NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse2013-05-27

27. května 2013 v 16:50 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
Reportáž z listí o spalovací (nejen) dopravní infrastruktuře lidstva

* Benzín, smrdí jak zdechlina
Vytratí se: přijď! (kos)
* Vyhodil jezdil autama: Příď;
Přřijď (brhlík)
* Vytřídil ropu! (hýl)
* Filosof vylíbil si benzín
Vylíbená zdechlina:
benzínová logika - rozum nebožák (#News)
* Skládá, jak jezdí auta
Líp vidím / jezdí příšerně
Vytřiď ji a všichni poděkujem (hýl)
/u následujícího znění v závorkách vzniká při opakování předchozího znění, tj. akusticky "čuchnout+čuchnout" zpíváno tak, že zaznívá "naučíš," následující dokonce vzniká "cejtil" z repetice "předem" a ta z "dobře" pozn. pí/
* Čuchnout~čuchnout~čuchnout~čuchnout
(~naučíš-naučíš-naučíš) /brhlík/
* Dobře~dobře~dobře~dobře
(~předem-předem-předem)
(-cejtil,cejtil,cejtil) /brhlík/
* Filosof: kam bys zařadil benzín, ropu
mezi další problémy z lidstva (#News)
* Mezi první tři (brhlík)
* Na první (kos)
* Že nám vyplenili svět (brhlíček)
Míreček-míreček-míreček
* Přiznej: redaktor to pokroutit /#/
* Líbit-líbit-líbit
mír-mír-mír (brhlíček)
* Ať jde do píči /red./ (kos)
- že líp vidím
* Vyřiď detektiv jméno mé - hýleček (vztahuje se k #)
* Vyřiďte detektiv tělo (drozdeček)
* (na vyžádání ještě překlad "že nám.." od drozda) Když se na ně koukneš
/kos=turdus merula, brhlík=sitta europea, hýl=pyrrhula pyrrhula, drozd=turdus pilaris, pozn. pí/

Jordánská zvláštní ekonomická zóna AQABA a Turecké volné zóny: memorandum

AQABA (Jordánsko), 23. Května (NNN-Petra) * Jordánská Autorita Aqabské Zvláštní Ekonomické Zóny (ASEZA) a Turecké Volné Zóny (TFZ) ve Středu podepsaly memorandum o porozumění (memo) pokrývající výměnu expertýzy v informačních technologiích a rozvoji volných zón. Memo také adresovalo náčrt společných plánů na přivábení investic, rozvoj legislativy k regulaci ekonomických aktivit, obzvláště celních systémů a celních pobídek, a k zlepšení investičního klimatu, a k motivaci Jordánských a Tureckých soukromých sektorů aby navýšily objem vzájemného trhu a ekonomickou výměnu mezi ASEZA a TFZ.

Šéfdozorce ASEZy Kamel Mahadin, který podepsal memo s Ugurem Oztýrkem, Hlavním Vedoucím Vedoucím Volných Zón, Zahraničních Investic a Služeb Tureckého Ministerstva Ekonomiky zvolal na korporace v státní infrastruktuře, turismu a pohostinství, aby se zmocnily investiční iniciativy ASEZA. Mahadin řekl, že návštěva Turecké technické delegace ekonomů byla naplánována, aby se zhodnotily investiční příležitosti a prostředí v ASEZA, po nedávné historické návštěvě Jeho Veličenstva Krále Abdaláha II a premiéra Abdaláha Ensúra, na kterých se probraly oblasti vzájemné spolupráce a investic mezi oběma zeměmi.

Poukázal na fakt, že Aqaba se stala mezinárodní a regionální logistickou bránou pro každého, kdo se zajímá o investice, zvláště v oblasti přístavních operací, logistice a přidružených službách.

Mahadin poznamenal, že dost příležitostí ve výrobě a investicích je stále otevřených pokud mluvíme o oblastech informačních technologií, obchodu, stavby a údržby turistických člunů ale i v oblasti zábavních parků v rámci ASEZA.


  1. Expres hlavní * Pakistán ostře odmítl pokus Prezidenta Obamy přejít 3700 ze vzduchu povražděných civilistů jako "sebeobranu," zopakoval mezinárodní práva a postoje Pakistánu, tedy hledisko na "zločiny USA a dlouhodobou ignoranci Pakistánské diplomacie." Přivítal ovšem alespoň uznání armádě a poslední vládě za boj proti sektářství a násilnostem ve společnosti (pí_NNN) * Biloruské, Íránské ministerstvo odesklo s nezájmem "repetitivní polovzdělané nádenické reporty" o volbách v Íránu anebo dokonce náboženské svobodě v Bilerusi s tím, že než prý se takové papíry dostanou "Kerrymu do ruky, nejdříve je někdo opráší z loňského roku, a vrátí se ke svému kancelářskému zabíjení času." Rostoucí nezájem světové diplomacie byť i o reagování na "Hodnocení od Vošinktonu" jde ovšem ruku v ruce s připraveností západní mediální oligarchie tyto věci dokolečka lidem do hlav nalévat. Ale i ti si brzy zvykli s nezájmem takové informace polknout jako projímadla (BEL,IRNA,pí) * Končící kontroverzní představitel Syrských militantů na zahraničních presentacích přiznal, že v Sýrii probíhá katastrofa, z které lze vinit i nejednotu a neústupnost disidentských skupin, ale ovšem: i zahraničních teroristů, kteří spojují svou činnost se "Syrskými zájmy." Tím přiznal zásadní faktory podílející se na této katastrofě na obou stranách. Nicméně nenabídl žádné ústupky Damašku, z našeho hlediska, takže jeho návrh vyznívá v praxi jako namyšlený diktát - a zjm. neadresoval žádné konkrétní politické chyby nebo reformy na straně opozice, což je vedle její agrese a roztříštěnosti příznačné - jistě tak jeho návrh odmítne vedle OSN dokonce i Vošinkton, Moskva, a bezpochyby Damašek a rebelové sami. Líbie by si zasloužila (přidávám loudivý, ale zjm. akutně zoufalý pohled na Kuvajt, Saudii, Egypt, Írán a Emiráty) nějakou vyčerpávající mzn. konferenci. Třeba v Pekingu? Posuďte sami nezájem západu vis-a-vis reálná situace v Líbii, která nepřinesla od dopadu poslední bomby NATO na základní školu žádné výrazné změny. Zlo se uklidnilo, ale lidé s ním spí, a je jedí. Opakujeme, že již nelze jinak, než vládu uznat: jistě i v KLDR to platí za fakt. Vyčerpávající myslím podporu bezpečnostního výcviku a výbavy, investice a infrastrukturu, regionalizaci, politickou mediaci vzhl. k současné ozbrojené opozici, další směr rozvoje a produkce. Doménová restrategizace země v regionálním a mezinárodním kontextu s výrazným odklonem od USA a EU, vzhledem k jejich velkým slibům, bombám a reálnému nezájmu. A další věci které je možno mezinárodně navařit z pobídek, investice, koordinace, a jistě i z charity, která má lepší přístup do některých oblastí než vládní programy. Zvláště pokud je regionální.. (NNN,pí) * Tehrán bude hostit "Přátelé Sýrie." Regionální diplomacie tuto změnu otevřeně vítá (NNN,pí) * Kim Čong Un blahopřál Prezidentu a Premiéru Eritrey, a jich prostřednictvím jejímu lidu k 22. výročí nezávislosti. Čili můžeme projevy o její "zlobivosti" od jejích sousedů zařadit mezi jevy typu Saharaví: kde jako nezúčastnění hledáme prostředky a výrazy mediace, resp. očekáváme kompromis na obou rétorických anebo hlediskových stranách. Tj. typ Rabat/Alžír (KCNA)
  2. Expres mír * Čínský Premiér ocenil na své pracovní návštěvě Islamabádu přátelskou a konstruktivní roli Pakistánu. Pakistánský Prezident Zardárí pak zadoufal, že historicky významné volby rozšíří investiční a obchodní spolupráci obou zemí, a zvýraznil, že věří v absolutní trend Čínské vzorné pokrokovosti. Indická Univerzita Pandžáb pak poctila Afghánského Prezidenta čestným doktorátem za jeho mnohostranné pokroky v rozvoji sociální i ekonomické infrastruktury, ale jistě i za výrazné úspěchy v bezpečnosti. Byť jsou pak úspěchy regionálních zemí v bezpečnosti pohraničních pásem diskutabilní, na pozadí pofidérních Amerických "dlouhých prstů" a aktivit.. (NNN) * Čína urgovala KLDR k zajištění komfortu zadrženým toulavým čínským rybářům; Vyšší Korejský oficiál pak navštívil Peking (NNN) * To co někteří poslanci připisují Iráckému premiérovi jako "jeho bombové útoky na Sunity" je pak dle našeho názoru naprosto nevybíravé, Sunita, Šjíta, Kurd, Křesťan, a naopak ti poslanci, kteří udávají nedostatek parlamentní jednoty v boji proti AlKajdě mají pravdu. Ovšem pak to, že tvrdíme, že jsou útoky politicky motivované a sektářsky zaměřené je celé součástí sektářského problému. Takové osočení Malikiho a obcházení AlKajdy anebo ovšem Nusry překypující ze Sýrie je právě podporou sektářského vnímání mezi lidmi (NINA,pí) * Turecko strategizuje vztahy s Ghanou: technologicky a ekono-logisticky integruje s "investičním centrem regionu" - Jordánskem, za vzniku investičních příležitostí. Zároveň se tím konsoliduje ekonomické prostředí v Iráku pro investice v službách, produkci, infrastruktuře a obchodu (pí)
  3. Diskuse * Populární měnovou reformu podporovanou Astanou chápu jako technicky podstatné hledisko (přnjm.) ale rozhodně neponechat na pospos přeceňování: aby se na základě myšlenky nevařily hned sociální popř. jiné evoluční, nebo revoluční scénáře. Natož politické a geopolitické. Aplikace je však nasnadě (HaN) * Kolumbie, Mexiko, Čile a Peru značně posilují ekonomickou integraci, a cílí především na oceánskou Asii. Zatím Omán nový vítr pociťuje zvýšení pasažerské týdenní kapacity v nových letech na (doménový Asijský) Katar o 1600 míst za týden. Jemen by se mohl zaměřit vedle míru, a měřítko od špičkových hotelů po špičkové parky také na špičkové vzdělání - zatímco centrem vědy by mělo být brzy Turecko (má k tomu nejlepší možné partnery). Zatím 4-členná výše zmíněná Joamerická aliance má sice ostře rozlišné názory od Čavézistického hnutí národů, vč. náhledu na Americký Imperialism, který na př. Peru dává do uvozovek po zmínce Čáviho smrti, ale zase pokládají činnost "neefektivního Čavézova spolku" proti chudobě za příkladnou. Doufejme tak, že se budou obě součásti spíše doplňovat, než předvádět se ve špičkování před Vošinktonem a jeho koťátky. (pí,NNN)
  4. Líbí se * Veletrh v KLDR předvedl CNC obráběcí stroje s dvojnásobnou životností než ty na soudobém trhu, ale také 36 vozů různého užití domácí výroby anebo laptopy domácí produkce (KCNA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama