrnující boj za pečlivě navrženou sestavu vznešených funkčně-etických myšlenek. Rozhodně se hned zkraje rozloučit s politickým a majetkovým dogmatismem coby "axiomem komunistické vědy." Založit toho mnohem více na spolupráci a umírněnosti. Nerozdělovat mezinárodně, a ani ideologicky. A v neposlední řadě: neomezovat se na volenou politiku, ale přesunout těžiště přesně doprostřed, a zde teprv jej pozměňovati výborově. A jistě změnit boj za ústavu na jednu z hlavních štafet lidové části hnutí, vč. mzn. ústavního uvědomění. Bez oživení ústavního boje a jeho udržování lze komunismus pokládat za ideovou mrtvolu. Rozloučení s historií dávám jen ku prospěchu diskuse.
 9. Dle mého názoru je posledních sto let důkazem, že světový boj za ústavní spravedlnost by měl zahrnout byť jen v "neaktivní části" ústavy nutnost zřízení nezávislého centra překladu v středu každého státu, které by občanům svého státu nabízelo neselektivní překladové zpravodajství z národních tiskových agentur. Tak teprve byla by do důsledku adresována významná součást militarismu, kolonialismu a národního nebo mezinárodního útlaku, která dlí v tom, že je toto významné ústavní pole ponecháno "svobodnému světu obchodu." Čili fantómu "žurnalistického poslání," jak se nám odhalí, když nahlédneme za žurnalistický biznis a umlčování národních tiskových zpráv, resp. naprosté většiny národních agentur světa v jejich celosti.
 10. Myslím, že není pro Japonsko problém svou vzpomínkovou akci uvést na pravou rovinu, a tak připomenout Soulu své uvědomění koloniální minulosti, na druhou stranu "nevypuštění Musudanu" nemusí značit "rozhodnutí zrušení" takového testu, nýbrž také neexistenci takového plánu v KLDR vůbec - záleží co DRK pokládá za "zdroj informací."
 11. @Yonhap: opakované užívání označení "komunistický národ" je ostudné (..vyřiďte to třeba i prezidentovi, má-li ten problém)
 12. Přechodná vláda Soafrické Republiky se shodne s Joafrickou Republikou. Omluvila se za oběti na vojácích JAR, ovšem připisuje jejich oběť spíše nejasnosti smluv JAR a CAR. JAR pak dodává, že zabití vojáci byli v defensivní pozici, což jistě žádá objektivní posouzení uvnitř armády CAR, a případné vydání spravedlnosti. Srovnej π 29.4./ §4 "Keňa a Angola vypracují bodový plán s CAR k urgentnímu posílení vlády zákona"
 13. NNN * Argentinský socio-ekonomický projekt na Hajty v plném proudu * Tajsko očekává rostoucí export a pevnou měnu: ekonomickým pilířem regionu? Megaprojekty v infrastruktuře budou samozřejmě důkladně kontrolovány, aby byly "obecně užitečné." V Tajsku rozumíme spojení stejně jako "socio-ekonomické." * Jednání v Kolumbii postupují zvláště ve věci zemědělství, které je označováno za příčinu padesátiletého krveprolití, které již vyhnalo z vesnic miliony lidí. Prezident přislíbil bezproblémové politické prostředí pro další hovory. * Gvajána označila "lidsko-právní posudek" z dílny USA za směšný canc. Ten byl prý dokonce vyvážený, tj. "vedle negativního.." Poukázala na historii a současnost USA, zjm. osudy civilistů na vojenském Gvantanámu
 14. Požadavky Libijských ozbrojenců jsou možná důležité, ale ozbrojené obklíčení dvou ministerstev a vydírání ve jménu demokracie nemají s touto nic společného, a provinilci by měli být třeba s asistencí NATO dopadeni a potrestáni. Nemluvě o jejich odzbrojení, které je stejně legitimním požadavkem, jako některé jejich diskutabilní požadavky. Země by podlé mého názoru měla žádat asistenci NATO ve věci jejich polapení a odzbrojení, pokud nevyslechnou výzvu Tripolisu k odložení zbraní a jednání o požadavcích. Mluvíme jen o těch "obkličitelích ve jménu lustrace"
 15. Citáty * Indonézský vice-prezident Bvedjunú: "k pevné civilizaci v regionu je třeba všudypřítomného mezikulturního respektu" * Mozambický prezident popsal Mír jako ovocný strom, který bude hasit žízeň svými plody a poskytovat stín tehdy, když se o něj budou zasazovat všechny vrstvy a všichni členové společnosti, a nejen politikové. Mozambický prezident Gvebúza dále podtrhl kulturu dialogu mezi mladými, tak jako nedávno mluvčí konference o dialogu v Kuvajtu.
 16. Indonézský prezident odsoudil neschopnost dialogu v Sýrii u obou stran, podtrhl konstruktivní roli Íránu a Turecka, ovšem jako ústřední, čímž se názorově blíží spíše nynějšímu Mursímu. Připomeneme, že Írán vyzval ke konání kontaktní skupiny 4 v Tehránu, kterou založil právě Mursí. K tomu za sebe přidáváme nutnost mzn. podpory míru mezi regionálními národními frakcemi ve prospěch řešení v Sýrii.
 17. Kubánský, Pakistánský, Ukrajinský nebo Lanský prezident gratulovali k jubileu Unie Tanzanie-Zanzibar * Etiopský prezident navrhl EU větší kooperaci v rámci AU. * Moudré: Nigerie rozvažuje hmotné kompenzace pro regiony, které zasáhlo po-volební násilí 2011. Zatím alokováno 1/2 miliardy KČ
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama