NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Muslimské bratrstvo, Egypt a komunisté?

15. července 2013 v 16:42 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Írán a Turecko jsou optimističtí co se týče vývoje v Egyptě, nicméně nešetří na rozhodnutí Armády stáhnout většinově potvrzeného prezidenta kritikou. Obě země, jako klíčoví spojenci Egypta podrthly nevměšování a respektování suverenity této země, ale také respektování hlasů Egyptských občanů. (IRNA)

My poměrně krok armády chápeme: jako armáda s podlomeným sebevědomím si nedovolí riskovat protahování občanských nepokojů, a ozkouší nyní ústupnost Islámského tábora, poté, co si "svou verzi ústavy" odhlasuje druhá polovina Egypťanů, tj. obyvatelé měst. Tito Egypťané podporováni všemi zahraničními médii, zjm. Americkými, jako na př. AlJazeera, sídlící v Dozze, neuznali hlas 60% Egypťanů, tj. vesničanů, a dokola se s těmito "Islamisty" mydlili, a volali po zneuznání výsledků referenda, pod různými hesly a argumenty. Armáda se prostě rozhodla obnovit proces v bodě před Mursího zvolením, a tak jasně ukončit občanské nepokoje. A to, že se ty dva tábory nerozhodly je jasným signálem, jak oprávněni jsme asi z čehokoli vinit soudruha Mursího. Byla to zejména chyba občanů, a jistě i armády, jak jsme ukázali na roli zahr. médií v destabilizaci.

Premiér Beblavi označil za přední priority stabilizaci země a ekonomiky. Podtrhnul, že změna rozhodně nebude zahrnovat nějaké vyřizování účtů, tak snad máme ohledně osvobození Mursího a ukončení inkriminace Ichvanu nějaké jistoty. (SIS)

Niazi z Pakistánského denníku Národ a Čas poukázal na přinejmenším pozitivní historii Ichvanu, čili "Muslimského bratrstva," kdy na př. toto hnutí účinkovalo v blízké spolupráci s Egyptskou armádou, když Egypťané svrhli krále Farúka v roce 1952. Jinak autor kritizuje slabé výkony Egyptské armády během agresí Američany podporovaného Izraele proti Egyptu v letech 1953 a 1973. Vedle podílu bratrstva na tomto vlasteneckém puči který "vedl k vládě Násira a následně Mubaraka" pak podivně září snahy Západních médií vč. Americké CIA uvádět Bratrstvo jako "absolutní novinku" někde mezi teroristickými hnutími. Na př. tedy "seznamovat" s bratrstvem publikum hned po seznámení s AlKajdou, kterou CIA kompletně zřídila a financovala, "proti sovětům" v Afghanistánu. Niazi vzpomněl i na sjednocení Sýrie a Egypta za generála Násira, i na propojení Egypta s Afghanistánem přes AlKajdovského Zavahrýho. Nicméně AlKajda pracuje výhradně na principu manifestace do diplomacie a médií, takže volba Egypťana je "to nejlepší co CIA smrkla na papír." A jistě: vždyť se titulky typu "Egyptští Islamisté" co je rok dlouhý nezastavily! Tak proč nevybrat do AlKajdy jakéhosi Egypťana!? (NiW,pí)

Myslím tedy, že s celkem pevnou jistotou můžeme vycházet z představy, že podmínky v Egyptě se vrátily do okamžiku svržení Mubaraka. Osobně nevím, jak si komunisté mohou dovolit takovéhle oportunistické kejkle v Egyptě: "Mursí je dole, šup s konkurenčním bratrstvem za mříže!" Trochu to připomíná jejich veleslavné řeči "k příležitosti" vysvěcení Malaly na patronku světového feminismu. Tehdy, bez ohledu na to, že vojáci zejména jejich zemí, ISAF/NATO opruzují v Afghanistánu, říkal soudruh Ransdorf v Europarlamentu, "Burka, šárija, korán, to všecko snesu, ale když vidím to děvče z první fronty Britského tisku, říkám si, pryč s Multikulturalismem, tohle těm muláhům přeci nemůžeme dovolit. Pokud vedle nás chtějí existovat, pak ať se chovají k děvčatům přesně podle našich představ." Omyl soudruhu, celá AlKajda, všechen terorismus a letitá okupace a devastace Afghanistánu a jeho pokrokové kultury je právě efektivním zaváděním "našich představ."

Co nás trochu děsí, jsou postřehy Íránské tiskové agetury IRNA, že Mursího vládu sabotovaly "mubarakovské instituce," tak, že úplně bezdůvodně na protest proti Mursího zvolení zmizeli (na celou dobu) policisté z ulic, čímž vzrostla kriminalita, a dodavatelé energií také zavedli uměle brutální výpadky proudu a dodávek paliv. To nás děsí ale nikoli jen tak, ale teprv, když vidíme, že jak se "ten pavouk" z nejvyššího soudu (pamatujete protesty proti "Mursího autoritářským opatřením," jak tvrdilo spiknutí soudců, kdy Mursí naopak tvrdil že je potřeba na určitý rearanž v justici právě omezit práva nejvyššího soudu?) dostal k moci - je z něj technický prezident - osvobodil ze svých pavoučích spíží policisty a energii, a ihned do nich zamotal samotné Muslimské bratrstvo. Pokud je tedy něco co by si měl Egypt hlídat, aby tento pavouk novou ústavou, referendem, a konečnou vládou míru mezi vesnicí a městem ukončil svoji všeobjímající činnost. I jen jako "estetická nutnost" je zatýkání nebo obviňování bratrstva absolutní hloupost, a sesmolit na Mursího žalobu je totálně nemožné: nejsou k disposici nejen předměty žaloby, ale ani substantiva a verba, která by se k takové žalobě nějak mohla hodit. I jen představa takové žaloby patří na výstavu politických strašidel, na př. vedle paní Klintonové, jak se nechala odvysílat: ve vší zábavě nad zapnutým videem sodomizace a lynčování prezidenta suverénní země. Jinými slovy, pavouk zatýkající bratrstvo, a stahující policii z ulic by se měl urychleně odsunout do ZOO i s celou AlDžazírou!

Jako rozhodnutí armády tak krok chápeme a v rámci pro-nezávislé mzn. diplomacie plně respektujeme a hájíme, nicméně metody justičního pavouka, al-džazíry a veleslavného "ředitele tiskové agentury" - vysokého diplomata - pokládáme za absolutně nepřijatelné, a pokládáme za nutné tyto metody: puč v tiskovce SIS, machinace s bezpečnostními úřady a řeči o "zneužívání institucí," a komunistické řeči o "Mursího roční terorizování" - to vše pokládáme za výsostně destruktivní, a armáda by se bez toho obešla. Její asistenci v revoluci respektujeme, a domníváme se, že podobné populistické manýry vůbec nepotřebuje před pučistický charakter této i předchozí asistence předstírat. Věříme také, že armáda neustoupí tlakům USA, a ponechá nový ústavní proces čistý a autentický, takže o případné orientaci mezi USA a Pakistánem rozhodne lid v nediskriminativním referendu, vč. účasti Bratrstva. Bez něj vlak naší podpory nejede.

Ohledně střelby před objektem, kde byl ex-prezident Mursí držen, nemáme absolutně pochyb. Je zde za týden 54 obětí a 4 oběti mezi vojáky. Vojákem rozumíme precizně vycvičeného ozbrojence, takže smrt čtyřech znamená přítomnost přinejmenším 10 střelců z automatických zbraní, anebo 2 - 6 ostřelovačů a pod. Nemáme tedy pochyby, že útočníci na vojáky se vmísili mezi podpůrce prezidenta Mursího, stejně jako tomu bylo v Líbii, Sýrii a Turecku již několikrát. Reuters a podobní samozřejmě pohotově uvádějí všechny články hysterickými komentáři postřelených účastníků - ale nikdy neumístí komentář vojenského účastníka přestřelky. Co totiž neozbrojený člen Muslimského bratrstva, nespokojený s akcemi pavouka proti Mursímu, a špičkovým členům bratrstva v celém Egyptě, pokládající vojáky za pomatence, nebo za zrádce, co asi může říci, když jej zasáhne kulka vojáka, který se snaží mezi demonstranty trefit nějaké ozbrojence? "To stříleli po nás.." Co by jiného řekl. Nedíval se na Džazíru, a neviděl za sebou míhat se hlaveň. Reuters dáváme do útoku na vojáky úmyslně do souvislosti: je to jako masakr v Syrském Tramsá. Pevná koordinace této a dalších tiskových agentur s jednotkami teroristů. S Bratrstvem a Armádou to má do činění jen tolik, že se Západu hodí jim co nejvíce pokřivit reputaci, po př. proti nim ozbrojeně vystoupit. Čili 4 padlí vojáci jsou jasná indicie.. Muslimské bratrstvo by jistě proti Armádě zbraně nepozvedlo, zvlášť nikoli, pokud chtějí obhájit osvobození popř. znovdosazení Mursího!

Možná by mělo Bratrstvo zvolit nějakého středového kandidáta: na př. Baradeje. A proč? Protože práce, kterou mají za sebou zahr. agenti v čele s AlDžazírou a teroristy v Británii a Reuters je poměrně dobrá, a pokud se Bratrstvo nezbaví většiny své původní agendy, a neponechá jen Palestinu a nezávislý Egypt - což by na př. Baradejovi jako koleje pro spolupráci s Bratrstvem mělo stačit - pak by nemuselo už vůbec uspět, a možná by se Egypt utopil v dlouholeté nestabilitě, protože vedle bratrstva jsou již jen maličké, slabé a oportunistické strany! (pí)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama