NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 17.7.: OSN přijalo pozvánku Sýrie k prozkoumání odhalené opoziční pěchovny chemických zbraní

17. července 2013 v 13:23 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Ahmedýnyžád: Praktické kroky, jak mohou národy využít energetických zdrojů k nastolení spravedlnosti a spolupráce, zahrnují méně hledání výhod pro sebeTehrán, Červen 1., IRNA - Prezident Mahmúd Ahmedýnyžád se v Pondělí (27.5., pz.#) zúčastnil 2. kongresu Fóra Ropu-exportujících Zemí (Gas Export Countries F.) v Moskvě. MIRROR1, MIRROR2

Íránský Prezident zde vyložil 4 návrhy pro GECF jak zlepšit trh s ropou. Zdůraznil, že národy ropu spotřebující by neměly hledat výhody více, než dodavatelé energií.

Adresujíce 2. samit Fóra Exportérských Zemí Ropy Prezident Ahmedýnyžád zvolal ku přijetí jasného mechanismu nastavování ceny pro různé druhy fosilních paliv.

Řekl, že založení GECF bylo velmi hodnotnou iniciativou, abychom zajistili férové partnerství ve správě zdrojů a energetického trhu. Nejdříve ze všeho, uvedl Íránský Prezident, je třeba společně vypracovat transparentní mechanismy nastavování ceny různých typů paliv, a ovšem schváleny a zavedeny.

Zvolal po výměně technických a spouštěcích zkušeností mezi členskými zeměmi v oblasti dobývání, rafinace a přeměny, a to s cílem vybudovat společnou a konstruktivní základnu spolupráce.

Prezident velmi populárního aktivistického národanavrhl společné investice a spolupráci v hledání i dobývání ropy, a zvláště zavedení konečného mechanismu jako šanci pomoci chudým národům. Řekl, že energie, a zvláště pak fosilního původu, jsou nejpodstatnějšími ekonomickými faktory ve světě, které hrají rozhodující roli v regulaci trhu s produktem, a dokonce tvoří zásadní závaží v strategických a mezinárodních politikách.

Řekl, že bohužel, skupina lidí s temnými historickými rejstříky otrokářství a kolonialismu nadále monopolizuje světová ekonomická i politická rozhodovací centra (a tak paralyzuje tendence světové centrální nervové soustavy k společným hodnotám míru a spolupráce, pozn.#), vnucuje diskriminaci, chudobu a úbytek bezpečnosti pro země i národy, čímž znemožňuje světové společnosti dosáhnout míru a trvalého blahobytu.

Objasnil také, že některé dominýristické síly mající palec nad doly a zásobami energie, určují ceny energie ku vlastnímu prospěchu.

Během posledních sto let, řekl světově proslulý "hyperaktivní" Prezident dominance a monopol v energetických zdrojích - čímž i na trhu - umožnily těmto osobám sklidit objemné a nečekané bohatství, a tím byla nastoupena cesta politické dominance světu. Řekl, že "používají valutovou válku, využívají centra ekonomické rovnováhy, a jakýkoli politický nátlak, aby diktovali svá přání."

"Dnes bychom měli pomáhat jeden druhému, a tak se zbavit tohoto monopolu, a připravit půdu pro férovou účast v rozhodování o budoucnosti světa." (nahrazuji lidově nestravitelné klišé, čili zlozvyk, "globální rozhodování" rozhodováním "o budoucnosti," poznámka pí)

Ahmedýnyžád řekl, že hlavní část energetických zdrojů, zejména ropa, patří "našim národům. Měli bychom obnovit pošlapávaná a kupčená práva našich národů v světovém a smysluplném partnerství. Nechceme nic jiného, než právo a spravedlnost." (překlad, titulek, poznámky a fabulace na téma aktivita a aktivismus redakce pí, obsah a správnost Íránská Islámská Tisková Agentura IRNA)


  1. Titulky * OSN přijalo pozvánku Sýrie k prozkoumání odhalené opoziční pěchovny chemických zbraní. Rusko má již některé vzorky prověřené předběžně vzhledem k věrohodnosti širší komise. Ban Kimun přivítal nabídku s jízlivou poznámkou, že doufá, že po diskusích v OSN Sýrie umožní výsledné komisi vstup do odhaleného objektu. Zde jsou prý zásoby chlorinu, a zpráva agentury SANA popisuje rozsah (i zahraničních vojensky-chemických zásob) jako "potenciálně zničující pro celou zemi." (NNN) * Nigeriská násilná organizace Boko Haram inklinuje k mírové dohodě s vládou Jonatána Gúdlaka. Média se to snaží pokud co možno doturkizovat na anebo pod nulu, ale příměří obvykle média nezastaví. Boko Haram je typickou ukázkou z fabriky, ve které se zrodila, respektive stále rodí Al-Kajdá. Je to skvrna na tváři Nigérie, která je zde pouze proto, že se někomu "od novin" líbí, že "Muslimové vypadají pro Afriku nebezpečně." Čili existuje a útočí jen proto, aby přežilo propagandistické schéma "Muslimové fanaticky vnucují Islám chudé Africe," a útočníci útočí jen v případě, že je nějaké to číslo a poznámky "o Islamistech" anebo "neschopném Jonatánovi" zrovna na regionální politické scéně vhod. Čili protimuslimské schéma a převládající synchronizace, reakce na regionální politiku, a struktura shodná s AlKajdou. Dodejme, že plátek, který se snaží příměří Turkizovat, tzn. když se chystají hovory, píše se že tomu tak rozhodně není, a když se nechystají, vytrubuje se, že se zcela zásadně blíží, ne nadarmo článek, kvůli kterému se tady rozepisujeme, zmiňuje "hrozby trestu pro většinu vůdců Boko Haram." Z toho rozhodně vidíme, že jde o Turkizační článek regionálního užití, a že má dovést Boko Haram k nejednotě a vnitřním rozporům, jakmile vedení došlo k určitým rozumným závěrům. Článek také nijak nereaguje na ve světě naprosto běžná jednání o amnestii, a prostě předhazuje "polemiku o existenci rozhodnutí vůbec," a jisté vysoké tresty.. (pí,NNN) * Pakistán odsoudil (již třetí od nástupu nové vlády) dronový útok USA jako "jednostranný a v rozporu s mzn. zákony." Upozornil, že takové útoky jsou kontraproduktivní, stojí životy civilisty a mají důsledky v prostoru lidských práv. Také Pakistán upozornil, že podobné jednání je zádrhelem v jakémkoli rozvoji i bez toho poňahňaných vz vz Pakistánu s USA, a že je navíc "nebezpečným precedentem v mezi-státních vztazích" obecně. Pakistán by neměl zůstávat u opakování "výzvy k okamžitému ukončení," která zní - jako Francouz k opozičním únoscům v Sýrii, ale měl by přibalit i hrozbu reperkusí z "podobného přístupu" na řešení v Afghanistánu, kde mají "USA řadu problémů, a jistě budou potřebovat oporu -i- v Pakistánu" (pí,IRNA) * Ministr Zahraničí Iráku Husajn Zebari zvolal z Paříže, že pokud "USA o nějakých dodávkách zbraní přes Irák do Sýrie ví, tak ať si je samy zastaví," že Irák dělá vše, aby se případná porušení mzn. zákonů na jeho území neděla. Ministr také totálně vyloučil politiku ozbrojené intervence v Sýrii. Proti Francouzské kritice, že se v Sýrii zastavil Syrský ministr Zahraničí se ostře ohradil, že Irák si drží ke konfliktu v Sýrii neutrální pozici. To jistě můžeme potvrdit, a také to nelze tvrdit o straně Francouzské, a jistě i financování dodávek zbraní je jen odstínem dodávek zbraní jedné straně konfliktu, takže v obou bodech Francouzsko-Amerického vměšování je Irák přnjm. transparentnější než sám kritik. Zebari ujistil Francouzské hitlerjugendy ("takový pionýr") na ministerstvu zahraničí, že Irák sice zaznamenal určité slabosti a určitá pochybení, ale z nejhoršího je v podstatě venku, díky pevné národní jednotě, a živé zkušenosti s válkou a zjm. s jejími následky zřetelnými až dlouho po ní (NINA,NINA) * Německo urguje všechny "činitele v Egyptě aby ukončili anebo se zdrželi politické perzekuce. Ta by byla pro budoucnost Egypta zničující. Aby také ukončili všechna omezení Mursího. A ovšem zvolalo na všechny organizace a hnutí, a zejména Muslimské Bratrstvo, aby se zdržely násilí nebo hrozeb násilí." Ta druhá část urgence je poněkud mimo realitu. Na druhou stranu co bychom čekali od Německa, zaplaveného asi stejně kvalitní mlhou globální mediální oligarchie, jako každá Západní země. Spíše mělo zvolat "na všechny strany" co do "maximální zdrženlivosti a návratu k politickému a národnímu dialogu." Ovšem po bitvě.. (NNA) * Čínská agentura ČINUA upozorňuje sice na "nedostatek informací" z Egypta počínaje "svržením Prezidenta Mursího," ale již nevystihuje značně rozšířené úmyslně zkreslené a v důrazech deformované informace. Také, naprosto ošemetně agentura označuje charakter výsledné žurnalistiky jako "spekulace pramenící z nedostatku informací." To bychom uznali kdybychom za tyto spekulace pokládali diplomatické obsahy. Naopak: spekulace a nedostatek informací jdou ruku v ruce, a jsou prostředkem mediálních živlů. Takový stav médií kolem Egypta pak situaci samozřejmě neprospívá, a v mezinárodní diplomacii panuje zmatek. A k tomuto zmatku třeba takové Turecko hledí s nevraživostí. Tolik jedna z dalších kritik Čínské oficiální Tiskovky, která mnohdy vydá za obě koloniální tiskovky! (NNN) * Kuvajtský Červený Kříž se snaží ulehčit život Syrským běžencům v Libanonu. Během svatého měsíce rozdá zvláštní dodávky snídaní popř. chleba (324 T) na desítkách míst v Libanonu. Britský expert ovšem doporučuje spíše vymývání hlav a zvýšení investic do zbraní. V Kataru prý i z dalších "osobních důvodů" (plynovod Turecko-Irák) v prvním bodě naprosto uspěl. Tak snad by se mohl stavit do Libanonu, a zde rozdávat běžencům minomety a ostřelovací pušky, rvát jim chléb z rukou a posílat je "za Sýrii," a nakonec se chlubit, že je jako Libanonec expertem na zbrojařské investice a propagandu v Británii (KUNA) * Hamás, který dle Čínské agentury ČINUA "ovládá Gazu" hodlá nadále pokračovat v jednáních s Fatáhem, který "ovládá Západní Břeh" - právě v Egyptě. Středně vysoká postava hnutí Hamás, které nyní politicky zastupuje celou Palestynu doufá, že se v Egyptě vrátí na prezidentskou pozici Mursí. To jistě dost svědčí o pravých hodnotách věcí, kterých jsme byli díky Mursímu úřadování v nejlepším jeho bodě svědky. Kdeže jsou Egyptští komunisté se svým "Mursím, který ponořil Egyptský národ do krve a teroru." Asi také mají mezi Egyptem a Palestynou vysokou zeď? A to jen proto, že jim je v rozporu se strategickou nutností otevřenosti různým přátelstvím vtloukána do hlavy genocidní nenávist vůči náboženskému? A přesto jsou z filosofického a tedy náboženského hlediska dalším náboženstvím.. Dle našeho soudu by měl Mursí po tlakové normalizaci projevů místovlády investovat do již platného rozhodnutí Armády, a tak akceptovat, že ochrana ústavy byla role prezidentská, která "v lepším případě již neplatí." A obé "by měl," jen proto, aby ve výsledku "moderoval nastalou občanskou situaci svou kandidaturou na premiéra resp. ministra zahraničí." Dost ostře nesouhlasíme s projevy technické vlády, která nemá nic jiného, než dovést zemi k volbám, ale ani nedoporučujeme závažnější "kvedlání" s Armádním zákvasem. Nesouhlasím, že Egypt potřebuje klid z hlediska ekonomického, ale s hlediska bezpečnostního je pokračování 1:1 demonstrací a tak další prohlubování existujícího sektářského konfliktu krokem do neznáma, a to hodně rozpáleného! (pí:NNN) * Obě dvě strany v Egyptě svolávají další demonstrace. Jelikož armáda udělala co udělala jako krok v "paranoidním přístupu," který je v situaci Egypta oprávněný, pak by měla "paranoidní přístup" uplatnit i zde: čili počítat s nejhorším, a pro tuto možnost dimenzovat další rozhodnutí. Čili svolávají, takže budou? (NNA) * Karzaího Ministr Informací upozornil, že "informace" o tom, že "Loja Džirga" má posloužit Prezidentu Karzaímu aby si ilegálně prodloužil svůj "autoritářsky orientovaný" režim, je zcela nesmyslná, a čerpá zejména z neznalosti čtenáře. "Loja Džirga," jako dále rozvádí článek Afghánské agentury Bachtar/BNA, znamená "nejvyšší lidový sněm," a je ve skutečnosti "nejvyšší manifestací lidové vůle." Mluvíme tedy o nejvyšším sovětu či džamahýru, to jest nejspíše třetím stupni pyramidy: prvního stupně se účastní kdo chce, z civilistů, a ovšem první stupeň si volí zástupce v užším druhém stupni. A kdo je zvolen regionálními (2) džirgami, ten je nejspíše v Loja Džirga / ve "Vysokém sovětu," a tento sovět je oprávněn přímo intervenovat Prezidenta, a prezident jej často zásobuje rozhodováním, které se na Západě složitě a jednotvárně presuje do nejširších referend. Je to jen přibližně. Samotný článek uvádí jen definici (zde v uvozovkách) a překlad. Tak snad je jasné, že zrovna tuto instituci, docela běžnou v Muslimských státech - žádnou "Kadáfího specialitu" - lze asi těžko využít k "nástupu totality." Navíc bychom takovou ubohost asi od Prezidenta Karzaího nečekali: bylo by to hazardování se životy, a to nejen v Afghanistánu, a konečně i tak bude Karzaí rád, pokud se ze své pozice dostane živý a zdravý, a nenahradí jej na př. některý z pro-amerických plukovníčků, a vůbec optimálně bude nadšen, pokud se této funkce zbaví, a nahradí jej v ní nějaký další civil: protože pak bude zapsán mezi hrdiny své země. Pokud se něco vymkne, pak se jistě vymkne všechno, a jakýkoli nečekaný tah proti Karzaímu nebo nečekaný tah Karzaího je v podstatě prvním článkem katastrofy celé země vůbec. - jistě, pokud ji nezachrání Talibán. Ale nejsem takový optimista, jako nemálo Pakistánských novinářů! Nepokládám Taliban za dokonale organizovanou sílu, a tak ani za "stabilizační tutovku." V realitě jsme každopádně zcela jinde, než jak vykresluje zde rozpitvaná dezinformace.. Trochu mi to připomíná úvahy o tom, že Muslimské Bratrstvo střílí na vojáky, aby dostalo "zpět na trůn" Prezidenta Mursího. Že by světová mediální habaďůra v ráži ještě nešetřila odváry svých výmyslů pro další a další země? (BNA,pí)
  2. Mír 1 * Afghanistán a Turkmenistán pokládají projekt ropovodu TAPI za schůdný, a i přesto, že je tento papírový projekt pokládán za "velmi důležitý" již desítky let, zvládly již podepsat harmonogram nákupu a prodeje ropy. Ale jistě: až se bude projektu politicky účastnit i Talibán, pak jistě takový futuristický harmonogram podepíše i Pakistán. Rozhodně nás zajímá, kdy budou obě jmenované země rozhodovat o svých minerálních zdrojích.. Od nás se toho mnoho nenaučí: zde umíme palivy a komoditami jen plýtvat, a v lepším případě mrhat (BNA,pí) * Nezávislý Irácký Poslanec za KA Mahmud Osman nepodceňuje nejvyšší vzájemné návštěvy mezi metropolemi, ale upozorňuje, že je zde ještě konkrétní politická práce, kterou zbývá (pomocí mezipolitického národního dialogu) dokončit (NINA) * Turecká Tiskovka pokládá vyjádření Euroministerstva zahraničí k Mursího zadržování za nejednoznačné a zdrženlivé. Z našeho hlediska, jistě, může Turecko pokládat "všeobecné zvolání po ukončení politické represe" za snahu nedotýkat se zadrženého (ex? re?)prezidenta Mursího, ale daleko spíše je opravdu Mursí v této kritice a výzvě implicitně zahrnut. Ten podtón, tedy, že na zopakovanou otázku se mluvčí E/MZ oklepal a řekl, že to je snad dost jasné z toho co již bylo řečeno, bych vysvětlil asi tak, že nezkušené Německo, pardon, EU, se snaží "nedělat dojem, že jde o nějaký Islamobratrský aktivismus." To je samozřejmě pasé- opatrnost, na druhou stranu by Turecko při své iniciativě mohlo být konstruktivnější, a spíše Evropu navigovat, než stimulovat pouze negativně. Už tak jsou sázky uzavřené proti Turecku dost hlučné, tak by se vedle principielní rovnosti mělo i jinak Turecko snažit vycházet Evropě vstříc - i přesto, že ona pro své vnitřní nejednoty a celkově chybné rozvojové paradigma působí vůči Turecku spíše destruktivně (pí,AA)
  3. Regiony, vzory * Francouzský Prezident promluvil jménem Maliského Ministerstva Vnitra proti Teroristům. Jak typické.. Francouz si opět odskočil zavládnout si nad černoušky. A jakou barvu asi mají ti teroristé? Přeci Americkou - Al-Kajdá poslouží kdejaké zprávě nebo intervenci. A co Tuarégové? Hezky se o nich mluví.. a co všechno se na ně nesvede (KUNA) * Zimbabská komise lidských práv oznámila svou připravenost dohlížet na dodržování fér a transparentních postupů na volbách 31. července. Tyto volby nahradí pětiletou koaliční vládu. Souboj dvou nejsilnějších politických stran v zemi je zahraničními médii deformován na všechny způsoby, a podobnými způsoby jako v Pakistánu nebo kdekoli v Africe jsou tvrzení médií dokreslována na míru ušitými zločiny. Tuto koordinaci "výroby zločinů" s produkcí globálního mediálního komplotu nazýváme "ilustrační terorismus" popřípadě "ilustrační kriminalita." Jev jsme tu často popisovali zvláště na Pakistánu, kde je synchronizace různých útoků často velmi evidentní, a mnohdy i vnitřní parametry zločinu bývají totálně teatrální - fraškovitě promyšlené. Viz na př. dlouholetá snaha vykreslit Nigeriské Boko Haram jako výmysl šíleného maniaka v Prezidentském křesle a pod. (NNN,pí) * Šéf Egyptské armády čelí mnoha nezdařeným otázkám zahraničních novinářů: nejen, že tito novináři z větší části aktívně pracovali na tom, aby situace v Egyptě byla nepřehledná navenek i zevnitř, ale i Egyptští činitelé si dali záležet, aby v médiích zaznělo jen to nepodstatné - viz na př. komentář Německa, že dosud nikdo neví, zda je Mursí zatčen, zadržován nebo skryt a pod. Takových otázek je ovšem daleko více. Na štěstí se nebezpečí v jejich nezodpovězení Egyptu z větší části vyhla. Velitel Egyptských vojsk nyní upozornil, že "stažení" Mursího z funkce nijak nesouvisí s náboženstvím. Mnoho novinářů se horlivě domýšlí, co vše se za takovým výrazem skrývá. naopak, řekněme na př. že USA jsou natolik bezkoncepční a neprincipielní hráč, že když budou chtít, budou subvence Egyptské armádě, jsou-li vůbec nějaké, pokračovat, a nebudou-li Státy chtít, dotace prostě skončí. Naopak, úvahy o váze slov "stažení," anebo "převrat," jsou právě krycím manévrem Amerických tlakových sil: v pozadí je jasně vidět, že skrze takové novináře šeptají spojené státy Egyptské armádě jasně formulované hrozby. Čili úvahy na téma "americké provazolezectví" jsou právě ceněním zubů na Egypt, že taková možnost tu je, a v Americké administrativě je jen věcí výkladu jednoho slovíčka, zda Egyptská armáda dostane každoroční Americký úplatek, anebo ne. Nás tu daleko více zaujme, že takové "subvence" probíhají zejména na pozadí naprosto nepochopitelně zamítnutých půjček u Mezinárodního Měnového Fondu: a dnes prý mají v Egyptě zásoby mouky již jen na dva měsíce! Čili: proč asi nedostali půjčku, ani když se za ně s celým potřebným kapitálem postavil Katar? Takže jako tři dlouhodobá táhla za Egyptským děním sledujeme: Zavahrího, AlDžazíru a bojkotářský Měnový Fond.. (SIS, pí) * Arabská Liga ostře odsoudila provokace v Libanonu, doporučila posílení národní jednoty (NNA) * (Sýrie) Mluvčí Amerického Parlamentu Biden v telefonním hovoru se svým Iráckým protějškem vyjádřil znepokojení činností milic bojujících v Sýrii. Jeho protějšek, zapálený stranník Nidžajfí naléhal na potřebu zůstat v kontaktu napříč politickými spektry, a jistě počkat na pevné důkazy, co se zde doopravdy stalo (NINA) * Íránský Prezident Ahmedýnyžád blahopřál novému Líbijskému místopremiérovi k zvolení, a označil toto období za novou fázi politického pokroku, kdy se zrodí jednota a solidarita v spřátelené zemi Líbie. Tu nejspíš vybombardoval Západ nejúspěšněji, pozn. pí. Podtrhnul absolutní připravenost Íránu podílet se na technických, bezpečnostních anebo vzdělávacích realizacích v nové Líbii. Napíšu revoluční, až budou regionální autokracie milic minulostí, a až bude každý Libijec vč. tzv. Kadafistů jakž takž stát za centrální vládou, pozn. pí (IRNA) * Egyptský místopremiér pohotově jednal s Americkou delegací. Jak milé. No, tak snad si Egypťané dalšího a dalšího Amerického vměšování pro "ekonomické priority" ani nevšimnou. Třetí revoluci už si jistě nepřeje ani armáda.. Doufám, že pokud Bratrstvo bojkotuje vládu, tak toho nechá, pokud vláda Bratrstvo, tak toho nechá, a doufáme, že nám Bratrstvo, jakožto dominantní politická sekce národa zaručí a dohlédne, že, a jak, jsou nové volby transparentní, fér a inkluzivní. Tím doporučujeme Bratrstvu příslušný rozsah činností, od opatření pozorovatelských misí a dalších expertýz a garantů. Opravdu nerad bych v Egyptě vyděl nějaký návrat k monarchismu, či co se tam snaží USA upevnit. Mursí byl bohužel snadno zdémonizován (pí,KUNA) * Německo bylo r. 2012 největším exportérem do JAR (KUNA) * Jemen a Líbie urychlují normalizaci pracovní migrace mezi dvěma zeměmi. Jemenci jsou v Líbii pracovní síla s dobrou pověstí. Chystá se migrační a pracovně-politické Memorandum (SABA) * Hlava Kambodžské Republiky a tamní historicky garantovaný mírotvorce (na rozdíl od Amíků) zaslal na památku Kim Il Sunga květinové koše. K zásilce pro Ambasádu připojil i pověřenou delegaci se zprávou, že velký Generalisimo zůstane navždy v Korejských srdcích, a že se Král i Královna, a s nimi Kambodžský lid za jeho věčný život budou modlit (KCNA) * Íránský Prezident v průběhu dní navštíví Irák, k utřídění vzájemných pohledů a probrání sp. zájmů (NNN)
  4. Krimi * Útok Francouzsko-Britské Al-Kajdy v Somálsku, poté, co byl Al-Šabáb prakticky demontován až k agenturním buňkám, si vyžádal oběti mezi civilisty. Francouzská ohavná tisková agentura se vyžívá v citování pofidérních, a nejspíš smyšlených výroků Mogadišských oficiálů, že prý "asi ostatky sebevražedného útočníka skončí v odpadkovém koši, protože je Ramadán." Druhou část, že "určitě nešlo o Muslima" agentuře ku podivu smíme věřit. To asi Abdikafi Hilowle opravdu řekl. (NNA,pí) * V Indonésii, kterou Západní média dokola popisují jako stoku plnou korupce, a kde celkem dobře, jako v Malajsii a na Filipínách pozorujeme ilustrační terorismus, opět došlo k podivnému násilí. Tentokráte údajně vězni zaútočili na policisty. Minule v Indonésii útočili na policisty absolutně stejně organizovaní idioti, jako ti idioti, kteří nedávno útočili na policii v Číně. Idioti s noži. Idioti zapalující kanceláře. Autor bude tedy stejný - Britský. Teprve v Barmě a v Tajsku jsou autoři Francouzští, na př. francouzské státní oddělení mezinárodního kyberteroru a kyberpsyops Anonymous, pokud jde o ilustrační kriminalitu, resp. ilustrační teroristické skupiny a akce Asii (pí,NNA) * Další útok na policisty pak v Iráku: pět uniformovaných obětí, Reuters se podepisuje ve zprávě jako znalec, čili "byla to AlKajda." Sync (NNA) * V Jemenském hlavním městě Saná se připravuje posílení bezpečnosti. Tak by to možná šlo posílit koordinovaným "vyplavením kriminality" s zvýšenou "manifestací přítomnosti policie" či armády. (SABA,pí)
  5. Diskuse * Obě Korey pomalu obnovují činnost ve společné ekonomické zóně Késung, ovšem také obě svalují její kolaps na druhou stranu. Na "tyhle jejich hlouposti" však již Američané "názor" nemají. Na to tito spasitelé světa před "komunistickými národy" (oběti v milionech, škody na přírodě trvalé) doplatili na př. v Líbii: Západ totiž obecně "má rozhodující váhu" když jde o destrukci v druhých zemích, ale jakmile se takto "změněná země" postaví na nohy, nemá si s ní už Západ co říci, a je pro ni spíše nutným všudybylem, než rozhodujícím partnerem. Tak je tomu v Líbii ale ovšem i v Iráku, Turecku nebo Afghanistánu (NNN,pí) * Termoenergetika: Ekvádorská provincie Esmeraldy dokončila projekt "obnovitelnými energetickými zdroji k rozvoji," který doposud vygeneroval sám o sobě již 500 pracovních míst (NNN) * V Ugandě probíhá diskuse, zda oživení turismu a trhu skrze obnovené aerolinky bude zcela pod taktovkou státu, anebo nějaký projekt kombinovaný se soukromou sférou. Že se takových věcí neděje neustále mnoho, mohla by Uganda dojít ke správné kombinaci ve spolupráci s Irákem, Ománem a Afghanistánem, a kdo to ještě vrtá zrovna v tomto odvětví. Optimálně v Egyptě? (NNN,pí) * Prezident Karzaí urgoval příslušné Ministry, aby přijaly okamžitě opatření k obnovení a posílení bezpečnosti v oblastech Azra a Hesarak, v provinciích Lugar a Nangarhar respektive. Také nařídil zvláštní asistenci tamním obyvatelům (nebudou se obyvatelé některých jiných prov. cítit ukř.?, pozn.#). Bezpečnostní Koncil, na jehož zasedání tyto rozkazy zazněly také rozhodl, že Afghanistán potřebuje vojenská dopravní letadla poněkud dříve. Naše Republika může několik bezplatně zapůjčit.. Jen na nich pár věcí nefunguje. Akorát ještě musíme svolat Loja Džirga, abychom rozvozily všechny nastřádané kobyly do světa, a pak mohou stroje putovat ke svým ctěným úkolům v sousedním Afghanistánu. Nebo se s nimi pan Prezident Zeman chce nechat vyfotit, předtím, než se zakonzervují, a udělají se z nich prolézačky pro děti a lišky v zrušených vojenských prostorech? (pí,BNA) * Turecká Agentura srovnávala míru nezaměstnanosti: EU 24%, Turecko 18%. Když k tomu srovnáme ještě práh dostupnosti kmenového zboží, bude posun dvojnásobný. "Černoši nemají ve zvyku zdražovat z ideologických důvodů" - co na to M A Niazi? (AA,pí) * Britský Expert Šehádá se nechal slyšet, že kdyby se již před dvěma lety rozhodly Britské a Francouzské Království bombardovat na př. spolu s Izraelskou Autoritou Syrská území, a zejména tedy hlavní město Damašek, bylo by ušetřeno oněch 100 tisíc životů. Jistě, takové vzorné bombardování, čítající 30 tisíc vyložení bomb nad cílovým územím včetně špinavých, radioaktivních a kazetových bomb, trvající nejlépe 7 - 15 měsíců, a zahrnující na př. rebelské žádosti o asistenci typu "potřebujeme rozbombardovat 2 x 2 kilometry obydlené zástavby v třicetitisícovém městečku Sirta, protože je možné, že tam jsou tři vládní osoby," tak taková akcička osolená sypáním fosforu a nočním ostřelováním náměstí a silnic, popř. doprovázená plošnou destrukcí zdrojů a rozvodů vody, tak ta by jistě ušetřila ještě daleko více životů. A ještě se zeptejme pro jaký život by je ušetřila? Expert, údajně pocházející z Libanonu, který "pomáhá Britské koruně nahlížet do tajů myšlení a zeměpisu," se také osobitě vyjádřil k situaci v Libanonu: čili tak a tak, za všechno může Írán, resp. Hizbaláh. Můžeme tohoto vycpávkového experta ujistit, že kdyby bylo v Libanonu to, co tam je, a bylo to vyostřeno do občanské války, pak by teprve plně vysvitla moudrost skrytá v jeho expertýze! Totiž, že kritizuje, že není mír, protože proti sobě dvě Libanonské strany bojují, a zároveň podtrhává, že za to může právě ta, jedna z nich. V tomto duchu se nechal slyšet, že to je to "proč," proč nefunguje Libanonská "politika dizasociace od Sýrie." Právě tím, že z její dysfunkce osočí jednu Libanonskou stranu, efektivně se snaží Libanon se Sýrií propojit. A konečně tento veledrahý expert politoval, nejspíše se s tím často chodí vybrečet na hrob Libanonu, že Rebelové v Sýrii mají poněkud podrýpaný kořínek, ale dodal, a to doslova a do písmene, že "další peníze to určitě spraví." Tak pokud někdo hledal ještě nějaký důkaz, že tyto "tink-tanky," ve kterých vládě jacísi myšlenkoví brojleři vymýšlejí plány i s intrikami a propagandou, patří pod křídla vojensko-průmyslovému komplexu a nic mimo to a nad to, pak si stačí zaarchivovat zprávu Kuvajtské Agentury KUNA číslo 151640 z 13. 7. 2013. Původ této zprávy, stejně jako načasování "druhé revoluce" v Egyptě pokládáme za čistě sekundární určení: tj. odklonit pozornost od událostí v Sýrii, zjm. pak nalezení opozičního skladu chemických zbraní ohavných rozměrů. Toto odhalení bylo totiž absolutně jistě s určitým předstihem v Pentagonu a pod. očekáváno.. (pí,KUNA) * Počet rutinně zadržených (pro kriminální delikty, hledaní úřady a pod.) v Libanonu v meziročním srovnání mírně, ale výrazně roste (pí:NNA) * Přirozený výsledek Amerického vměšování v Egyptě: zadržovaný Mursí je za hluku Amerických "držených palců" napínán na kolo, a z úst justičních pavouků pohotově létají otázky jako "a byl v té vzpouře zamíchán Írán? Hizbaláh? Hamás?" Já nevěděl, že si Egypťané na Tahrír došli pro vlaječku s impozantní modrou hvězdičkou (NNA) * Írán a Emiráty jednaly o upevnění vz vz. Dotkly se i repatriací Íránců, které se Íránu nějak nezamlouvají. Hlavním tématem však jistě byl Egypt (NNA) * Íránský Vyslanec v Damašku podotknul, že cizí sponzoři násilí v Sýrii si vylepšují reputaci a ego, resp. zateplují zbývajícím teroristům pelíšek fabrikacemi zpráv ze Sýrie, ve kterých "ožívá ta stará píseň naděje." Jistě ta ve které občas zazní z Británie Libanonský refrén? (IRNA) * Írán zvolal na přátele Sýrie a účastníky Ženevské konference, že zastavení dodávek zbraní do Sýrie a jednohlasná mezinárodní podpora příměří v Sýrii jsou hlavním předpokladem úspěchu Ženevské konference s nebo bez Íránu. A co spojuje značně destabilizované Turecko a Egypt, které se snad předhánějí, kdo dříve dosáhne horšího stupně společnosti, než Irák? Ne snad strašná představa "osob" na západě, že by Mursího Egypt a Erdoganovo Turecko zůstaly silnými hráči, nezačaly ani dupat Íránu na krk, a vegetovaly v tomto rozpoložení u vyhasínajících nadějí Západních vojevůdců v Sýrii? Tak kam zařadit Katar? Za nebo před křižáky, kdo si zde víc určuje? (IRNA) * Libanonský politik Mán Bešúr vyzval regionální země, aby se vystříhaly každého kroku, který by posílil napětí v regionu. Mezi akutní priority odporu zařadil Golanské výšiny. Poděkoval Íránu za podporu odporu proti koloniálním zločinům Izraelsko-Britské propagandy. Spolu s Íránským vyslancem naléhali na Egyptskou suverenitu, odsoudili vměšování (IRNA) * Írán odsoudil dezinformace, že by kandidoval na vedení Komise Lidských Práv v OSN, kterou často oprávněně označuje za lacinou tiskárnu mezinárodní propagandy, tj. laciné zařízení jak politicky umístit různé provokace, inkriminace a vulgarity. KLP dokonce často výrazně zvýšila svou pokřivenou činností a nevymezenými pravomocemi utrpení Syrského Lidu, o těch předchozích národech ani nemluvě (pí,IRNA)
  6. Líbí se * Jižní Afrika přivítala propuštění 9 rukojmích v Senegalu. Tito pod kontraktem OSN jako zaměstnanci soukromé firmy se zde účastnili likvidace pozůstatkových min, kterých je díky kolonistům a jejich ochraně v Africe plná prdel (NNN) * Kuvajt plánuje zásadní zvýšení těžby a produkce ropných derivátů do r. 2020 (KUNA) * Jemenský Prezident Hádý obdržel k Ramadánu gratulace Mauritánského Prezidenta Validabdel Azíze (SABA) * Irák a Korejská pro-Americká Republika chystají historické upevnění vzájemných vztahů. KDR je známá jak svou koloniální domácí politikou, tak svou nezávislou a často revoluční zahraniční a ekonomickou politikou. Jenže výroky o "komunistickém národě" celkový dojem srážejí (NINA) * Volejbal, medicína, epika zkázy Amerického teroristy - pondělní titulky Tehránských novin (IRNA)
  7. Nelíbí se * Reakce Francouzské vlády na únosy v Mali a v Sýrii jsou typickou ukázkou dvojího metru: pokrytectví, tichošlápkovství, propagandy, neomaleného rasistického kolonismu. Na Maliské únosce se Francouzští mluvčí rozkřikují "co se vejde" na titulní strany novin. Na únosce žurnalistů v Sýrii se sáhodlouhá lehce a pietně laděná zpráva přímo neobrací, a až někde uprostřed je věta, že "únos byl potvrzen úřadem Prezidenta, a zároveň s tím požádáno o okamžité propuštění." Pak se ještě v plíživě humanitárním duchu stihne založit v rozhlase "podpůrná komise." Celá zpráva si nedovolí problém v Sýrii dávat dohromady s absolutně zdokumentovanou a přízračnou řadou naprosto stejných případů, ale i přesto si čtenář velmi rychle, a oddaně Francouzské rasově-bratrské zemi, uvědomí, že jde o "ty" rebely. To je konečně prý zárukou objektivity Západních médií: že to čeho se tito žurnalisté a zejména redaktoři štítí dotknout i jen klackem v gumových rukavicích, dočteme se vždy a spolehlivě "mezi řádky." Já bych to nazval "za řádky," ale když za tím někdo chce vidět objektivitu, proti gustu - mezi řádky (NNA) * Izrael tentokrát přímo vydírá svou "slabostí," a osočuje USA, že se s Izraelem "nedostatečně identifikují." Netanjahu opět vytáhl příslušný diplomatický karton, a šuplerou proměřil vzdálenost Íránské exploze (patrně též v rasovém významu?) od své červené čáry. Írán se prý stále ještě přibližuje, ačkoli dle posledního výstupu s kartonem před rokem v OSN byl "již Írán blízko." To je tedy absolutní změna. Nejspíše Izraelské tajné služby vyřadily z provozu Íránská nukleární centra v Palestyně a Libanonu, kde dřeli dnem i nocí Súdánské děti. Zastavením těchto center v Palestyně se jistě Netanjahem loni odhadovaná rychlost blížení se červené čáře markantně snížila, takže pokud Izrael ještě zastaví příliv Súdánských otroků do Libanonu a Palestyny vůbec, pak by se Íránský postup k červené čáře mohl v podstatě "prakticky" zastavit, a to bez nutnosti jaderně ozbrojeného žvanění a při tom terorizování Palestynských civilistů přes zeď - . A kdy bude puč v Izraeli? (NNN-MA`AN,pí) * V Egyptě se stal Ministrem Financí - dříve Mursího expert pro jednání s Měnovým Fondem - Heny Kadrý. Jen co justiční pavouk nacpal Mursího do pavučiny, vystříhal si z ní tohoto "Mursího poskoka," a epického nešiku, a ten hned začal tančit podle pavoučí písně: že prý je skvělé, že konečně dostane Koptská menšina (rozuměj Kadrýho vyvolená sekta) slovo v Egyptské vládě, a že prý dokonce by také bylo dobré "před Islamisty lépe zabezpečit Koptská svatá místa, protože tito se zde s výhrůžnými pohledy a nekalými plány srocují." A do těchto praso-lží pavouk vesele udílí obvinění každému kdo - se narodil? - do Muslimského bratrstva, a neměl ruce jenom k mávání letáky. Tak doufám, že sektářské problémy Kadrýho Koptů budou vyřešeny, až bezpečnost tvrdě potlačí všudypřítomné drzé Islamisty, a pevně mu přejeme, aby mu jeho post ministra financí umožnil "nechat zaznít" Koptské starosti. Ekh Ekh (pí:NNN)

Závěr k Egyptu

I pokud by z textu M A Niaziho vyplývalo, že poslední změny v Egyptě byly nejvíce určeny blízkým vztahem Egypta a Sýrie - protože generál Násir po svržení krále Farúka sjednotil zájmy Sýrie a Egypta pod jednu vlajku! - čili, že Armáda v souznění s úřady a soudy svrhla Mursího v reakci na "prudký obrat" v Egyptské zahraniční politice vůči Sýrii, pak trváme na optimálním přístupu: a tedy doporučujeme volnou cestu Mursího moderaci občanské krize jeho kandidaturou do vlády.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama