NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2013-07-01

1. července 2013 v 16:41 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Byl Afghanistán pomsta? A Irák? Protože pokud jde o asijské národy, ty bývaly vždy spíše genocidním a geostrategickým terčem USA, ale u Arabských, Perských a jiných převážně Muslimských národů se zdá, že žádné účely nejsou dominantní, a i ty nejvěrohodněji domyšlené účely často pokulhávají v podstatných bodech. Zde je dobré konečně napomenout Erdogana, aby se nezahazoval se zbytečným adresováním krize: ten kdo ji sponzoruje může být státní, ale i privátní aktér. Vůbec nejlépe si věc představíme tak, že jde o jakousi burzu msty, kam se scházejí státní elity, tj. generalita, premiérové, ministři obrany, podnikatelé, ale pak samozřejmě ti nejbohatší a nejmocnější, nebo ti, kteří se za ně smějí pokládat. Čili v skladbě a směrování regionálních krizí lépe uvažovat skupinu různých subjektů, a nezatěžovat se zbytečnými emocemi: abychom všechen vztek vrátili v podobě precizního odhadu kriminálního profilu. Vždyť k čemu takový profil; no, a jak je v elitářských kruzích západu zvykem, pomsta je respektovaným druhem politiky.. chvilkové rozmary nad "rodinnými majetky" mohou stát životy desítky tisíc i miliony; autoři takových rozmarů a pomst si rozhodně nedělají hlavu s "dalšími vývoji." Spíše zaslechneme "a už o tom nechci slyšet," po rozpoutání nějaké války. Čili: s příhledem k Libii je mnohem jasněji vidět, že rozklad; lhostejnost vůči této zemi a jejím lidem; citelně převyšuje jakékoli myslitelné účely, počínaje změnou režimu, těžištěm minerálního vlastnictví konče. A navíc mají tyto kruhy vůči Arabským zemím jeden fixní důvod k pomstě: tyto regiony donutily padnout již několik expanzivních evropských "impérií." Ať už se to evropští historikové snaží vysvětlovat jako vzájemné dotírání vojevůdců a pod., je zřejmé, kdo komu neustále vyjížděl vypalovat knihovny. A to v té době ještě evropa zvládla vypalovat své vlastní knihy, a upalovat lidi, což se myslím také v Persii, Osmanské říši, Sultanátech a pod. nekonalo. Z toho by mohla pramenit pomsta, kterou jsme na př. viděli po návštěvě Malajského vedení v Palestyně: zrození "dědičných práv kmene Zulu," současně s jedním podivným odborníkem na nároky vůči Malajzii v útrobách Filipínské univerzity. Jistě mnohem lépe pochopíme Irák, Afghanistán a Líbii jako pomstu, ke které byly akorát dofabrikovány kontexty pro veřejné mínění: různé "akutní genocidy," či "ukrývaní světoví teroristé," a jistě "diktátoři s nebezpečným voj. arzenálem." Závěr takových přídavných fabrikací pak tvoří "bezpečný výstup pro USA z konfliktu," což má vyvolat iluzi, že šlo o konflikt, do kterého USA vstoupily, a nikoli o nevinnou oběť, kterou USA v pomstě trýznily a rdousily, a nic jim nebránilo kdykoli toho nechat, a nebo následná "asistence." Na př. vojenské zakázky plné slev a kšuntů, viz Libijský voj. arzenál po zajištění "klidu od agresivní Britské koruny." Ale jistě i peníze, které se mají tendenci hned ztrácet: miliony pro Irák nebo Pakistán, které USA předaly .. kamsi do vzduchoprázdna. Čili je zřejmé, že útočícím ani přiliš nejde o pověst: vystačí s jedněma dvěmi titulky v novinách, že "USA poskytly peníze." To dost svědčí o naší hypotéze pomsty: a agresivní politiky vůči Turecku to svou nestrategičností resp. sebevražedností jen a pouze dosyta dokreslují. (pí)
  2. Turecké zájmy. K přítomnosti Íránu a dalších elementů na Ženevské konferenci vis-a-vis Hollandeovy levné řeči. Pokud smlouvy NATO nezajišťují strategickou politickou podporu Tureckým smluvním (tj. bezpečnostním) národním zájmům, pak je pakt NATO neživotný, resp. podléhá libovolnému výkladu. Pokud budou nadále smlouvy NATO s Tureckem pouze jakousi vojensky-technickou atrapou, a pokud tato ignorance strategické a politické podpory stran partnerů Turecka v NATO povede k dalšímu nárůstu nestabilit a pro Turecko nepřijatelných reperkusí, pak lze jistě předpokládat, že se Saudie a Turecko "utrhnou" a udělají v regionu intervenci po svém, s vysokou pravděpodobností ve spolupráci s Damaškem a omezenou škálou opozičních elementů. Můžeme tak navrhnout dva postupné přístupy: 1) pokud bude zůstávat u nezávazných řečiček, a na př. nikdo na Západě neřekne "tak a tak zaručujeme Turecku, že ta či ona strana nebude vynechána z konference, a už z principu, konference musí být inkluzivní, vis-a-vis již selhavší pokusy," na př. Hollande, který podobně jako Netanjahu maluje Turecku hezká sluníčka a broučky, ale v podstatě neříká nic jiného, než "i přítomnost Íránu by Francie mohla tolerovat, ale jsou tu i jiní spojenci, a nebudeme to hrotit." Pokud tedy nezávazný přístup bude převažovat, je absolutně nutné na Turecké straně věnovat více ostentativnosti Západním rezolucím, a mnohem více důvěry i energie Egyptské kontaktní skupině. A jistě, pokud Saud z vážných důvodů nemůže poslat na její sezení ani nižší technické zástupce, pak bych zvážil jeho nahrazení Kuvajtem, Bahrajnem či Katarem. 2) pokud budou dostatečné indikátory, že v NATO pro Turecko rozhodujícím způsobem převládá omezení, než podpora, pak bych neváhal z něj vystoupit, za přímé účasti Saudské Arábie a Tehránu na dalších bezpečnostních konzultacích v Turecký a tak regionální prospěch. V té době totiž automaticky odpadnou "levicové protesty:" ti všichni, kteří brojí proti politice Turecka v Sýrii a pod, se automaticky začnou stavět za Turecko, vis-a-vis zvyšující se pocit izolace, a postižení Turecké diplomacie agresivní rétorikou Evropy a USA. Jenže v té době začnou proti vládě vystupovat její bývalí podpůrci.. stejně automaticky, jako bývalí odpůrci přispěchají na obranu suverenity, tak začnou bývalí podpůrci přehodnocovat strategické výsledky Erdoganovy vlády, zjm. samozřejmě politiky NATO, jeho výsledky v Afghanistánu a Africe, a převahu příměří s Izraelem nad jinými výsledky paktu NATO (pí)
  3. Výroky Merkelové a Sauda Fajsala mají dvě styčné plochy: čitatel je jakýsi líbivý a zvláště nezávazný "důležitý výrok," a jmenovatel to, co vypadá nedůležitě, ale právě to, co chtělo být řečeno. Merkelová tak varuje před zbrojením opozice v Sýrii, a MZ Saudie Fajsal odsuzuje vyzbrojování Damašku. Kdyby jeden z nich řekl obé po hromadě, bylo by to moc hezké. Ale naopak, paní Merkelová dodává, že "režimní síly kladou tvrdý odpor opozičním skupinám" (což zní velmi sebeobranně, ale především naprosto není nezúčastněné), zatímco Saud se nechává slyšet, že s "Režimními silami" (viz ARAR) bojují ještě legendární Hizbaláh a o něco legendárnější Írán. Tak jak vidíme "rozhodující mocnosti" resp. "světoví lídři" mají opět spoustu starostí, jako třeba s Líbií. No když už jsme u tohoto diplomatického vymývání stran dvou aktérů konfliktu v Libii a Sýrii, tak dodejme, že na jejich společné psaníčko Írán reaguje asi tak, že v Sýrii nijak neoperuje, nanejvýš někteří Íránci sami za sebe, tak jako ani Libanonský Hizbaláh není nějak jednotný, a už vůbec aby reprezentoval anebo "do něčeho zatahoval" Libanon jako takový. A snad paní Merkelová nebo pan Saud nechtějí odtajňovat, kolik jejich vlastních občanů odfáralo s "kapesným" anebo s "letáčkem" (v Německu na př. s Britským?) do Sýrie? Tak sami za sebe, nebo po boku Angely a Fajsala? (pí, NNA, IRNA)
  4. @Niazi - napodobování západních hodnot NE, Pakistán vzor demokracie ANO. Úcta k Evropským hodnotám čerpá své postoje k demokracii od Nieztscheho a Orwella, nikoli od Makiaveliho, takže vede k širokému opovržení Evropskou recentní kulturou, i politikou a jejich obšírnými následky pro společenské vztahy. Naše, Evropská (/us) kultura byla spolu s Evropskou vědou právě odsouzena reálnou vědou již před stovkami let, a reálnou kulturou je odsuzována průběžně, v rostoucím trendu. Reálná kultura dává Evropě náhled na její vlastní dlouhodobou totalitu a na nesmyslné vztahové prostory národních historií. Jak vidím, náš Evropský krasohled @vás vede k rasovým teoriím o "ne-schopnosti k demokracii," resp. k pro-koloniálnímu sebenáhledu, zatímco mě váš, asijský krasohled vede k ocenění Muslimských demokracií. To co je pro Vás "právo na vzdělání žen," je pro mě "upadlá rétorika zbrojařů o zvýšení počtu fabrikantek," resp. statistika prostituce na vysokých školách, konzumace alkoholu a kritika karieristického primitivismu a reflexe nárůstu společenské individualizace a tak zejména reflexe nárůstu plošné strukturální izolace, a primitivizace zájmů i komunikace na všech úrovních společnosti. Čili s Pakistánským krasohledem Vás ovšem musím kritizovat, že Evropský krasohled patří někde do "Freak Show," a že nikoli, že si nemáme jako "demokratické vzory" co vyčítat, ale naopak, že tady nemáte co pohledávat nějaké pozitivní anebo negativní vzory, naopak, že třeba takový Pakistán je povšechně vzorem demokracie i reálným lidem na Západě; přičemž korupce rozhodně není postačující jako nějaký "společný jmenovatel," na kterém už je dovoleno provádět srovnání "míry demokracie." A konečně už proto, že jste jako společného jmenovatele mezi Pakistánem a Tureckem natáhnul právě "ambice nápodoby západu," toliko asi reálně-politicky pramenící v diznejovkách a nikde jinde, tak bych rád ostře rozporoval "odsouzení Tureckého modelu" demokracie, v celém celku pojmu, ale tedy i u kořene: o takovém modelu ostuda mluvit! Být si, Muslimské země, mezi sebou, navzájem modelem nápodoby Západu? Tak začněme napodobovat dle reálných valut: Turek může vybombardovat Kajru, Saud Írán a Tel Aviv atd atd. Budete se výrazně podobat reálnému Západu! Alexandrie + Inkvizice = Čingischán + Otoman?? (pí)
  5. V Iráku je 600 tisíc učitelů, z toho 65% žen a zbytek 35% mužů (IRNA)
  6. Dle Sedúna, poslance za Kurdskou Alianci jsou nedávná jednání mezi Malikim a Barzánim důvěryhodná a pozitivní, a jejich body jsou krok za krokem spolehlivě implementovány. Kerry odmítnul vměšování USA do věcí Egypta, což je asi nutno brát jako privilegium, kterým se USA snaží vypořádat s dominantním Izraelem. No, nic, po čem by třeba ještě musel toužit Irák. Tam už si užili všelijakých Amerických privilegií. Na př. nyní OSN jednalo o vyřazení Iráku z "Kapitoly VII," tedy vyškrtnutí Iráku ze seznamu "nepřátel světového míru." Jistě potěší, že se tím OSN zabývá až dnes? Nesmíme to totiž brát takto! Je potřeba vyškrtnout samotnou kapitolu VII z ordinací OSN. Jde totiž o Americký produkt v legislativě OSN. Takové opožděné, (resp. absolutně neoprávněné stejně jako předchozí zapsání) vyškrtnutí Iráku z Kapitoly VII uzavře smutnou kapitolu Amerického vměšování; a hanebných lží nejen v Londýně (NINA, NNA, SIS, pí)
  7. Nyní by mělo Turecko ještě jednou ošetřit, zda je vše opravdu v pořádku ohledně PKK, dále ještě více pročistit a upevnit vz vz s Irákem, a jistě vzít v potaz problém Médií, u čehož se lze inspirovat ve všech zemích již v pokročilejší fázi krize. O Iráku mluvím proto, že Merkelová sice začne pevně stát za současným Tureckem, ale jelikož má byrokraticky dlouhé vedení, potrvá to nezáživně dlouho, takže taková podpora bude Erdoganovi dobrá co mrtvému zimník. Pokud mám ještě jednou kritizovat teorii bankéřů, onu líbivou rétoriku směrem k pobouřeným a zmanipulovaným "levičákům," pak to berme asi tak, že rozpoutat lavinu nepokojů kombinací tištěných médií (pro emoční vlny) a internetových aktivit (sjednocení a formulace), že pomocí sociálních sítí a pod. je to velmi jednoduché, ba triviální, i v rozsahu multi-nacionálního regionu. Nu, a když je tak snadné sesmolit pseudo-politickou záminku, ba, dokonce masírovat mladé generace desítky let v závětří státního dohledu - proti státnímu zřízení a vládnoucí filosofii (její napadání aktivuje pohlavně-ideologickou kohezi proti ideologické základně rodič-dítě, a v důsledku je skrytým stupněm kritiky politických struktur), pak máme vydatné a houževnaté protesty zanesené v Libijsky-důvěřivém regionu na dlouhé časy, a v této situaci je přeci mistrovsky ovládaným uměním na západě tahat z rukávu různá "diktatoriální, genocidní a chemická" esa, nebo ne? A zhruba tak celé "Jaro" resp. "Nové války" nelépe vnímáme: rozpoutat demonstrace a zanést soustavu virální a necitlivé kritiky je triviální, a vrtání do toho rétorikou a západními intervencemi je na snadě, a neměli bychom za splněného bodu A ani nic jiného čekat.. A Turecko potřebuje genetický náhled, jako máme v Iráku a Egyptě, aby bylo o krok napřed, a nehledalo mezi svými spojence a nepřátele; dotklo se zásadních bodů ještě než se začnou vynořovat v "Nových válkách" resp. "Arabském Jaru" standartní vzorce; kterých už nyní je "na čítanku." A rozhodně nestačí nějaká 4-bodová schematizace ARAR, naopak, máme co do činění s dynamickou soupravou podporovaných podmínek, a řadou velmi flexibilních skrytých i zjevovaných hráčů. Spíše více libovolných nedohledatelných hráčů, a mnoho souvisejících západních přešlapů, které je nutno adresovat, než abychom přehlíželi drobné intervence a provolávali hanbu smyšleným soupeřům či táhly proti odhadnutým nepřátelským pozicím. Více pragmatismu a větší flexibilitu do svých vztahů se západem, naopak více platného slova (a jeho postačování) v regionu. Připomeňme také, že k působení na politický názor se užívá zvláště působení na dospívající a jejich motivování proti ideologickým doménám (může být i klišé nebo slovo) přítomným nebo vyvolatelným u rodičů. Čili dokonalou výbavou dětí řadou debilních útoků na myšlení rodičů přesvědčují se rodiče proti státu. Starší generace jsou v tomto infilitračním přístupu hozeny za lomítko, a tyto děti jsou prostě učeny stářím triviálně opovrhovat. Tak to alespoň bylo v ČSSR po vypršení 20 let smlouvy USA a SSSR o politické orientaci střední evropy (pí)
  8. Je Brazilský festival v Riu tak nechutný a koloniální jak se mi zdá? Nebo si to myslím jen já? Oni ostatně "místní podnikatelé" na př. v "Nové koloniální ČR" jsou často ochotni lákat turisty na kdeco, ba, i na masové hroby vzdálené minulosti, mučení, anebo dokonce strašidla.. Tak třeba Mariánský sloup bych opatřil hned cedulkou v čtyřech pěti jazycích (vč Polského), kde by byly jednoznačně vyčísleny a ideologicky demarkovány zločiny katolických klérů a imperiálních sil na našem a nejen, národě; K té Brazílii velmi dobré: Matt Atencio, T A Guzman a jistě Teorie Mocenských Elit (od Millse).. Trochu mi festival v Riu připadá jako tanečky páně Václava Havla, pionýra Balkánských Vražd, na Velikonočních ostrovech. Však jak známo, když někdo soustavně volá o přístupu k Západnímu tisku, že tento "Tisk" nepodá jenom prstík, naopak, buď se rovnou posadí i do prezidentského křesla oné "totalitní země," anebo v ní volání po "tiskové svobodě" ani nerozšiřuje (jakože je podstatnější národní tisk, než "mzn. svoboda Informačního Trhu"). Čili že ten "Západní Tisk" je jeden subjekt je jedna věc, že volání po přístupu k němu je jeho součástí je druhá věc, a že nikdy se nechytne jen nabídnutého prstu. Však on ten Havel také není nic jiného než "pan hurá velká Británie," aneb pan "ČR leží v Spojeném Království." (pí)
  9. "Proč máte tak odporně vychrtlou a zimomřivou postavu slečno?" - "Protože se za to v zahraničí dobře platí?" - jak vytvořit řadu generací se sklonem k latentní mužské frigidnosti? Tím myslíme jen to, dívky chápou celý "pohlavní problém" jako péči o kila, a vedle toho jsou ochotny zapomenout na přirozený sklon k "dobré stravě." Ta je jistě dostačujícím protikladem k (fašistické a fašizující) péči "o kila." Člověk by neměl k talíři přistupovat s rukou v šupleře, aby byl zdravý. K "fantastické postavě" tak stačí v podstatě jenom vypumpovat mozek.. a že se taková děvčata chlapcům nelíbí řeší dotyčná skupina generací nějakou neurotickou obezličkou. Na př. poučkami o nesrozumitelnosti druhého pohlaví resp. různými seznamovacími rituály, nad které je v prostoru již jen vzduchoprázdno. Tak jistě i všudypřítomné reklamy na "fit" a "perfektní" slouží rozkladu rodinné koheze společnosti, tj. společného jmenovatele společnosti v rodinné a zjm. mezigenerační zkušenosti (pí)
  10. Íránský Prezident Mehmúd Ahmedýnyžád popsal Íránský Národ jako řeku: nepřítel snadno nastraží kamení v peřejích, ale řeku samotnou, čili pokrok Íránského národa, zjm. jeho boj za mezinárodní zákony a civilizační respekt, nikdy nezastaví (pí:IRNA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama