NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 17.6.: Írán a Libanon probraly regionální vývoje

17. června 2013 v 15:41 | piAnalyse |  Archív z rubriky nezařazeno
Bejrút, 10 Červen, IRNA - Íránský Vyslanec v Libanonu Chezenfer Ruknebédy konferoval v Pondělí s Libanonským Prezidentem Mišelem Salímenem o regionálních událostech.

Na setkání se obě strany obíraly vzájemnými pohledy na různé aspekty současných událostí v regionu.

Ruknebédy také předal Libanonskému prezidentu gratulace Prezidenta Mahmúda Ahmedynižáda k výročí vítězství hnutí odporu v Libanonu.

Libanonský Prezident, na svou stranu, ocenil podporu Íránu národní jednotě a stabilitě Libanonu.

Také probrali Nedělní shromáždění poblíž Íránské ambasády v Bejrútu. (Současně Pakistánský premiér označil shromáždění před Pakistánskou Ambasádou v Kábulu za odpovědnost Afghánského státu, pokud jde o bezpečnost diplomatických misí, pozn. pí)

Libanonská Armáda a Policie zde musela rozdělit přívržence opozice a zastánce Bašára al-Asáda, kteří se do sebe pustili, zřetelně poté, co podpůrci opozice chtěli ("Vzplálo srdce naděje", pozn. pí) dát najevo spojitost Íránu s utrpením ozbrojených dizidentů v Sýrii svými protesty před Íránskou ambasádou.

Libanonská Armáda oznámila v této souvislosti jedno úmrtí na srážkách rozpoutaných takto v Nedělním Bejrútu (IRNA)

Katar urguje Libijce aby prokázali zdrženlivost

Dohá, 10. Června (Tiskové agentury Kuvatu a Hnutí nezávislých / NAM, KUNA) -- Katar vyjádřil v Neděli znepokojení nad posledními incidenty v oblasti Benghází Al-Kevfí, v Líbii, které vyústili v smrt mnoha lidí a zranění mnoha dalších.

Katarská kancelář Ministerstva Zahraničí zadala pro Katarskou Tiskovou Kancelář (QNA) zvolání na všechny Libijce, aby se pokusili o maximální zdrženlivost a ústupnost v tomto pro historii jejich země velmi kritickém období, kdy je třeba konciliace, jednoty, dialogu a nalezení rychlé cesty pro ukončení šíření zbraní v Líbii (a z Líbie do regionu) a pro ukončení všech sporů dialogem.

Katar také odsoudil všechny násilné akty, které vyústily v smrt nevinných občanů, a otřásají stabilitou a bezpečností země, resp. regionu.

Zdroj také vyjádřil soustrast s obětmi, Libijskou vládou a obnovil pozici Kataru - tj. odsouzení všech typů násilí. (NNN)


Tvrzení USA k Turecku a k Sýrii jsou irelevantní

  • dokud USA zbrojí stejně jako Rusie jednu stranu konfliktu
  • dokud USA stejně jako Čína blokuje emanaci politického řešení v koloniálním Bezpečnostním Koncilu OSN
  • dokud USA financují rozmanité opoziční a teroristické skupiny v širokém regionu * dokud USA destabilizují Turecko a Irák z politických důvodů, zjm. z Íránského důvodu mediálně-ideologického
  • dokud jsou tvrzení USA k Turecku a Sýrii v rozporu se závěry a usneseními OSN a příslušných vyšetřovacích komisí OSN v Turecku, Iráku, anebo v Sýrii.
Prosazování "irelevantních politik" je emblematické pro současné USA. Změnu politiky v Pakistánu vůči USA na silovou velice podporujeme, ale upozorňujeme na potřebu další integrace v médiích širokého regionu, resp. v otázkách ležících před OSN. Pokud někdo přehlédl možnou velmi blízkou budoucí roli trojky Egypt-Turecko-Írán v regionu, pak by si měl protřít oči. Taková trojka by jistě s konečnou platností byla pro rozkývané bohaté Arabské země regionu silovým garantem ve většině otázek, kde je toho třeba. Tím bychom získali jak možnost: Írán = možný spojenec každé země v regionu, tak ovšem konečné zahlazení sektářských rozporů namířených proti Saudii či Kataru. Většina těchto nepřátelských nábojů je totiž pouze logickou deflexí ideologického ražení proti Íránu a jeho "spojencům." Tím myslím "zákonitým jevem v prostředí ideologicky znesvářených geopoliticky okrajových společností" - tj. těch se kterými se arogance a podobní nemažou (pí)


V Íránu zvítězil Hasan Ruheni, obnovil poslušnost Vůdci revoluce : "jaderný program Íránu je zcela transparentní, pochybnosti vyřeší dialog." (IRNA)  1. Titulní zprávy * Mluvčí Pakistánského Ministerstva Zahraničí odsoudil dronové útoky jako nelidské a kontraproduktivní, a jako překážku vzájemných vztahů, a vyzval USA k okamžitému jejich ukončení. Ohledně klasického pro-Amerického osočování z Indie, že Pakistánská rozvědka ISI ovládá terorismus, a zjm. "má přímé velení nad Talibánem" v Pakistánu, Afghanistánu a Indii uvedl, že není vhodná doba pro podobné provokace, a že by se obě země, jak Indie tak Pakistán mohly velmi dobře bez podobných Amerických pohádek a Amerických schémat ve vzájemných vztazích obejít (pí:NiW) * Erdogan oznámil demonstrantům, že s nimi nebude mít slitování, poté, co odmítají přijmout referendum pro otázku městského parku, která vyvolala jejich hněv. Ať už jsou demonstrace projevem Americko-Evropské nespokojenosti s Tureckou politikou regionální spolupráce a stability, anebo projevem masové manipulace na internetu, doporučujeme Turecku aplikovat stejný postup jako se aplikuje v Iráku. Tj. vyžádat po demonstrující straně komunikační komise, zřídit napříč politickými rozpory mezi parlamentními bloky komisi pro řazení požadavků demonstrantů, a takto zajistit slyšení i řád požadavkům demonstrantů. Nezajímají nás jednotlivé skupiny v Turecku, ale vezměte v úvahu blízkost s Irákem a dalšími zeměmi v podobné krizi. Podobnost zde je nepopiratelná, a tak nelze zbytečně ulevovat a předjímat v podobnostech řešení. Samosebou považujeme demonstrace za jakkoli vyvolané Spojenými Státy, ale stále to jsou masy zmanipulovaných s minimem placeného moderátoru, za takového předpokladu, a proto je třeba s "tím" nakládat stále jako "s občany." Naopak události v Tunísii ukazují, že značná část loňských "karikatur událostí" v Rusofonní části Evropy byla spíše soukromého ražení: Tunísie je poslední přístupový bod USA, který zbývá k adresování "Arabského Jara," a Femen zdá se vyjadřuje vnitřní rozpory nějaké třetí strany, jejíž podíl na Arabsko-Muslimských ústavních krizích jistě nemůže být zcela vyloučen, ale politicky - nebo silově jsou pevně odděleny od vlády USA a podobně. (pí,NNN,NNA) * Turecko již odeslalo obě: USA i EU aby si zametly před vlastním prahem. Jde totiž nejspíš o to, že tito "obhájci Turecké demokracie" (versus Erdogan, Davutoglu a Gul) mají před vlastním prahem z loňských a předloňských nepokojů nemálo raněných, libovolně pozatýkaných, i mrtvých, na př. na demonstracích v Británii a Francii. A mrtví zde byli rukou policie snad i v Itálii? (pí)
  2. Priority míru * Srbský Prezident Nikolič při ceremonii přijetí nového Íránského vyslance Madžida Fahimoviče vyjádřil vděčnost země Íránu, že neuznal samo-provolávanou nezávislost Kosova. Vyslanec zvolal po rozšíření vzvz (IRNA) * Írán se dělí o energetickou a příslušnou inženýrskou expertýzu se 40 zeměmi - ME Namdžou (IRNA) * Írán a Kuvejt zvolaly po rozšíření regionální spolupráce: šéf Kuvejtské parlamentní skupiny přátelství a šéf Íránské národní bezpečnosti a komise zahraniční politiky al-Malifi a Burúžerdi zvolali po rozšíření reg. spp. aby bylo vůbec možno čelit problémům regionu a Muslimského světa (IRNA) * Egypt posílil podíl svých jednotek na pohraniční stráži v Libijsko-Egyptském pohraničí poté, co nezkušení Libijští pohraničníci zlikvidovali povozy obchodníků s textilem, které se z neznámých důvodů vyhnuly hraničním kontrolním bodům. Nikdo z karavanu prý nebyl vážněji zraněn, ale to nic nemění na tom, že Libijské stráže je chtěly vojensky zlikvidovat (NNN)
  3. Mír v regionech a mzn. vývojové vzory * Írán a Nepál posílí vzájemné vztahy zjm. v ekonomických oblastech (IRNA) * Pakistánský Premiér Šaríf zaúkoloval Balučestánského šéfa Abdulmelikiho Balucha aby spustil hovory a rekonciliaci v tomto citlivém Pakistánském regionu, který plánují zjm. Americké on-line komunity zneužít proti Pakistánu v Syrsko-Libijském ultra-nehumánním duchu (NiW,pí) * Pohraniční vztahy Írán-Afghanistán jsou dle vyššího oficiála na Íránské straně, který se setkal se svým Afghánským protějškem na Dugerunské hranici uspokojivé a slibné. Daří se již zrychlovat a zlevňovat odbavení a zvyšovat tak kapacitu regionálního obchodu Írán-Turkmenie-Omán-Katar-Uzbekistán-Indie (IRNA) * Sýrie zvolala po Arabském dialogu bohl. na konspirace, vyjádřila připravenost k hovorům - mMZ Lahham (NNA)
  4. Krimi * Írán odsoudil pp. sektářský teroristický útok na poutní autobus s Íránskými poutníky v Iráku, Írácký MZ také útok odsoudil, vyjádřil Íránským rodinám lítost a slíbil nastolení spravedlnosti (IRNA) * Bombový útok v Úterý 11. Června v Damašku si vyžádal 45 obětí, z toho 14 je mrtvých, dle údajů z toho dne. Žádná skupina se k němu nepřihlásila (IRNA) * Útok na kontejnery NATO v Pakistánu stál životy civilních zaměstnanců, resp. spíše otrockých brigádníků s prachbídným platem (IRNA)
  5. Diskuse * Vošinkton se "chystá změnit pravidla hry a používat nové triky, díky prodlouženému souboji různorodých Izraelských žoldáků a Syrských národních sil" - Syrský poslanec al-Zaabi (IRNA) * Írán založil klimatickou observatoř v provincii Ahvaz, kde hodlá významně snížit škodlivé atmosferické jevy spojené s činností člověka; inaugurace se účastnil i Prezident Mahmúd Ahmedinižád (IRNA) * Íránský vyslanec pro Sýrii označil osvobození Kusejru jako "rychlé," a zopakoval výsledný postoj asi 40 zemí na konferenci k Sýrii v Íránském hlavním městě Tehránu, a to tedy, že Syrskou krizi je naprosto nutné vyřešit právě diplomatickou cestou. Hádám že Londýn a Francie se kf. neúčastnily: však také sotva jde o jejich region, a jejich lidi. Jejich lidé z tepla svých kanceláří rozšiřují na internetu kuřáckou epidemii, na facebúku zbohatlickou vizi celosvětové revoluce, a pak, když se všichni sejdou v Kanadské sauně - jaká to změna v jejich kolektivní inteligenci o Sýrii - zjistí, že "Režim používá chemické zbraně." Jistě: to asi bude "gejm-čenžr" (to, co změní hru) - když "vládou placené internetové komunity napříč nujorskými kavárnami zjistily užití chemických zbraní v Sýrii vládou." Tedy na rozdíl od mzn. organizací, které v čele s OSN po důkladném šetření v terénu (co to asi je, milí kavárenští "gejm-čenžři" Vošinktonských politik?) uzavřely, že ne příliš přesvědčivé důkazy v Sýrii poukazují spíše k opozičním extremistům. Jistě: když jednou USA řekly, že v Sýrii se chemické zbraně vůbec zatím nepoužily, pak musejí mluvit jménem "Amerických on-line komunit," že naopak se v Sýrii používají.. (IRNA,pí) * mMZ IRI Arakčí během tiskové kf. k útoku na turistický autobus v Iráku připomněl, že USA a nohsledi proměnily "slibné výdobytky" Internetu, jako na př. "FaceBook" v nástroje shromažďování informací o uživatelích, a tak k získávání celých skupin lidí na př. vydíráním a manipulací, pro věci špionáže. Ta v souvisejícím regionu slouží zejména k teroristickým činům a sabotážím, a to vč. špionáží na inženýrské sítě v Íránu (IRNA,pí) * Lesbismus je nevjvýš typem ženského narcismu; vycházíme z teze, že kde chybí falus, neexistuje ani pudová motivace k pohlavnímu styku - resp. nejde o pohlavní styk ale ritus (pí) * Pokud vycházíme z myšlenek Afghánského dr. Rahmaniho, že "Alláh ke všem zdravotním problémům skryl v přírodě, ohl. bylin, nějaký prostředek a lék," pak bych rád vzhledem k možnostem spolupráce s přírodními společenstvy ("druhy") dodal, že "všechny tyto přírodní prostředky jsou existujícími společenstvy kompletně zachyceny, a jediná překážka, která dělá z této Alláhovy lékárny soubor ztracených a zapomenutých léků je právě přístup člověka k přírodním druhům a společenstvům, která by mu jinak plný přístup zajistila"; ještě jinak řečeno, souhlasím s Rahmaniho výrokem, ale rád bych naznačil, že existuje obor kolektivního vědomí, kterému jsou všechny tyto prostředky "hned po ruce" s perfektními návody pro lidské bytosti (pí) * Kdybychom sešili jakýkoli plátek s tzv. komunistickým tiskem v ČR, Haló novinami, získali bychom v určitém smyslu naprosto spojitý dokument. Nejde o to, že by na př. Blesk a Haló spojovala míra bulvarismu, nebo ideologie, záběr, objektivita anebo formální stránka zpravodajských textů. Ale ona bílá ruka, provádějící sofistikované inženýrské práce s masami a jednotlivci pomocí konkrétní literatury a na př. zrcadlové typografie volně přechází z jednoho média do druhého, a je to subjektivně stále stejná bílá manipulující ruka, kterou zaznamenáme pátráním po manipulaci se slovy a obrázky, jednoduchým vystřiháváním a podtrháváním. Zde bych navíc rád vyvrátil návod, kterého se mi dostalo od Hantecem mluvícího agenta Tiché Smrti (CIA, '80, pro východní blok), že je bezpečnější "nečíst noviny stránku za stránkou, ale náhodně přeskakovat z článku na článek." Totiž jedno z naprosto ústředních řazení, kterému se čtenář vystavený inkrementálně-založené typograficky vybavené manipulaci nevyhne, je právě řazení chronologické: pondělní noviny, úterní.. to je pořadí, kde lze onoho "na přeskáčku" ztěží dosáhnout. (pí)* Demontáž ústavy je stejně jako displej u váhy v zelinářském obchodě nebo "pokrok ve spravedlivosti exekutorů" resp. "pokrok v úvěrové lidskosti" jakousi "moderní vrtačkou." Tedy za pár šupů to nejbohatší zájemce pustí tam, i zpět. Resp. buď se míra ústavnosti a plnění ústavy snižuje, nebo zvyšuje, záleží na přání "hlavního divadelního režiséra" z řad korupčních zbohatlíků, a ne nutně "multi-multi-miliardářů" ( pí) * Egypt a Etiopie: správa vody; na pomalém tempu implementace racionálních konceptů v mzn. sféře vidíme, jak hluboce se pleteme mezi formou a významem pokud jde o formu vlády (- a bohužel nikoli správy). A jak tedy mzn. efektivita reflektuje efektivitu vnitra. V souvislé řadě problémů pak lze poslední ideologicky nezávadný komunismus hledat snad jen v KLDR: ten se dochoval od svého globálního zániku během 2. sv. války jen tam, kde byla jeho ideologická základna izolována dynastickým vůdcovstvím (pí)
  6. Líbí se * Titulky vybraných Íránských novin ve Středu 6.6.: "Prezident urguje regionální státy aby naplnily své povinnosti k přírodě a životnímu prostředí" * "Hnutí nezávislých států odsoudilo ohavné činy kolonistické základny Izrael" * "Prezident Ahmedinižád nepodporuje žádného kandidáta v prezidentských volbách" (IRNA) * ILO: Íránský ministr práce se zúčastnil kf. práce v Ženevě (IRNA) * Silná Pakistánská armáda jedna z nejv. priorit - premiér Šaríf (NiW) * Íránská provincie Churamabád podepsala memo o minerální spolupráci s Iráckou Kurdýzií (IRNA) * PPP bude v opozici monitorovat implementaci ropovodu Írán-Pakistán (NiW)
namátkou z domova
 


Komentáře

1 Al-Ahram Al-Ahram | Web | 19. června 2013 v 15:10 | Reagovat

Libya
http://weekly.ahram.org.eg/News/2935/19/Jihadists-on-the-rise-in-Libya.aspx

2 sah sah | 19. června 2013 v 15:53 | Reagovat

čuně: ENNISKILLEN, United Kingdom, June 19 (NNN-MA'AN) - French President, Francois Hollande, said that, Iranian president-elect, Hassan Rowhani, would be welcome at Syria peace talks, "if he can be useful."  *** "LONG WAY AHEAD GENEVA II" ... 1 + 1 = ?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama