NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 13.5.: Harare oslavilo přijetí nové ústavy parlamentem tancem a zpěvem

13. května 2013 v 16:21 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Titulky * Zimbabwe: Harare oslavilo přijetí nové ústavy parlamentem tancem a zpěvem. Listinu po lidech v referendu schválilo 156 poslanců.. (NNN) * Brazílie a Egypt podepsaly strategickou spolupráci, stejně tak se vyvíjí vztah Írán-Irák, anebo Turecko-Írán, a ke všemu Egypt získal od MMF pořádný úvěr, ovšem ne tak kulatý, jako Pakistánské vesnice od Asijské Rozvojbanky.. (NNN,NiW) * Írán urguje mezinárodní odsouzení znesvěcování schrány vysoce upomínané šjítské náboženské postavy v Sýrii vyšinutými Izraelsko-Islamistickými vahabi-fašisty teroristického frontu Al-Nusra-Quds, který má zde veškeré vojenské zázemí Izraelských kolonistických fanatiků (NNN) * Bývalý Jordánský lídr smekl klobouk před nastoupenou cestou konstitucionalismu v Bahrajnu.. a tedy návratu demokracie do této tradiční křižovatky dvou civilizací (NNN) * Kurdský vyslanec PUK vyvrátil dezinformace, že by Írán finančně podporoval Kurdské revolty v Turecku, po kterých je již díky Íránu a dalším aktivistům naštěstí veta (NNN) * Salehi zvolal k mírovým hovorům Damašku s mírumilovnou Syrskou opozicí, tedy tou jednání-schopnou, na setkání s Bašárem El-Asádem, po své návštěvě Jordánského Ammánu, kde řešil spolupráci a hlediska na region, jistě (NNN) * Ankara odsoudila Izraelské útoky na Sýrii, byť se postavila hned proti Asádovi, aby nebylo pochyb, že lze obě hlediska sloučit, a nelze rozlučovat.. (NNN) * Írán a Indie se shodly na pouze mírovém řešení v Sýrii skrze jednání. Obě strany ještě naléhaly Ženevskou deklarací, kterou nyní nerespektuje již ani Německo. A Británie, USA, Francie, které jsou pod ní podepsány samozřejmě svá slova nerespektují již od doby před podpisem.. (NNN,pí)
  2. Mír * Nepál se mírumilovně a dialogicky připravuje k volbám.. (NNN) * Korejská Lidová Republika odsoudila pokusy Amerického Prezidenta svalovat vinu za napětí na jednu stranu na Korejském poloostrově, když přitom USA jsou jednou stranou aktivně se vojensky projevující v nekonečném kolonialistickém konfliktu ve Tichomoří (KCNA) * USA prý po roce 2014 nechají v Afghanistánu jen tolik desítek žoldáků, kolik Afghanistán suverénně odklepne. Ovšem toto tvrzení soudruh Obama podložil jako mrkvičku tažením za jeden provaz u podpisu současně "diskutované" strategické smlouvy USA-Afghanistán. Čili ubohé lži, a prázdné řečičky... (NNN,pí) * Malajzie "odsuzuje útok Izraelských" kolonistických fašistů "na Sýrii," Premiér (NNN) * Palestinský Prezident Abbás proklel a odsoudil Izraelský noční únos muftýho Šejcha Muhameda Husejna v Kuds. Tento únos je důkazem toho, že Izrael úzce kooperuje se sektářskými teroristy v Sýrii, a takto se jim snaží pomáhat v rozviřování sektářských nálad v Izraelem a Nusrou Okupovaném Syrském Regionu. Jde v podstatě o asistenci v pro-sektářském genocidním teroru, která má podřídit Syrské občany Okupovaného Teritoria novým pánům, kteří se za halasné podpory Británie snaží svrhnout vládu v Sýrii anebo alespoň udržovat Írán v ohnisku mediální nenávisti. Podobné pokusy v Libii vedly k totální likvidaci národní jednoty, ale i běžných společenských limitů, a totálnímu bezpečnostnímu a humanitnímu rozkladu, takže lze za úspěch Časově Omezené Kynetické Akce označit právě vznik de fakto zkrachovalého státu.. (NNN,pí)
  3. Regiony, Mír, Vzory * Peru a Indonézie prohloubí ekonomické vztahy (NNN) * Malajský znz. Premiér se přihlásil ke všem třídám a nábojům společnosti, "budu premiérem všech." Jistě přístup zaujatý Kiršner-Peronským Madurem, poté co se některé skupiny snaží vytvořit z volebních výsledků ostrá společenská pravidla. Naši politici mají k takovým zavazujícím slibům daleko, ale též Bangladéšští. Naopak Ekvádor vyhostil Amerického vyslance, který podobně jako pan Faul v Rusi působil především rozkladně, a rád by situaci v hostitelské zemi dovedl k občanské válce svými aktivitami na veřejnosti, jak už to u Americké "zahr. politiky" bývá (NNN) * "Vítězství Národní Fronty v Malajských volbách je ukázkou důvěry lidu v premiéra Nadžib Tun Razaka" - Pakistánský emisař (NNN) * Mluvčí Íránského parlamentu označil demokracii v Iráku za příkladnou pro region (NNN)
  4. Krimi * "Královna je mimo" - odpověděla Argentinská diplomacie pro novináře poté, co se královna zapáleně vracela ke zločinné minulosti a ideologii své země vůči "divochům." Tato, stejně jako Američané se často považují za obyvatele každé země, kterou vojensky obsadí a etnicky vyhladí.. (NNN) * Indonézská policie neutralizovala několik podezřelých z osnování útoku na Mjanmarskou ambasádu (NNN) * USA vrátily uloupené historické objekty Kambodži (NNN) * Pakistánský Prezident Zardárí odsoudil únos syna bývalého Premiéra Džilányho. Vedle tohoto únosu současně došlo k únosům Filipínských pracovníků OSN v Izraelem a Al-Nusrou Okupovaném Syrském Golanu, ale také k únosu Ministra Státu H S Al-Dýna v Jemenu. Filipíny na svou stranu únosy odsuzují a volají po větší pozornosti OSN k těmto věcem obecně, a Jemenský MV zvolal po okamžitém dopadení únosců, poté co budou promptně odhaleny kombinované mzn. důvody (NNN)
  5. Diskuse * Bogota, Kolumbie se z různých důvodů blíží zákazu používání zvířat v cirkusech. Toto používání je ze zvířecího pohledu diskutabilní, neboť za velmi komplikovaných podmínek je možné pokládat uzavřený celek zvířete a člověka za opravdovou spolupráci (NNN) * Pokud má zahraniční politika EU sloužit pouze jako lukrativní úřední pozice, pak bylo túze opovrženíhodné takovou potvornost od rýsovacího stolu EU vnucovat ještě jako "jednotnou politiku všech členských zemí." (pí) * Fidorka by mohla zkusit sestavit slavnostní ukázkové balení tohoto produktu, a toto zaslat Tajské premiérce. Třeba to hodí v parlamentu k minerálce.. (pí) * Afganistán by měl prošetřit zteč s Pakistánem do posledního detajlu, třeba bude Pakistán alespoň v některém detajlu překvapený. Pakistán by pak čelem k přicházejícímu "jaru atentátů" měl zajistit "vyčerpávající juro-bezpečnostní akci," zahrnující jistě právě modernizaci soudnictví, plošné proti-drogové akce vč. vzdělávacích jak na školách tak na venkově, a konečně především regulovanou akci vyplavení kriminality, tj. frekventovanou, aby došlo k podchlazení těch elementů Řádu, v kterých by si atentátníci usnadňovali své akce, v neposlední řadě tedy i kvalitativní proti-korupční akce. Durandova Linie byla vytažena Afghanistánem jako pokus zlepšit svou pozici vůči Talibanu. Tedy jedna z maličkostí, kterou by měl Islamabád přehlédnout s mrknutím oka. A ovšem, k diskusi ponechávám možnost vyslovit v Pakistánu přání přejednat hranice "načisto" mezi generalitou DVOU zemí, a výsledky komunikovat s libovolnou tripartitou prezidentů a premiérů, tedy Af, Pak, + libovolný prezident či parlament.. A konečně Pakistán může ještě disciplinárně přezkoumat pochybení na své straně, bohl. na stav věcí, disciplinárně, a výsledky konzultovat druhé straně (pí, NiW, BNA, NNN) * Ugandský Prezident požádal OSN o náhradu vojenských helikoptér pro misi v Somálsku. Lidé si díky těmto obludám přijdou jako ředitelé nebe, přičemž mají v podstatě tak úzký výhled rozumu, jak úzký mají výhled života, a jak úzký je výhled budoucnosti lidstva. Afrika by mohla vyzkoušet se současnou vědou pro-přírodu efektivně zpracovat parní lokomotivu, a navíc propracovat i její užití, které je jistě samo o sobě zaostalé, takže by Afrika mohla využití benzínových blábolů redukovat parní technikou a závislou a neodmyslitelnou logistikou a (?) automatickou informační technikou. No, rozhodně nejmodernější vědou vymistrovat lacinou a pro-přírodně efektivní parní mašinku. U nás je na to pozdě! (pí,NNN) * Útok na Izrael by plánovaný, a Arabské země dostaly zprávu předem - tvrdí některé země v regionu (NNN) * Prezident Ahmedinižád věří, že USA budou nuceny ekonomicko-diplomatické násilí vůči revoluční a vzorně suverénní a diplomatické zemi v budoucnosti ztlumit.. (NNN) * Mezi země, které je nutno proměnit v "suchá místa," tj. navrátit jim jejich civilizačně-politické pozice, a jistě oživit i turisticky či ekonomicky řadíme Turkmenistán-Afghanistán, Egypt-Libie, Kongo-Nigérie, Hajty-Kolumbie. Pokud se naše úsilí bude prolínat v těchto uzlech, vynoří se na souš i jejich satelitní sousedé. Strategicky lze na př. začít zařazením mzn. institucí do depozitářů těchto zemí, na př. Hajty jako centrum Islámských Bank, nebo distribuční bod jaderných materiálů v rámci posílení asistenční činnosti IAEA. Pro Libii bychom navrhovali zajistit prioritní regionální návaznost na Ukrajinu, Maďarsko, Ghanu, Tajsko, Ugandu, Tanzanii, Marok, Katar, Írán i Omán, Malajzii, Indonézii, Zim, Somálsko, JAR, Senegal, Palestynu, Bangladéš, Mexiko, Venezuelu, Uruguaj, Paraguaj, a obě Korey.. je jich symbolicky 23, což je naše oblíbené číslo.. (pí) * Tunisští demonstranté a Turecko nejostřeji odsoudili útok na Sýrii (NNN)
  6. Líbí se * Maďarsko a Kuvajt rozšířili spolupráci ve vzdělání a vědě, výměnu učitelů a studentů (NNN) * Írán a Kuba posílí vztahy - náměstkové MZ obou zemí podtrhli také spolupráci v mezinárodní sféře, kde jsou obě země respektovanými hráči a známými úspěšnými mediátory, kteří nevyhledávají u mediace pro sebe výhody.. (NNN)

Pakistánský Soud označil Dronové útoky USA jako proti chartě OSNPakistánský soud ve Čtvrtek popsal bezpilotní útoky USA na neklidné kmenové regiony země jako ilegální a nelidské a nařídil Ministerstvu Zahraničí aby zatlačilo k rezoluci v OSN proti útokům.

Vysoký Soud v severo-západním městě Péšaváru vydal zemský verdikt proti útokům USA na základě 4 petic, které udávaly, že tyto útoky zabíjejí civilisty a také způsobují "vedlejší škody"

Američtí oficiálové tvrdí, že dronový program CIA je zaměřený na pozůstatky AlKajdy a militanty Talibanu v Pakistánských kmenových oblastech, kteří jsou viněni z přes-hraničních útoků do Afghanistánu.

Pakistán trvá na tom, že útoky dálkově ovládaných špionážních letadel zabíjejí nevinné lidí a způsobují škody na majetku civilistů, a jsou kontraproduktivní v tzv. válce proti teroru. USA odmítají Pakistánská zvolání k zastavení útoků

Šéf justice u Péšavárského Vysokého Soudu Dost Muhamed Chan, uzavřel v rozsudku, že dronové útoky jsou ilegální, nehumánní a v rozporu s chartou lidských práv OSN.

"Vláda Pakistánu musí zajistit, že žádné dronové útoky se nebudou v budoucnu opakovat," uvádí verdikt.

Soud nakázal Ministerstvu Zahraničí, aby nastolilo rezoluci v OSN proti Americkým útokům.

"Pokud USA vetují tuto rezoluci, pak by země měla uvažovat o zrušení diplomatických styků se Spojenými státy," uvádí rozsudek.

Soud také pozoroval, že útoky USA musí být označeny za válečné zločiny, neboť zabíjí nevinné lidi.

Dvojčlenná komise si dříve rezervovala verdikt, poté co právníci dokončili shrnutí argumentů pro federální vládu, spolu s petičníky, Koncilem pro Pakistánskou Obranu (DPC), a slepencem náboženských skupin, kmenových starších a právních skupin.

Petičníci prosili soud aby nařídil vládě zveřejnit Pakistánsko-Americké tajné dohody o dronových útocích, pokud takové existují, a aby zastaviůa tyto útoky silou, a přednesla problém před Bezpečnostní Koncil OSN, a aby zaplatila kompenzace rodinám lidí zabitých v bezpilotních útocích.

Během předchozího slyšení, šéf justice pozoroval, že pokud se USA pokládají a vydávají za šampiona v lidských právech a demokracii, tak proč potom neplatí kompenzace nevinným lidem zabitým v dronových útocích?

Vládní právníci dříve informovali soud, že Pakistánská vláda nemá žádné dohody s USA o dronových útocích (jak tvrdil příbalový leták k Mušarafovi, anebo mistr Hakány.. pí), které jsou tak činěny bez souhlasu Pakistánské vlády.

Právníci řekli soudu, že podle různých výzkumů, pouze 2 procenta obětí dronových útoků jsou militanti, počínaje rokem 2004, a zbytek mrtvých lidí (tisíce, pí) jsou prostí a nevinní civilisté. (NNN)
Německo brání Izraelskou vojenskou agresi v SýriiBerlín, Německo, Květen 7 (NNN-IRNA) - Německo v Pondělí bránilo poslední Izraelskou vojenskou agresi v Sýrii, v rozporu s chartou OSN a konvencemi, podle IRNA.

Mluvíce k rutinnímu tiskovému shromáždění mluvčí Ministra Zahraničí Andrés Peške citoval Ministra Zahraničí Gvída Vestrveleho, že Izrael "má samozřejmě právo se bránit."

Německo je neústupný spojenec Kolonistického pařátu, a jako věc principu neodsuzuje Izraelské vojenské agrese proti jeho Arabským sousedům, ale ani zločiny Telavivu proti civilistům a celistvosti Palestinského Státu.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama