NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

GWOT - krocení dronů; Imran Malik, 16.6.2013, The Nation / Nawa-i-Waqt

21. června 2013 v 16:44 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

MIRROR1, MIRROR2

Omráčeni smrtí a destrukcí rozsévanou řáděním dronů USA, Pakistánci reagují spíše nejednotným způsobem. Velmi dobře promyšlený celo-národní přístup na sebe upozornil již tím, že zcela chybí. Pakistánci hledají nejčastěji únik z dronového teroru v izolaci; neuvědomují si, že to může být vyřešeno pouze v širším regionálním nebo globálním řešení otázky terorismu. Pakistánci si také neuvědomují, že drony jsou pro USA nejlevnějším zbrojním systémem teroru, a tak i nejsilnější pákou v Afghánsko-Pakistánském regionu (APR). Nebudou jistě ani zastaveny povedenými rozhodnutími a prázdnou rétorikou Pakistánské vlády a vůdců. Neviditelná moc dronů bude důležitým faktorem během jednání, a také v době, kdy se budou stahovat jednotky USA/NATO/ISAF a uzavírat osudová Afghánská mise, dle programu.

Zakopaný pes dronů leží v jejich neregulovaném, jednostranném a brutálním zneužívání Arneričany. Jsou tak využívány bez jakéhokoli mzn. dohledu, a rozšiřující se oblast jejich brutálního panování není nikým spočtena, natož přijata. Pouze "kolaterální" oběti jsou donekonečna proklínány.

* Dávám do uvozovek, neboť slovo má význam asi jako "pronásledovali jsme prchajícího zločince v helikoptéře, a jak jsme se jej snažili zasáhnout palubním kanónem, rozptýlené kulky někdy zasáhly nevinné lidi," což by bylo hezké, kdybychom mluvili o Pakistánské policii, a nikoli o 98% civilistů z 3000 obětí tohoto emblematického Amerického teroru v zahraničí; pozn. pí

* Mimochodem toto nekonečné proklínání "vedlejších obětí" je dobře sponzorovaným cílem USA: naopak! Drony by se totiž měly proklínat v principu, tj. i kdyby jednoho dne v Pakistánu trefil dron nejhorší zrůdu v celém vesmíru, není zde rozdílu oproti oběti nevinné, a stejným způsobem nutno reagovat na konkrétní případy v OSN, v tisku a v občanské diskusi.. nejen v Pakistánu; Tedy kdo mluví o kolaterálních škodách, nejdříve se vyhýbá označení "oběť," což se částečně váže na agendu dehumanizace muslimů, a v druhé řadě je ochoten nabízet "větší efektivitu a přesnost útoků," tj. "snížení kl. škod," a to i v OSN, ale nikoli diskutovat o své zločinnosti a nulovém právu na jakékoli oběti mezi Pakistánskými občany; pozn. pí

USA mají vlastní vysvětlení na venek a důvody v kongresu, proč používají "v národním zájmu" tyto "drony." To ovšem vede k řadě porušených mezinárodně hlídaných přesahů, především legálních, sociálních, humanitárních, lidských práv, a ovšem narušení domén územní celistvosti a národní suverenity; to ještě bez ohledu na úvahy morální a etické.

Mezinárodní režim, který by reguloval a kontroloval využití této ohavné technologie celosvětově je tedy zaručený. Bezpečnostní Koncil OSN by měl být asi tím nejsprávnějším fórem, kde takový režim vyvinout. Takový režim by měl mít univerzální a povinné důsledky. Měl by určit podmínky a směrnice pokud, a jak mohou být ozbrojené drony používány v domácím anebo v zahraničním prostředí. Takový režim by měl blízce sousedit a hledat oporu v existujících režimech regulace a nešíření raket a zbraní masového vraždění.

Režim by měl mít dva stavy. V první instanci musí BK OSN objevit "všechny" kanály vyjednání mírového řešení, a využít všechny páky pod aktuální bitvou. A pokud tento stav je neúčinný, může režim povolat k užití dronů jen za přísných podmínek

* Tj. tak, aby nedocházelo k vágnostem v důvodech čímž je na př. samotný "boj proti terorismu" v APR, ani k vágnostem v kritériích jednotlivého útoku, jako je "efektivita zbraně a kolaterální škody" - termín, který vymyslely USA a Británie, právě aby se do takové "přísně bezpečné humanitární zbraně" vešel i nějaký romantický masový hrob; v první řadě tak musí mandát být sestavený na valné hromadě OSN, a potvrzený v BK, a v druhé řadě rozhodně nebude mít jakákoli "inteligence" nějaké "jasné signály" že zde nebo onde se bude útočit. Čili mandát pocházející z transparentní mzn. politiky, a aplikace vč. každého jednotlivého úderu opět vyšší průhlednost, než nějaká "rozhodující informace" kterou nás média poctí rychlíku. Jistě pokud např. vzpomeneme na způsob informování NATO během války proti Libii "pod mandátem OSN," pak ani NATO nesplňuje standarty, které bychom u přístupu k informacím o každém dronovém útoku jistě žádali! Drony se chystají i v Evropě, a my jsme civilisté, asi na rozdíl od různých "lídrů". pozn. pí

Dále musí zmocněná komise OSN monitorovat všechny takové operace a předkládat všechna narušení a všechny excesy. Náčrt takové politiky se musí dotknout některých velmi citlivých parametrů mezi jiným. Tak za prvé třeba "oprávnění kauzy a války"; dokud toto není mimo veškeré rozumné pochyby osvědčeno před BK OSN, pak by mělo být užití dronů zakázáno. Další je zachování národní "územní celistvosti a suverenity." Teroristé naprosto zřejmě operují bez ohledu na mezinárodní hranice. V takovém případě musí být výčet zúčastněných zemí potvrzen ještě před potvrzováním využití dronů. A pokud je to možné, je dobré uvažovat spojené operace. (zjm. vzhl. k regionálním uskupením, a napříč regionálními tábory, pozn.pí)

Operační prostředí v APR vyvolává mnoho komplexních otázek. Pakistánská suverenita je opakovaně přehlížena, nevinní Pakistánci jsou terorizováni a bezdůvodně vražděni, a Afghánské území je neustále zneužíváno pro útoky na Pakistánské cíle. Takové odporné a jednostranné rozkolocování národních suverenit, bez jediného ohledu na zasažené státy musí přestat!

Za třetí, dilema "deklarovat válku nebo ne." Podivná motanice strategií převládá v APR. USA resp. CIA útočí na skrýše Talibanu napříč Durandovou linií, a vraždí při tom nevinné Pakistánce. Buď USA musí deklarovat válku proti Pakistánu, nebo musí získat jednoznačný "veřejný" souhlas a podporu této země pro takové operace. Absolutně pokřivené a nejednoznačné proslovy a spekulace stran obou účastných vlád neznamenají nic jiného než kriminální podíl na vršícím se zločinu.

Za čtvrté je to otázka "přiměřenosti síly," která se v Pakistánu a Afghanistánu manifestuje jako "kolaterální škody" (a jistě tato otázka konkrétně zde i ve své teoretičnosti padá, dokud CIA je nevojenským orgánem USA, a přiměřenost síly v jejích teroristických operacích nás tak sotva zaujme; pozn. pí)

Studie Stenfordské Univerzity uzavřela, že pouhá dvě procenta obětí bezpilotního teroru jsou "zajímaví činitelé Talibánu" (high value targets); což nechává odstrašujících 98% obětí mezi nevinnými civilisty a příležitostnými podpůrci.

Údaje z médií také naznačují, že CIA si ani není jistá identitou přinejmenším 25% dronových obětí.

* Což bych rozporoval jako číslo vytvořené právě médii: pokud je alespoň 50% obětí absolutně civilních, vč. oběti-vyprošťujících nebožáků, což je více než pravděpodobné, pak USA bezpochyby netuší jejich totožnost; nanejvýš tak post mortem, což šíři zločinu neredukuje. A pokud tato ukázka s čísly nestačí, pak přidejme naprosto oficiální doznání nejvyšších činitelů vlády USA, že CIA trefuje své oběti na základě "vzorců chování" tj. na základě různých odchylek od "běžné činnosti." Což je na př. poskakování u otevřené dodávky na rozdíl od chůze s igelitkou. Pokud tedy věc přeložíme trochu jinak, a to, že u pouhých 2% obětí jsou agentury USA schopny doložit nebo vytvořit smysluplnost jejich smrti, a pokud operátoři těchto strojů mají povel střílet "na všechno podivné," pak při započtení Amerického fanatismu, doloženého systematického vymývání v CIA a FBI proti Muslimům, vč. veřejného šíření nenávisti, pak nejen, že oněch 25% je vymyšleno médii - co možná nejméně, ale aby to vypadalo ani moc, ani málo - stejně jako 10 tisíc obětí desetileté války v Iráku, oproti reálnému milionu, pak je absolutně jasným faktem, že ona 2% jsou obecně nejvyšší mírou (rozhodné) identifikace obětí (na straně útočníka). V první řadě také chápeme dronovou politiku na Afghánsko-Pakistánské hranici jako strategickou páku proti Pakistánu, a podporu Afghánské nevraživosti po odchodu ISAF, čili podporu Indické hegemonie v Afghánské zahraniční politice. A pokud je toto, a sabotáž Pakistánské politické jednoty za národními zájmy prvním účelem dronů USA, pak s ohledem na zmíněná čísla a přiblížené skutečnosti a výrazy je naprosto zřejmé, že ještě i ta dvě procenta jsou oběti libovolné, a spíše zpětně identifikované (s pomocí ISI?), ve prospěch Americké imidž a mezinárodní politiky USA. Čili, že libovolnost obětí přesahuje z 98% ještě do těch dvou procent, a ukazuje v nitru těchto dvou procent systematickou práci na "zpětném alibi." pozn. pí

Pokud tyto brutální akce CIA (sí-aj-ej, teroristické a narko-kriminální hnutí v USA prorůstající kongresem a vojskem USA proti většině článků ústavy USA, tč. s absolutní mocí nad soukromím občanů USA; pozn. pí) nekonstituují akt války proti Pakistánu, a excesivní zneužívání síly, pak bože, co by musely USA v Pakistánu ještě začít dělat?

Máme tu pak ještě velmi citlivé otázky "opodstatnění kolaterální škody" a pak tedy kompenzace, anebo možnost obvinit konkrétní viníky mezi zákonodárci, manažery CIA, a piloty v USA, a spuštění legální akce proti nim. Spravedlnost musí být nastolena - na jedné straně předělu!

Za páté, máme tu zoufalou potřebu zajistit, aby všechny tyto útoky byly založeny na "ověřitelných a nepozměnitelných údajích proti potvrzeným teroristickým vůdcům, operátorům a místům."

* Ona průhlednost článků mezinárodně mandátované akce, kterou nenalezneme ani v NATO, na rozdíl od vágního provedení mandátovaných misí tak, že by jednotky byly schopny "osvobodit město" .. "zplynováním jeho obyvatel," a ještě i po roce by OSN trvalo na tom, že mandát byl konkrétní, a osvobození úspěšné.. pozn. pí

Nevinní lidé jsou zabíjeni na základě nepřesných, nekompletních anebo dokonce libovolně smyšlených a falešných informací.

* Zde opět rozporuji: primární cíl dronového teroru má nutně za výsledek nesmyslné a falešné oběti. Naopak informace vzhledem k naprosto jiným cílům dronové politiky na napjatých post-koloniálních Afghánsko-Pakistánských hranicích vůči Pakistánu, nehrají v útocích naprosto žádnou roli. Jen jednou jsme zaznamenali, že USA zlikvidovali Talibance, který měl mírovou smlouvou s Pakistánem, a to jen proto, aby byla jím kontrolovaná kmenová oblast destabilizována, a vztahy mezi dvěma státy a Talibánem trochu uvolněny. Pak se objevily incidenty na LoC a v Kašmíru, masové vraždy v Kvétě a další pokusy pošpinit Pakistán anebo jeho armádu, resp, rozvědku ISI.. vč. samozřejmě sektářského moderátoru který u takových násilných podmětů proti státním subjektům a institucím rozkládá občanskou jednotu a vědomí k nim přistupuje izolovaně a nebo extrémně laděné. Náš argument: "Žádné chybné informace, 2% neúplných a falešných"; pozn. pí

A konečně, každý, kdo poruší tento režim, musí být mezinárodně cenzorován a ostrakizován, a přiveden pod sankce OSN. V konečné analýze, pokud nutno, bude mít BK OSN možnost přispět jednohlasou rezolucí, která autorizuje použití dronů ve specifickém strategickém prostředí, v jasně vymezené oblasti s časovými a prostorovými omezeními.

Země, kde by bylo takto dronů využito musí být ovšem jistě součástí rozhodnutí, a její dobrovolná přítomnost je zavazující. Jednou pokud to bude povoleno v OSN a stvrzeno účastnými zeměmi, či dotčenou zemí, pak musí být ozbrojené drony využívány pod "strategií založenou na efektu" zajišťující nulové nebo nejnižší množství vedlejších škod. (formuloval bych to "v míře neštěstí," aby číselně bylo cítit sezónou na silnici a nikoli Americkou zkušenost z Pakistánu, na jejíž čísla si zvykáme s úsměvem a doutníkem v hubě, pozn. pí)

Dále, tato technologie se jistě neomezuje jen na USA. Jsou zde již zprávy o výrobě v Číně, a očekáváme hektické rozšíření výrobní technologie do Británie, Rusi, Indie, Izraele, Pakistánu a Íránu a dalších. Pokud tyto země budou zaměstnávat drony na svých územích a v souvislých regionech nebo oblastech zájmu pod stejnými "pravidly" jakými se řídí USA v Pakistánu a Afghanistánu, na Arabském poloostrově, a v Severní Africe, pak Oceánská Asie, Středovýchod mohou také žít v naději na vážnou brutalizaci svých regionů v blízké budoucnosti.

Takže se stává nutností, aby se drony zkrotily dnes, předměty jejich využití se zvážnily a podstoupily efektivní mezinárodní dohled.
* * *

LÍBIJE, Al-Ahram (Egypt) - Šéf sborů Armády Júsif Al-Mangúš odešel do důchodu po krvavých srážkách v Kyrenajzkém provinčním hlavního městě Benghází, Východní Líbie. Hlavní Národní Kongres Líbije přijal jeho rezignaci na valné hromadě v Neděli, udaly zdroje v sněmovně.

Srážky v Benghází vypukly poté, co hlouček protestujících žádal před budovami obsazenými ozbrojenci "Libijské Ochranné Brigády" její rozpuštění. Milice ignorovala volání státní vlády po nastolení klidu, neútočení na protestující včetně. Vláda bojovala za odstranění ozbrojených milic od smrti zavražděného Libijského vůdce Muamara al-Kadáfího v r. 2011.

Rezignace al-Mengúše přišla v balíčku širších vyhlášek, podle stejného zdroje, které zahrnují zvolení soudce aby vyšetřil incidenty v Benghází, a rozpuštění milicí.

Libijská vláda vyhlásila tři dny smutku.

Mezinárodní zákon zmizel tiše pryč - o velikém a unifikovaném spojeníChtěl jsem věšet toho novináře
postupně však už jen za nohu

- Byla tu totiž v diskusích, které neviděl,
otázka, zda, a jak je Pakistánec demokrat

Co na tom, že je pro ně suverenita
příliš extrémní, genocida kontroverzní
a morálka s etikou možná zajímavé

- Hlavně když každý Pakistánec
nebo prostě - člen fronty - nalezne v jeho sloupku

100% USA a 0% Pakistánu; anebo znechucenou
příležitost nalézt celý pekelný stroj
"kolaterálního teroru" jak je:

Teror pruhovaného "vyslance světa,"
budí otázky a urgence, a ty jsou opětovány
podmínkami - a ať se jde mzn. z. a humanita .. - důvody:

- Tedy, pokud »chce« Pakistán, aby létající
padesáti-hvězdičkový teror skončil
- pak by si měl, a také musí.

A čím více si bude brát tato moudra k srdíčku,
tím bude dronového teroru přibývat,
a Pakistánců u kormidel a ve strojovnách Pakistánu ubývat.

- To proto jsou tato "nejprv musíš ale" tolik vágní
- aby platila i ve chvíli, kdy bezpilotní vraždění pění a vře
a zbývá jen zacelit poslední trhlinu v Pakistánské bezpečnosti:

Vyměnit prezidenta za špičkovou americkou bytost,
v jejíchž očích je vůbec slovo pakistánský - kontroverzní.

Je tedy politikou teroru vraždění strojem,
hned aby požadavky mohly být opakovány

A jejich plněním zpronevěřuje se armáda lidu,
a velení země uznalo, že je ve svém státě suverénem
jen mezi USA darovanými odsud a potud

- Že tedy bez ohledu na zákon, morálku a etiku
musí nejdříve zajistit a dokázat co mu jeho velký spojenec
nasublimuje ve flexibilním tisku -

Aby ten jeho teror »mohl« zmizet tiše pryč

----------------------------------------------------------------------------------------
GWOT = globální válka proti terorismu
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama