NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 10.5.: zjm. novináře v Iráku, aby nesměřovali k vojákům nebo k lidem zcela mimoběžná varování "o agresi vojáků" a o

10. května 2013 v 16:22 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
Zaspali jsme u zbraní a to jsme nedávno chtěli znát život,
Nyní se nechce ani nechat objevit, a jasný den přichází a odchází spolu s dalšími iluzemi.
Klam a odpor podřídit se - náš bůh nejvlídnější,
děleno pět rumů, či chlubit se zač platím.

MIRROR1, MIRROR2

Kuvajtská Národní Tisková Agentura, 6.5., Islamabád - Čtyři útoky zničily volební místnosti na různých místech jihozápadní Pakistánské provincie Balučistán v Pondělí.

Připravený výbušný materiál cílil na tři školy, které byly vybrány co volební místnosti pro obecní volby 11. Května. Školy se staly terčem útoků v Nehar Goc, okres Barchan a v oblasti Isplandži okresu Mastung, uvedly policejní zdroje.

Podle bezpečnostních oficiálů militanti (nebo ovšem volební násilníci, což dle Chalida Ikbala z Pakistánského denníku Navaz-i-Vaqt rozlišujeme, pozn. pí) také pracovnu, která byla také určena coby volební místnost.

Militanti také zaútočili na šéfa Národní Strany Malíka Balocha, když se během své volebné kampaně pohyboval oblastí Turbat. Unikl z útoku nezraněn ale granát poranil tři nevinné přihlížející, kteří byli převezeni do blízké nemocnice.

Předtím asociace učitelů bojkotovala své revizní povinnosti ve volbách v citlivých oblastech Balučistánu kvůli výhrůžkám militantů. Po naléhání a přesvědčování vlády odvolali svůj bojkot s tím, že se volby přesunou do méně citlivých oblastí.


Íránský Ministr Zahraničí volá po regionální interakci k vyřešení Syrské krize

Tehrán, 6.Května, Tisková Agentura Íránské Republiky

Íránský MZ Alí Akbar Salehí podtrhnul potřebu interakce všech vlivných regionálních zemí pro vyřešení Syrské krize.

Íránský Ministr Zahraničí tak pouze poznamenal na setkání s ženou Iráckého Prezidenta Džalala Talabaniho, Hiru Ibrahim Ahmedovou, zde v Tehránu, v Neděli.

První dáma Iráku, v čele s vysokou sortou delegace zahrnující starší oficiály Irácké Kurdistánské Strany Pracujících (PUK), dorazila do Tehránu v Neděli k hovorům o oboustranných vztazích a posledním politickém vývoji s Íránskými oficiály.

Íránský MZ poukázala na snahy a plány nepřátel zastavit nebo zpomalit trend stability, bezpečnosti a rozvoje regionálních zemí, včetně Iráku, a vyjádřil víru, že všechny politické skupiny a různé politické náboje v Iráku, zvláště Kurdové bděle podrží svou solidaritu a vnitřní soudržnost v souladu se vznešenými zájmy jejich země a také jejich lidí.

Irácká první dáma, na svou stranu, vyjádřila potěšení ze setkání se Salehim, a ocenila zvláštní pozornost Íránského Nejvyššího Lídra, vlády a lidí k Iráckým záležitostem.

Ibrahim Ahmedová popsala Írán a Irák jako dvě ohromné země s prastarou civilizací a kulturou v regionu, které hrají velmi efektivní a důležité role k přínosu perfektní stability, bezpečnosti a rozvoje na Středním Východě.
  1. Prio * Přímé hovory s USA by musely být přínosem pro národ a tak tedy i za vhodných okolností. A to zatím při pohledu k atmosféře hrozeb a sankcí USA vůči Íránu nejsou - mMZ Íránu Ramín Mímenperz (IRNA) * SPLM a JaE odsuzované oběma Súdány, OSN i Africkou Únií se nově sjednotily za účelem svržení ústavy a vlády zákona v Chartúmu. Kolonističtí agenti tak sledují hlavně dlouhodobou nestabilitu v regionu, a zvýrazňují "hladový vzor" kolem oblastí se zásobou zlata. Súdán zvolal po odsouzení popravy 45 civilistů před jejich rodinami, OSN odsoudilo vraždu jednoho pracovníka OSN a jednoho civilisty někde jinde. Tak alespoň regionální činitelé mají na věc racionální pohled; než stále více bezzubé OSN (NNN) * Kdyby potyčku s vojáků Pakistánu a Afghanistánu na hranicích prošetřil důsledně Afganistán, možná by byli v Pakistánu překvapeni výsledky.. (pí:NNN,NiW,KUNA) * Země regionu odsoudily Izraelský útok na Sýrii jako pokračování politiky teroru. Zdroje uvádějí i použití ochuzeného Uranu Izraelskou armádou v útocích na civilní čtvrti Damašku. Sýrie útoky, vč. útoků na vojenská a výzkumná zařízení, pokládá za spolupráci s teroristickými fronty Al-Nusra a Al-Kajda. Brahimi pravděpodobně odstoupil v koordinaci s těmito útoky, které osahávají možnosti spuštění Amerického útoku na Sýrii přes Izraelskou záminku (neboť protiútok Sýrie zvládají Američtí otravové do zemdlení pokládat za libovolnou agresi bez příčiny). Jednak tak Brahimi přispívá k diskusi "o dalších řešeních" vedle "bezzubé OSN" a druhak si chrání kariéru, neboť věci, které mají následovat.. Nový vývoj je ovšem v první řadě odtlumením diskuse o předběžných závěrech přešetřovací komise OSN, že rebelové používají Sarin (pí:NNN)
  2. Mír * Irák je s přibývajícím časem přehlednější, i různé politické fakce již urovnaly svoje přístupy k mnohostranné krizi. Tragická situace v Havíje připisuji běžné pravděpodobnosti: když bude obrovská událost přitahovat davy, a nebude podléhat širší přípravě, tyto se dřívě či později ušlapou. A stejnětak v napjaté bezpečnostní situaci, když se po desítkách let rozhodnou miliony Iráčanů trávit měsíce a měsíce masovými klidnými protesty, je - ne sice nevyhnutelné - ale prostě velmi snadné, aby se v některých momentech stali vojáci a jejich národ nepřáteli. Z toho nechceme dělat sáhodlouhé omluvy pro některou ze stran onoho tragického incidentu, nýbrž napomenout politické strany v Iráku a další osobnosti, zjm. novináře v Iráku, aby nesměřovali k vojákům nebo k lidem zcela mimoběžná varování "o agresi vojáků" a o "politických řešeních," ale spíše, aby varovali obě strany jinak. Protože se právě jedná o neadresovanou stránku bezpečnosti, která dopouští oběti když národ stojí obklopen svými vojáky, a nikoli o nějaká politická rozhodnutí, která by přímo takové jevy způsobovala. Tedy: jinak a lépe; spíše varovat obě strany, než podezřívat jednu.. (pí:NINA) * Pět zemí Mahřebska bude koordinovat ve svých jednáních s EU: Alžírie, Tunízie, Marok, Líbie a Mauritánie (NNN) * Americký proti-regionální puč v Kongu "M23" čítá nejméně 3600 vojáků, etnické rozdělení není esenciální ale nejspíš výrazným podkladem. "Tanzanie se nenechá zastrašit" - oficiál k výhrůžkám "bezzubé a ozbrojené" M23 bezpečnostní misi BK OSN v Kongu (NNN) * Prezident Afganistánu Karzaí po incidentu na hranicích zvolal po přátelských vztazích s Pakistánem, které bezpochyby pokládá za esenciální v mírovém přechodu Afganistánu z okupace k suverenitě, a Talibánu z povstání k mírové politice se svými bratry. Prezident Karzaí také zahrnul USA oprávněnými požadavky, předtím, než by Afghanistán uzavřel jakoukoli bezpečnostní dohodu s USA (NNN) * Íránský a Egyptský MZ se shodli na nutnosti uspořádat kontaktní skupinu Egypt-Saudie-Turkie-Írán k Sýrii. Egyptský prezident brzy oznámí nové datum. Měl by jistě nejvyšší měrou podpořit na účast Saúdského MZ, jehož byť jen symbolická přítomnost má již rozhodující váhu, a po dvou letech má i pro Saudii samu jiný význam (NNN) * Bilarus rozšiřuje strategické spojení s Indonésií, plánuje tak propojit obchod jiho-východní Asie s Eurasií, a ještě ho tak podpořit. Lukašenko s Indonézským mluvčím parlamentu podtrhl parlamentní spolupráci, a ocenil pevnost Indonézského hřbetu proti zahraničním tlakům, které se snaží vše oslabit, a oslabené rozbít nebo oblbnout, zkorumpovat a podrobit (BEL)
  3. Regionální vzory * Keňa akcentovala politickou stabilitu v Somálsku. Spolu s dalšími zeměmi IGAD na př. Etiopií obnovila podporu mírovému procesu v Somálsku, podtrhly rozvoj infrastruktury, a naléhaly na přísnou kontrolu vzhledem k zvednutí embarga na zbraně do Somálska. (NNN) * V reálu je jednání Kolumbijských stran v Havaně vyčerpávající; nicméně obě strany navíc žádají "méně vágnosti" a na druhou ruku "více dynamičnosti." Některé fakce rebélie FARC-EP pravděpodobně budou namočeny v drogové kriminalitě. I o tom by mělo být vážně jednáno (NNN,pí)
  4. Krimi * Volby v Malajzii relativně klidné, pokusy o chaos ovšem pestré - policie (NNN) * Egyptský, Íránský MZ odsoudili odporné pro-sektářské zločiny v Mauzoleu Hudžr ibn Udaj v Sýrii (NNN) * Další rybáři Gazy zraněni, zatímco je Izraelští vytlačují v rámci útlaku hladem z většiny rybářsky příznivých vod střelbou. B`Tselem volá po respektování dohod z Oslo, které garantují postačující rybářské pásmo oběma státům (NNN)
  5. Diskuse * Impulsivní tvář Afghanistánu je stále lepší varianta toho, co by mohl Pakistán u sousedního národa očekávat. A tak tedy spíše pracovat s tím, a nestěžovat si. Spíše námět pro novináře než politická formule (pí:NiW) * Místní ptačí filosof Kimkiduk vidí zásadní degeneraci rodinných a společenských vztahů v benzínových výparech a splodinách, kterým se část Evropanů ráda oddává. Vedle redukce nadbytečného dojíždění za zaměstnáním by tedy bylo dobré ještě jednou ošetřit výfukovou technologii, ale také zaměřit politiku na širší integraci v logistických odvětvích, anebo integraci širších odvětví na bázi logistiky a prioritní politiky. (pí) * Bezpečnostní konference v Harare: minerální zdroje jako prokletí i požehnání (války); pí: s hlediska Deficitu kontroly lidstva u Produkce, se nabízí jako část řešení Minerální Unie, která by oddělovala Národy od jejich Prostoru, za účelem prohloubení přátelství a solidarity, ovšem i pořádku a smysluplnosti, a byla krůčkem k Nápravě Pokroku (pí,NNN) * Alžírie odsoudila dvojici militantů, kteří se doznali k řadě znásilnění a masovým vraždám ve vlně násilí mezi lety 1990-99 (NNN) * Zvíře je nejvyšší přítel filosofa, děleno mrtvých zvířat - klam (Kimkiduk) * Izraelský Netanjahu se domnívá, že jako totálně evidentní okupant a agresor požívá správného vhledu do "kořenů konfliktu," ale i bez toho, že takové všelijaké "historické ohledy" jsou fundamentálním přístupem k vzájemnému míru. Čili podlaďuje Izraelské kriminální akty vůči suverenitě a populaci Palestiny až jako "kroky řešení," tedy něco, co se může nahradit eventuelně libovolnou láskyplnou úvahou. A tím, že ze zákonné povinnosti ukončit svou agresi dělá "svou eventuelní kontribuci míru" vrací se zpět k své milostivé blamáži, že kořenem zla je něco v Palestincích. Ačkoli je zřejmé, že žádní takoví Izraelci, jako je on, v Palestině miliony let nežili, a že řada problémů přišla ještě před jejich "S Hitlerem za ručičku" - totiž s Britskou okupací, jejíž pokračováním právě a pouze Izrael je (NNN,pí) * USA se snaží zlikvidovat vztahy Turecko-Írán nátlakem, a nabízejí "Obchod ropou se Severním Irákem" namísto současných Tureckých energeticko-sociálních vztahů s Íránem a širším regionem. - mluvčí Turecké strany práce; pí: Tedy stejně jako v Pakistánu si USA vybírají, kdo bude s kým obchodovat, a ještě nabízejí jako alternativu obchodování někoho třetího.. Suverenitový blázinec a kolonistická ústava USA, jejíž nulum přináší dodnes zkázu normálním obyvatelům Ameriky, Indiánům. Jistě: Amerika nebyla objevena Kolumbem. Byla na mapách v Alexandrově knihovně, kterou třikrát kolonisté z Británie a Říma vypálili, u velmi dobrého vědomí, co vše regionu nabízí. A tak Kolumbus nebyl potřeba od té doby, od které Původní Američané, a na př. Inkové živě obchodovali s integrovanou civilizací Afro-Arabskou. Nu a konečně pouze z tohoto důvodu dotáhli ještě Britové "Indiánům" (!) pod nos "Černé otroky." Totiž: tak a tak, opovažte se ještě někdy se považovat za sobě - a nám - rovné. "Že jste spolu obchodovali je minulost, nyní my obchodujeme s vašimi přáteli." A Kolumbus a Vespucci? Výmysly pro nevolnické plebs, ke kterým dobře chutná "stvoření přírody co zahrady člověka"; Politik také dodal, že tyto mezinárodně ilegální snahy "probudit obchod se Severním Irákem" se zaměřují na rozklad Iráku.. (NNN,pí)
  6. Líbí se * Etiopie si připomněla 72. výročí porážky Italské fašisticko-kolonistické invaze; mladí podtrhli solidaritu se starými a s patrioty, a zvláště pak džihád proti chudobě (NNN) * Ve společné ekonomické zóně Korea-Korea, kterou podpořil Kim Čong-Il r. 2000 pracovalo 53 tisíc Socialistických dělníků ve 123 fabrikách (NNN) * Volby v Iráku se údajně vyhnuly Enberu a Niniveji, a jistě Kurdýzii. Uskupení "Vláda Zákona" současného premiéra Malíkiho překvapivě potvrdilo svou pevnou pozici, a získalo 1/3 parlamentních křesel (NNN) * Rumunsko bude energeticky suverénní v příštích 5-10 letech; v Červnu bude nejspíš ropovod Nabukko podepsán - Ponte (AGP)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama