NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse2013-05-20

20. května 2013 v 16:52 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Prezident ujistil Keňany, že vláda udělá vše pro bezpečnou vlastNajrobi, Květen 17 (NNN-KBC) - Prezident Uhuru Keňata ujistil Keňany, že vláda nebude šetřit úsilím aby adresovala bezpečnostní záludnosti země.

Mluvě k Senátu v Najrobi během setkání s nejvyššími bezpečnostními šéfy země ve Ťvrtek, prezident naléhal, že rozvojové agendy, kterou by rád realizoval v zemi nebude dosaženo, pokud nebude zajištěna k tomu potřebná úroveň bezpečnosti.

Vláda takto vydá veškerou podporu k tomu, aby policejní složky efektivně zajišťovaly zákon a pořádek, a umožnily tak realizaci slibů, které učinila vládnoucí Jubilejní koalice během Březnových obecných voleb.

"Zajistíme, aby policejní oficíři byli ve všech směrech dostatečně vybaveni k perfektnímu výkonu svého vznešeného povolání," řekl Prezident Keňatta, dodávaje, že vláda poskytne potřebný rozpočet k nutným bezprostředním výdajům na bezpečnost.

Policii bude mnohem efektivněji přidělována její část rozpočtu, v tomto finančním roce, přese všechny závazky, kterým ještě čelí Vláda, řekl. Prezident Keňata řekl, že vláda hledá nové a inovativní cesty k nakládání s bezpečnostními otázkami.

Prezident osvětlil, že již zvolil tým, který by měl setřídit okamžité priority, které je třeba implementovat, aby byly služby Národní Policie ještě efektivnější. Tým by měl zajistit tyto údaje během dvou týdnů.

Generální-Inspektor Policie David Kimaío stejnomyslně ujistil, že bez ohledu na problémy, Národní Policie je odhodlána zlepšit bezpečnost v zemi. Citoval však neadekvátní zvláštní výbavu, ubigace, ale i dopravu jako hlavní obtíže na cestě k této blízké vizi bezpečnější země.

Vnitřní Bezpečnostní Sekretář Ministra Mutea Iringo řekl, že ministerstvo je v procesu kontaktování místních bezpečnostních komisí aby se koordinovala a posílila regionální úroveň bezpečnosti.

Setkání bylo korunováno Provinciálními Policejními oficíry, ale také Provinčními Kriminálními Vyšetřovateli a veliteli formací pravidelné a Vládní Policie.

Respektujte suverenitu Sýrie, urguje Jižní AfrikaPretorie, 17. května (NNN-NAS)

Joafrická vláda zvolala po mezinárodní komunitě, aby tato respektovala suverenitu Sýrie a nechala lid Sýrie rozhodovat o své budoucnosti bez jakéhokoli vměšování.

Jižní Afrika - která zvolala po okamžitém ukončení jakýchkoli forem násilí všech stran a tyto aby bez jediné před-podmínky vstoupily do dialogu, který jim pomůže načrtnout novou ústavu a vykonat volby - odmítla poslední útok Izraelských fašistických sil na Sýrii.

"Kabinet volá na Spojené Národy aby zamezily vnějším silám vojensky operovat v Sýrii, a aby dovolily Syřanům pracovat spolu na odstranění svých rozepří," uvedla mluvčí působící Vlády Fumla Zachariášová v tiskovém shrnutí po pravidelném předvečerním zasedání Vlády ve Ťvrtek.

Mjanmar: válečné reparace začínají ve státě Šan; Hovory s Kačinským hnutím mají začítJangon, 17. květen (NNN-MZM)

Přípravy probíhají ke kompenzacím civilistům v Šanském státě ovlivněným civilní válkou mezi Mjanskou vládou a Koncilem Obnovení Šan / Šanskou Státní Armádou (RCSS/SSA).

E Pjítú Hlatev (Dolní Komora Parlamentu), člen strany Bílého Tigra (Kjar Pjú) účinkující mezi stranami Šanského Státu řekl, že od 15. května byly sbírány informace aby se spočetla totální ztráta v okrese Nant Cham.

"Šel jsem do vesnice Naung Cham (v okrese) spolu s týmem, který sbíral data, a byly tam škody 15.7 milionů (asi 3 miliony KČ)," řekl poslanec Saj Kjó Ón agentuře Mizzima.

Listy škod se sbírají za asistence městských autorit, politických stran a vládních organizací. Informace budou předány vládě Šanského Státu, která alokuje kompenzaci.

Gen. Saj Lao Seng z RCSS/SSA řekl, že vládní armáda okupovala majetky vesničanů 9. Dubna.

"Ubytované jednotky vzaly s sebou všechny cenné předměty a peníze. Když jsme pak předali list škod utrpěných civilisty, vláda prostě odsekla, že o tom nic neví," řekl Generál Sai Lao Seng.

Tisíce uprchlíků, kteří opustili své domovy ve vsích Naung Ma, Naung Cham a Nant Kvam směrem čínská teritoria se již začínají vracet, neboť jim vládní autority garantovaly bezpečí.

Generál Sai Lao Seng řekl, že jeho skupiny RCSS/SSA měly neoficiální setkání s Ministrem Aung Minem z Mjanského Mírového Centra 13. Května, ohledně války. Nicméně žádné datum pro oficiální setkání nebylo nastaveno.

Mezitím delegace Mjanské vlády je připravena setkat se pro jednání se zástupci Kačinské Organizace za Nezávislost (KIO) v státním hlavním městě Mjitkjina, poslední týden Května.

Starší garantor z Mírotvorné Komise, Hla Maung Šve, řekl Mizzimě tento týden, že vládní tým, vedený ministrem Aung Minem, schválil soupis požadavků podaný organizací KIO.

Naplánované setkání v Mjitjině bude osmým kolem hovorů mezi oběma stranami, od příměří které padlo v Červnu 2011.

Jednou z překážek k obnovení hovorů byla pozvánka neutrálních pozorovatelů k hovorům. Hla Maung Šve neodhalil, kteří pozorovatelé byli přizvaní, ale potvrdil, že vláda neměla problémy s ničím mezi požadavky organizace KIO.

"Posilování důvěry je zvláště třeba v těchto hovorech, takže nebudou žádné námitky proti jakýmkoli pozorovatelům pozvaným jednou stranou," řekl.

Každopádně Kačinský Mírový Garantor San Aung řekl, že KIO pozvalo zástupce Číny, OSN, USA a Británie, ale Číně se nelíbí přítomnost angloamerických kolonialistů.

"Setkání se pravděpodobně odehraje na konci měsíce, ale dosud máme před sebou jednání, kvůli pochopitelným obavám Pekingu o vlastní pověst," řekl agentuře Mizzima.

V dalším vývoji Ministr Dejn Zó, náměstek člena Mírotvorné Komise se přidal k vládní delegaci na setkání se spojenou Armádou Státu Va a Státu Šan-Sever, poslední týden.

  1. Malajzie zopakovala plnou podporu rezoluci Hlavního Shromáždění OSN k situaci v Sýrii, která zvolala po moderaci, kompromisu a mírumilovném dialogu, namísto nesmyslného konfliktu v republice. Malajský vyslanec v OSN potvrdil pokračující podporu Brahimiho misi v Sýrii. (NNN)
  2. Studentka Paek Sun Mi z Korejské Lidově Demokratické Republiky ukořistila první místo 3. Mezinárodní umělecké olympiády v Moskvě, když se svou hrou na bajan předčila přes 250 studentů vč. na př. Kazachů či Rusů.. (KCNA)
  3. Islamizace Egypta naprosto není něčím odstrašujícím. Naopak je to jednou z variant, o kterou by se mělo jednat, pokud uvažujeme de-amerikanizaci Egypta. Něco s tím musí jít ruku v ruce. A může to být leccos, třeba Pakistanizace, Jordanizace nebo Jemeno-Alžirizace. Pokud jde o pyramidy, lze uvažovat pokrytí jejich vnějšího pláště barevnými reklamami. Ty by byly ultra-drahé, a platila by se z toho i údržba dalších archeologických věcí, vedle místní ekono-sociální úrovně a tedy rozvoje.. S příhledem k úrovni chudoby a hloubce amerikanizace má Mursího vláda dost opravdové práce před sebou, takže je potřeba revoluci ostře odlišovat od změny režimu: neboť to druhé s Egyptem rozhodně nehne tam, kam je potřeba, a tak rychle, jak by bylo opravdu vhodné (pí)
  4. Různé příhody spojující Íránskou národnost a AlKajdu, kterých je v poslední době více, takže působí poněkud organizovaně, jsou vůbec nejspíše irelevantní, coby fakt: AlKajda může opravdu působit naprosto kdekoli, stejně jako její ne-méně neschopní příznivci v CIA. Co se tedy této snahy vzbudit diskusi na toto téma, pomocí novinek i dezinformací z Egypta, Jemenu ale i Afrických zemí, pak jde nejspíš o snahu nalomit v Íránu volby. Neboť "možnost či nemožnost" příslušnosti několika Íránců k AlKajdě je především otázkou pro-sektářskou. A proto je před volbami vytahována, bez jakéhokoli vnitřního smyslu.. (pí:NNN)
  5. Podezřelí Izraelští extremisté, zapálili tři auta, a napsali sprejem rasistické žvásty na mešitu v severním Izraeli, v noci z 15 na 16. Května, uvedla Izraelská média (NNN)
  6. Evropská MZ Aštonová a Íránský BK Džalili označili poslední jednání o jaderném programu za užitečné. Zkorumpovaná Jaderná Agentura neschopná zajistit své základní listinné povinnosti, zato pracující na mnoha nelegitimních frontách za účelem mezinárodních konfrontací tentokráte označila Írán za spolupracující a pod dohledem, dle agentury FNA (NNN,pí)
  7. Pakistán pokládá spor o vojenské zástavby za vyřešený.. (NNN)
  8. "Tradiční znalost má místo v každém kulturním dědictví nějaké civlizace" - z řeči doktorů Rahima a Karzaího o tradici Bylinářství v Afghanistánu (BNA)
  9. Irák oprávněně žádá alespoň dodatečnou koordinaci následků mírových smluv Turecka a PKK. Pokládá takovouto "výrobu míru" za zády těch nejvíce potřebných jako ne zrovna ukázkový přístup k vztahům v regionu, a žádá pro začátek od Turecka vysvětlení. Určité garanty by měly následky pro Irák zmírnit, pokud budou zařazeny do agendy obou zemí BK nebo VH OSN (pí,NINA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama