NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse2013-06-07

7. června 2013 v 16:28 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Filipínský Orel. "Dívčina," Filipínský Orel asi 32 let starý je zachycen v Chráněných Oblastech Kezonu, východně od Manily, 6. Června 2013. Týden Filipínských Orlů 4-10. Června 2013 se pokouší upozornit na ohrožené druhy. Foto z majetku skycrapercity.com, zdroj namnewsnetwork.org


Agentura pro světovou jadernou energii IAEA vydala protichůdná tvrzení


Vídeň, Květen 31., (NNN-IRNA) * Zatímco náměstek hlavního šéfa IAEA Herman Nekertiz nedávno tvrdil, že dle "investigativního" šetření Agentury nelze vyloučit zahlazování radioaktivních stop na zvláštní operační základně Írán-Parčin, šéf Laboratoří Prostředí (IAEA/EL) Stefan Fucht takovou možnost zcela vyloučil.

Podle některých záznamů Nekertiz vydal své tvrzení chvíli před každoročním setkáním Vedoucí Komise IAEA, přičemž tvrdil, že dost možná nebude nic na Parčinu prokázáno (takové řeči pronáší čistě na zakázku USA pro média, politický význam postrádají stejně jako vědeckou relevantnost, pozn. pí), protože údajně "některé satelitní snímky" (odhalující světový unikát: práci bagru a nákladního auta na vojenské základně, pozn. pí) "ukazují, že Írán zametá stopy po radioaktivní činnosti na této základně."

Kdyby opravdu takové tvrzení vydal Neckertiz, odpověď by dostal od Šéfa Laboratoří Prostředí MAAE / IAEA Stefana Foughta ve Středu 29.5.

Podle Íránské Státní Tiskové Agentury (IRNA), Fucht, který pracuje v Sejbrdorfských Laboratořích poblíž Rakouského hl/m věří, že zbytky radioaktivních aktivit naprosto nemohou být úplně odstraněny.

Předtím také dřívější náměstek Genseka IAEA Lenny Hejnonen oznámil, že po dvou kolech inspekcí (na Íránské Taktické Základně Parčin) byly všechny nejasnosti ohledně Parčinu vyřešeny, a tato vojenská základna v Íránu se posunula do historie mzn. agentury pro mírovou jadernou energii IAEA.

Poslední zpráva hlavního "pátracího psa OSN" Jukji Amána ohledně Íránských mírových aktivit čítající 72 číslovaných odstavců na 14 stranách byla předána Vedoucí Komisi Agentury a tak i delegátům všech členských států (na př. Pakistánu) o posledním květnovém týdnu. Tato zpráva bude obhlédnuta na sezení IAEA 5 - 8. Června.

Amáno ve své poslední zprávě poukázal k novým pokrokům Íránských nukleárních aktivit, a jako vždy akcentoval, že agentura nemá žádné známky toho, že by Írán skrýval za mírovým jaderným programem nějaký vojenský, nebo prostě, že nejsou žádné stopy toho, že by Írán provozoval paralelně ještě nějaký jaderný program, jehož technická a logistická centra by nebyla agentuře dobrovolně nahlášena.

Generální Sekretář (hlavní šéf) Agentury se také ve své zprávě dotknul deseti kol jednání (tj. jednání o plánu vyřešení zbývajících otázek, které neustále CIA, CISFR a MI6 rozšiřují o již uzavřené body, jednání o plánu, který je smluvním a mezinárodním právem Íránu vůči Agentuře, aby tato, anebo elementy v této nepolitizovaly dané body, jak se právě díky různým byrokratickým sabotážím světového míru v Agentuře děje. Agentura má přistupovat k otázkám s takovou urgencí, jakou požaduje klientský stát: je to konečně jeho důvěryhodnost, a agentura si nemůže hrát na "vědeckou exaktnost," už od té doby, kdy na př. zahrnuje mimo plán proti Íránu kolotočářské otázky kdejakého obejdy, a ty pak odmítá vůbec řešit, tj. promptně je zahrnout do tzv. modality plánu, který s dvěma podpisy zaručuje Íránu jakým způsobem lze pochybnosti odstranit, a že to nebude lze později zpochybnit, anebo když nechává uniknout pro Írán klíčové tajné informace chráněné vztahem Agentury a Íránu. pozn. pí)

Amáno také v odstavcích 69 a 70 zopakoval tvrzení, která byla již Tehránem odpovězena (a měl by tedy zmínit alespoň existenci takové reakce na Íránské straně. Toto je jeden z problémů, který zástupce Íránu pro agenturu několikráte Amanovi osobně vytknul, jak dokládají samy stránky agentury kopiemi úředních dopisů. pozn. pí)

Tyto dva Amanovy paragrafy mají znění:

"V rozporu s rezolucemi Vedoucí Komise v Listopadu 2011 a Říjnu 2012 a bez ohledu na posílená jednání a deset kol hovorů mezi Íránem a agenturou, na př. Leden 2012, stále je dohoda o modality plánu jenom vzdálenou možností" (zde se Amáno snaží vyložit nepřítomnost modality plánu jako Íránské narušení rezolucí, ačkoli jeho přítomnost je teprve součinem aktivity obou stran, a také zcela pomíjí tlak, který je z Íránské strany právě na dohodu o modality: jakoby tedy tento plán snad chtěla jen agentura. Naopak: ta dělá vše pro to, aby plán nebyl, a uzavřené otázky hrály ještě nějaký čas svou omšelou, otravnou roli. Modality plán by totiž otázky seřadil, vyznačil řešení, a Írán by je dle plánu dodal, a tím otázky uzavřel. Bez plánu Agentura blokuje každou konkrétní odpověď nějakou další otázkou, kterou za tím účelem vybere a zveličí oproti podané odpovědi. Vzájemně tak Agentura odpovědi blokuje. To by plán absolutně znemožnil. Zatím však Agentura stejným způsobem blokuje samotný plán: žádá nejdříve mimo plán provokativní přístup na vojenskou základnu, která není předmětem smluv Íránu a Agentury.. a tím by Írán pouzel dodal precedens k narušování své suverenity CIA a nic za to, pozn. pí)

"Agentura ještě jednou jasně žádá po Íránu, aby odpověděl na základní otázky IAEA k Parčinu a poskytl přístup inspek inspektorům Agentury"

Íránský mluvčí Ministerstva Zahraničí Abás Arakčí podsvítil před publikací nové zprávy IAEA, že "Írán se drží všech náležitostí obsažených v smlouvě s Agenturou a dohodám o Nešíření j/z (dohody NPT), a nečiní chybu, že by některé povinnosti v dosažených smlouvách pomíjel." (světový tisk, resp. jeho Americká oligarchie ve službách vojensko-průmyslového komplexu se totiž snaží zamazat pravdu o tom, že Agentura se řídí pouze smlouvami mezi OSN a konkrétními zeměmi, resp. že smlouvy tvořící jádro Agentury zahrnují škálu smluv mezi státy a jejich skupinami, a naopak se tato účelová propaganda snaží činit dojem, že Agentura je jakási součást světového policisty. Naopak, bylo dokázáno, že Agentura má ctít presumpci neviny, a pracovat s větším důrazem na přání klientských států, a naopak různá mezinárodní podezření potlačovat anebo filtrovat přes valnou hromadu OSN. V opačném případě, tedy pokud bude Agentura vystupovat proti klientským státům v rámci pouhých podezření, je její úloha zcela proti vlastní chartě, tj. proti chartě OSN, a světovému míru. Čili Agentura jako Advokát versus Agentura jako "Specialista na podezřelý Írán, spolupracující s rozvědkou USA na světové bezpečnosti." A nikoli míru.. pozn. pí)

Arakčí také zpakoval, že "dokud nebude rámec nad-smluvní spolupráce definován a nasmlouvány patřičné protislužby agentury, Írán rozhodně nevyhoví právě takovým libovolným, mimosmluvním a neukotveným požadavkům Agentury," Mluvčí MZ zpakoval, "Pokud požadavky jaderné agentury půjdou za smlouvy NPT, a další dosažené dohody, jako je na př. (nic více než trapná, pí) inspekce Parčinu, pak jsou takové požadavky nad ctěné povinnosti, a měly by být zaneseny teprve v modality plánu" Řekl, že Íránská jednání s Mezinárodní Agenturou Atomové Energie byla celkem vážná a detajlní, a spekuloval, že "Dohoda o zásadní části modality plánu je již dosažena, ale jednání o několika zbývajících částech stále pokračují." (což právě Amáno vesele ignoruje, a tváří se, jako by o nějakých jednáních nevěděl, a absence modality plánu byla prostě "prací vousatého Íránu", pozn. pí)

Írán a Agentura jednají o Modality Plánu asi 18 měsíců, a to plánu, který by jasně rozkryl, jak má Írán na které otázky IAEA reagovat, a tak uzavřít pochybnosti (PDM, možné vojenské rozměry) o svém často naléhaném jaderném programu.

Írán věří, že modality 2007 je výbornou předlohou pro současný plán. Podle plánu 2007 (INFCIRC/711) mělo být 6 zbývajících otázek o plutoniových testech, centrifugách P1 a P2, zdroji znečištění, dokumentech o kovovém uranu, Pu 110 a Gačinském dole uzavřeno, a také úspěšně uzavřeny byly v roce 2008, a bývalý šéf Agentury věc korektně uzavřel i před Vedoucí Komisí IAEA.

Ohledně PDM, ačkoli Írán nemůže mít žádné nesoulady ohledně NPT anebo ohledně dodatečného protokolu, a protože Írán si je 100 procentně jistý mírovou náturou svého j/p, oznámil svou připravenost spolupracovat s Agenturou i v tomto ohledu.

Zmocněnec OSN pro Irák upozornil Europarlament na vývoj v Iráku


Bahdád (NINA) - Zvláštní zmocněnec šéfa OSN pro Irák, Martin Kobler, vykreslil Komisi Zahraniční Politiky v Europarlamentu své postřehy z Iráku.

Zpráva mise OSN v Iráku ze Čtvrtka 30.5. cituje Koblera jak říká, "Země je na křižovatkách!" Také vyjádřil upřímné znepokojení rostoucí atmosférou násilí v Iráku, a návratem sektářského rozbroje, "pokud nedojde k sjednocení politických vůdců a tak k rozhodujícím krokům."

Zvolal na Europarlament, aby přijal "Silnější roli v utkání s vývoji, kterých jsme v Iráku svědky, a také aby posílil roli mezi-parlamentních kontaktů dvou regionů."

Kobler seznámil Komisi Zahraniční Politiky Evropského Parlamentu se snahami Asistenční mise OSN pro Irák (UNAMI) přesídlit obyvatele "Ašrafova Tábora" do jiných zemí: (tito jsou v regionu považováni za teroristy, a mimo jiné jsou příčinou chemických útoků v Irácko-Íránské válce, a mají na svědomí i četné útoky na civilní vozy a letadla. Jejich přesídlení do USA bylo by jistě vítáno oběma stranami! pozn. pí)

Také vyjádřil znepokojení nad nespoluprací obyvatel tábora a jeho vedení s hlavním štábem OSN pro uprchlíky (UNHCR) a pozorovateli OSN; urgoval je, aby přijali nabízené podmínky a vystěhovali se, (ježto jsou v regionu pokládáni za teroristy a v USA popř. v Británii nikoli! Navíc jejich úloha "být přechodnou vládou Tehránu" již zapadla v odpadní koš historie. pozn. pí)

Urgoval Evropské země, aby přijaly přesídlení permanentně, cst. obyvatel Ašrafova Tábora, což je jediné reálné východisko.

Turecký Prezident: Írán musí být účasten řešení Syrské krize


Ankara, Turecko, 1. Června (NNN-IRNA) - Turecký Prezident, Abdaláh Gul, zvýraznil potřebu Íránské účasti v procesu hledání politického řešení Syrské krize.

IRNA citovala Turecký denník Svoboda, že to Prezident Gul řekl při svém návratu z Turkmenistánu, během tiskové konference, v odpověď na otázku, jak si myslí, že by měla zkončit Syrská krize.

Odpověděl, "V nepřítomnosti Íránu a Rusi je hledání řešení politické tragédie v Sýrii nemožné."

Turecký prezident řekl, "Syrská krize se dnes pomalu transformuje na náboženskou válku, která je, zvláště zde, nebezpečná pro Islámský svět."

Gul navštívil Turkmenistán v čele vysoké delegace, tedy MZ Davutoglu, anebo ministra Energií a Zdrojů Jíldize, Ministra Vědy a Technologie, a širšího okruhu členů parlamentu, zaměstnavatelů, žurnalistů a oficiálů státních úřadů.

Ruský MZ Sergej Lavrov také odkázal na skvělý vliv Íránu na Středovýchodní region, a označil také přítomnost Íránu na Ženevské konferenci za klíčové důležitosti.

Pod touto otázkou mluvčí Íránského MZ Abás Arakčí upozornil, že by na konferenci měly být pozvány i všechny opoziční skupiny Sýrie, a nikoli že by o jejich skupenství v Ženevě měly rozhodovat síly v Londýnském sdružení, které není mezinárodně uznaným zástupcem opozičních skupin, a už vůbec Syrského lidu..

Pozn. Pí: Turecký Prezident tak zvolal po ukončení zneužívání Ženevské konference k sektářským šarvátkám, a inkluzivní přístup, vis-a-vis zneužívání své pozice Londýnskou frakcí, která svým vydíráním, podporována v tom Británií a dalšími "hurá zbraně" státy, pokouší se určovat složení Ženevské konference, čímž této konferenci jistě jen a jen omezí účinnost, namísto, aby si tím tato skupina "posílila důvěryhodnost."
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama