NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2013-07-10

10. července 2013 v 15:52 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Jakýsi Afghánský plukovník prý se nechal ve své milované Británii pro ultra-koloniální BBC, odpovědnou na př. za Bahdád, slyšet, že "kdyby Pakistán jenom řekl, Talibán by ihned složil zbraně a zmizel ze scény." Tak drobná rekapitulace: živí mrtví pasažéři amerických aerolinek jednoho krásného dne vyhodili do povětří nějaké vícepatrové činžáky. Mistr Jiřík Bušů snad ještě před tím, než se tyto paneláky zhroutily oznámil že všude byl a všechno ví, a také, že pachatelé se ukrývají na středním východě. Nejprve se vystřídal Írán, Líbie, Irák, jako potenciální útočníci nebo sponzoři útočníků. Ale jelikož tehdy dozrál čas, a v Afghanistánu začínalo být po letech Americko-Ruské násilné přítomnosti prázdno a smutno, padla otázka po vydání "nejstrašnějšího zločince" na Kábulskou vládu. Opomineme různá Americká vyvražďování, která naprosto nestojí Týdeníku Týden za slovo. To totiž nejsou zločiny, ale "omyly velkých vůdců." Na př. povraždění statistíců resp. milionů blokádou a špinavým bombardováním Bahdádu. Tak se Buš ml. zeptal, zda Kábul vydá muže, který se za "incident," o kterém se dosud Americká veřejnost pořádně neshodne, nepřiznal. Tento Usáma, nejhorší z nejhorších je vlastně oficiálním superhrdinou bývalé propagandy USA proti Rusku, jakýmsi "trend-setterem" (chodící reklamou na styl života) nynějších hojně využívaných extremistů. Kábulská vláda tehdejšímu prezidentovi USA vzkázala, že nevydává žádné osoby, pokud nejsou důkazy. USA samozřejmě nepotřebují důkazy, mají svůj celosvětový tisk, takže hned začalo bombardování Kábulu. A to, co bylo před bombardováním vláda, armáda a další složky státu, to je dnes tzv. Taliban. Připomeňme, že i u nás proběhla úspěšná propaganda proti vládě Talibánu, za časů jejich vlády, takže jakoby konzervativní a někdy jistě, jako všude jinde, výstřední politiky Talibanu (zákaz předpovědi počasí a pod.), jakoby to kompletně postačovalo, aby u nás každý řekl "jó Taliban? jen ať je z hlavního města vybombardují!" Čili poté, co Američané roztočili flašku viny, za zřícení činžáků, vybrali za viníka svého bývalého agenta v širším regionu. Požádali Kábul o jeho bezdůvodné vydání, a ihned po zdvořilé žádosti Afghanistánu/Talibánu o nějaké ty podklady vyhlásily USA zemi válku, resp. USA zažvatlaly něco o válce proti všudypřítomnému terorismu, začaly bombardovat Kábul, a OSN zatím směrem k publiku zatleskalo, a podepsalo Spojeným Státům permanentní právo válčit kdekoli proti jakémukoli subjektu. Čehož dnes na př. všemi milovaný Barak Obama využívá, takže dle oficiálních a pragmatických zákonů USA vděčí i náš, anebo Německý prezident za každý další den života dobré náladě Amerického Prezidenta. Celé bezpečnostní složky USA vč. všech úřednických stavů v USA se totiž "legitimně" domnívají, že pokud Americký prezident napíše nějaké jméno na "svůj seznam," je nutno udělat vše, aby tato osoba zemřela. V USA je tak několik tisíc zaměstnanců, kteří mají garantovánu beztrestnost, a jsou ochotni poslat pod drn třeba našeho prezidenta, anebo ruského dirigenta. Když musíš.. Rekapitulace: "kdo zničil dvojčata?"; "vydejte nám toho muže s plnovousem!"; "předložte podklady."; "tak tedy spojenci bin Ládina? ihned bombardovat!" - No, a po této krátké výměně se dnes objevují, na př. mezi Afghánskou generalitou (ovšem víme odkud vítr vane, okupace ještě neskončila, a s kolaboranty musíme počítat) takové názory, že na př. USA přišly do Afghanistánu ochraňovat Aghánce proti Pakistáncům, kteří zde mají na rozkaz Talibán. A to už raději ani slovo o tom, kdo vlastně mezi lidi takový Talibán kdysi dávno zanesl a rozšířil! Nakonec nukleární Pakistán není pod Britskou kontrolou tak snadno, jako regionální konkurent - Indie, a tak si USA celou dobu, už od první infiltrace a během invaze, dávají sakra záležet, aby byl Pakistán na západě neustále v podezření a pod mikroskopem. To nyní eskaluje, protože když USA v médiích příběh dále nemohou určovat, a mají zmizet z Afghanistánu, hodilo by se skočit se vší technikou někde do pohraničí: bylo by to levnější, a umožnilo by to státům prodloužit "legitimně" tj. "opatřit novým příběhem starý problém" svou okupaci v regionu. A ačkoli nám "naše" média kdykoli ochotně naservírují výrazy jako "okupace" anebo "Americká křížová výprava," či "Bušovy lži," vždy také pilně přiloží pětkrát více vojensky vyvinuté proti-Pakistánské propagandy. Naposled na př. zkorumpovaná vláda slouží armádním kruhům, a ty ovládají Talibán, anebo třeba Usáma bin Ládin dával lekce na vojenské univerzitě atd atd. Naštěstí má Pakistán v OSN slušné jméno, na rozdíl od Izraele a USA.. takže to, co musí tito ošklivci žehlit miliardovými výplachovými kampaněmi ve světovém zpravodajství, to Pakistánu "vyžehlí sluníčko." (pí)
 2. Bagatelním pohledem o Afghanistánu: "Ať už toho Pakistán nechá!" .. "Spíš by si už měli Američané vymyslet něco nového" (pí)
 3. Libanonský model pro Egypt? Jenže sekulární fakci sponzoruje zjm. zahraničí. Viz. na př. postoje šířené mediálními pro-sekulárními "analytiky" vůči Íránu: jsou v dokonalém souladu se stereotypní agendou Saudie-Írán, resp. NATO-Rusko. (pí)
 4. Ještě jednou ke generálu Karimimu a BBC. Ladění pro Pakistánská média, vzhledem k tomu, že "Pakistán udržuje přísný odstup a zachovává nejvyšší ústupnost a chlad vůči některým výrokům z Afghánských řad" a snaží se držet vzájemnou reciprocitu a pozornost u konstruktivních záležitostí sdílených oběma státy - jak řekl mluvčí Pakistánského Zahraničí. To o Pakistánu a Talibánu - je to jenom názor. A na BBC ani jiné názory nepanují. Naopak. Ne, že kdyby Pakistán nechtěl, Talibán by v Afghanistánu přestal smrdět. Ale kdyby v BBC nechtěli, byl by Irák ušetřen milionových obětí na životech a jaderného zamoření. Jenže v slohu BBC figuruje daleko více "leštění botiček" velkým vůdcům, i přes jejich "politické chyby" v dobách "velkého rozhodování," než o nějaké "moralizování," anebo ochranu čtenářů, objektivity a tak i mzn. míru. Resp. před mzn. vandaly (pí, NiW)
 5. Návštěva Pakistánského premiéra v Číně: hlavně odhodit pesimismus. I kdyby byla Pakistánská ekonomika obdařena dvěma levými rukoma, a po krk byla zasazena do faudálního bláta, každé plus pro diferenciaci Pakistánské sociálně-ekonomické situace vis-a-vis bezpečnostní vývoje v regionech je absolutně vítané, a ta nejmenší plus spočívají v otevřené kreativitě, která jistě plyne z optimismu na obou stranách. K nápadům: nechal bych Číně kreativní prostor na spojnici vzdělání a sociálních systémů, tj. aby vzhled tohoto srůstu definovali spíše Čínští investoři než diktovaly místní konzervativně-ideologické podmínky. (pí, NiW)
 6. Vyslanec Íránské Republiky v Bruselu vyzval Evrupskou Unii k větší nezávislosti jejích politik na Spojených Státech. Upozornil na ničím neomluvitelné metody spojených států, a podotknul, že při vyšší konzervaci Evropských politik vůči Americké lobby by Evropa hrálo absolutně větší roli mezinárodně. Tipnul si, "že klíčovou?" (IRNA) * Vyslanec IRI v Sýrii upozornil, že se právě nepřátelé snaží zasýt zrno sporu mezi Syřany. Tím myslí zvláště snahu nepřítele tento konflikt donekonečna protahovat (IRNA) * Ministr Informací Sýrie uvedl, že Muslimské Bratrstvo zklamalo jako organizace, která by měla předvést funkční politický model pro budoucí Egypt, a také, že Erdoganova vláda nedokázala vést k prosperitě rozmanitý národ - jako bych použil uvozovky (NNA) * Německý Vestrvel naopak uklidňuje "Egypťany," že by se měli věnovat ekonomice, a nechali již jakýchkoli neopodstatněných "dalších aspirací," přičemž se ovšem ostražitě vyhnul zvolání po jednotě Egypťanů. Jistě, nepodpořil ani jednu stranu.. a stylizuje se do pozice sportovního kometátora. (NNA) * Netanjah a věda o nepřímé úměrnosti nepopulárního a dobrého: vlastně i Herr Fritzl předvedl své veliké činy teprve velké budoucnosti s široce otevřenýma očima, která jeho nepopulární způsob edukace teprv ocení, bez stereotypních humanistických povídaček. Nikoli! Naopak, jeho trapné mávání kartonem, a jeho ubohé a trapné sofistické skuhrání před Valnou Hromadou OSN, že "nepopulární politika bývá ta dobrá" lze vetovat ukázkou naprosto srozumitelnější logiky: "ten kdo prosazuje vytrvale nepopulární politiky bude zákonitě nejspíš ještě za svého života velmi nepopulárním politikem." Nebo krátce: nepopulární politika dělá nepopulární vůdce! Jest. Vlastně je Netanjah nanejvýš jakýmsi disidentem v OSN. Tak což takhle lebku s hnáty do mastných vlasů? Slyšel jsem, že "Izraelský Stát" rozlišuje mezi pravými a méně pravými Židy díky obkročnému nástroji měření obličejových parametrů. A ti méně úspěšní buď podstoupí delší arizaci při migraci do Izraele, anebo jsou rovnou vyhoštěni? Tak proč nemá nepopulární vůdce a dizident v OSN dlouhé vlasy, lebku s hnáty a persink (pí) * 30.6 - 1.7 zaznamenal Egypt 16 obětí a 700 raněných v střetech přízniců a nepřízniců Mursího prvo-ústavní vlády (NNA) * Nebude lehké dříve široce pro-Americký Pakistán nakolejit na stabilní, nezávislé koleje, vis-a-vis nestravitelné šrámy zu-vestlišes politik (pí) *
 7. "Lebky a Metalová muzička." Apokalypsa očima filmových tvůrců, anebo filmoví tvůrci očima apokalypsy? Stížnost na kult lebek a hnátů z řad pamětníků na "geniální" akce SS spojená s kritikou metalové hudby není vůbec tak směšná, anebo "zaostalá" jak se zdá. Všimněme si na př., že příznivci metalové "hudby" jsou vychováváni k zvláštní úctě k severským a germánským národům. Norsko, Finsko.. a jistě i vybrané "post-komunistické" země mají se v metalu tesat do mramoru - nikdo neví proč. Další věcí je, že se uživatelé této "subkultury" zvláště identifikují s disentem, tj. pokud je nikdo nepodporuje proti současnému režimu, brojí proti "starší generaci," svými dlouhými vlasy a okrajovostí svých žánrů. Dlouhé vlasy jsou původně odvozené z kampaně k demoralizaci mládežnických hnutí v USA - když byla rostoucí tendence, že se mládež připojí k proti-válečným a reformistickým živlům, naučily skryté kruhy přes hudbu, drogy a propagaci sexuálních deviací mezi adolescenty tuto mládež brojit svými vlasy, vzezřením a velmi vítanou nečinností proti starším generacím, resp. "myšlenkovým stereotypům." A kultura vlasů a potrhaných riflí je něco, s čím se dá za hranicí amerického kulturního režimu dobře revoltovat. Nejprve jsou totiž přihlouplými filmovými gesty a technologickými kulty marginalizovány výchovné postoje starší generace, a jakmile si toto ponížení vychutná celá masa lidí, co mají nějakým umaštěným vagabundům říci policisté? Budou jim radit, že se mají víc koupat? No, a když nemají dnešní metalisté proti jakému režimu disentovat, z povahy vykreslených prostředků vyplývá, že budou revoltovat proti generaci předků; a najdou se jistě i tací, kteří to jako tendenci usměrní a politicky využijí.. To je další věc. Třetím aspektem je, že se v této hudbě velmi snadno šíří mezinárodní černá propaganda. Stačí, aby se "v Íránu" vynořil nový "rocker," a hned je každému jasné, že milionové davy Íránců jen čekají, až jim osvoboditel umožní "hrábnout pěkně do strun." Což na tom, že normální hudební žánry, vč. západně-populárních trendů, jsou v Íránu v plném rozkvětu, resp. rozvoj se tu ubírá takovým směrem, že na př. Čech či Moravák může v podstatě jen závidět. To jsou tři aspekty metalové hudby. Přidejme ještě podivnou oblibu "ostrého jazyka:" masakr, krvácení, destrukce. To sice není metalovou hudbou opěvováno, ale bez eticky zařazujícího kontextu jsou tato slova sama o sobě propagována, takže se posluchači předhánějí v jejich užívání či spíše reprodukci. Nejčastěji tato slova slouží jako vnitro-metalistická reklama na nějaký trend: asi jako když se "bajkeři" identifikují mezi sebou "značkou svého pití." Určitým užíváním takového slovníku tedy jedni metalisté přesvědčují ty druhé, že tohle je jako IN, a rozhodně ne AUT. Jenže co vlastně v dnešním světě je realitou "masakru, krveprolití, krvácení či destrukce?" Nejsou to války v Iráku, Líbii? Pokud ne, tak co tedy se těmto lidem na tom tak líbí? A pokud není co by jiného pod těmito slovy bylo, jsou to tedy lidé, kteří propagují nordické kultury, dělají snadno černou propagandu, uctívají lebku s hnáty, černý oděv, švabach, gotiku anebo frakturu, a konečně prosazují ve slovníku zejména "destigmatizaci" amerických zločinů: destrukce, brutality, genocidy, chemické války a pod. Čili, není to tak směšné, když si pamětník stěžuje na "hloupé mladé" kteří si oblékají šátky s "lebkami a hnáty," a když to spojuje s kultem SS. A nyní k těm filmům: všimněme si zvláště nejsugestivnějších záběrů "hrozby." Na př. ve své době byl takto sugestivní způsob, jakým mezi visícími kusy masa zabíjel své protivníky Terminátor (jméno očištěné od etických parametrů, stejně jako vyhlazení či koncentrace, mezi námi ne-státními židy). Nebo dokonale provedné sfilmování situace, kdy "kolem padají letadla, a dům ani jeho sklep vás neochrání" - v apokalyptické "válce světů." V tomto filmu na př. vypařovací zbraň, kterou používaly z hluboké historie ilustrace převzaté trojnožky je vlastně zobecněnou neúctou k životu, která nemá jiný smysl, než takovou neúctu "k lidskému" sugerovat. Taková trojnožka by mohla na př. vypařovat nějakým lejzrem celé ulice naráz, efekt by byl stejný, a záběry méně brutální. Ovšem více specificky nešlo o "Válku Světů" ale o prostou genocidu: tyto efektní zbraně vyháněly lidi z domovů a hnaly je jedním směrem. Ať už za jakýmkoli účelem, šlo o zbraně pouze zastrašovací, nikoli vojensky-silové, a genocida byla absolutním faktem. Také nejde o "Válku Světů" už proto, že "druhá rasa" zde nevystupovala jako "držitel světa" - její původ zde nebyl rozveden ani v nejmenším myslitelném rozsahu: příchod trojnožek počíná meteorologickými úkazy. V podstatě se mechanický, genocidní nepřítel zjeví, zatímco "Cizí Svět," nebo "protivník člověka" je odhalen až na konci filmu, a to pouze jako mrtvá, nebo umírající schránka pouhého pilota, který ani náznakem nevykazuje známky inteligence, nadto je zničen "biologicky." Když ponecháme spojené státy, jako vítěze, ve válce, kde padají letadla, a ani dům vás neochrání, pak o civilizaci nepřítele svědčí jenom název filmu, naopak za dokonalého utajení filmařů jsou nám prodávány záběry genocidy a systematické likvidace, přičemž protivník je za svého života kompletně skrytý za kovovými stěnami a pařáty smrti, a konečně vystupuje jako absolutně ubohý planetární příživník, který je potřen samotnou nejnižší přírodou. Muslimové jsou tak dehumanizováni na absolutně nelidské vražedné stroje, jejihž likvidace je oprávněna samotnou přírodou. A jejich porážka je prostě "dalším ročním obdobím" - "konečně už normálním!" Jak se tedy vyloženě striktně biblicky pojatá apokalypsa, resp. probíhající segregace a destilace zla a jeho plné zhodnocení může očima "vidoucích bytostí" dívat na takové filmové tvůrce? Jistě jako na nějakého tvora z Bošových obrázků... Jednoho z těch, který pojídá zlaťáky a trumpetami řadí podivné jednotky nesmyslných kulturních a politických armád v šiky.. nebo prostě "plechová huba?" Jak ji mezi žurnalisty a fejetonáři vystihl Robert Musil.. A nakonec můžeme doporučit diváckému kultu takových filmů, který se vis-a-vis Terminátor a Trojnožka dosti podobá metalovému kultu, aby se podívali na záběry z Amerických válek, popř. navštívili historické objekty ve Vjetnamu, Japonsku či Severní Koreji, a posoudili, zda pozice, do které se jako diváci v zmíněných scénách Války Světů stylizují, není pozicí poněkud směšnou. Že onen strach, plynoucí ze "zkázy" běžných civilizačních jistot, je něčím absolutně vzdáleným od reálných situací, kdy zdi domů a sklepy přestaly být jakoukoli ochranou, a že to, co nám tyto filmy ukazují jako "opětovné šťastné povstání těchto civilizovaných jistot" je vlastně pocit, který zažívá zahraniční divák v každém Americkém filmu, když jej vítězství nějakého hrdiny nutí identifikovat se s Americkými občany. Zda vlastně ti lidé v tom "tetině domě" nejsou daleko více překvapeni a zděšeni "neplatností Amerických hodnot a schémat," než zpochybněním všeho, co lidstvo pokládalo za jistoty? (pí)
 8. Četl jsem od jedné bojovnice proti "genderovým stereotypům," že "ženy jsou dobré manažerky, protože zvládají multitasking." Tak opravdu, bojovnice proti stereotypům asi jako doplňovač zboží odborníkem potravinářské inspekce. Taky studovala v Norsku, tak se nedivme, že jí "ženský multitasking" přijde jako vědecký poznatek, a nejvyšší paradigma pro definici role a potenciálu ženy ve společnosti. Ba, dokonce nějaká "vyhraná bitva" proti "stereotypu mužského rozumu." O Hitlerovi koluje mezi rasami a národy které mu padly nebo měly padnout za oběť snad ještě více stereotypů, než mezi Němci. Naprosto bez pochyb však koluje o Hitlerovi mezi jeho "zavrhovači" více stereotypů, než fakt, či užitečných náhledů. Na př. mnohem říznější, je označit jeho výsledky za ideologickou, osobnostní i faktickou tragédii, a zejména jeho politické výsledky za živou tragédii Německého národa: a to rozhodně nikoli z hlediska mzn. pověsti. Co je však zajímavé, že snad účelně převažuje tvrzení, že "vyhlazování bylo ideologické," ba přímo "vyplývalo z veřejného přesvědčení a nálad." Vždyť přeci zkušenost stále a znovu ukazuje, že se vyhlazování vždy používá jen pro stilmulaci davové hysterie, a tak vyhnání dotčené populace z potřebné územní plochy. Vždy se více "po židovsku," nebo "po cikánsku" utíká a emigruje, než přechází v plynné podobě do nižších vrstev atmosféry. Vždy se mrtví více ukazují, a vyděšení vysílají zpět do svých komunit, než "vzývá rasová smrt" mezi exekutory. Jinými slovy, mašinerie nemá žádné přesvědčení, jen pár ponižujících frází a metod, do ostnatých drátů jdou jen exemplární typy, aby ještě po jejich osvobození byla touha emigrovat nezlomná. Vždy se genocidou spíše strašilo a vyhánělo, než "důmyslně likvidovalo." To je totiž celkem nákladné, i byť to oddřou samy oběti. Navíc reálný rasový motiv kulhá ještě na jednu naprosto zásadní nohu: kdyby chtěl někdo očistit planetu od židů, musel by mít v plánu absolutní likvidaci ještě všech arabsko-maurských ras, a kdyby někomu překážela "romská rasa," jistě by měl v plánu ošistit "svůj přírodou přidělený svět" ještě od všech Indů, Pakistánců ba možná i Mongolů. Čili politicky velmi živý a mocný, jistě prokazatelný a stereotypními přežvýkavci "nebezpečí nacismu" ututlaný vnitřní motiv bude spíše současně manifestní a ideologicky i propagandisticko-metodicky transparentní "anti-multikulturalismus." Čili cílem bylo odstranit ze všech Evropských států národnostní a etnické menšiny šířením genocidní emoce. A potom do toho tedy počítejme i "odsun Čechů z pohraničíz území do Prahy," a hned nato mnohem úspěšnější "odsun Němců z pohraničí do Němec." Potom ovšem se nabízí rozvoj onoho uvažování, že vojenské smlouvy II sv. války zavázaly Československo i Spojené Státy vůči Rusku na dvacet let, což bychom tedy nyní dokreslili tím, že "překartáčování" všech států na státy majoritně národní bylo součástí kompaktu, který přednášel jakýsi Coudenhove-Kalergi páně Masarykovi v polovině 20tých let. Čili, že velmoci, vč. Českého vedení sehrály samozřejmě v zahraničí globální koloniální války, ale v Evropě všechny čtyři strany (tedy ČSR, Anglo-am, Něm, Rus) spolupracovaly na unifikaci států na státy národní, čímž mělo dojít k přehlednější situaci, jak ji propaguje právě Kalergi, která by umožnila sjednocení Evropy. A Hitler jistě nejenom genocidně očistil mnohá území Evropy, což přetrvalo jako politické podmínky dnešní EU, ale také prosazoval Šengenský typ hraničního prostoru. A pak je tu ono podezřelé prosazování mylných názorů o Hitlerovské genocidě.. Jistě by ale v takové situaci Kalergiho vysvětlení, že "Jednotná Evropa s vlajkou rudého slunce na zlatém poli" je potřebná proti nebezpečí Ruské velmoci, nebylo postačující. Proč? Protože daleko spíše se nabízí ještě vyšší časový plán, jako uzávěrka této myšlenkové předlohy: a to, že tato "rasová re-segregace" národních států bude právě počínaje roken 2011 sloužit v Nových Válkách o Arabskou ropu - o kterou šlo ostatně v obou koloniálních válkách. A jak by tato soustava genocid a odsunů posloužila? Zjuganov: vojenské mise v zahraničí jsou nepopulární, zatímco žoldácko-teroristické avantýry nemají žádné oběti na národu útočníka - a dodejme, že závisejí na mediích, desinformaci, propagandě, a v konečné fázi i dodávky zbraní se útočník snaží legitimizovat v OSN a tak změnit v "mezinárodní Wall Street," kde hašteřivé a předvádějící se státy prokazují svou loajalitu nejsilnějšímu mediálnímu náhledu přihozením balíku peněz na zbraně. A konečně (pí) že zatímco Evropa bude sjednocením převážně národnostně segregovaných států s kontrolovanými etnickými konflikty, napadené Arabské země budou pokud možno co nejvíce namíchané, takže války vedené novým, mediálním způsobem budou mít nejzásadnější základnu právě v zmapování etnických a sektářských linií a politických bifurkačních bodů. Jinými slovy: Hitler ruku v Ruce s Benešem a Leninem a pod. očistili Evropu od různých pohraničních přesahů (a přesahů židovského typu), aby taková Evropa mohla sloužit jako bezpečná základna pro etnicko-sektářsky systematizované teroristicko-mediální kampaně. Doporučuje se tedy inkriminovaným cílovým národním, etnickým a náboženským oblastem reflektovat na tuto možnost s dostatečným předstihem tak, aby v důsledku nemusel Arabský, resp. Africko-Asijský kontinet v hledisku 3-5 staletí reagovat na Evropské útoky (vedené subjektivně z Británie a Francie) podobným přístupem. Tj. reagovat v etické převaze nad problémem, a nikoli vyhledávat stejné "slabé body" mezi "Evropskými národy." Přeci jenom, útočníkem není evidentně ani jeden z nich, takže revanč manipulací s etnickými konflikty v Evropě nezasahuje nepřítele, ani jeho zájmy. V tomto náčrtu je nepřítel strukturální, genocida účelová, dychotomie spojenců šikovně zavádějící mocensky/zdrojové národy v jejich historických analýzách po linii etnických sporů. "Z Čisté Evropy proti umouněným Turkům.." / konflikt je nákladný (rozuměj Arabům, pí)
 9. Scénář pro Youtube: místnost podobná počítačové učebně je rozdělena tak, že podvědomě evokuje rozložení kontinentů, resp. států na světové mapě. Na některých židličkách sedí směrem na kameru obrácení klauni. Obličeje mají unifikované, jako logo Francouzského vládního oddělení počítačových psychologických operací "Anonymous." Hlavní aktér vykřikuje velmi specifickým, znechuceným, tónem dokola otázku "(co) kdo je (to) Gazan?" Aktér samozřejmě reprezentuje tábor Hizbaláhu, takže mu jsou světové klaunovské pozitury k vývoji v Palestyně zcela lhostejné a směšné, západním tiskem předhazované sektářské rozpory a linie v regionu cizí. Po dvou či třech rozkopaných židlích (spíš je odkopává nebo podtrhává, ale jen ty prázdné) jej jeden z klaunů v závěsu následuje, ale má pořád stejný úsměv. Od Anonymous se všichni liší pouze přítomností nabarvených uší, vlasů a barevností šatů. Čili Anonymous více do žluta, zelena a červena. V místnosti je "červená tma." (pí)
 10. Libie by měla vědět, že zaměstnanci Českého Rozhlasu vykradli nějaké písemné materiály (celou skříňku) na nějaké vojenské základně. Ty mohou na rozdíl od proklamovaných "důkazů proti Kadáfího režimu" obsahovat stále živé strategické informace, jejihž zahraniční držení je proti mzn. zákonům a ohrožuje suverenitu a celistvost Libijské Rp. Heslo: BRAKOVÁNÍ LIBIE vychloubačnými analfabety (pí) * Asád si stěžoval v OSN na podporu čtyřech států mzn. terorismu (KUNA) * Ozbrojené sektářské násilí v Libanonu coby základní důsledek cíleného protraktování Syrského konfliktu pro region (pí) * Azhar nevolal po (2.) revoltě v Egyptě - Tajíb; Česká média označují dokola situaci za "puč" a "svržení," byť situaci en cheneral vítají: lze si ukazovat na Islamisty, a nemusíme zmiňovat Sýrii; Tím ovšem aktivně ponechávají místo Egyptským politickým bojkotářům, a Reutrizovaným žurnálům, aby popř. mohla být pranýřována Egyptská Armáda, se známými důsledky pro národ a pro republiku, resp. pro Palestynu. Egyptská Armáda umožnila pohodlné odstranění protestovaného Mubaraka, a usměrnila potřebné ústavní procesy. To vše od počátku v nejlepším etickém a rozumovém přístupu. Stanovisko KSE není v rozporu s realitou. Kódové značení mezi policisty nutno přesunout i mezi vojáky a demonstrující. Střelecký element je možné pomocí skrytého a systemizovaného kódu odhalit i mezi policisty či civilisty. Tím se ale musí odstoupit od monolitního kódu, a diversifikovat jej: na př. veřejný a privátní klíč a pod. A nebo klamné skupinové klíče, které usvědčí člena bezpečnosti před dalšími členy ještě během krizové situace na ulici. Střelbu a nejasnostio podporují Reuters a bojkotáři. Ozbrojení provokatéři byli pp. mezi civilisty i policisty. Nedoporučujeme následovat ne-konstruktivní volání po odsouzení Mursího, neboť je takový soud precedentem stíhání celé skupiny. To nedoporučujeme za předpokladu, že skupina má aktivní oporu ve více než 20% občanů, a to nikoli teroristů a násilníků. Proti takovým vývojům by měl zasáhnout Azhar demotivujícím slovem, pokud to není vzhl. k ost. skut. příliš riziková investice věhlasného a tedy hodnotného stabilizačního subjektu (pí)
 11. Účel Izraelské zdi je spíše minimalizace kontaktu Izraelské populace se zločiny Izraelských sil a elementů v Palestyně, než preferované bezpečnostní řeči ála Sestřenka povídala "teď vidíš, co máme v Izraeli den co den.." (pí)
 12. Rozšiřující se výstavba tlačící se podél Bystřice vyhání biocyklicky zásadní živočišné elementy čímž se zavařuje na pozdější tupou, plošnou devastaci ekosystému a prostředí. Mimochodem prý stačí jen trochu zpřísnit politiku dohledu, resp. vzdělat regionální politiky v dané věci. Jinými slovy, poškozuje se z nevědomosti, nikoli z lajdáckosti (pí) * Pokud může Zeman takto pracovat s Ústavou, pak jistě může výrazně pohnout i se zahraniční politikou. Neříkám rozdělovat národ, ale spíše bych řekl, že pokud nějaká ta nová Zemanova intervence sklidí protesty v zu-vézliš zahraničí, pak to fyzická většina národa napříč spektry přivítá. Tedy krom neonacistů: ti volají Čechy Čechům, orodují za Moravu, a když na to přijde, tak "ich liebe Deutschland!" Ti mají samozřejmě raději pověstnou Gertu než nějakého plebejského Zemana (pí)
 13. Doplněné texty # / 1.7.2013
 14. Byl Afghanistán pomsta? A Irák? Protože pokud jde o asijské národy, ty bývaly vždy spíše genocidním a geostrategickým terčem USA, ale u Arabských, Perských a jiných převážně Muslimských národů se zdá, že žádné účely nejsou dominantní, a i ty nejvěrohodněji domyšlené účely často pokulhávají v podstatných bodech. Zde je dobré konečně napomenout Erdogana, aby se nezahazoval se zbytečným adresováním krize: ten kdo ji sponzoruje může být státní, ale i privátní aktér. Vůbec nejlépe si věc představíme tak, že jde o jakousi burzu msty, kam se scházejí státní elity, tj. generalita, premiérové, ministři obrany, podnikatelé, ale pak samozřejmě ti nejbohatší a nejmocnější, nebo ti, kteří se za ně smějí pokládat ("akciové války pro kdekoho"). Čili v skladbě a směrování regionálních krizí lépe uvažovat skupinu různých subjektů, a nezatěžovat se zbytečnými emocemi: na př. abychom všechen vztek vrátili v podobě precizního odhadu kriminálního profilu. Vždyť k čemu takový profil; no, a jak je v elitářských kruzích západu zvykem, pomsta je respektovaným druhem politiky.. chvilkové rozmary nad "rodinnými majetky" mohou stát životy desítky tisíc i miliony; autoři takových rozmarů a pomst si rozhodně nedělají hlavu s "dalšími vývoji." Spíše zaslechneme "a už o tom nechci slyšet," po rozpoutání nějaké války. Čili: s příhledem k Libii je mnohem jasněji vidět, že rozklad; lhostejnost vůči této zemi a jejím lidem; citelně převyšuje jakékoli myslitelné účely, počínaje změnou režimu, těžištěm minerálního vlastnictví konče. A navíc mají tyto kruhy vůči Arabským zemím jeden fixní důvod k pomstě: tyto regiony donutily padnout již několik expanzivních evropských "impérií." Ať už se to evropští historikové snaží vysvětlovat jako vzájemné dotírání vojevůdců a pod., je zřejmé, kdo komu neustále vyjížděl vypalovat knihovny. A to v té době ještě evropa zvládla vypalovat své vlastní knihy, a upalovat lidi, což se myslím také v Persii, Osmanské říši, Sultanátech a pod. nekonalo. Z toho by mohla pramenit pomsta, kterou jsme na př. viděli po návštěvě Malajského vedení v Palestyně: zrození "dědičných práv kmene Zulu," současně s jedním podivným odborníkem na nároky vůči Malajzii v útrobách Filipínské univerzity. Jistě mnohem lépe pochopíme Irák, Afghanistán a Líbii jako pomstu, ke které byly akorát dofabrikovány kontexty pro veřejné mínění: různé "akutní genocidy," či "ukrývaní světoví teroristé," a jistě "diktátoři s nebezpečným voj. arzenálem." Závěr takových přídavných fabrikací pak tvoří "bezpečný výstup pro USA z konfliktu," což má vyvolat iluzi, že šlo o konflikt, do kterého USA vstoupily, a nikoli o nevinnou oběť, kterou USA v pomstě trýznily a rdousily, a nic jim nebránilo kdykoli toho nechat, a nebo následná "asistence." Na př. vojenské zakázky plné slev a kšuntů, viz Libijský voj. arzenál po zajištění "klidu od agresivní Britské koruny." Ale jistě i peníze, které se mají tendenci hned ztrácet: miliony pro Irák nebo Pakistán, které USA předaly .. kamsi do vzduchoprázdna. Čili je zřejmé, že útočícím ani přiliš nejde o pověst: vystačí s jedněma dvěmi titulky v novinách, že "USA poskytly peníze." To dost svědčí o naší hypotéze pomsty: a agresivní politiky vůči Turecku to svou nestrategičností resp. sebevražedností jen a pouze dosyta dokreslují. Mimochodem vedle vypalování knihoven můžeme ještě na misky vah "Islámské země" a "Evropa" dohodit plošnou likvidaci původních obyvatel Austrálie a Ameriky. To rozhodně nemá v historii Afriky a Arábie obdoby: zde byli jen uchvatitelé a obránci. A jistě Evropané, resp. Američané připravovali totéž i pro černou Afriku: kdyby nedošlo k ostré revoltě proti koloniální římské církvi a její genocidní ideologii vč. ideologie "podřadnosti divošských plemen." (pí)
 15. "Proč máte tak odporně vychrtlou a zimomřivou postavu slečno?" - "Protože se za to v zahraničí dobře platí?" - jak vytvořit řadu generací se sklonem k latentní mužské frigidnosti? Tím myslíme jen to, dívky chápou celý "pohlavní problém" jako péči o kila, a vedle toho jsou ochotny zapomenout na přirozený sklon k "dobré stravě." Ta je jistě dostačujícím protikladem k (fašistické a fašizující) péči "o kila." Člověk by neměl k talíři přistupovat s rukou v šupleře, aby byl zdravý. K "fantastické postavě" tak stačí v podstatě jenom vypumpovat mozek.. a že se taková děvčata chlapcům nelíbí řeší dotyčná skupina generací nějakou neurotickou obezličkou. Na př. poučkami o nesrozumitelnosti druhého pohlaví resp. různými seznamovacími rituály, nad které je v prostoru již jen vzduchoprázdno. Tak jistě i všudypřítomné reklamy na "fit" a "perfektní" slouží rozkladu rodinné koheze společnosti, tj. společného jmenovatele společnosti v rodinné a zjm. mezigenerační zkušenosti. A jak přesvědčit malé holčičky, aby nevěnovaly panenkové propagandě tělesného fašismu (hlídat kila vs. dobře jíst) tolik pozornosti? Ztěží, tak snad trochu pomůže, když uzavřeme, že taková na př. Barbie - to je příkladná Rašple. A pro gurmány "cizácká Rašple" (pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama