NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2013-07-12

12. července 2013 v 16:53 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Pokud je situace v Iráku stejná, tak jak ji sleduji asi rok, ještě delší dobu, pak bych se vůbec zaměřil na protisektářské a sociální tmelení země; na sociální režim byli iráčtí lidé před agresí USA zvyklí - zatímco národní dialog a další věci je spíše věcí na horizontu, a do té doby zbývá ještě jistě obhajoba suverenity této země; to lidé vedle sociální degradace nejostřeji vnímají: naopak protesty už jsou pouze zahraničními médii rozdmýchávané emoce, ať si o tom Turecká opozice vykládá cokoli - odlišný, manipulativní, nepřátelský a jednotný přístup v zahraničních médiích je naprosto neoddiskutovatelný, a jeho role naprosto není okrajová. Mnoho národů čte své domácí zprávy oklikou přes francouzské "žurnalisty." Členové Kurdské aliance v Bahdádu se značně liší ve svém hodnocení návštěvy Barzaniho v centru a Málikiho v regionu. Všechny Kurdské elementy však uznávají nutnost rekonciliace a pozitivní, stabilizační roli hovorů; to jistě uzkazuje potenciální bojkot takových návštěv jednou stranou v budoucnosti jako čistě bezúčelný a destabilizační prvek, a vrhá takovou stranu v podezření. Političtí vůdci, kterých si články národa váží měli by poukazovat na ty elementy, které hysterizují, zneužívají, a předhazují dlouhodobé problémy jako problémy personální a akutní - pod pojmy zrady, autoritářství, selhání, sabotáž a pod. se zde v politice nadále nesmí skrývat běžné kydání špíny nebo odstupování od zodpovědnosti (pí)
  2. Komunisté by měli prozkoumat faktickou realitu "sociální politiky" v "severských zemích." Nějak se mi nelíbí extrémně rozšířené klišé, na pozadí Breivka, silného protimenšinového hnutí, korupce a drogového podsvětí v těchto zemích, otřesné zprávy o hodnotě ruské rodiny pro severské, a zvláště pak norské úřady, a nakonec i původ povídačky o "stříbrných holích, které rozdávaá úřad všem důchodcům" jsou velmi podivného původu! Čili: 2 x práva dětí, 1 x Breivik, Wilders, a velmi, velmi podivné tvrzení o "luxusu severského důchodu," které je jistě "tak hloupou lží," že nutí k otázce po záměru lháře! Nelíbí se mi, že komunisté naprosto postrádají vlastní třídu inteligence. Za takových okolností utvářejí slepý subjekt, a měli by se vůbec zamýšlet nad účelem další činnosti. Čili doporučuji cílený nábor nováčků a záchytnou, nikoli konsolidační ideologickou činnost. Vedle tohoto náboru je volební úsilí prázdnou snahou, kterou lze podřadit, pokud není zásadně ohrožena suverenita. A to při chátrající světové aroganci a ubohé polámanosti reputé českých pisálků pochybuji. Čili kormidlo tu je "na ulici" stabilně sto let zpátky a dvěstě let dopředu, a možno na tom stavět: užívat si proti nepřátelům národů oddechu a smíchu! Nenechat se opakovaně děsit, tj. rozkládat morálku, extra vysoko vyvěšenými cizáckými vlajkami. To mají zdarma, jinak tápají po tmě a nevědí už ani jestli drží za paži Rus Američana, naopak, anebo jestli už se nekoupou v pustém oceánu. Samozřejmě jsou češi jakousi opilou, slepou a poblázněnou posádkou, ale pořád mají několik desítek let aby pořád dokola zkoušeli se z té "opice" vyspat. Čili: jak je to se stříbrnými holemi a nakládáním s ruskými ženami v Norsku - z první ruky nikdo nic? Samý tlachy a propagační škvár nejistého účelu? Ultra-lživá reklama na odliv mozků? Dále by měla pamětnická třída za asistence někoho pohyblivého a zajištěného dát dohromady rekonstrukční materiál, přibližující fenomény v českém pohraničí, aby se v žádném případě nemohlo opakovat, že si bude jakýsi Trutnovský radniční list pouštět hubu na špacír, že Sudetské Říšské Mládežnické Spolky (mladý občan, jugendwolk) byl "jakýsi NĚMECKÝ pionýr." Večer jdeme na táborák - mit Benzinflaschen am Grenzpunkt gehen, regionální kulturní politika - Deutsche aktivazion mit ein Agresiv Segregazionplan, Němčina je až po Hudební výchově - ein Provokazion, Česká hudební výchova ve třídě s Německou menšinou - ein Reichsabotage!, Pražský Slavín - Hitler Hypo-Zentrum für psychologische reaktivazion, práva národnostních menšin v Československu - Die Reichsanekdotte, škola s českou většinou - fortslische Tschechizazion, eliminace a exodus menšin na Evropských územích - defragmentazion der Reich, český úředník - der Agresion-Okupant, mezinárodní politika soužití - Auschwitz, provokace a stupňování konfliktu - Reichkarte und "Reichgrund" (pí)
  3. Destabilizovaný Egypt si před Mursího vytlačením ze scény hojně užíval Amerického vměšování. Nebyl za těch okolností Mursí ochotný k tučným ústupkům. Viz na př. fundamentalizace na poli konvergence s Americkou rétorikou proti Sýrii, tj. přitvrzení proti-Syrského zaslepenectví v diplomacii? Nebyl to takový ústupek Mursího výměnou za Americkou podporu? A vůbec, má takový "v bratrstvu organizovaný" Prezident někoho "nad sebou?" To mi přijde také dost závažné! Politická hnutí by měla rozhodně učinit svou strukturu transparentní, a jistě i své plány. Tím se rozhodně vyhneme velmi vážným problémům vis-a-vis plány re-segregované Evropy posmažit "Arabskou ropu" ve vlastním oleji - v namíchanosti Arabských populací (pí)
  4. Podpora USA pro Egypt před Mursího stažením ze hry je asi ten obrat v politice zahraniční politice, který jsme si nikoli představovali, ale takový, který byl právě představitelný. Čili: my tě podpoříme Mursí, a co takhle tancovat, jak pískáme? Máš to pod nohama takový Aldžazírovatý! - asi typické schéma nových válek, zahraniční média spustí v zemi Egyptské procesy, a prezident si za zotročení země kupuje podporu "své ústavnosti" v západním tisku, resp. "politice." Dobře tedy udělala armáda, že takový nespolehlivý element stáhla ze hry: co by hájil životem - mlčení k US-vměšování? ale druhý faktor je chybou armády: že opakovaně nevarovala vedení země o roli AlDžazíry v regionu. Není to věc víry, ale evidence, a o tu stačí sousední země požádat, Wgypte. Podotýkám, že vnitro není uklízečkou prezidenta na tabuli varování, a na tu jistě může armáda opakovaně přidávat vlastní připomínky, přinejmenším za zavřenými dveřmi. Posledním otazníkem je odchod pana Tantavího? Kdo celou revoluci "v kolejích armády" spustil? Kdo něco dokázal? Myslím že v Armádě by se předčasnými důchody plýtvat nemělo!
  5. "Pokračování napětí v Egyptě dělá starosti všem zemím v regionu" - Íránský nMZ pro Arabafrické věci Arakčí (IRNA) * Írán by měl povzbudit spojence mírové fronty, pokud jim nemůže pomoci (pí) * Výbuch v Libanonu Íránská lidová Republika odsoudila, ministr zahraničí Libanonu na svou stranu vyhlásil neomezenou podporu zemím regionu proti zlé situaci (IRNA) * Ban a Hamíd vyzvali své národy, Sýrii a Afghanistán respektive, k tradičnímu příměří k svatému měsíci Ramadánu. Tak pokud ti první nechtějí chytit mor a choleru, měli by to nikoli zkusit, ale naprosto nebezpečně učinit (pí/IRNA/BNA)
  6. Čím se vlastně vskutku mohou chlubit Spojené Státy Americké, když všelijaká ta "motta" jejich "válek" nelze uvést do společné závorky, pod nějaký obecný titul? Někdy jsou "preventivní," někdy jde o "trestné výpravy," jindy "zastavení moru," a často jistě o různá "osvobození," zejména pak lidu od jeho prezidenta. Pod jeden titul naprosto snadno: vele-dlouhá "šňůra" bombardování velkoměst. Počínaje na př. Hirošimou, pokračujíc Irákem, Líbijí, Afghanistánem: nikdy nebyla tato "pokroutka" Amerických čuňat vynechána z menu. Čili USA jsou sériovým válečným zločincem odpovědným za širokou řadu civilních obětech při vždy zcela ohavné destrukci civilních částí hlavních měst. Mimochodem: Kadáfí je součástí Libijského národa, a pokud se USA dopustily a dopouštějí zločinů proti Libijskému lidu, pak máme jasný arzenál, abychom vyvrátili argument, že "není radno se starat o nějaké arabské papaláše." To je nutno proto, že pan-germanští papaláši se snaží své publikum, vč. našeho, tj. čs. lidu, přesvědčit, že v Líbii atd. jsme svědky "převratu od spodu," kdeže prý ten vybombardovaný špinavými bombami ze svého úřadu je "ten nahoře." Nikoli: Irák i s tehdejším Husajnem jsou "ti dole," zatímco západní letadla jsou "ti nahoře." (samozřejmě Západ myslíme vždy jako "Naši Ti Nahoře") Právě tuhle logiku nutnou k lidovému uchopení těchto problémů na západě snadno podepřeme onou poučkou o válečných zločinech vůči národu a tedy vůdci. Čili když útočník agrese zasypává město bombami a dobírá si při tom (jen) vůdce té země, jsou civilisté té země, vojáci i úřady vč. prezidenta a premiéra té země "ti dole." Už tedy proto, že jako součásti onoho národa i na nich se agresor dopouští válečných zločinů (pí)
  7. Zda síťová pošta zachycená agenty USA byla kompletní interní poštou Evropské Unie, anebo dokonce všech Euro-institucí a politiků, anebo zda šlo o špionáž vymezené skupiny lidí, na tom záleží, jaký bude osud Angely Merkelové. Měla by se totiž chopit opozicí často omýlané fráze, že "Angela je v zákulisí celé EU," a když je jí taková role přičítána, tudíž se jí chytit. A pokud bude dělat, že se mnoho nestalo, právě ona, je politicky odepsaná. Riziko, že si protivník podchytil všechny zásadní a vlivné elementy v EU a jejích úřadech, kteří mají nějakou skvrnku, je všeobjímající. A pokud by protivník takto získal zásobu manipulovatelných osobností napříč spektry, národy, a několik let dopředu, pak by bylo lepší Evropskou Unii rozbít a znovu sjednotit, než se nechat klacíky strkat dalších deset let v kolejích Amerických zájmů. Já bych doporučoval (samozřejmě odstranění recentních smluv s USA, jelikož USA odmítají cokoli "Partnerovi třetí kategorie" objasnit) odstranění třech jeden tanec tančících zemí z aliance NATO: bez takového rozštípnutí je NATO naprosto evidentně aliancí třetí kategorie, vidíme to na Turecku, vidíme to na špionáži, a uvidíme to na nezájmu cokoli objasňovat, a možná to bude dokonce "bez komentáře" á-la letmé setkání Zardarího s Obamou. Zpátečka v Afghanistánu, tj. podřazení zbylého NATO kompletně Afghánské kontrole, v rámci ultra-spojenectví, vyjma invaze do Pakistánu, a konečně Americká posádka by tam přišla i o výzbroj a další věci, měl-li by o to Afghanistán a další poškození zájem. Pokud by USA a další dva vykoplí z NATO cítili potřebu "zle reagovat" na změnu v EU, hrozilo by jim naprosto otevřeně ultra-spojení EU s Rusí, vojensky, na dobu určitou. A změna paktů je v OSN jistě věcí suverenity zemí EU, a konečně požadavky v Afghanistánu po Americké straně by došly v OSN také schválení, naprosto hladce, čili silově i v mezích zákona je ostrá reakce na Americké nepřátelské manipulace Evropským hospodářstvím nasnadě. A co se týče zmíněných Britů a Francouzů, je zcela jejich problémem, že jsou si více transparentní co se týče Sýrie navzájem a se Spojenými Státy, než pokládají za nutné vůči ostatním členům EU. Teď je ovšem otázka, do jaké míry je Coudenhove-Kalergiho schéma v Evropské politice epidemické, anebo zda jsou eu-politikové resp. stratégové schopni kalkulovat s Ruskem flexibilněji, než v době Habsburků, kdy se obě koloniální války navrhovaly a dohodovaly na význačných místech koloniální a genocidní společnosti (pí)
  8. Doplněné texty # / 10.7.2013
  9. "Lebky a Metalová muzička." (podsvěcujeme názvy kapel: wehrmacht, deathmarch, torture unit..) Apokalypsa očima filmových tvůrců, anebo filmoví tvůrci očima apokalypsy? Stížnost na kult lebek a hnátů z řad pamětníků na "geniální" akce SS spojená s kritikou metalové hudby není vůbec tak směšná, anebo "zaostalá" jak se zdá. Všimněme si na př., že příznivci metalové "hudby" jsou vychováváni k zvláštní úctě k severským a germánským národům. Norsko, Finsko.. a jistě i vybrané "post-komunistické" země mají se v metalu tesat do mramoru - nikdo neví proč. Další věcí je, že se uživatelé této "subkultury" zvláště identifikují s disentem, tj. pokud je nikdo nepodporuje proti současnému režimu, brojí proti "starší generaci," svými dlouhými vlasy a okrajovostí svých žánrů. Dlouhé vlasy jsou původně odvozené z kampaně k demoralizaci mládežnických hnutí v USA - když byla rostoucí tendence, že se mládež připojí k proti-válečným a reformistickým živlům, naučily skryté kruhy přes hudbu, drogy a propagaci sexuálních deviací mezi adolescenty tuto mládež brojit svými vlasy, vzezřením a velmi vítanou nečinností proti starším generacím, resp. "myšlenkovým stereotypům." A kultura vlasů a potrhaných riflí je něco, s čím se dá za hranicí amerického kulturního režimu dobře revoltovat. Nejprve jsou totiž přihlouplými filmovými gesty a technologickými kulty marginalizovány výchovné postoje starší generace, a jakmile si toto ponížení vychutná celá masa lidí, co mají nějakým umaštěným vagabundům říci policisté? Budou jim radit, že se mají víc koupat? No, a když nemají dnešní metalisté proti jakému režimu disentovat, z povahy vykreslených prostředků vyplývá, že budou revoltovat proti generaci předků; a najdou se jistě i tací, kteří to jako tendenci usměrní a politicky využijí.. To je další věc. Třetím aspektem je, že se v této hudbě velmi snadno šíří mezinárodní černá propaganda. Také jsou všelijací Wildersové a další nositelé dehumanizace miliard muslimů těmito hudebními příznivci velmi často konzumováni. Ovšem jakým zdrojem informací ve skutečnosti může být i-net stránka "vše-o-islámu.cz," (a těchto portálů, které začínají a končí u vytrhávání souvětí z koránu, a předkládají izraelsko-americké fabrikace, je mnohem více) když na ní naprosto nenarazíte na orientalistu, íránologa ani arabofila? Daleko spíše na nakvašené extremisty bůhvíjak svou obsáhlou textovou produkci dotující. Ovšem činnost takových stránek je dostatečně osvětlena argumentem starého zákona, kolonismu, dezinformace, inkvizice, Indiánů a pod., a jistě ani praxe tzv. "jazykových drobků," která byla v plné účinnosti odhalena v médiích není dobrým osvětlením ke studiu extremistických informačních zdrojů v boji proti kolonismu. Totiž, že celosvětové agentury pramenící z pan-germanské unie (fr-br-usa-něm-šp-it..) ponechávají naprosto běžné výrazy jako "zákon" nebo "válka" v Arabských formách, a takto s nimi straší čtenáře, že totiž jde o nějaké "fanatické speciality" navařené na Arabské ulici, na př. právě šáríja a džihád. A další a další slova jsou takto, vč. koránu ponechávána důsledně a úmyslně v cizojazyčné formě. Pak také to ještě pokračuje, takže teprv až se sami čtenáři vydají po stránkách autentických arabských médií, zjistí, že správná výslovnost různých symptomatických politických jmen Arabského světa je pole zcela neorané, a že Západní žurnalisté přehazují si bez zájmu anglické přepisy arabských jmen, a nejčastěji nakonec nesprávný přepis arabského jména do angličtiny nesprávně anglicky přečtou, a taková forma výslovnosti - prostě uvyklá mezi dělníky žurnalismu Ctrl+C, Ctrl+V - se v daném recipientním národě ustálí. Odporné úmysly při práci s jazykem jdou tak ruku v ruce s neschopností a nezájmem tamtéž. Pak také příznivcům metalu aj. stačí, aby se "v Íránu" vynořil nový "rocker," a hned je každému jasné, že milionové davy Íránců jen čekají, až jim osvoboditel umožní "hrábnout pěkně do strun." Což na tom, že normální hudební žánry, vč. západně-populárních trendů, jsou v Íránu v plném rozkvětu, resp. rozvoj se tu ubírá takovým směrem, že na př. Čech či Moravák může v podstatě jen závidět. To jsou tři aspekty metalové hudby. Přidejme ještě podivnou oblibu "ostrého jazyka:" masakr, krvácení, destrukce. To sice není metalovou hudbou opěvováno, ale bez eticky zařazujícího kontextu jsou tato slova sama o sobě propagována, takže se posluchači předhánějí v jejich užívání či spíše reprodukci. Nejčastěji tato slova slouží jako vnitro-metalistická reklama na nějaký trend: asi jako když se "bajkeři" identifikují mezi sebou "značkou svého pití." Určitým užíváním takového slovníku tedy jedni metalisté přesvědčují ty druhé, že tohle je jako IN, a rozhodně ne AUT. Jenže co vlastně v dnešním světě je realitou "masakru, krveprolití, krvácení či destrukce?" Nejsou to války v Iráku, Líbii? Pokud ne, tak co tedy se těmto lidem na tom tak líbí? A pokud není co by jiného pod těmito slovy bylo, jsou to tedy lidé, kteří propagují nordické kultury, dělají snadno černou propagandu, uctívají lebku s hnáty, černý oděv, švabach, gotiku anebo frakturu, a konečně prosazují ve slovníku zejména "destigmatizaci" amerických zločinů: destrukce, brutality, genocidy, chemické války a pod. Čili, není to tak směšné, když si pamětník stěžuje na "hloupé mladé" kteří si oblékají šátky s "lebkami a hnáty," a když to spojuje s kultem SS. A nyní k těm filmům: všimněme si zvláště nejsugestivnějších záběrů "hrozby." Na př. ve své době byl takto sugestivní způsob, jakým mezi visícími kusy masa zabíjel své protivníky Terminátor (jméno očištěné od etických parametrů, stejně jako vyhlazení či koncentrace, mezi námi ne-státními židy). Nebo dokonale provedné sfilmování situace, kdy "kolem padají letadla, a dům ani jeho sklep vás neochrání" - v apokalyptické "válce světů." V tomto filmu na př. vypařovací zbraň, kterou používaly z hluboké historie ilustrace převzaté trojnožky je vlastně zobecněnou neúctou k životu, která nemá jiný smysl, než takovou neúctu "k lidskému" sugerovat. Taková trojnožka by mohla na př. vypařovat nějakým lejzrem celé ulice naráz, efekt by byl stejný, a záběry méně brutální. Ovšem více specificky nešlo o "Válku Světů" ale o prostou genocidu: tyto efektní zbraně vyháněly lidi z domovů a hnaly je jedním směrem. Ať už za jakýmkoli účelem, šlo o zbraně pouze zastrašovací, nikoli vojensky-silové, a genocida byla absolutním faktem. Také nejde o "Válku Světů" už proto, že "druhá rasa" zde nevystupovala jako "držitel světa" - její původ zde nebyl rozveden ani v nejmenším myslitelném rozsahu: příchod trojnožek počíná meteorologickými úkazy. V podstatě se mechanický, genocidní nepřítel zjeví, zatímco "Cizí Svět," nebo "protivník člověka" je odhalen až na konci filmu, a to pouze jako mrtvá, nebo umírající schránka pouhého pilota, který ani náznakem nevykazuje známky inteligence, nadto je zničen "biologicky." Když ponecháme spojené státy, jako vítěze, ve válce, kde padají letadla, a ani dům vás neochrání, pak o civilizaci nepřítele svědčí jenom název filmu, naopak za dokonalého utajení filmařů jsou nám prodávány záběry genocidy a systematické likvidace, přičemž protivník je za svého života kompletně skrytý za kovovými stěnami a pařáty smrti, a konečně vystupuje jako absolutně ubohý planetární příživník, který je potřen samotnou nejnižší přírodou. Muslimové jsou tak dehumanizováni na absolutně nelidské vražedné stroje, jejihž likvidace je oprávněna samotnou přírodou. A jejich porážka je prostě "dalším ročním obdobím" - "konečně už normálním!" Jak se tedy vyloženě striktně biblicky pojatá apokalypsa, resp. probíhající segregace a destilace zla a jeho plné zhodnocení může očima "vidoucích bytostí" dívat na takové filmové tvůrce? Jistě jako na nějakého tvora z Bošových obrázků... Jednoho z těch, který pojídá zlaťáky a trumpetami řadí podivné jednotky nesmyslných kulturních a politických armád v šiky.. nebo prostě "plechová huba?" Jak ji mezi žurnalisty a fejetonáři vystihl Robert Musil.. A nakonec můžeme doporučit diváckému kultu takových filmů, který se vis-a-vis Terminátor a Trojnožka dosti podobá metalovému kultu, aby se podívali na záběry z Amerických válek, popř. navštívili historické objekty ve Vjetnamu, Japonsku či Severní Koreji, a posoudili, zda pozice, do které se jako diváci v zmíněných scénách Války Světů stylizují, není pozicí poněkud směšnou. Že onen strach, plynoucí ze "zkázy" běžných civilizačních jistot, je něčím absolutně vzdáleným od reálných situací, kdy zdi domů a sklepy přestaly být jakoukoli ochranou, a že to, co nám tyto filmy ukazují jako "opětovné šťastné povstání těchto civilizovaných jistot" je vlastně pocit, který zažívá zahraniční divák v každém Americkém filmu, když jej vítězství nějakého hrdiny nutí identifikovat se s Americkými občany. Zda vlastně ti lidé v tom "tetině domě" nejsou daleko více překvapeni a zděšeni "neplatností Amerických hodnot a schémat," než zpochybněním všeho, co lidstvo pokládalo za jistoty? (pí)
  10. Četl jsem od jedné bojovnice proti "genderovým stereotypům," že "ženy jsou dobré manažerky, protože zvládají multitasking." Tak opravdu, bojovnice proti stereotypům asi jako doplňovač zboží odborníkem potravinářské inspekce. Taky studovala v Norsku, tak se nedivme, že jí "ženský multitasking" přijde jako vědecký poznatek, a nejvyšší paradigma pro definici role a potenciálu ženy ve společnosti. Ba, dokonce nějaká "vyhraná bitva" proti "stereotypu mužského rozumu." Od jakési "genderové vědy" bychom očekávali rozhodně něco jiného, než černobílosti typu: muž umí, žena neumí, žena může, muž nemůže, a konečně bychom od jakékoli vědy čekali něco jiného, než mávání s poměrným zastoupením nějakého prvku v nějaké sféře společnosti. Čili všechny tyto stereotypy šířené vehementně takovými "stereotypo-bijci" již jako "věda" dokládají absolutní absenci vědeckého střeva u svých hlasatelů. Naopak, vidíme velmi ostře právě v těchto oblastech frustrované bytosti, nevyrovnané ve svém vztahu ke světu, které se snaží nějak si "přikoledovat" status vědce - na kluzké ploše mužského a ženského handrkování. "Multitasking" je jednou takovou lacinou líbivostí, stejně jako u feministek "destigmatizace ženské kariéry". Obecně není multitasking nic více, než efektní argument manželky, kterou už nebaví pérovat manžela po návratu z hospody, co všechno musela udělat, zatímco on se fláká. Takhle si kritiku rozloží pohodlněji, a obtěžuje svého manžela "neschopností" a naopak svými "vrozenými schopnostmi" - telefonovat na řetězu u dřezu, při tom luštit zamaštěnou křížovku, připalovat pečení a sledovat televizi. Prostě sen Amerického Hollywoodu a ultrabyznisu! Konečně žena "zabývající se vědou" rozhodně není nic nemožného, ale je to asi tak neobvyklé, jako "muž zabývající se vědou." Většina lidí vědy jsou prostě kariéristé, a diplomovaní fabrikanti, zatímco opravdové vědecké nátury se zjevují rozhodně méně, než nakváká leskuchtivý dav. Takže snad si již bude čtenář pamatovat, co má čekat od současných emancipátorek, které operují "věděckými pojmy." Zhruba něco mezi bezúčelným aktivismem, davovou apatií a konečně tradičními prodejci "všeléků" (pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama