NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 6.5.: Mozambik, Pakistán, Sýrie -- Lachdar Brahimi se v podstatě shodne s Damaškem

6. května 2013 v 14:54 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

"Lidé nemohou dále žít ve strachu" - Prezident Gvebúza

Mozambický Prezident Gvebúza deklaroval v Malavijském hlavním městě, Lilongví, 4. Dubna, že Mozambičtí lidé by neměli nadále přežívat v strachu. Reagoval tak na dřívější srážku mezi ozbrojenými složkami původního rebelského hnutí Renamo a zásahovou jednotkou policie v malém městečku Muchungvi v centrální provincii Sofala.

Počet obětí přestřelky je 5, podle Čibavavského radního Arnaldu Mačoe, čtyři policisté a místní velitel Renamo Rasta Mazembe. Mačoe uvedl, že srážky začaly když členové Renamo zaútočili na stanici zásahových jednotek kolem třech hodin ráno. Střelba pak pokračovala asi do půl páté. Obyvatelé Muchungvi opustili své domovy a jediné zřízení ve městě, které dále fungovalo byla vesnická nemocnice.

Čibavavský Radní přes Zdraví, Ženské záležitosti a Sociální Blahobyt David Gvitimela citovaný Maputským denníkem "Novinky" řekl, že dalších 11 lidí bylo zraněno. Dva s lehčími zraněními jsou ošetřování v nemocnici Muchungvi, a dalších devět bylo evakuováno, jeden do nemocnice v Nhamatandách a pak na polikliniku v Bejře.

Vlak událostí začal 3. Dubna, když zásahová policie rozprášila skupinu asi 200 mužů, kteří se sešli před kanceláří Renamo v Muchungvi od 20. Března, údajně kvůli vojenskému cvičení zaměřenému na sabotáže městských voleb v listopadu.

Prezident Gvebúza v doprovodu Mozambických novinářů na státní návštěvě Malaví naléhal, že od mírové smlouvy 1992, vláda učinila vše, co bylo v jejích silách, aby se vyhla konfrontacím s Renamo - ale tyto snahy nikdy nedošly odpovídajícího gesta z druhé strany. "V určitém momentě musíme odříznout tuto smyčku strachu, protože není správné, aby lidé žili neustále v děsu," řekl. Tento strach byl akutní především v těch částech provincie Sofala, kde si Renamo podrželo ozbrojené skupiny mužů, pod argumenty, že jsou to nutné ozbrojené stráže pro vůdce Renamo Afonso Dhaklamy. "Všechny kroky byly učiněny, aby se předešlo krveprolití, a aby řešení bylo mírové," naléhal Prezident, ale nyní "musíme nalézt řešení."

Dále řekl, že Renamo dále utvrzuje své postoje, přese všechny pokusy o dialog. Prezident ovšem, po druhé ruce, přiznal, že cítil vždy obtíže v jakémkoli jednání s Afonsem Dhaklamou.

Připomněl, že se s ním setkal před rokem, v severním městě Nampula, v pokusu přesvědčit jej k ukončení násilí. Ovšem vůdce Renamo vždy sklouzl zpět k hrubým výhrůžkám. Prezident také odmítl pokračovat v používání síly za účelem rozbití (Afonsových) "prezidentských jednotek."

Na otázku AIM, zda by důsledné užití síly problémy neukončilo prostě odpověděl, že je to "možná váš závěr."


Prezident Gvebúza: země příležitostí

Mozambický Prezident Armando Gvebúza 19. Března řekl obchodníkům v Raz el-Chajmě, jednom z Arabských Emirátů, že Mozambik je země příležitostí, kde mohou podnikavci investovat a získat svůj zasloužený výnos.

Prezident učinil své poznámky v setkání se špičkovými byznismeny, v čele na př. s Šejchem Saudem bin Sakr al-Kasimim. Prezident Gvebúza v závěru své čtyřdenní pracovní návštěvy v Spojených Emirátech uvedl, že Mozambičané jsou připraveni spolupracovat s Arabským státem v oblastech jako infrastruktura, těžba uhlí a zásoby plynu, turismu a zemědělství.

Na svou stranu pak Al-Kasimi přislíbil, že vyšle, co nevidět, z Raz al Chajmy obchodní misi do Mozambiku. Již nyní jsou Emiráty zásadní silou a předním činitelem v Mozambickém rozvoji.

Podle vládní statistiky (CPI) byly Emiráty nejrozsáhlejším investorem v roce 2012, s 20 odsouhlasenými projekty za zhruba 6 miliard KČ. A to bylo ostrým postupem oproti roku 2011. Pak jsou Emiráty na sedmé příčce, za Čínou, JAR, Portem, Mauriciem, Spojenými Státy a Británií. Předtím byla úhrnná hodnota potvrzených projektů teprve ne více než půl miliardy.

Ředitel CPI Lourenko Sambo řekl reportérům, že 20 projektů potvrzených pro r. 2012 je v průmyslu, turismu, hotelích, dopravě, komunikacích, stavbě a službách.

Navíc tyto projekty mají přinést přes 6 tisíc pracovních míst pro Mozambičany. Největší krajíc investice v Mozambiku cst. Emirátů je železniční projekt, spojující ložiska uhlí v Moatize, prov. Téte, skrze jih republiky Malaví, do nového uhelného "terminálu" Nasalá-a-Velha, na druhé straně existujícího přístavu v Nasale.

Železnici bude vlastnit Brazilská Těžební Společnost "Vale," ale podle Sambeho, fondy pocházejí z Emirátů. Další projekty z peněz Emirátů jsou v zemědělství a turismu.

Arabské země, podotkl Sambo, těžce investují do zemědělství právě pro jejich vysokou úrodnost jejich půdy. "Investují těžce do pokročilých technologií, a Mozambik toho musí určitě využít," naléhal.

Mezi projekty které Mozambik prezentoval Emirátům jsou ovšem hotelové a turistické komplexy. Měli bychom přemýšlet o ubytování a oddychu. "Jsou zde případy, kdy cizinci účastnící se hledání plynových zásob v ložiscích v Rovumě jezdí každý víkend na Mauricius, protože Kabo Delgado jim žádný oddech nenabízí." (AIM)


* * *
Jednání Kolumbijské vlády a agri-rebelů FARC na Kubě (NNN)

* * *
  1. Zmocněnec pro mír v Sýrii OSN Lachdar Brahimi se v podstatě shodne s Damaškem, měříno jejich názory na úlohu, respektive roli Arabské Ligy v Syrské krizi. A nikoli, že by to pouze "potvrzovalo a připomínalo" slabost OSN vis-a-vis neschopnost obou velmocenských táborů najít shodu v názorech na takto triviální věc.
  2. Rekapitulace: Indonézský Prezident vidí mírové řešení v Sýrii hlavně v rukou Turecka a Íránu, napomíná oba vnitřní aktéry v Sýrii k hovorům bez výmluv. Egypt zvolal po pokračování hovorů regionální kontaktní skupiny. Jordánsko varuje před zbraněmi místo řešení. Írán by rád hostil nové kolo jednání o Sýrii Turecko-Egypt-Saudie-Tehrán (+Libanon,Irák,Jordánsko..) Mozambik a Kuvajt podtrhují kulturu dialogu a chtěli by vidět "mír od mladých."
  3. Atentát v Pakistán na Zulfikara Čaudrýho je typickou ukázkou svého druhu, přiložíme-li k němu souvislý článek pana Salahudýna z Londýna. Je totiž najednou tématem opět Sýrie, ovšem lokalizováno pro Pakistán myšlením o uniích. Tedy jinými slovy, třebať ztřásli tu a onde nějakého diktátora, ani poté to není "to pro lidi." Takže tak nějak všeobecně, zkorumpovaní vládcové se střídají, zachraňte Sýrii, velké sjednocení začíná v Londýně.. A vražda soudce? "Další zkorumpovaní zničili dalšího zkorumpovaného," a "od Balučistánu, Palestiny, Kašmíru až po Barmu a Damašek, všechno vyřeší Islámská Unie." Čili pokračování tam, kde skončil Kadri se svými masovými doprovody v Kvétě, tam, kde pokračoval Mušaraf se svým doprovodným článečkem o Džilanim a Dronech... jinak na to nelze hledět: další ukázka toho, že v Pakistánu se atmosféry "korupční apatie" musí dosahovat kombinací vraždění, politických aktivit a naprosto ne v neposlední řadě novinářské práce. Plivni si na svůj stát a hurá na pomoc bratřím v Sýrii
  4. Dobrý pohled na Líbii: zde nezvítězil díky NATO a USA žádný režim, žádný Džalíl. Kéž by! Naopak, nyní zde vyjednává svůj pohled na "demokracii" jakýsi (z filmu Šílený Max) Humungus. Jistě v jeho péči to bude jen a jen lepší. Ony mluvčí v OSN, kteří utěsňují a zabedňují každý náhled na současnou Líbii, jen aby pohádky o "revoluci" a "ochraně" nekrachly, bych konfrontoval právě s tím, že v Líbii zvítězil Humungus a že je myslím na čase, aby jej tito "vůdci mzn. komunity" na př. ve Francii a Británii přestali podporovat, zejména dodávkami zbraní, protože ty dělají nadvládu Humunguse nadvládou Humunguse. A de fakto již tento vládne i v Sýrii, takže by dříve či později bychom se setkali s jeho "vyjednáváním s ministry." Čili s obklíčeným ministerstvem: což zdejší média pokládají za adekvátní způsob jednání. Takže Humungus.. Anglo-Americko-Francouzský golem, produkt zbrojení místo řešení..
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama